Amelde Fıkhı Ekber173 Videos

AmeldeFıkhı-51-01
0

51- Amelde Fıkhı Ekber Ders 51

AMELDE FIKHI EKBER DERS 51 Kıymetli izleyenlerimiz. Amelde Fıkhı Ekber ile ilgili keşif notlarımız devam etmektedir. Cenabı Hak, her şeyiyle hakkı ifade eden, hakka mensup olan her şeyi Nur ve hak olan kullarından eylesin. Şimdi Hanefi ekolünün yüksek şahsiyetlerine göre mendup yani mürekkep olmayan sünnetler hakkında dersimiz devam edecektir. Şanlı Peygamber’imiz (A.S.V) Efendimiz çoğunlukla bunları […]
AmeldeFıkhı-52-01
0

52- Amelde Fıkhı Ekber Ders 52

AMELDE FIKHI EKBER DERS – 52 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Fıkıh ekolündeki keşif notlarımızla derslerimiz devam etmektedir. Dersimiz şafi ekolündeki yüksek şahsiyetlere göre namaz konusunda nafile nevafil namazlar konusunda şafi ekolunun o kıymetli derslerinden bahsedeceğiz. Cemaatle kılınması sünnet olan nafile namazlar. Şimdi bayram namazları şafilere göre güneş tutulması ve ay tutulması namazları yine yağmur […]
AmeldeFıkhı-53-01
0

53- Amelde Fıkhı Ekber Ders 53

Amelde Fıkhı Ekber Ders 53 Ey kıymetli ve muhterem izleyenler; Yüce İslam’a bütün kalbiyle tasdik edip iman eden dili ile ikrar eden, onun Şanlı nurlu İslam’ın delilleriyle onu bilip yaşayan Müslümanlar dünyanın en bahtiyar mutlu insanlarıdır. Fıkıh ilmi İslam’ı delilleriyle bilmek ölçülere uymak İslam şeriatını uygulamak için fıkıh ilmini ortaya koyan başta Şanlı Peygamberimiz onun […]
AmeldeFıkhı-54-01
0

54- Amelde Fıkhı Ekber Ders 54

AMELDE FIKHI EKBER DERS 54 Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Amelde fıkhı Ekber ile ilgili keşif notlarımız. Hanbeli ekolünden nafile ibadetler tatavvu ibadetler, namazlarla ilgili dersimiz devam ediyor. Konumuz kuşluk namazıdır. Dersimiz kuşluk namazı ile başlamaktadır. Yüce Rabbimize Hamdü senalar olsun. Şanlı Peygamber’e salatü selam olsun. Onun ashaplarından Allah razı olsun. ( R.A.) Bütün İslam […]
AmeldeFıkhı-55-01
0

55- Amelde Fıkhı Ekber Ders 55

AMELDE FIKHI EKBER DERS 55   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler fıkıh ekolünde ki derslerimiz amel de Fıkhı Ekber ile ilgili keşif notlarımız devam ediyor. Yine dersimiz Hanbeli ekolünde nevafil Nafile namazlar ve aynı zamanda bunun içerisinde Kuranı Kerim’i nasıl okumalıdır. İşte burada Kuran-ı Kerim’i lahin ve hata ile okuyanların durumu ile ilgili keşif notları […]
AmeldeFıkhı-56-01
0

56- Amelde Fıkhı Ekber Ders 56

AMELDE FIKHI EKBER DERS 56 Kıymetli izleyenler fıkıh ekolündeki derslerimiz Maliki âlimlerinin görüşleri ile derslerimiz devam ediyor. Konumuz Sehiv secdesi Hanefi ekolünün bu konudaki incelemelerini size duyurduktan sonra Maliki’lerin de keşif notlarını sizlere keşif notu olarak vermeye devam ediyoruz. Namazda noksan, eksik ne yapılırsa o konuda Malikiler de kuvvetli bir sünneti bilerek yahut yanılarak terk […]
AmeldeFıkhı-57-01
0

