hadisvetasavvuf111-01

11- Hadis ve Tasavvuf Ders 11 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 11

 

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Kıymetli dostlar; hadisi şeriflerden irşat notları vermeye devam ediyoruz. Namazı terk etmek hakkında bakalım hadisi şeriflerden hangi notları alıyoruz. Mümin Müslüman ile şirk küfür arasında namaz vardır. Parça parça edilseniz, ateşte yakılsanız, çarmıha gelirseniz şirk koşmayın namazı kasten terk etmeyin. Dinden çıkarsınız, şarap içmeyin, isyan etmeyin Allah’ı gücendirmeyin Anaya babaya itaat edin cepheden savaş meydanından kaçmayın çocuklarınıza Allah korkusunu aşılayınız. İşte Et Terğib ve Terhib de zikredilen hadisi Şerif’te Peygamberimiz böyle buyurdular. Mucize mucizevi haberler ilk kalkacak olanlar Allah’ın hükümleridir. Allah’ın kanunları ilahi kanunlar, sonra namaz sonra dinin emirleri bir, bir ortadan kalkacaktır. Namaza devam etmeyen nursuz ve delilsizdir kıyamet günü Firavun, Karun, Haman Übey Bin Halef ile beraber olur. Kim? Namaz kılmayan namaza devam etmeyenler. İki Melek bana yürü dediler. Kime? Peygamberimize bana şunlar gösterildi birinin kafası kaya ile parçalanıyordu. Bunlar Kuran-ı Kerimi unutanlar namaz kılmayanlar dediler. Bazı insanların ağızları kulaklarına kadar yarılıyor yırtılıyordu bunlar yalan konuşanlardır dediler. Ateş kaynayan tandırda kadın-erkek yanıyorlar da hepsi çıplaktılar bunlar zina edenlerdir dediler. Kan ırmağında taş yutanları gördüm bunlar faiz yiyenlerdir dediler. Cehennemi tutuştur anları gördüm korkunç kimselerdi bunların zebanilerdir dediler. Çocuklar ve uzun boylu birini gördüm bu çocuklar günahsız ölenler uzun olan İbrahim Aleyhisselam’dır dediler. Bir ağaçlığa geldik tırmandık altın ve gümüşten bir şehre geldik kapı açıldı o arada şunlar gösterildi. Vücutlarının yarısı en güzel yarısı en çirkin adamlar gördüm melekler onlara şu ırmağa dalın dediler daldılar çirkinlikleri gitti bunlar iyiliği ve kötülüğü karıştırmışlar. İyilikleri ağır gelmiş affa uğramışlar affa uğramış olanlardır dediler. Sonra Melek bana şurası Adn cenneti şu köşk senindir dediler. Köşk Beyaz bulutlar gibidir. Burada buraya ileride girersin dediler namazı kasten terk edenin farziyyetini inkâr edenin küfre gireceğini dinden çıkacağına inanan tabii ki Ehlisünnet ittifak halindedir. Ama burada namazı kasten terk edenin kâfir olacağına inanan sahabenin sayısı çoktur dediler. Ehlisünnet inancı ise burada beş vakit namazın farziyyetini inkâr edenin küfre gireceğinden zaten Ehlisünnet hemfikirdir ve Ehlisünnetin görüşü de budur.

 

Dakika 5:00

 

