hadisvetasavvuf-13-01

13- Hadis ve Tasavvuf Ders 13 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 13

 

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Kıymetli izleyenlerimiz; hadisi şeriflerden sizlere irşat notları olarak dersimiz devam ediyor. Şanlı Kur’an’ın yanında İslam’ın ikinci ana kaynağı sevgili Peygamberimizin sözleri işleri takrirleri ameli sünnet ve kavli sünnet olarak bize kadar gelmiş yüce İslam’ın 2. asli delilidir. Şanlı Kuran-ı Kerim’in size tümünü verdikten sonra şimdi de hadisi şeriflerden not halinde irşat notları veriyoruz. İnşaAllah bu temelleri sağlam esaslar üzere atıldıktan sonra İslam fıkhını ortaya koymaya çalışacağız. Yüce İslam’ın yüce ilimlerini tamamını sizlere takdim etmeye çalışacağız ki işte hayat veren nur’un dersleri irşat notları ve keşif notları olarak dersimiz şimdi de hadis-i şeriflerden aldığımız notlarla devam etmektedir. Bu hadisi şeriflerin kaynaklarını daha önceki derslerimizde bildirdiğimiz gibi bunlar sağlam kaynaklara dayanan tevatür derecesinde meşhur ahat derecesindeki haberlerdir, şimdi dersimiz ihlasla devam ediyor. İhlas desinlere çalışan âlimler olsun savaşta ölenler olsun dünyevi maksatlarla savaşanlar olsun Allah için olmayan her şey ihlasa aykırıdır. İhlas Allah için yapılan meşru ibadetlerin Allah’a meşru olan itaatin kendisidir. Onun için desinlere olanlar ihlasa zıttır. Desinleri harcayan zengin Allah için değil bunların hepsi âlim de olsa zengin de olsa cephede ölçüde desinlere yapıyor Allah için yapmıyorsa İhlas yoksa bunların hepsi ateştedir. Allah için olacak her şeyimiz Allah’ındır ve yaptığımız ameller meşru ameller Allah için yapılmayacak bütün haram ve günahlar da Allah için terk edilecektir. İhlas’ın ruhu Allah için olmasıdır not ya marufu emreder münkerden nehy edersiniz veya üzerinize bela gelir artık duanızda kabul olmaz. Ahmed Bin Hanbel’in rivayet ettiği bir hadisi şeriftir. Marufu emreder dikkat edin marufu emretmek ümmeti Muhammed’in görevidir, münkerden nehy edersiniz veya üzerinize bela gelir artık duanız kabul olmaz çünkü Yüce İslam’ı anlamak anlatmak görevimiz bunu yapılmadığı zaman görüyorsunuz bela gelir diyor ve duanız da kabul olmaz buyuruluyor. Helak edici günahlar bunların başında şirk yapmak yaptırmak, katillik, haksız yere adam öldürmek, faiz, yetim malı, faiz yemek, yetim malı yemek, harp meydanından kaçmak, iffetli namusluya iftira etmek, bunlar helak edici günahların başını çekmektedir. Onun için hicretten sonra gayrimüslim içine hicret etmek gayrimüslimlerin içinde yaşamak.

 

Dakika 5:00

 

Yalan yere yemin etmek, yalan söylemek, ana babaya isyan etmek, Kâbe’ye saygısızlık etmek, içki ve kumar, zina, hırsızlık, domuz eti yemek ve bunların emsali diğer haramlar ki helak edici günahlardır bunlar ve bu sayılanlar helak edici günahların başında gelir. Bakın hicretten sonra gayrimüslimlerin içine hicret etmek bu da helak edici durumlardandır, bugün İslam topluluğu içinde yaşamayan gayrimüslimin içine isteyerek gidenlerin bu tehlike ile baş başa olduğunu görüyorsunuz. Müslümanlığını kaybedenlerin sayısına bir bakın Müslüman olanların sayısına bakın kimliğini koruyabilecek kaç kişi var onların sayısına bakın. Hicret Allah’a ve Peygambere olur İslam’ı yaşamak için gidilen yerdir hicret yeri, Allah’a hicret edilir gayrimüslimin ve İslam’ın yaşanmadığı ortama hicret edilmez. ‘’Hicret Nisa Suresinin 7.Ayetini, Ali İmran 195, Enfal 74, Bakara Suresi 218’e bir baktığımız zaman ki bu dersleri bunları açıkladık. Burada da bir hatırlatma yapıyoruz. İslam’ın yardımcı kahramanları Resuller Resulü uğrunda feda, malları canları hanümanları. Kıymetli dostlarımız; işte Muhacirler Medine’den gelen Medineli Müslümanlar Ensar’dır ki Medine’ye hicret eden Müslümanlara yardım eden zati muhteremlere Ensar denmektedir. Müslümanlar o zaman iki tane seçkin grup vardı. Biri hicret edenler Muhacirler, bir de ona yardım eden Ensar vardı. Şimdi kıymetli dostlarımız; deniz mücahedesi deniz savaşı konusunda bakın Peygamberimiz ne diyor; Müslüman havada, karada, denizde her yerde mücahit ve kahramandır. Sevgili Peygamberimiz Ümmü Haram’ın (R.A) evindeyken ona mucize olarak deniz savaşları gösterildi. Ümmü Haram’ın ilk savaşa katılacağını ona haber verdi Peygamberimiz, Ümmü Haram (R.A) Kıbrıs kuşatmasında şehit oldu, bir deniz savaşı 10 kara Savaşı’ndan faziletlidir tabi bu savaşların içinde bulunduğu durumuna göre değişir ve cennete koşan gibidir. Hz. Osman zamanı onun hilafetin de Hicri 27. senede ve Şam Valisi Muaviye Kıbrıs’ı kuşatmış idi. O zaman işte Peygamberimizin halası Ümmü Harama ta önceden mucize olarak deniz Savaşı’nda Ümmü Haramın şehit olacağını Peygamberimiz ona haber verdi ki bu Peygamberimizin birçok mucizesinden birisidir. Şimdi ganimet kibirden, ganimet malından, devlet malından, borcun her türlüsünden kurtulan cennete girer. Bu kul hakları ile ilgilidir.

