Ana Sayfa

Amelde Fıkhı Ekber - Fıkhı Ekber - Tefsir

1- Tıp İlmi Ders 1

TIP İLMİ DERS-1 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Yüce İslam’ın A’dan, Z’ye insanlığı koruma altına alıp edebi mutluluğu için ne lazımsa ortaya bütün Yüce değerlerle insanlığın mutlu olabilmesi sağlıklı olabilmesi için en mükemmel hayat tarzını ilahi reçete ile Cenabı Hak ortaya koymuş bunun adını İslam olarak ilan etmiştir. Yüce İslam’ın bir yönünde tamamen tabiatüstü bilimler […]

2- Tıp İlmi Ders 2

TIP İLMİ DERS-2 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler İslam dininin her emri sağlığı koruyucu ve tedavi edici ve hayat veren bir hayat tarzı ve mutlu bir yaşantıyı ortaya koyan ilahi kanunlarla olduğunu unutmayalım. Bu sağlığı koruyan ve tedavi edenlerden biriside Allah’ın her emrinde olduğu gibi abdestle kazanılan sağlıktır. Şanlı Kuran-ı Kerim’in Maide Suresi 6.Ayetinde Yüce […]

3- Tıp İlmi Ders 3

TIP İLMİ DERS-3 Kıymetli izleyenler; İslam Tıp’ından keşif notlarıyla derslerimiz devam ediyor. Tabii ki öncelikle Ümmeti Muhammed’in tamamına sıhhat afiyet ve mutluluklar dileriz. Bütün insanlığın kurtuluşu yüce İslam’ı imanda ilim, irfanda, amelde, hukukta yüce adaletinde ve tıp ilmininde keşifleri ve uygulamasının Yüce Allah’ın doğrultusunda olmak kaydıyla sağlıklı bir ümmeti Muhammed ve dünya diliyoruz. Kötü huylardan […]

1- Amelde Fıkhı Ekber Ders 1

AMELDE FIKHI EKBER DERS 1 Çok kıymetli ve muhterem efendiler,yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede bakın bizlere O eşi bulunmayan yüce kelamıyla bize yüce gerçekleri buyurmaktadır.Buyuruyor ki;´´Biz Kuran-ı Kerim´i hak olarak indirdik o da tam hak olarak indi hakkı getirdi.Ey şanlı Muhammed (aleyhissalatu vesselam) seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik´´ buyurmaktadır.Dili dönen çocuklarınıza dahi şu ayeti öğretin […]

2- Amelde Fıkhı Ekber Ders 2

AMELDE FIKHI EKBER DERS 2       („Elhamdülillahi rabbil âlemîn“ ve „Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn„) Bismillahi zişan azim sultan şedidil burhan gavilil erkan maşallah kan Eğuzubillahi min külli şeytan İnsin ve can   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾)   Sübhânellahil azim ve bihamdi biadedi hayri subuhanerrabielala biadedi […]

3- Amelde Fıkhı Ekber Ders 3

  AMEL’DE FIKHI EKBER DERS 3     ( Euzubikelimetillahi taammatih min şerri mahala vesera vebera rabbi euzubike min hemezatişşeyatın ve euzubike rabbi eyyahzurun elhamdülillahi rabbilalemin vessalatü vesselamü ala rasülina muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Allahümme salli ve sellim ve bari ala muhammedin ve ala ali Muhammed biadedi ilmih subhanallahilazim ve bihamdih biadedi […]

4- Amelde Fıkhı Ekber Ders 4

AMELDE FIKHI EKBER DERS 4     Elhamdülillahi rabbilalemin vessalatü vesselamü ala rasülina muhammedin ve ala ali Muhammed Rabbiğfirli ve hebli mülkella yembeği liehedimmimbadi inneke entelvahhab allhümmeslih ümmete Muhammed verham ümmete Muhammed allahümmeğfirli cemian ümmete Muhammed allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammed ve ali Muhammed estağfiruke ve etübü ileyk allahümme inneke afüvvün tühibbül […]

5- Amelde Fıkhı Ekber Ders 5

AMELDE FIKHI EKBER DERS 5   Kıymetli izleyenler, derslerimiz ıstılahlarla devam etmektedir. Istılahın ne anlama geldiğini şer-i şerifteki yerini anlatarak geldik, şimdi de anlatarak devam ediyoruz.  Şimdi ıstılahlardan biri sıhhat, fesat ve diğerleri gibi mesela sıhhat; şer-in emrine muvafakat etmek demektir.  Dikkat et sıhhat şer-in emrine, Şer’i Şerifin emrine muvafakat etmek demektir.  Bunlardan bir tanesi […]

6- Amelde Fıkhı Ekber Ders 6

AMELDE FIKHI EKBER DERS 6   (Elhamdülillahirabbilalemin vessalatu vessalamu  Ala Rasulina Muhammed Ve Ala Ali Muhammed  estağfirullah bi adedi zunubina hatta tuğfer Allahu Ekber hatta tuğfer. Allahummeslih Ümmeti Muhammed verham ümmete Muhammed. Allahümme mağfirli cemian ümmete Muhammed.)     Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; ihtilafın sebepleri hakkında dersimiz devam etmektedir. Şimdi fakihlerimiz müçtehitlerimiz arasında ihtilafın […]

7- Amelde Fıkhı Ekber Ders 7

AmeldeFıkhıEkberDers-7   ( Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali Muhammed Allahümme inni es’elüke bi külli ismin veleke semmeyte bihi nefseke ve enzeltehü fi kitabike ev allemtehü eheden min halgike vesteğserte fi ilmin ğayra indeke en tecalel guranelazime nurassad fih verabia galbi vevecüla vizni ve zabehen minh, rabbi zidni ilmen ve […]

8- Amelde Fıkhı Ekber Ders 8

AMEL’DE FIKHI EKBER DERS 8   ( Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetü Lil müttakin vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, estağfirullah biadedi zünübina Hatta tuğfer  Allahüğfer Allahümme eslih ümmete Muhammed’in verham ümmete Muhammed allahümmağfirli cemian ümmete Muhammed, Allahümme Salli ve Sellim ve Barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed elhamdülillahi […]

9- Amelde Fıkhı Ekber Ders 9

AMELDE FIKHI EKBER DERS 9   (Rabbi ezuzubike  hemezatişşeyatiyin ve Euzu Bike Rabbi en yahdurun. Allahümme Salli ve Sellim ve Barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Allahümme lekel hamdü küllüh velekel mülkü küllüh  ve biyedikel hayrü  küllüh ve ileyke yürcenel emru küllüh ala niyetü vessirü inneke ala külli şeyin kadir) Çok kıymetli ve muhterem […]

10- Amelde Fıkhı Ekber Ders 10

AMELDE FIKHI EKBER DERS 10             Kıymetli izleyenler hakkın da ihtilaf edilen necasetler konusundaki dersimiz devam etmektedir. Amel de fıkhı Ekber ve onun keşif notlarıdır derslerimiz. İslam âleminin kıymetli müçtehitleri başta dört mezhep ve diğerleri olmak üzere sizlere keşif notları vermeye devam ediyoruz. Dersimiz fıkıh, amel,  Fıkhı Ekber amel de […]

11- Amelde Fıkhı Ekber Ders 11

      AMEL’DE FIKHI EKBER DERS 11     ( Elhamdülillahi rabbil âlemin vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali Muhammed estağfiruke ve etübü ileyke Allahümmeslıh Ümmeti Muhammed varham Ümmeti Muhammed allahümmağfirli cemian ümmete Muhammed )   Çok kıymetli ve muhterem efendiler; amel de fıkhı Ekber ekolün de onun okulunda okumaya, okutmaya, anlamaya, […]

12- Amelde Fıkhı Ekber Ders 12

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 12   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler amelde Fıkhı Ekber ve onun keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor.  Geldiğimiz ders abdesttir ve abdest ile ilgili fıkıh ilminde fıkıh ekolün de O kıymetli âlimlerimiz Kuran-ı Kerim, sünnet, İcma, kıyasla ortaya koydukları delillere istinat ederek size abdest ile ilgili ameli Fıkhı Ekber’den keşif […]

13- Amelde Fıkhı Ekber Ders 13

AMELDE FIKHI EKBER DERS 13     ( Ya rabbel alemin vessalatü vesselamü ala rasülina muhammedin ve ala ali Muhammed, estağfirullah biadedi zünübina hatta tüğfer Allahüekber hatta tüğfer, Ya rabbelalemin )     Hakikati söyle yarabbi, her sözü hak olan, nur olan kullarından eyle bütün ümmeti Muhammedi, nurlu İslam’a bütün kalplerini bağla. Bütün kuvvetleriyle maddi, […]

14- Amelde Fıkhı Ekber Ders 14

    AMELDE FIKHI EKBER DERS 14     Kıymetli izleyenlerimiz; sizlere abdest ile ilgili dersimiz devam etmektedir. Abdestin, sizlere sünnetlerini anlatmaya devam ediyoruz. Konumuz dersimiz fıkıh okuludur, onun ekolü okumak, okutmak, İslam âlimlerinin ortaya koydukları o mükemmel keşifleri sizlere duyurmak, meshin tekrarı sünnet değildir dediler. Kıymetliler; vücudun herhangi bir yerine mesh ederken tekrarı sünnet […]

15- Amelde Fıkhı Ekber Ders 15

    AMELDE FIKHI EKBER DERS 15       بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم     Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; amelde Fıkhı Ekber Okulu’n da okumaya devam ediyoruz, konumuz abdesti bozan şeyler, biliyorsunuz ki abdestsiz namaz kılınıyor, yüce Allah’ın, yüce emirlerinden birisi de abdesttir, abdestinde İslam’daki yerini kıymetli âlimlerimiz, yüksek âlimler, mezhep âlimleri bunları incelemişler, […]

16- Amelde Fıkhı Ekber Ders 16

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 16         Aziz ve muhterem kıymetli ve muhterem izleyenler.  Allah’ın selamı,  rahmeti,  mağfireti salah,  felah,  necah bütün inananların üzerine olsun. Amelde fıkhı Ekber ile ilgili keşif notlarımız devam ediyor. Dersimiz abdesti bozan şeyleri anlatarak geldik. Şimdi de Maliki mezhebinin bu konuda sizlere görüşlerini aktaralım. Özetle bir keşif […]

17- Amelde Fıkhı Ekber Ders 17

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 17   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم     (Elhamdülillahi rabbilalemin vessalatü vesselamü ala rasülina muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmein.Rabbi euzubike min hemezatişşeyadın. Ve euzubike rabbi eyyahzurun Bismillahirrahmanirrahim  )   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; fıkıh ekolündeki derslerimiz devam ediyor. Şimdi dersimiz misvakla ilgili İnşallah dersimiz yürüyecektir biiznillahi Teâlâ. Misvak […]

18- Amelde Fıkhı Ekber Ders 18

AMELDE FIKHI EKBER DERS18         ( Euzubillahiminişşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbilalemin vessalatü vesselamü ala rasülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein, estağfirullah biadedi zünübina hatta tuğfer, rabbi euzubike min hemezatişşeyatın, ve euzu bike rabbi eyyahzurun, )   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; fıkıh ekolündeki derslerimiz devam ediyor. Fıtri hasletler konusunda yüksek âlimlerimizin […]

19- Amelde Fıkhı Ekber Ders 19

AMELDE FIKHI EKBER DERS 19 Kıymetli ve muhterem izleyenler. Meshler üzerine meshi bozan şeylerle dersimiz devam etmektedir. Ameli konuda Fıkhı Ekber ekolünde başta dört mezhep Hanefi, Maliki, Şafii Hanbeliler olmak üzere diğerlerine de yer vererek fıkıh ekolümüz devam etmektedir.  Bu hak Ehlisünnet mezheplerinin dayandığı delillerle okulumuzda okuyalım,  okutalım. Şimdi mestler üzerine meshi bozan şeylere bir […]

20- Amelde Fıkhı Ekber Ders 20

  AMEL DE FIKHI EKBER DERS 20   ( Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali Muhammed Euzu billahi mines teazi bihi Muhammed Mustafa Sallallahu teala Aleyhi ve Sellem ve Musa ve İsa  ve İbrahim üllezi  veffa ve min  şerri ma haleka ve zerae ve berae ve min şerri ma tahtesserah […]

21- Amelde Fıkhı Ekber Ders 21

AMELDE FIKHI EKBER DERS 21   Bismillahirrahmanirrahim, çok kıymetli ve muhterem izleyenler; şimdi amelde Fıkhı Ekber Okulunda onun keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Okumak okutmak. Sevgili izleyenler şimdi dersimiz gusülle buraya kadar geldi, şimdi guslün farzlarını durumuna şöyle bir bakalım. Hanefi ekolündekilerin Maliki, Şafii, Hanbeli ekolündekilerin durumuna şöyle bir kısaca göz atalım. Guslün farzları Hanefilere […]

22- Amelde Fıkhı Ekber Ders 22

AMELDE FIKHI EKBER DERS 22   Dersimiz fıkıh Okulu’nda O ekolde okumak, okutmak amelde Fıkhı Ekber’den keşif notları almaya vermeye devam ediyoruz. Geldiğimiz dersimiz biliyorsunuz mescitler, camilerin durumu.  Camilere girildiği zaman şu şekilde dua edilmesi de tavsiye edilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi ( Euzu billahil azim ve ve rechihil kerim ve Sultani hil gadim […]

23- Amelde Fıkhı Ekber Ders 23

AMELDE FIKHI EKBER DERS 23   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler konumuz teyemmüm ile beraber devam ediyor. Amelde fıkıh ekolün de okuyoruz okutuyoruz. Ameldeki fıkhı konularda keşif notları vermeye çalışıyoruz. Şimdi konumuz teyemmüm. Teyemmüm hali hazırda veya gelecekte suya ihtiyaç duymak. Mesela su varken teyemmüm olmaz. Ama su var, fakat o suyu kullanınca başka da […]

24- Amelde Fıkhı Ekber Ders 24

AMELDE FIKHI EKBER DERS 24   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Yüce Rabbimize ebedi hamd etmekle görevliyiz, şükretmekle ona kulluk ve ibadet etmekle, görevli ona ebedi minnettarız, onun sevgili Habibi Hz Muhammed’e salatü selam olsun, onun âline, ezvacına, ashabına da. Sevgili izleyenler; amelde fıkhı ekber ekolünde okumaya devam ediyoruz. Yüce Allah her sözü, her işi, […]

25- Amelde Fıkhı Ekber Ders 25

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 25   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Fıkıh ekolündeki derslerimiz keşif notları olarak devam etmektedir. Okumak, okutmak faydalı olmak. Cenabı Hak hepimizi yanlıştan korusun. En doğruyu en güzeli, en  faydalıyı Yüce İslam ortaya koymuş, Yüce İslam’ın ortaya koyduğu bu en doğruyu en güzeli yaşamayı iki cihanda hayat bulmayı, Cenabı Hak […]

26- Amelde Fıkhı Ekber Ders 26

AMELDE FIKHI EKBER DERS 26   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; şimdi vakit namazların vakitleri konusunda amelde fıkhı ekber derslerimiz keşif notlarıyla devam ediyor. Şimdi sevgili Peygamberimiz’den bize gelen haberlere şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz vakit zaman dilimi demektir. Beş vakit namazında kendine mahsus vakitleri bulunmaktadır. Şimdi söyle bakalım Cabir Bin Abdullah’tan  (Radıyallahu Anhüm ve erdahüm […]

27- Amelde Fıkhı Ekber Ders 27

AMELDE FIKHI EKBER DERS 27   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; İki cihanda insanlık âlemini en mutlu hayat tarzına sevk eden ve o mutlu hayat tarzının bizzat kendisi olan Yüce İslam’ın amelde Fıkhı Ekber konusundaki keşif notlarımız devam etmektedir. Yine dersimiz mekruh olan vakitler ile ilgili dersimiz devam ediyor. Şöyle baktığımız zaman Hanefilere göre kerahat […]

28- Amelde Fıkhı Ekber Ders 28

AMELDE FIKHI EKBER DERS 28 ( Elhamdülillahirrabbil Alemin Vessalatü Vesselamü Ala Rasulina Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed. Elhamdülillahirrabbil alemin Allahümme lekel hamdü küllüh ve lekel mülkü küllüh Vebiyedikel Hayri küllüh ve ileykel yurceun ala niyetühü ve sirruh fe ehlen entuhbede  inneke ala külli şeyin kadir Estağfirullah bi adedi zünübina hatta tuğfer Allahu ekber hatta tuğfer […]

29- Amelde Fıkhı Ekber Ders 29

AMELDE FIKHI EKBER DERS 29 ( Elhamdülillahi rabbil âlemin vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala ali Muhammed.) Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, amelde fıkhı ekber ile ilgili keşif notlarımız, fıkıh okulumuz okumak ve okutmak ile ilgili derslerimiz devam ediyor. Dersimiz namazın vaktinin girdiğini bilmek, namazın sıhhatinin bunlar diğer şartları olarak görmekteyiz. İbadetin kesin ve […]