57- Amelde Fıkhı Ekber Ders 57

Amelde Fıkhı Ekber Ders-57   Ey kıymetli ve muhterem izleyenler, ilim deryası’nın nur saçan kaynaklarından ve yeryüzünü aydınlatan bütün ilimlerinde kaynağı olan fıkhı ekber ile amelde fıkhı ekber den keşif notları ile derslerimiz devam ediyor. Bugünkü konumuzda tilavet Secdesi inşaallahu Teala. Bunun dayandığı delillere de şöyle bir göz atarak dersimizi sürdürelim. Kıymetliler Yüce Rabbimiz İnşikak […]
AmeldeFıkhı-58-01
0

58- Amelde Fıkhı Ekber Ders 58

AMELDE FIKHI EKBER DERS 58   Ey kıymetli izleyenler; Yüce İslam’ın bütününe iman edip kalbi tasdik eden ikrar eden Mümin ve Müslüman olan Yüce İslam’ın yolunda Cihat eden ey Mücahit kardeşlerim. Yüce İslam dünyaya hâkim olunca dünyanın tümüne barış kardeşlik adalet merhamet egemen olacaktır. Çünkü yüce İslam’ın ortaya koyan Allah’u Teâlâ’dır.  Bu Yüce İslam’ı öğrenmek, […]
AmeldeFıkhı-59-01
0

59- Amelde Fıkhı Ekber Ders 59

AMELDE FIKHI EKBER DERS 59   ‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali Muhammed ve ala alihi ve ezvacihi ve eshabihi   ve etbaihi ecmain estağfiruke ve etubu ileyke ve eselüllahe li vettevfiik vel hidaye vel afiyeh’’ Çok kıymetli ve muhterem izleyenler;  Namazların kazası konusunda derslerimiz devam ediyor.  Amelde Fıkhı Ekber ekolünden […]
AmeldeFıkhı-60-01
0

60- Amelde Fıkhı Ekber Ders 60

AMELDE FIKHI EKBER DERS 60   Kıymetli izleyenler; Yüce Allah’ın selamı bütün müminlerin üzerine olsun. Hak yolda hakkın hizmetinde olanların üzerinden Allah’ın rahmeti eksik olmasın. Bütün insanlığın hidayetini dilerim.  Çünkü Yüce İslam bütün insanlığa Yüce Allah’ın rahmet tecellisidir. Bu rahmetten kaçanlar kendilerini mahrum edenlerdir,  yazık edenlerdir.  Cenabı Hak bu rahmetin içinde,  rahmeti Rahman sofrasında,  doyasıya […]
AmeldeFıkhı 61-01
0

61- Amelde Fıkhı Ekber Ders 61

AMELDE FIKHI EKBER DERS 61   Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz, amelde fıkhı ekber derslerimiz buradan keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Cemaatle namaz konusunda dersimizin konusu kadınlar camileri gitmeli mi? Gidiyor muydu? Bu konuda bunlara da bir bakalım. Yüce İslam’ın okulunda bütün dünyayı okutan yüksek âlimler ve okuyan gerçekleri okuyan ve dünyayı okutan ekollerimizdeki yüksek […]
AmeldeFıkhı 62-01
0

62- Amelde Fıkhı Ekber Ders 62

AMELDE FIKHI EKBER DERS 62   Kıymetli izleyenler; Yüce Rabbimize namütenahi hamdü senalar olsun.  Şanlı Peygamber’e uçsuz bucaksız salatü selam olsun.  O’nun ashaplarından Yüce Allah çok razı olsun.   Kıymetliler,  Yüce İslam âlimlerinin üzerinden Allah’ın rahmeti, mağfireti,  merhameti eksik olmasın.  Ey Ümmeti Muhammed, bizden size selam olsun.  Bir olun, bütün olun,  İslam Okulu’nda iyi okuyalım,  beraber […]
AmeldeFıkhı 63-01
0