 

Dakika 10:00

 

Bakın kibirden diyor Müslüman da kibir olmaz, ganimet malından, devlet malından hiç bir maldan çalınmaz, bunlardan diyor kurtulan yani kibirden kurtulan ganimet malından hiç çalmamış, devlet malından çalmamış borcun her türlüsünden kurtulmuş öyle ölmüş bir Müslüman böyle ölürse cennete girer. Şehitlik şehitler dünyaya gelip tekrar tekrar 10 defa şehit olmak isterler, Abdullah ibni Amr ile Yüce Allah yüz yüze konuştu; Yüce Allah Celle Celalühü dedi ki; Abdullah Bin Amr’a dile benden ne dilersen Ey Abdullah dedi. O da dünyaya dönüp savaşmak tekrar tekrar şehit olmak istiyorum dedi. Cenabı Hak bu konunum da yok dedi bunu dünyadakileri duyuran dünyadakileri duyur Ya Rabbi dedi ve Cenabı Hak da böylece duyurdu ve insanlara ulaştırdı. Şehitler böyledir dünyaya gelip tekrar, tekrar şehit olmak isterler. Münafık savaşta ölse yine de ateştedir. Kılıç nifakı yok etmez buyuruldu, yani münafık cephede savaşabilir ölürde ama şehit olmaz cehennemden yine de kurtulamaz niye nifaktan münafıklıktan vazgeçmediği müddetçe kılıç nifakı yok etmez. Münafıklıktan kurtulması gerçek imanla tevhit imanı ile tasdik ve ikrar ile sırf Allah için savaşmış öyle ölmüş olması gerekir. O şekil şehit olacak Peygamber Efendimiz (Aleyhisselatu Vesselam) Hazreti Hamza için o cennette Melek misali uçuyordu dedi. Caferi Tayyar için de ona da iki kanat verildi uçuyordu dedi, vücudunda 90 Kılıç yarası ok yarası mızrak yarası vardı. Şehitler acı duymazlar Allah acı duyurmaz onlara, onlar 70 kişiye şefaat ederler onlara sıkıntı yok nurdan kürsüler üzerindeler buyurdu. İlk saftaki şehit daha faziletlidir, eşsiz olan Allah’tan (Celle Celalühü) sonra en iyiler iyinin iyisi Hazreti Muhammed’dir (Aleyhisselatu Vesselam) sonra âlimler sonra şehitlerdir. Şunlar Allah için pek sevimlidir; Allah için akan iki damla gözyaşı, Allah için atılan iki adım Fisebilillah. Şehit kabir azabı mahşer sıkıntısı çekmez 100 hulle giyer, 72 Huri verilir, huriler canımız sana feda olsun derler, şehidin ruhu arşın gölgesindeki altın kandillerde cennet nimeti içindedirler. Şehitlerin ruhları yeşil kuşların kursağında cennete girer. Kıyamette şehitlere ölüm yoktur. Şehitler cevherlerle süslü binek üzerinde Cennette gezerler. Cihada niyet edilir. ‘’Bakara suresi 195’’ de anlatıldığı gibi cihadı terk ile kendinizi tehlikeye atmayın.

 

Dakika 15:01

 

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) Cihada niyet etmeyen nifak üzere ölür buyrulmuştur. Her Müslüman mücahit olmak zorundadır ve cihada her an niyetli olması lazımdır. Mücahide yardım etmeyen ölmeden başına musibetler gelir, yine diğer bir haberde cihada bir iz cihatta bir iz bir yara almadan mahşere gelen eksik gelir, cihadı terk edenlere başlarına umumi azap verilir. Şunlar şehittir; savaşta ölen Müminler, Allah yolunda ölenler, vebadan, ishalden, suda boğularak ölenler, yıkık altında kalanlar, karın ağrısından, doğum yaparken, yangında ölenler, zatülcenp hastalığından ölenler, nifas halinde iken ölen kadınlar, Beytü’l Makdis’e hizmet ederken ölenler, veremden ölenler, cini hastalıktan malı uğrunda ölenler bunlar birer birer hepsi şehittir. Canını müdafaa anında, dini uğrunda, aile fertlerini müdafaa ederken, haksızlığa karşı konurken ölenler şehittir. Bunlar ve emsali yollarda ölenler şehittirler. Sıtma Medine’de veba Şam’dadır buyurulmuş. Veba Mümin için şehadettir Münkir için azaptır buyurdular, veba düşmanınız cinnin yaralamasıdır, kabarcıklar halinde karın ve koltuk altında yara halinde görülür. Bakın burayı tıbbın keşfetme şansı yoktur bakın vebanın bir türünü cinler yapmaktadır. Veba düşmanınız cinnin yaralamasıdır. Bunlar kabarcıklar halinde karın ve koltuk altında yara halinde görülür. Kıymetli dostlar; şimdi de yüce Allah’tan bağış dileme hakkındaki hadis notlarını irşat notlarını vermeye çalışacağız. ‘’Ali İmran Suresi 133- 135’’ de anlatıldığı gibi (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾) İblis şöyle dedi insanlar sağ oldukları müddetçe onları sapıtacağım. Yüce Allah da (Celle Celalühü) kullarım af dilediği müddetçe onları bağışlarım, istiğfara devam edin umduğunuzu bulursunuz, kalbin cilası istiğfardır yalnız yanında tövbe de olacaktır. 70 defa istiğfar edenin 700 günahı bağışlanır. Yarabbi mağfiretin günahımdan geniş, ümidim rahmetine güvendir. Şimdi tövbe istiğfar ederken bu yalvarışı unutma. Yarabbi mağfiretin günahımdan geniştir ümidim rahmetine güvendir diye dua et. Şimdi cehennemin birçok tabakası bulunmaktadır. Günahkâr asilerinde asi Müslümanların günahkâr Müslümanlar içinde bir özel tabaka vardır Kuran-ı Kerim okumak sevgili dostlar.

 

Dakika 20:02

 

En hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğretendir. Bir cemaat Kuran-ı Kerimi anlayıp dinlemeye çalışırsa içindeki mana ve hükümlerini öğrenip amel etmek için toplanan cemaatin kalplerine huzur ile tepelerine rahmet iner. Melekler orayı kuşatırlar. Allah’u Teâlâ Onları göktekilere över, her ayete kuzulacı deveden daha çok sevap verilir. Kim Kur’an’ı bilmedi sanki dünyaya gelmedi bunu da Yunus Emre söylemiş. Bak Peygamberimizden aldığımız haberler söyle devam ediyor ayetler kıyamette nur olur. Kuran-ı Kerim okuyan Mümin tadı ve kokusu güzel olana okumayan, anlamayan, anlamaya çalışmayan münafık ebucehil karpuzuna benzer ki tadına kokusu da pis mi pistir ve kötüdür. Güzel kolay okuyan Meleklerle beraberdir zor okuyana da 2 ecir verilir. Kuran-ı Kerim şefaat eder Kuran-ı Kerimi önde tutup sarılan cennete girer onu arkaya atan ondan uzak kalan cehenneme girer, doğru cehenneme gider Kuran-ı Kerim ile amel edenin ana-babasına dünyayı aydınlatan bir taç giydirilir. Kuran-ı Kerim Allah’a insanları yaklaştırır Kuran-ı Kerim’in şefaatiyle kişiye şan ve şeref verilir. Her ayet cennette bir derecedir, güzel Kur’an’ı Kerim okuyan ve sevilen İmamlar hesaba çekilmezler. Hesaba çekilmeden cennete giderler. Kuran’ı Kerim’i iyi bilenler Peygamberlik derecesine yaklaşır, kıymeti bilinsin cahiller gibi davranmasınlar. Allah’a en faziletli dönüş Kuran-ı Kerimle dönüştür. Kuran-ı Kerim Allah’ın ziyafet sofrasıdır. Şifa ayetleri hakkında diğer derslerimizde de bilgi vermeye çalıştık. Kuran-ı Kerim A’dan Z’ye şifadır kıymetli dostlarımız. Onun için ruhların şifası kalplerin şifası ve dünyada maddi ve manevi bütün mutluluk salah felah necat İslam ve Kur’an ile olur ki işte Peygamberimizin bu hadisi şerifleri de bize bu konuda irşat ediyor ışık tutuyor. Kuran-ı Kerim Allah’ın kopmak bilmeyen ipidir sarılan yükselir. Kuran-ı Kerim şifadır Müminler için. Her harfine en az 10 ecir verilir. Kuranı Kerim ehli olanlar Kur’an ehli olanlar Allah dostlarıdırlar, bir ayet öğretmek 100 rekât nafile namazdan eftaldir Kuranı Kerim’den bir mesele öğrenmek 1000 rekât nafileden eftaldir. Her gün 10 ayet okuyan gafil olmaz. 100 ayet okuyan itaat edenlerden yazılır secde ayetini okuyup secde edince şeytanlar ağlar Saff Suresindeki ve Necm Suresindeki secde ayetine her şey secde etti hokkaya kaleme ağaçlara varıncaya kadar eşyalarda secde ettiler.