Nevafil nafileler sünnetler sabahın sünnetini düşman süvarisi kovalasa da terk etme. Dikkat et! Kurban mevsiminde kurbanını kes ve fukaranın sofrasına kurban paylarını ulaştır. Öğlenin farzından evvel dört rekât sünnet kılın gök kapılar açılır. Allah rahmet nazarı ile bakar bu namaz Âdem Hud ve İbrahim ve Musa İsa gibi Peygamberlerin namazıdır. Öğlenin farzından evvel dört rekât sünnet kılın gök kapıları açılır. Allah rahmet nazarı ile bakar. Bu namaz önceki Peygamberlerin de adı geçen Peygamberlerin de namazıdır. İkindinin sünnetine devam eden bağışlanır. Kıymetli dostlar; kurban konusunda da biliyorsunuz bu konuda kurban senelik ibadetlerden ve vacip bir ibadet olduğu için bu konuda vatandaşın az çok bilgisi bulunmaktadır. Muvatta hadis kitabı bayramda kurban Allah için kan akıtmaktan daha sevimli bir yaklaşım yoktur rivayetini yapmıştır. Kurban tüm vücudu ile mahşere getirilir kan yere düşmeden onun takvası sevabı yüce makama ulaşır gönül hoşluğu ile kesin kurban kesin bu babanız İbrahim’in sünnetidir. Peygamberimizden böyle rivayet edilmiştir. Kim gücü yettiği halde kurban kesmezse camimize yaklaşmasın. Ebubekir ve Hazreti Ömer Beytü’l Mal’dan aldıkları maaş yetişmediği için kurban kesememişlerdir. Bunlar ehli takvanın son zirvesini yaşıyorlardı. En yüksek maaşı alabilirlerdi ama en düşük maaşı alıyorlardı o cihan halifesi bunlar. Sevgili Peygamberimiz iki kurban kesiyor birini ümmeti için idi. Bayram gecelerini ihya edenin kalbi ölmez. Terviye yani 8. Arefe 9. ve Berat geceleri de böyledir. Bayramları tekbirlerle süsleyin. Arefe sabahından dördüncü gün ikindiye kadar ikindiye kadar 23 vakit kurbanlığın her kılı sayısınca sevap verilir. Kurbanda Sıla’yı Rahimden sonra kan akıtmak kadar fazilet yoktur. Kanın ilk damlası ile tüm günahları bağışlanır. Mizana 70 kat ağırlığında konur. Sahibi ateşten korunur derisini de tasadduk ediniz. Kasap ücretini ayrı verin veriniz. İncitmeyin kurbanlığı bıçağı keskinleştirin gözünün önünde yapmayın çırpınıp kalkan bir koyuna Allah’ın emri ile sabret dedi Peygamberimiz. Kesene de incitme dedi işkence edene şiddetli azap var serçe bile olsa keyfi öldürüp atmayın. Hiçbir canlı boşuna yaratılmadı. Bir kurbanlığa eziyet ettirmeyen yüce İslam bütün Âlemleri merhametle kucaklayan ve Rahmet Peygamberi şanlı Kur’an hidayet kitabı Allah’ın rahmetinin ezeli ebedi tecellisidir.

 

Dakika 0:00

 

İslam ile bütün nimetler rahmetler tecelli etmiştir. ‘’Ali İmran suresi 97’’ de orada apaçık nişaneler İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Kim inkâr ederse bilsin ki Allah âlemlerden müstağnidir. Kurbandan sonra bakın şimdi Hac konusunda da bazı konulara değinelim. (Men hacce felem yerfüs velem yefsug racea keyecmi veledethü ümmühü. Eyyül amelü efdalü el iman el cihad haccün mebrurun) buyurulmuştur. Yüce İslam’ın emirlerinden biri de hac ’tır. İşte kıymetliler kim ki rafeste fusukta bulunmadı ve bu hiçbir kötülük yapmadı, hacdan döndü anasından doğduğu gün gibi. Hangi amel daha faziletlidir sorusuna iman cihat Haccı Mebrur diye cevap verildi. Kıymetli dostlar; (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾) ‘’Bakara Suresi 197’’  Bu Hacla ilgili birçok ayetlerde bunlar Emir Amir hükümler ortaya konmuştur. İslam adalet barış âleme hâkim olması iledir. Bu da Cihat ve onun eğitimi ile olur. Şehitlik gazilik de mezarın mahşerin eğitim ve uygulamasıdır. Bunun için Müslümanlar dinin her emrine ama her emrine gönül vermeli elinden geleni yapmalıdır.

 

Yâ Nebi…
Şu halime bak
Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın,
Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın.
Hârimi Pâkine can atmak istedim durdum,
Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum.

Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar,
Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var.
Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak,
Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak.
Yıkıldı hepsi, ben aştım diyar-ı Sudan’ı,
Üç ay tihame deyip çiğnedim beyebanı.
Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada,
Yetişmeseydin eğer Ya Muhammed imdada.
Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin,
Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin.
İradem olduğu gündür senin iradene râm,
Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram.
Bütün hayakil-i hilkat ile hasbihal ettim,
Leyâle derdimi döktüm, cibali söylettim.
Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü,
Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?
Azab-ı Hecrine katlandım elli üç senedir,
Sonunda anlıma çarpan bu zalim örtü nedir?
Üç beş sineyi hicran içinde inleterek,
Çıkan yüreklere husran mı, merhamet mi gerek.
Demir nikabını kaldır mezarı pâkinden,
Bu hasta ruhumu artık, ayırma hakinden.
nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah
Sükûn içinde bir an geçti, sonra kısa bir âh….

