İslam Tarihi Dersleri617 Videos

İslam Tarihi Ders 80
0

İslam Tarihi Ders 80

80- İslam Tarihi Ders 80 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Dersimiz Yüce İslam Tarihinden keşif notlarıyla devam ediyor. Konumuz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e vahyi ilâhînin gelişiyle konumuz başlamaktadır. Evet, sevgili dostlarımız, Peygamberimize Vahyi İlâhî Ne Zaman Ve Nasıl Gelmeye Başladığı Konusu da: Hz. Muhammed (Aleyhissalâtu […]
İslam Tarihi Ders 79
0

İslam Tarihi Ders 79

79- İslam Tarihi Ders 79 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce İslam Tarihinin külliyâtından keşif notları vermeye devam ediyoruz. Konumuz; Kureyşîlerden Hanif’liği Arayanlar Hanîf’liğe İsteklenenler ve Onların Sonuçları Onların Akıbetinin Ne Olduğu Konusunda: Hanef ve Hanîf kelimelerinin mânâsına baktığımız zaman Hanef: dalâletten, istikâmete meyl edip, […]
İslam Tarihi Ders 78
0

İslam Tarihi Ders 78

78- İslam Tarihi Ders 78 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Evet, Kıymetli izleyenler! Dersimiz; Sevgili Peygamberimizin Mekke’nin Harem ve dokunulmazlığı ile ilgili açıklaması konusunda dersimiz başlamaktadır. Peygamberimiz (Aleyhissalâtu Vesselâm), Mekke’yi fethinin ikinci gününde îrâd buyurduğu hutbesinde, Mekke- Mükerreme’nin haram ve dokunulmazlığını, şöyle açıklamıştır: „Ey insanlar! Şüphe yok ki, Yüce Allah, […]
İslam Tarihi Ders 77
0

İslam Tarihi Ders 77

77- İslam Tarihi Ders 77 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Kıymetli izleyenler, Dersimiz Yüce İslam Tarihinin keşif notlarıyla devam ediyor. Konumuz; Kâbe-i Şerif’in Kureyşîlerce Yeniden Yapılması ve Peygamberim Efendimizin Hakemliği; Sevgili Peygamberimizin Atası büyük Peygamberlerden İbrâhim (Aleyhisselâm)’ın, oğlu İsmâil (Aleyhisselâm) ile birlikte yapmış olduğu Kâbe-i Şerif’in, o zaman yüksekliği dokuz […]
İslam Tarihi Ders 76
0

İslam Tarihi Ders 76

76- İslam Tarihi Ders 76 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Dersimiz İslam Tarihinin keşif notlarıyla devam ediyor. Konumuz Hz. Ali ve onun doğum tarihi, isminin konması gibi konumuzun içeriği İnşâ’Allah’u Teâlâ Hz. Ali ile ilgili olacaktır. Peygamberimize kırk yaşında Peygamberlik geldiğine ve Hazret-i Ali de, […]
İslam Tarihi Ders 75
0

İslam Tarihi Ders 75

75- İslam Tarihi Ders 75 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce İslam’ın tarihinden keşif notlarımız devam ederken konumuz yine Sevgili Peygamberimizin ailevî durumu, evlatları, hanımları ve câriyeleriyle ilgili; İbnü’l-Kelbî der ki: Peygamber (Aleyhissalâtu Vesselâm)’ın on beş hanım ile evlenmiş fakat on üç tanesi ile gerdeğe […]
İslam Tarihi Ders 74
0

İslam Tarihi Ders 74

74- İslam Tarihi Ders 74 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, İslam Tarih’inden derslerimiz devam ediyor. Konumuz Zeyd b. Hârise’nin satın alınıp kölelikten âzâd edilmesiyle ilgili dersimiz başlamaktadır; Peygamberimizin âzâdlı kölesi Zeyd’in babası: Hârise b. Şerâhil-Kelbî, annesi de: Tayyi‘ kabilesinden Sa’lebe b. Abdi Âmir’in kızı Sûdâ […]
İslam Tarihi Ders 73
0

İslam Tarihi Ders 73

73- İslam Tarihi Ders 73 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Dersimiz Sevgili Peygamberimizin gençliğiyle, ticaret hayatıyla ilgili devam ediyor. Bir Yahûdî İle Yapılan Münâkaşa ve Sonucu: Peygamberimizin, pazarda sattığı mal üzerinde bir Yahûdî ile aralarında, anlaşmazlık çıktı. Yahûdî, Peygamberimize „Lât-ı Uzzâ’ya yemin et!“ dedi. Peygamberimiz: […]
İslam Tarihi Ders 72
0

İslam Tarihi Ders 72

72- İslam Tarihi Ders 72 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Hılfu’l-fudûl ile devam ediyor. Hılfulfudûl’ü Gerektiren Durum ve Hâdiseler Konusunda da: Son Ficar muharebesinden sonra, Mekke-i Mükerreme ’de, hiç bir yabancı ve koruyucusuz kimse için, mal, can ve hattâ ırz ve namus güvenliği kalmamıştı. […]
İslam Tarihi Ders 71
0

İslam Tarihi Ders 71

71- İslam Tarihi Ders 71 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Muhterem izleyenler, Tarih külliyâtından keşif notlarımız devam ediyor. Konumuz, Sevgili Peygamberimizin câhiliye devri kötülüklerinden Cenab-ı Hak tarafından korunması: Peygamberimiz (Aleyhissalâtu Vesselâm), amcası Ebû Tâlib’in şefkatli kanadı altında büyüyüp gidiyordu. Ebû Tâlib bu koruyuculuğunu ve kollayıcılığını hayatının sonuna kadar devam ettirdi. […]
İslam Tarihi Ders 70
0

İslam Tarihi Ders 70

  70- İslam Tarihi Ders 70 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yine Sevgili Peygamberimizin şekli şemâli ile ilgili dersimiz devam ediyor. Ümmü Mâbed’e göre şimdi de dersimiz onun verdiği habere göre Peygamberimizin şeklinden, şemâlinden bahsedeceğiz; Peygamber Efendimiz  (Aleyhissalâtu Vesselâm) Medine’ye hicretleri sırasında Ümmü Mâbed ’in […]
İslam Tarihi Ders 69
0

İslam Tarihi Ders 69

69- İslam Tarihi Ders 69 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Dersimiz Tarih külliyâtından keşif notlarıyla devam ediyor; Sevgili Peygamberimizden Önce Oğullarına Muhammed İsminin Ne İçin ve Kimler Tarafından Konulduğu Konusunda da; Bakın gelmesi beklenilen âhir zaman Peygamberinin ismi ilâhî kitaplarda yazıldığı için, bildirildiği için herkes […]
İslam Tarihi Ders 68
0

İslam Tarihi Ders 68

68- İslam Tarihi Ders 68 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Evet, muhterem efendiler, Dersimiz Tarih külliyâtından keşif notlarıyla devam ediyor, konumuz; Sevgili Peygamberimizin İsim ve Sıfatlarının Ehl-i Kitapça Bilinmesi ve İlâhî Kitaplarda Peygamberimizin Açıkça Bildirilmesi; Peygamberimizin isim ve sıfatları, Tevrât ve İncîl’de yazılı ve Ehl-i Kitâb olan Yahûdî ve Hristiyan […]