 

Dakika 25:00

 

(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) Cenabı Hak beni zikredin ki ben de sizi Rahmetinle karışlayım mağfiretimle karışlayım sizi sıkıntılardan kurtarayım. Ölüm anında mezarda, mahşerde, mahkemelerde, o büyük Mahkeme-i Kübra da ben de sizi merhametimle karışlayım beni zikredin diyor. Allah’ı zikretmek İslam’ı öğrenmek ve yaşamak Kuran’ı Kerim’i okumak içeriğini anlamak ve dünyaya İslam’ı anlatmak zikir gafleti yok etmek Allah’ın zati sıfatları esması emirleri yarattıkları üzerinde düşünmek. ‘’İmamı Rabbani’den gelen bir haber bu izah İmamı Rabbaniye dayanıyor’’ Allah’ın sıfatları hakkında düşün esması eserleri ama zatının hakkında kimsenin gücü yetmez. Bunlar kalbi zikirdir. Zikir kalp lisan azalar ile olur. Lisanı teslim, tahmit, tazim Kuran-ı Kerim, Kuran-ı Kerim okumakla olur. Zikir kalp lisans azalar ile olur. Bir de lisanın zikri tesbihle tahmilde tazimle ve şanlı Kur’an-ı okumakla olur. Bu izahı yapan keşfi yapanda İmamı Gazalidir (Kaddesallahu Esrarehüm). Dua ile zikre icabeti ile İhsan’ı ile karşılık veriyor Cenabı Hak mesela Allah’a dua ediyorsun icabeti ile İhsan’ı ile karşılık veriyor, buradaki İhsan kulunun kurtuluşudur. Sena’ya itaat ile olan bahşişleri ile nimetleriyle Cenabı Hak karşılık veriyor dünyada yapılan zikirlere ahirette Allah kuluna lütufta bulunuyor, yardım ediyor gizli olan zikirlere Allah açıktan karşılık veriyor, refah içinde yapılan zikirlere bela ve musibet anında Allah yardım ediyor kuluna. İstiğfara mağfiret veren Allah karşılığını veriyor. Kıymetli dostlarımız; işte İslam’ı öğrenmek yaşamak hepsi zikirdir. Kuran-ı Kerim’i okumak için anlamak için dünyaya anlatmak için hepsi zikirdir. Kuran-ı Kerimi unutmak hakkında bakın Peygamberimiz ne diyor ‘’Taha Suresi 124-125’’ de anlatıldığı gibi kim Kur’an’ı unutursa bundan daha büyük günah bilmiyorum elleri kesik olarak mahşere gelir, cüzzamlı olarak elleri boş mahşere gelirler. Peygamberimizden bakın kaynağını verdiğim kaynaklar da bu hadisi şerif’te rivayet edilmiştir. Unutmamanın çaresi şimdi Kuran-ı Kerimi unutmamak için neler yapılabilir. Cuma gecesi seher vakti 4 rekât namaz kılın her rekâtta Elham’ı Şerif, Yasin’i Şerif Tebareke-i Şerif, Duhan Suresi o sure-i şerifi, Secde Suresini ki o Sure-i şerifi oku dua et buna 3 veya 7 Cuma gecesinde devam et devamlı okuyanlar de unutmazlar. Unutmamanın bir çaresi Kuran’ı Kerim’i devamlı okumaktır. Cihad ile zikir edene Allah hidayet ile karşılık veriyor ve ihlasla Allah’ı zikreden kurtuluş veriyor ve dostlukla onu karşılıyor.

 

Dakika 30:02

 

İşte kıymetli dostlarımız; Kuran-ı Kerimi unutmamanın çareleri anlatılıyor. Sesinizi Kuran-ı Kerim’de güzelleştirin,  güzel okuyun Fatiha ve Bakaranın sonu hakkında her harfine istediğin verilir diyen bir melek müjde getirdi. İlk 7 sure Tevrat yerine verildi, 100 ayetlik sureler Zebur yerine verildi, Fatiha-i Şerif İncil yerine verildi, fazla olarak da mufassallar verildi. Bakara Suresi ve İmran surelerini okuyana bunlar şefaat ederler. Amenerresulü Arş’ın hazinelerinden verildi bunları öğrenin. Ayetel Kürsi okunan yerde şeytanlar duramaz. Kehf suresi de okuyana nur olur Deccaldan korunur evvelinden sonuna en az 10 ayet okuyun Cuma günü de Kehf Suresi’ni okuyun. Yasin’i Şerif Kuran’ı Kerim’in kalbidir, onu bir okuyan 10 kere Kuranı Kerim okumuş gibi olur. Yasin’i okuyan bağışlanır ölülerinize Yasin okuyun. Okumaktan maksat Kuran-ı Kerimin içini anlamak dışına da okumaktır, manası ile lafzıyla okumaktır. Bu hayat veren nur’un derslerinde hepsi var hem manası hem de lafzı ortadadır. Tebareke kabir azabını men eder, kabirde her taraftan gelecek azaba karşı koyar okuyan çok sevap kazanır. Zilzal Suresi Kuran-ı Kerim’in yarısına, İhlas Suresi üçte birine, Kafirun Suresi dörtte birine, İzacae de dörtte birine bedel sevap verilir. Tekasür’ü okuyan bin ayet sevabı alır. İhlası devamlı okuyanı Allah seviyordur da ondan cennette köşk yapılır. Gul Euzuler gibisini okuyamazsınız bunlara devam edin. Bunlar sevgili Peygamberimizden rivayet edilen hadisi şerif notlarıdır irşat notlarıdır. Bunlar fıkhi konular için bunların özel fıkıhla ilgisi vardır. Fıkıhla ilgili olan kısmını fıkıh kitaplarımızda öğrenmeniz İnşaAllah fıkhi konuları da burada sizlere takdim etmeye çalışacağız. Şimdi hadis notlarımız devam ediyor. Kuran-ı Kerimi bitirdik şimdi hadisi şeriflerden de not vereceğiz sizlere irşat notları, peşinden diğer ilmin dalları ki başlar fıkıh geliyor onunla da ilgili sağlam kaynaklardan size bilgi vermeye okumaya okutmaya hep beraber devam edeceğiz. Abdestli yat yatağına Peygamberimizin tavsiyelerinden bakın biri de budur. Abdestli ve zikirle yatan rahmet meleği ile geceler o melek bağışla diye dua eder. Kesin gece ibadetine kararlı kişinin kılamadığına kılmış sevabı verilir, uykusu sadaka olur içinden geçirse niyetinin karşılığını alır sağına yat, dua ile Amentü 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu ekber bunları oku Hz. Fatma’ya (RA.) bunlar hizmetçiden iyidir dedi.

