Tip 16-01

16- Tıp İlmi Ders 16

HAYAT VEREN TIP İLMİ DERS 16

 

Kıymetli izleyenler Yüce Rabbimizin şifa kaynağı olan nimetleri pek çok kâinat nimetlerle dolu bunlardan birisi de mantardır. Sevgili Peygamberimizin bu konuda ki sözlerini hatırlattık yeri gelince yine hatırlatacağız İnşaAllahu Teâlâ. En lezzetlisi beyazımtırak olan mantardır. Göze parlaklık vereceğinde doktorlar müttefiktir. Bahar yağmurlarının rutubeti mantarı çoğaltır Biiznillahi Teâlâ. Mantara gök gürültüsünün kızları denir. Yarıklar ve çatlıklar meydana gelir gök gürültüsüyle buda mantarın çıkmasını kolaylaştırır. Suyu hoştur göze sürme gibi çekildiği zaman gözün zafiyetine faydalıdır. Suyu normal suyla karıştırılıp başa sürüldüğünde zamanından önce saç dökülmesine karşıda faydalıdır kirli kan yapar. Felç ve kalp sektesi meydana getirmesinden korkulur. Yeşil, siyah ve mor cinsi nefes darlığı meydana getirir yeşil, siyah ve mor cinsi. Yine bağırsak ve midede gaz yapar bağırsak sancısı ve renk solgunluğu da meydana getirebilir. Suyu göze sürme gibi çekildiği zaman gözün görme gücünü arttırır mantar suyu göz için en kıymetli ilaçlardandır. mantar suyu sürme ile karıştırılarak göze çekilirse kirpikleri de kuvvetlendirir. Mantar yemek gözü kuvvetlendirir, hararet varsa gözde mantar suyunun sadece sade olarak göze sürmesi şifadır. hararet yoksa gözde diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılır. Suyu göz ağrısına faydalı olduğu gibi zafiyetine karşıda yardımcı olur yani fayda da yardımcı olur. Sirke tuz ile karıştırılarak içilirse mantar zehirlenmesine karşı faydalıdır sirke tuz ile karıştırılırsa. Suyu sıkıştırılarak elde edilebilir. Bugünkü imkânlar daha müsaittir yaş mantar 2’ye ayırıp iç kısımlarını gözün üzerine koymak suretiyle de kullanılır. Yaş mantar sıkıştırılarak suyu çıkarılır sade olarak göze damlatılır veya sürme gibi çekilir bunlar rast gele yapılacak şeyler değildir bir bilen uzman ile dikkat edilmelidir. Ahmet Bin Hanbel’in yanına diyor geldim diyor kıymetli tabiplerden birisi Ebu Hureyre (r.a) rivayette Peygamber (s.a.v) mantar ekip dikmeden kendiliğinden biten bir bitkidir. Suyu ise göz hastalığına karşı şifadır buyuruyor bu Hadis-i şerifi Peygamberimizden rivayet etmişlerdir.

