hadisvetasavvuf-14-01

14- Hadis ve Tasavvuf Ders 14 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 14

 

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Hadisi şeriflerle irşat notlarımız devam ediyor. Allah (CC) kime iyilik dilerse ona dinin inceliklerini öğretir. Allah’ı (CC) en iyi bilenler ondan korkanlardır. İbadetin en üstünü dini İslam’ı doğru anlamaktır ve gerçek takvadır. İlim talebinde olana cennet yolu açılır ibadet yerinde toplanıp Kuran-ı Kerimi okuyup onun manasının anlatıldığı topluluğu yani o cemaati melekler kuşatırlar. Üzerlerine huzur ve rahmet iner. Allah (CC) melekleri över bakın yeryüzünde benim kitabım Kuran’ı okuyorlar içinin anlamını öğreniyorlar, böyle yapan cemaatleri Allah melekleri övüyor. ‘’Fatır Suresi 28’’ de Allah’tan en çok korkanlar âlimlerdir diyor. ‘’Ali İmran Suresi 85’’de İslam’dan başka din arayanlardan kabul edilmeyecektir, ilim yolundakilere melekler kanat gererler yer ve göktekiler balıklara karıncalara varıncaya kadar ilim için dua istiğfar ederler. İlmin fazileti; ilim ibadettir tesbihtir, ilim cihattır, ilim sadakadır, ilim itaattir, ilim Allah korkusudur, ilim kandildir dosttur. İlim yoldaştır, arkadaştır, rehberdir, silahtır, ziynettir, yükseliştir, önderliktir, hayattır, rütbedir, oruçtur, teheccüptür, Furkan’dır, mutluluktur meleklerin koştuğu meclis ilim meclisidir. İlim yolunda ölen Peygamberlik mertebesine yaklaşır sadece Peygamber olamaz âlimler Peygamberlere varis olurlar. İlim meclisi günahlara kefarettir, ilim öğrenirken ölen kimse şehit ölür. Bir konu öğrenmek ilimden dinden bir konu 1000 rekât nafile namazdan daha faziletlidir. İlminden faydalanılan âlim âlime yer ve gök ehli dua eder, ilmini açıklamayana ağzına ateşten gem vurulur. Melekler ilmi ile mal biriktirip ilmini açıklamayanlar diye nida eder, tellallar bağırırlar. Âlimler ve ilim öğrenenler hayırda ortaktırlar âlimlerle beraber olunuz buyrulmuştur. Âlimin ibadet edene âlim olmayanlara âlim değiller ama ibadet ediyorlar âlimler bu ibadet eden abitlere o kadar üstündür ki âlimler üstünlüğü Peygamberimizin en zayıf Mümine üstünlüğü gibidir. Âlime yer gök ve içindekiler dua eder, samimi gerçek âlimlere hilimli ilmi olanlara ki hatanız ne olursa olsun önemsizdir denir. İlmi size azap etmek için vermedim sizi bağışladım denir. Şefaat etmelerine izin verilir âlimin Abit üzerine 70 derece üstünlüğü vardır.

 

Dakika 5:04

 

Adam gece gündüz ibadet ediyor ama âlim değil, âlimin bunlara üstünlüğü diyor 70 derece üstündürler âlimleri bunlardan da 70 derece üstündürler. Her derece aklının 70 senede aldığı mesafedir her derece dikkat et. Şeytan lain أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ bin abit’ten çekinmez yani şeytan gece gündüz ibadet eden bin ibadet eden çekinmez. Kimden çekinir? Bir tek âlimden çekinir. Bir saat ilimle meşgul olmak kadir gecesindeki ibadetten daha sevimlidir. Dinin direği ilimdir, ilim meclisinde bulunmak Hz. Muhammed’in (AVS) mirasını ilmini bölüşmektir. Sabah namazını kılınca ‘’Subhanallah ilazim ve bihamdihi’’ deyin üç kere.  Körlük cüzzam ve felç hastalıklarından kurtulursunuz. Allah’ım sen de bulunanlardan istiyorum. Bana ihsanını lütfet rahmetini saç, bereket yağdır diye dua ediniz. ‘’Men kesürat salatühü billeyli hasüne vechühü binnehari’’ İbni Mace’nin rivayet ettiği bu hadisi şerif’te de gece ibadeti çok olanın gündüz yüzü güzel olur buyurmuştur. Camiye bilgi edinmek için gidenler haccını tamam yapan ve Allah yolunda savaşan gibidirler, başka maksat da olan ise başkasının malına bakan hasretini çeken gibidir. Dikkat et buraya! Camiye bilgi edinmek için gidenler Kuran’ı dinleyim içini anlayım diye camiye geliyor. Bunlar haccını tamam yapan ve Allah yolunda savaşan gibi sevap alırlar, başka maksatla olan insanlar ise camiye gelmiş ama ne Kur’an dinliyor ne anlamak istiyor. Başka maksat için gelmiş bunlar ise diyor başkasının malına bakan hasretini çeken gibidir. Camiye ilim öğrenmek, anlamak, dinlemek için giden kimselerin evinin eşiğinden adımını atar atmaz günahı bağışlanır, o kimseler Allah yolundadırlar. Âlimlerin üstünlüğü dolunayın en küçük yıldıza üstünlüğü gibidir. Âlimler Peygamberlerin varisleridirler, âlimin ölümü toplum için felakettir. Her yaptığını Allah için yapanlar idarecilere öğüt verenler İslam cemaati içinde bulunup orada hizmet edip oradan ayrılmayanlar, onların duasını alanlar hain olmazlar. Peygamber Efendimiz ya Rabbi sözlerimi insanlara tebliğ edenler benim halifelerimdir onları affet diye dua etmiştir. Bak bunu tekrar ediyorum Sevgili Peygamberimiz (ASV) Yarabbi sözlerimi insanlara tebliğ edenler benim halifelerimdir onları affet diye dua etmiştir. İşte şanlı Kur’an’ı sizlere irşat ve keşif notları olarak hayat veren nurun dersleri olarak takdimden sonra şimdi de Peygamberimizin ameli, kavli sözlerini ne yapıyoruz şu anda da iletmeye  çalışıyoruz tebliğ etmeye çalışıyoruz.