63- Amelde Fıkhı Ekber Ders 63

AMELDE FIKHI EKBER DERS 63   Çok kıymetli izleyenler, amelde fıkhı ekber ile derslerimiz devam ederken konumuz imamlık meselesidir. Hanefi ekolüne göre İmam olma İmamet-i Kübra ve İmamet-i Suğra’dan biraz bahsettik şimdi Maliki ekolüne göre bu konuda Malikilerinde görüşlerinden keşif notları vermeye çalışacağız. Kıymetliler; Maliki ekolüne göre devlet başkanı yahut Naib’inin ele geçirilmesi menduptur der […]
AmeldeFıkhı 64-01
0

64- Amelde Fıkhı Ekber Ders 64

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 64   Kıymetli izleyenlerimiz amelde Fıkhı Ekber’den keşif notlarımız devam ediyor.  Konumuz imama uyan kimsenin durumu ile ilgilidir.  İmamdan hiçbir türlü öne geçmemeli imama doğru dürüst tabii olabilmelidir.  Ayak topukların dahi imamdan ileri geçmeyecektir.  Bütün hareketlerinde imama tabi ol.  İmam ile cemaat aynı hizada olursa namaz kerahetle caiz olur.  İmama […]
AmeldeFıkhı 65-01
0

65- Amelde Fıkhı Ekber Ders 65

    AMELDE FIKHI EKBER DERS 65   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Derslerimiz devam ediyor. Derslerimiz fıkıh meselesi ve konumuz istihlaftır.  İstihlaf imamın bir özür sebebiyle geride kalan namazı tamamlaması için kendi yerine herhangi birisinin geçirilmesi olayına istihlaf denir,  denir ki imam kendi yapar. Oda özür sebebiyle olur.  İmam elbisesinden tutarak mihraba doğru çeker. […]
AmeldeFıkhı 66-01
0

66- Amelde Fıkhı Ekber Ders 66

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 66   Ey kıymetli ve muhterem izleyenler; fıkıh ekolünde ki derslerimiz devam ediyor. Bunlardan geldiğimiz konumuz cuma namazı onun şeraitinden bahsedeceğiz. Cuma namazı rükünler şartlar ve adapları bakımından da beş vakit namaz gibidir. Yine Cuma’nın farz olmasının sıhhatinin lüzumunun şartları kendine mahsus adabı muaşeret bulunmaktadır. Bunlardan tabii ki Cuma namazı […]
AmeldeFıkhı 67-01
0

67- Amelde Fıkhı Ekber Ders 67

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 67   Ey kıymetli ve muhterem izleyenler; Dersimiz amelde fıkıh keşif notları ile devam ediyor.  Şimdi Cuma namazı konumuz ve hutbesi, Cumanın hutbesi.  Biliyorsunuz ki o hutbe Cuma namazından önce okunuyor,  hutbenin peşinden Cuma namazı kılıyoruz. Fakihler,  bütün İslam âlimleri hutbenin şart olduğu konusunda ittifak etmişlerdir yani hutbe şarttır.  Yüce […]
AmeldeFıkhı 68-01
0

68- Amelde Fıkhı Ekber Ders 68

AMELDE FIKHI EKBER DERS 68   Çok kıymetli ve muhterem efendiler o eşsiz yüce Allah’u Teâlâ Vetekaddes Hazretlerine namütenahi ona hamdü senalar olsun. O şanlı Habibine Âlemlere Rahmet Peygamberi olan Hz. Muhammed’e (A.S.V)  ebediyülebet Salatü selam olsun. Onun ashaplarından Allah razı olsun ve (R.A) kıymetliler İslam âlimlerinin Allah üzerinden rahmetini eksik etmesin. (R.A) Ey ümmeti […]
AmeldeFıkhı 69-01
0

69- Amelde Fıkhı Ekber Ders 69

AmeldeFıkhıEkberDers-69   Ey kıymetli ve muhterem izleyenler. Derslerimiz fıkıhla ilgili devam etmektedir. Konumuz yine seferdir.  Seferi olan bir Müslümanın namazını kısaltılması konusunda Hanefilere göre her türlü yolculuk esnasında namazları kısaltmak caizdir. İşte Hanefilerin bu konudaki görüşleri.  Her türlü yolculuk esnasında namazları kısaltmak caizdir ancak seferi olacaksın seferi olmanın şartları da bulunmuş olacak.Yeryüzünde yürüdüğünüz zaman sizin […]
AmeldeFıkhı 70-01
0

