Tip 11-01

11- Tıp İlmi Ders 11

HAYAT VEREN TIP İLMİ DERS 11

Kan aldırmanın bakın 7 tür hastalık için buda baştan kan aldırmanın 7 tür hastalığı için şifadır buyruldu. Bu delilik, cüzam, alaca, şuur uyuşukluğu, baş ve diş ağrısı gözlerde meydana gelen perde buyruldu. Evet, kıymetliler baş ağrısıyla ilgili dersimiz devam ediyor. Baş ağrısı veya yarım baş ağrısı için başa sargı sarmakta faydalıdır. Şanlı Peygamber (a.s.v) başını bir bezle iyice bağlar istirahat ederdi. Vefatı hastalığında hutbe okudu başını siyah bir bezle bağlamıştı (a.s.v) başı ağrıyan kimse başını bir bez parçasıyla sarık sarar gibi bağlayacak olursa ağrıyı teskin eder ve başı kuvvetlendirir bu uygulama bütün baş ağrısı için faydalıdır. Bal şerbeti baş ağrısı için çok faydalıdır kına sirke ile macun yapılır. Gül suyu sirke ile karıştırılırsa sıcaktan meydana gelen baş ağrısını teskin eder. Sıcak su içmek soğuktan dolayı başı ağrıyan kimseler için ceviz yemek baş ağrısı yapar. Hazmı da zordur mide içinde pekiyi değildir çörek otu faydalıdır. Fındık baş ağrısı yapar reyhanın koklanması faydalıdır. Soğan çiğ olarak yenecek olursa baş ağrısı yapar sarımsak baş ağrısı yapar sandal sirke ve gül suyu ile birlikte kullanılırsa baş ağrısını teskin eder. Nilüfer çiçeği baş ağrısını teskin eder ve uyku getirir. Yağlı süt sıtma ve baş ağrısı için iyi değildir sirke gül yağı ve gül suyu ile karıştırılırsa faydalıdır. Menekşenin kokusu ve merhemi kan hücumundan dolayı baş ağrısını teskin eder bal şerbeti ile macun yapılan sürme faydalıdır. Menekşe yağı sıcaktan meydana gelen baş ağrısına da faydalıdır. Amberin tütsüne durulduğu zaman faydalıdır sabir suyu gül yağı ile birlikte şakaklara sürüldüğü zaman o da müessirdir. Süt sıtmalı kimselere ve başı ağrıyanlara iyi gelmez yan etkisini gidermek için içine bal ve zencefil gibi baharatlar katılır. Çünkü süt yağlıdır sütün yağı sıtmalı ve baş ağrısı olan kimseler için pek zararlıdır bunu Bağdadi söylüyor. ‘’Abdul Latif Tabip Bağdadi’’ Süt hemen safraya dönüşür nergis çiçeği rutubet ve safradan meydana gelen baş ağrısına çok faydalıdır kabağın dağıtılmış suyu oda faydalıdır. Farekulağın otunun koklanması balgam safra soğuk algınlığı ve şiddetli ağrılara karşı faydalıdır. Zemzem suyu baş ağrısını üzüntü ve kederi giderir.

Dakika 5:05

Kalbi güçlendirir ve korkuyu teskin eder. Isıtılmış çörek otu tozu Alın’a sarılırsa buda çok faydalıdır. Kıymetli izleyenler; Hz. Aişe annemiz (r.a) baş dönmesini gidermek için 7 gün sabahleyin aç karna 7’şer adet Medine’nin acve isimli hurmasından yenilmesini tavsiye etmiştir. Yine söz sahibi olan kıymetlilerden İbn-i İshak Ata Bin Ebi Revaha’yı hac yaparken diyor gördüm başına takke giymişti. Çörek otu baş dönmesine karşı gayet faydalıdır. Evet, kıymetliler işte derdini veren Allah pek çok derman da yarattığını Peygamber aracılığı ile şanlı Kuran’la ve bilimseler çalışmalarda ki Cenabı Hakk’ın kullarına verdiği başarılarla bu gerçekler ortaya bir, bir çıkmıştır. Bataklıklar biliyorsunuz mikrop yuvasıdır bilhassa sıtma hastalığının kaynağı sivrisinekler olduğu için bataklıklarda sivrisinekler ürerler sıtma hastalığı o memleketlerde çok olur. Yine ne kadar bataklıklar varsa Peygamberimiz o gün bunları ortadan kaldırmak için gereken teşviki tavsiyeyi yapmış ve Medine hastalıklarla dolup taşarken Medine Peygamberimizden sonra dünyanın en güvenilir medeniyet merkezi olmuştur ve İslam nuru dünyaya oradan parlamıştır. Müslüman’lar Mekke’den Medine’ye göç ettiklerinde Medine şehri Arabistan mıntıkasının en vebali salgın hastalıklı bir yerdi. Hz. Aişe annemiz buyuruyor bunu da. Medine şehri demirci körüğü gibidir bedende ki kiri ve kötü şeyleri giderir. Özünü ve temizini bırakır. Yine Aişe annemizden gelen haberde Mekke’den Medine’ye geldiğimizde ben bir diyor bir ay sıtma hastalığına yakalandım bu sebeple saçlarım döküldü hastalıktan sonra saçlarım tekrar büyüyerek omuzlarımı indi buyurdular. Hz. Ömer Arapların tabibi diye meşhur Halis İbni Kelede ’ye sıtma nedir? Diye sormuş. Oda bataklık ve sivrisinektir diye cevap vermiş. 15 asır önce dikkat et İslam dini Müslüman tabipler bak görüyorsunuz ne güzel cevap veriyorlar nasıl güzel keşfetmişler. Her kim ölü bir araziyi ölü bir araziyi verimli hale getirerek bataklıkları ortadan kaldırıp ihya ederse o arazi onundur. Her kimde buthan vadisindeki bataklığın suyunu kurutursa veya ağaçlandırırsa o arazi de onundur buyuruyor şanlı Peygamber ki işte bataklığın kurutulmasını teşvik ve tavsiye etmektedir.

