Tefsir

ders-1-01
5

1- Ders 1 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 1 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi. Rabbi’l–âlemin. Vessalâtü vesselâmü âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ alihî ve sahbihî ecmain. Subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm. Rabbişrahli sadri ve yessirli emrivahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el–hıkni bi’s salihin. Bi-rahmetike ya erhem‘er-râhimîn. Allahümme allimni mâ […]
fıkhı-ekber-ders-2
0

2- Ders 2 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 2 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi Rabbi’l–âlemin Vessalâtü vesselâmü âlâ resûlinâ Muhammedin ve âlâ alihî ve sahbihî ecmain. Sübhânallâhi ve bi hamdihî ve bi adedi halkihî ve mil’el mîzân ve müntehel ayn ve meblega’r-rizâ ve zinete’l-arş. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebihina Muhammed bi adedi ilmike. Estağfirullâh bi adedi Estağfirullah […]
fıkhı-ekber-ders-3
0
02:02

3- Ders 3 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 3 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi. Rabbi’l–âlemin. Vessalâtü vesselâmü âlâ resulina Muhammedin ve âlâ alihî ve sahbihî ….. ecmain. Bismillahi ziş şâni, azîmi sultan şedîdil burhân kaviyyül erkan maşallahu kân. Eûzübillâhi min külli şeytanin……. Rabbi eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin ve eûzû bike rabbi en yahdurûn. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1:16 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber, […]
fıkhı-ekber-ders-4
0

4- Ders 4 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 4 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim bi adedi halkıhi ve milel mizan ve müntehel ayn ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-arş. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed bi adedi ilmike estağfirullâh bi adedi zünübinâ hatta tufer […]
fıkhı-ekber-ders-5
0

5- Ders 5 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 5 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi Rabbil‚âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammed ve ala ali Muhammed. Estağfiruke ve etûbü ileyke estağfirullah bi adedi zünübinâ hatta tufer Allah-u Ekber hatta tufer. Eûzü billahis–semî‚il alîm mineşşeytânirracîm min hemzihi ve nefhihi ve nefsih. Rabbi eûzü bike min hemezâtiş-şeyâtîn ve eûzü bike Rabbi en yahdurûn. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1:09Çok kıymetli […]
fıkhı-ekber-ders-6
0

6- Ders 6 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 6 (Vel-hamdü leke ya Rabbel alemin. Eûzü bi kelimetillahi‘t tâmmatî min şerri mâhâlâk ve zerae ve berae) Ey kıymetli ve muhterem izleyenler, muhterem efendiler, İmâm-ı Âzam’ın ölümünden sonra gaipten işitilen seslerden bahsedeceğiz. Yine büyüklerden birisi şöyle anlatıyor: “Ebû Hanîfe” diyor “defin olmuştu mezarına. Üç gece üst üste hatiften şu beyitleri” diyor “işittim: […]
fikhi-ekber-ders-7-01
0

7- Ders 7 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 7   قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً وَ فَهما و الحقني بالصالحين ( “BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMİN”) Ya mümin. Ya müheymin. Allah’ul hafiz Allah’ul rafi. Celle Celâlühü Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, İmâm-ı Âzam’ın Fıkh-ı Ekber’inden keşif notları vermeye devam ediyoruz. İmâm-ı Âzam (rahmetüllahi […]
fikhi-ekber-ders-8-01
0
06:06

8- Ders 8 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

Rating 9.3 This is must-watch movie of this year Video Quality9.5 Original Story9.0 Soundtrack9.3 FIKH-I EKBER DERS 8   “Eûzü bi kelimatillahi’t-tammati min şerri ma haleka ve zerae ve berae rabbi eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin ve eûzû bike rabbi en yahdurûn 26.2 Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vermeye devam ediyoruz. Fıkh-ı […]
fikhi-ekber-ders-9-01
0

9- Ders 9 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 9   Nestağfirullah bi adedi zünûbinâ hatta tüfer Allahu Ekber hatta tufer Allahümmeslih ümmete Muhammed verham ümmete Muhammed Allahümmağfirli cemi’an ümmeti muhammed bi hurmeti Muhammed Mustafa sallallahu Teâlâ aleyhi ve sellem Sübhânallâhi ve bi–hamdihî adede halkihî ve mil’el-mîzân ve müntehe’l-ilmi mebleğa’r–rızâ ve zinete’l arş. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, kıymetli efendiler, Fıkh-ı […]
fıkhı-ekber-ders-10-01
0