Dakika 5:05

Gözü iyileşti ona bu metot uygulandı tabi tabipler aracılığıyla yapıldı. Peygamberimizin Peygamberiniz diyor geçekten hâkim filozof bir kimseymiş diyor o yabancı bir Doktor Ahmet Bin Hanbel’e gelen. Yine hadis-i şerifler de mantar ekip dikmeden Allah’ın kudretiyle kendiliğinden meydana gelen bir bitkidir suyu ise göz hastalığına karşı şifadır mantar ekip dikmeden Allah’ın kudretiyle kendiliğinden meydana gelen bir nimettir, bitkidir, suyu ise göz hastalıklarına karşı şifadır. Acve hurması ise cennet meyvelerindendir suyu ise zehirlenmeye karşı şifadır değişik hadis-i şerifler böyle gelmiştir. Yine bilmiş olasınız ki mantar göz ilacıdır acur hurması ise cennet meyvelerindendir tuz ile karıştırmış şu çörekotu yok mu ölümden başka birçok hastalık için şifadır. Sizlere yaş mantarın suyunu tavsiye ederim zira o ilahi bir kudretle kendiliğinden biten bir bitkidir suyu ise göz hastalığına karşı şifadır. Mantar suyu göz hastalığına karşı şifa olduğu değişik rivayetlerde dile getirilmiştir. Faydalı kısmını alıkoyar mantarın suyundan maksat onun oluşmasını sağlayan yağmur suyudur en zayıf görüşte budur. Mantar suyu İsfahan sürmesi ile macun yapılıp ve bununla göze sürme çekilirse en iyi göz ilacı elde edilmiş olur göz kapaklarını da güçlendirir gözün görme gücüne kuvvet verir ve keskinlik yönünden görme gücünü artırır hastalıklardan da korur gözü. Kıymetli efendiler; Yüce İslam insanoğlunu hem maddi hem de manevi tedaviye tabi tutan, insanlığın sağlığını koruyan, öncelikle hasta olmamasını sağlayan, hasta olanı da maddi manevi tedavi eden yüce müessese işte yüce İslam’dır. Bunlardan biride telkin yoluyla yapılan tedavilerdir iyi olarak bilinen ilim sahibi güvenilir ilim ehlinden bu yönde faydalanmak güzeldir ama Ehlisünnet ilmine irfanına göre falcılıktan, cincilikten, cehaletten uzak kalan insanları ilim ehlini tercih etmelidir. Kuran-ı Kerimden bazı ayetler ve Peygamber (a.s.v)’dan rivayet olunan mübarek dualardan olması gereklidir. Rastgele şeylerle nefes yapılmaz uydurma falcı fallarla hatta bilimselliğin arkasına saklanıp da kendini bilimsel gösteren falcılara da dikkat edin. Tükürüksüz olarak hastaya üfler Peygamber (a.s.v) hastalandığında Cebrail (a.s) gelerek nefes etmiştir insanın hastanın inancını kuvvetlendirme moralini yükseltmede büyük tesiri vardır.

Dakika 10:00

Ruh hastalıkları mütehassıslarınca da bu kabul edilmiştir. Biz şanlı Kuran’dan peyderpey öyle ayetler indiriyoruz ki onlardan her biri müminler için şifa ve rahmettir buyuruyor Cenabı Hak şanlı Kuran’da. Kuran-ı Kerim ehil bir ağızla gerçek bir iman ehliyle, ilim ehliyle Kuran-ı Kerim okumak bunun dualarından faydalanmak şifadır müminlere rahmettir ama bu müminleredir. Kuran-ı Kerime, Allah’a, İslam’a inanmayanlar için önce onlara iman telkin edilmelidir. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir beni doyuran ve beni sulayandır hastalandığım zaman bana şifa verendir benim canımı alacak sonra diriltecek de o olandır. Buda Ayeti Kerime Şuara suresi 78 ve devamı. Şifa devanın en hayırlısı Kuran-ı Kerim’dir. Sizlere 2 şifayı tavsiye ederim birisi bal diğeri ise Kuran-ı Kerim’dir. Kuran-ı Kerim de 2 şifa vardır biri Kuran-ı Kerim’in kendisi diğeri ise baldır. Kuran-ı Kerim gönüllerde ki hastalıklara ruhlara şifa bal ise bütün hastalıklara şifadır demiştir. Şimdi burada yukarıdaki hadis-i şerifte Kuran-ı Kerim gibi şifa yoktur en hayırlısı Kuran-ı Kerim’dir Peygamberin sözüne dikkat lazımdır. Yine İbn-i Mesut’tan gelen haberde biri Kuran-ı Kerim okumakta diğeri ise bal şerbeti içmektedir. Aişe Sıddıka validemiz o Allame-i Cihan olan annemiz (Radıyallahu Anha) Peygamber Aleyhisselamın ailesinden bir kimse hastalandığı zaman onun üzerine Nas, Felak ve İhlas surelerini okuyup nefes etmek adetleriydi. Ölümün hastalığında ise şifa niyeti ile ben kendisine nefes etmeye ve kendi eliyle vücuduna sürmeye başladım çünkü onun eli benim elimden daha çok bereketliydi. Evet, kıymetliler şanlı Peygamber ey bütün insanların Rabbi hastalıklara şifa veren Allah’ım bu hastaya şifa ver çünkü sen şifa verensin senden başka şifa verecek kimse yoktur bu hastaya öyle bir şifa ver ki hastalıktan eser kalmasın.