70- Amelde Fıkhı Ekber Ders 70

AMELDE FIKHI EKBER DERS 70   Çok kıymetli ve muhterem efendiler; Yüce Rabbimize namütenahi hamdü senalar olsun. ‘’ Elhamdülillah bi adedi halkıhi ve minel mizan ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve ziynet el-ariş.’’ O Şanlı Peygamber Hz. Muhammed’e (A.S.V.) ve ebediyülebet ona salatü selam olsun. Bütün İslam âlimlerinin üzerinden Allah’ın rahmeti eksik olmasın (r.a.). Ey kıymetli […]
AmeldeFıkhı 71-01
0

71- Amelde Fıkhı Ekber Ders 71

AMELDE FIKHI EKBER DERS 71 Evet, kıymetli izleyenler; Yüce Allah’ın rahmeti müminler üzerinden eksik olmasın, şirkten, küfürden, nifaktan, şikaktan, kötü ahlaktan, Cenabı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Şimdi dersimiz, Amelde Fıkhı Ekber’den keşif notları olarak hayat veren nurun dersleri ve onun irşat ve keşif notları, vermeye devam ediyoruz. Konumuz bayram namazları ve Hanefi ekolünden sonra Maliki […]
AmeldeFıkhı 72-01
0

72- Amelde Fıkhı Ekber Ders 72

Amelde Fıkhı Ekber Ders 72 Muhterem izleyenler, ameli fıkhı Ekber’den, amelde fıkhı Ekber’den keşif notlarımız devam ediyor. Yine konumuz küsuf namazı, küsuf namazı hakkında İmamı Azama göre, imam gizli okur bu namazı kıldırırken, buradaki tabi her kıymetli âlimin bir kıymetli yüksek delili vardır. İmam-ı Azamda, İbn-i Abbas ile Semure’den gelen o kıymetli rivayetlere dayanarak böyle […]
AmeldeFıkhı 73-01
0

73- Amelde Fıkhı Ekber Ders 73

AMELDE FIKHI EKBER DERS 73 Kıymetli ve muhterem izleyenler; İstiska hakkındaki dersimiz devam ediyor. Biliyorsunuz amelde fıkhı ekber ekolünde okumak, okutmakla devam ediyoruz. Şimdi bunlardan biriside kişinin yağmuru, yıldıza veya emsali bir şeylere nispet etmesi yıldızdan dolayı yağmur yağdı gibi şeyler mekruhtur. Yağmuru yıldızın yağdırdığına inanan kişi ise kâfir olur. Kullarından kimi bana iman ederek […]
AmeldeFıkhı 74-01
0

74- Amelde Fıkhı Ekber Ders 74

AMELDE FIKHI EKBER DERS 74 Kıymetli izleyenlerimiz derslerimiz devam ediyor, hasta konusunda bir hasta halini anlatabilir. İbn-i Mesut’tan gelen bir haberde şikâyetten önce şükredilirse bu şikâyet değildir diye haber var. Sabretmeye teşvik edilmelidir. Allah’ı Teâlâ sabretmeyi kesin kez emretmektedir. Sabret zira senin sabrın ancak Allah’ın yardımıyladır. Bu Nahl suresi ayet-i kerime 127’de bunu görmekteyiz. Yine […]
AmeldeFıkhı 75-01
0

75- Amelde Fıkhı Ekber Ders 75

AMELDE FIKHI EKBER DERS 75   Ey kıymetli izleyenler; yüce Rabbimize hamdü senalar olsun, Namütenahi Habibine Hz. Muhammed’e Salatü Selam olsun. Bitmez tükenmez hamdü senalar Rabbimize olsun, Habibine Salatü Selam olsun. Onun ashaplarından yüce Allah razı olsun. İslam âlimlerine Allah çok rahmet eylesin. Ey Ümmeti Muhammed bizden size selam, Esselamü Aleyküm. Dersimiz Amel de Fıkhı Ekber […]
AmeldeFıkhı 76-01
0