10- Ders 10 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 10     Bismillahi ziş şâni azimüşşan şedidül bürhan gaviyyül erkam mâşâallahu kâne eûzübillahi min külli şeytani insinve can بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, kıymetli efendiler! Fıkh-ı Ekber’le ilgili keşif notlarımız devam ediyor. Yüce Allah, bütün İslâm âlimlerine çok mu çok rahmet eylesin. İmâm-ı Âzam’ın Fıkh-ı Ekber’inden size […]
fıkhı-ekber-ders-11
0
14:57

11- Ders 11 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 11   („Rabbi eûzü bike min hemezâti’ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun“)   Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Fıkh-ı Ekber’le ilgili keşif notlarımız, irşat notlarımız devam etmektedir. Sıfatta teslim, hükme razı olmaktır. İslam’ın manası da Allah Teâlâ’nın farzlar ve haramlar cinsinden olan emirlerine razı olmak, boyun eğmektir. Allah’ın hükmüne razı […]
fıkhı-ekber-ders-12-01
0
02:02

12- Ders 12 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 12      (Estağfiruke ve etûbu ileyk Allahümeslih ümmete Muhammed verham ümmete muhammed Allahümmağfirli cemi’an ümmete Muhammed ya kallübel kulübi sarrif kulubena ala taatike ya müsarrifel kulüb el ebsar sarrif kulübena âlâ dînike) Çok sevgili ve muhterem izleyenler; Rabbimize hamd-u sena, Sevgili Peygamberimize salât-ü selamdan sonra sizlere İmâm-ı Âzam’ın Fıkh-ı Ekber’inden keşif […]
fıkhı-ekber-ders-13-01
0
01:03

13- Ders 13 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 13     (Estağfurullah bi adedi zünübüna hatta tufer Allahu Ekber hatta tufer) Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vermeye devam ediyoruz. Fıkh-ı Ekber, biliyorsunuz, İslâm’ın amentüsünü delilleriyle ortaya koyan İmâm-ı Âzam’ın çok kıymetli eseridir. Dünyadaki bütün insanlığın amentüsünün ilmi ortaya konmuştur delillerle. Bu deliller Kur’an-ı Kerim, sünnet-i şerif, […]
fıkhı-ekber-ders-14-01
0

14- Ders 14 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH I EKBER DERS 14     “Euzü bi kelimatillaha’t-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezati’ş-şeytani ve euzü bike rabbi en yehdurun” بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, şimdi iman esasları üzerinde bazı keşif notları vermeye devam ediyoruz. İmâm-ı Âzam (rahmetüllahi aleyh) efendim “Tevhidin aslı ve itikatta sağlam dayanak mükellefin söylemesi farz olan şu […]
fıkhı-ekber-ders-15-01
0
02:35

15- Ders 15 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 15     („Rabbi eûzü bike min hemezâti’ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.“) (Estağfirullah bi adedi zünübüna hatta tufer Allahu Ekber hatta tufer) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (‚) اللَّهُ الصَّمَدُ (‚) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (‚) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Kıymetli izleyenler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları. Ölümsüz […]
fıkhı-ekber-ders-16-01
0
02:02

16- Ders 16 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 16   (Bismillahillezi la yedurru ma ismuhü şeyün fil erdi vela  fissema vehüvessemiul âlim) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vermeye devam ediyoruz. Kur’an-ı Kerim’de geçen yaratıklara ait sözler yaratılmıştır. Allah Teâlâ’nın kelâmı yaratılmış değildir. Musa Aleyhisselâm ve diğer yaratıkların sözleri ise yaratılmıştır. Kur’an-ı Kerim, Allah Teâlâ’nın […]
fıkhı-ekber-ders-17-01
0
00:47

17- Ders 17 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 17   („Rabbi eûzü bike min hemezâti’ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.“) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Kıymetli ve muhterem efendiler, sizlere bu ayet-i kerimenin yüce anlamını vererek Fıkhı Ekber’le ilgili dersimiz devam ediyor. Fıkh-ı Ekber dünyaya iman dersini, İslâm’daki parlayan, ebedi sönmeyen imanın ilmini, onun tedrisatını ortaya koyan İmâm-ı Âzam […]
fıkhı-ekber-ders-18-01
0
07:07