30- Amelde Fıkhı Ekber Ders 30

AMELDE FIKHI EKBER DERS 30 ( Bismillahirrahmanirrahim.  fevelli vecheke şadral-mescidil-haram sadagallahülazim. ) Çok kıymetli ve pek muhterem izleyenler;  Yüce Allah’ın rahmeti mağfireti,  onun merhametini saadet ve selameti tüm bu yüce hakikatlere ki Yüce İslam’a gönül veren ve Yüce İslam için sırf Allah yolunda Allah için çalışanların üzerinden eksik olmasın.  Dersimiz amelde fıkhı ekber ile ve […]

31- Amelde Fıkhı Ekber Ders 31

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 31       ( Elhamdülillahi rabbil âlemin vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala ali Muhammed Rabbi Euzu bike min hemezatişşeyatiyni ve Euzu Bike Rabbi yahdurun.)   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Namazın rükünleri ile dersimiz devam ediyor. Fıkıh ekolünden okumak okutmak,  keşif notları vermek,  faydalı olmak. Ümmeti Muhammed’e Allah için hizmette […]

32- Amelde Fıkhı Ekber Ders 32

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 32 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; fıkıh ekolündeki keşif notlarıyla derslerimiz devam ediyor, okumak, okutmak faydalı olmak. Yüce Allah’ın rızasını kazanmak, iki cihanda insanlığın mutlu olması. Yüce İslam bütün âlemleri sevgi kısaltmasıdır. İslam’ın sevgiyi kuşatması, ilim irfan kuşatması, merhamet kuşatması, ilahi adaletin tecelli etmesidir. Fıkıh ilmi de bu mutlu hayatın […]

33- Amelde Fıkhı Ekber Ders 33

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 33   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Fıkıh ekolünde ki derslerimiz devam ediyor, okuyalım okutalım. Dersimiz yine namazla ilgili ve kıymetli âlimlerimizin hem ortaya koydukları delilleri hem de onların görüşlerini anlayarak, anlatarak devam ediyoruz. Şimdi Malikilere göre Hz Osman’ın Mushaf’ının ölçülerine uyarsa şaz olan kıraatle okumak sahih olur. Fatiha’da da […]

34- Amelde Fıkhı Ekber Ders 34

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 34   Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz; Amelde Fıkhı Ekber’den keşif notlarımız devam ediyor, fıkıh ekolünden okumak, okutmak. Tabii fıkıh biliyorsunuz ki Yüce Allah’ın İslam ile kullarına teklif ettiği yüce emirler ki bunların hükümlerini bizim Şanlı Peygamberimiz (A.S.V) onun şahsından Kuranı Kerim’den Ashaplar’dan o yolu takip ederek yüksek İslam âlimleri […]

35- Amelde Fıkhı Ekber Ders 35

AMELDE FIKHI EKBER DERS 35   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Yüce Allah’ın rahmeti,  mağfireti,  merhameti, saadet ve selameti her an her yerde, bizlerin ümmeti Muhammed’in üzerine olsun. Hiç eksilmesin. Ebedi Cenabı Hak merhametini, rahmetini daim eylesin.  Bugünkü yine dersimiz amelde fıkhı Ekber’in o ekolünde okumak okutmak. Namazın rükünleri ile ilgili dersimiz devam ediyor. Bunların […]

36- Amelde Fıkhı Ekber Ders 36

AMELDE FIKHI EKBER DERS 36 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Amelde Fıkhı Ekber okulundaki derslerimiz devam etmektedir. Konumuz namazın sünnetleri. Cemaatin iftitah tekbirinin, imamın tekbirine yakın olması. Şimdi bu konuda da şöyle bir bakalım. Hanefilere göre bu yakınlık sünnettir. Kıymetliler yani cemaat iftitah tekbirini, imamın tekbirine yakın olarak alması, Hanefilerde sünnettir. O Cihan peygamberi, Rahmet […]

37- Amelde Fıkhı Ekber Ders 37

      AMELDE FIKHI EKBER DERS 37   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Fıkıhla ilgili derslerimiz devam ediyor. Namazın sünnetleri konumuz namazın sünnetleridir. Şimdi Hanefilere göre Tıvalı Mufassal, yani Hucûrat Suresinden Yunus Suresinin sonuna kadar yahut 40 veya 50 ayet kadar olan surelerdir ki,  Evsatı Mufassal da orta uzunluktaki sureler,  Tarık Suresinden, Beyyine Suresine […]

38- Amelde Fıkhı Ekber Ders 38

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 38   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Fıkıh ekolümüz devam etmektedir,  dersimiz namazın sünnetleri ile devam ediyor.  Şimdi bunlardan biri de iki secde arasında oturmak konusunda Hanefilere göre kadınlar temerrüt şeklinde otururlar.  Sevgili Peygamberimizden gelen bir habere şöyle bir bakalım (A.S.V.) :  sonra sol ayağını bükerek üzerine oturdu.  Sonra her […]

41- Amelde Fıkhı Ekber Ders 41

AMELDE FIKHI EKBER DERS 41 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Yüce Allah’ın rahmeti mağfireti Merhameti saadeti selameti selam, felah, necah, bu yüce İslam’a gönül veren onun hizmetkârı olan bu yolda ömür tüketen bu tüketmekte azimli olanların üzerine olsun. Yani Ümmeti Muhammed’in üzerine olsun, o tükenmeyen rahmetler, uçsuz bucaksız merhametliler ki Ümmeti Muhammed İslam’a inanan, onu […]

1- Açılış Dua Tefsir Ders 1 hayat veren nurun keşif notları

Hayat veren. EY Yüceler Yücesi olan  Kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh olan Alemlerin eşsiz, muktedir hükümdarı olan, bütün  mahlukat  alemine  yoktan  yaratıp  vucut veren alemleri yegane hükümdar olarak idare eden.. Emir senden, ilahi yaratmak senden,hükümranlik senden herşey senden (sadece günahlar ve  idaremizi  senin verdiğin nimetleri kötüye kullanmak ise asi insanlardandır) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم اَلْحَمْدُ […]

2- Tefsir Ders 2 hayat veren nurun keşif notları

DERS 2     رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم    الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴿٧﴾   Kıymetli ve muhterem dinleyenler, Tabiki Kuran-ı  Kerim tartışmasız ALLAH’IN  kitabı‘dır. İslam yüce ALLAH’IN  kanunlarıyla […]

3- Tefsir Ders 3 hayat veren nurun keşif notları

Ders 3 Çok  kıymetli  muhterem  dinleyenlerimiz,  elhamın  içerisindeki  yüce  hazineleri  ve  o  kelimelerin    içindeki   hazineleri  sizlere  keşfetmeye  ,kelime  kelime   fatihanın  elhamın  içeriğini  anlatmaya  devam  ediyoruz.    Yine  fatiha’dan   anladığımız  yüce  gerçekten  bitanesi  tam  müslüman  tam  çalışkan  demektir..  eğet  birkişi  ben  müslümanım    demişse  o   tam  çalışkan  kişi  demektir. Hakta   kaybolan  Ömer  radiallahu  anhüm  hazretleri  ‘’Hak  ömerde  diyor   […]

4- Tefsir Ders 4 hayat veren nurun keşif notları

(4. Ders)   Rabbimizin  Rahman  ve Rahim isimleriyle  dersimiz  devam  etmektedir. Rahmeti rahman   ve  rahmeti  Rahim,  her ikisinide  cenabı  hak   kullarına  tecelli  etmek  her  iki  rahmettende  ebedi  olarak  nasiplendirmek  için   cenabı  hak  Rahman  ve Rahmeti  Rahimiyetiyle  tecelli  etmiş  aleme.  Tabii ki  kim ki  bu  nimetlerin  kıymetini  bilmediği  zaman Rahmeti  Rahmanı- Rahmeti  Rahimi   kazanamayan  Rahmeti  Rahmanın  […]

5- Tefsir Ders 5 hayat veren nurun keşif notları

Ders 5 Estağzubillah : ‘مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا CENAB-I HAKK  burada  ‘dindardan  bahsederken  ne  diyor?  Kim  iyilikle  gelirse  ona  en  az  on  katı  verilir  diyor.  Yani  bir  iyiliği  on  kat  artırılıyor  ama  bir  günah  bir  günah  yazılıyor,  yani   bir  günah  işleyene  iki  günah  yazılmıyor.  Burdada  yüca ALLAH ın   nasıl  rahmeti nin  önde  olduğunu, […]

6- Tefsir Ders 6 hayat veren nurun keşif notları

    Ders 6   Yüce Kitabın Ümmül Kuran olan Elham’ın içeriğiyle dersimiz devam ediyor.   Şimdi  ‘وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ’  in inceliğini içindeki hazinelerden bahsedeceğiz. Cenabı hak bu yüce kelimesinde ve  يَّاكَ نَسْتَعِينُ   buyuruyor,  burada biz diyoruz ki rabbimize ancak her türlü yardımı senden dileriz.  Tüm yardımlar senin.  İstemek bizden diyoruz CENAB-I HAKK Rahmet ezeli önde, […]

7- Tefsir Ders 7 hayat veren nurun keşif notları

DERS 7   وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ Kıymetli dostlarımız   dersimiz  devam  etmektedir.    Cenabı  hak  bu  ayeti  kerimede  işte  mutlu  topluluğu  bize  anlatmaktadır.  Mutlu  toplum  mutlu  cemaat’tır.  Mutlu  toplum   mutlu  cemaat  olmak  için   Nisa  69.  Ayeti  kerimeyede  dikkat   etmemiz   gerekiyor.  Şimdi  okuğum  […]

8- Tefsir Ders 8 hayat veren nurun keşif notları

DERS 8   Sevgili  dostlarımız,  Cenabı  Hak  alemleri  rahmetiyle  yarattığı  için  şimdi  rahmet  konusunuda  daha  iyi  anlamaya  çalışalım..  Rahmet:  (kulluktan önce )    kulluk:  biliyorsunuz ki  (yardım dilemeden önce)   vazife istemekte haktan öncedir.  Burayı iyi anlayalım hep beraber,  Cenabı hak bizi rahmetinin içine gark eylesin.  Kulluktan önce Biliyorsunuz ki  Rahmet.  ‘Kulluk’  yardım  dilemeden  önce  vazife  istemekte  […]

9- Tefsir Ders 9 hayat veren nurun keşif notları

Ders 9     Sevgili dostlarımız,  Cenabı Hak alemleri rahmeti  ile  zarattığı  için;  şimdi  rahmet  konusunda  daha  iyi  anlamaya  çalışalım.  Rahmet;  kulluktan  önce.  Kulluk;  biliyorsunuz ki  yardım  dilemeden  önce. Vasife  istemekte  haktan  öncedir.  Burayı  iyi  anlayalım  hep beraber.  Cenabı  Hak  hepimizi rahmetin  içine  gark eylesin. Kulluktan önce  biliyorsunuz ki  rahmet.  Kulluk, yardım  dilemeden  önce  vazife  […]

10- Tefsir Ders 10 hayat veren nurun keşif notları

 Ders 10     Kıymetli  muhterem  efendiler, bakara  suresinin  bir  ve  beşinci  ayeti dahil  birden  beşe kadar  olan  ayetlerin  tefsiri, tevili  ve teşviki  üzere  hayat veren  dersimiz  devam  etmektedir.   Hayat veren  kur ’anı  kerimin  bizzat  kendisidir, İslam’ın  kendisidir.  Çünkü  ilahi  müessesesidir  vahyi  ilahidir. Onun  için  Cenabı  Hak  İslam’ı,  kur ‘anı  kerimi,  Hz. Muhammedi (a.s)   İslam  […]

11- Tefsir Ders 11 hayat veren nurun keşif notları

İslamın  imanı,  bütün  peygamberlerin  imanıdır.  Bütün  ilahi  kitapların  ortaya  koyduğu  imandır. İslamın  imanına  inanmadığın  zaman,  Musa’nın  imanını  inkar  ediyorsun. İsa’nın  imanını  inkar  ediyorsun.  Bütün  peygamberlerin  imanı  aynı.  İslam  işte  bu  bütün  peygamberlerin  bütün  ilahi  kitapların.  Kur’anı  kerim  ve Muhammed’de  son  kitap  son  Peygamber olduğu  için,  buna  inanmadıkça  kimsenin  imanı  iman   olamaz. Muhammed’in  imanı  ile İsanın  […]

12- Tefsir Ders 12 hayat veren nurun keşif notları

Kıymetli ve muhterem efendiler Yüce ALLAH’IN ortaya koyduğu hayat veren Yüce değerlerin hayat veren sohbetlerine devam ediyoruz. Tabii ki hayat veren Kuran-ı Kerim İslam’dır. Bu hayatı dünyaya uygulayan Hz. Muhammed’dir (S.A.V) Fatiha’yı şeriften sonra Bakara Suresinin Ayetleriyle dersimiz devam ediyor. İlk 5 Ayetinin tefsirini yaptık Bakara suresinin Fatiha’dan sonra şimdide 13, 14, 15. Derslerimiz olarak […]

13- Tefsir Ders 13 hayat veren nurun keşif notları

DERS 13 أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ ﴿١٤﴾ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ […]

14- Tefsir Ders 14 hayat veren nurun keşif notları

DERS 14   مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا […]

15- Tefsir Ders 15 hayat veren nurun keşif notları

  DERS 15     وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ […]

16- Tefsir Ders 16 hayat veren nurun keşif notları

DERS 16 Biz doğrunun tarafındayız, bize düşman olanın elinde doğruyu görsem takdir ederim, yanlışı en dostumun elinde görsem tenkit ederim. Bize böyle doğruyu gösteren yanlışımızı bize hatırlatan olursa takdir ederimi ona Rahmet okurum birisi Hasanı Basri Hazretlerinin gıybetini yapmış birisi Hasanı Basri (Kuddise sırruhu) ona hemen bir helva yapında götürün demiş. Demişler Hasanı Basri Hazretlerine […]

17- Tefsir Ders 17 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 17 Sevgili izleyenler Yüce ALLAH’IN ebedi saadet ve selameti tüm inanan ALLAH’IN Zatına, Sıfatlarına, Efaline Yüce ALLAH’IN şanına yakışır şekilde ALLAHA İman eden, onu doğru tanıyan onun kurduğu eşsiz hayat nizamına, onun kanun ve kurallarını ki ummadığı İslam’dır. Buna da tam inanan bütün kardeşlerimize selam olsun. Bütün mutluluklar, hayırlar, bereketler onların olsun. Bütün […]

18- Tefsir Ders 18 hayat veren nurun keşif notları

  İran’dakilere de Kisra Türklerinkini de Hakan deniyordu. Mısır Hükümdarlarına da Firavun denmekteydi. Beni İsrail’e zulüm eden Hükümdarlar Mısır firavunlarıydı. Zulüm kimde varsa o firavundur. Bu Mısırlıya başkasına has değildir. Zulmün küfrün adamı firavundur, feverandan gelir. CENAB-I HAK oğlanların öldürülmesinden, utanç veren şeylerden İsrail’i kurtardı, bunlar kurtarıldılar. İshaf, bahri, kuslan, yutan deniz ayrıca Süveyş’in yerinde […]

19- Tefsir Ders 19 hayat veren nurun keşif notları

KURAN-I KERİM TEFSİR DERSİ 19 Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz derslerimiz devam ediyor. 62. 63 derslerle Vehip Hazretlerinin bizzat kendisinden Mervidir ki Milli sorumluluk hilafetin gereğidir. Her ben ALLAH’IN kuluyum diyen herkeste bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğun tamamının birleşmesi, bir araya gelmesi, Milli bir sorumluluk arz etmesi Hilafetin gereğidir. Umumi vazifelerde cemaat, Ümmet bahis konusudur. […]

20- Tefsir Ders 20 hayat veren nurun keşif notları

  DERS 20   Demek ki ruh canlıdaki hayat kuvvet, hareket, idrak, hayat kaynağı, bizatihi mevcut, lizatihi canlı kaynak, cüz-i külli idrak noktası mebdei algılama hayat eseri idrak sahibi her ruh canlıdır. Şuur idrak irade ve hareket şuura bağlıdır. Akıl ruhun görünümü akla mahkum irade olduğu gibi şehvete, heveslere,  mahkum akıllarda vardır. Buraya dikkat edin. […]

21- Tefsir Ders 21 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 21     وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾ Hani bir zamanlar sizin için denizi yarıp sizi kurtardık da Firavun adamlarını suda boğduk sizde bakıp duruyordunuz. İsrail’e Yüce ALLAHIN yaptığı iyiliklerden biriside budur. İsrail’in yaptığına bakın ALLAH’IN onlara yaptığı iyiliğe bakın. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ […]

22- Tefsir Ders 22 hayat veren nurun keşif notları

  DERS 22   Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz yüce ALLAH’IN hayat veren nuru İslam’ın içerisindeki bütün değerleri iki cihanın saadetini hep beraber kazanmayı CENAB-I HAK lütfu keremi fazlıyla hepimize nasip eylesin. Konumuz Kuran’ı kerimin Bakara suresinin 102. ayetinin keşfi, tefsiri, tevili ile devam etmektedir. Konumuz tabi sihirdir o ayeti kerimede de konu daha öncede […]