 

Dakika 35:05

 

Gulya, Gulhu, Guleuzuler, Ayetel Kürsi, Amenerresulü oku yatarken oku bunları, bunları namazdan sonra ve yatarken okuyun şeytan söylemenizi istemez. Namazdan sonraki tesbihleri de yatarken oku, sure oku ayet oku yatarken ve kalkarken Melek de gelir şeytanda gelir. Şeytan ilk sözün şer olsun ister Melek hayır olsun ister, oku zikret ki şeytan gitsin. Onları cennetlikler yapar istiğfar edin tağutları inkâr ediyorum deyin. Uyanınca da söyleyen korunur şeytan vücuda düğüm vurur bağlar zikir, abdest, namazla düğümler çözülür, neşelenir gece namazı kılanlar Salihlerden şifa bulanlardan duası müstecap olanlardan mağfiret olunanlardan olurlar. Kâbe’de kılmış gibidir Kuran-ı Kerim ve gece ibadeti üstünlüktür. Gece namazını açıktan okuyan melekler, Müminler, cinler gelir, cemaat olurlar bunların mezarları cennet olur. Kuran-ı Kerim mezarına gelir ona şefaat eder huriler kuşatırlar, hem yatakta hem mezarda kuşatırlar. Mücahide zikredene, Kuran-ı Kerim okuyana, içeriğini anlamaya çalış, iman ve amel edene, gece ibadet edene Allah (Celle Celalühü) bunları gülerek sever gülerek sevdiği kullarına nice ziyafetler verir. Gece Kuran-ı Kerim okuyan cenneti yakalar. Yer ve gök dolusu sevap alır 1200 dünya sevabı alır. Şunu hiç unutma daha önce de hatırlatmıştık ‘’Zuhruf Suresi’nin 36-46 ayetleri’’ söyle bir bak;  (وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾). Kim Rahmanı zikretmekten yani Kuran-ı Kerim ve irşadından onun hükmünden gafil olursa yani Kuran-ı Kerim’den ki Rahmanın Zikri Kuran’dır, ondan kim gaflet ederse yanından ayrılmayan bir şeytanı onun musallat kılarız diyor Cenabı Hak.  Kuran-ı Kerim’de uzak olmanın gaflet etmenin cezası hemen ona bir şeytan gönderiliyor, o şeytan ona musallat kılınıyor. Ondan sonra artık saparlar kendilerini doğru sanırlar, şeytanla beraber yaşarlar. (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾) Kim beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşr edeceğiz buyuruyor Cenabı Hak. ‘’Taha suresi 124- 125- 126’’ya kadar bu ayetlere baktığın zaman gerçekleri görürsün. Taha suresinde yine beni ne için kör kıldın? Diyor mahşere kör gelenler. Sen ayetleri unuttun Kuran-ı Kerim’e sırt döndün, şimdi sende unutuldun diye ona cevap verilir, yani gerçek zikir Kuran’ı Kerimdir. İslam’dır bilmek yaşamak unutmamak.

 

Dakika 40:10

 

Zikir beni bir toplum içinde bir kulum anarsa ben onu meleği ala da meleklere alırım Melek’i Âlâ nedir? En büyük melekler meclisidir. Zikir halinde onunlayım dilim sürekli zikir halinde olsun, devamlı zikre yüz köle azat etmişlerin sevabı verilir, zikre şehit sevabı verilir şeytandan korunur zikreden Allah’ın kalesindedir. ‘’Taha Suresi’’ hakkında bakın gerekeni söyledik şunlar amellerin en hayırlısındandır; zikreden dil şükreden kalp imanda yardım eden eş yani karı koca. Zikir Yüce Allah’ın kuluna ilhamıdır, bu hadisi şerifleri Hâkim ve Beyhâkî rivayet etmişlerdir. Zikir Yüce Allah’ın kuluna ilhamıdır lütuf ve ihsanına layık olanlar zikir meclisine devam edenlerdir. 1. Zikir Meclisi beş vakit namazı cemaatle kılmak ilim meclisinde bulunmaktır. Ondan ötesi diğerleri bundan sonra gelir zikir meclisinin ganimeti cennettir zikir meclisi cennet bahçesidir. Kuran-ı Kerim’in okunduğu anlatıldığı Kuran-ı Kerim’in konuştuğu sünnetin konuştuğu ortam zikir meclisidir. Bu derslerin tamamı A’dan Z’ye hayat veren nur’un dersleri, kesif notları irşat notları, Kuran-ı Kerim dersleri, bu hadisi şerif dersleri komple ilmi zikirdir ki zikrin en üstüdür hem de cihadı kebiridir. Allah kulun (Celle Celalühü) Allah’a verdiği değeri kuluna verir. Şimdi sen Allah’a nasıl eğer ki Yüce Allah’ın Yüceliğini iyi anlamış da iyi inanmışsan Allah da sana o türlü değer verir. Kuluna o değeri verir sen Allah’u Teâlâ’yı iyi anlamamışsan, iyi inanmamışsan onu yüce sıfatlarla tanımamışsan işin içine cahillik ve şirk karışmışsa o paçavra olarak senin inancın suratına çarpılır. Yüce Kur’an’ı, nurlu İslam’ı, Allah’ın sıfat ve isimlerini onun şanına yakışır şekilde anlayıp dinleyeceksin ona göre Allah’ı doğru tanıyacaksın. Allah için birbirini sevenler, zikir için toplananlar inciden minber üzerindedir, zikir için toplanın en üstün toplanma ilim meclisidir.  Bir meclis toplum Allah’ı zikretmeden kalkar, Eğer böyle bir durumda kalkarsa Allah’ın adını anmadan eşek leşi gibi kalkar, netice noksanlık ve pişmanlık olur. İşte Peygamberimizden bu haber de nakledilmiştir. Gürültü meclisinden kalkarken şunları oku kefaret olur. ‘’Sübhaneke Allahümme ve bihamdik la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed’’. Bunları hiç ihmal etme hemen oku. Kelime-i Tevhit bakın haber’de Ya Musa diyor Cenabı Hak tevhit getir la ilahe illallah de sevabı 7 gökten 7 kat yerden ağır gelir, gerçek tevhit getiren ateşe girmez. La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah’ın içinde İslam’ın tamamı vardır. Yeter ki inkârın olmasın küfrün olmasın şirkin nifakın olmasın. Biri la ilahe illallah deyip de yaşantısıyla Kur’an’a ters davranıyor, yaşantısı Kur’an’ı inkâr ediyorsa Yyüce İslam’ın emirlerinden herhangi birini kabul etmiyorsa onun dilinin kelimeyi tevhit okuması ona fayda vermez.

