hadisvetasavvuf-16-01

16- Hadis ve Tasavvuf Ders 16 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 16

 Kıymetli izleyenler; Tevbe suresinin 18,19. Ayetlerinde, Bakara Suresi’nin 114. ayetinde camilerimiz hakkında gereken açıklama yapıldı. Burada da Sevgili Peygamberimizin hadisi şeriflerine şöyle bir bakalım irşat notu olarak hadis notları, kim cami yaparsa ona cennette yakuttan köşk yapılır. Geçmiş namazların kazası İbni Abidin, Fetevayi Hindiye, Reddül Muhtar, Aletdürril Muhtar’da bunlar izah edilmiştir. Namazı kasten terk cinayettir, hem kaza etmeli hem de tam bir tövbe istiğfar etmelidir. Camileri temizleyiniz, temizledikleriniz hurilerin mehridir. Camiyi temizleyen kadın öldü Peygamberimiz kadının mezarına gitti cenazesini kıldılar, bir mucize olarak Efendimiz mezara seslendi; seni cennete götüren nedir? Dedi. Kadın mezardan cevap verdi; Cami temizlemek dedi. Camilerde aklı ermeyen çocukların, delilerin bulunmasını yasakladı. Alışverişi, kavgayı, gürültüyü, sesli konuşmayı, ceza uygulamasını, kılıç, tabanca, bıçak herhangi bir silah gösterisini yasakladı.

 

Dakika 2:13

 

(Visited 83 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}