Tefsir

ders-1-01
5

1- Ders 1 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 1 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi. Rabbi’l–âlemin. Vessalâtü vesselâmü âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ alihî ve sahbihî ecmain. Subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm. Rabbişrahli sadri ve yessirli emrivahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el–hıkni bi’s salihin. Bi-rahmetike ya erhem‘er-râhimîn. Allahümme allimni mâ […]
fıkhı-ekber-ders-2
0

2- Ders 2 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 2 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi Rabbi’l–âlemin Vessalâtü vesselâmü âlâ resûlinâ Muhammedin ve âlâ alihî ve sahbihî ecmain. Sübhânallâhi ve bi hamdihî ve bi adedi halkihî ve mil’el mîzân ve müntehel ayn ve meblega’r-rizâ ve zinete’l-arş. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebihina Muhammed bi adedi ilmike. Estağfirullâh bi adedi Estağfirullah […]
fıkhı-ekber-ders-3
0
02:02

3- Ders 3 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 3 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi. Rabbi’l–âlemin. Vessalâtü vesselâmü âlâ resulina Muhammedin ve âlâ alihî ve sahbihî ….. ecmain. Bismillahi ziş şâni, azîmi sultan şedîdil burhân kaviyyül erkan maşallahu kân. Eûzübillâhi min külli şeytanin……. Rabbi eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin ve eûzû bike rabbi en yahdurûn. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1:16 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber, […]
fıkhı-ekber-ders-4
0

4- Ders 4 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 4 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim bi adedi halkıhi ve milel mizan ve müntehel ayn ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-arş. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed bi adedi ilmike estağfirullâh bi adedi zünübinâ hatta tufer […]
fıkhı-ekber-ders-5
0

5- Ders 5 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 5 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi Rabbil‚âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammed ve ala ali Muhammed. Estağfiruke ve etûbü ileyke estağfirullah bi adedi zünübinâ hatta tufer Allah-u Ekber hatta tufer. Eûzü billahis–semî‚il alîm mineşşeytânirracîm min hemzihi ve nefhihi ve nefsih. Rabbi eûzü bike min hemezâtiş-şeyâtîn ve eûzü bike Rabbi en yahdurûn. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1:09Çok kıymetli […]
fıkhı-ekber-ders-6
0

6- Ders 6 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 6 (Vel-hamdü leke ya Rabbel alemin. Eûzü bi kelimetillahi‘t tâmmatî min şerri mâhâlâk ve zerae ve berae) Ey kıymetli ve muhterem izleyenler, muhterem efendiler, İmâm-ı Âzam’ın ölümünden sonra gaipten işitilen seslerden bahsedeceğiz. Yine büyüklerden birisi şöyle anlatıyor: “Ebû Hanîfe” diyor “defin olmuştu mezarına. Üç gece üst üste hatiften şu beyitleri” diyor “işittim: […]
fikhi-ekber-ders-7-01
0

7- Ders 7 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 7   قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً وَ فَهما و الحقني بالصالحين ( “BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMİN”) Ya mümin. Ya müheymin. Allah’ul hafiz Allah’ul rafi. Celle Celâlühü Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, İmâm-ı Âzam’ın Fıkh-ı Ekber’inden keşif notları vermeye devam ediyoruz. İmâm-ı Âzam (rahmetüllahi […]
fikhi-ekber-ders-8-01
0
06:06

8- Ders 8 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 8   “Eûzü bi kelimatillahi’t-tammati min şerri ma haleka ve zerae ve berae rabbi eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin ve eûzû bike rabbi en yahdurûn 26.2 Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vermeye devam ediyoruz. Fıkh-ı Ekber, İmam-ı Âzam’ın kıymetli eserlerinden birisi olduğunu bütün dünya bilmektedir. İmâm-ı Âzam ilimleri önce […]
fikhi-ekber-ders-9-01
0

9- Ders 9 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 9   Nestağfirullah bi adedi zünûbinâ hatta tüfer Allahu Ekber hatta tufer Allahümmeslih ümmete Muhammed verham ümmete Muhammed Allahümmağfirli cemi’an ümmeti muhammed bi hurmeti Muhammed Mustafa sallallahu Teâlâ aleyhi ve sellem Sübhânallâhi ve bi–hamdihî adede halkihî ve mil’el-mîzân ve müntehe’l-ilmi mebleğa’r–rızâ ve zinete’l arş. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, kıymetli efendiler, Fıkh-ı […]
fıkhı-ekber-ders-10-01
0