 

Dakika 46:00

 

Çünkü tevhit imanı kalbin tasdiki dilin ikrarı ile İslam’ın tümünü tasdik etmeye bağlıdır. Bu icmali imandır. Tevhit icmali iman ile işe başlamaktadır. Kelime-i şehadet 99 sicil defterinin günahlarını aldırır, yalnız dediğim gibi gerçek anlamda Kelime i Şehadet getirecektir. (اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) Bunun içeriği İslam’ın tamamıdır iman ve İslam burada tastamam hepsi mevcuttur. Onun için İslam’ın bir tarafını kabul edip bir tarafını etmeyenler Kelime-i Şehadet getirmiş sayılmazlar, kim 10 defa (Lâ ilâhe illallàhu vahdehû lâ şerîke lehlehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey‚inkadîr.)  derse 2 milyon sevap alır. Beni İsmail’den 10 kölede azat sevabı alır. Allah vermeyi istiyor, ebedi Allah’a muhtacız, Cenabı Hak bunları niçin vermek istiyor, bu kullarım bana ebedi muhtaç senin bu tetkiklerini ne yapıyor vesile kabul ederek ebedi senin her ihtiyacını vermek istiyor. Allah vermeyi seviyor. Allah Rahman ve Rahim Hannan ve Mennan (Celle Celalühü) yalnız imanında problemin olmadan bunları yaparsan kazanırsın yoksa işine geleni alıp işine gelmeyeni almazsan hiçbir amelin sana fayda vermez. İslam bir bütündür tümüne inanacaksın tasdikten geçireceksin dil ikrar ve gücün nispetinde ameli salih işlemeye devam edeceksin. Farzlardan başlayarak hiçbir farzı vacibi sünneti ihmal etme. Kim 100 defa Subhanallahi ve bihamdihi Allahu ekber söylerse amel defterine 124000 iyilik yazılır. Beş vakit namazda bunların hepsi mevcut beş vakit namazını şuurlu şekilde kıl namazın içinde ve dışındakileri yerine getir. Hanefi mezhebinin ortaya koyduğu beş vakit namazın kılınma şekli namaz içi ve dışında bu faziletlerin hepsi var. Denizköpükleri kadar günahı olsa affedilir. Yüz köle azat etmişlerin sevabı verilir. Bakın kelimeler kolay kelimeler ama en yüce kelimeler sevabı da yüce bak sana neler kazandırıyor. Yüz cihat atış sevabı verilir yüzde kurbanlık deve sevabı verilir. Sübhallah’ın anlamını bilerek ve bihamdihi’n anlamını bilerek Allahu Ekber’in anlamını bilerek söyle, bunları hep biz Kuran-ı Kerim’in hayat veren nur’un derslerinde o irşat notları ve tevhit keşif notlarında bu kelime, kelime hepsinin anlamını verdik. Bu derslerin hiçbirini kaçırma, iyi anla iyi dinle temelden zirveye doğru devam et, bu dersler temelden zirveye yerden arşı alaya seni çıkaracak derslerdir.

 

Dakika 50:10

 

Evet, “Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber (Allah… ve la ilahe illAllahü vAllahü ekbervela havle vela kuvvete illah billahil aliyül azim”. Derse bir insan denizköpükleri kadar günahları olsa bağışlanır. Melekler Allah’a ulaştırır yapraklar döküldüğü gibi günahlar dökülür, bunun da içeriğini anla ve muhalefet etmeden tam iman ve ameli salihle okursan bu sevapları alırsın yoksa işine geldiği gibi okudun işine gelmediği gibi İslam’ın bazı emirlerini kabul etmedin, o zaman bir şey kazanamazsın kaybedersin. İslam’da alınmayacak bir şey yok ki İslam’ın hepsi yüce. Sakın ola ki İslam’ın hiçbir emrini inkâr etme, tekzip etme, şüphede bulunma, şirke düşme, nifaka düşme. Allah’a sıkıca sarıl ve yalvar iyi Müslüman olmaya bak iyi Müslüman olur da bunları böyle okursan hep kazanırsın. („La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym“) kim bunu böyle okuyorsa 99 derde deva olur en kolayı kederdir. Cennet hazinesidir, esaretten kurtulur fakir olmaz. („La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym“) eğer yakine ererek okuyabilirse içini kavrayarak işte bu anlatılanları kazanırsın daha neler kazanırsın. Vakıa Suresi’ni her gece okuyan fakir olmaz, gece Duhan Suresi’ni okuyana 70000 Melek istiğfar eder. Yasin’i Şerif okuyan bağışlanır. Beş vakit namazdaki çekilen tesbihler her namazdan sonra 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu ekber derse denizköpükleri kadar günahı olsa affeder, Ayetel Kürsi İhlas’ta okunursa cennete girmesin ölüm engel olur, bunları okuyanlar güvencededir. Farzdan sonra ‘’Estağfirullah el Azim ve etübü ileyh’’ derse bağışlanır. Kıymetli dostlarım; Rüya şimdi de bu faziletli İslam faziletlerle dolup taşmaktadır, tüm faziletlerin hepsi İslam’dadır. İyi Müslüman olmana bak, hoşuna giden rüya Allah’tandır dikkat et kötü rüya gören söylemesin bu şeytandandır soluna tükürüp kıp yapsın Euzu okusun, namaz kılsın kötü rüya gören bak soluna tükürüp kıp yapsın, Euzu okusun, namaz kılsın ve başka haberlerde sadaka versin der. Mesela uyuyamıyorum uykum yok diyenlere, gece korkuyorum diyenlere şu hadisi şerif şu dua tavsiye edilmiştir.

 

‘’Euzubikelimatillahittaammati min şerri ma halaka ve zera ve zera ve min şerri ma yenzilü minessemai ve yarucu minha ve minşerri ma yarucu minha ve minşerri fitenilleyli vennehari ve min şerri küllü tarıkın illa tarıkan yeduku bi hayri ya rahman’’

 

Efendimize cinlerin diyor şeytanların saldırmışlardı saldırısına karşı Peygamberimiz bunu okudu saldıranların ateşleri söndü diye haber var. Evden çıkarken de şunları oku.