23- Tefsir Ders 23 hayat veren nurun keşif notları

KURAN-I KERİM TEFSİR DERSİ 23   Kıymetli izleyenler dersimiz devam ediyor. Ruh konumuz ruh idi. Yine ruhla dersimiz 65, 66. Dersler olarak devam etmektedir. Ruh hayat cevheridir. Şunları da içine alır. His, şuur, akıl, idrak, irade. Psikoloji ise ruhu şuur olarak ele alır ve etki tepki olayı olarak inceler. Ruhun kuvvetleri duyusal acı, tatlı, hoşlanma, […]

24- Tefsir Ders 24 hayat veren nurun keşif notları

  DERS 24       Çok kıymetli ve muhterem efendiler dersimiz devam ediyor. İslam bir ümmet dini ferdi ictimai İslam ve Darül İslam dini olduğu için ALLAH’IN hakimiyeti onun hükümlerinin uygulandığı bir yurt Darül İslam’dır. Onun için İbni Abbas (R.A.) cemaatten bir karış ayrılan da diyor cahiliye ölümüyle ölür. Ümmet bir bütündür. Kuran-ı kerim […]

25- Tefsir Ders 25 hayat veren nurun keşif notları

KURAN-I KERİM TEFSİR DERSİ 25. DERS     يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾ Ey iman edenler (رَاعِنَا) demeyin (انظُرْنَا) deyin ve iyi […]

26- Tefsir Ders 26 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 26   Hanif Hak din demektir. İslam dini Hanif’tir. Hak din lekesiz (الأسباط) torunlar demektir. Şikak düşmanca muhalefet, bölünme demektir. Fıkıh kaidesi zamanın değişmesiyle hükümler değişir. Yeni Ümmet, yeni Şeriat, işte İslam’dır. CENAB-I HAK zamanın değişmesiyle Tevrat’ın hükümlerini, İncil’in hükümlerini Yüce ALLAH ne yaptı? Değiştirdi ve yeni Ümmet, yeni şeriat ortaya koydu. Bütün […]

27- Tefsir Ders 27 hayat veren nurun keşif notları

  DERS 27     71 ve 72. derslerimiz devam etmektedir hayat dersleri. Yücenin hayat veren yüce değerleri elbette ki bu hayat dersleri bize lazım hepimize. Gerçek hayatı bize CENAB-I HAK takdim ediyor. Onun için gerçekleri bilmemiz lazım. Tefsiri semanda Tevrat’ın birinci sihifinde tekvinden yani başında ALLAH TEALA’YI İbrahim (A.S.) İsmail hakkında duanı kabul ettim. […]

28- Tefsir Ders 28 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 28   Kıymetli efendiler 73 ve 74. Hayat derslerimizde insanlara hayırlı olmak, Yüce ALLAH’IN rızasını kazanmak için Tebliğimize, hayat derslerimize devam ediyoruz. CENAB-I MEVLA rızasını kazanan iki cihanda mutlu olan gerçek hayatı dünyada da ukba da da kazanan kullarından eylesin amacımız bütün insanlığa faydalı olmaktan başka hiçbir niyetimiz olmamıştır, olmaz da. Çünkü hepimiz […]

29- Tefsir Ders 29 hayat veren nurun keşif notları

  DERS 29   Kıymetli ve Muhterem dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz   الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾     Biliyorsunuz ki daha önce sözünü ettiğimiz birçok keşfinde bulunduğumuz yüce ayetlerin bizzat burada da bak yine metnini ve öz manasını size takdim ederim konumuzla ilgili bütün ayetleri. Kendilerine kitap […]

30- Tefsir Ders 30 hayat veren nurun keşif notları

  اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ      Hayat veren şanlı Kuran’ın hayat veren derslerine devam ediyoruz. CENAB-I Hak hayat verenden dersini alan gerçek hayatı bulan iki cihanda mutlu olan  ALLAH’IN ebedi ve ezeli rahmetlerine, inan ve ihsanına  MÜSTEHAK olan kullarından eylesin. İslam da İTTİHAK, imtizaç yoktur, ama ALLAH’IN nimetlerine gark olmak vardır. Zaten CENAB-I Hak […]

31- Tefsir Ders 31 hayat veren nurun keşif notları

Nasıl bir ruh hali taşınmasına sebep oluyor. Kim o kuruma kabul etmeyip kurumdan iteleyenler. Yoksa İmanlı İnsanların bakışı bütün insanlara Rahmet, Merhamet, Sevgiyle tam bir adalet mevhumuyla bakar yine yırtıcı hayvanların diyor derileri tabaklanarak çeşitli giyim eşyası yapılacak bu tabi bunu yapanların ruh halini ve hiçbir zaman dünyaya tam yönelik ahiret içlerinde olmayan zihniyetler için […]

32- Tefsir Ders 32 hayat veren nurun keşif notları

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ* Kıyamete yakın insanların ruh hallerini anlatan Peygamberimizden (Aleyhisselatü vesselam) rivayetlere değineceğiz. Bu dersimizde de dersimiz 75,76 dersler olarak devam edecektir. Bu sözlerin kaynağı  Riyazu’s-Salihin Marifetname Erzurumlu İbrahim Hakkı İmam-ı Şerani’nin Tezkiretul Kurtubi eserinden Ramuz El-Ehadis Külliyatından alınmıştır. Yine bu Alametlerden olarak kazanç […]

33- Tefsir Ders 33 hayat veren nurun keşif notları

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ Her kim Şanlı Kuran’dan körlük eder gaflet ederse görmemezlik, duymamazlık yaparsa Kuran’ı Kerim’e karşı Rahman’ın zikrinden yani Kur’an’dan İrşadından mahrum kalırsa yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. O şeytan onun yakın dostudur diyor Cenabı Hak. Bu her suçun dünyada da suçtan yansıyan […]

34- Tefsir Ders 34 hayat veren nurun keşif notları

  Kıymetli dinleyenlerimiz Hayat veren derslerimiz devam etmektedir. çünkü; Hayat veren kaynaktan alınan Hayat veren Nurun Hakikatin dersleridir. CENAB-I HAK hakkı ile Müstefit olmayı gerçek hayatı yaşamayı nasibi müyesser eylesin. Sebebin özel oluşu hükmün genel olmasına mani değildir. Din işleriyle ilgili hiçbir bilgi gizlenemez. ALLAHU TEALA’NIN açıkla dediği bir bilgi katiyen gizlenemez. Kuran-ı Kerimin ayetleri […]

35- Tefsir Ders 35 hayat veren nurun keşif notları

Ders 35 Yüce Rabbimiz ey insanlar; bütün yeryüzündeki nimetlerden Helal olmak temiz olmak şartıyla yiyin, fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır. O size çirkin ve murdar işleri emir eder. ALLAH’A karşı bilmediğiniz şeyler söylemenizi ister. Onlara ALLAH’IN indirdiğine uyun dendiği vakit de yok atalarımızı neyin üstünde bulduysak ona uyarız dediler. Ya […]

36- Tefsir Ders 36 hayat veren nurun keşif notları

Tefsir Ders 36 Ey İman edenler öldürmede kısas size Farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın ama herkim ölenin kardeşi tarafından bir şey karşılığı bağışlanırsa o zaman örfe uyması ona diyeti güzellikle ödemesi gerekir. Bu Rabbimiz tarafından bir hafifletme ve bir Rahmettir. Herkim bunun arkasından yine saldırırsa artık ona acı veren bir azap vardır. […]

37- Tefsir Ders 37 hayat veren nurun keşif notları

Ders 37   Sevgili Efendimiz Aleyhüsselatü Vesselam taahhütünü yerine getirmeye en layık olan benim buyurmuştur. Evzai Ebu Hureyre’den (r.a.) Beyhaki Sünenül Kübra’da böyle rivayet olunmuştur. Şu tembihler yapılmaktadır. İSRA suresi 33. ayeti kerime haklı bir sebep olmadıkça cana kıymayın. Zulmen öldürülenin velisine yetki verdik diyor CENAB-I HAK. Kısasta ileri gitmesin. Yetkiyle alacağını zaten veliler almıştır […]

38- Tefsir Ders 38 hayat veren nurun keşif notları

  Ders 38 Çok kıymetli ve muhterem efendiler; hayat veren yüce değerlerin hayat dersleriyle sizlere sohbetimiz devam etmektedir. Şanlı Kuranın size öz manalarını vererek geldiğimiz bakara suresinin 183. Ayetiyle dersimiz devam ediyor. Hem Kuran-ı Kerimin bütün ki ayetlerinin öz manasını takdim ediyoruz hem de o ayetlerin içinden bazı keşifler yapıyoruz ki; o keşiflerle hayat veren […]

39- Tefsir Ders 39 hayat veren nurun keşif notları

Tefsir-Ders-39 YÜCE RABBİMİZ bakın ne diyor; Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız…..   حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ […]

40- Tefsir Ders 40 hayat veren nurun keşif notları

Tefsir Ders 40   Çok kıymetli ve muhterem efendiler; 39. Ve 40. Derslerimizin ilgili ayeti kerimelerin öz bilgilerini, öz anlamalarını vermeye çalışacağız. Bundan sonra keşif notlarımızla derslerimiz devam edecektir. Yüce ALLAH’IN hayat veren Kitabının hayat dersleridir. Kişiyi kesin mutluluğa hazırlar ve ebedi ölümsüzlüğe hazırlar. Ölümsüzlük kuldan değil kul fanidir ama ALLAH lütfuyla kişiyi ölümsüzlüğe hazırlıyor, […]

41- Tefsir Ders 41 hayat veren nurun keşif notları

 Tefsir dersi ders 41 Diyor ki; dünyadaki güzel nimetlerden birisi, güzelliklerden biri Saliha kadındır. Yani bir erkek için Saliha bir kadına sahip olmak dünyanın en güzel nimetlerinden, en baş da gelenlerden birine sahip olmaktır. Hz. Ali böyle buyurmuşlardır. ALLAH ona Fatımatüz zehrayı nasip eyledi. Bütün kadınlarımızın, kızlarımızın Fatımalar gibi Haticeler, Ayşeler gibi ve diğer İslam’ın […]

42- Tefsir Ders 42 hayat veren nurun keşif notları

DERS 42   Dersimiz 43. 44. Derslerle hayat veren derslerimiz devam etmektedir. بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم    كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ […]

43- Tefsir Ders 43 hayat veren nurun keşif notları

DERS 43 بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Hayat veren derslerimiz 45 ve 46. Derslerle devam etmektedir. استعيذ بالله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً   Ey iman edenler sulh barışa giriniz, İslam’ (وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ) uymayınız şeytana tabi olmayınız. (نَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ) o şeytan sizin apaçık düşmanınızdır.  Buyuran Yüce ALLAH bütün insanlığın tamamını […]

44- Tefsir Ders 44 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 44 Müşrik kadınları İman etmedikçe Nikahlamayın, onlarla evlenmeyin   وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾   Müşrik kadınları İman etmedikçe […]

45- Tefsir Ders 45 hayat veren nurun keşif notları

DERS 45 بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Konularımıza Hayat veren derslerimize devam ediyoruz. وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُواْ […]

46- Tefsir Ders 46 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR 46           Kadınlarınızı boşadığınız zaman aralarında meşru bir şekilde rızalaştıkları takdirde kendilerini kocalarıyla nikâhlanacaklar diye sıkıştırıp engellemeyin. Bir ara araları açılmış sonra birleşmeye çalışmışlar bunların aralarının açılmasını fırsat bilip de bunların boşanmasına sebep olmayın. Birleşmeleri için, yuvalarının yıkılmaması çalışın. İşte bu içinizden ALLAH’A ve Ahiret gününe İman edenlere verilen bir öğüttür. Bu öğüt ALLAH’IN […]

47- Tefsir Ders 47 hayat veren nurun keşif notları

  DERS 47           Hayat veren derslerimiz hayat veren yüce değerlerin ışığı altında oradan aldığımız ilhamlarla hayat veren nurun aydınlığında İNŞAALLAH hep beraber aydınlanmaya doğru çaba ve gayret içinde bulunmaktayız. Sevgili peygamberimizin sözüyle bu dersimize de iptida ediyorum. Peygamberimiz (A.S) Nesainin ve Ahmet Bin Hanbeli’n rivayet ettiği bir hadisi şerifte bir ay […]

48- Tefsir Ders 48 hayat veren nurun keşif notları

DERS 48   Yüce ALLAH ALLAH’IN izniyle onları tamamen bozdular. Davut, Cal ÜT’ü öldürdü ve ALLAH kendisine hükümdarlık ve hikmet, Peygamberlik verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti. Eğer ALLAH’IN insanları birbiriyle savması olmasaydı yeryüzünü mutlaka bozulur giderlerdi. Yani bozarlardı fakat ALLAH bütün Âlemlere karşı büyük bir lütuf sahibidir. İşte bunlar ALLAH’IN Ayetleridir. Onları sana […]

49- Tefsir Ders 9 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 49   Şuanda ki ders konumuz Ayet El Kürsü ’dür. Kürsü kelimesi üzerinde bazı keşiflerde bulunmaktayız. Sağlam rivayetleri sizlere duyuracağız. Kürsü- yerleri, gökleri kuşatmıştır. Buraya dikkat lazım; yerleri, gökleri ve içindekileri kuşatmıştır. İLAHİ saltanat, İLAHİ Hükümranlıktır. Vahdet kürsüsünde idare olunur, vahdet kürsüsü ki ALLAH’IN birliğidir. Bütün Âlemi o kendisi vahdaniyetiyle yaratmış ve vahdaniyetiyle […]

50- Tefsir Ders 50 hayat veren nurun keşif notları

DERS 50   استعيذ بالله   اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ […]

51- Tefsir Ders 51 hayat veren nurun keşif notları

  DERS 51   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Sizlere 100 sene sonra diriltilen Üzeyir (A.S.) veya o kıssa üzerinde bazı rivayetlerden size notlar verelim. En meşhuru Üzeyir Bin Şerhi ya ve Kudüs şehridir. Dirilen Üzeyir Bin Şerhi ya o yıkılan, yakılan şehirde üstü altına gelen Kudüs şehridir. Buhtün nasharın yakıp yıkmasıyla meydana gelmiş. İsrail’in bir […]

52- Tefsir Ders 52 hayat veren nurun keşif notları

DERS 52   Bunlar hayat bulduğumuz, hayat bulacağımız, hayat dersleridir. Hayat veren ALLAH’DAN gelen Vahyi İLAHİ’DİR. İşte o Vahyi İLAHİ’NİN derslerini yeteri kadar tahsil edersek onlarla irşat edersek kesin kez ALLAH’IN izniyle hayat bulanlardan olacağız, ölümsüz hayata kavuşacağız bu ALLAH’IN lütfuyla olmaktadır. ALLAH’TAN başka her şey fanidir. Kendisi Baki olduğu için Lütfu Keremiyle ölümsüz hayatı […]

53- Tefsir Ders 53 hayat veren nurun keşif notları

  DERS 53     Hayat veren derslerimiz devam ediyor. Yine konumuz hikmetin keşfiyle devam etmektedir. Biliyorsunuz ki insanoğlunda bir merkez vardır. Kalp birlik merkezidir. Buna nefis, bulunan nefis, vahdet sırrı birlik görülür. Kalp ise nefsin bir birlik merkezidir. Bulan nefis bulunan nefis işte vahdet sırrı buradadır. Bütün nefislerin görevi elbette ki kalpteki imanın emrine […]

54- Tefsir Ders 54 hayat veren nurun keşif notları

DERS 54    İşte hikmetin içreğinde hayat bulmak vardır. Hikmet İLAHİ emirlerin bizzat kendisidir. Çünkü hikmetin sahibi ALLAH’DIR. Bu hikmet kul tarafından iyi anlaşır, iyi kavranırsa işte kişi oradan da doya, doya hayat bulacak, mutlu olacaktır. Yine hikmet ALLAH’A itaat (C.C) muti olması ki itaat ve taatte bulunması, itaat İLAHİ kuralları bilmek, taat ise o […]

57- Tefsir Ders 57 hayat veren nurun keşif notları

DERS 57   FAHRETTİN Razi gibi büyük allame (la yekbelullahü müsemmiun vela mürain vela mennanin) ALLAH ne süm acıdan desinler’e hareket edenden, ne müraiden yani gösteriş yapandan ne de mennandan minnet altına almak isteyenden hiçbir şey kabul etmez buyurmuşlardır ki bu rivayet tabii ki Peygamberimizden gelen bir rivayettir. Bu rivayetin şuan da kaynağın da Fahrur […]