18- Ders 18 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 18   (سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (يَفْقَهُوا قَوْلِي)(وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي)(وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي)( قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي) (رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً وَ فَهما و الحقني بالصالحين) Birahmetike yâ Erhamerrahimîn Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz dünyayı, gönülleri, ruhları aydınlatan ilmin keşif notlarıyla devam ediyor. Fıkh-ı Ekber’den keşif […]
fıkhı-ekber-ders-19-01
0
02:02

19- Ders 19 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 19   (Euzübillahi mimmesteazebihi Muhammed Mustafa Sallahu Aleyhivessellem ve İsa ve Musa ve İbrahimüllezi veffa veminşerrima hâlâka ve zerea veberea vemin şerri ma yübtega ve min şerri iblise ve cünüdühü ve min şerri yübtega) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber’in […]
fıkhı-ekber-ders-20-01
0
02:02

20- Ders 20 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 20    Bismillahizişan azimü sultan şedidül bürhan kaviyyül erkan maşaaalhukan euzubillahimin külli şeytan insin ve can بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Kıymetli efendiler, sevgili izleyenler, Fıkh-ı Ekber’le ilgili keşif notlarımız devam etmektedir. Fıkh-ı Ekber biliyorsunuz İmâm-ı Âzam’ın, Yüce İslâm’ın amentüsünü ilmi delillerle, bu ilmi deryasıyla Kur’an-ı Kerim’e, sünnete ve icmaya dayalı olarak bu gerçekleri dünyaya […]
Turkish English Fikhi Ekber Lesson 21
0
03:07

21- Ders 21 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 21     (Sübhânallahi ve bihamdihi adede halkıhî ve minelmizan ve mintehel ilm ve meblarrıza ve zînetel’arş) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vermeye devam ediyoruz. İslâm’ın yüce imanının yüce delillerini Şanlı Kur’an’da, Nurlu İslâm’daki imanın, İslâm imanının amentüsünü ve […]
fıkhı-ekber-ders-22-01
0

22- Ders 22 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 22     تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاًۘ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ “Yataklarından kalkarlar, rablerine azabından korkarak ve rahmetinden ümit var olarak ibadet ederler”. İşte kıymetliler, bu Secde Suresinin 16. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak, müminlerin özelliklerini bizlere yüce ayetleriyle buyurmaktadır. “Yataklarından kalkarlar, rablerine azabından korkarak ve rahmetinden ümit var olarak ibadet […]
fıkhı-ekber-ders-23-01
0

23- Ders 23 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 23 („Rabbi eûzü bike min hemezâti’ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.“) (Euzubillahimin mestaazeihi Muhammed Mustafa Sallahu Teâlâ Aleyhi vessellem ve musa ve isa ve ibraimüllezi veffa ve min şerrima hâlâka ve zerea ve berea veminşerrima yüttega veminşerrima taftessera ve min şerri iblîse ve cünûdihi ve min şerri mâ yüttega) بِسْــــــــــــــــــــــمِ […]
fıkhı-ekber-ders-24-01
0

24- Ders 24 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 24 (Elhamdülillahi rabbil alemin Allahümme lekel hamdü küllüh ve lekel mülkü küllüh ve bi yedikel hayru küllüh alâniyetihû ve sirruh ve ehlen inneke ala külli şey’in kadir ve ehlen enneke entallahu la ilahe illa ent. Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli muhammed bi adedi ilmih sübhânallahil azîm […]
fıkhı-ekber-ders-25-01
0

25- Ders 25 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 25   Bismillahi ziş şanî azimü sultan şedidül bürhan kaviyyül erkan maşaaalhukan euzubillahimin külli şeytan insin ve can بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ Çok kıymetli ve muhterem efendiler, sizlere Fıkh-ı Ekber’den keşif notlarımız devam etmektedir. Şimdi meleklerle insanların durumu hakkında bazı keşif notları vermeye çalışacağız. İnanç esaslarına […]
fıkhı-ekber-ders-26-01
0