76- Amelde Fıkhı Ekber Ders 76

AMELDE FIKHI EKBER DERS 76 Ey ümmeti Muhammed (a.s.v) bizden size selam dersimiz Amelde Fıkhı Ekber’in keşif notları olarak devam etmektedir. Dersimiz hayat veren nurun keşif notlarıdır. Yüce İslam insanlığı ebedi mutlu bir hayat tarzıyla ölümsüz hayata Allah’ın lütfu, keremi, onun namütenahi rahmeti rahman ve rahmeti rahiminin tecellisiyle insanlar ölümsüz mutlu hayatı İslam ile bulurlar. […]
AmeldeFıkhı 77-01
0

77- Amelde Fıkhı Ekber Ders 77

AMELDE FIKHI EKBER DERS 77 Kıymetli izleyenler, dersimiz cenazeyle ilgili devam etmektedir, bu konuda mekruh olan bazı konulara değinerek sizlere keşif notları vermeye çalışacağız. Yüce Rabbimizin lütfu keremiyle. Cenazenin defni tehir edilmemelidir. Defnin tehir edilmesi, geciktirilmesi mekruhtur demişlerdir. Cenazeyi çabuk götürün Peygamberimizden gelen haber bu onu yerine yerleştirin. Namazını kılmadan oradan ayrılmaları mekruhtur. Müslümanlar cenazenin […]
AmeldeFıkhı 78-01
0

78- Amelde Fıkhı Ekber Ders 78

AMELDE FIKHI EKBER DERS 78 Kıymetli izleyenler Amelde Fıkhı Ekber’den devam ediyor. Yine konumuz cenaze hakkındadır ki bunlardan birisi Cafer Bin Ebu Talip Hazretleri (R.A) şehit edilince Hz. Peygamber (a.s.v) şöyle buyurdu; Cafer’in ailesine yemek yapıp götürün çünkü başlarına kendilerini meşgul edecek bir musibet gelmiştir buyurdu. Ölü evinin yemek hazırlaması mekruhtur, bidattir. Ölü evine komşular […]
AmeldeFıkhı 79-01
0

79- Amelde Fıkhı Ekber Ders 79

AMELDE FIKIH EKBER DERS 79 Kıymetli ve muhterem izleyenler, sizlere bizden selam. Hayat veren nurun dersleri onun keşif notları ile çalışmalarımız devam ediyor ve konumuz Amelde Fıkhı Ekber’den oruç ve onun mekruhları ile dersimiz yürümektedir amacımız Yüce Allah’ın rızasını kazanmak, okumak, okutmak. Cehaletle savaşmak cehalet tüm insanlığın düşmanıdır, İslam bütün insanlığın tüm mahlûkatın dostudur ancak […]
AmeldeFıkhı 80-01
0

80- Amelde Fıkhı Ekber Ders 80

AMELDE FIKHI EKBER DERS 80 Ey kıymetli ve muhterem izleyenler; Amelde Fıkhı Ekber derslerimiz devam ediyor. Fıkıh Ekber’den keşif notları ve hayatın hayat veren nurun dersleri devam ederken konumuz oruç hakkındadır. İbn-i Abbas’ın Şan halkının hilali görmesiyle yetinmediğine ve bir belde halkına başka bir belde toplumunun hilali görmesiyle amel etmek gerekmediğine delalet etmektedir. İbn-i Ömer […]
AmeldeFıkhı 81-01
0

81- Amelde Fıkhı Ekber Ders 81

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 81 Kıymetli ve muhterem izleyenler; bizden size selam dersimiz Oruç’un mekruhları ile devam ediyor. Hayat veren nurun dersleri amelde Fıkhı Ekber’den keşif notları vererek devam ediyoruz. Mekruh olan oruçlardan birisi visal orucudur yani peş peşe tutulan oruçtur. İki gün arasında yemek içmek suretiyle iftar etmeyenler bu visal orucudur ki bu […]
AmeldeFıkhı 82-01
0