(Allahumme inni eselüke ilmen nafia ve rızgan vasia ve şifaen min külli daim ve segam)

gibi dualar yapılmıştır. Evet, (Allah-u Şafi Allah ’ül Kâfi Allah ‘ül Muafi Allah yegâne şifa verendir, şifaları yaratan da odur, şifalı olanları da yaratan odur. Elleri ve ayakları bağlı bir ruh hastası vardı hastayı getirdiler hastanın üzerine 3 gün sabahlı akşamlı Fatiha suresini okudum diyor. İşte görüyorsunuz buda Harice Bin Esad’dan gelen bir haber her okuyuşumun sonunda nefesimi içimde topluyor sonra hastanın üzerine üflüyordum 3 gün sonra hasta kimse bağdan boşalmış gibi olup iyileşiverdi.

Dakika 15:10

3 gün sabahlı akşamlı Fatiha’yı Şerif suresini okudum diyor. Tedavi ücreti olarak bana bir şeyler verdiler ben ise hayır Peygamber (a.s.v) sormadıkça kabul etmem dedim ve sordum al da ye ömrüme yemin ederim nice insanlar vardır ki batıl asılsız nefes etme karşılığında bir şeyler alıp yerler. Yemin olsun ki sen hak olan dini yönden doğru ve gerçek olan nefes etme karşılığında ücret alıp yemiş olacaksın buyurdu. İşte bu haber Ebu Davud da bulunmaktadır Müsnette de bulunmaktadır. Evet, kıymetliler yine Ahmet Bin Hanbel Hazretleri Kuran-ı Kerim ayetlerinin bir kâğıda yazılıp sonra ayetleri su ile giderip ve bu suyu hasta kimsenin şifa niyetiyle içmesinde Ayeti Kerimeleri bir kaba yazarak üzerine su koyup hastanın şifa niyetiyle içmesinde bir kap içindeki suya Kuran ayetlerini okunup hasta kimsenin şifa niyetiyle bu suyu içmesinde yine bir kap içindeki suya Kuran-ı Kerim ayetleri okunup bu suyun hastanın üzerine serpilmesinde dini yönden bir sakınca yoktur demiştir Ahmet bin Hanbel. Buda Bağdadi, Zehebi gibi zatı muhteremlerin eserlerinde yer aldığını görüyoruz. Zemzem suyundan bir miktar alıyor üzerine de Fatiha Suresini birkaç defa okuyor sonra içiyordum diyor. Böylece gerçek bir şekilde iyileştim daha sonra birçok hastalıklara karşı aynı usulü uyguladım son derece faydalandım diyor buda İbn-i Kayyımdan gelen bir haberdir. Kıymetli ve muhterem izleyenler; buna da Nesimi yer vermiştir eserinde. Gece korkmaları uykusuzluk, evham, vesvese, göz değmesi, sihir isabet etmesi, göz değmesi ve sihir isabet etmesinden korunma ve ruhi hastalıklar yılan, akrep sokmasına müzmin bir ağrıdan dolayı bayılma ve sara gibi hastalıklara karşıda nefes edilmiştir. Yine akrep sokması ciltteki sivilcelerin tedavisi egzama vs. gibi hastalıklar için hem maddi tedavi hem de manevi tedavi şekli uygulanmıştır. Zaten İslam dini maddi ve manevi tedavi uygular. Maddeye takılı kalmaz ve maddedeki şifayı Allah’tan dileyerek maddeyi de ihmal etmez maddi şifadan da kesin olarak Allah’ın emrettiği gibi faydalanmaya çalışır. Onun için bizde tedavi gerçek doktorluk önemlidir gerçek doktor hak bilgi istikametinde bunlar yapılmalıdır gerçek bilgiye dayanmalıdır.

