Fıkhı Ekber

ders-1-01
5

1- Ders 1 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 1 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi. Rabbi’l–âlemin. Vessalâtü vesselâmü âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ alihî ve sahbihî ecmain. Subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm. Rabbişrahli sadri ve yessirli emrivahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el–hıkni bi’s salihin. Bi-rahmetike ya erhem‘er-râhimîn. Allahümme allimni mâ […]
fıkhı-ekber-ders-30-01
0

30- Ders 30 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 30 “Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. El hamdu lillâhi rabbil âlemin. Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Bismillahi ziş şâni azîmil sultan şehidi….. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve huvellezî yakbelut tevbete an ibâdihî ve ya’fû anis seyyiâti. Sadakallahulazim. “O Allah ki kullarından tövbeyi kabul eder ve kötülükleri affeder”. Şura Suresi 25. ayet- kerime. […]
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: button_id","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-channels.php","line":139},"error":1}