Ana Sayfa

Amelde Fıkhı Ekber - Fıkhı Ekber - Tefsir

İslam Tarihi Ders 13

İslam Tarihi Ders 13 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, İslam Tarihinden keşif notlarımızla dersimiz devam ediyor. Mekke-i Mükerreme’nin tam merkezinde Beyt-ül Haram yani Kabe-i Şerifin inşaası hakkında dersimiz buradan başlamaktadır. Rivayet olunduğuna göre bundan sonra Yüce Allah c.c) Hz.İbrahim’e Kabe-i Şerifi inşaa etmesini emretti. Fakat  Hz. İbrahim Kabe-i Şerifin inşaa edileceği yer hususunda sıkıntaya düştü. […]

İslam Tarihi Ders 12

İslam Tarihi Ders 12 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Tarih dersimiz devam ediyor. Hz.İbrahim (a.s) ateşe atılıp ordan çıktıktan sonra Canab-ı Hak onu ateşten kurtardıktan sonra inananlarla beraber hicret etmeye başladılar. Şimdi bu hicretten bahsedeceğiz İnşaAllahuTeala. Bundan sonra Hz.İbrahim ile ona tabi olanlar kendi kavimlerinden ayrılmaya karar vererek bulundukları yeri terkedip Mısıra geldiler. Mısırda ise […]

İslam Tarihi Ders 11

İslam Tarihi Ders 11 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Dersimiz tarihten ibrahim (a.s) ın çağındaki olaylar ve Hud’un çağındaki hükümdarlar ile ilgili ki bunlar genelde Acem Şahlarıdırlar. Hz.Nuh ile Hz.İbrahimin arasında ancak Hz.Hud ile Hz.Salih Peygamber olarak gönderilmişlerdi. Hz.İbrahim (a.s)’ın nesep şeceresi İbrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Ervu bin Falağ bin Gabir […]

İslam Tarihi Ders 10

İslam Tarihi Ders 10 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler,dersimiz tarih külliyatından keşif notlarıyla devam ediyor.Yüce İslamın onun yüce nurunun tabiki keşif notlarıdır. Hz.Nuh (a.s)ile İbrahim(a.s) arasındaki zaman içerisinde meydana gelen hadiselerle ilgili dersimiz devam ediyor. Daha önce Hz.Nuh’un ve oğullarının durumlarını babaları Nuh (a.s)ın vefatından sonra oğullarının yeryüzünü aralarında nasıl taksim ettiklerini ve herbirinin yerleştikleri […]

İslam Tarihi Ders 9

İslam Tarihi Ders 9 Çok kıymetli ve muhterem efendiler,dersimiz tarihle devam ediyor. Araplarında hak ismini verdikleri (Biver ezhib) izdihak hakkında da Şam El Kelvi şöyle diyor: ‘Doğrusunu Allah bilir ama iddia edildiğine görede Hag Cemşitten sonra yaşayanlardandır ve hükümdarlık yapmıştır. O Sevad’de Kufe yolundaki Bursa adlı bir köyde yerleşmiş ve bütün yeryüzüne hakim olmaya çalışmış, […]

İslam Tarihi Ders 8

İslamTarihi Ders 8 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Tarihle devam ediyor. Hz. Nuh (a.s) ın zamanında meydana gelen hadiselerle ilgili sizlere keşif notları vermeye çalışacağız. Hz. Nuh’un Peygamber olarak gönderildiği kavmin diyaneti hakkında alimler faklı görüşler ortaya atmışlardır. Fakat söz kestiren gerçek haber ise; Allah’ın kitabı Kur’anı-ı Kerim’de (efendim) onların putperest bir kavim olduklarını […]

İslam Tarihi Ders 7

İslamTarihi Ders 7 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Tarih külliyatından keşif notlarımız devam ediyor. İslamTarihi ki; Yüce İslamın kendisi hayatveren nurun ta kendisidir. İşte hayatveren nurun keşif notlarından. Şimdi de dersimiz inşaAllahuTeala Hz. Adem’in oğlu Şit (a.s) hakkında dersimiz devam ediyor. Şit (a.s)ın diğer bu Şit kelimesi ‘Şis’ diyede okunmaktadır. Daha önce Hz. Şis’in bazı […]

İslam Tarihi Ders 6

İslam Tarihi Ders 6 Euzubillahimineşşeydaniracim Bismillahirrahmanirrahim Euzubillahissemiılalimimineşşeydanirracim, minenzihi venefhuli ve nefsih Elhamdulillahi Rabbil Alemin Vessaletu Vessalemu ale Rasulune Muhammedin ve ale Alihi ve Ezvacihi ve Eshabihi ve Etbaihi ve Etrafihi Ecmain. Velhamduleke Ya Rabbel Alemin. Bismillahirrahmanirrahim Çok kıymetli ve Muhterem efendiler, dersimiz devam ediyor İslam Tarihinden keşif notlarıyla. Hz. Adem (a.s) ın zamanındaki hadiselerden biride […]

İslam Tarihi Ders 5

İslam Tarihi Ders 5 Çok kıymetli ve Muhterem izleyenler, Şimdiki dersimiz yine tarih, islam tarihinin külliyatından keşif notlarımız devam ediyor , hayatveren nurun keşif notları. Hz. Ademin sulbünden yani zürriyetinin çıkarılması ve kendilerinden söz alınması; İşte buna Ahd-ü Misak, Galu bela gibi isimler veriliyor. -‘Elestu  bi Rabbikum’ –Galu Bela. (efendim) Araf suresi Ayet-i Kerimeler 172, […]

İslam Tarihi Ders 4

İslam Tarihi Ders 4 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce İslamın onun tarihinin külliyatından keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor.  Hz. Adem (a.s) ın cennete yerleştirildiği cennetten çıkarıldığı ve tevbesinin kabul olduğu günün (efendim) hangi gün olduğuyla ilgili dersimiz burdan başlamaktadır. Ebu Hureyre (r.a) Hazretlerinin rivayet ettiği bir Hadis-i Şerifte sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (a.s.v) buyuruyor ki: […]

İslam Tarihi Ders 3

İslam Tarihi Ders 3 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, islam tarihinin o derin mazısından keşif notlarımız devam ediyor. Hz. Adem’in cennete girmesi ve ordan çıkarılması konusunda iblisin durumuyla ilgili durumu beyan ettikten sonra iblisin isyan ve azgınlığı (efendim) melekler tarafından anlaşıldıktan sonra onun bu aygınlığa devam ettiğinden dolayı Yüce Allah tarafından lanet edilip kendisine: ‘ […]

İslam Tarihi Ders 2

İslam Tarihi Ders 2   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, islam tarihinden keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Tarih külliyatından ki onlarda hayatveren nurun keşif notlarıdırlar. İblisin saltanatı ve hakimiyeti dönemindeki hadiselerden, söylentilerden biri de ; babamız hz. Adem as ın yaratılmasıdır. Yüce Allah meleklere iblisin devlet  ve saltanatının zevale yüz tuttuğu , kendisinin mahvolacağı zamanın […]

İslam Tarihi Ders 1

İslam Tarihi Ders 1   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, inşaAllahuTeala şimdiki derslerimiz İslam Tarihi ve Tarih Külliyatından keşif notları ile dersimiz devam edecektir, inşaAllahuTeala. Tabi ki tarih geçmişin bütün ibretli sahnesini istikbâle aktarmakla, tarihten ders alan insanlar, tabi ki başına geçmişin kötü olayları birdaha gelmemesi için ; tarihi bilmek, ibret almak, ders almak çok […]