82- Amelde Fıkhı Ekber Ders 82

AMELDE FIKHI EKBER DERS 82 Kıymetli izleyenler; oruçla ilgili amelde Fıkhı Ekber’den keşif notlarımız devam ediyor. Şimdi bu konuda orucun kazası konu da Malikiler şöyle diyorlar. Kaza kefareti Kübra kefareti sura imsak ve peş peşeyi kesmek cezalandırmak niyeti kesmek gibi durumlarla Malikiler bu sonuçları ifade ederken kaza edilmesi hükmüne de bakın ne diyorlar. Çok kıymetli […]
AmeldeFıkhı 83-01
0

83- Amelde Fıkhı Ekber Ders 83

AMELDE FIKHI EKBER DERS 83 Kıymetli izleyenler; Amelde Fıkhı Ekber’den keşif notlarıyla bu ekoldeki okumamız okutmamız devam ediyor. Mezara kadar İnşaallah okuyacağız okutacağız. Biz bildiklerimizin âlimi bilmediklerimizin talibi olmaya devam edeceğiz. Hak olan ilim tahsil etmeye gayret edeceğiz. İşte fıkıh ilimi yüce İslam’da ki ne kadar delillere dayalı olarak lehte, aleyhte ne varsa ilahi emirleri […]
AmeldeFıkhı 84-01
0

84- Amelde Fıkhı Ekber Ders 84

AMELDE FIKHI EKBER DERS 84  Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Dersimiz amelde fıkhın keşif notları ile devam ediyor. Konumuz zekât. Zekâtın farziyeti hakkında şöyle bir bakalım İslam’ın dünyada asırlardır kıymetli ekolleri var. Dünyayı okutarak gelen ekollerden biri Hanefi ekolüdür. Şimdi zekât hakkında Hanefilerin delillerini ve yüce İslam’ın nasıl delilleri ile okunan okulunu nasıl okuttuklarını nasıl […]
AmeldeFıkhı 85-01
0

85- Amelde Fıkhı Ekber Ders 85

AMELDE FIKHI EKBER DERS 85 Ey kıymetli izleyenler; yüce Rabbimize namütenahi hamdü senalar olsun. Şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ebediyülebet salatü selam olsun. Ey ümmeti Muhammet sizlere bizden selam. Allah’ın rahmeti mağfireti bereketi merhameti yüce İslam’a gönül verip bu yolda tam bir ihlas ile hizmet veren herkesin üzerinden eksik olmasın. Bizden size selam. Her sözü her […]
AmeldeFıkhı 86-01
0

86- Amelde Fıkhı Ekber Ders 86

AMELDE FIKHI EKBER DERS 86   ‘’Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbeti lilmüttegiyn. Vesselatü vesselamü ala rasulina muhammedin ve ala alihi vesahbihi ecmain’’ Allahümme lekel hamdüü küllüh velekel ve biyedikel hayrun küllü ve ileykel yürceu vehüve ala külli ve alaniyetün ve sirrun fehlena tehmeten tuhlena ala külli şeyin kadir. Estağfiruke veetubu ileyk. Allahümme Salli ve sellim […]
AmeldeFıkhı 87-01
0

87- Amelde Fıkhı Ekber Ders 87

AMEL’DE FIKHI EKBER DERS 87       Kıymetli ve muhterem izleyenler; Fıkıh Okulu’nda okumaya okutmaya devam ediyoruz. Konumuz yine zekâttır. Kimlere verilmiyor onları sayarak geldik şimdi onlara değinerek devam ediyoruz. Haşimi kabilesinden olanlara zekât verilmiyordu. Şanlı Peygamberin ailesine zekât ve sadakaları vermek haramdır. Zekâtlar insanların mallarının kirleridir. Peygamber ailesine (A.S.V) Beytülmal ’deki ganimetlerden beşte […]
AmeldeFıkhı 88-01
0