Dakika 20:00

Marul nemlendirici, soğutucu, susuzluğu giderici, ağrı kesici, sakinleştirici, iştah açmakta yardımcı, uyku getirici, idrarı sütü ve adet kanamasını artıran göğsünde ki ağrıya kadının göğsündeki ağrıya teskin edeceği özelliklere sahip olduğu dile getirilmiştir. Marulun sütü de yaklaşık aynı özellikleri taşır denmiştir. Gıda değeri yüksektir taze kan yapar haşlanarak yenecek olursa gıda değeri daha fazladır. Midenin iltihabını giderir, sindirimi ise kolaylaştırır, uyku getirir, yaşlılara gayet iyi gelir, hezeyanı giderir, baş ağrısını da teskin eder, hava değişikliğine ve şeker hastalıklarına karşı da faydalı görülmüştür. Nefes darlığı göğüs hastalıkları ve teneffüs organlarında iltihap olan hastalar için iyi değildir demişlerdir. Marul merhem halinde şişliklere incinmeden meydana gelen durumlarda faydalıdır güneş yanığına karşıda iyidir sirke ile birlikte olursa sarılık hastalığına karşı gayet faydalıdır. İştahı açar gözler için iyi değildir. Kaşıntı, sivilce ve cüzzam hastalıklarına karşı faydalı olduğu gibi cilt dökülmesine, sinir gerginliğine, uykusuzluğa ve ruh hastalıklarına karşı faydalıdır kuru öksürük ve boğmaca için daha iyi bir ilaçtır. Ateşli hastalar, idrar yanmaları ve yine tıkalı gözeneklerin açılmasına böbrek ve mesane taşlarının parçalanmasına karşı da faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Marul sütü göz küresindeki yaralara faydalıdır göz iltihabına da faydalıdır akrep ve örümcek sokmalarına karşı da gayet iyidir. Tohumu toz haline getirildikten sonra şerbet yapılıp içilirse devamlı ihtilam olma hastalığına karşı faydalı olup meniyi kurutur yani ihtilama karşı faydalı aynı zamanda cinsel istek ve arzuyu da teksin eder. Tohumundan elde edilen yağın nezleye, şişliklere karşı faydalıdır marul yağı sert şişlikleri yumuşatır vücuttaki kuruluğu giderir sara, malihulya, vesvese, evham gibi hastalara karşı da faydalıdır. Evet, Cenabı Hak kâinatı şifa ile doldurmuştur deva ile gıda ile nimetlerle doldurup taşırmıştır. İnsanoğlu şükretmeyi bilmeli onu yaratandan olduğunu bilerek yaratanın izniyle emriyle şifa olacağını da inanarak bu nimetleri besmele ile hamdü senayla tüketmeli ve faydalanmalıdır. Ovuşturmak anlamına gelen bir kelime vardır ki buda masajdır.