Dakika 10:15

Yine baygınlık konusunda da kendinden geçmesine şuur kaybına bu isim veriliyor. Ebu Ureyne açlıktan bayıldığını söyler. Evet, kıymetliler; Cemaat namaz kıldırır mı? Peygamberimiz de ömrünün sonuna doğru bu tür rahatsızlıklar onda da görülmüştür. Şanlı Peygamber öyleyse benim için leğene su koyunuz cemaat Peygamberimizi bekliyor Peygamberimiz yıkandı sonra kalkmak için davrandı fakat yine bayıldı. Ayıldıktan sonra tekrar sordu bu tekerrür etti bu hal tabi baygınlığı sıcak, açlık, korku, hastalık, yorgunluk vs. sebepleri vardır baygınlığın sebebine göre tedavi yapmak gerekir. Hasanı Basri hali baygınlık geçiren ve ansızın ölen kimse kokuşma tehlikesi olmadıkça 3 gün bekletilir defnedilmekte acele edilmez. Sahabeden Ammar ibn-i Yasir yarım gün 12 saat, Hz. Ömer’in oğlu Abdullah 1 gün 1 gece 24 saat baygınlık geçirmiş sonra ayılmışlardır. Misk baygınlığa iyi gelir acurun ve yaprağının kokusu baygınlığa karşı faydalıdır. Evet, kıymetliler İslam dini ta devri sadetten beri hayvan sağlığı ve korunması konusunda da kıymetli baytarılar vardır. Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve gökyüzünde 2 kanadı ile uçan kuşların hepsi de ancak sizin gibi ümmetlerdir. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık nihayet onların hepsi de toparlanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir buda şanlı Kuran-ı Kerimde Enam Suresinde ki ayetlerdir. 38. Ayette bunu görüyoruz Enam Suresinde gerçekten sizin için hayvanlardan alınacak dersler ve öğütler vardır zira onların karınlarındaki bağırsak muhteviyatı ile kan arasından meydana gelen içenlerin boğazından kolayca geçer halis bir süt içiriyoruz. Nahl suresi 66. Ayeti Kerime’de de bunu görüyoruz. Şanlı Peygamber aşırı derece yük vurulması hayvanlara yaratıldığı gaye dışında kullanılmasını, eziyet ve işkence yapılmasını, gereksiz yere öldürülmesini, hedef yapılmasını, birbiriyle dövüştürülmesi, hakaret edilmesini, yuva ve barınaklarının bozulmasını, yumurta ve yavrularına zarar verilmesini yasaklamıştır. Yiyecek ve içeceklerine dikkat edilmesini, temizlik ve bakımının iyi yapılmasını, hayat haklarına gerekenin yapılmasını, onların da hayat hakkı olduğunu, sütlerinin aşırı derecede savılmayıp memesinde yavrusu için belli bir miktarı süt bırakılarak yavrunun gözetilmesini onlara sevgi ve merhametle yaklaşmanın, aç ise doyurmanın, susuz ise sulamanın günahların bağışlanmasına vesile olacağını, hasta olanların tedavi edilmesini, Cihat sırasında kullanılacak askeri malzeme niteliğinde olan at katır ve deve gibi hayvanların özel korululuklarda otlatılması gibi konularda emirler vermiş şanlı Peygamber ve tavsiyelerde bulunmuştur. Çocuklarına tembih et uzayan tırnaklarını kessinler, sütünü sağarken hayvanın memesine zarar vermesinler, memelerinden kan gelinceye kadar da sağmasınlar yavrusu içinde bir miktar süt bıraksınlar. Yine İbn-i Kurra hac sırasında ihramlı bir kimsenin biniti deve kuşunun yumurtasına basarak yumurtalarını ezmiş bu durum Peygamber (a.s.v) haber verilince kırılan her yumurta için ceza olarak bir gün oruç tut ve bir fakirin karnını doyur buyurmuştur. İşte görüyorsunuz eko sistemin nasıl korunduğunu 15 asır önceden nasıl bu işlerin temeli atıldığı ortada. Yine İbn-i Abbad Ezzüreki ibaha kuyusu çevresinde bir serçe kuşu yakalamıştı. Ey oğlum İbrahim (A.S) Mekke’yi haram ilan ettiği gibi Peygamber (A.S) Medine’nin şu 2 kara taşlığı arası bölgeyi yasak ilan etti buralarda av avlanmaz hayvanlar ürkütülmez. Bunu bilmiyor musun demiş oğluna? İşte görüyorsunuz Ubade Bin Samit ve çocuğun elinden kuşu almış ve salmıştır. Yine Peygamberimizden gelen haberler çok kuvvetli haberlerdir Enes Bin Malik’ten gelen bir haber yeni doğmuş olan kardeşim Abdullah’ı Peygamber (a.s.v) mübarek duasını almak ve Tahlik ettirmek için yanına geldiğinde onu abaiyesini giymiş olduğu halde deve allında tedavi maksadıyla uyuz develerine katran sürerken buldum. İşte görüyorsunuz yine İbn-i Abbas bir kimse İbn-i Abbas’a gelerek diyor ki benim bir yetimim var onunda develeri vardır bu develerin sütünden ben içebilir miyim? İbn-i Abbas ona şöyle dedi; Eğer kaybolan develerini arasan uyuz olanlarına tedavi maksadıyla katran sürersen su içtikleri havuzu tamir edersen develerin yavrularına da zarar vermemek şartıyla içebilirsin. Bak şu mükemmel sözlere bak Peygamber okulunda okuyan bu zatı muhteremler ne güzel kavramışlar olayları. Koyunlarına iyi bak yatıp kalktığı yeri temiz tut bir kenarında da namazını kıl. İşte görüyorsunuz yine sahabenin verdiği dersler bunlar (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain ) Medine yağmuru az olan bir beldedir. Peygamber (a.s.v) hutbe okuyordu bir kimse ey Allah’ın şanlı Peygamberi yağmur yağmaz oldu hayvanlar hastalanıp ölümle karşı karşıya geldi çoluk çocuk hastalandı insanlar darlık ve sıkıntıya düştüler Allah’a dua ediniz de bize yağmur versin dedi.

Dakika 20:14

Bunun üzerine o rahmet Peygamberi (a.s.v) ellerini semaya kaldırdı ve dua etmeye başladı havada bulut bile yoktu. Yüce Allah ansızın öyle bulutlar meydana getirdi ve bir yağmur yağmaya başladı ki mescitten evlerimize güç ulaştık ve yağmur 7 gün devam etti. Katran, uyuz hayvanların vücuduna özellikle tırnaklar arasında sürülür uyuz hastalığın tedavisinde kullanılan merhem ve macunların içerisine de karıştırılarak kullanılır. Cihat atları için Naki vadisi Medine’ye yaklaşık 90 km kadar uzaklıkta bulunan bu vadinin içinde bulunduğu zaman çevresinde ki dağ ve tepelerin görünmediği düz ve engin bir ovadır Naki vadisi denir buraya. Şanlı Peygamber (a.s.v) korumaya aldığı ilk koruluklardandır içerisinde kum tanecikleri olmayan özlü bir toprağa sabittir. Korumaya alınan bu ovanın miktarı ise yaklaşık 48 km karedir. Civarında bu civarlarda o ovanın ortasında ise hemen, hemen bütün sene boyunca kalabilen etrafındaki tepelerden akıp gelerek vadide toplanan küçük gölcükler vardır. Ovanın korumasını da sahabeden Heysemi adında yüksek sesli bir kimseye vermiş ve ona bu ovanın koruculuğuna sana veriyorum her taraftan gelip de buraya zarar vermek isteyenlere engel olacaksın buyurdular. Yakın bir gelecekte Allah seni bir oğlan çocuğuyla rızıklandıracak ve sana yardımcı olacaktır diye de Heysemi müjdeledi Peygamberimiz buda bir mucize olarak. Burası çeşitli otlar ve çaylar bitiren kökleri kalınlaşıp sertleşmiş ormana dönmüş zor koparılan bitkilerle bezenmiştir. Musa ağacı ve garka cinsi bodur ağacıgiller koruluğu süsleyen bitkilerdendi. Cihat için hazırlanan atlar bu koruluklarda özel gözetim ve denetim altında tutulmuşlardır. Kıymetli efendiler; baytarlık bir bilim dalıdır Müslümanlar arasında bu bilinmekteydi raun, kuduz, veba, uyuz, kanlı basur, sinir ve göz hastalıkların birçoğu ustalıkla tedavi ediliyordu. Ebu Derda Hazretleri biz cemaate Hitaben ben sizin kötülerinizi baytarın atı tanımasından daha iyi tanıyorum demiştir o zaman baytarlık nasıl bilindiği ortada Ebu Derda Hazretleri sahabedendir. Hz. Ali Kerremallahu Veche ey tabirler ve baytar topluluğu sizlerden her kim bir insanı veya bir hayvanı tedavi etmek isterse icazet alsın diploma alsın zira her hangi bir tabip veya baytar icazet almadan tedavi etmeye kalkarda o hastaya zarar verirse verdiği zararı ödemek mecburiyetindedir buyurmuştur Hz. Ali. Bakın baytarlık o gün nasıl iyi bilinmektedir.

