İslam Tarihi Dersleri502 Videos

Islam Tarih Ders 1
0

İslam Tarihi Ders 1

1- İslam Tarihi Ders 1 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, İnşâ’Allah’u Teâlâ şimdiki derslerimiz İslam Tarihi ve Tarih Külliyâtından keşif notları ile dersimiz devam edecektir, İnşâ’Allah’u Teâlâ. Tabi ki tarih geçmişin bütün ibretli sahnesini istikbâle aktarmakla, tarihten ders alan insanlar, tabii ki başına geçmişin kötü […]
Islam Tarihi Ders 2
0

İslam Tarihi Ders 2

2- İslam Tarihi Ders 2 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, İslam tarihinden keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Tarih külliyâtından ki onlarda hayatveren nurun keşif notlarıdırlar. İblîsin saltanatı ve hâkimiyeti dönemindeki hadiselerden, söylentilerden biri de, babamız Hz. Âdem (Aleyhisselâm)’ın yaratılmasıdır. Yüce Allah meleklere iblîsin devlet  ve […]
İslam Tarihi Ders 3
0

İslam Tarihi Ders 3

İslam Tarihi Ders 3 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, islam tarihinin o derin mazısından keşif notlarımız devam ediyor. Hz. Adem’in cennete girmesi ve ordan çıkarılması konusunda iblisin durumuyla ilgili durumu beyan ettikten sonra iblisin isyan ve azgınlığı (efendim) melekler tarafından anlaşıldıktan sonra onun bu aygınlığa devam ettiğinden dolayı Yüce Allah tarafından lanet edilip kendisine: ‘ […]
İslam Tarihi Ders 4
0

İslam Tarihi Ders 4

İslam Tarihi Ders 4 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce İslamın onun tarihinin külliyatından keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor.  Hz. Adem (a.s) ın cennete yerleştirildiği cennetten çıkarıldığı ve tevbesinin kabul olduğu günün (efendim) hangi gün olduğuyla ilgili dersimiz burdan başlamaktadır. Ebu Hureyre (r.a) Hazretlerinin rivayet ettiği bir Hadis-i Şerifte sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (a.s.v) buyuruyor ki: […]
İslam Tarihi Ders 5
0

İslam Tarihi Ders 5

İslam Tarihi Ders 5 Çok kıymetli ve Muhterem izleyenler, Şimdiki dersimiz yine tarih, islam tarihinin külliyatından keşif notlarımız devam ediyor , hayatveren nurun keşif notları. Hz. Ademin sulbünden yani zürriyetinin çıkarılması ve kendilerinden söz alınması; İşte buna Ahd-ü Misak, Galu bela gibi isimler veriliyor. -‘Elestu  bi Rabbikum’ –Galu Bela. (efendim) Araf suresi Ayet-i Kerimeler 172, […]
İslam Tarihi Ders 6
0

İslam Tarihi Ders 6

İslam Tarihi Ders 6 Euzubillahimineşşeydaniracim Bismillahirrahmanirrahim Euzubillahissemiılalimimineşşeydanirracim, minenzihi venefhuli ve nefsih Elhamdulillahi Rabbil Alemin Vessaletu Vessalemu ale Rasulune Muhammedin ve ale Alihi ve Ezvacihi ve Eshabihi ve Etbaihi ve Etrafihi Ecmain. Velhamduleke Ya Rabbel Alemin. Bismillahirrahmanirrahim Çok kıymetli ve Muhterem efendiler, dersimiz devam ediyor İslam Tarihinden keşif notlarıyla. Hz. Adem (a.s) ın zamanındaki hadiselerden biride […]
İslam Tarihi Ders 7
0

İslam Tarihi Ders 7

İslamTarihi Ders 7 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Tarih külliyatından keşif notlarımız devam ediyor. İslamTarihi ki; Yüce İslamın kendisi hayatveren nurun ta kendisidir. İşte hayatveren nurun keşif notlarından. Şimdi de dersimiz inşaAllahuTeala Hz. Adem’in oğlu Şit (a.s) hakkında dersimiz devam ediyor. Şit (a.s)ın diğer bu Şit kelimesi ‘Şis’ diyede okunmaktadır. Daha önce Hz. Şis’in bazı […]
İslam Tarihi Ders 8
0