10- Ders 10 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 10     Bismillahi ziş şâni azimüşşan şedidül bürhan gaviyyül erkam mâşâallahu kâne eûzübillahi min külli şeytani insinve can بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, kıymetli efendiler! Fıkh-ı Ekber’le ilgili keşif notlarımız devam ediyor. Yüce Allah, bütün İslâm âlimlerine çok mu çok rahmet eylesin. İmâm-ı Âzam’ın Fıkh-ı Ekber’inden size […]
fıkhı-ekber-ders-11
0
14:57

11- Ders 11 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 11   („Rabbi eûzü bike min hemezâti’ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun“)   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Fıkh-ı Ekber’le ilgili keşif notlarımız, irşat notlarımız devam etmektedir. Sıfatta teslim, hükme razı olmaktır. İslam’ın manası da Allah Teâlâ’nın farzlar ve haramlar cinsinden olan emirlerine razı olmak, boyun eğmektir. Allah’ın hükmüne razı […]
fıkhı-ekber-ders-12-01
0
02:02

12- Ders 12 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 12      (Estağfiruke ve etûbu ileyk Allahümeslih ümmete Muhammed verham ümmete muhammed Allahümmağfirli cemi’an ümmete Muhammed ya kallübel kulübi sarrif kulubena ala taatike ya müsarrifel kulüb el ebsar sarrif kulübena âlâ dînike) Çok sevgili ve muhterem izleyenler; Rabbimize hamd-u sena, Sevgili Peygamberimize salât-ü selamdan sonra sizlere İmâm-ı Âzam’ın Fıkh-ı Ekber’inden keşif […]
fıkhı-ekber-ders-13-01
0
01:03

13- Ders 13 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 13     (Estağfurullah bi adedi zünübüna hatta tufer Allahu Ekber hatta tufer) Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vermeye devam ediyoruz. Fıkh-ı Ekber, biliyorsunuz, İslâm’ın amentüsünü delilleriyle ortaya koyan İmâm-ı Âzam’ın çok kıymetli eseridir. Dünyadaki bütün insanlığın amentüsünün ilmi ortaya konmuştur delillerle. Bu deliller Kur’an-ı Kerim, sünnet-i şerif, […]
fıkhı-ekber-ders-14-01
0

14- Ders 14 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH I EKBER DERS 14     “Euzü bi kelimatillaha’t-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezati’ş-şeytani ve euzü bike rabbi en yehdurun” بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, şimdi iman esasları üzerinde bazı keşif notları vermeye devam ediyoruz. İmâm-ı Âzam (rahmetüllahi aleyh) efendim “Tevhidin aslı ve itikatta sağlam dayanak mükellefin söylemesi farz olan şu […]
fıkhı-ekber-ders-15-01
0
02:35

15- Ders 15 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 15     („Rabbi eûzü bike min hemezâti’ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.“) (Estağfirullah bi adedi zünübüna hatta tufer Allahu Ekber hatta tufer) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (‚) اللَّهُ الصَّمَدُ (‚) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (‚) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Kıymetli izleyenler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları. Ölümsüz […]
fıkhı-ekber-ders-16-01
0
02:02

16- Ders 16 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 16   (Bismillahillezi la yedurru ma ismuhü şeyün fil erdi vela  fissema vehüvessemiul âlim) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vermeye devam ediyoruz. Kur’an-ı Kerim’de geçen yaratıklara ait sözler yaratılmıştır. Allah Teâlâ’nın kelâmı yaratılmış değildir. Musa Aleyhisselâm ve diğer yaratıkların sözleri ise yaratılmıştır. Kur’an-ı Kerim, Allah Teâlâ’nın […]
fıkhı-ekber-ders-17-01
0
00:47

17- Ders 17 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 17   („Rabbi eûzü bike min hemezâti’ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.“) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Kıymetli ve muhterem efendiler, sizlere bu ayet-i kerimenin yüce anlamını vererek Fıkhı Ekber’le ilgili dersimiz devam ediyor. Fıkh-ı Ekber dünyaya iman dersini, İslâm’daki parlayan, ebedi sönmeyen imanın ilmini, onun tedrisatını ortaya koyan İmâm-ı Âzam […]
fıkhı-ekber-ders-18-01
0
07:07