Dakika 25:00

Hz. Ali’nin sözlerinden de bu iyice anlaşılmaktadır meşhur baytarlar vardır Hz. Ali’nin Seyisi Kamber, İbn-i Sumeyr Ebu Ubeyde, İshak Bin Mirar EŞ-Şeybani, Ebu Zeyd Bin Evsel Hazreç’i, Asma-i, Ebu Said, Abdul Melik Bin Kureyp gibi kıymetli baytarları görmekteyiz. Bunlar hicri 321 kadar devri sadetten böyle gelmektedir ve oradan da bu güne kadar devam etmektedir. Beden terbiyesi konusunda da hareket vücudu ısıtır fazlalıkları dışarı atar vücuda hafiflik ve dinçlik verir hareketten yenilen gıdalar hazmedildikten sonra yapılmalıdır 5- 6 saat veya daha az veya daha çok yapılabilir bunlar duruma göre değişebilir. Normal hareket cilde kırmızılık verir deri genişler vücut terlemeye başlar işte bu sırada hareketi bırakmak lazımdır aşırı hareket vücut için zararlıdır. Hazmedildikten sonra yemekler hareket yapılmalıdır ki buna bugün spor deniliyor. Gıda kemiyet ve keyfiyet itibariyle çoğalır ve kemiyet itibariyle vücuda zarar vermeye de başlar bazı gözenekleri tıkar vücuda ağırlık verir ve şişmanlık meydana getirir. İlaç ile giderilmeye çalışılırsa vücuda zararlı olabilir çoğu da ilaçları zehirlidir zararlı olan maddeleri gideriyim derken bazen faydalı olan maddelerin yok edilme ihtimali de vardır. Spor etkili sebeplerden biridir fazlalıkları dışarı atar lüzumsuz şeyler biriktirmez hafiflik ve dinçliğe alıştırır iştahı açar mahzarları sertleştirir pazıları ve lifleri kuvvetlendirir. Organ ki idmanı çok yaparsa kuvvetli olur hangi organ çok yapıyorsa mesele ezber yapan kimsenin hafızası kuvvetlenir. Düşünenin düşünme gücü artar organın kendisine mahsus idmanı vardır her organ için böyledir. Gönlün sporu okumaktır gizlice okumaktan seslice okumaya doğru yavaş, yavaş başlamalıdır. Kulağın idmanı sesleri ve sözleri yavaş, yavaş hafiften yükseğe doğru duymasıdır. Gözün ihvanı ise ince yazıdır yürüme spor da yavaş, yavaş azar, azar başlamalıdır. Evet, kıymetliler işte görüyorsunuz İslam’da olmadık bir şey yoktur. Ata binmek, ok atmak, güreş tutmak ve koşu yarışmalarına gelince bunlar vücudun bütünü için spordur. İstiska ve kulunç gibi müzmin hastalıkların tedavisi için bu sporlar çok faydalıdır. Namaz kılmak eşine rastlanmadık ibadet ve harekettir. Vücut sağlığının açısından en faydalı en iyilerin başlarında gelir.

Dakika 30:07

Namaz beden ruh ve kalbe tesir eden en etkili şeylerdendir. Oruç tutmak ise sağlığı koruyucu vücudu ve nefsi kuvvetlendirici sebeplerden biridir. Aklı başında olan kimseler orucun vücuda olan faydalarını ret etmezler. Cihat ve cihat yolunda meydana gelen umumi hareketlerde kuvvet kazanmanın en büyük sebeplerindendir. Kalbi ve bedeni kuvvetlendirir, vücuttaki fazlalıkları dışarı atar, üzüntü ve kederi ve sıkıntıyı giderir bunlar ancak imandan nasibi olan kimselerin bileceği ve inanacağı ve inandığından dolayı da güven duyacağı kimselerdir. Hac ibadeti kişiye kuvvet ve dinçlik kazandırır. Mızraklı at yarışları, yürümek ve çalışmak dostları ve hastaları ziyarete gitmek, cenazeleri kaldırmak, 5 vakitte ve cumalarda camiye gidip gelmek, abdest alırken ve gusül yaparken çeşitli hareketlerde bulunmak sağlığı koruyucu en büyük etkinlerdendir. Şanlı Peygamber ( a.s.v) Efendimiz atıcılık, binicilik, yüzücülük, güreş, kılıç kalkanı oyunu, karşılıklı koşu, at ve deve koşuları vs gibi hatta bir defasında at yarışların da 1. ve 2. gelen yarışmacılara hediyeler vermiştir. Bizzat kendisi eşi Aişe ile validemiz ile 2 defa müsabaka yapmışlar ilkinde Aişe annemiz 2.’de ise şanlı Peygamberimiz kazanmıştır yarışı. Peygamber (a.s.v) Efendimiz pehlivan Rükane oğlu Yezid ve Ebu’l Esved ed Düeli ile yaptığı güreşler pek meşhurdur torunları Hasan ile Hüseyin güreşirken ve hakemlik yapmıştır. Hz. Ali’nin de iyi bir koşucu olduğu rivayet edilir. Kıymetli efendiler; şanlı Peygamber (a.s.v) ey İsmailoğluları ok atmaya devam ediniz zira babanız İsmail’de atıcıydı atmaya devam ediniz bende falan taraftanım buyurdu. Size ne oldu ki ok atmaktan vaz geçtiniz? Atmaya devam ediniz zira ben her 2 tarafla beraberim buyurdu. İbn-i Ömer Hazretleri de yine atlarla hafya ile Seniyyetü’l- veda arasında koşu yapardı ve yaptırdı. Yine Aişe validemiz gel seninle koşu yapalım bak Peygamberimiz buyuruyor Aişe annemize ve koştuk diyor Aişe annemiz gel seninle koşu yapalım dedi yine 2. defa koştuk diyor Aişe annemiz bu koşu önceki koşuya bedeldir ödeştik dedi Peygamberimiz. Atıcılığı ve biniciliği öğreniniz atıcılığı öğrenmeniz bana göre binicilikten daha sevimlidir. Sizden birinize yürümekten dolayı yorgunluk geldiği zaman koşsun zira koşmak yorgunluğu giderir buyrulmuştur. Bu haberlerde sahih hadis kitaplarda mevcuttur kıymetli dinleyenler. Kıymetli izleyenler; Cenabı Hak insanoğlunun sağlıklı kalması için bütün organ ve sistemlerine faydalı nice, nice nimetler yaratmıştır vücut organlarımızın içersinde en önemlilerden biri de kulaktır.