İslam Tarihi Ders 8

İslamTarihi Ders 8 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Tarihle devam ediyor. Hz. Nuh (a.s) ın zamanında meydana gelen hadiselerle ilgili sizlere keşif notları vermeye çalışacağız. Hz. Nuh’un Peygamber olarak gönderildiği kavmin diyaneti hakkında alimler faklı görüşler ortaya atmışlardır. Fakat söz kestiren gerçek haber ise; Allah’ın kitabı Kur’anı-ı Kerim’de (efendim) onların putperest bir kavim olduklarını […]
İslam Tarihi Ders 9
0

İslam Tarihi Ders 9

İslam Tarihi Ders 9 Çok kıymetli ve muhterem efendiler,dersimiz tarihle devam ediyor. Araplarında hak ismini verdikleri (Biver ezhib) izdihak hakkında da Şam El Kelvi şöyle diyor: ‘Doğrusunu Allah bilir ama iddia edildiğine görede Hag Cemşitten sonra yaşayanlardandır ve hükümdarlık yapmıştır. O Sevad’de Kufe yolundaki Bursa adlı bir köyde yerleşmiş ve bütün yeryüzüne hakim olmaya çalışmış, […]
İslam Tarihi Ders 10
0

İslam Tarihi Ders 10

İslam Tarihi Ders 10 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler,dersimiz tarih külliyatından keşif notlarıyla devam ediyor.Yüce İslamın onun yüce nurunun tabiki keşif notlarıdır. Hz.Nuh (a.s)ile İbrahim(a.s) arasındaki zaman içerisinde meydana gelen hadiselerle ilgili dersimiz devam ediyor. Daha önce Hz.Nuh’un ve oğullarının durumlarını babaları Nuh (a.s)ın vefatından sonra oğullarının yeryüzünü aralarında nasıl taksim ettiklerini ve herbirinin yerleştikleri […]
İslam Tarihi Ders 11
0

İslam Tarihi Ders 11

İslam Tarihi Ders 11 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Dersimiz tarihten ibrahim (a.s) ın çağındaki olaylar ve Hud’un çağındaki hükümdarlar ile ilgili ki bunlar genelde Acem Şahlarıdırlar. Hz.Nuh ile Hz.İbrahimin arasında ancak Hz.Hud ile Hz.Salih Peygamber olarak gönderilmişlerdi. Hz.İbrahim (a.s)’ın nesep şeceresi İbrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Ervu bin Falağ bin Gabir […]
İslam Tarihi Ders 12
0

İslam Tarihi Ders 12

İslam Tarihi Ders 12 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Tarih dersimiz devam ediyor. Hz.İbrahim (a.s) ateşe atılıp ordan çıktıktan sonra Canab-ı Hak onu ateşten kurtardıktan sonra inananlarla beraber hicret etmeye başladılar. Şimdi bu hicretten bahsedeceğiz İnşaAllahuTeala. Bundan sonra Hz.İbrahim ile ona tabi olanlar kendi kavimlerinden ayrılmaya karar vererek bulundukları yeri terkedip Mısıra geldiler. Mısırda ise […]
İslam Tarihi Ders 13
0

İslam Tarihi Ders 13

İslam Tarihi Ders 13 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, İslam Tarihinden keşif notlarımızla dersimiz devam ediyor. Mekke-i Mükerreme’nin tam merkezinde Beyt-ül Haram yani Kabe-i Şerifin inşaası hakkında dersimiz buradan başlamaktadır. Rivayet olunduğuna göre bundan sonra Yüce Allah c.c) Hz.İbrahim’e Kabe-i Şerifi inşaa etmesini emretti. Fakat  Hz. İbrahim Kabe-i Şerifin inşaa edileceği yer hususunda sıkıntaya düştü. […]
İslam Tarihi Ders 14
0

İslam Tarihi Ders 14

İslam Tarihi Ders 14 Bismillahirrahmanirrahim Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Yüce Allah’ın düşmanı Nemrut’un (efendim) helak olmasıyla ilgili dersimiz burdan başlamaktadır. ‘Bütün zalimler, bütün Firavunlar ve Tağutların hepsi Allah’ın kahrı gazabıyla helak olmuşlardır. Gerçekten onlar bir takım tuzaklar kurmuşlardı. Halbuki onların tuzaklarından dağlar yerinden oynayıp gitmiş olsa bile Allah katında onlara ait nice nice […]
İslam Tarihi Ders 15
0