 

Dakika 55:01

 

Şeytanlar uzaklaşır; ‘’Euzu billahil azim bi vechihil kerim ve sultanihil kadim mineşşeytanirracim’’ Bunları oku tekrar ediyorum. ‘’Euzu billahil azim bi vechihil kerim ve sultanihil kadim mineşşeytanirracim’’

 

Bunlar birer birer dua örnekleri sığınma örnekleridir, sadece bunlardan ibaret değildir biz not halinde veriyoruz. Yüce Allah şunlara da kefildir, savaşan mücahide, camiye gidene, evinde selam verene kefildir diyor. Vesvese hinzep isimli şeytan ve hannâs isimliler bunların vesvesesine karşı zikredersin yani Ayetel Kürsi oku, Gulhu, Gul euzuleri oku soluna tuf dersin, Hüvel evvelü vel ahiru vezzahiru vel batın ve hüve bi külli şeyin âlim. Bunu oku eğer içinde vesvese varsa bunları okuduğun zaman o vesvese gider Allah’ın Lütfu Kerem’i ile İnşallahu Teâlâ. İstiğfar Allah’ım mağfiretin günahımdan geniştir ümidim amelime amelimden daha çok rahmetinedir. Affeyle Allah’ım böyle yalvarana affedildin denildi. Cenabı Hak kullarına benden hidayet rızık ve af dileyin ki karşılığını vereyim buyurur, dua silahtır dinin direğidir yerin göğün nurudur. Cenabı Hak ‘’Bakara Suresinde 186’’ da (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾) buyurulmuştur. Yani dua silahtır dinin direğidir yerin göğün nurudur dua edin karşılığını Allah’tan alın. Cenabı Hak dua edene ben icabet ederim diyor. Kaderi Cenabı Hak ezeli ebedi bildiği için kaderi de kendi ilmi ezeli ebedisine göre yazdığı için duanın durumuna göre sana Cenabı Hak kimin ne türlü dua edeceğini de bilerek ne yapmıştır kaderi ona göre yazmıştır. Duana göre ezelde sana lehine kader yazılır, ömrü de iyilikler uzatır senin dua edip etmeyeceğin iyilik yapıp yapmayacağın ezelde biliniyor ona göre sana kader ona göre de ne yapıyor ömür veriliyor. Günahlar rızka mani olur dikkat et bütün canlıların rızkını Allah verir ama günahlar rızka mani olur, huzur içinde rızık temin edeceğin yerde sıkıntı içinde kalırsın, rızkın yine verilir ama bir mutlu rızık kazanmak vardır bir de çilekeşlik vardır. Günahlarından dolayı kendini suçla tövbe istiğfar et. Deki; duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin bakın burada duanın önemi ‘’Furkan Suresi 77. Ayet’’ de bunlar anlatıldı. Burada da hatırlatma yapıyoruz, kıymetli dostlarımız gerçek şu ki yalanladınız gereği yapılacaktır. Yani kim gerçeği yalanladı ise gereği yapılır, mahvetmiştir kendini. (قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾).  Bu da bu ayet duanın önemini biraz önce anlamını verdiğim ayetin bu kendisi.

 

Dakika 1:00:03

 

Duaya Kelime-i Tevhit, Kelime-i Şehadet, İhlas ve salavatla başla. İsmi Azam denildi ki şunu da 3 defa oku ya Erhamerrahimin. ‘’Taha Suresi’nin 111. Ayetini oku’’ bu da İsmi Azam denildi. Şunlar da dilekler kabul olur denildi;

 

‘’Allahümme inni eselüke bi enne lekel hamd la ilahe illa ente ya hannan ya Mennan ya deyyan ya bediassemavati vel arzı ya hayyu ya gayyum ya zelcelali vel ikram ya kadir vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim’’

 

İşte bunları oku bunları okuyanın dilekleri kabul edilir müjdesi verildi. Bakara Suresi’nin 163. ayeti ile Ayetel Kürsi ’ye de İsmi Azam denildi. En yüce isimle rahmetini diliyorum de. Allah’ım en yüce isminle rahmetini diliyorum diye dua et, bildiğim ve bilmediğim bütün güzel isimlerin ile dua ediyorum de. Yunus’un duasıyla dua edin, (أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ). Denizde balığın karnında Yunus Aleyhisselamın duasıdır bu bununla dua edin. Secdede dua edin, seherde dua edin, dua da acele etme gözünü göğe dikme samimi ol. Beddua etmeyin şunlar reddolunmaz; mazlumun duası, misafirin duası, anne babanın duası evladına olan duası ki bu yaptıkları dua ve beddua bunlar ret olunmaz sakın kimse beddua etmesin babasının annesinin bedduasını da almasın, görevini doğru yapsın. Şimdi de Salatü Selam hakkında bazı hadisi şeriflerden irşat notları verelim. ‘’Ahzap Suresi 56’’da buyrulduğu gibi kim Peygamberimize bir salavat okursa şu mükâfatlar verilir; on mağfiret verilir on ihsan lütuf edilir on derece verilir on köle azat sevabı verilir kendisine şefaat edilir. Allah ve melekler 70 salavat getirirler. Cuma günü de salavat getirin, salavat getirene Efendimiz (aleyhisselatu vesselam) dua eder. Bir görevli melek salavatı Efendimizin ruhuna ulaştırır, dertler gider günahlar affolur, dilekler kabul olur, sadaka sevabı yazılır, iki kişi bir araya gelip salavat getirince günahlar affolur, duanın kabulüne vesiledir. Cebrail Aleyhisselam şunlara beddua etmiştir. Hazreti Muhammed’de (aleyhisselatu vesselam) âmin demiştir, onlar şunlardır Ramazan’ı Şerif’te mağfiret olunmayanlar, Hz. Muhammed’e salavat ı şerife getirmeyenler, anne ve babasına asi olanlar, bunlar Allah’ın rahmetinden uzak olsunlar sürünsün, burnu dürtülsün o cimrilerin ki onlar salavat getirmeyenler dedi Cebrail (Aleyhisselam) Hz. Muhammed de âmin dedi. Emir Allah’tan hayırlı kazanca dikkat edin hayırlı kazanç insan kazancının en hayırlısı el emeği alın teridir. Davut Aleyhisselamın azığı sırtında alın terini yerdi.