Dakika 35:06

Arapça da buna üzüm denmektedir harika bir cihazdır şanlı Kur’an da Azimüşşan olan Allah kelamı yüce kitap ki oruç Kuran-ı Kerimin ayetlerinde Yunus Suresi 31’de olduğu gibi habibim deki sizlere gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulakları ve gözleri onları kimin yaratmaya gücü yetebilir? Ölüden diriyi kim çıkarıyor? Diriden ölüyü kim çıkarıyor? Yaratma işini kim idare ediyor? Kim yaratıyor bunları? Onlara bu soruları sorduğun zaman bütün bunları Allah yaratıyor diyeceklerdir. Deki; öyleyse Allah’tan korkmuyor musunuz? emirlerini yerine getirip itaat etseniz isyan etmeseniz kurtulsanız kendiniz için böyle bir zemin hazırlasınız. O sizin için kulakları gözleri ve gönülleri yaratandır ne de az şükrediyorsunuz buyuruyor Yüce Allah. Buda şanlı Kuran’ın değişik surelerinde görülmektedir. İsra Suresi, Secde Suresi, Mülk Suresi ve diğer sureler Müminin Suresinin 78. Ayetinde de bunu görüyoruz Enam suresinin 46’sında da görüyoruz. Kıymetliler; sirkenin buharına durmak kulak görüntüsüne çiniltisine ve zor işitmeye karşı gayet faydalıdır. Kabak kabuğu sıkılır ve suyu gül yağı ile damlatılırsa şişliklere çok faydalıdır. Kabak kabuğu sıkılır ve suyu gül yağı ile damlatırsa şişliklere bu müessir olduğu kayda alınmıştır. Yine yüksek ses gürültü, çatırdı, patırdı ve bunun gibi şeyler kulak zararlıdır. Kıymetli âlimlerimizden ta doktorlarımızdan Ebu Bekir Razi kulağın konumu ve şekli konusunda kıymetli eser bırakmıştır. Bu dile getirilenler Kamusta da mevcuttur tela peti cinsinden bir hadisi olarak meydana gelir kulak çınlaması sizden birinin kulağı çınladığı zaman beni hatırlasın ve bana salatü selem etsin sonrada beni iyilikle hatırlayan kimseyi Allah’ta iyilikle hatırlasın desin şanlı Peygamber kulak çınlaması üzerine bu tavsiyede bulundu. Salli vesallim ve barik ala Muhammed tabi buda kıymetli kaynaklara dayanmaktadır Kütübü Sitte ’ye de dayanmaktadır. Tirmizi Cami-us Sairde bunlardandır.

Dakika 40:02

İşte görüyorsunuz kulak çınladığı zaman Peygamberimiz ne buyurdular sizden birinizin kulağı çınladığı zaman beni hatırlasın ve bana salatü selem okusun. Sonra beni iyilikle hatırlayan kimseyi Allah’ta iyilikle hatırlasın desin böyle buyurdular şanlı Peygamberimiz. Omuz başlarında ağrılara kulunç denmektedir. Çok yemek soğuk yiyecekler ve yemek ve içmek çokça yaş meyveyi yemek üzerine soğuk su içmek yemekten ve çokça su içtikten sonra hararetli olmak uykusuzluk tok karına sağa sola çok dönmek üşütmek soğuk su içinde çok kalmak. Abdest sıkışık durumda beklemek boşaltmayı geciktirmek gibi sebeplerle kulunç ağrısı kendini gösterir dediler. Özellikle kalın bağırsak ağrılarından dolayı omuz başlarında meydana gelen ağrılara kulunç denir. Sık olarak da böğürlerde çoğu kes göbekten kasığa kadar olan bölgede görünür. Kişi kusar terler ağrı atarak devam eder iştahı azalır yellenmeyi ve büyük abdest yapmayı zorlaştırır. Kör bağırsak kalın bağırsağı dolu olması da sebeplerdendir. Bağırsak bölgesinde üşütme vs. gibi nedenler ve çeşitli kulunç çeşitleri de vardır. Bağırsak şişlik sebebiyle iltihap sebebiyle bu ağrılar oluşur. Çok az yemeden dolayı bağırsaklarda ki artıkların kuruması ile meydana gelen kulunç da vardır. İsal edici ilaçlarla tedavi edilmelidir. İlaçlı suya oturtmak, merhem sürmek, aç karna hamama gitmek, soğuk su içmekten sakınmak, hiçbir şey yememek, hareket etmek, teskin edici ilaçlar almak, isal edici ve ağrı kesici ısıtıcı ilaçlar kullanarak lavman yapmak şişe çekmek gibi tedavi metotları uygulanabilir. Yağlı bir bez parçası içine ısıtılmış tuz koyarak tedavi ettiğini gördüm diyor. Buna termik yani fizik tedavisi fiziki bir tedavi Peygamber Efendimizden haber veriyor. Said o günlerde Müslüman bile değildi diyor. Peygamberimiz Said’e böyle bir tedavi uyguluyor bu haberi Zübeyir İbn-i Mutim haber veriyor. (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain).