18- Ders 18 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 18   (سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (يَفْقَهُوا قَوْلِي)(وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي)(وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي)( قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي) (رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً وَ فَهما و الحقني بالصالحين) Birahmetike yâ Erhamerrahimîn Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz dünyayı, gönülleri, ruhları aydınlatan ilmin keşif notlarıyla devam ediyor. Fıkh-ı Ekber’den keşif […]
fıkhı-ekber-ders-19-01
0
02:02

19- Ders 19 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 19   (Euzübillahi mimmesteazebihi Muhammed Mustafa Sallahu Aleyhivessellem ve İsa ve Musa ve İbrahimüllezi veffa veminşerrima hâlâka ve zerea veberea vemin şerri ma yübtega ve min şerri iblise ve cünüdühü ve min şerri yübtega) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber’in […]
fıkhı-ekber-ders-20-01
0
02:02

20- Ders 20 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 20    Bismillahizişan azimü sultan şedidül bürhan kaviyyül erkan maşaaalhukan euzubillahimin külli şeytan insin ve can بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Kıymetli efendiler, sevgili izleyenler, Fıkh-ı Ekber’le ilgili keşif notlarımız devam etmektedir. Fıkh-ı Ekber biliyorsunuz İmâm-ı Âzam’ın, Yüce İslâm’ın amentüsünü ilmi delillerle, bu ilmi deryasıyla Kur’an-ı Kerim’e, sünnete ve icmaya dayalı olarak bu gerçekleri dünyaya […]
fıkhı-ekber-ders-21-01
0
03:07

21- Ders 21 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 21     (Sübhânallahi ve bihamdihi adede halkıhî ve minelmizan ve mintehel ilm ve meblarrıza ve zînetel’arş) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vermeye devam ediyoruz. İslâm’ın yüce imanının yüce delillerini Şanlı Kur’an’da, Nurlu İslâm’daki imanın, İslâm imanının amentüsünü ve […]
fıkhı-ekber-ders-22-01
0

22- Ders 22 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 22     تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاًۘ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ “Yataklarından kalkarlar, rablerine azabından korkarak ve rahmetinden ümit var olarak ibadet ederler”. İşte kıymetliler, bu Secde Suresinin 16. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak, müminlerin özelliklerini bizlere yüce ayetleriyle buyurmaktadır. “Yataklarından kalkarlar, rablerine azabından korkarak ve rahmetinden ümit var olarak ibadet […]
fıkhı-ekber-ders-23-01
0

23- Ders 23 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 23 („Rabbi eûzü bike min hemezâti’ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.“) (Euzubillahimin mestaazeihi Muhammed Mustafa Sallahu Teâlâ Aleyhi vessellem ve musa ve isa ve ibraimüllezi veffa ve min şerrima hâlâka ve zerea ve berea veminşerrima yüttega veminşerrima taftessera ve min şerri iblîse ve cünûdihi ve min şerri mâ yüttega) بِسْــــــــــــــــــــــمِ […]
fıkhı-ekber-ders-24-01
0

24- Ders 24 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 24 (Elhamdülillahi rabbil alemin Allahümme lekel hamdü küllüh ve lekel mülkü küllüh ve bi yedikel hayru küllüh alâniyetihû ve sirruh ve ehlen inneke ala külli şey’in kadir ve ehlen enneke entallahu la ilahe illa ent. Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli muhammed bi adedi ilmih sübhânallahil azîm […]
fıkhı-ekber-ders-25-01
0

25- Ders 25 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 25   Bismillahi ziş şanî azimü sultan şedidül bürhan kaviyyül erkan maşaaalhukan euzubillahimin külli şeytan insin ve can بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ Çok kıymetli ve muhterem efendiler, sizlere Fıkh-ı Ekber’den keşif notlarımız devam etmektedir. Şimdi meleklerle insanların durumu hakkında bazı keşif notları vermeye çalışacağız. İnanç esaslarına […]
fıkhı-ekber-ders-26-01
0

26- Ders 26 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 26   („Rabbi eûzü bike min hemezâti’ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.“) “Euzü bi kelimatillaha’t-tammati min şerrime hâlâka ve zerea ve berea’’ بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Kıymetli ve muhterem izleyenler, İslâm’ın amentüsüyle ilgili keşif notlarımız devam etmektedir. “Kulların ecelleri geldiği zaman bir an ne geciktirilirler ne de önce öldürülürler”.  (Nahl Suresi […]
fıkhı-ekber-ders-27-01
0