İslam Tarihi Ders 15

15- İslam Tarihi Ders 15 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Tarih derslerimiz devam ediyor; Hz. İbrâhim (Aleyhisselâm)’ın hanımı Sâre Annemizin vefatıyla ve onun çocukları ve hanımlarıyla ilgili dersimiz devam ediyor.   İlim ehlinden hiçbirisi Sâre ’nin 127 yaşındayken Şam yani Suriye de vefat ettiğini reddetmiyor.  […]
İslam Tarihi Ders 16
0

İslam Tarihi Ders 16

16- İslam Tarihi Ders 16 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Evet, sevgili kıymetli muhterem izleyenler, dersimiz “Tarih” devam ediyor. Konumuz Eyyûb (Aleyhisselâm);   Hz. Eyyûb, İs’in evlâdı Rum’un soyunda gelen bir kişidir. Hz. Eyyûb ‘un nesep şeceresi ise Eyyûb bin Mûsâ bin Razec diğer okunuş şekli (Razic ?) bin İs […]
İslam Tarihi Ders 17
0

İslam Tarihi Ders 17

17- İslam Tarihi Ders 17 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم     Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Tarih dersimiz devam ediyor, konumuz Yusuf (Aleyhisselâm)’ın kıssasıdır.   Haber ehlinin anlattıklarına göre, Hz. İshâk yüz altmış yaşında iken vefât etmiş ve iki oğlu Yâkub ile İs tarafından Habrun mezrasında babası İbrâhim (Aleyhisselâm)’ın yanına […]
İslam Tarihi Ders 18
0

İslam Tarihi Ders 18

18- İslam Tarihi Ders 18 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Yusuf (Aleyhisselâm) ile devam ediyor;   Neticede Yusuf’u gören bu misafir kadınların kendilerinden geçip ellerini kesmelerinden ve Züleyhâ yani diğer adı Ra’il hakkında yapmış oldukları dedikodudaki hatâlarını anlamalarından sonra Ra’il meselenin içyüzünü ikrâr ederek […]
İslam Tarihi Ders 19
0

İslam Tarihi Ders 19

  19- İslam Tarihi Ders 19 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم     Kıymetli ve muhterem izleyenler!   Yusuf (Aleyhisselâm)’ın kıssası ile Tarih dersimiz devam ediyor.   Bundan sonra Hz. Yâkub (Aleyhisselâm) onlardan ayrıldı ve: “ „Vay Yusuf’um!“ diye üzülüp ağlamağa başladı. Sonra: … Üzüntüden iki gözüne ak düştü. Fakat (kalbini […]
İslam Tarihi Ders 20
0

İslam Tarihi Ders 20

20- İslam Tarihi Ders 20 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Sevgili dinleyenler, “Tarih Dersimiz” Şu’ayb (Aleyhisselâm) ile devam ediyor.   Rivâyet edildiğine göre, Şu’ayb (Aleyhisselâm)’ın bir adı da Yesrun’dur. Hz. Şu’ayb ’ın Lût (Aleyhisselâm)’ın oğlu olduğu muhakkaktır. Hz. Şu’ayb ‘ın ninesi ise Hz. Lût’un kızıdır. Şu’ayb (Aleyhisselâm) âmâ idi. “Biz […]
İslam Tarihi Ders 21
0

İslam Tarihi Ders 21

21- İslam Tarihi Ders 21 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Tarih Derslerimiz devam ediyor. Efridun’dan sonra Minuçhir’den bahsedeceğiz. Minuçhir güzel bir konuşması var güzel çalışmalarının yanında özetle onu almaya çalışacağız. Konuşmasında şöyle devam ediyor; Ey ahâli! Yaratıklar yaratanındır, nimet verene şükretmek, kudret sahibine teslim olmak […]
İslam Tarihi Ders 22
0