Dakika 45:00

Yine tabip Ebu Bekir Razi yağlı bez parçası içine ısıtılarak konulan maddenin kepek darı veya tuz olabileceğini fakat tuzun bu iş için daha iyi olduğunu söyleyememiştir. İşte görüyorsunuz çok kolay basit ve kıymetli tedavi metotlarını bizim kıymetli doktorlarımız ortaya koymuşlardır. Ilık bal şerbeti ağrı ve sızıyı dağıtır sinameki zeytinyağı ile kaynatılıp içilirse maddeleri dışarı atar sırt ve kalça ağrılarına karşı da faydalıdır. Ebegümeci kaynatılır içine tereyağı ile bal ilave edilip böbrek ağrısı yakaladığı zaman çok miktarda içilirse böbrek taşlarını yerinden oynatır ve idrarı çoğaltır idrarın zor yapılmasına karşıda faydalıdır kulunç ağrısına karşı da iyidir. Hurma ve incir faydalıdır yaşlı horoz eti kulunç ağrısının gerçek ilacıdır. Ayva çok yenecek olursa kulunç ağrısı yapar ayva suyu faydalıdır turuncu hazmı zordur kulunç ağrısı yapabilir sarı kabuğundan kulunç merhemi yapılır turuncu o da faydalıdır ödağacın yağı faydalıdır tere tohumu ağrı sızı ve kulunç ağrısını giderir kimyon kulunç ağrısını dağıtır ve faydalıdır. Yine bal, zeytinyağı, çörek otu dövülüp macun yapılır ve her akşam aç karnı alınır. 10 gr bal 5 gr zeytinyağı 21 adet çörek otu tohumu bunlar macun yapılırlar ve her akşam aç karnına yenir ve rahatsızlık hafifler ve fayda görür. Kıymetli ve muhterem efendiler; Yüce İslam insanları madde ve manevi yönden tedavi eder maddi manevi hastalıklara da şanlı Kur’an şifadır. Hiç şüphe yoktur ki ayetlerin, zikirlerin, duaların her biri kendi nefsinde faydalı ve şifalıdır fakat şartlarına uygun hareket edilmezse faydası görülmez. Doğru ve temiz iman olacak, İslam imanı olacak şirksiz batıl inanca sapmadan dosdoğru bir İslam imanıyla, İslam inancıyla kişi inandığı zaman haramdan ve zulümden kaçınmak, İhlâs ve samimiyetle Rabbine yönelmek şanlı Kuran’da Cenabı Hak biz Kuran-ı müminler için bir şifa bir rahmet olarak inzal eyledik buyuruyor. Ey insanlar işte bu şanlı Kuran-ı Kerim var ya size Rabbinizden bir öğüt gönüllerde olan bir şifa müminler için doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet olarak gelmiştir. Müslümanlar Kuran-ı Kerim diyince bunun ilmi irfanını gerçek iman ve ameli Salih’ini ihlâsını bilmeyenler falcılara cincilere gidiyorlar kendilerini Kuran’la tedavi edildiğini zannediyorlar.

Dakika 50:13

Orda uydurma ve yalanlarla fal ile orda kandırıldıklarını bilmiyorlar. Buna dikkat ediniz! Falcıya, cinciye asla gitmeyeniz Hakiki İslam doktorları burada tercih etmelisiniz birde İslam âlemlerini tercih ediniz. Sizlere 2 şifayı tavsiye ederim biri bal diğeri ise Kuran-ı Kerim’dir. Buda şanlı Peygamberden gelen haber 2 şeyde haber vardır Kuran-ı Kerim okumakta bal şerbeti içmekte devaların şifaların en güzeli en iyisi Kuran-ı Kerim’dir Fatiha Suresi zehirlenmeye karşı şifadır. Fatiha Suresi birçok hastalık için şifadır ruh hastalıkları da dâhil olmak üzere Yasin-i şerif Suresi Kuran-ı Kerim’in kalbidir. O birçok hastalıklar içinde şifadır. İşte görüyorsunuz kıymetliler bu haberler kıymetli kaynaklardan gelen haberlerdendir. Kütübü Sitte de yer alan bu haberlerdir. Yine Kuran-ı Kerimde 2 şifa vardır 1’i Kuran-ı Kerim’in kendisi diğeri baldır. Çünkü balı da Kuran-ı Kerim şifa olduğunu bildirmiştir. Kuran-ı Kerim gönüllerdeki hastalıklara şifa bal ise bütün hastalıklara şifadır demiştir buda ibn-i Mesut’tan gelen bir haberdir. (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain). Yine sahabi (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain)’den gelen haberde boğazındaki rahatsızlıktan şikâyet etti birisi Peygamberimize geldi. Bunun üzerine o şanlı Peygamber (a.s.v) sana Kuran-ı Kerim okumanı tavsiye ederim buyurdu. İşte görüyorsunuz yine Peygamberimiz Hz Cabir’e ey Cabir sana Kuran-ı Kerimde en faziletli sureyi haber vereyim mi? Diye sormuş. O da evet Ya ResulAllah deyince Fatiha suresidir bunda birçok hastalık için şifa vardır buyurmuşlardır. Kuran-ı Kerim de bak Kuran’dan şifa talebinde bulunmazsa Allah ona şifa vermesin demiştir. Ebu Hureyre Hazretleri her kim Kuran-ı Kerim’den şifa talebinde bulunmazsa Allah ona şifa vermesin demiştir. Görüyorsunuz haberlerin her birisi mükemmel haberlerdir. Birinde Kuran-ı Kerimin her derde derman olduğu öbüründe balın faydalı olduğu öbüründe diğer nimetlerin birer, birer her birisi de deva şifa kaynadığını deva ve gıda kaynadığını görüyoruz. Kıymetli efendiler; çeşitli rahatsızlıklar vardır fakat daha çok çareler şifalar yaratmıştır Cenabı Hak kaşıntıda kurdeşende bunlardan biridir. Hararet verir geceleri kaşıntı biraz daha fazla olur Peygamber efendimiz bana vücudumu tamamen kaplayacak açık yer bırakmayacak elbise giymemi tavsiye etti diyor Utbe Bin Ferkad Hazretleri.