27- Ders 27 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 27 Kâfirlerin Duaları Kabul Değildir Euzü bi kelimatillaha’t-tammati minşerrime hâlâk ve zerze ve berae’’ Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Hayatverennurun keşif notları ve irşad notları. Fıkh-ı Ekber ise imanın ilminden, onun delillerinden bahseden ebedi ölümsüzlüğün kaynağı makbul bir imandır. O da İslâm imanıdır. Onun için […]
fıkhı-ekber-ders-28-01
0

28- Ders 28 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 28  („Rabbi eûzü bike min hemezâti’ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.“) (Estağfirullah bi adedi zünübüna hatta tufer Allahu Ekber hatta tufer) Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notlarımız devam ediyor. Taklitçinin imanı sahihtir. Yalnız gerçek hak olan efendim hakikati, usul erbabının ortaya koyduğu gerçeği taklit etmek sahihtir. Taklit […]
fıkhı-ekber-ders-29-01
0

29- Ders 29 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 29 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, amentüyle ilgisi olan keşif notlarımız devam ediyor. Fıkh-ı Ekber’deki o güzelim amentüyü, İslâm amentüsünü, ilim irfanla ortaya koyan hak delilleriyle ortaya koyan, İslâm amentüsünün her tehlikeden uzak olup gerçek amentünün, gerçek imanın asli delillerle gerçekleşmesi için amentüyle ilgili ne varsa onları keşif notları olarak […]
fıkhı-ekber-ders-31-01
0

31- Ders 31 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 31 Bir insan kıymetli efendiler, ne zaman dinden dönmüş olur? Dinden dönmenin hükmü nedir? Yani buna mürted denmektedir. Kesin ve mütevatir delillerle farz oluşu ve haram oluşu sabit olmuş hükümleri inkâr eden kimse önce tövbeye davet edilir. Eğer tövbe ederse ne güzel. Tövbe etmezse kendisi kafir ve mürted olur. Bunların cezası da […]
fıkhı-ekber-ders-32-01
0

32- Ders 32 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 32 Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillâhirrahmânirrahîm. El hamdu lillâhi rabbil âlemin. Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammed ve alâ âlihî Muhammed   lütfukel kerim    Yâ Erhamerrâhimin   Eûzü bi kelimatillahi’t-tammati min şerri ma haleka ve zerae ve berae rabbi eûzû bike min Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn ve eûzu bike rabbi en yahdurûn. Bismillâhirrahmânirrahîm ??? […]
fıkhı-ekber-ders-33-01
0

33- Ders 33 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 33 00:01-1:19 Arapça Dua Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vermeye lütf-u ilahi, izn-i ilahiyle, Rabbimizin tevfik ve hidayetiyle devam ediyoruz. Kur’an-ı Kerim öğretenlerle, vaizlerle ve ilim meclisi ile alay etmek. Çünkü Yüce İslâm’ın her şeyi kıymetli ve kutsaldır. Mesela kişi Kur’an-ı Kerim öğretiyor. Bununla biri alay etmeye kalkıyor. […]
fıkhı-ekber-ders-34-01
0

34- Ders 34 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

Fıkhı Ekber Ders 34 00:01 Dua 00:10 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, sizlere İslam imanının tüm tehlikelerden korunması için, insanoğlunun imanını tehlikeye atan küfür sözleri ile ilgili dersimiz, Fıkhı Ekberin keşif notları devam etmektedir. Şimdi kıymetli eserlerimizde kaynaklarımızda bakın Ebu Hanifenin imamı Azamın menkıbelerinden bahsederken, İbni Ömer kendisine „sen müminmisin“ diye birine soruyor. İbni Ömer […]
fıkhı-ekber-ders-35-01
0

35- Ders 35 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 35 Elhamdülillahi Rabbi’l–âlemin. Vessalâtü vesselâmü âlâ resûlinâ Muhammedin ve âlâ alihî Muhammed. Estağfirullâh bi adedi …… rabbi eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin.ve eûzû bike rabbi en yahdurûn. Bismillâhirrahmânirrahîm. 00:39 Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vermeye devam ediyoruz. Bir kimse ki “Sana da Müslümanlığına da lanet olsun” dese derhal kafir […]
fıkhı-ekber-ders-36-01
0