Mehmet Akif Ersoy

 

Mehmet Akif böyle bir hicranla Peygamber sevgisi ile çöllere düşmüş böyle yalvarıyordu. Hac Allah’ın evi biliyorsunuz ki Allah’ın evini ziyaret etmek buna gücü yetenler için Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Ömründe bir kere hacca git farz bu ondan ötesi nafiledir. İnsan kendisini dinlediği sözlerin iç manalarını iç manalarına vermelidir sözleri dış yüzünden dinlemek ile bir şey olmaz. Yani her şeyin manasını anla ki başta Kur’an’ı sünneti anlamaya çalış. Hac yeryüzünde eşine rastlanmayan bir cihattır tevhit birliğidir ferdidir terâhi diyen de vardır. Faydalanmak başkadır. İslam, hicret, Hac kendinden önceki günahları yok eder. Hac silahsız savaştır bu savaş yaşlılar zayıflar kadınlar içindir.

 

Dakika 15:00

 

İman Cihat Hac doğu batı arası kadar (El haccu mebrurun leyse lehü cezaün illel cenneh) Haccı Mebrur ’un karşılığı ancak cennettir. Haccı Mebrur haramları günahları terk etmek, selam vermek, yemek yedirmektir. Yani Allah yolunda Hac yapmak yoksulları, fakirleri, yetimleri arayıp soruşturmak. Hac işlemleri süresince hacının her adımına sevap yazılır günahları dökülür derecesi yükselir. Âdem Aleyhisselam bin defa yürüyerek ziyareti Hac ziyareti yapmıştır. Kendisi zaten oralarda idi. Kâbe-i Şerif iki defa yıkıldı üçüncüde kalkacak. Hac hacının affını istediği kimselerde affedilir. Âdem’den Aleyhisselam 2000 sene önce Melekler Kâbe’yi Şerif’i tavaf etmişlerdir. Hacının manevi ziyafeti afiyet ve bağışlanmasıdır. Dikkat et afiyet ve bağışlanmasıdır. Hacının harcadığını birine 1000 kat verilir. Bir daha fakir olmaz. Helal mal ile hac eden ‘’Lebbeyk’’ derken göklerden bir münadi Haccın kabuldür der haram mal ile gelene Haccın kabul değildir derler. Ramazan’ı Şerif’te bir Umre Peygamber Efendimizle nafile bir hacca denktir. Sevgili Efendimiz (A.S.V) güzel huylu kızıl devesi üzerinde şeytan taşlıyordu. Musa (A.S) saçı iki örgülü ve uzundu. Öküz üzerinde hac etti. Azığı ve bineği olana Hac farzdır. Telbiye de sesleri yükseltin her şey şahitlik edecek hacının şiarıdır. Hac mağfirettir. Apaçık nişaneler İbrahim’in (a.s) makamı vardır. Oraya giren emniyettedir. İhrama Hac ve umre için Mescidi Aksa’dan başlarsa günahları bağışlanır. Hacer-ül Esved ve Rüknü Yemani istilam edenin veya öpenin tavaf edip iki rekât namaz kılanın hem günahları affolur hem derecesi yükselir. Rabbenaları, Subhanallahi velhamdülillahi bunları okuyarak tavaf edenin bütün vücudu rahmete batırılır. 70 Melek âmin der üzerine 120 rahmet iner 70 binde mükâfat alır. Dünya kelamı olmazsa yerli yerince yapılan Hac anasından doğduğu gün gibi günahlardan temizler. 4 köle azat sevabı yazılır. Her adımına derece yazılır. Hacer ül Esved cennetten yakut olarak geldi. Müşrikler onu siyahlandırıldı aslı gibi kalsa idi her hasta şifa bulurdu onu öpene istilam edene şahitlik eder. (Ma min eyyamin el amelü salih el amelü salih fiha ehabbü ilallahi min hazihil eyyami yani eyyamil aşr ila ahir) Zilhiccenin ilk on günü zilhiccenin ilk on gününde yapılan ibadetin sevabını kanı akan şehit kazanabilir. Her bir gününün orucuna bir senelik oruç sevabı verilir. Her gecesinde yapılan ibadete de ‘’Kadir Gecesi’’ sevabı verilir. Bunun her bir günü 1000 gün gibidir. Arefe ise 10.000 gün gibidir bugün ve geceleri ihya eden cennetlik müjdesi alan gibidir.