Dakika 55:01

Mübarek tükürüğünü kendi avucuna sürdü sonra da onunla karnımı ve sırtımı sıvazlayıp mesh etti hastalığım iyileşti ve vücudum güzel, güzel kokmaya başladı. Burada da Hz. Muhammed’in bir mucizesi zuhur ettiğini görüyoruz. Hz. Muhammed’in hayatı tamamen mucizedir. Hasan-i Basri Hazretleri de Abdurrahman Bin Avf kurdeşen hastalığına yakalandı. ipekli elbise giymesi hususunda Peygamber efendimiz onlara müsaade etti izin verdi diyor ondan izin istemişlerdi. Zeytinyağının kurdeşen, cüzam kızıl, egzama, habis urlar, çıbanlar, cilt hastalıklarına, sivilcelere, yararlara sürülmesi gayet faydalı olarak tavsiye edilmiştir terlemeyi de önler ve vücuttan kan aldırmak da faydalıdır. Kıymetli izleyenler; ilk önce Tufandan sonra Nuh (A.S) diktiği rivayet edilmektedir. Yani kuru üzüm faydaları ki üzümün Nuh Peygamberin tufandan sonra diktiği söylenir. Peygamber (a.s.v) üzüm ve karpuzu çok severdi diye rivayet bulunur. Yine Hz. Ali’den gelen bir haberde her kim her gün 21 adet kuru üzüm yerse önemli bir hastalıkla karşılaşmaz. Kuru üzüm güzel bir gıdadır sinirleri güçlendirir, yorgunluğu giderir, ağız kokusunu güzelleştirir, balgamı da giderir, cilde de güzellik verir. Kuru üzüm tavsiye ediliyor zira o safrayı açar, balgamı keser, sinirleri kuvvetlendirir, yorgunluğu da ortadan kaldırır, cilde güzellik verir gönüllerin hoş olması üzüntü ve kederin gitmesi gibi konulardan müessir olduğu rivayet ediliyor. Sinirleri kuvvetlendiren, vücut zafiyetini gideren, öfkeyi söndüren, ağzı kötü kokuyu gideren, ağzı temizleyen, dişleri de kuvvetlendiren, balgamı gideren, cildi güzelleştiren, mideyi kuvvetlendiren özellikleri sayılmıştır. Hz. Ömer (r.a) efendimiz üzüm mü daha üstündür yoksa hurma mı diye sormuş? Taifli birisine soruyor Taifli henüz cevap vermeye başlamadan önce Medineli Abdurrahman İbn-i Mihsan El Ensari şöyle diyor; Dişleri olan kimse kuru üzüm yer yemeği bıraktığı zaman da acıkmaya başlar. Yani hurma gibi karın doyurmaz üzüm uzun hurma ağaçlarında ki hurma balı gibi de olamaz zira oruçlu kimse hurma ile iftar eder hurma büyüğün hediyesi küçüğün susturucusu yeni doğum yapan kadınların da en güzel yiyeceğidir. Bu zat Medineli olduğu için tarifin üzümüne karışım Medine hurmasının müdafaa etmiştir. Kuru üzüm öksürük, böbrek, mesame taşları karaciğer, göğüs, boğaz, mide ve dalak hastalıklarına karşı da faydalıdır.

Dakika 1:00:10

Üzüm hoşafı yapılır kuru üzümden sabah aç karna da alınmalıdır iyi bir gıda verir yalnız az yemeniz gerekir fazla olmaması gerekir. Yine üzümün kuru üzümün şırası şişmanlatır yemeklerden sonra içildiği zaman mideye alınmış gıdaların zararını giderir. Kuru üzümün en iyisi cismi büyük kabuğu ince etli kısmı bol çekirdeği küçük ve çıkarılmış olanıdır. Kuru üzümün etli kısmı akciğer, nefes borusu, öksürüğe, böbrek ve mesane ağrılarına karşı da faydalıdır mideyi kuvvetlendirir kalbi yumuşatır. Kuru üzümün etli ve tatlı kısmı yaş üzümden daha gıdalıdır. Hazmettirici, çözümleyici vasıfları görülmektedir birde karaciğer ve dalağı kuvvetlendirir. Boğaz, göğüs, akciğer, böbrek ve mesane ağrılarına faydalıdır. Çekirdeksiz olarak yenilmesi iyi bir gıda verir kuru hurmanın yaptığı gibi tıkanıklık yapmaz. Etli kısmı oynayan tırnakların üzerine sarıldığı zaman sökülmesini kolaylaştırır tatlı ve çekirdeksiz olanı rutubetli ve balgamlı olan kimseler için faydalıdır. Kuru üzüm karaciğeri geliştirir faydalıdır hafızayı de geliştirir. Her kim hadis ezberlemek isterse kuru üzüm yesin İmam-ı Zühri ’den geliyor bu haberde. Ekşi elma yemeden sakınırdı diyor yine İbn-i Abbas’tan gelen haberde kuru üzümün çekirdeği dert etli kısmı ise devadır demiştir fakat bazı rahatsızlıklara da çekirdeği de faydalı olduğu söylendi. Hararet verir kuru üzüm mizacı soğuk olanları şişmanlatır. Hararetli olanlara sirkeli bal şerbeti ile verilirse iyi gelir çekirdeği mide giderini sertleştirir nar çekirdeği ile birlikte dövülerek merhem yapılır her gün kuru üzüm fıstık içi ve biberiye yiyen kimsenin hafızası gelişir. Evet, kıymetliler bunları böyle duyarken yüce Allahın izni ile olacağız şükredenlerin iman eden ameli Salih işleyenlerin kazanımları onların lehinedir ve çok kazanımları vardır. İmansızların Allah’u Teâlâ’yı tanımadan yiyip içip Allah’ın mülkünde barınırlar ise bunlar diğer yaratıklar gibidirler ki onlardan da daha aşağı tarafları vardır. Şimdi birde faydalı olanlardan birisi kusmaktır. İshal olmak, kusmak, kan aldırmak, buharlaşmak, terlemek bunlar faydalıdırlar.

Dakika 1:05:00

Safranın çoğalması mide zayıflığı hazımsızlığı çok yemek ve içmek alışık olmadığı gıdalar yemek ve içmek üzüntü ve keder karışık şeyler yemek müskirat sıcak aşırı sıcak hamilelik vs gibi şeyler sıcak mevsimlerde vücuttaki sıvı maddeleri inceldiği ve yukarı doğru yükseldiğinden dolayı ağız yoluyla kusmak faydalıdır. Soğuk mevsimlerde vücuttaki sıvı maddeler kalınlaştığı ve yukarıya doğru zorlaştığı için ishal yoluyla boşaltmak ağız yoluyla çıkartmaktan daha faydalıdır. Kusmanın fayda ve zararları da mideyi temizler ve kuvvetlendirir, baştaki ağırlığı giderir, gözün görme duyusunu kuvvetlendirir, böbrek ve mesane yaralarına cüzam, siroz, felç ve titreme gibi müzmin hastalıklara sarılık hastalığına karşıda faydalıdır. Çok kusmak ise mideye zararlıdır. Dişlere göze kulağa zararlıdır çoğu kes baş ağrısı yapar boğazın da şişliği göğsünde zaafı nefes darlığı olanlar ile kusmakta güçlük çekenlerin bundan sakınmaları gerekir. İyi zamanı ilkbahar ve yaz mevsimidir yani kusmanın faydalı olduğu zaman. Son bahar ve kış mevsimi iyi değildir kusma sırasında gözler kapatılmalı karın kuşakla sarılmalı sonra el yüz soğuk su ile yıkanmalıdır. Çam sakızı suyu ile elma şurubu içilmelidir kustuktan sonra gül suyu da faydalıdır kustuktan sonra tabi yine. Hasan-ı Basri’ye göre birisi Hasan-ı Basri’ye geliyor ancak Enes Malik kusmak istediği zaman karışık yemek yer sonra kusmaya çalışıp kusardı bende bu usulü faydalı buldum derdi. Hasan-ı Basri’ye birisi soruyor oda böyle diyor. Yine tuz kusmayı tahrik eder sakız çiğnenirse kusmayı önler nane kusmayı önler nergis yemek insanı kusturur. Turunç safra ishal ve kusmayı keser. Turunç çarpıntıyı da önler çam fıstığı oda kusmayı önler ishali de keser limon şurubu oda kusmayı önler ve mide bulantısını keser. Meyan kökü kusmaya yardım eder balgama ve öksürüğe karşı faydalıdır. Çivit kusmayı tahrik eder yine ekşi nar buda kusmayı önler mideyi kuvvetlendirir. Safrayı keser çivit yaprağının öz suyu şiddetli şekilde kusturur ayva kusmayı teskin eder şeker kamışı kusmayı yardım eder idrarı çoğaltır cinsi münasebet konusunda da müessirdir tahrik eder.

