Tip 17-01

17- Tıp İlmi Ders 17

HAYAT VEREN TIP İLMİ DERS 17

 

Kıymetli izleyenler dersimiz insan vücudunda ki bir maddeyle ki bunun adı sperma veya da meni olarak bilinmektedir bu kamışı hareket ettiren bir maddedir. Kadında vajinada hareket kasılma meydana gelmektedir. Erkeğin menisi kalın ve beyaz kadının ki ise ince ve sarıdır yaş iken çiçek veya hamur kokusuna benzer kuruduğu zaman ise yumurta kokusu gibi kokar şehvetle ve süratlice vücuttan çıkar zevk ve lezzet verir. Peygamber Efendimiz (a.s.v) erkeğin menisi kalın ve beyaz kadının ki ise ince ve sarıya meyillidir. Cinsi münasebet zamanında erkeğin menisi rahimde kadının menisine üstün gelip galip gelirse çocuk Allah’ın izni ile erkek olur eğer kadının menisi erkeğin menisine üstün gelip galip olursa çocuk Allah’ın izniyle kız olur buyurmuşlardır. Tabi burada da yine vahiye dayalı bir 15 asır önce mükemmel bir ilimler üstü ilim görüyoruz. Sevgili Peygamberimize bir Yahudi geliyor İbn-i Mesut’un anlatımına göre. Ey Muhammed insan neden yaratıldı diye soruyor bu soru üzerine o âlemlerin rahmet Peygamberi (a.s.v) efendimiz; Ey Yahudi erkeğin menisi ile kanın menisinin karışımından yaratıldı. Erkeğin menisi kalın olup kemik ve sinir ondan yaratıldı kadının menisi ise ince olup et ve kan ondan yaratıldı buyurması üzerine Yahudi kimse sizden önceki de Musa’da (a.s) böyle söylemişti diyerek kalkıp gitti. Şimdi kadınlara da yıkanmak var mıdır? diye soru soruldu. Peygamber Efendimiz (a.s.v); evet menisi dışarı çıkan çıkıp görüldüğü zaman yıkanması gerekir buyurdu. Kadınlarda ihtilam olur mu? diye sordular. Şanlı Peygamber Allah hayrını versin çocuk niçin annesine benziyor ya diye cevap verdi kadında ihtilam olur oda cünüp olur boy abdesti yıkanması gerekir. Her meniden çocuk olmaz meninin tamamından çocuk meydana gelmez. Yüce Allah bir canlıyı yaratmak istediği zaman bunu hiçbir güç engelleyemez buyurmuştur Yine Şanlı Peygamber (a.s.v). Meni bütün organlardan süzülerek gelir bu sebeple sağlıklı kişinin çocuğu da sağlıklı hastalıklı kişinin çocuğu da hastalıklı olur. nitekim şanlı Peygamber (a.s.v) vücuttaki her kılın altında şehevi duygular vardır buyuruyor. Meninin tüm organlardan süzülerek meydana geldiğine işaret etmiştir zevk ve lezzet alan organ sadece tenasül organları olmayıp vücuttaki bütün organlar bu zevk ve lezzete ortak olmaktadırlar.

Dakika 5:00

Şanlı Kuran’da insan neden yaratıldığına dikkatlice bir baksın şehvetle dışa atılan koyu bir sudan yani meniden yaratılmıştır. O su bel kemikleriyle göğüs kemikleri arasından çıkar. İşte başlangıçta bu şekilde yaratılan insanı Allah tekrar yaratıp geri getirmeye diriltmeye elbette ki kadirdir. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler; şanlı Peygamber şanlı ve Kur’an dünyaya nur saçıyor ışık saçıyor dünyaya cehalet karanlığını ortadan kaldırıp insanların ruhlarını, beyinlerini, kalplerini aydınlatıyor. Sulp ve teraip bel kemiği ve göğüs kemiklerinden maksat vücudun tamamıdır vücudun bütününden meydana gelmektedir. Meninin ham maddesi vücudun tamamından çıkmakta ve meni keseciklerinde toplanmakta ve olgunlaşmaktadır. Meni bütün organlardan süzülerek gelmektedir. Beyin en çok emeği geçen organlardandır meninin oluşması konusunda. zafiyet ilk önce gözlerde başlamaktadır beyinin yardımı ile oluşan meni yumurta husye testislerin yakınından birbirlerine girmiş kesecikler içinde toplanmaktadır. Beyinin yardımı ile oluşan meni yumurta yani husye testislerin yakınında birbirlerine girmiş kesecikler içinde toplanmaktadır. Kara sevda, malihulya, delilik, sara vs. meni vücutta uzun müddet kaldığı zaman meni bozulur ve zararlı bir maddeye dönüşür bazı geçen tehlikeler ortaya çıkabilir ‘’Muhafazan Allah’’. İhtilam yoluyla veya uyanık olduğu halde aşırı cinsi tefekkür yoluyla insanlar bunu dışarı bazen atarlar. 10 şey bedende hapsedilip çoğaldığı zaman ve dışarı atılmadığı zaman vücuda zarar verir ve kendi özelliğine göre hastalık meydana getirir. Bu vücutta kalması fazla kalması zararlı olan 10 şey nedir bir bakalım; Kan vücutta çok fazla olduğu zaman, meni vücutta çok fazla hale geldiği zaman, idrar, dışkı, yellenmek, kusuntu, aksırmak, uyku, açlık ve susuzluk işte bunlar dışarı atılmayıp içerde tutulması halinde her biri kendi cinsinde bir tür hastalık meydana gelmesine sebep olabilir. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler; balıketi şişmanlatır meniyi artırır ve sıcak mizaçları düzene koyar. Muz meniyi çoğaltır aynı zamanda cinsi münasebeti tahrik eder. Zencefilin mayhoş olanının mizacı sıcak ve kurudur oda cinsi ilişkiyi harekete geçirir meniyi artırır.