88- Amelde Fıkhı Ekber Ders 88

AMEL’DE FIKHI EKBER DERS 88       Ey kıymetli izleyenler; bizden size selam. Dersimiz amelde Fıkhı Ekber’den keşif notları olarak devam ediyor. Dersimiz sadakayı fıtır. Bu kıymetli İslam’ın fıkıh okulunda dört mezhep ve onların kucakladığı bütün Ehlisünnet vel cemaat ekollerini de kucaklayarak bütün insanlığı asırlardır okuyarak okutarak gelen bu ekolün derslerinde okumak bu dersleri […]
AmeldeFıkhı 89-01
0

89- Amelde Fıkhı Ekber Ders 89

AMEL’DE FIKHI EKBER DERS 89       Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; bizden size selam tüm Müminler Mümin ve Müslümanların ümmeti Muhammed’in üzerinden Allah’ın selamı rahmeti eksik olmasın. Dersimiz amelde fıkhı Ekber’den keşif notlarıyla devam ediyor, dersimizin konusu Hac ile ilgilidir. Şimdi bu Hac ve Umre ibadetinin hükmü konusunda şöyle bir fıkıh ekolünün bu […]
AmeldeFıkhı 90-01
0

90- Amelde Fıkhı Ekber Ders 90

AMEL’DE FIKHI EKBER DERS 90       Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce İslam’ın en yüce okullarından biri fıkıh okuludur. Dersimiz bu İslam’ın Fıkhı okulunda okumak okutmak ve bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Konumuz şu anda Hac meselesidir. Ücretle Hac olur mu, olmaz mı? Şimdi önceki Hanefi okulunun ekolünün yüksek âlimleri Hac, ezan, Kuran-ı […]
AmeldeFıkhı 91-01
0

91- Amelde Fıkhı Ekber Ders 91

AMELDE FIKHI EKBER DERS 91     ‘’Elhamdülillahi rabbil âlemin vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain’’   Kıymetli izleyenler; bizden size selam olsun fıkıh ekolünde ki okuma okutmakla ilgili kıymetli derslerimiz devam ediyor. Yüce İslam’ın asırlardır dünyayı okutan okullarından İşte en başta geleni fıkıh okuludur. Şimdi de bu okulda hep […]
AmeldeFıkhı 92-01
0

92- Amelde Fıkhı Ekber Ders 92

AMELDE FIKHI EKBER DERS 92   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler bizden size selam tüm inanan ümmeti Muhammed’in üzerine bizden selam olsun. Allah’ın rahmeti mağfireti lütfu keremi fazlı ihsanı İslam’a gönül verip bu yol da cihat eden birbirini kardeş bilen mücahitler üzerinden hiç eksik olmasın. Kıymetliler yine fıkhı ekber ile dersimiz devam ediyor. Okumak okutmak. […]
AmeldeFıkhı 93-01
0

93- Amelde Fıkhı Ekber Ders 93

AMELDE FIKHI EKBER DERS 93 ‘’Elhamdülillahi rabbil âlemin vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain’’ „Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr“ . Ey kıymetli izleyenler; bizden size selam. Tüm inananların yüce İslam’a hizmet edip o yolda cihat edenlerin üzerinden Allah’ın rahmeti, mağfireti, Necatı eksik olmasın. Kıymetli ve muhterem izleyenler; dersimiz hac […]
AmeldeFıkhı 94-01
0

94- Amelde Fıkhı Ekber Ders 94

AMELDE FIKHI EKBER DERS 94     Çok kıymetli ve muhterem izleyenler.  O Yüce sıfatlarla muttasıf noksan sıfatlardan münezzeh olan bu âlemlerin eşsiz,  yegâne muktedir hükümdarı olan yüce Allah’a (CC) namütenahi, uçsuz bucaksız hamdü senalar olsun.   ‘’Lekel hamdü Hatta tevda ve lekel hamdü iza radikte  ve Salli ve Sellim ve Barik ala Muhammed’’   […]
AmeldeFıkhı 95-01
0