26- Ders 26 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 26   („Rabbi eûzü bike min hemezâti’ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.“) “Euzü bi kelimatillaha’t-tammati min şerrime hâlâka ve zerea ve berea’’ بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم   Kıymetli ve muhterem izleyenler, İslâm’ın amentüsüyle ilgili keşif notlarımız devam etmektedir. “Kulların ecelleri geldiği zaman bir an ne geciktirilirler ne de önce öldürülürler”.  (Nahl Suresi […]
fıkhı-ekber-ders-27-01
0

27- Ders 27 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 27 Kâfirlerin Duaları Kabul Değildir Euzü bi kelimatillaha’t-tammati minşerrime hâlâk ve zerze ve berae’’ Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Hayatverennurun keşif notları ve irşad notları. Fıkh-ı Ekber ise imanın ilminden, onun delillerinden bahseden ebedi ölümsüzlüğün kaynağı makbul bir imandır. O da İslâm imanıdır. Onun için […]
fıkhı-ekber-ders-28-01
0

28- Ders 28 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 28  („Rabbi eûzü bike min hemezâti’ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.“) (Estağfirullah bi adedi zünübüna hatta tufer Allahu Ekber hatta tufer) Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notlarımız devam ediyor. Taklitçinin imanı sahihtir. Yalnız gerçek hak olan efendim hakikati, usul erbabının ortaya koyduğu gerçeği taklit etmek sahihtir. Taklit […]
fıkhı-ekber-ders-29-01
0

29- Ders 29 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 29 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, amentüyle ilgisi olan keşif notlarımız devam ediyor. Fıkh-ı Ekber’deki o güzelim amentüyü, İslâm amentüsünü, ilim irfanla ortaya koyan hak delilleriyle ortaya koyan, İslâm amentüsünün her tehlikeden uzak olup gerçek amentünün, gerçek imanın asli delillerle gerçekleşmesi için amentüyle ilgili ne varsa onları keşif notları olarak […]
fıkhı-ekber-ders-31-01
0

31- Ders 31 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 31 Bir insan kıymetli efendiler, ne zaman dinden dönmüş olur? Dinden dönmenin hükmü nedir? Yani buna mürted denmektedir. Kesin ve mütevatir delillerle farz oluşu ve haram oluşu sabit olmuş hükümleri inkâr eden kimse önce tövbeye davet edilir. Eğer tövbe ederse ne güzel. Tövbe etmezse kendisi kafir ve mürted olur. Bunların cezası da […]
fıkhı-ekber-ders-32-01
0

32- Ders 32 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 32 Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillâhirrahmânirrahîm. El hamdu lillâhi rabbil âlemin. Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammed ve alâ âlihî Muhammed   lütfukel kerim    Yâ Erhamerrâhimin   Eûzü bi kelimatillahi’t-tammati min şerri ma haleka ve zerae ve berae rabbi eûzû bike min Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn ve eûzu bike rabbi en yahdurûn. Bismillâhirrahmânirrahîm ??? […]
fıkhı-ekber-ders-33-01
0

33- Ders 33 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 33 00:01-1:19 Arapça Dua Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vermeye lütf-u ilahi, izn-i ilahiyle, Rabbimizin tevfik ve hidayetiyle devam ediyoruz. Kur’an-ı Kerim öğretenlerle, vaizlerle ve ilim meclisi ile alay etmek. Çünkü Yüce İslâm’ın her şeyi kıymetli ve kutsaldır. Mesela kişi Kur’an-ı Kerim öğretiyor. Bununla biri alay etmeye kalkıyor. […]
fıkhı-ekber-ders-34-01
0

34- Ders 34 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

Fıkhı Ekber Ders 34 00:01 Dua 00:10 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, sizlere İslam imanının tüm tehlikelerden korunması için, insanoğlunun imanını tehlikeye atan küfür sözleri ile ilgili dersimiz, Fıkhı Ekberin keşif notları devam etmektedir. Şimdi kıymetli eserlerimizde kaynaklarımızda bakın Ebu Hanifenin imamı Azamın menkıbelerinden bahsederken, İbni Ömer kendisine „sen müminmisin“ diye birine soruyor. İbni Ömer […]
fıkhı-ekber-ders-35-01
0