58- Tefsir Ders 58 hayat veren nurun keşif notları

  DERS 58       Bütün insanlığın kurtuluşuna gelen hayat veren ilahi emirleri sizlere tebliğe devam ediyoruz. CENAB-I HAK Bakara suresinin 159. ayetinde buyururlar ki konumuzla ilgili   أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا   “İLÂ-ÂHİRİL AYEH’’   CENAB-I HAK kitapta indirdiğimiz açık delilleri insanlara hidayet yolunu gizleyenlere karşı yani bu Kuranı […]

59- Tefsir Ders 59 hayat veren nurun keşif notları

DERS 59 بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Size keşfini yaptığımız, tefsir ettiğimiz kelimelerin, Ayetlerin birde öz manasını verip öteki derslerimize geçeceğiz. CENAB-I HAKK استعيذ بالله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ […]

60- Tefsir Ders 60 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 60   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾   CENAB-I HAKK bu Ayeti Kerime de göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi ALLAH’IN’DIR (C.C)  (آمَنَّا وَصَدَّقْنَ) hepsi […]

61- Tefsir Ders 61 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 61     Hayat veren yüce Kuranın hayat dersleri devam etmektedir. CENAB-I HAK Kuranı Kerimle nurlu İslam ile Hz. Muhammed’in irşadı ortaya koyduğu yüce değerlerle bu ALLAH’IN eşsiz nizamıyla hayat bulan iki cihanda mutlu olan kullarından eylesin.   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Dersimiz Ali İmran suresine gelmiştir. Ali İmran suresinin yüce ayetlerinin […]

62- Tefsir Ders 62 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ DERS 62           Kıymetli ve muhterem dinleyenlerimiz derslerimiz devam etmektedir, şimdi keşfini yapacağımız Ayetler Ali İmran Suresinin Ayetlerinin 1 ve 2 Ayetlerinin keşfi üzerinde duracağız. Size öz manası verdikten sonra birde lüzum üzere keşiflerde bulunmaktayız ki CENAB-I HAKK hakkıyla anlamayı nasibi müyesser eylesin. بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم الم ﴿١﴾ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ […]

63- Tefsir Ders 63 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 63. DERS   Kıymetli izleyenlerimiz Hayat veren derslerimiz devam etmektedir. CENAB-I HAKK iki cihanda mutlu olan, hayat bulan Kuran-ı Kerimim bütün nuruyla iç dünyası nurlanan, gerek İman nuruyla Yüce ALLAH’IN huzuruna çıkan kullarından eylesin. İLAHİ intikam dersimiz buradan devam etmekteydi. İLAHİ intikam Aziza ne, Hakimane kudretin, iradenin intikamıdır. Hakiki ve hikmet dolu bir […]

64- Tefsir Ders 64 hayat veren nurun keşif notları

  DERS 64   الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ  Hud suresinin 1. Ayetin de CENAB-I HAK diyor kitabın ayetleri diyor tamamen en güzel şekilde açıklandı diyor. Kim açıkladı? Hz. Muhammed’e CENABI-I HAK açıkladı. Yine Zümer suresi 23. ayetinde اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ALLAH sözün en güzelini indirdi diyor burada bu ayeti kerimede de. Kuranı Kerim ALLAH’IN […]

65- Tefsir Ders 65 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 65   Şehvet nefsin arzu isteğin, biliyorsunuz ki nefis kendi isteğine atılmasıdır. Şehvet nefsin arzu ettiği şeye atılışıdır. İşte insanoğlunun imtihanı kazanmak için nefsini terbiye etmesini, nefsini yenerek Cihat’ı kazanmasının şartlarından biri budur. Şehvet katiyen bir defa Şeriat ölçülerinin dışına çıkarmadan helal yoldan nefsini terbiye etmelidir. Şehvet nefsin arzu ettiği şeye atılışıdır. İfratı […]

66- Tefsir Ders 66 hayat veren nurun keşif notları

 TEFSİR DERSİ 66   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِي الأَبْصَارِ ﴿١٣﴾ İnkârcı kâfirlere deki; siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp […]

67- Tefsir Ders 67 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 67            Sevgili dinleyenlerimiz işte CENAB-I HAKK insanoğlunun mala düşkünlüğünü bize anlattı ve insan hepsini bırakır hini seferinde. Hini seferi ne demek? Ecel saati geldi hepsini bıraktı, Azrail (A.S) aldı götürdü, mezara indirdi, mezardan kaldırdı mahşere getirdi. Şimdi İnsanoğlu dikkat etmelidir. Araçlara amaçlar feda edilemez. Dünya araçtır amaç değildir, bunu herkes kulağına […]

68- Tefsir Ders 68 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 68   Nur saçan, hayat veren İLAHİ kanun ve kurallardan ebedi bize hayat veren Şanlı Kur’an’ın Ayetlerinden aldığımız yüce değerlerin yüce sohbetleriyle dersimiz devam etmektedir. CENAB-I HAKK bu hayat veren Kuran’dan gerçek anlam da hayat bulmayı, gerçek hayatı yaşamayı, ebedi mutlu olmayı CENAB-I HAKK nasip eylesin.   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   فَإنْ حَآجُّوكَ […]

69- Tefsir Ders 69 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 69   Yine Ebussuud (R.A) Kutsi Hadis de CENAB-I HAKK diyor ki ben (AZİMÜŞŞAN) Hükümdarlar hükümdarıyım diyor. (C.C) hükümdarların kalpleri ve alımları benim elimdedir. Kullar bana itaat ederlerse bende onlara onları Rahmet kılarım ve eğer bana isyan ederlerse bende onları onlara azap ceza kılarım. Şu halde hükümdarlara sövmekle meşgul olmayın ve fakat ban […]

70- Tefsir Ders 70 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 70   لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ […]

71- Tefsir Ders 71 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 71   Şimdi Kıymetli dinleyenlerimiz öz anlamını verdiğimiz Ayetlerin şimdi de biraz daha açıklamasına, keşif, tefsir ve teviline devam ediyoruz. İslam, ihsan, adalet, hukuk, sebat, ciddiyet, merhamet, yardım gibileri İmanın gereğini emreder. Şimdi İslam’ı öncelikle Amil hükümlerinden bakın şunlar başta geliyor. İhsan daima İslam ihsanı, iyiliği emreder. Hem de ALLAH’I görüyormuş gibi ibadet […]

72- Tefsir Ders 72 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 72     Kıymetli dostlarımız Ali İmran Suresi 33, 34. Ayetleriyle dersimiz devam ediyor. Bu Ayetlerin kısa anlamını özünü verdikten sonra keşifleriyle, Tefsir ve Teviliyle devam ediyoruz. Istıfa kelimesi üzerinde duracağız. Istıfa bir şeyin en özünü, en safisini seçip almak buna ıstıfa kanunu, seleksiyon deniyor. Bir şeyin en özünü, en safisini seçip almak […]

73- Tefsir Ders 73 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 73   Kıymetli dinleyenlerimiz ıstıfa tabiatüstü bir fıtrat, İLAHİ fiildir. Telakki, Tekâmül, değişim, gelişim ondandır. Yani tabiatüstü kudret ve kuvvettendir, tamamen CENAB-I HAK’TANDIR. Çünkü o varlıklar tamamen bir kökten çoğaldılar diyenler, bütün varlıkları yoktan ALLAH yarattı. Şimdi bir kısmı da her varlık kendi tohumundan üremiştir diyenlere de, her tohumu da ALLAH yaratmıştır. Onun […]

74- Tefsir Ders 74 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 74   Âdem, Havva tohumdan değildir. Âdem Babamız, Havva Annemiz bunlar yoktan yaratıldılar. Bizzat kendilerini yoktan yaratan Yüce ALLAH’DIR, Yüce Yaratıcıdır. Peygamberler özel, seçkin İLAHİ ıstıfa ile yaratılmışlardır. Buna dikkat et! Peygamberler özel, seçkin İLAHİ ıstıfa ile yaratılmışlardır. Âdem (A.S), Nuh (A.S), İbrahim (A.S) ve İmran soyunun zinciri izlenmiştir. İsa (A.S) İmran soyundan, […]

75- Tefsir Ders 75 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 75   Bu kuvvetler ruhtan bedene doğru feyiz saçarak akan nurlardır. Nurun mecrasındandırlar. Peygamberlere gibi üstün kuvvetler verilmiştir. Peygamberlere sayılan bu üstün kuvvetler ve üstün dereceler, bu kuvvetler ruhtan bedene doğru feyiz saçarak akan nurlardır, nurun mecrasındandırlar. (قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي) Bakara Suresi 124. Ayeti Kerimesinde de buyurulduğu gibi Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) İbrahim […]

76- Tefsir Ders 76 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 76   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ İmran’ın karısı dedi ki; Rabbim karnımdakini tam bir tam hür olarak sana adadım yani neczetti benden kabul buyur dedi. Şüphesiz sen işitensin, bilensin dedi. (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي […]

77- Tefsir Ders 77 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR 77 DERS   وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا […]

78- Tefsir Ders 78 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 78     Bu ayeti kerimeleri içerisinde muharrer kelimesi ki hür olan ihlas sahibi tam bir hizmetçi anlamında tabi buradaki hür olan ALLAH’TAN başkasına karşı hür ve ALLAH’A bağımlı, ALLAH’IN hizmetinde, ALLAH’IN emrinde ona taatta ve itaatte bulunan demektir. Burada geçen bir de mihrap bulunmaktadır. Mihrap zikri cüz, iradeyi kül yoluyla mescidin […]

79- Tefsir Ders 79 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 79    İsa (A.S) onların inkârlarını hissedince ALLAH yolun da yardımcıların kim dedi?   فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا […]

80- Tefsir Ders 80 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 80   İslam Âleminin ve bütün mahlûkatın ALLAH’I birdir. O ALLAH’I bırak benim dediğimi yap diyor birisi senin dediğini yapamaz Tevhit İmanın da olan hiç kimse. Niye? O Rabbi ’sinin dediğini yapacaktır. Mecburen çünkü ALLAH’IN kuludur, Hakikat budur….. (Visited 11 times, 1 visits today)

81- Tefsir Ders 81 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 81   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾   Yüce Rabbimizin yüce ayetlerinin şöyle bir anlamına bir bakalım bu hak […]

82- Tefsir Ders 82 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 82     CENAB-I HAK öyle dedi ALLAH’I bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki; şahit olun biz Müslümanlarız deyin dedi. Yani inansın inanmasın birileri cihana Müslümanlığınızı ilan edin diyor CENAB-I HAK. Biz Müslümanlarız deyin diyor. LAİLAHE İLALLAH MUHAMMEDÜRRESULULAH deyin bu bir haktır, hakikattir. Bunu gizlerseniz buda […]

83- Tefsir Ders 83 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 83     Kıymetli dostlarımız bu öz anlamını verdiğimiz ayetlerin yine bazılarına bazı keşiflerde bulunmak üzere bak Hayber Ureyne hahamları bunlardan 12’si sabah Müslüman olduk diyelim dediler. Böyle bir gizli kötü bir ihanet içine girdiler. Casus ve ajanca bir hareketin içine girdiler. Ne diyorlar sabah Müslüman olduk diyelim akşam caydık diyelim. Müminleri […]

84- Tefsir Ders 84 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 84     وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ […]

85- Tefsir Ders 85 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 85     Çok kıymetli muhterem izleyenler insanlığın kurtuluşuna ve bütün insanlığın huzuruna, bütün varlıkların imdadına ki başta ne kadar mağdur ve mazlumlar varsa bunların imdadına yetişmek insanların kurtuluşu için elbette ki her şeye kadir olan ALLAH’A (C.C) çalışarak yalvarmak, dua etmek hepimizin bütün varlığımızla boynumuzun borcudur, bütün varlığımız ALLAH’A duadır. Bütün Âlemler […]

86- Tefsir Ders 86 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 86         Kıymetli dostlarımız hayat veren derslerimiz devam etmektedir. Hepimiz hayat bulmak için, gerçek hayatı yaşamak için işte hayat veren dersi tahsil etmek gerekiyor. Buda tam hayat kaynağı olan Kuranı Kerimi iyi bilmekten geçiyor. Şimdi sizlere 78. ayeti kerimeyle, 84. ayetlere kadar olan kısa öz anlamını verdiğimiz ayetlerin birde […]

87- Tefsir Ders 87 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 87   Hayat veren derslerimiz devam ediyor. Yaşarken kişiye İslam hayat verir, ölürken de ölümsüz hayata CENAB-I HAKK bahşeder şehitler de olduğu gibi. Şehitler şehit olurken ölümsüzlüğü tadarak dünyadan geçerler, acı da duymazlar. Bu konu da şehitlerimizi yâd etmek açısından şuna yer verelim.   Sen ki Son Ehli Salibin kırarak savletini, Şarkın en […]

88- Tefsir Ders 88 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 88   Tarihte Hakkı, Hakikati söndüreceğini zanneden tağuti kitleler ellerinden gelen neyi varsa tarih boyunca yaptılar. Ama Hakkın tokadını yediler, derslerini aldılar. Bir günde biliyorsunuz diyojen şöyle diyordu; İslam ordusuna karşı Alparslan’a, Yaktırayım Kur’an’ı, yıktırayım Kâbe’yi Şarka gelen görmesin minareli kubbeyi Diyordu homen diyojen diyordu. Alparslan bakın ne diyor ALLAH’IN aslanı, ALLAH’IN askeri; […]

89- Tefsir Ders 89 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 89   Dur yolcu bilmeden gelip bastığın, Bu toprak bir devriğin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir. İstiklal uğrunda namus yolun da, Can veren Mehmet’in yattığı yerdir     (Visited 10 times, 1 visits today)

90- Tefsir Ders 90 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 90   Aziz dostlarım insanlığın iki cihan da mutlu olmasının ön şartı sağlam bir İmana sahip olmaktır. Batıl inançlardan tamamen arınmış olmak, badatlardan da uzaklaşmaktır. Gerçek İmanla ALLAH’A İman etmektir. İşte o zaman temel sağlam atılır. Biliyorsunuz ki din adına, şeriat adına, Tasavvuf adına neler söylenmektedir. İLAHİ Hak ölçülere uymayan sözlerin az olmadığını […]

91- Tefsir Ders 91 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 91     قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ Deki ALLAH’A bize indirilen Kur’an’a, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a ve torunlarına indirilene, Musa’ya, İsa’ya ve Peygamberlere Rablerinden verilenlere inandık böyle söyle […]

92- Tefsir Ders 92 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 92     كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ افْتَرَىَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ Tevrat indirilmeden önce İsrail […]

93- Tefsir Ders 93 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 93   Şimdi bu Ayetlerin keşfi üzerinde biraz duralım, keşif notları verelim sizlere ve açığa gerçekleri biraz daha açığa çıkarmış oluruz. Keşfimizden maksat bu yüce hazinelerden tabii ki keşif notlarını vermek, açığa çıkarmaktır. Bunlar ebedi hazinelerdir, ebedi kişiye hayat veren değerledir. Aklını başına al. Ne diyor? Buhari Müslim’in bir Hadisi Şerifte Peygamber Efendimiz […]

94- Tefsir Ders 94 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR FERS 94   Evet, kıymetli dostlarımız dersimiz devam etmektedir. Yüce RAB bütün kullarının mutlu olmasını istediği için bu Âlemleri Rahmeti Rahman ile aratıyor ve reçeteyi yazıyor ki işte mutluluk reçetesi Kuran-ı Kerim’dir, reçeteyi uygulayan Hz. Muhammed’dir. Tüm ilkeler hayatın bütün ilkeleri bu İslam’ın içerisin de bulunmaktadır. İbn-i Mesut Hazretleri Peygamberimizden şöyle bir rivayeti vardır. […]

95- Tefsir Ders 95 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 95   وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾   İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun işte kurtuluşa erenler onlardır. Diyor Yüce Rabbimiz İçinizden hayra çağıran İslam A’dan, Z’ye hayırdır. İnsanlığı İslam’a çağırmak, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. […]

96- Tefsir Ders 96 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 96   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾ Hepsi bir değildirler diyor CENAB-I HAKK Kitap ehli içinde […]

97- Tefsir Ders 97 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 97   Vaadi İLAHİ’Yİ tümü ile temin etmek, hayra çağırmak. Buraya da dikkat et! Vaadi İLAHİ’Yİ tümü ile temin etmek, hayra çağırmak, iyiliğe emir, kötülüğe engel olmak tüm Müslümanlara Farzı Kifaye’dir. Bu yapılmazsa hepsi Farzı terk etmiş, hepsi mesuldür bu Ümmetin tümünün görevidir. (مِّنكُمْ) dikkat et! Sizden buyurulmuştur. (مِنْ) tecridi, soyutlayıcı olduğun da […]

98- Tefsir Ders 98 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 98     Diğer tarih boyunca altın kalemlerin dahi aciz kalacağı bir İslam’ın tarihine bak şöyle şanlı tarihe bak. Cihan hâkimiyetini kuran bir İslam milletine bak, şöyle bir bak ümmeti Muhammed’e bak, milleti Muhammed’e bak, tevhit milletine bir bak. 14 asır dünya kurulalı böyle bir tarih, böyle bir cihan hâkimiyeti hak ve […]