 

Dakika 20:24

 

Kulların cehennemden kurtulup affa uğramaları en çok Arefe günüdür. İblis ordusu ile feryat eder. Affa uğramalarını hazmedemez. Allah’u Teâlâ iyi kullarının durumu ile meleklere övünür. Allah’u Teâlâ semaya tecelli eder. Gökteki yağmur ve kum yığınları kadar günahları olsa vakfe yapanları bağışladım der. Hac konusu Kâbe-i Şerif Allah’ın evidir. Arafat 1. Kapısıdır, Müzdelife 2.kapısıdır, Mina ise günahlardan temizlenme yeridir. Şeytan taşlama her taşta büyük günahlardan biri affolur. Kabul edilen taşlar göğe yükselir tıraş her saç nur olur günahı dökülür. Peygamber Efendimiz (A.S.V) tıraş olana dua etmiştir. Havf ve taksir ki havf çok fazilettir. Taksir saçları kısaltmaktır. Zemzem niyete göre her faydayı sağlar. Zemzem duası (Allahümme inni es’elüke ilmen nafian ve rizgan vasia vi şifaen min külli daim vesegamin) Farz olan hacca imkânı olup da haccetmeyen Hristiyan veya Yahudi ölsün veya ölür diye rivayet edilmiştir. Mescidi Haramda bir namaz diğerlerindeki 100000 namazdan daha hayırlıdır. Mescidi Nebide kılınan bir namaz Mescid-i Haram hariç diğerlerinde ki bir namazdan hayırlıdır. Cuma kılınan Caminin namazı 500 namaz yazılır. Mescidi Nebide Aralıksız 40 vakit namaz kılan azaptan nifaktan Kurtuluş Berat’ı alır. Allah bizi onlardan eylesin. Kurtuluş beratı almış kullarından eylesin. Mescidi Beyti Makdis’te bir namaz 500 namazdan eftaldir. Medine’de bir namazı Şerif namazı Şerif ihya etmek bir Ramazan’ı Şerif’i ihya etmek Medine’de. Diğerlerinde 1000 Ramazan’ı Şerif’ten eftaldir. Bir cuma da 1000 cumadan eftaldir. Küba Mescidinde bir namaz Umre yapmak köle azat etmek gibidir. Beyti Makdis’ten sevimlidir. Mekke ve Medine’de Hac ederken meşru yolda ölene beni ziyaret edene şefaat ederim. Kim diyor? Peygamberimiz şeytanın boynuzu fitnenin ayaklanması kargaşa doğudadır. Bunun Irakta olduğunu da söylemişlerdir ve Bağcı. Medine toprağı cüzzam alacağı her hastalığa bu gibi hastalıklara şifadır, ilaçtır. Uhud Dağı Cennetin kapısının üzerinde. Ayir dağı cehennemin kapısının üzerinde Akik Vadisi mübarektir. Medine hakkında kötülük eden lanete uğrar Helak olur. Şimdi dersimiz Cihat konusuna gelmiştir. Kıymetli dostlarımız;

 

Bugün herkes, sana hayrân oluyor, ey yolcu,
Tuttuğun nurlu yolun, Arşa çıkar tâ bir ucu!

Seni mesteyleyen aşkın, ezelîdir, ezelî;
İltifât eyledi zîrâ, o güzeller güzeli!

 

Dakika 25:20

 

O güzeller güzeli mahlûkatın en şereflisi Hz. Muhammed Mustafa ona olan sevgisini dile getiriyor merhum Necip Fazıl. Kıymetli dostlarımız; sizlere Mekke Medine sürre Alaylarını bekliyor. Hicaza demiryolu ile gitmek vardı. Bu konuda da İnşaAllah başka zaman size bilgi vermeye çalışırız. Tabii her şey Allah’ın lütfu Tevfik ve hidayeti iledir. ‘’La havle vela kuvvete illa billah Vema Tevfik’i illa billah’’. Şimdi cihat konusu kıymetli dostlarımız. Yüce İslam biliyorsunuz ki cihat dinidir İnşallah dersimiz cihatla devam edecektir.

 

Dakika 26:38

 

(Visited 218 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}