İslam Tarihi Ders 22

22- İslam Tarihi Ders 22 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Tarih Dersimiz devam ediyor. Konumuz Mûsâ (Aleyhisselâm)’ın Firavundan uzaklaşması Şu’ayb (Aleyhisselâm)’n memleketine gelmesi ve onun koyunlarını sulamasıyla dersimiz buraya kadar gelmişti. Şimdi İbnu Abbâs Hazretleri (Radıyallâhu Anhü) bu âyetin izâhında: „Hz. Mûsâ bu sözü […]
İslam Tarihi Ders 23
0

İslam Tarihi Ders 23

23- İslam Tarihi Ders 23 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم     Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Tarih ile devam ediyor, konumuz yine Mûsâ (Aleyhisselâm)’ın kıssasıdır.   Firavun, kavminin içerisine Mûsâ’nın korkusunun düştüğünü görünce, onların Mûsâ’ya (Aleyhisselâm) inanıp kendisine tapmayı terk edeceklerinden endişe duydu ve bir çâre düşünerek veziri Hâmân’a: […]
İslam Tarihi Ders 24
0

İslam Tarihi Ders 24

24- İslam Tarihi Ders 24 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, dersimiz Hz. Mûsâ’nın durumuyla devam etmektedir. Bir âyet-i kerimede bu konuyla ilgili olarak: “Bu sûretle Rabbinin tâyin buyurduğu vakit kırk gece olarak tamamlandı… “ (A’râf Sûresi, âyet-i kerime 142)’de buyruluyor. İşte bu on gece zarfında İsrâiloğulları […]
İslam Tarihi Ders 25
0

İslam Tarihi Ders 25

  25- İslam Tarihi Ders 25 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Tarih Dersimiz devam ediyor. Şuanda konumuz İsrâiloğullarının Tih Çölündeki durumları ve Hz. Hârun’un (Aleyhisselâm) vefatı. Bundan sonra Allah’u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri  (Celle Celâlüh) Hz. Mûsâ’ya İsrâiloğulları ile birlikte cebbarlar (zorbalar)ın yaşadıkları belde olan […]
İslam Tarihi Ders 26
0

İslam Tarihi Ders 26

26- İslam Tarihi Ders 26 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem efedendiler, dersimiz Yuşâ (Aleyhisselâm) ile devam ediyor. “Bunun üzerine Bel’am bin Ba’ur bir eşeğe binip İsrâiloğulları ’nın bulunduğu yerin üzerindeki bir dağa yönelerek hareket etti. İşte bu Bel’am meselesi işte burada Bel’am’lar zâlimlerin tarafında yer aldığı […]
İslam Tarihi Ders 27
0

İslam Tarihi Ders 27

27- İslam Tarihi Ders 27 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Tarih Derslerimiz devam ediyor. Konumuz Kârûn ’dur. Kârûn ‘un kısa şeceresi, Kârûn bin Yasher diğer okunuş şekli (Yashür ?) bin Kaahes’tir. Bir rivâyette Kârûn ‘un, Hz. Mûsâ’nın amcasının oğlu olduğu, diğer bir rivâyette ise onun […]
İslam Tarihi Ders 28
0

İslam Tarihi Ders 28

28- İslam Tarihi Ders 28 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler dersimiz Tarih ile devam ediyor. Konumuz Hz. İlyâs (Aleyhisselâm)’dır. Hz. Hızkil (Aleyhisselâm) vefât edince, İsrâiloğullarının arasında bir takım uygunsuz hadiseler meydana geldi ve onlar Yüce Allah’a olan ahitlerini (verdikleri sözlerini) terk edip putlara tapmaya başladılar. […]
İslam Tarihi Ders 29
0

İslam Tarihi Ders 29

29- İslam Tarihi Ders 29 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli izleyenler, muhterem efendiler, dersimiz Tarih’ten Elyasâ (Aleyhisselâm)’ın peygamberliği ve İsrâiloğullarından Tabut’un alınması; Evet, sevgili efendiler! Hz. İlyâs (Aleyhisselâm) İsrâiloğulları’nı bırakınca, Yüce Allah (Celle Celâlüh) onlara Elyesâ ’yı peygamber olarak gönderdi. Hz. Elyesâ‘ (Aleyhisselâm) İsrâiloğullarının arasında Allah’ın dilediği kadar […]
İslam Tarihi Ders 30
0