99- Tefsir Ders 99 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 99     Bizim alacağımız dersler şöyle bir düşün kemiyetin, miktarın bakın bir defa az bir İslam askerine karşı kemiyet bakımından, miktar bakımından düşman çok kalabalık Müslümanlar çok azınlıkta daha önce söylediğim gibi 8 kılıçları var sadece. 6’da zırhlarının olduğu söyleniyor bununla savaştılar. Sonra keyfiyetin, niteliğin durumuna bir bak önemine. Şimdi burada […]

100- Tefsir Ders 100 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 100   Yine Hadid suresinin 21. Ayetin de CENAB-I HAKK Lütfu İLAHİ olmadıkça kimse cennete giremez. CENAB-I HAKK’IN hep Lütfudur. Cehennem adaleti gereğidir, cennet Lütfunun gereğidir, sebep ise İman ve Müslümanlıktır. İbni Abbas’tan şöyle bir rivayet vardır. S. İbni Cübeyir ve Cumhur buradan gelen rivayette gök ve yer kumaş gibi yayılıp birbirine ulanınca […]

101- Tefsir Ders 101 hayat veren nurun keşif notları

    TEFSİR DERS 101  ALİ İMRAN SURESİ 142. AYETTEN 152.AYETLER       أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ   وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ   وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ […]

102- Tefsir Ders 102 hayat veren nurun keşif notları

    TEFSİR DERS 102  Bu ayetler konusunda da biraz açıklık getirelim. Sahabeden bazıları bizde Bedirde bulunsaydık şehitliği göze almayan harbi temenni etmez. İşte bizde Bedirde bulunsaydık diyenler şehitliği göze alan değerli sahabeler idi (Radüyallahü anhüm ve ardahüm ecmain). Şehitliği göze almayan harbi temenni etmez. Kafir galip gelmesin diye esas olan cihattır. Küfrü galip getirmemek […]

103- Tefsir Ders 103 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 103     Eceli müsemma, Eceli kaza şimdi ecel Ayetleri okundu. Öz anlamı verildikten sonra Eceli müsemma, Eceli kaza olay ne ise ömür, ecel odur. Burayı anla! Olay ne ise ecel, ömür odur, vakti ondan ibarettir. Zavallı eceli gelmeden kazaya uğradı derler. Eceli gelmeden kimse ölmemiştir, ölmez, her ölen eceliyle ölür. İster eceli […]

104- Tefsir Ders 104 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 104   (Ali İmran Suresi 153. Ayet’ten 163. Ayet’e kadar)       إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غُمَّاً بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾   ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ […]

105- Tefsir Ders 105 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 105   Bu ayeti kerimeler üzerinde bazı ipuçları ve tefsir notlarından bazı notlar takdim edelim. Yine efendimiz (A.S.) إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ bana doğru gelin Ey ALLAH’IN kulları diye çağırıyordu. Tabi Hz. Muhammed ALLAH’IN yolunda cihada çağırıyor. Bu hak yolun önderi de rehberi de kendisi. Şunu unutmasın herkes ALLAH bir lahzada mağlubu galip kılar […]

106- Tefsir Ders 106 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 106   Kazanılmış savaş kaybetmekle baş başa kalındı netice de ne kazandı, ne de kaybetti ama ortada bir burhan ortaya çıktı ve Peygamberimizin yanındaki sadık dostlarının hak etmediği bir durumla karşı karşıya gelindi. Bundan alınacak ders şudur; Kuran-ı Kerime, Sünnete, ALLAH ve Resulüne muhalefet edilemez, edilmemelidir. Edilirse faturası ödenir. Dünya da mezar da, […]

107- Tefsir Ders 107 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 107   (Ali İmran Suresi 164. Ayetten 180. Ayetler)       يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾  ayetin sonu     وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم […]

108- Tefsir Ders 108 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 108   Sevgili izleyenlerimiz kitap dediğimiz zaman şeriatın zahiri durumlarına hemen göz atmamız gerekiyor. Hikmet dediğimiz zaman yine onun güzelliği İLAHİ bilgi, sırlara, hedefine, faydasına işaret olduğunu hemen hatırlamamız gerekiyor. İşte kitabın içi ve dışı, zahiri ve bâtıni hem şeriat hem hikmetle dolup taşmaktadır. Bedir de düşman 70 ölü, 70 esir vermiştir. Uhud […]

109- Tefsir Ders 109 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 109   (Ali İmran 181. Ayetten 197. Ayetler)   لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ […]

110- Tefsir Ders 110 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 110 (Ali İmran suresi 198, 199 ve 200. Ayetler)   استعيذ بالله لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا […]

111- Tefsir Ders 111 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 111   Bu Ayetlerin topu manasını verdikten sonra bir de sizlere keşif notlarından size açıklamalarda bulunarak hayat bulmaya İslam’ın hayat veren derslerinden gereği gibi mutlu olmaya bütün gayretimizle CENAB-I HAKK hepimize çalışmayı, mutlu olmayı nasip eylesin (Visited 10 times, 1 visits today)

112- Tefsir Ders 112 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 112     Kıymetli Dinleyenler İmran suresinin sonuna doğru ki ayetlerin keşfi ve tefsir notları ile bazı sizlere not vermeye çalışacağız ki bunlar hayat veren hayatın notlarındandır. Kuranı Kerim her kelimesiyle hayat verdiği için bizde size öz anlamından sonra bazı ipuçlarını da vermeye çalışıyoruz ki tabi kaynaklara dayanarak. Hazreti Ebu Bekir (R.A.) […]

113- Tefsir Ders 113 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 113   Tevhit akıl ile ilahi saltanata tecelli sırları ve hükümleriyle sır ve gayenin akışına seyredebilmelidir ama bunların başında tevhit olacaktır. Tevhit nuru kalpte parlayacaktır. İşte tam akıl sahipleri kalpleri ALLAH’I zikreden ve ALLAH’I zikirden başka itminanda katiyen olmazlar yani güven de olmazlar. Ancak kalpleri ALLAH dedikçe, ibadet ettikçe farzları, vacipleri, sünnetleri yerine […]

114- Tefsir Ders 114 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 114   İLAHİ sanatın inceliklerini kudretin Alametlerini görmek ayanı yani varlıkların şekillerini seyredip iltica etmek. Kime? Yüce ALLAH’A iltica etmek, İLAHİ rızaya yürümek, Rabbani siyaseti takip etmek, Dikkat et! Müslümanın siyaseti Rabbanidir. Rabbani siyaseti takip etmek, Kevni olanlar evrene, kâinata ait İlimlere göz atmak, âlem kitabını okumak. Bizim iki tane kitabımız var biri […]

115- Tefsir Ders 115 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 115     Nisa suresinde ki dersimize geçmeden önce İmam-ı Azamın (R.A) Sevgili Peygamberimizi ziyaretin de onu ziyaret esnasın da ki dile getirdiği övgüleri ve duayı sizlere takdim etmeye çalışacağız ki buradan da önemli hayat veren dersi almış olalım hep beraber. Sevgili Peygamberimize selatu selamdan sonra diyor ki; Ey Yüce Rabbim sen Habibime […]

116- Tefsir Ders 116 hayat veren nurun keşif notları

    TEFSİR DERS 116     Yine sevgili peygamberimizden camiussağirde de şöyle rivayet olunmaktadır. Bugün şöyle bir bakın ümmetim diyor öncekileri karış karış, arşın Arş’ın izlemedikçe kıyamet kopmaz diyor. Şimdi Muhammed ümmetinin en büyük tehlikesinden biride gayri Müslimleri, Hristiyanları, Rumları taklit etmesidir. İşte bunlar diyor ümmetin öncekileri karış karış, arşın Arş’ın izlemedikçe kıyamet kopmaz. […]

117- Tefsir Ders 117 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 117  Size bir not olarak da şunu vereyim İbni Teymiye ve İbnül Kayyım Cehim Bin Saffan şu görüşte görüşü ileri sürmüşlerdir. Ehlisünnete bu da aykırıdır. Cennet cehennem de ebedi değildir diyorlar. Şimdi bunlar Kuranı Kerimin hem zahirine hem de aslına aykırı düşen görüşlerdir hem Kurana uymuyor hem de ehlisünnetin görüşüne uymamaktadır. Tasavvuf […]

118- Tefsir Ders 118 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 118     Kıymetli ve muhterem efendiler; insanı ve hayvanı yaratan Yüce ALLAH hayat veren reçeteyi de yazmış ve ortaya koymuştur. İşte hayat veren derslerimiz devam etmektedir. استعيذ بالله يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ […]

119- Tefsir Ders 119 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 119       Terörün kaynağı da onlardır çünkü insanlar itildikçe, ötekileştirildikçe işte ayırım ve bölücülük buradan çıkıyor ortaya. Benim inandığım değerleri ben ölsem de, parçalansam da ben inancımdan vazgeçer miyim? Parça parça etsen inancımdan vazgeçer miyim? Sen putundan vazgeçmiyorsun da ben ALLAH’TAN vazgeçer miyim? Kitabım Kurandan, peygamberim Muhammed’den, yüce değerlerimden yani […]

120- Tefsir Ders 120 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 120   Bakara suresi 182’de de bu konu ile ilgili yüce bilgiler vardır. Yine karnına ateş dolduran diyen ayeti kerimeyi okuduk adaletli ol diyen ayeti kerime de yine Nisa’nın 27. Ayeti kerimesindedir. Cahiliye devrinde yani İslam’dan önce kadın ve çocuklar ister kız, ister oğlan olsun mirasçı olamıyorlardı. İslam kadını da, oğlanı da çocukları […]

121- Tefsir Ders 121 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 121   (Nisa Suresi 14. Ayet ’ten 123 Ayetler)   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ Kıymetli ve muhterem efendiler; bütün ruhlara ve kalplere […]

122- Tefsir Ders 122 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 122       (Nisa Suresi 24 ve 25. Ayeti kerime) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا […]

123- Tefsir Ders 123 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 123   Bu Ayetlerle ilgili de bakın şu açıklamalara değinelim 21 çeşit kadınla evlilik burada anlaşıldı ki yasaklandı. 21 çeşit kadınla evlilik yasak edilmiştir. Buna dikkat lazım bilhassa yeni nesil iyi bilmesi lazım evlatlarınıza, neslinize, zürriyetinize bunları öğretin. Darul harp de ki tutsaklıkta bunların durumunu da ilgili hükümler de bilmelidir. Haram olanlar padişah […]

124- Tefsir Ders 124 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 124   Buraya dikkat et Kuranı Kerim ve sünneti şerif onaylamadıkça öncekiler geçerli değildir. Tecrübe ile hayatın dış akışına hikmete bakmak lazımdır. Dikkat et buraya da tecrübe ile hayatın dış akışına hikmete bakmak lazımdır, dıştan içi içten dışı şanlı Kuranın nurlu ferasetiyle anlayabilmeye çalışmaktır. أُوْلُواْ الأَلْبَابِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي Ey akıl sahipleri ibret […]

125- Tefsir Ders 125 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 125           Aziz dostlarımız İslam dini meşru olanı emreder, batıl olanı ret eder. Şimdi batıl kelimesi nedir? Batıl meşru olmayan kazanırken, harcarken dikkat et buna meşru olmayana dikkat et. Meşru olmayanın içerisinde hainlik vardır, gasp vardır, hırsızlık vardır, kumar vardır, faiz vardır, israf varsa, sefihlik haksız değişimler varsa işte bunlar batıldır, her […]

126- Tefsir Ders 126 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 126 (Nisa Suresi 26. Ayetten 34. Ayetler)   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ Yüce ALLAH (C.C.) sizlere bilmediklerinizi bildirmek, […]

127- Tefsir Ders 127 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 127 (Nisa Suresi 36. Ayeti Kerim’den 43. Ayetler )   Yüce RAB bütün Âlemlerin eşsiz hükümdarı Yüce RABBİMİZ ALLAH (C.C) erkekler kadın üzerine idareci ve hâkimdirler. Çünkü ALLAH birini Cihat, imamet, miras gibi işler de diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından Aile fertlerine harcamaktadırlar. İyi kadınlar, itaatkâr olanlar ve ALLAH’IN korunmasını emrettiği […]

128- Tefsir Ders 128 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 128   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Konumuz insanoğlunun mutluluğu Aile mutluluğu kadın erkek arasında ki sevgi bağları bunlar üzerin de şanlı Kur’an’ın ve sevgili Peygamberimiz ’in ve İslam’ın asil kaynaklarına dayanarak sizlere bilgi takdim etmeye devam ediyoruz ki kendi aramız da bilgi paylaşımıdır, hayat dersleridir bunlar. Sad Bin Rebia’ya Sahabeden bir zatı muhterem. […]

129- Tefsir Ders 129 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 129   Bu sebeplere dayanmıyorsa kadın bura da hakka uymak zorunda kalacaktır. İbni Abbas Ata, Ebu Mansur’dan gelen rivayet buda nüşuz hakkın da İbni Abbas biliyorsunuz Peygamberimizin Amcasının oğlu sahabenin en büyük Âlimlerinden birisi, Ata da büyük bir Müfessir ve Ebu Mansur bunlar da öyle. Ziya paşa da şöyle demiş; bu tabi sadece […]

130- Tefsir Ders 130 hayat veren nurun keşif notları

TESİR DERS 130 (Nisa Suresi 44. 45. VE 46. Ayeti Kerimeler)       أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾   Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı […]

131- Tefsir Ders 131 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 131   استعيذ بالله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴿٤٧﴾ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ […]

132- Tefsir Ders 132 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 132   أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴿٤٩﴾ انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾ Kendi nefislerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır, ancak ALLAH dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar zulüm edilmez, herkes hak ettiği neyse onu alır. İmanın, Ameli Salih’in karşılığını […]

133- Tefsir Ders 133 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 133   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً ﴿٥١﴾ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ […]

134- Tefsir Ders 134 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 134   (Nisa Suresi 59. Ayet’ten 70. Ayetler)     استعيذ بالله   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿٥٩﴾   Ey İman Edenler! Kuranı Kerim benim kitabım, dinim […]

135- Tefsir Ders 135 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 135   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Sevgili dostlar Ayetlerin içeriğiyle ilgili biraz daha emanetten ve ehliyetten bahsedelim. Mekke’nin fethinde Kâbe’nin anahtarını Osman Bin Talha Efendimize vermek istememişti. Mekke putperestlerden ve putlardan temizlenip fethedildiği zaman Osman Bin Talha bakıyordu Kâbe-i Şerife tavana çıkmış ve anahtarı vermek istememişti, Hz. Ali elini büktü anahtarı aldı. Kâbe’nin […]

136- Tefsir Ders 136 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 136     يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا ﴿٧١﴾ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ الله لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ […]

137- Tefsir Ders 137 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 137 (Nisa suresi 77. Ayeti Kerime ve 87. Ayetler)   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ […]

138- Tefsir Ders 138 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 138   Yine Kasas suresinin 83. Ayetinden sonra, CENAB-I HAKK Araf suresinin de 94. Ayetinde asileri yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır yalvarsınlar diye dikkat et. CENAB-I HAKK bazen yoksulluğu niçin veriyor? Darlıkları, sıkıntıları bazen CENAB-I HAKK sıkıyor. Kalpleri sıkar, ruhları sıkar ve yoksulluk verir başka bela ve musibetlerle sıkar, daraltır. Niçin? Uyarmak için ve […]

139- Tefsir Ders 139 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 139  Zaten de İslam dininin herkese önerisi ve kendisi faydalıyı celp eder, zararı def eder. İslam tamamen faydadır, İslam tamamen rahmettir, İslam tamamen merhamettir, İslam tamamen ilim, irfan ve sosyal adalettir, ilahidir. İlahi kanunlardır İslam. Kuranı Kerim ALLAH’IN kitabıdır. Bunları tekrar söylememin arada değinmemin sebebi nedir? Bilenler biliyor bilmeyenler duysun bunu bu […]

140- Tefsir Ders 140 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 140   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Kıymetli dostlarımız hayat bulmak için CENAB-I HAK ruhları da insanlara en güzel şekilde okumaktadır. Ruhların tedavisini de onlara sunmaktadır. Hayat bulmalarını istemektedir. Ruhen iflas etmiş insanlardan bir sınıfta münafıklardır. Münafıklar ruhen iflas etmiş kişilerdir. Bunların daima Müslüman görünürler ama Müslümanı suçlamaktan başka bir bunların gayreti yoktur hatta […]

141- Tefsir Ders 141 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 141-142 (Nisa Suresi 88. Ayetten 93. Ayetler)   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ﴿٨٨﴾ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ […]

142- Tefsir Ders 142 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 141-142 (Nisa Suresi 88. Ayetten 93. Ayetler)   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ﴿٨٨﴾ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ […]