36- Ders 36 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 36 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi Rabbi’l–âlemin. Vessalâtü vesselâmü âlâ resûlinâ Muhammed ve âlâ alihî Muhammed. Euzu bi kelimâtillâhi‚t-tâmmeti min şerri ma haleka ve zerae ve berae. Rabbi eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin ve eûzû bike rabbi en yahdurûn. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve câel hakku ve zehekal bâtıl innel bâtıle kâne zehûkâ. Sadakallahul azim Hulala. 1:07 Çok […]
Tefsir 7-01
0

7- Tefsir Ders 7 hayat veren nurun keşif notları

7- Tefsir Ders 7 وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ Kıymetli dostlarımız   dersimiz  devam  etmektedir.    Cenabı  hak  bu  ayeti  kerimede  işte  mutlu  topluluğu  bize  anlatmaktadır.  Mutlu  toplum  mutlu  cemaat’tır.  Mutlu  toplum   mutlu  cemaat  olmak  için   Nisa  69.  Ayeti  kerimeyede  dikkat   etmemiz   gerekiyor.  Şimdi  […]
Tefsir 8-01
0

8- Tefsir Ders 8 hayat veren nurun keşif notları

8- Tefsir Ders 8 Sevgili  dostlarımız,  Cenabı  Hak  alemleri  rahmetiyle  yarattığı  için  şimdi  rahmet  konusunuda  daha  iyi  anlamaya  çalışalım..  Rahmet:  (kulluktan önce )    kulluk:  biliyorsunuz ki  (yardım dilemeden önce)   vazife istemekte haktan öncedir.  Burayı iyi anlayalım hep beraber,  Cenabı hak bizi rahmetinin içine gark eylesin.  Kulluktan önce Biliyorsunuz ki  Rahmet.  ‘Kulluk’  yardım  dilemeden  önce  vazife  […]
Tefsir 9-01
0

9- Tefsir Ders 9 hayat veren nurun keşif notları

9- Tefsir Ders 9 Sevgili dostlarımız,  Cenabı Hak alemleri rahmeti  ile  zarattığı  için;  şimdi  rahmet  konusunda  daha  iyi  anlamaya  çalışalım.  Rahmet;  kulluktan  önce.  Kulluk;  biliyorsunuz ki  yardım  dilemeden  önce. Vasife  istemekte  haktan  öncedir.  Burayı  iyi  anlayalım  hep beraber.  Cenabı  Hak  hepimizi rahmetin  içine  gark eylesin. Kulluktan önce  biliyorsunuz ki  rahmet.  Kulluk, yardım  dilemeden  önce  vazife  […]
Tefsir 10-01
0

10- Tefsir Ders 10 hayat veren nurun keşif notları

10- Tefsir Ders 10 Kıymetli  muhterem  efendiler, bakara  suresinin  bir  ve  beşinci  ayeti dahil  birden  beşe kadar  olan  ayetlerin  tefsiri, tevili  ve teşviki  üzere  hayat veren  dersimiz  devam  etmektedir.   Hayat veren  kur ’anı  kerimin  bizzat  kendisidir, İslam’ın  kendisidir.  Çünkü  ilahi  müessesesidir  vahyi  ilahidir. Onun  için  Cenabı  Hak  İslam’ı,  kur ‘anı  kerimi,  Hz. Muhammedi (a.s)   İslam  […]
tefsir-11-2
0

11- Tefsir Ders 11 hayat veren nurun keşif notları

11- Tefsir Ders 11 İslamın  imanı,  bütün  peygamberlerin  imanıdır.  Bütün  ilahi  kitapların  ortaya  koyduğu  imandır. İslamın  imanına  inanmadığın  zaman,  Musa’nın  imanını  inkar  ediyorsun. İsa’nın  imanını  inkar  ediyorsun.  Bütün  peygamberlerin  imanı  aynı.  İslam  işte  bu  bütün  peygamberlerin  bütün  ilahi  kitapların.  Kur’anı  kerim  ve Muhammed’de  son  kitap  son  Peygamber olduğu  için,  buna  inanmadıkça  kimsenin  imanı  iman   olamaz. […]
Tefsir 12-01
0

12- Tefsir Ders 12 hayat veren nurun keşif notları

12- Tefsir Ders 12 Kıymetli ve muhterem efendiler Yüce ALLAH’IN ortaya koyduğu hayat veren Yüce değerlerin hayat veren sohbetlerine devam ediyoruz. Tabii ki hayat veren Kuran-ı Kerim İslam’dır. Bu hayatı dünyaya uygulayan Hz. Muhammed’dir (S.A.V) Fatiha’yı şeriften sonra Bakara Suresinin Ayetleriyle dersimiz devam ediyor. İlk 5 Ayetinin tefsirini yaptık Bakara suresinin Fatiha’dan sonra şimdide 13, […]
Tefsir 13-01
0