İslam Tarihi Ders 30

30- İslam Tarihi Ders 30 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Tâlût ve Dâvûd hakkında devam ediyor. Bundan sonra Tâlût, pişmanlık duydu ve tövbe etmek istedi; hattâ o kadar ağlamıştı ki, toplum ona acımağa başladı. Tâlût, her gece mezarlığa gider ve: „Allah aşkına, kim benim […]
İslam Tarihi Ders 31
0

İslam Tarihi Ders 31

31- İslam Tarihi Ders 31 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, dersimizi bıraktığımız yerden devam ediyoruz; Bundan sonra Hüdhüd kuşu Hz. Süleyman’ın yanına döndü ve gecikmesinin sebebini bildirip özür beyân etti. Bunun üzerine Hz. Süleyman ona: „Şu mektubumu al, götürüp ona bırak“, yani Belkıs’a götür bırak […]
İslam Tarihi Ders 32
0

İslam Tarihi Ders 32

32- İslam Tarihi Ders 32 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, dersimiz Tarih ile ilgili devam ediyor. Hz. Şa’yâ ile birlikte bulunan İsrâiloğullarının hükümdarı ve Senharib’in İsrâiloğullarının üzerine yürümesi; Yüce Allah (Celle Celâlüh), Hz. Mûsâ’ya Kur’an-ı Kerim’de zikredilen şu âyetleri (buyrukları) vahiy etmişti: “Biz Kitap’ta İsrâiloğullarına […]
İslam Tarihi Ders 33
0

İslam Tarihi Ders 33

  33- İslam Tarihi Ders 33 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Buhtunnassar ile ilgili olan dersimiz devam ediyor. Bundan sonra Buhtunnassar, Bâbil’e döndü ve Yüce Allah’ın dilediği kadar hükümdarlığını sürdürdü. Sonra hoşuna giden bir rüyâ gördü, fakat rüyâsında gördüğü başka bir şey, kendisine asıl […]
İslam Tarihi Ders 34
0

İslam Tarihi Ders 34

  34- İslam Tarihi Ders 34 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, konumuz Tarih Külliyâtından keşif notları olarak Zülkarneyn Hazretleri (Aleyhisselâm) Ye’cûc, Me’cûc hakkında Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de bildiriyor. Nitekim Allah’u Teâlâ onlar hakîkatin tâ kendisini yaşayan hak yolda yürüyen kimseler hakkında ve Zülkarneyn Hazretleri hakkında […]
İslam Tarihi Ders 35
0

İslam Tarihi Ders 35

35- İslam Tarihi Ders 35 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Tarih Külliyâtından keşif notlarıyla devam ediyor. Şimdide dersimiz; Mülûkü’t-tavâif döneminde meydana gelen hadiseler ve Hz. Îsâ bin Meryem ile Hz. Yahyâ bin Zekeriyâ’dan bahsetmeye çalışacağız. Bu Mülûkü’t-tavâif yani (bölge hükümdarları beyler) –ki parçalanmaların sonucunda- […]
İslam Tarihi Ders 36
0

İslam Tarihi Ders 36

  36- İslam Tarihi Ders 36 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Tarih Külliyâtından keşif notlarımız devam ediyor. Hz. Zekeriyâ ’nın öldürülmesi hakkında konumuzun başlangıcı. Hz. Yahyâ öldürülüp de babası Hz. Zekeriyâ (Aleyhisselâm) O’nun öldürüldüğünü duyunca kaçarak Beytü’l-Makdis yakınlarındaki ağaçlıklı bir bahçeye girip sığındı. Hükümdar arkasından […]
İslam Tarihi Ders 37
0

İslam Tarihi Ders 37

37- İslam Tarihi Ders 37 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, dersimiz Tarih Külliyâtından keşif notlarıyla devam ediyor. Hristiyan hükümdarlardan kısaca bahsedeceğiz ve bazılarından; Kostantin’in hükümdarlığının üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra, Rum (Anadolu) beldelerinden biri olan (İznik)’de birinci konsil toplandı. Bu toplantıya iki bin sekiz yüz […]
İslam Tarihi Ders 38
0