143- Tefsir Ders 143 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 143  Kıymetli Dostlarımız bozuk ruhları tedavi etmek için tabi ki bozulmuş ruhları bilmek lazım bize İslam dini, şanlı Kuran, ruhların teşhisle tespitini en güzel şekilde yaratanın kitabı olduğu için yaratılmışları biliyor. Yine bir kavim diyor Müslüman olmuş görüntüsüyle Medine’ye gelmişlerdi sonra sıkıldık deyip gitmişler. Mürtet olmuşlar, müşrik olmuşlar. Dikkat edin münafıklar her […]

144- Tefsir Ders 144 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 144     بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   İnsanlığın, İslam’ın, Müslümanların hayrına CENAB-I HAK birçok tedbirleri emrederken düşmanlarınızı, onlara yardım edenleri dost edinmeyin. Yüce ALLAH bunu yasaklamıştır. Dikkat et buraya düşmanlarınızı onlara yardım edenleri dost edinmeyin. Yüce ALLAH bunu da yasaklamıştır. Bu konuda Mümtehine suresinin 8-9. ayetlerine birde daha açık geniş bilgi almak […]

145- Tefsir Ders 145 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 145   Yine bu Ayeti Kerimeler de geçen kelimler ve bazı açıklamalarımıza devam ediyoruz. Şimdi sakatlık, hastalık, savaş araç ve gereçlerini tedarik etmemek, edememek gibi durumlar ve özür sahiplerinin özürleri yani bunlarda geçerli özürler olmalıdır. Sakatlık varsa, hastalık varsa, savaş araç ve gereçlerini tedarik daha etmemişse ki hazırlıklar çok iyi olması lazım ve […]

146- Tefsir Ders 146 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 146 (Nisa Suresi 101 Ayetten 103. Ayetler)     وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ […]

147- Tefsir Ders 147 hayat veren nurun keşif notları

TESİR DERS 147 (Nisa suresi 105. Ayetten 113. Ayetler)     Gönülleri nurlandıran ebedi mutlu hayata hazırlayan Yüce ALLAH’IN kullarına rahmet, mağfiret, necat ve kurtuluş reçetesi olarak yazdığı hayatın bütün kanunlarını içine koyduğu Yüce Kur’an’ın hayat veren dersleriyle derslerimiz devam ediyor. CENAB-I HAKK hepimize gerçek hayatı yaşamayı, mutlu olmayı nasibi müyesser eylesin. Lütfundan, kereminden, fazlından […]

148- Tefsir Ders 148 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 148   (Nisa Suresi 114. Ayetten 119. Ayetler )   Kıymetli dostlarımız şunu da herkes bilsin ki bir taşeron olarak birisinin borusunu öttürenlerden değiliz. Bir grup emrine girip de bir borazan boru öttürenlerden değiliz. Hakkın emrinde olmanız gerekiyor, hakikati söylememiz gerekiyor. Sonra bir sınıfa da hitap edenlerden de değiliz. Bizim tamamen muhatabımız insanlığın […]

149- Tefsir Ders 149 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 149   (Nisa Suresi 118. Ayetten, 126. Ayetler)   استعيذ بالله   لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾     Değerli Dostlarımız bu ayeti kerimelerde şeytanı ilayinin insanlara neler […]

150- Tefsir Ders 150 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 150     Kıymetli ve muhterem izleyenler size öz anlamını verdiğimiz Yüce Ayetlerin Nisa suresinin ayetleriyle dersimiz devam etmektedir. 105 ve onu takip eden Ayetlere gelmiş bulunmaktayız ve suremiz de Nisa Suresidir. Kuran-ı Kerim’in başından beri sırayla takip ederek gelmekteyiz. Şanlı Kuran-ı Kerim’in tümünün sizlere hayat veren yüce değerlerinin, yüce anlamını özlü olarak […]

151- Tefsir Ders 151 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 151   İbrahim’in bir denenmesi de nasıl denedi CENAB-I HAK İsmail’i kurban et dedi o da ALLAH’IN emrini oğlu da, kendi de, İsmail’in annesi Hacer annemiz de kahramanca ALLAH’A kendilerini adadılar. O imtihanı da kazandılar. İşte o zaman fidye olarak CENAB-I HAK ne verdi? Bir koç kurbanı Cebrail (A.S.) aldı getirdi bugün Mina’da […]

152- Tefsir Ders 152 hayat veren nurun keşif notları fehlt Video

TEFSİR DERS 152   Celali, cemali her gönül seçemez Nuru celal, nuru cemale düşer Bir yerinden geçit bulup geçemez Nuru cemal, nuru celale düşer   Ey Yüce Rabbimiz bütün kalbimizle ALLAH demeyi nasip eyle. Bütün varlığımızla seni tam sevmeyi nasip eyle. Bütün varlığımızla imanımızı kâmil eyle, daim eyle. Sevgili Dostlarımız bu dileklerimizle sizlere doğrularla donanmayı, […]

153- Tefsir Ders 153 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 153   Sevgili dostlarım İbni Kesir’ in de dediği gibi ALLAH’A çok itaat dostluk makamına kişiyi ulaştırır. Onun için ALLAH’A çok samimi olarak itaat etmelidir. Yüce ALLAH’IN dostu olursun, dostluk makamına erişirsin onun lütfu keremiyle, onun merhametiyle onun için ona iyi itaat edelim hep beraber…   (Visited 7 times, 1 visits today)

154- Tefsir Ders 154 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 154   Eğer karı koca birbirinden ayrılacak olurlarsa ALLAH onların her birini geniş lütfuyla muhtaç bırakmaz. ALLAH’IN lütfu geniştir, hikmeti büyüktür. (Visited 9 times, 1 visits today)

155- Tefsir Ders 155 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERSİ 155 (Nisa suresi 131 Ayetten, 134. Ayetler )   وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ Yüce Rab göklerde ve yerde ne varsa hepsi ALLAH’INDIR. Sizden önce kendilerine […]

156- Tefsir Ders 156 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 156 (Nisa suresi 135. Ayetten, 147. Ayetler)   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ Yüce Rab bizi yoktan var edip kendini […]

157- Tefsir Ders 157 hayat veren nurun keşif notları

    TEFSİR DERS 157     Sevgili Dostlarımız geçen ayeti kerimelerde size yüce anlamını verdiğimiz, yüce ayetlerde karı koca arasında kesin kez CENAB-I HAK sevgi, yakınlık, faydalanmada adalet istiyor, eşitlik istiyor. Bu konularda elinizden geleni yapın diyor. Bütün gücünüzle ALLAH için hanımınızı sevin. Beyini sevsin hanımefendiler ve yakınlık da kusur etmesinler. Güçleri nispetin de […]

158- Tefsir Ders 158 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 158     Yine bu Ayeti Kerimeler de münafık hakkında çeşitli notlar vermeye devam ediyoruz. Münafık niyetini ve amelini mutlaka düzeltmelidir. Eğer düzeltmese tövbesi geçerli olmaz. Münafık İmandan küfre, küfürden İmana sürekli yön değiştiren kişidir. İmandan küfre dönüyor, küfürden İmana dönüyor. Yehut de Musa’ya İman ettiler, sonra buzağıya taptılar Yahudiler vaktiyle Harun (A.S) […]

159- Tefsir Ders 159 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 159 (Nisa Suresi 148. Ayetten 162. Ayetler)   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾ Bu Âlemleri bizim için yaratan Şanlı Kur’an’ı bize gönderen Yüce Rabbimiz ALLAH (C.C) […]

160- Tefsir Ders 160 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 160     Doğruları okumak için her cisme baktığın zaman bir kitap olduğunu görürsün ama okumasını bilirsen okumasını bil. Her cisim İLAHİ kitaptır İLAHİ kanunla ortadadır yalnız okumayı bileceksin, her cismin bir kitap olduğunu bileceksin. Kevni Âlem, Kevni Ayetlerle doludur. Kuran-ı Kerim de Kitabi Ayetlerin bizzat kendisidir. Kitabi Ayetler de Kuran-ı Kerimde ki […]

161- Tefsir Ders 161 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 161  Celali, cemali gönül seçemez, Nuru celal, nuru cemale düşer. Bir yerinden geçit bulup geçemez, Nuru cemal, nuru celale düşer. Hu, hu, hu, hu Mevla’m hu Hu, hu, hu, illa hu (Visited 9 times, 1 visits today)

162- Tefsir Ders 162 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 162   (Nisa Suresi 163. Ayetten 175. Ayetler)   إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾   Yüce […]

163- Tefsir Ders 163 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 163     Şimdi önceki ayeti kerimeler ve sonraki açıklamasını yaptığımız Nisa suresinin 162’den 176’ya kadar ki ayetler öz anlamlarından sonra bazı keşif notları sunacağız. Rivayette ve dirayetten de size bilgiler sunacağız. Kaynağında vahidinin de olduğu şu haber de şöyle buyuruluyor. Hristiyan heyeti Hz. Muhammed’e geldi vaktiyle ve dediler ki bizim İlahımızı niçin […]

164- Tefsir Ders 164 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 164     Sevgili izleyenlerimiz Nisa Suresinin son Ayeti 176. Ayetine biliyorsunuz Kelale Ayeti denmektedir. Bu Ayetin öz anlamını size verdikten sonra bizde Kelale hakkında sizlere bazı rivayetlerle ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Kelale çocuğu babası olmayan kimseye denmektedir. Cabir Bin Abdullah (R.A) rivayet edilmektedir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Cabir’in yanına gidiyor. Cabir […]

165- Tefsir Ders 165 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 165   (Maide Suresi 1. Ayetten, 3. Ayetler) سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ […]

166- Tefsir Ders 166 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 166       Kıymetli dinleyenlerimiz Maide Suresini 1’le, 5’e kadar olan Ayetlerin bir kısım manasını verdikten sonra şimdi onların izah tarzından bazı kıymetli ve pek kıymetli notlar vereceğiz. CENAB-I HAKK orada haram olan maddeleri saymıştı bunlardan bir tanesi (الْمَيْتَةُ) Ayeti Kerime de (الْمَيْتَةُ) geçmişti. Yani tezkiyesiz ölenler haramdır diyor. Kesilmeden eti yenen […]

167- Tefsir Ders 167 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 167   (Maide suresi 4,5,6,7. ayetler)     بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم     يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾   الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ […]

168- Tefsir Ders 168 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 168            Kıymetli Dinleyenlerimiz Sevgili izleyenler şimdi bu ayetlerin size biraz keşfi üzerinde duralım. Bu ayeti kerimelerde biliyorsunuz ki CENAB-I HAK abdest, namaz için abdest ayeti, abdestin farziyetini, İslam’daki yerini bildiriyor boy abdestini, guslü, gusül abdestini ve su bulunmadığı zaman teyemmümü emretmektedir. Şimdi bunların üzerinde şöyle bir duralım. Bu […]

169- Tefsir Ders 169 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 169   Kıymetli ve muhterem dostlarım bazı kardeşlerimiz Peygamberimizin işlediği güzelim o örneksiz dengi bulunmayan bütün Âlemlerin rahmet Peygamberinin yaptığı Amellere dikkat etmemiz gerekiyor. Kur’an emri verir ama o emrin nasıl yapılacağını Hz. Muhammed uygular ve gösterir. Hz. Muhammed’den öğreneceksiniz namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur, abdest nasıl alınır… (Visited 8 times, 1 […]

170- Tefsir Ders 170 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 170  Yani bütün uygulamayı Hz. Muhammed’den öğreneceksiniz. Kuran-ı Kerim sana abdesti emreder, namazı emreder. Ama onun nicelik ve niteliğini, kemiyet ve keyfiyetini, nasıl uygulanacağını onun Kur’an’ın, Sünnetin, İcmanın, kıyasın bütün temelinde ki uygulama ve Kur’an’ı anlama anlatma, yaşama ve hayata uygulaması Hz. Muhammed’e aittir. Onun için Kuran-ı Kerim Hz. Muhammed’in kalbine yerleştirilmiştir. Canlı […]

171- Tefsir Ders 171 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 171       Onun için hak bilgi ortadadır. Ehlisünnetin kaynakları çok sağlamdır. Kuranı Kerim kıyamete kadar bozulmayacaktır. Kuranı Kerimin hak ve doğru anlayışı ortada mevcuttur. Kıyıda, köşede Ehlisünnete muhalefet edenler olsa da ümmeti Muhammed’e fazla tesir etmeyeceği de ortadadır ama çalışmamız gerekiyor. İyi çalışmamız, hakkı tebliğ etmemiz gerekiyor. Birbirimizi sevmenin yolu […]

172- Tefsir Ders 172 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 172 (Maide Suresi 8. Ayetten )   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ […]

173- Tefsir Ders 173 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 173 (Maide Suresi 15. Ayetten, 19. Ayetler )   استعيذ بالله يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ […]

174- Tefsir Ders 174 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 174   Kıymetli dinleyenlerimiz Nisa suresinin 135. Ayeti Kerimesinde de kendiniz, Ana, Babanız, akrabanız aleyhine de olsa adalet ediniz diyor CENAB-I HAKK. Zengin olsun, fakir olsun doğru şahitlik edin adaletten sapmayın diyor. İslam dini tam bir İLAHİ adalettir. Kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Tam bir güven, tam bir sosyal adalettir, tam bir güven ortamıdır. […]

175- Tefsir Ders 175 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 175     Günahsız doğar ama onlar asli günaha inanırlar üçlü İLAH’A inanmakla kurtulabilirsin derler. Bak, bak üçlü İLAH’A çarmıha inanmakla kurtulabilirsin derler. Bu akıl işi değil, takdir işi derler. En çok bunlar papaların nüfusunu kırmak arzusudur. Yani papaların nüfusunu kırmışlar ama kendilerine de aynı nüfusu öbür tarafta vermişler. İncillerin her biri bir […]

176- Tefsir Ders 176 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 176   (Maide suresi 20. Ayetten, 31. Ayetler)     وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا […]

177- Tefsir Ders 177 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 177 (Maide Suresi 32. Ayet )   Sevgili dinleyenlerimiz CEAB-I HAKK   مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ […]

178- Tefsir Ders 178 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 178   (Maide Suresi 33 ve 34. Ayetler)   استعيذ بالله نَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ […]

179- Tefsir Ders 179 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 179   (Maide Suresi 35. Ayetten, 39. Ayetler )   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ […]

180- Tefsir Ders 180 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 180 (Maide suresi 40. Ayetten 48. Ayetler)   Şimdi İslam dini bir defa şunu bil ki, insanlığın hakkını yiyen, kanını emen, insanlığı sömüren büyük hırsızlar var ya o büyük hırsızlardan İslam işe başlar. İnsanlığın hakkını ermek istemez sömürmeye devam eder ve insanlığın kanını emmeye devam eder ve insanlığın kanını da akıtmaya devam eder. […]

181- Tefsir Ders 181 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 181   (Maide suresi 49, 50. Ayetler)     Maide suresinin 48. Ayetiyle dersimiz devam ediyor. CENAB-I HAKK bu Ayette de buyuruyor ki; Sana da ey Muhammed diyor geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan, himayesinde tutan kitabı, Kur’an’ı hak ile indirdi. İşte bunu RAB söylüyor. Bakın Kuran-ı Kerimden önce öbür kitapları […]

182- Tefsir Ders 182 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 182   Kıymetli dinleyenlerimiz sizlere kısa öz anlamlarını verdiğimiz ayetlerin ileride onların biraz açıklama getirmek üzere tefsir keşif notlarından bazı notlar vermeye de devam ediyoruz. Bunlar birer, birer hakikat hayat notlarıdır. Çünkü bütün yanlışlardan korumak, doğrularla donanmak ve seni mutlu yapmak işte İslam’ın mutlu sonuca ulaştırmak gayesi budur. İslam bu İLAHİ olduğu için […]

183- Tefsir Ders 183 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 183   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Çok kıymetli muhterem izleyenler, Maide suresinin anlamını verdiğimiz yüce Ayetlerin, yüce keşifleriyle rivayet ve dirayetle ilgili keşif notlarımızı da vermeye devam ediyoruz. İsra suresinin 15. Ayetinde CENAB-I HAKK herkes kendi günahını taşır buyuruyor. Tabii ki günah taşımak, günahlara vesile olmamaya da çalışmak gerekmektedir. Yine sahih bir Hadisi […]

184- Tefsir Ders 184 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 184     Kıymetli dinleyenlerimiz; Müslümanım diyen ve Müslümanın zimmetinde olan Müslümanın zimminin canına, malına, ırzına kasteden sosyal, siyasi sapıklar büyük hırsızlar işte bunlara af yoktur. Bunlar için gereken İLAHİ adalet Kuran-ı Kerim de gösterilmiştir. Bunlar cezalandırılır ve teşhir de edilirler. Bunlar kimler? Müslümanın zimminin zimmi kim? Müslüman olmayanlar Müslümanın zimmetinde olanlar himayesinde […]

185- Tefsir Ders 185 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 185           Önemli olan adaleti ilahinin tecelli etmesidir. Ev edatı taksim ve tevzi, bölmek, dağıtmak gibi bunlara da ihtimali vardır. Amelen bil ihtimaleyn. İki ihtimalle amel olarak diyor bunun da kökeninde Beyhaki var feyzül kadir var amelen bil ihtimaleyn. İki ihtimalle amel olarak diyor. İmamı Şafii bu konuda görüşünü bildirmiş […]