Dakika 25:02

Sevgili Peygamberimiz elini yumrunun üzerine koydu da devamlı olarak ovuşturmaya masaj yapmaya başladı nihayet elini kaldırdığında elimde diyor yumrudan hiçbir şey kalmadığını gördüm bu bir mucizedir. Şurah Bin El Cufi’den gelen haberdir (r.a) bu Buhari tarihinde kayıtlıdır. Yine şanlı Peygamberden gelen haberde sağ elini ağrıyan yere koy ve 7 kere mesh et masaj yap ve her defasında şu duayı oku; duyduğum şu ağrının şerrinden Allah’ın kudret ve izzetine sığınırım de. Osman İbn-i Ebil As derki; Peygamber (a.s.v) buyurduğunu aynen yaptım (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain Salli Vesellim Barik Ala Muhammed ve ala Ali Muhammed). Yüce Allah bende olan ağrıyı giderdi iyileştim bundan sonra bu usulü aileme ve başkalarına da her zaman tavsiye ederim. Bak ne kadar kolay ama temelinde alt yapısında iman ve Ameli Salih ihlâs olacak. Evet, kelimeler mükemmel birkaç kelimeden ibaret. Yine şanlı Peygamberden gelen haberde dün gece bindiğim deve azgınlık yaparak beni üzerinden atıp yere düşürdü de ondan devenin hücumuna uğradık buyurdu. Buda Hz. Ömer’den gelen bir haber. Ey Ebu Zeyd yakın gel sırtıma masaj yap buyurdu. Yürümek ve koşmaktan dolayı yorgun olan kimsenin ayaklarına diz kapaklarına kadar masaj yapıp ovuşturmak yorgunluğu gidermek için gayet faydalıdır. Yine İbn-i Abbas Hazretleri yorgunluktan dolayı Hz. Ömer’in ayaklarına masaj yapmıştır. Onun bacaklarına yorgunluktan dolayı masaj yapılmazdı o her zaman kavminin başkanlığını yapmaktaydı diyerek kardeşi Meysere’nin yorulmak bilmeyen bir pehlivan bir lider olduğunu bildirmek istemiştir Meysere hakkında söylüyor şairin birisi bunu da. Evet, kıymetliler temizliğe dikkat etmek lazımdır bütün hastalıklar için ki bu mayası içinde böyledir. Bağırsak kurtlarını öldürücü ilaçlar kullanılır yaralar tedavi edilmelidir fakat sirke ile temizlenir makat sirke ile temizlenir oturak kemiğinin yakınlarından kan alınır. Yine görüyorsunuz ki bu konuda da birçok tavsiyeler yapılmıştır yeri geldikçe tavsiyeler devam edecektir. Mekke ayrığı güzel kokulu hoş bir güzel bitkidir şanlı Peygamber (a.s.v) bu otun gereksiz olarak yolunmasını yasaklamıştır. Mekke ayrığı ısıtıcı ve kurutucu özelliklere sahiptir diğer bir adı da idris otudur.

Dakika 30:03

Vasıflarına gelince idrarı ve adet kanamasını söktürüp çoğaltır, şişlikleri de dağıtır soğuktan mütevellit kaynatılıp suyunun içilmesi mide, karaciğer ve böbreklerde ki katı şişlikleri yumuşatıp çözer. Tıkanıkları ve damarların ağızlarını açar, böbrek taşlarını parçalar. Merhem gibi sürülmesi de aynı faydayı sağlar kökü dişlerin diplerini ve mideyi kuvvetlendirir, kusmayı teskin eder ve ishali önler. Bundan yağda çıkarılır hem de güzel kokuludur yaprakları çiğnendiği veya kaynatılıp suyu içildiği o zamanda vücudu uyarır yağı ile sinirlerin yağlanması veya ovuşturulması gayet faydalıdır. Evet, kıymetliler kıymetli nimetleri saymakla bitirilmez. Menekşe de soğutucu ve nemlendiricidir böyle vasıfları vardır. Koklamak ve merhemini kullanmak kan basıncından meydana gelen baş ağrısını dindirir. Lapasına veya suyuna oturulursa nezle için faydalıdır. Ağrıları teskin eder bil hassa iç organlarda. Lavman, ilaç, fitil ve merhem olarak da kullanılır suda ıslatılarak veya pişirilerek de kullanılır. Evet, çok kıymetli ve muhterem izleyenler Cenabı Hak nimet üstüne nimet yaratmış. Nurun Ala Nur, Şifa Ün Ala, Deva Ün Ala Deva. Şimdi bize şükretmek nimetin sahibini bilmek ve onun meşru yollarda kullanmasını bilmek ve faydalanmak düşer. Biz Allah’a ebedi muhtacız (C.C) ve ona tam bir iman ile iman edip kulluk etmek bizim ebedi borcumuzdur.

Dakika 33:38

(Visited 190 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}