35- Ders 35 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 35 Elhamdülillahi Rabbi’l–âlemin. Vessalâtü vesselâmü âlâ resûlinâ Muhammedin ve âlâ alihî Muhammed. Estağfirullâh bi adedi …… rabbi eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin.ve eûzû bike rabbi en yahdurûn. Bismillâhirrahmânirrahîm. 00:39 Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vermeye devam ediyoruz. Bir kimse ki “Sana da Müslümanlığına da lanet olsun” dese derhal kafir […]
fıkhı-ekber-ders-36-01
0

36- Ders 36 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 36 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi Rabbi’l–âlemin. Vessalâtü vesselâmü âlâ resûlinâ Muhammed ve âlâ alihî Muhammed. Euzu bi kelimâtillâhi‚t-tâmmeti min şerri ma haleka ve zerae ve berae. Rabbi eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin ve eûzû bike rabbi en yahdurûn. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve câel hakku ve zehekal bâtıl innel bâtıle kâne zehûkâ. Sadakallahul azim Hulala. 1:07 Çok […]
Tefsir 7-01
0

7- Tefsir Ders 7 hayat veren nurun keşif notları

7- Kur‘an-ı Kerim Tefsîr Dersi 7 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ صَدَقَ اللهُ اْلعَظِيمُ   Kıymetli dostlarımız, dersimiz devam etmektedir.   Cenab-ı Hak bu âyet-i  kerimede  işte  mutlu  topluluğu  bize  anlatmaktadır.  Mutlu toplum […]
Tefsir 8-01
0

8- Tefsir Ders 8 hayat veren nurun keşif notları

8- Kur‘an-ı Kerim Tefsir Dersi 8 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم             Sevgili dostlarımız, Cenab-ı  Hak  âlemleri  rahmetiyle  yarattığı  için  şimdi  rahmet  konusunuda  daha  iyi  anlamaya  çalışalım.  Rahmet:  (kulluktan önce )    kulluk:  biliyorsunuz ki  (yardım dilemeden önce)   vazife istemekte haktan öncedir.  Burayı iyi anlayalım hep berâber,  Cenab-ı Hak hepimizi rahmetinin […]
Tefsir 9-01
0

9- Tefsir Ders 9 hayat veren nurun keşif notları

9- Kur‘an-ı Kerim Tefsir Dersi 9 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم             Sevgili dostlarımız,  Cenab-ı  Hak  âlemleri  rahmetiyle  yarattığı  için  şimdi  rahmet  konusunu da  daha  iyi  anlamaya  çalışalım.  Rahmet:  (kulluktan önce )    kulluk:  biliyorsunuz ki  (yardım dilemeden önce)   vazife istemekte haktan öncedir.  Burayı iyi anlayalım hep berâber,  Cenab-ı Hak hepimizi […]
Tefsir 10-01
0

10- Tefsir Ders 10 hayat veren nurun keşif notları

10- Kur‘an-ı Kerim Tefsir Dersi 10 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Çok kıymetli ve muhterem efendiler,   Bakara Sûresinin bir ve beşinci âyeti dâhil birden beşe kadar olan âyetlerin tefsîrî, tevîlî ve keşfi üzerinde  hayat veren  dersimiz  devam  etmektedir.   Hayat veren Kur ’an-ı Kerim’in bizzat kendisidir, İslam’ın kendisidir.  Çünkü İlâhî […]
tefsir-11-2
0

11- Tefsir Ders 11 hayat veren nurun keşif notları

11- Kur‘an-ı Kerim Tefsir Dersi 11 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   İslam’ın îmânı, bütün Peygamberlerin îmânıdır. Bütün İlâhî kitapların ortaya koyduğu îmândır. İslam’ın îmânına inanmadığın zaman,  Mûsâ’nın îmânını inkâr ediyorsun. Îsâ’nın îmânını inkâr ediyorsun. Bütün Peygamberlerin îmânı aynı.  İslam işte bu bütün Peygamberlerin bütün İlâhî kitapların.  Kur’an-ı Kerim ve Muhammed’de […]
Tefsir 12-01
0

12- Tefsir Ders 12 hayat veren nurun keşif notları

12- Kur’an-ı Kerim Tefsîr Dersi 12 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم (Bakara Sûresi 1’inci Âyet-i Kerime’den 14’üncü Âyet-i Kerime’ler)          Kıymetli ve muhterem efendiler, Yüce Allah’ın ortaya koyduğu, hayat veren yüce değerlerin, hayat veren sohbetlerine devam ediyoruz. Tabii ki hayat veren Kur’an-ı Kerim İslam’dır. Bu hayatı dünyaya uygulayan Hz. Muhammed’dir […]
Tefsir 13-01
0