13- Tefsir Ders 13 hayat veren nurun keşif notları

13- Tefsir Ders 13 أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ ﴿١٤﴾ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ […]
Tefsir 14-01
0

14- Tefsir Ders 14 hayat veren nurun keşif notları

14- Tefsir Ders 14 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ […]
Tefsir 15-01
0

15- Tefsir Ders 15 hayat veren nurun keşif notları

  15- Tefsir Ders 15 وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ […]
Tefsir 16-01
0

16- Tefsir Ders 16 hayat veren nurun keşif notları

16- Tefsir Ders 16 Biz doğrunun tarafındayız, bize düşman olanın elinde doğruyu görsem takdir ederim, yanlışı en dostumun elinde görsem tenkit ederim. Bize böyle doğruyu gösteren yanlışımızı bize hatırlatan olursa takdir ederimi ona Rahmet okurum birisi Hasanı Basri Hazretlerinin gıybetini yapmış birisi Hasanı Basri (Kuddise sırruhu) ona hemen bir helva yapında götürün demiş. Demişler Hasanı […]
Tefsir 17-01
0

17- Tefsir Ders 17 hayat veren nurun keşif notları

17- Tefsir Ders 17 Sevgili izleyenler Yüce ALLAH’IN ebedi saadet ve selameti tüm inanan ALLAH’IN Zatına, Sıfatlarına, Efaline Yüce ALLAH’IN şanına yakışır şekilde ALLAHA İman eden, onu doğru tanıyan onun kurduğu eşsiz hayat nizamına, onun kanun ve kurallarını ki ummadığı İslam’dır. Buna da tam inanan bütün kardeşlerimize selam olsun. Bütün mutluluklar, hayırlar, bereketler onların olsun. […]
Tefsir 18-01
0

18- Tefsir Ders 18 hayat veren nurun keşif notları

18- Tefsir Ders 18 İran’dakilere de Kisra Türklerinkini de Hakan deniyordu. Mısır Hükümdarlarına da Firavun denmekteydi. Beni İsrail’e zulüm eden Hükümdarlar Mısır firavunlarıydı. Zulüm kimde varsa o firavundur. Bu Mısırlıya başkasına has değildir. Zulmün küfrün adamı firavundur, feverandan gelir. CENAB-I HAK oğlanların öldürülmesinden, utanç veren şeylerden İsrail’i kurtardı, bunlar kurtarıldılar. İshaf, bahri, kuslan, yutan deniz […]
Tefsir 19-01
0

19- Tefsir Ders 19 hayat veren nurun keşif notları

19- Tefsir Ders 19 Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz derslerimiz devam ediyor. 62. 63 derslerle Vehip Hazretlerinin bizzat kendisinden Mervidir ki Milli sorumluluk hilafetin gereğidir. Her ben ALLAH’IN kuluyum diyen herkeste bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğun tamamının birleşmesi, bir araya gelmesi, Milli bir sorumluluk arz etmesi Hilafetin gereğidir. Umumi vazifelerde cemaat, Ümmet bahis konusudur. Buraları […]
Tefsir 20-01
0

20- Tefsir Ders 20 hayat veren nurun keşif notları

20- Tefsir Ders 20 Demek ki ruh canlıdaki hayat kuvvet, hareket, idrak, hayat kaynağı, bizatihi mevcut, lizatihi canlı kaynak, cüz-i külli idrak noktası mebdei algılama hayat eseri idrak sahibi her ruh canlıdır. Şuur idrak irade ve hareket şuura bağlıdır. Akıl ruhun görünümü akla mahkum irade olduğu gibi şehvete, heveslere,  mahkum akıllarda vardır. Buraya dikkat edin. […]
Tefsir 21-01
0

21- Tefsir Ders 21 hayat veren nurun keşif notları

21- Tefsir Ders 21 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾ Hani bir zamanlar sizin için denizi yarıp sizi kurtardık da Firavun adamlarını suda boğduk sizde bakıp duruyordunuz. İsrail’e Yüce ALLAHIN yaptığı iyiliklerden biriside budur. İsrail’in yaptığına bakın ALLAH’IN onlara yaptığı iyiliğe bakın. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن […]
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: button_id","file":"\/htdocs\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-channels.php","line":139},"error":1}