 

Dakika 10:16

 

Cenabı Hak bu duaya Peygamberimizin bu duası içinde bulunan o duasına mazhar olan kullarından eylesin. Kuran-ı Kerim’in ilminin sohbetindekiler Allah’ın misafiridirler ikramı ziyafeti bir düşün hadis uyduranlar cehennemdeki yerine hazırlansınlar ilim meclisi ilim meclisi cennet bahçesidir. Lokman Hekim vasiyetinde âlemlere yaklaş yağmur ölü toprağı yeşerttiği gibi âlimin sözü ölü kalbi nur ile diriltir. Âlime saygı Kur’an’a ilme İrfan’a saygı gösteren âlime saygı göstermesi gerekir. Âlime saygı göstermeyen ilminden dolayı Kuran’a saygısı olmayan, Peygambere saygısı olmayan, sünnete saygısı olmayan insandır. Müslim’in Ebu Hureyre’den yaptığı rivayette üzerlerine Sekinet iner, rahmet kaplar melekler onları kuşatır. Allah onları huzurundakilere zikreder. Kim bunlar? Camide Kur’an’ı okuyor içini anlamaya çalışıyor, ilim meclisinde vaazu nasihat meclisinde bulunanlar bunlar. Şanlı Kur’an’ın İçini iyi anlayıp iyi dinleyenler. (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ). ‘’Fatır Suresi 28’’ ne diyor Cenabı Hak ancak âlimler Allah’tan korkanlar. ‘’Mücadele Suresi 11’’ de Ey iman edenler yer açın kalkın denilince kalkın yer açın, Müminleri ilim verilenleri derecelerle Allah yükseltsin. Şimdi burada da ilme, âlime saygıyı işte açıkça emrediyor. Müslümanlar birbirine saygılı olduğu gibi âlime özel bir saygısının ilminden dolayı olması gerekir. (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾). Ali İmran Suresi 85’’ Kim İslam’dan başka din ararsa (فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ) ondan kabul edilmez kabul edilmeyecektir,( وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) o ahiret âleminde hüsranda olanlardandır. ‘’Maide Suresi 32’’de haksız yere bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Yaşlıya, Kur’an âlimine, adil hükümdara saygı, ikram Allah’a da bu ikram Allah’a tazimdir. Tekrar ediyorum yaşlıya, Kur’an âlimine, adil hükümdara saygı ikram Allah’a tazimdir. Büyüğe saygı, küçüğe şefkat etmeyen ‘’Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker’’ yapmayan bizden değildir buyurmuştur Peygamberimiz. Âlimi tanımayan saygısızlar ümmetim değildir buyurmuşlardır.

 

Dakika 15:00

 

İlim öğrenin âlime saygılı olun, 3 sınıfla alay edenler münafıklardır. Yaşlı Müslümanla, ilim sahibi ile adil idareci ile alay edenler bunlar münafıktırlar. Ümmetim hakkında 3 felaket zenginin birbirini kıskanması, Kuran-ı Kerimi yanlış tevil tefsir edilmesi, âlimlere değer verilmemesi. İşte bunlar üç tane ümmetim için felakettir. Âlimlere değer vermezler, bunlar tam felakettir, ilimde yalnız Allah için olmalıdır. İşte kıymetli dostlar; Peygamberimizin sözleri ile irşat notlarımız devam etmektedir.

 

Dakika 16:15

 

(Visited 119 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}