186- Tefsir Ders 186 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 186   Yalanlar, romanlar, masallar, propagandalar, iftiralar, yağcılık, bunlardan hoşlanan zihniyetler hakikati örtmek, aldatmak isteyenler, küfre koşanlar yabancı telkinlere kulak verenler, rüşvet verenler, yalanı yağlayanlar, bozgunculuk yapanlar, yalancı şahitlik, kandırıp para çekenler işte adalete karşı çıkanlar, insanlığı hakkını yiyenler, huzuru tahrip edenler, mahvedenler bu zihniyetteki insanlardır. Bunları ıslah eden de yine İslam’ın ıslahat […]

187- Tefsir Ders 187 hayat veren nurun keşif notları

            TEFSİR DERS 187     Harun (A.S) evlatlarından da Zahit ve Âlimlere Rabbani yun ve Ahbar’lar bulunmuştur. Yani onun zürriyetinden Rabbani yun ve Ahbar’lar vardır diyor. Kim? Zemahşeri diyor. Varisler kimdir? Zahitlerdir, Âlimlerdir, gerçek insanlığın önderleridirler, gerçek imamlardır. Yani Müçtehit olan İmamlar ve adil hükümdarlardır. Fakihler de bununla hükmederler. Bilmek amel etmekle hıfz ederler. […]

188- Tefsir Ders 188 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 188     Sevgili dostlarımız Bakara suresinin 179. Ayetin de daha öneki derslerimizde de geçtiği gibi (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ) diyor Yüce ALLAH (C.C) kısasta hayat vardır. Hayatı korumak, cinayeti vahşeti yok etmektir. Eğer cinayeti, vahşeti yok etmezseniz hayatı koruyamazsınız. Onun için Yüce ALLAH kısasta hayat vardır diyor. Hayat hakkının yaşamasının şuna bir […]

189- Tefsir Ders 189 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 189   (Maide suresi 51. Ayetten 64. Ayetler)   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Maide suresinin 51. Ayetiyle dersimiz devam ediyor;   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى […]

190- Tefsir Ders 190 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 190 (Maide Suresi 65, 66, 67. Ayetler, )   Yüce Rabbin yüce Ayetleri hayat vermeye devam ediyor. Biz de onları sizlere anlatmaya devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ […]

191- Tefsir Ders 191 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 191   (Maide Suresi 51. Ayetten 61. Ayetler ve 68. Ayetten 75. Ayetler)   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ […]

192- Tefsir Ders 192 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 192   Sevgili dostlarımız İslam ve Müslüman dünyanın dostu olduğu açık meydan da İslam’ın merhamet dolu vicdanı Müslümanın da bu vasıflarla vasıflanmış vicdanı bütün insanlığı kucaklayan merhametle, sevgiyle ve hak ve hakikatle insanlığın dostu olduğu kesin açıktır. Çünkü İslam evrensel dindir. Ama buna dost olmayanlar var. O dost olmayanları CENAB-I HAKK bize ne […]

193- Tefsir Ders 193 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 193   Çemen savaşında hariciler kimleri tutuşturduysa ve bu işin içinde kasti olanlar, olmayanlar, kimler varsa mahşer de hesabını herkes verecektir. Orayı senin yargılayacak kadar sende bir hakemlik var mı? Orayı yargılama senin salahiyetin dâhilinde mi? Orayı oraya bırakacaksın. Sen Kur’an’a, Sünnete, İcmaya, Kıyasa, İslam kardeşliğine bakacaksın. Ehlibeyt ile Sünnilerin bir derdi yok, […]

194- Tefsir Ders 194 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 194     Yoksa Amel ve İman edilmeyen ilim kişinin başının belasıdır. İsra suresi 29 da elini boynuna asıp bağlama diyor bu Ayeti Kerimede de. Daima meşru Amel içinde bulun, yanlıştan vazgeç cimri de olma ve yine İbni Abbas ve diğerleri Fin Hasbin Asura ve kafadarları yine İmran suresinin 181. Ayetinde ALLAH fakir […]

195- Tefsir Ders 195 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 195   Yine CENAB-I HAKK Bakara suresinin ikincisin de ve 26. Ayetin de Kuran-ı Kerim için yol gösteren rehberdir diyor. Ne yazık ki fasıklar Kur’an’dan huylanır saparlar. Kimisinin hüsranını artırıyor, kimisinin imanını güçlendiriyor ve cennete alıp götürüyor. Kim o hüsranını, küfrünü artırdıkları İnanmayanlar, Kuran-ı Kerimin ne derse tersini yapanlar. Maide suresi 41’de kelimeleri […]

196- Tefsir Ders 196 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 196   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Kıymetli dinleyenlerimiz Yüce ALLAH’IN selamı, saadeti, mutluluğu tüm inananların üzerine olsun, inanmayanlara da CENAB-I HAKK’IN hidayeti nasip olsun. Hayat veren derslerimiz devam ediyor anlamını verdiğimiz Ayetlerin şimdi de keşif notlarıyla dersimizi sürdürüyoruz. Bütün insanlığın her kesimine gerçek bir mesaj veriyor Yüce ALLAH tüm kullarına bütün ruhları okuyor, […]

197- Tefsir Ders 197 hayat veren nurun keşif notları

Tefsir Dersi 197.     Nuh ‘un dini üzere olduğunu zannedenler. Kıbleleri, gündüzün yarısın da kuzey rüzgârının estiği yerdir. Yine Asım efendiye dayanan bu haber, sabilerin hakkındaki görüşleri, rivayetleri, dirayetleri anlatmaya devam edeceğiz. Tezhip nevevi  ‘’ Hristiyanlığa benzer kıbleleri güney rüzgârının estiği yerdir. Yahudi, Hristiyan, Mecusi arası bir din bu sahibelerin durumu diyor.’’  Kim tezhip […]

198- Tefsir Ders 198 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 198     Şimdi bu Sabie’den için kasımireski bunların tutucu Hristiyanlar olduğunu söylemiştir. Bunlara Sabee demiş bu şekilde tercüme etmiş kazımıreski ki Frenkleri şüpheye düşürmüştür. Dikkat edin Frenkler İslam müçtehitlerine insanlık dışı hareketi anlasınlar yani Frenkleri şüpheye düşürmeye çalışan kasımireski gibiler ve İslam müçtehitlerine iftira eden bunlar dikkat edin kendi Frenklerini bile şüpheye […]

199- Tefsir Ders 199 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 199   (Maide suresi 77. Ayetten 100. Ayetler)     قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ Deki; Ey […]

200- Tefsir Ders 200 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 200 Kıymetli dostlarımız şimdi bu hayat veren İlahi reçetenin biraz daha anlaşılması için keşif notlarını size vermeye devam edeceğiz. Anlamını verdiğimiz ayetlerin keşif notlarını da rivayette ve sağlam kaynaklarda ve dirayette olan notlardan da verelim ki konular daha iyi anlaşılmış olsun. Mücerret, soyut, tahlil, analiz, nesih ve anası, ortağı ve benzerleri vardır. Şimdi […]

201- Tefsir Ders 201 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 201   Bu sayılanların Kuranı Kerimde adı geçen bunlarda dâhil kesin haram olanlar vardır ki,  kesin haram buyurulmuş Cenabı Hak tarafından bunlara kim helal derse imanı yok olur dinden çıkar. Onun için bir şeyde eğer haramlık şüphesi varsa zerre bile olsa, hardal tanesi kadar bile olsa sakın ona helal deme ama uçsuz bucaksız […]

202- Tefsir Ders 202 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 202   Sevgili dostlarımız keşif notlarımız devam etmektedir. Bunlar insanlığın tümüne, bütün göklere ve yere başta insanlar olmak üzere tüm canlılara hayat veren yüce Allah’tır (C.C) işte sizlere takdim ettiğimiz bu hayat reçetesi de tamamen İlahidir. Yüce Allah’ın yüce kitabı şanlı Kur’an’ın asil manasıyla birde onun hayat veren keşif notlarıyla derslerimiz devam etmektedir. […]

203- Tefsir Ders 203 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 203     Ne yapıyoruz yeri geldikçe bunların faziletini açıklıyoruz ama sadece bunlardan ibaret değil ki daha nice sırlar var. Hikmetler dolup taşmaktadır. Her emri böyle bir emri değil ki namaza bakıyorsunuz uçsuz bucaksız büyük faziletlerle dolmuş taşıyor, oruca bakıyorsunuz öyle, cihada bakıyorsunuz öyle, ilim, irfanla meşguliyete bakıyorsunuz öyle, hangi emrine bakarsanız […]

204- Tefsir Ders 204 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 204 (Maide suresi 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Ayetler)   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ  قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَٰفِرِينَ Ey iman edenler açıklandığı zaman hoşunuza […]

205- Tefsir Ders 205 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 205 (Maide suresi 109, 110, 111. Ayeti Kerimeler)   يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ Allah Resulleri topladığı gün yani bütün Peygamberleri bir gün toplayacaktır. İşte diyor onları topladığı gün size ne cevap verildi der Cenabı Hak, bizim bilgimiz yok derler. Gizlileri bilen yalnız […]

206- Tefsir Ders 206 hayat veren nurun keşif notları

    TEFSİR DERS 206   (Maide suresi 112, 113, 114. Ayetler)   إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ […]

207- Tefsir Ders 207 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 207   Havariler Ey Meryem oğlu İsa dediler. Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi dediler? İsa da Allah’tan korkun dedi. Havariler istiyoruz ki ondan yiyelim kalplerimiz iyice yatışsın senin ize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat görenlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa da Allah’ım Rabbimiz bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki […]

208- Tefsir Ders 208 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 208 (Maide Suresi 115’den 120. Ayetler)     قَالَ اللّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾ Yüce Allah buyurdu ki; Ben onu size indireceğim fakat bundan sonra içinizden kim inkâr ederse ben ona âlemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azabı yaparım dedi. İşte kıymetli ve […]

209- Tefsir Ders 209 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 209   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Kıymetli dinleyenlerimiz anlamını verdiğimiz yüce ayetlerin, yüce anlamlarının daha da iyi anlaşılması için sizlere keşif notları ile ilgili daha da nurun yaygınlaşması akıllara, ruhlara, beyinlere yerleşmesi için asil kaynaklardan sizlere rivayet ve dirayetle sahih olan keşif notları vermeye devam ediyoruz. Sevgili Peygamberimize (A.S.V) bir gün bir insan […]

210- Tefsir Ders 210 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 210  Bu haberinde kaynağında yine Buhari, Müslim bulunmaktadır. Yine Enes’ten ve Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir. Yine Abdullah Bin Huzeyfe’yi başkasına nispet ederlermiş o da bir gün kalktı yine benim babam kim dedi Abdullah Bin Huzeyfe (R.A) şimdi Efendimiz de senin baban Huzeyfe Bin Kays Zühri’dir dedi. Biride kalktı benim babam nerededir dedi Ya […]

211- Tefsir Ders 211 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 211     Hz. Ömer kalktı Ya Resul Allah Peygamberimizin kızgınlığından dolayı Hz. Ömer de ve diğer Sahabilerin de hepsi üzgündü ağlıyorlardı. Hz. Ömer dedi ki Ya Resul Allah biz ne haldeydik, bizim durumumuzu sen iyi biliyorsun dedi. Bizi affet Ya Resul Allah dedi Hz. Ömer. Cahillikten, şirkten yeni kurtulduk fitneden Allah’ a […]

212- Tefsir Ders 212 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 212 Yine İmamı Şatibi’nin bazı bizlere verdiği büyük dersinin faydalarını ortaya koymaya çalışacağız. İmam Şatibi şöyle der sakın faydalı olmayanı sorma der. Mesela kişi babam kim diye sordu? Şimdi orada aksi cevap alınsaydı senin baban bir başkası söylenseydi kötü yoldan kazanılmış bir veledi zina çocuğu olsaydı kamuoyunda benim babam kim diye sorunca, aksi […]

213- Tefsir Ders 213 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 213     Kıymetli dostlarımız biliyorsunuz ki İsa’nın (A.S) havarileri İsa’dan sofra istemişlerdi. Yani Allah’a dua et de bize sofra göndersin demişlerdi ki bu sofra isteme işi şüpheye işaret olduğu için hiçte iyi etmemişlerdi Allah da bunlara (C.C) sert bir mesaj verdi. Kimseye yapmadığım azabı bunlara yaparım eğer şüphe edip inkâr ederlerse dedi. […]

214- Tefsir Ders 214 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 214     Kıymetli dostlarım küfrün, inkârın azabının da büyük olacağını gösterir. İslam’ı kim inkâr ederse İslam sofrası çok büyük kim İslam’ı inkâr ederse onunda küfrünün ne kadar büyük olacağı inkârın ve azabının büyük olacağını da hiç kimse unutmasın işte onu da göstermektedir. İslam sofrası 2 sofra Rahmeti Rahman dünyevidir bu sofra. Herkes […]

215- Tefsir Ders 215 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 215     Aziz dostlarım bir yanda İslamiyet’i doğru anlamak Ehlisünnet çizgisini koruyabilmek, Ehli bidate karşı uyanık olmak, bir yanda da kâinatta ki keşiflere devam etmek bunlar insanlığın tamamen faydasınadır. Her insanın faydasınadır, her Müminin Müslümanın faydasınadır, bütün insanlığın da faydasınadır. Çünkü doğrular gerçekler daima korunmalıdır ve insanlığa daima doğru ve gerçekler sunulmalıdır. […]

216- Tefsir Ders 216 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 216 (ENAM suresi 1. Ayetten 18. Ayetler)  Sevgili dostlarımız, hayat veren nurla ilgili derslerimiz devam ediyor. Hayat veren nurun kendisi Kuran-ı Kerim, İslam’dır. Hz. Muhammed’in barından parlatan Yüce Allah’tır ortaya koyan. Onun için Enam suresine gelmiş bulunmaktayız. Bu yüce sure de diğer sureler gibi Mekke döneminde nazil olan ve 165 Ayeti içeren yüce […]

217- Tefsir Ders 217 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 217   (Enam suresi 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ayetler)     قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾   Yüce Rab […]

218- Tefsir Ders 218 hayat veren nurun keşif notları

  TEFSİR DERS 218 (Enam suresi 25)             Kıymetli dostum, hangi mevki de olursan ol hangi makam da olursan ol, ister dünyanın en zengini ol, en bilgilisi ol, istersen en cahili ol, en fakiri ol ecel ölüm saati gelince senin mevkiine, makamına, rütbene bakmadan Azrail canını alıp götürecektir. İmanın varsa, Allah’a itaatin varsa Allah’ın […]

219- Tefsir Ders 219 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 219       (Enam Suresi 33, 34, 35, 36. Ayetler)   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ   Onların söylediklerinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Cenabı Hak öyle diyor habibi Muhammed’e o kendini bilmezler var ya onların söylediklerinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Onlar aslında […]

220- Tefsir Ders 220 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 220   (Enam suresi 37,38 ve 39. Ayeti Kerimeler)   وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِنْ رَبِّه۪ۜ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُنَزِّلَ اٰيَةًوَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ  وَمَا مِنْ دَٓابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طَٓائِرٍ يَط۪يرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّٓا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْۜمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاٰيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِۜ مَنْ يَشَأِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُۜوَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ    Yüce Rab diyor ki; Dediler ki ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. Deki şüphesiz ki Allah bir mucize indirmeye kadirdir fakat çokları bilmezler. Yeryüzünde yürüyen […]

221- Tefsir Ders 221 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 221 Kıymetli İzleyenlerimiz; bu Enam suresinin anlamını verdiğimiz özlü anlamını verdiğimiz ayetlerin kısa keşif notlarından da bu ayetler üzerinde size bazı hayat veren notlardan ve keşiflerden keşif notlarından bahsederek dersimiz devam etmektedir. Hz. Abbas’tan gelen rivayette diyor bu surenin yani Enam suresinin hepsi bir gecede nazil oldu diyor. 70 bin melek dikkat et […]

222- Tefsir Ders 222 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 222 Sevgili dinleyenlerimiz; Hayat veren derslerimiz devam etmektedir. Hayat veren nurun dersleridir, kaynağı beşer değildir. Sadece kaynağında İlahi, Vahyi İlahi ve onu haber veren Hz. Muhammed (A.S.V) ve Kuran-ı Kerim ve yüksek en yüksek derecede ki ehliyetli âlimlerimizle beraber hayat derslerimiz sağlam kaynaktan alınarak bütün insanlığın tamamen faydasına sunulmaktadır ki işte hayat veren […]

223- Tefsir Ders 223 hayat veren nurun keşif notları

TESİR DERS 223 Onun için kıymetli dostlar Mahzuf Kasem’in cevabıdır Ayet 12 le ilgili. Şimdi fatırdan bahsediyor bu ayetler fatır yarmak, yaratmak anlamındadır. Yaratmak anlamının 2. Cüzüdür ve onunla ilgilidir. Dilimizde ki yaratmak kelimesinin bununla ilgili olduğunu görüyoruz. Yani bu nedir? 2. Yaratmanın, 2. Cüzüdür. Dolayısıyla (أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) ne diyor Cenabı […]