Dakika 10:02

Nohut meniyi ve sütü çoğaltır maya hamur içinde ne iş yaparsa nohutta beden içinde o işi yapar. Marul yemek meniyi azaltır ve isteğini de teskin eder. Kuşkonmaz meniyi artırır nilüfer çiçeği meniyi katılaştırır cinsi münasebet isteğini de keser tatlı badem şekerle birlikte yenirse oda meniyi arttırır. Süt, pirinç, şalgam meniyi arttırır cinsel istek ve arzuyu da tahrik eder. Anason oda arttırıcıdır sütü de çoğaltır karpuz meniyi oda takviye eder ve tahrik de eder cinsel isteği. Tavuk eti zekâyı geliştirir, meniyi arttırır ve cildi güzelleştirir. Sirke meniyi azaltır. Sarımsak meniyi kurutur. Bakın şanlı Kuran’da Cenabı Hak buyuruyor gerçekten biz insanı katışık bir nutfeden erkek ve dişinin menilerinin karışımından meydana gelen bir damla sudan yarattık. Onu imtihan edelim diye kendisini işitir ve görür kıldık. ‘’İnsan Suresi ayet 2 de’’. İşte görüyorsunuz kıymetliler Allah o Allah ki yarattığı her şeyi güzel yaratmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır sonra onun zürriyetini hakir bir suyun özünden hülasasından yaratmıştır. Sonra onu şekillendirmiş ona kendi ruhundan üflemiştir ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratmıştır ne kadar az şükrediyorsunuz buyuruyor. ‘’Secde Ayetleri 7. Ayet ve onun devamı’’. Kıymetli ve muhterem izleyenler; muhakkak ki rahime atıldığı zaman oluşan nutfeden erkek ve dişiden ibaret olan çiftleri o yarattı şüphesiz tekrar diriltmekte yine ona aittir buyurdu. Buda ‘’Necim Suresi 45 ve devamı’’. Evet, kıymetliler insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O döl yatağına akıtılan meninin içinden bir nutfe bir damla su değil miydi? Sonra o nutfe kan pırtısı olmuş derken Allah onu insan biçiminde yaratıp şekillendirmiştir. O hakir bir sudan insanı yaratıp onu nesep ve sıhriyet akrabalıklarına dönüştüren odur Rabbinin her şeye gücü yeter. Buda ‘’Furkan Suresinde ki Ayeti Kerime’dir ve Ayet 54’’. Kıymetli efendiler; ey insanlar biz sizi hakir bir sudan meniden yaratmadık mı? Nitekim o suyu belli bir zamana kadar sağlam bir yere ana rahmine yerleştirmedik mi? İşte biz onu kudretimizle yaptık yarattık biz ne mükemmel bir kudret sahibiyiz iyi düşünen iyi anlayan kimseler için alınacak nice ibretler, hikmetler, ayetler vardır. ‘’Mürselat Suresi 20 ve devamında’’. Cenabı Hak bu ayetlerde bize bizi nasıl yarattığını anlatmaktadır ve kudretinin yüceliğini de bize göstermektedir kıymetliler.