İslam Tarihi Ders 38

38- İslam Tarihi Ders 38 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Tarih Külliyâtından dersimiz devam ederken konumuz Yunus (Aleyhisselâm)’a geldi. Yunus (Aleyhisselâm) ile ilgili yine Kur’an-ı Kerim’de onun tefsirinde gereken bilgileri vermeye çalıştık burada da tarihi konusuna değineceğiz. Mülûkü’t-tavâif dönemindeki hadiselerden birisi de Hz. Yunus peygamberdir. […]
İslam Tarihi Ders 39
0

İslam Tarihi Ders 39

39- İslam Tarihi Ders 39 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Şimdi birazda Şemsun’dan bahsedeceğiz; bunun bazı yerlerde Şem’un da ismi geçmektedir. Mülûkü’t-tavâif döneminde meydana gelen hadislerden biri de “Şemsun hadisesi” idi. Tabii Mülûkü’t-tavâif demek (bölge hükümdarları) ülkeler parçalanınca beylerin, bölge hükümdarlarının beylikler hâline bölünmesiyle meydana […]
İslam Tarihi Ders 40
0

İslam Tarihi Ders 40

40- İslam Tarihi Ders 40 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Tarih Külliyâtından keşif notlarımız devam ediyor. Sizlere Fars hükümdarlarının tabakalarını sizlere kısaca söyleyip konumuzu yürüteceğiz. Fars hükümdarlarının birinci tabakası Pişdâdiler’dir, ikincisi Keyâniler, üçüncüsü Eşgâniler ve dördüncüsü Sâsânîler’dir. Sâsânîler’in içerisinde Erdeşir öne çıkmaktadır ve bunları kısaca […]
İslam Tarihi Ders 41
0

İslam Tarihi Ders 41

41- İslam Tarihi Ders 41 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Dersimiz Tarih Külliyâtından keşif notlarıyla devam ediyor. Habeşlilerin Yemen’i istilâ etmeleri konusunda; Rivâyet edildiğine göre, Zu-Nüvâs, Hristiyanlık dininden –ki o zamanın İslam dini-  O gününki inanan insanlarını dininden döndürmek maksadıyla kazdırdığı çukurlarda hendeklerde ateşe atarak […]
İslam Tarihi Ders 42
0

İslam Tarihi Ders 42

42- İslam Tarihi Ders 42 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Dersimiz Tarih ile devam ediyor, konumuz Enûşirvân ‘ın Rum ülkeleriyle savaşı ve ele geçirmesi; Kisrâ Enûşirvân ile Rum hükümdarı Gatyanus arasında bir barış anlaşması mevcuttu. Gatyanus tarafından Suriye Araplarının başına vâlî tâyin edilen Hâlid bin […]
İslam Tarihi Ders 44
0

İslam Tarihi Ders 44

44- İslam Tarihi Ders 44 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Şimdi dersimiz Tarih Külliyâtından İslam Tarihinin Mekke devriyle dersimiz devam ediyor. Peygamberimizin soyu pak soyluluğu ve sevgili Peygamberimizin Peygamberliği; İnşâ’Allah O’nun temiz, pak soyuyla işe başlıyoruz. (Aleyhissalâtu Vesselâm), O’nun üzerinden Allah’ın salâtı-selâmı, bereketi, rahmeti hiç […]
İslam Tarihi Ders 45
0

İslam Tarihi Ders 45

45- İslam Tarihi Ders 45 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Tarihimizden derslerimiz devam ediyor, konumuz sevgili Peygamberimizin (Aleyhissalâtu Vesselâm) atalarından Adnân b. Uded’den bahsedeceğiz ve oradan Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib’e kadar sırayla geleceğiz.  Burada yirmi tane atasından bahsedeceğiz. O nurun peygamberlik nurunun bu sülâleden birinden öbürüne […]
İslam Tarihi Ders 50
0

İslam Tarihi Ders 50

  50- İslam Tarihi Ders 50 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler! Sevgili Peygamberimizin atalarından Hâşim b. Abdümenâf’dan bahsedeceğiz; Peygamberimizin Dedesi Abdülmuttalib’in Babası olan Hâşim’in ismi, Amr’ilulâ idi. Hâşim b. Abdimenâf; kavminin, en çok övüleni ve en yükseği idi. Yollarda yorulup kalanları taşır, korkuya düşenlere sığınak, […]