Dakika 1:10:06

Nergis çiçeği oda kusmayı tahrik eder midenin derinliklerindeki rutubeti de çeker alır diye de kayda alınmıştır. Evet, kıymetliler kıymetli doktorlarımız, tabiplerimiz Kuran-ı Kerimi sahih sünnete ve kıymetli doktorun ilmi ve tecrübesine dayanarak güzelim bilgiler verilmektedir. Böbrek tıkanıklığını açar kuş konulmaz denilen madde sırt ağrılarına karşı faydalıdır meniyi artırır doğumu kolaylaştırır. Buda kuşkonmaz zambakgillerden uç dalları yapraksı görünüşte toprak altı kök saplarından çıkan taze sürgünleri yenen bitki mizacı sıcak ve rutubetlidir. Yine kuyruk sokumu acbü’z-zeneb denilen insan vücudunda bir kemik vardır. Şanlı Peygamberimiz (a.s.v) Efendimiz insanoğlunun bütün cesedini toprak yiyip yok eder ancak kuyruk sokumu kemiği yok olmaz zira insan o kemikten yaratıldı yani ceninde ilk meydana gelen kemik acbü’z-zeneb kemiğidir. Öldükten sonra dirilme de yine o kemikten başlayacaktır. İnsan kemiğinde öyle bir kemik vardır ki onu asla toprak yiyip yok etmez buda Ebu Hureyre ’den gelen haber Peygamberimize istinat ederek. Kıyamet gününde insan o kemikte derlenip toparlanacaktır bu kemiğin adı şanlı Peygamberin deyimi ile kuyruk sokumu kemiğidir ki adına acbü’z-zeneb denmiştir. Yine şanlı Peygamber kuyruk sokuluğu kemiğinden hardal tanesi kadar bir cüz zeredir ondan diriltileceksiniz buyurmuştur. acbü’z-zeneb şeklinde geçmiştir bazılarında, bazılarında da acbüs-zeneb gibi geçer. Çürüyüp yok olmayan Yüce Allah kıyamet günü ölüleri diriltmek istediği zaman gökten bir su hayat suyu yağdıracak ve bu sayede ölüler bitkilerin yerden fışkırıp çıktığı gibi kabirlerinden çıkacaklardır. İşte bu su kuyruk sokumunda yok olmayan o özü nüveyi aşılamış olacaktır buda Kuran-ı Kerimin diriliş ayetleri ile ilgili maddesinde bunlar fazlasıyla geçmektedir. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler; bu haber Buhari Şerifte de mevcuttur. Yine Müslim’de de mevcuttur ki en güçlü kaynaklarda bu haberler mevcuttur yani bunlar sıradan sözler değildir. Isıtıcı ve rutubet verici bir birliği olanlarda kuyruk yağıdır.

Dakika 1:15:06

Mideye zararlıdır adaleleri sinirleri yumuşatır faydası da çoktur ve iyileştirir. Yavşan ve gelin çiçeği otlarını yayılar ki bu otlar siyatik sinirler için çok faydalıdır. Dikkat et buraya! Yavşan ve gelin çiçeği siyatik için çok faydalıdır koyunlar bunu yediği için kuyruk yağı siyatik için faydalıdır. Siyatik sinirleri yumuşatır iyileştirir demişlerdir haber Peygamberimize de isnat ediyor zikredilen kaynaklardan biri de Bağdadi’dir. Yine şanlı Peygamber (a.s.v) siyatiğin tedavisi ne yaşlı ve nede genç olan yaylada otlamış bir koyunun uyluğundan faydalanmak suretiyle olur buyuruyor bakın buda Peygambere dayanan haber. Bu uyluk küçük parçalara bölünerek haşlanıp 3 kısma ayrılır sonra aç karna devamlı olarak her gün bir kısmı yenir ve et suyundan içilir buyurmuştur şanlı Peygamber. Evet, kıymetliler işte güzelim haberler güzelim tıp bilgisi Peygambere ve Allah’a dayanan bilgiler şeksiz, şüphesiz doğru bilgilerdir. Şimdi aynı zamanda birde biliyorsunuz Yüce Kuran’da şanlı Peygamberinde dile getirdiği haberlerden biri de şüphesiz ki Allah ve Resulü içki murdar ölmüş hayvan ki laşe deniyor buna. Domuz eti ve putların alım ve satımını haram kıldı bu sayılanlar haramdır buyurdu. Niçin buyruldu? Haramlarda pek çok dünyevi uhrevi zararlar bulunduğu için insan sağlığını da, imanını da, amelini de, ahlakını da bozduğu için cehenneme de, gitmesine sebep olduğu içindir haramlar dünyanı da harap eder öbür âlemini de harap eder haram ve günahlar. Bunlardan birisi de işte domuz eti, lâşe, içki, kumar, ölmüş hayvan leşleri, putların alım satım gibi İslam’da ne tür haram varsa bu bunlar bazı haramlar bunlar ama başkaları da var. Yine Peygamber Efendimiz yüce Allah Yahudilere lanet etsin. Allah’u Teâlâ iç yağını onlara haram kıldığında yağı erittiler sonra sattılar ve parasını da yediler. Buda Musa’nın ve Tevrat’ın sözünü tutmayan, Allah’ın sözünü tutmayan Yahudilere der ki bu suçu kim işlerse onlarda aynı durumda tehlike altındadırlar. Yahudi’nin şahsında bütün insanlara da buradan mesaj veriliyor Kuran’ın sözünü tutmayanlar Hz. Muhammed’in sözünü tutmayanlar iyi anlasınlar dinlesinler. İbn-i Abbas Hazretleri ölmüş hayvan yalnız etinin ve iç yağının yenmesini haram kılındı. Deri kıl ve yününü kullanılmasında ise bunda bir sakınca yoktur. Bunlar da tabi dibadan geçiriliyor temizleniyor derisi ve kılları. Yine şanlı Peygamber dibaat yapılma şartıyla murdar ölmüş hayvanın derisini kullanmakta su ile temizlenmek şartıyla da yün kıl ve diş ve boynuzların kullanılmasında bir sakınca yoktur dediği rivayet edilmiştir. Ümmü seleme Hazretlerinden geliyor bu haberde. Yine ibn-i Abbas Hasretleri Peygamber (a.s.v) yırtıcı hayvanlardan parçalayıcı dişe sahip olanlarla kuşlardan yırtıcı pençeye sahip olanların yenilmesini yasakladı buyurmuştur. Kan akıtılmadığı için içinde pis kan kaldığı için lâşe etlerin yenmediği ve insana haram olduğu kesindir ayetler sahih hadisler ortada kesilmeyen hayvanlar pis olmuştur. Eti yenenler kesildiği zaman tertemiz olurlar yalnız mümin bir Müslüman’ın kesmesi veya ehli kitabın kesmesi gerekir asgaride. Eti ve yağıda pis olmuştur kesilmeden ölen hayvanlara lâşe meyte denir. Zararları önce mide de görünür kusma, bağırsak ağrısı, ishal, düşme ve bayılma gibi pis ve zehirli olması nedeniyle çok zararlıdır ve haramdır. Yaşlılık, zayıflık ve zehirlenme gibi sebeplerle ölmüş olabileceği gibi verem, ruam, kuduz, şarbon gibi hastalıklar sebebiyle ölmüş olacağı düşünülmelidir. Şanlı Kuran-ı Kerim de leş, kan, domuz eti Allah’tan başkası adına boğazlanan boğulmuş, vurulup öldürülmüş, yukardan yuvarlanıp ölmüş hayvanlar ile canavarların parçaladığı hayvanlar ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna. Dikili taşlar, putlar adına boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar doğru yoldan çıkmaktır fasıkların işidir bunlar buyruluyor ki buda Maide Suresinin 3. Ayeti Kerimesinde bu şanlı Kur’an bu beyanı ortaya koymuştur. Kıymetli ve muhterem efendiler; kabızlık karın ağrısı gibi rahatsızlıklarda makattan kalın bağırsağa, kamıştan idrar torbasına doğru ilaç gönderme işine lavman denilmektedir buda bir tedavi metodudur. Balıkçı kuşundan öğrenilmiştir lavman bakın bu kuş gagasıyla denizden tuzlu suyu alıyor makatına sürüyor böylece kabızlık çözülüyor ve karnındakiler boşalıyordu zira tuz ve tuzlu deniz suyunda kabızlığı giderip ishal yapma özelliği vardır. Cabir Bin Abdullah demiştir ki (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) Ebu Cafer bin Muhammed Bin Ali’ye lavman konusunu sordum lavman yapmak veya yaptırmakta bir sakınca yoktur bu ancak tedavi şekillerinden bir tedavi şeklidir.