95- Amelde Fıkhı Ekber Ders 95

AMELDE FIKHI EKBER DERS 95 ‘’Elhamdülillahi Rabil Âlemin. Vesselatü vesselamü ala rasulina ve ala sahbihi ecmain. Estağfiruke etubu ileyk. Estağfirullah hatta tuğfer Allahu Ekber hatta tuğfer’’ Kıymetli izleyenler; Dersimiz amelde fıkıh Ekber’den keşif notları. Konumuz hac ve say etmek konusunda kıymetli âlimlerimizin delillere dayanarak ortaya koydukları keşif notlarından sizlere takdime devam ediyoruz. Say etmek Hanefilere […]
AmeldeFıkhı 96-01
0

96- Amelde Fıkhı Ekber Ders 96

AMELDE FIKHI EKBER DERS 96 Kıymetli ve muhterem izleyenler; Bizden size selam. Konumuz hac konusudur. Dersleriniz Mina’daki Hacı Efendi’nin Mina’da yapacağı işlemler ile derslerimiz devam ediyor. Mina’da cemrelerin atılması, yani şeytan taşlanması. Cemre çakıl taşlarını atmak,  bunlar küçük taşlar anlamındadır. Belli bir zamanda belirli bir mekânda belirli sayıdaki çakıl taşlarını atmanın adına Cemre denmektedir. Kıymetli […]
AmeldeFıkhı 97-01
0

97- Amelde Fıkhı Ekber Ders 97

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 97 Ey kıymetli ve muhterem izleyenler dünyayı asırlarla insanlık âleminde dünya da okutan kıymetli ekollerimizden bütün Müslümanları kucaklayan Ehlisünnet vel Cemaatin öncüsü olan Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli ve bunların kucakladığı bütün diğer ekoller ile beraber ameli fıkıh derslerimiz devam ediyor. Ameli keşif notları. Bugünkü dersimizde temettü haccı hakkında inşallah dersimiz […]
AmeldeFıkhı 98-01
0

98- Amelde Fıkhı Ekber Ders 98

AMELDE FIKHI EKBER DERS 98 Kıymetli ve muhterem izleyenler; Fıkıh okulunda ki derslerimiz devam ediyor. Yine konumuz Hacı efendinin av avlaması ihramlı olanın bu konuda dersimiz şu anda İnşaAllah başlayacaktır. İhramlı olanlar kara av hayvanlarını öldüremeyeceği gibi onları avlayamaz. Başkasına da gösteremez. Hemen saldırmaya başlayan hayvanlar bunun dışında sayılmışlardır. İhramlı deniz av hayvanlarını avlayabileceği gibi, […]
AmeldeFıkhı 99-01
0

99- Amelde Fıkhı Ekber Ders 99

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 99 Ey kıymetli izleyenler; Bizden sizlere selam. Dünyayı asırlardır okutarak gelen ilimle Cihan’ı kucaklayan Yüce Allah’ın ilim nasip edip yüce Rabbimizin lütfuyla ilimlerin dünyaya tecelli etmesi âlimler iledir. Asırlardır insanlığı okutan kıymetli okulların âlimleri, işte dört mezhep ve onların kucakladığı dünyada Ehlisünnet ve Cemaat yoluyla ki Selef de bunların içerisinde, […]
AmeldeFıkhı 100-01
0

100- Amelde Fıkhı Ekber Ders 100

AMELDE FIKHI EKBER DERS 100   Çok kıymetli ve muhterem izleyenler;  yine amelde fıkıh derslerimiz onların keşif notlarıyla devam ediyor.  Konumuz hacı efendinin hacda engellenmesi ki buna muhsar denmektedir.  Hanefilere göre muhsan olan kazası olarak bir hac ve umre yapar. Yani haccını yapamamış kaçırmış bunu kaza eder.  Hac ve umre olarak diyor Hanefiler. Çünkü muhsar […]