 

Dakika 1:05:05

 

Ailesine bakan helal yediren Allah yolundadır. Allah kendi yolunda ki sanatkârı sever, rızık sabah güneşi doğmadan taksim edilir, erken kalkınız şunlardan biri olun. Adil idareci, adil sanatkar, dürüst tüccar, ziraatı güzel işleten ziraatçı olun bunun emsali çeşitli sanat dallarına bilimsel branş dallarına işaret edilmiştir. Bunlardan biri sizde olsun buyrulmuştur, çağın şartlarına göre en üstün sanat bilim dallarında birinde olsun, iyi den iyiye çalışmaya bak. İşte bu gayretler bu hayat veren nur’un derslerinin içinde bütün yüce değerler yüce dersler bulunmaktadır. Bu okulda hep beraber iyi okuyalım iyi okutalım. Çarşı pazarlar konusun da Peygamberimizden şöyle haberler var. Çarşı pazar ve toplumda da Allah’ı zikredin, şunu okursanız bu zikre devam ederseniz bakın nice sevaplar alırsınız önce okuyacağınızı öğrenelim;

 

‘’Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemût biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

 

Bunu okuyanlara bakın 1.000.000 sevap verilir, 1.000.000 günahı affolur, 1.000.000 derece verilir, gafillerin arasında zikreden kurular içinde yeşil gibi karanlıkta kandil gibidir. Savaştan kaçanlar arasında savaştan kaçanlar arasında savaşan gibidir, insan ve hayvan sayısınca sevap kazanır günahları affolur, bu görüyorsunuz ki bu tevhidin içeriğini de iyi anlamak ve nefsi o manayla kuşatmakla pazar yerlerinde toplum içinde Rabbinle bu şekilde diyalog kurarsan bunları okursan bu sevapları Cenabı Hak veriyor. Allah için bu sevapları vermek kolaydır, kul buna ebedi muhtaçtır, çok veriliyor falan zannetmeyin ebedi muhtacız biz Yüce Allah’a. ‘’Talak Suresi 3. Ayette’’ anlatıldığı gibi rızık her konuda orta yolu takip etmek, nübüvvetin 24 cüzünden bir cüzdür. ‘’Meryem Suresi 39 ve 40. Ayetlerde’’ de anlatıldığı gibi rızkın tamamını elde etmedikçe ölüm olmaz, kişinin rızkı bittiği gün ölüm olur ve ölümle rızkın bitmesi aynı anda olur. Çünkü Cenabı Hak herkese ömrü kadar rızık tahsis etmiştir. Rızkı Allah verir sen Allah için çalış, herkese yaratıldığı şey kolaylaştırılır, cenneti cehennemi şunlarda arayın; Emirler cennete götürür, nehiyler yasaklar cehenneme götürür, nehiyler haram ve günah olanlardır başta şirk, küfür, nifak bunların dışında aramayın. Bütün iyilikler emirlerin başında iman ameli Salihler gelir, ameli Salihlerin başında farzlar vacipler sünnetler gelir, zenginlik ise gönül zenginliğidir, rızık kulu ecelinin kendini aradığı gibi arar. Talak suresi 3. Ayette anlatıldığı gibi. Güneş doğarken batarken melekler şöyle nida ederler.

 

Dakika 1:10:04

 

Yeterli mal ibadete engel olan çok maldan hayırlıdır. Hayır işleyeninkini artır Yarabbi, cimrininkini helak et Yarabbi diye melekler nida ederler. Ahirette ahirete bağlı olana dünya hizmet eder, dünyaya bağlı olanın alnı ortasında iki gözü arasında fakirlik korkusu vardır huzur bulamaz isterse lort zengin olsun onun huzuru yoktur niye dünya ehlidir. Ahiret ehli olan ise bunlara dünya hizmet eder dünyaya bağlı ise o kişi dünyanın kölesidir artık o dünyaya hizmet eder dünya ona hizmet etmez huzuru da yoktur ne kadar zengin olursa olsun. Huzur başka zengin görünmek başkadır nice yağlılar vardır hiç eti yenmez, gönlünde dünya olan hayırdan mahrumdur. Müslümanın derdini dert edinmeyen Müslümanlardan değildir zorlanmadan kendini küçük düşüren bizden değildir. İslam en yüksek olandır, İslam en yücedir, Müslüman yüce değerleri korumak zorundadır. Yüce değerleri küçük gösteremezsin Ey Müslüman sen yüce değerlerin adamısın. ’’Meryem Suresi 39- 40’’ da anlatıldığı gibi takdire rıza, yakin yani kesin iman huzurun kaynağıdır tekrar ediyorum huzurun kaynağı takdire rıza ve yakin, yakin nedir kesin imandır şeksiz şüphesiz bunlar huzurun kaynağıdır, neymiş rıza ve yakin, şüphe ile öfke çilenin hastalığın kaynağıdır. Bir başka haberde bu böyle bildirilmiştir. ‘’Talak suresi 3.

 

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

 

Çünkü onlar gaflete dalmış oldukları halde iman da etmemişken iş olup bitmiştir ölüm gelivermiştir ama muttakiler için böyle değil. Kim Allah’tan korkar Yüce Allah’a olan itaatini yapar takva yolunu tutarsa ona Allah çıkış yolu halk eder, ummadığı yerden rızıklandırır. Talat suresi 3. Ayet, Cenabı Hak yine diğer ayeti kerimede ne diyor Yüce Rabbimiz, Ey iman edenler Allah’a şükredin yalnız ona kulluk ediyorsanız (كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ). Size verdiğimiz rızıkların en temizinden yiyin helalinden yiyin. Sakın ola ki kimsenin hakkını yemeyin haram yemeyin, ayetler okununca ağlayanlar secdeye kapananlar bunların peşinden diyor bir nesil geldi namazı bıraktılar, nefislerine uydular, bunlar cezasını çekecekler. ‘’Meryem Suresi 59’’ namazı bıraktılar hevaya uyduları heva nedir kendi keyfine göre Allah’ın emirlerine ölçüsüne göre değil (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ), insanları küçümseyerek yüz çevirme ‘’Lokman suresi 18’’

 

Dakika 1:15:07

 