Dakika 1:25:02

Diğer ilaçlar gibi bir ilaç vermektir diye bir cevap verildi diyor. Evet, kıymetli ve muhterem dostlar; hünnap tohumun tozunun yumuşatıcı lavmanlara konulması faydalıdır hünnap, ebegümeci tohumunun tozu yine hünnap içilerek suda ısıtılarak kaynatılarak lavman şeklinde de kullanılması. Hasır külü yine mısır kâğıdının külü ve aynı görevi görmektedir. Kulunç ve mide ağrıları için sabah akşam lavman yapılmasını çok faydalı görünmüştür. Yine kıymetli nimetlerden birisi de limon ve limon suyu soğutucu ve kurutucu etli kısmı soğutucu ve nemlendirici tohumu kabuğu ve yaprağı ise ısıtıcı ve kurutucu özelliklerine sahiptir. Bakın tohumu, kabuğu ve yaprağı ısıtıcı ve kurutucu özelliğine sahip aynı nimetin çeşitli bölümleri farklı şifalar göstermektedir. Limon suyu şekerle birlikte alınırsa sağlığı korur balgam yaptırmaz, safrayı söktürür, cinsel istek ve arzuyu da harekete geçirir, kusmayı önler, faydası pek çoktur. Hazmı kolaylaştırıcı ağrı sızıyı da dağıtır ve bunun gibi faydaları da sayılabilir. Limon kabuğu elbise içine koyulduğu zaman güvelenmesine engel olur, bozuk havayı temizler ve vebaya karşı iyi gelir ağız kokusunu da güzelleştirir, şişkinliği giderir, limon kabuğu tozu baharatlar gibi yemeğe atıldığı zaman hazmı kolaylaştırır kabuğunun öz suyu içildiği zaman yılan ve akrep sokmalarına karşı faydalıdır. Kabuğunun yılan ve akrebin soktuğu yere bağlanması da faydalıdır kabuğunun kav kısmı alaca hastalığına karşı cilde sürülerek kullanılması da iyi bir ilaçtır diye kayda alınmıştır. Yine limon suyu safrayı engeller yine kişinin gücünü düşürür kalp çarpıntısını teksir eder içilmesi veya göze sürmesi sürme gibi çekilmesi sarılığa da faydalıdır kusmaları keser limon suyu iştihayı da arttırır tabiatı kurulaştırır ishale karşıda faydalıdır. Cilde sürülmesi limon suyunun yüzdeki çilliklere karşı faydalıdır dermeği de giderir mürekkep lekesini de çıkarır parlatıcı, temizleyici, kesici soğutucu ve söndürücü özellikleri vardır. Karaciğerdeki harareti söndürür mideyi kuvvetlendirir safranın keskinliğine engel olur üzüntüyü giderir susuzluğu da teksir eder mide hararetine karşı çok iyi gelir buda limonun etli kısmını ile ilgilidir.

Dakika 1:30:00

Safraya karşı faydalı buharlaşmayı keser etli kısmın yenilmesi basur hastalığına karşı da faydalıdır. Çekirdeğinde de bazı hassas noktalar vardır. Toz haline gelen bir çekirdek akrebin soktuğu yer üzerine konur ve zehre karşı panzehirdir faydalıdır. Tozundan az bir miktar alınabilir içilirse akrep sokmasına karşı faydalıdır çözücü ve kurutucu bir özelliği vardır çekirdeğinin tozu bütün zehirlere ve zehirlenmelere ve bütün haşarat sokmalarına karşı faydalıdır. İşte görüyorsunuz Cenabı Hak kullarına ne yarattıysa fayda ile şifayla gıdayla devayla doldurmuştur kıymetli dostlarımız. İnsanoğlu Rabbisine çok mu çok şükretmeli kullukta kusur etmemeye çalışmalıdır. Bütün yapacağı şey Rabbisine iyi bir kul olmaktır Rabbisine iyi bir kul olmak gayreti içinde olmalıdır. Cenabı Hak Rabbisine hakiki kulluk yapan sağlıkla afiyetle yaşayan kullarından eylesin. Evet, kıymetliler; derslerimiz görüyorsunuz dünyayı yeniden keşfetmiyoruz Cenabı Hakk’ın nimetlerini açık ve saçık olarak ne kadar fayda üzerine yaratıldığını sizlere açık keşiflerin notlarını veriyoruz.

Dakika 1:30:32

 

 

 

(Visited 332 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}