224- Tefsir Ders 224 hayat veren nurun keşif notları

 TEFSİR DERS 224   Varlıkların ilk diyor varlık anı ilk icat var etmek buna diyor fatır ve o varlık anına da diyor fıtrat denmektedir. Yoktan yaratılışta böyledir. Mesela tohumdan çimen çıkar. Hücreden ne çıkar? Yine hücreden hücre çıkar ve bunların böyle olması da yine nedir? İşte bak fıtrat, fıtrat ii uyma da tabiat denmektedir. Dikkat […]

225- Tefsir Ders 225 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 225   Şimdi bütün insanlıkla Hz. Muhammed’in arasında esas şahit Allah’ın kendisidir. Muhammed’i O Peygamber olarak gönderdi evrensel bütün âlemlere, bütün insanlığa ve bütün milletlere, bütün çağlara gönderdi. Kıyamete kadar dünyanın bütün milletlerin Peygamberi Hz. Muhammed’dir. (A.S.V) Allah bunu şahididir kendisi, Kur’an şahittir birde inananlar zaten şahittirler. Onun için (Eşhedü) okurlar. Eşhedü ’nün […]

226- Tefsir Ders 226 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 226 Sevgili dostlarımız gerçekleri cihana aydınlatan, tebliğ eden, ruhları, kalpleri insanoğlunun zahiri ve batıni varlığını mutlu eden hayat nurları hayat veren hakiki hak nuru işte Cenabı Hak insanoğluna Hz. Muhammed’in bağrından parlatarak bu hayat veren nur cihana tecelli etmiştir. Bunun için hayat veren nuru, gerçek mutluluğu, bütün hak ve hakikatlerin tamamını anlayıp kavraya […]

227- Tefsir Ders 227 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 227   Değerli dostlarımız; İslam kişiye tam bir kişilik verir. Erkeği tam erkek, kadını tam kadın olarak tam kişilik verir. Çünkü yaratan yarattığı kulun nasıl kemale ulaşacağını nasıl gelişip yükseleceğini herkesten iyi bildiği için İslam kişiye kişilik verir. Onurunu, haysiyetini, şerefini ona ne yapar? Daima kazandırır ve geliştirir, kemale zirveye çıkarır. Yani cennete […]

228- Tefsir Ders 228 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 228   Yani olması lazım gelenler var. Bakalım ariflerimizin ruhları, kalpleri mutluluğu iyi tanıyan reçeteyi iyi uygulamaya İlahi reçeteyi iyi uygulamaya çalışan ariflerimiz ihsan ehli, marifet ehli, hakikat ehlinin sözlerinden size bazı yine keşif notları vereceğim. Bunlardan biri sevgidir. Bugün bu kelimeye muhabbet kelimesine aşk diyorlar. Aslında aşk kelimesi muhabbetin tam karşılığı değildir. […]

229- Tefsir Ders 229 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 229   Kıymetli dinleyenlerimiz; size bazı sorulan sorular konusunda da bazı cevaplar vermeye çalışalım. Namazların arkasından yapılan dualar konusunda da Peygamberimiz Ashabı Güzin’e, sevgili Ashaplarına değişik dualar öğretmiştir. Dolayısıyla her an aynı duayı okumak şartı diye bir durum yoktur. Hatta içinde bulunduğun şartlara göre değişik dualar duaların içeriğinde ki anlama göre, içinde bulunduğun […]

230- Tefsir Ders 230 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 230     Yine Hz. Ali (Kerremallahu veçhe) diyor ki; Bilgisiz yapılan ibadette hayır yoktur diyor. İlme, irfana, bilgiye teşvik ediyor herkesi anlayış vermeyen ilimde hayır yoktur diyor. Tefekküre götürmeyen kıraatte yani Kur’an okumakta da hayır yoktur. Kur’an’ı anlayın tefekküre gidin, Kur’an üzerinde tefekküre dalın. Her Müslüman burada ki tefekkür Ayetlerine ve Hz. […]

231- Tefsir Ders 231 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 231 Aziz Dostlarımız, bazı soru notları bulunmaktadır. O sorulara kısa notlar halinde cevap verelim. Şimdi yedi çiftler yani seb-i mesânî nedir diye soru soruluyor. Bu Fatiha’yı Şerif yani seb-i mesânînin Fatiha’yı şerif olduğunu söyleyen bir çoğunluk bulunmaktadır. Bunun ayrıca yedi uzun surelerdir diyen de vardır ki İbni Abbas bunlardandır (Radıyallahu anhü ve ardahüm […]

232- Tefsir Ders 232 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 232   Bir rivayet vardır şimdi havarilerden dost ve yardımcılardan sonra yapmadığını söyleyen emrin tersini yapanlar havariler kimdir? Allah yolunda dostlar ve yardımcılardır, Allah’ın yolundaki kişilerdir. İslam’ın yükselmesini ve onun adaletinin sağlanması için çalışanlardır. Yapmadığını söyleyen emrin tersini yapanlar çıkınca diyor eliyle bunlarla mücadele etsin, diliyle mücadele etsin, kalbiyle mücadele etsin. Bunlar mümindir […]

233- Tefsir Ders 233 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 233 Hz. Ali’nin (Kerremallahu veçhe)(R.A) bir sözüyle bu sohbetime biraz ara veriyorum. Diyor ki Hz. Ali kalplerin hainliği, kini, düşmanlığı, yüz hatlarından, dillerin kıvrım lığından belli olur diyor. Buda onun tamamen mükemmel bir kâşif, gerçek âlim olduğunun alametlerinden sadece bir tanesidir. Büyük zati muhteremdir. (Visited 2 times, 1 visits today)

234- Tefsir Ders 234 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 234   Sevgili dinleyenlerimiz; birde dünyada ki ehliyet zayıfladığı zaman, ahlak çöküntüye uğradığı zaman, kıyamet yaklaştığı zaman bazı birçok küçük alametler zuhur eder. Biz bunların bazısından bahsedelim. Emanete riayet kalkar dedi Peygamber efendimizden rivayet bunlar. Emanete riayet kalkar, kötüler söz sahibi olur, içki ve tefecilik aşikâr olur, hanıma uyulur Anneye isyan edilir. Tabii […]

235- Tefsir Ders 235 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 235   Çok kıymetli ve muhterem dinleyenlerimiz; Bize Cenabı Hak her türlü hak ve nur olan sağlam bilgileri İslam ile Kur’an ve Hz. Muhammed’le ortaya koymuştur. Şimdi sizlere Cenabı hak iblisi nasıl konuşturuyor insanlık âlemine ibret olsun diye iblisi bir ün Peygambere gönderiyor cenabı Hak. İblis kendiliğinden gelemez. Cenabı Hak otoriterin yüce kudretin […]

236- Tefsir Ders 236 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 236   Sevgili Peygamberimiz yine şeytana dedi ki; sevmediklerin kimlerdir dedi. Tabii sevmedikleri başta Peygamberimizi sevmez çünkü Allah’ın ve Peygamberin düşmanıdır. Dedi ki iblis Peygamberimize en çok sevmediğim sensin dedi. Şer güçler başta şeytan, iblis iman ehlini ve Peygamberimizi sevmez. Yine dedi ki; başka sevmediklerin kimlerdir diye sordu? İbadet eden gençler dedi, ibadete […]

237- Tefsir Ders 237 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 237 İblise Ebubekir hakkında sordu Peygamberimiz. Ebubekir dedi önce de, şimdi de bana itaat etmez dedi. Ebubekir’e hiçbir sözüm geçmez dedi. Ömer için ne dersin dedi Peygamberimiz şeytana. Onu görünce kaçarım ve yemin etti Ömer’in bulunduğu yerden geçmek istemem dedi şeytan. Osman için dersin. Ondan utanırım dedi. Ali için ne dersin dedi. O […]

238- Tefsir Ders 238 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 238 Aziz dostlarımız; Besmelesiz çocuklar benimdir, bana itaat eder, o anda bende birleşirim diyor. Kötü yolda ki kimseler benim arkadaşımdır diyor. Vasıtasına onun uçağı olsa uçağına, onun vasıtalarına binerim diyor. İster denizde, ister karada, ister havada benim dostlarım kötü yolda ki herkes benim dostumdur onların vasıtalarına bende binerim diyor. Hamamlar benim evimdir diyor, […]

239- Tefsir Ders 239 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 239 Ne diyor? Yatsıyı kılmayanların gözlerine sürme çeker uyutur, yatsıyı da kıldırmak istemez diyor. Kadının kalktığı yerlere benim emrettiğim şeytanlar oturur, kucağına da oturur diyor. Onu güzel gösteririm kadının hayâ perdesini yırtmaya çalışırım diyor. Onu artık Allah’tan utanmaz, kulundan utanmaz hale getiririm diyor. Yine diyor ki iblis; benim görevim vesvesedir elimden başkası gelmez […]

240- Tefsir Ders 240 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 240 İblisin biraderinin adına da mürre denmektedir. (Ya Eba mürre) buda iblisin biraderi ve bunun da görevi bulunmaktadır. İblis buna da görev veriyor ve her insanın sapıtılmasında bütün şeytanlar seferberdir. Bunların karşısında Allah’ın hidayetti vardır, lütfu keremi vardır, fazlı vardır, refakati vardır ve melek orduları vardır insanoğluna hizmet eder. Kuran-ı Kerim vardır ve […]

241- Tefsir Ders 241 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 241 Şimdi bütün mutluluklara dönerken bu hayat vere n ölümsüz reçeteyi uygularken Allah’a yürüyüm, mutlu olayım huzuru İlahi de ebedi mutlu olayım diyenler işe tövbe istiğfar, gerçek iman ve doğru bilgiyle işe başlamak gerekmektedir. Bunun içinde şöyle bir temsil verilmiştir konu anlaşılsın diye tabi. Tövbe kökünü diyor istiğfar yaprağını kalbin havanında döv, kalp […]

242- Tefsir Ders 242 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 242 Sevgili dostlarımız; ekosistemle ilgili bir örnek olsun diye buradan da bir sahne ortaya koyalım. Bilimsel araştırmaların neticesinde mercan resiflerinin oyuklarında yaşayan çeşitli sünger, midye, solucan, halkalı solucan gibiler bitkisel Platonları süzerek mercanların ihtiyacı olan amonyak, fosfat gibi maddeleri salgılarlar. Çöpçü balıkları ve temizlikçi karidesler balıkların üzerindeki bakterilerle beslenirler. Bak buraya dikkat et! […]

243- Tefsir Ders 243 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 243   Sevgili dostlarımız İslam dini helal üzere, temizlik üzere kurulmuş, içte temizlik, dışta temizlik, ruhta bendende temizlik helal zenginliğidir İslam dini helal ile zengin olmaktır her konuda. Mesela sevgili peygamberimiz bir hadisinde şöyle diyor: Müslimin ve Ebu Davud’un rivayet ettiği hadisi şerifte diyor ki; ey gençler namuslu olunuz İslam dini tamamen namustur […]

244- Tefsir Ders 244 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 244 Aziz dostlarım, kıymetli izleyenler, sevgili dinleyenler; bütün insanlık âlemine hayat veren nurun hayat derslerini takdime devam ediyoruz. İslam hayatın mutluluğunun tam reçetesidir. Önemine binaen şu cümleyi, veciz cümleyi tekrar ediyorum. Âlem ve içindekiler, dikkat et! Hepsi asli yaratılışları ve varlık nizamlarıyla İlahi kudretin birer deliller manzumesidir ve hikmet kitabının ayetleridirler. (Âlem ve […]

245- Tefsir Ders 245 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 245   (Enam suresi 40. Ayetten 45. Ayetler)   قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾ Deki kendinizi hiç düşündünüz mü? Allah’ın azabı size gelse veya kıyamet vakti gelse Allah’tan başkasına mı yalvarırsınız? Yüce Allah kullarına bunu hatırlatıyor. Eğer sözünde doğru kimselerseniz cevap verin diyor […]

246- Tefsir Ders 246 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 246   (أَرَأَيْتُكُم) Cenabı Hak bu yüce kelimesinde soru taaccüp kelimesidir. Arap dilinde benzeri yoktur demiştir bu kelime için. Çoğunluk tahkik ile Nafi Ebu Cafer teshil ile Kisaide ıskât ile veriçte iptal hemze elife çevrilerek okunmuştur ki (ahbiruni) bana haber veri muhatabın değişmesine göre. Cenabı Hak Kuran-ı Kerimi kendi kelamı olduğu için onun […]

247- Tefsir Ders 247 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 247 (Enam suresi 46. Ayetten 70. Ayetler)   بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾ Deki; söyleyin bakalım diyor […]

248- Tefsir Ders 248 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 248 Aziz dostlarımız şimdi 49. 46. ve 71. Ayete kadar Enam suresinin öz anlamını verdiğimiz bu ayetlerin birde sizlere daha açıklayıcı keşif notlarını rivayette ve dirayetteki sizlere sahih kaynaklardan bunları biraz daha açıklığa kavuşturarak hayat veren nurun dersleri devam etmektedir. Rahmetimizin müjdecileri azabımızın habercileri kim bunlar peygamberlerdir beşir ve nezirdirler. Kuran-ı Kerim ve […]

249- Tefsir Ders 249 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 249 Yazıldı elmalının tefsiri hiç olmasa Kur’an’ı bilmeyenler bu Tefsiri açsınlar da okuyuversinler. İşte bu tefsiri dahi camisinde okumayan, anlamayan, anlatmayan bak bunu meclis görev vermiş bu tefsir yazılmış mükemmel bu çağın en güzel tefsirlerinden biri. Birçok kıymetli tefsirlerimiz var ama bu tefsir de çağın en güzel tefsirlerindendir. Bakın orada ne diyor; bu […]

250- Tefsir Ders 250 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 250 (Enam suresi 71 Ayetten 100. Ayetler)   قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ Yüce Rab buyuruyor ki; Deki biz […]

251- Tefsir Ders 251 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 251 ‘’Allahümme inni euzu bike mineşirki veşşekki kufi vennifakı veşşıkak’’ diye sürekli Allah’a dua ederdi. (ve sûil ahlâk ) derdi (ve sûil menzar) derdi (fil ehli vel mali vel veled) derdi. Her ümmetine dua örnekleri vermiştir. Nelerden sakınılması, nelerden Allah’a sığınılması gerektiğini de bütün insanlığa Hz. Muhammed öğretmiştir. Şirkten bütün gücünle sakın, küfürden, nifaktan, […]

252- Tefsir Ders 252 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 252 Çok kıymetli dinleyenlerimiz; yüce anlamını verdiğimiz Ayeti Kerimelerinde birde onlara ait kâşif notlarıyla ilgili rivayette ve dirayette sağlam esaslara dayana, sağlam bilgilerle hayat veren dersimiz devam etmektedir. Nuh (A.S) hepinizin bildiği gibi putperest bir kavme karşı ilk defa Peygamber olarak gönderilmiş bir ikinci Âdem sayılabilecek bir Peygamber’dir (A.S) putperest bir kavme gönderilmiştir. […]

253- Tefsir Ders 253 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 253 Bunun için Cenabı Hak her ortam da o ortamın şeraitine göre Cenabı Hak Peygamber’lerini desteklemiş ve insanlara ihtiyacına göre Peygamberler ve o Peygamberlere de o çağın o zamanın şartlarına göre de şeriatlar emir buyurmuştur. Şeri kanununlar koymuştur Allah Şari’dir onun ortaya koyduğu kanunlara da şeriat denir. Bunların hepsini İslam şeriatı, Kuran-ı Kerim […]

254- Tefsir Ders 254 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 254 Bunu sık hatırlatmamın sebebi şudur; Biz İslam şeriatının ortaya konduğu çağda yaşıyoruz da onun için. Geçmişi bize Kuran-ı Kerim, İslam anlatıyor. Ama geçmişi yenileyen tamamen İslam şeriatı olduğu için kıyamete kadar bütün insanlığın işte şeriatı İslam şeriatı Kur’an ve Hz. Muhammed’in uyguladığı İslam’dır. Bunun için dünya bunu bilmelidir. Bu kendi menfaatinedir herkesin […]

255- Tefsir Ders 255 hayat veren nurun keşif notları

TEFSİR DERS 255 İlim ilme, bilime, âlime, bilim adamlarına, müçtehitlerimize, kâşif ulemamıza, fakihlerimize ne zaman çok yerli yerince değer verildiği zaman insanlık yükselmiştir. Devletler, milletler yükselmiştir. Sosyal adalet yaygınlık kazanmıştır. Ne zaman ki ehil olmayan cahil ve zorbalar meydanı ele geçirdiler insanlık buradan çok zarar etmiştir, zarar görmüştür ve gericilik buradadır, yobazlık buradadır, zulüm buradadır. […]