Kibirli yürüme kendini beğenmişleri övünenleri Allah asla sevmez. Az bir bedelle değiştirenleri ahirette payları yoktur. Allah’ın emri değiştirilmez Allah’ın ayetleri para ile satılmaz, o gün Allah onlarla konuşmaz temize çıkarmaz, elem verici bir azap vardır. İşte kıymetli dostlar Şanlı Kur’an ve şanlı sünnet Peygamberimizin Şanlı sünneti de ikisi Kur’an ile beraber cihana nur, nur saçmaya devam ediyorlar. Cihan’ı aydınlatan ruhları kalpleri aydınlatan Muhammed’i şeriattır. Kur’an ve sünnettir, bunun önceleri de icma ümmet müçtehit âlimlerdir. Fakih âlimlerimizdir gerçek müfessirlerimiz muhaddislerimizdir ve kelam âlimlerimizdir yani İslam âlimleri hangi branşta olursa olsun ilmin direkleridir bunlar ta arşa kadar. Cenabı Hak bu gerçekleri duyurdu; eğer takdire rıza yakin de bunlardan hoşnutsuzluk varsa bu da üzüntü keder kaynağıdır, takdire rıza olmayan yerde ne vardır şüphe vardır ve iman da yoktur, kesin imanın olmadığı yerde ne vardır yine şüphe vardır, şüphenin olduğu yerde iman olmaz, imanın olmadığı yerde huzur olmaz. İşte hoşnutsuzluk varsa bu da üzüntü keder kaynağıdır. Sebep ne? Rıza yok yakin yok. Gözü dolup Allah için ağlamayan kalbi katı olan uzun emel sahipleri dünya düşkünleri bunlar bedbahttır. Bunlar dinleri için aç kurtlardan daha zararlıdır, bunların vadi dolusu malları altınları olsa öbür vadilerde dolu olsun bizim olsun isterler. Helal rızık helal yiyin haram yemeyin duası kabul olmaz yani haram yiyenin duası kabul olmaz. Kıymetli dostlarımız; ‘’Bakara Suresi 172’’de anlatıldığı gibi şunlar sizde olursa size zarar veremezler. Bir, emanetleri korursunuz İslam’ın tümü emanettir, Allah’ın sana teklif ettiği her şey emanettir, bir de insanların sana yaptığı emanetler vardır. Bunlar da emanettir emanetleri korursunuz her konuda doğru olursunuz güzel huyunuz varsa tam helalinden de yiyorsanız size kimse zarar veremez Allah’ın izniyle. Bunlar sizde olsun yeter ki bir, emanet korunacak, dosdoğru olacaksın, güzel ahlaklı ve helalinden yiyeceksin bunlar sende olacak. Şimdi bakalım kendimize soralım emanetleri koruyor muyuz? Her konu da dosdoğru muyuz?  Huyumuz, ahlakımız İslam ahlak güzel ahlak mı? Kötü ahlakımız var mı yok mu? Tam helalinden yiyor muyuz? Kendimizi hesaba çekelim ve gerekeni yapalım tedbirimizi alalım, haramla beslenen vücut cennete girmez.

 

Dakika 1:20:01

 

Bir vücut ki haramla besleniyor tamam cennete giremez. Zühtü takva günahlardan uzak kalmak şüphelileri terk etmek insanların görmesini istemediğin günah sayılanları terk et yaptığın yapacağın işleri kalbine, kalbine de danış, ehline de danış, sevaba sevinen günahtan üzülen kalp Mümindir. Takva ehli ol bilgili ibadet et bilinçli ol hayır fazilet bundadır. Müsamaha Allah’a yakın olanlar alışverişte kolaylık gösterenler ateşe haram kılındı. Hayırlınız borcunu güzel ödeyendir, pazarlıktan cayana rıza göstereni Yüce Allah affetti. Haksızlık kötülük yayılırsa açlık ve vebada yayılır, açlık işte dünyanın bakın bunca nimet bol ama kapitalist dünya bir tarafı sömürüyor bir taraf açlık sınırında yaşıyor. Kötülük yayılınca açlık ve veba yayılır bakın çeşitli hastalıklar çıkıyor ve çaresi bulunamıyor ne için kötülükler yayıldı günahlar haramlar yayıldı da ondan. Ölçü de ve tartıda haksızlık yapılırsa onlara kötülük geçim sıkıntısı devletin zumlu ortaya çıkar, zekât verilmezse rahmet kesilir. Allah ve Resulüne verilen sözden dönülürse onlara hariçten düşman musallat olunur ve Cenabı Hak düşman musallat eder, kazançlarının bir kısmını ellerinden alır. (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ). Bu ayeti kerimeye de dikkat et, evet Maide Suresinin bu ayetine bir bak bunlar anlatıldı. Allah’ın kitabı ile hükmetmezlerse birbirlerine düşerler anarşi monarşi terör parçalanma ortaya çıkar. Esas teröristler Allah’ın kitabına adaletine karşı çıkanlardır, terörün kaynağı anarşinin kaynağı haksızlığın sömürünün zulmün kaynağı ordadır. ‘’Vemen lem yusbih ve yümsi nasihan lillahi’’. Huzeyfe -tül Yeman’dan rivayet edilen ila ahir bu hadisi şerif’te ne diyor; aldatan silah çeken bizden değildir. Maymun ve şarapçı bu da bunun bir kıssası vardı bu da anlatılmıştı Müslümanın dertleri ile ilgilenmeyenler onlardan değildirler. Allah için Resul için kitabı için halifesi ve tüm Müslümanlar için akşam sabah nasihat etmeyenler de onlardan değildir. Çünkü Müslümanlar mutlaka nasihat etmelidir. Yüce İslam’ı iyi bilmeli iyide tebliğ etmelidir dikkat et bunu yaparken Allah için Resulü için kitabı Kur’an için yani Müslümanların başında Allah’ın hükmüyle hükmeden idareciler idareci için ve tüm Müslümanlar için akşam sabah nasihat etmeyenlerde Müslümanlardan değildirler. İhtikâr stokçu cüzzama yakalanır, stok ettiği malın hepsini kefaret olarak verse günahtan kurtulamaz. Milleti sıkıntıya sokmak için toplumu stokçuluk yapanlar ihtikârcılar günahtan kurtulamazlar. O malın hepsini sadaka kefaret olarak verseler bile. Hemen vermelidirler bu malları sadaka olarak versinler veya stokçuluktan vazgeçsinler tövbe istiğfar etsinler. Stokçular katillerle mahşerde haşr olurlar.

 

Dakika 1:25:33

 

Evet, yeryüzünde tabii ol, sesini de yükseltme seslerin en çirkini merkebin sesidir, (إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) Lokman 19. Ayette. Pahalılığa sebep olan stokçuyu ateşe atmak Allah’a hak olmuştur. Allah’ın verdiği nimetleri kullarından sen nasıl esirgesin, milleti nasıl sıkıntıya sokarsın. Doğru tüccarlar doğru sözü tüccar cennete nebiler Sıddıklar şehitler ile beraber girerler. Alıcı satıcı ayrılıncaya kadar muhayyerdirler. İyiliği başa kakan, yemin eden tüccar, zina eden, yaşlı zalim, devlet başkanı, susuza su vermeyenler bunlara Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Bunlar herkes de kötüdür ama bakın bazılarında daha da kötüdür. Ortaklar Cenabı Hak iki ortak ihanet etmezse 3. ortak ben olurum, ihanet ederlerse onlara şeytan ortak olur, cariyeden yavruyu ayırma. Ana ile yavruyu kim ayırırsa Allah sevdikleriyle arasını ayırır, ayıranlar lanetlendiler yani kimsenin yavrusunu anasından alma kuş bile olsa yapma. Borç meselesi, Peygamber Efendimiz (Aleyhisselatu Vesselam) küfürden borçtan hak hukukların tamamından kul haklarından Allah haklarından Allah’a sığınırım derdi şunlardan kurtulana cennete gir buyurdular bir.

 

Dakika 1:28:11

 

(Visited 558 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}