13- Tefsir Ders 13 hayat veren nurun keşif notları

13- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 13 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم (Bakara Sûresi 12’nci Âyet-i Kerime’den 16’ncı Âyet-i Kerime’ler)   أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ […]
Tefsir 14-01
0

14- Tefsir Ders 14 hayat veren nurun keşif notları

14- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 14 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   (Bakara Sûresi 17’nci Âyet-i Kerime’den 24’üncü Âyet-i Kerime’ler)     مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ […]
Tefsir 15-01
0

15- Tefsir Ders 15 hayat veren nurun keşif notları

15- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 15 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ” اارَّحِيم (Bakara Sûresi 25’inci Âyet-i Kerime’den 39’uncu Âyet-i Kerime’ler) وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ […]
Tefsir 16-01
0

16- Tefsir Ders 16 hayat veren nurun keşif notları

16- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 16 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Biz doğrunun tarafındayız, bize düşman olanın elinde doğruyu görsem takdîr ederim, yanlışı en dostumun elinde görsem tenkîd ederim. Bize böyle doğruyu gösteren yanlışımızı bize hatırlatan olursa takdîr ederim ona rahmet okurum. Birisi Hasan-ı Basrî Hazretlerinin gıybetini yapmış birisi Hasan-ı […]
Tefsir 17-01
0

17- Tefsir Ders 17 hayat veren nurun keşif notları

  17- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 17 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم (Bakara Sûresi 40’ıncı Âyet-i Kerime’den 49’uncu Âyet-i Kerime’ler)   Sevgili izleyenler, Yüce Allah’ın ebedî saâdet ve selâmeti tüm inanan Allah’ın zâtına, sıfatlarına, efâline Yüce Allah’ın şânına yakışır şekilde Allah’a îmân eden, onu doğru tanıyan onun kurduğu eşsiz hayat nizâmına, […]
Tefsir 18-01
0

18- Tefsir Ders 18 hayat veren nurun keşif notları

18- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 18 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Îran’dakilere de Kisrâ Türklerinkini de Hakan deniyordu, Mısır Hükümdarlarına da Firavun denmekteydi. Ben-i İsrâil’e zulüm eden Hükümdarlar Mısır firavunlarıydı. Zulüm kimde varsa o firavundur. Bu Mısırlıya başkasına hâs değildir. Zulmün küfrün adamı firavundur, feverândan gelir. Cenab-ı Hak oğlanların öldürülmesinden, […]
Tefsir 19-01
0

19- Tefsir Ders 19 hayat veren nurun keşif notları

19- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 19 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم            Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz, Derslerimiz devam ediyor. 62. 63’üncü derslerle devam ediyoruz.   Vehîb Hazretlerinin bizzât kendisinden mervîdir ki millî sorumluluk hilâfetin gereğidir. Her ben Allah’ın kuluyum diyen herkeste bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğun tamâmının birleşmesi, bir […]
Tefsir 20-01
0

20- Tefsir Ders 20 hayat veren nurun keşif notları

20- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 20 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم   Demek ki rûh canlıdaki hayat kuvvet, hareket, idrâk, hayat kaynağı, bizâtihi mevcûd, lizâtihi canlı kaynak, cüzî küllî idrâk noktası mebde-i algılama hayat eseri idrâk sâhibi her rûh canlıdır. Şuur idrâk irâde ve hareket şuura bağlıdır. Akıl rûhun görünümü akla […]
Tefsir 21-01
0

21- Tefsir Ders 21 hayat veren nurun keşif notları

21- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 21 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم (Bakara Sûresi 50’nci Âyet-i Kerime’den 103’üncü Âyet-i Kerime’ler)   وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾ Hani bir zamanlar, ‘’Sizin için denizi yarıp sizi kurtardık da Firavun’un adamlarını suda boğduk sizde bakıp duruyordunuz.’’ İsrâil’e Yüce Allah’ın yaptığı […]
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: button_id","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-channels.php","line":139},"error":1}