Dakika 15:00

Şimdi ılık denizlerden çıkarılan ve süs eşyası olarak kullanılan beyaz bir madde taş vardır ki adına mercan soğutucu ve kurutucu bir vasfı vardır o 2 denizden büyük ve küçük inci ve mercan çıkar. ‘’Rahman Suresinde olduğu gibi (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ) buyrulmaktadır. Bunun vasıflarına gelince en kıymetlisi kırmızı olanıdır mercan tozu ilaçların içine karıştırılır ve kalbi kuvvetlendirir çarpıntıyı önler gönüle ferahlık verir bu Bağdadinin eserinde görülmektedir. Kıymetli muhteremler; soğutucu ve kurutucu vasıfları olan nimetlerimizden biri de mercimektir en iyisi çabuk pişeni, beyaz ve tombul olanıdır. Mercimek gözü zayıflatır gaz yapar suyu çiçek hastalığına karşıda çok iyi gelir yaban pancarı ile pişirilecek olursa yan etkisi kalmaz. Yaban pancarı ile bak mercimeğin pişirilmesi daha faydalıdır yan etkisini ortadan kaldırıyor zararını yok ediyor yüce Allah’u Teâlâ. Asıl gıdası kabuğundadır taneli olarak pişirileni öğütülmüş ve parçalanmış olanından daha faydalıdır. Mideye daha hafif yan etkisi daha azdır hazmı da zordur safra yapar malihulya hastalarına sinirlere ve göze zarar verir kirli kan yapar. Safralı kimselerin mercimek yemekten sakınmaları lazımdır. Evham cüzzam 4 günde bir nöbete gelen sıtma gibi hastalıklar meydana gelebilir yan etkisi yapan pancarı ıspanak ve yemeğin yağının çok konması ile giderilir. Yine çok yenmesi aşırı kurutucu özelliğinden dolayı gözü karartır idrarı zorlaştırır şişlikler katı ağrılar meydana getirir. Evet, kıymetliler yaz kış yeşil kalan beyaz çiçekli ve güzel kokulu bodur bir ağaç vardır ki bu reyhan gibidir buda mersin ağacı denmektedir kokusu da hoştur soğutucu kurutucu bir vasfı vardır. Suyu ishali durdurur bu ağacın mersin ağacın suyu koklanması baş ağrısını teskin eder toz haline getirilerek yara ve sivilceler üzerine sürülürse iyileştirir organları da kuvvetlendirir lapası üzerine oturulduğu zaman makat ve rahim çıkmalarına faydalıdır. Mersin ağacının yağı saçı siyahlaştırır Araplar mersin ağacına güzel kokusundan dolayı reyhan derler çöpü ile diş kurcalanmaz. Suyu ateş yanığına faydalıdır şurup da yapılır şuruplar içinde öksürüğe karşı faydalı olan ve ishali kesen biri varsa oda ayva şurubudur. Mersin ağacının tohumundan bir çeşit macunda yapılır koklandığı zaman buharı giderir.

Dakika 20:00

Kalbi ferahlatır, yine idrar yollarındaki şişlikleri iyileştirir, yaprakları yaş olarak dövülüp sirke ile macun yapılır ve baş üzerine konursa burun kanamasını keser, kuru yaprağı dövülüp rutubetli yaralar üzerine ekilirse gevşemiş organları kuvvetlendirir. Merhem gibi sürüldüğü zaman parmak ucundaki iltihaba tırnak iltihabına karşı iyi gelir el ve ayaklardaki sivilce ve yaralar üzerine ekildiği zaman gayet faydalı terlemeyi keser rutubetleri emer ve koltuk altı kokusunu da giderir mafsal gevşekliğine karşı faydalıdır. Kemik kırıklığı üzerine suyu dökülür, faydasız fayda sağlar baştaki kepekleri rutubetli yaraları ve sivilceleri temizler, saç dökülmesini önler ve siyahlaştırır, yaprağı dövülüp üzerine bir miktar su zeytinyağı veya gül yağı karıştırılır ve merhem gibi sürülürse rutubetli yaralara, egzama, kızıllık, müzmin şişlikler, kurdeşen ve basur gibi hastalıklara karşı faydalıdır. Tohumu göğüs ve akciğerde meydana gelen geçici kanamalara karşı faydalıdır mideyi tabaklayıp temizler göğüs ve akciğere karşıda zararlıda değildir tohumu yellenmeye karşıda faydalıdır. İdrarı söktürüp çoğaltır, mesane yanmasına haşerat ısırmasına akrep sokmasına karşıda pekiyi geldiği kayda alınmış İran reyhanı denilen yarpuza gelince uyku getirir tohumu safradan meydana gelen ishali durdurur. Bağırsak ağrılarını teskin eder kalbi kuvvetlendirir idrarı toplandığı keseye mesane denmektedir kıymetliler mesanenin kasılması sebebiyle kamış yoluyla idrar dışarı atılır. İdrarını tutamama gibi rahatsızlıklar akıntı yapması gibi durumlar ve bunların sebeplerine gıdaların çok alınması yine adalenin gevşemesi aşırı soğuk şişliğin mesaneyi sıkıştırması gibi sebepler vardır bu sebeplere başka sebeplerde eklenebilir bunlardan biri darp düşme gibi olaylardır. Çünkü kaslar gevşediği zaman olur bu çocuklarda ve yaşlılarda görülür. Ammar Bin Yasir Hazretleri (r.a) küçük don giymişti mesane hastalığına yakalanmış idrarını tutamıyordu bu sebeple namaz kılacağı zaman etrafı kirletmemesi için küçük don giymişti. Yine Zeyd ihtiyarladı da nihayet idrarını tutamaz hale geldi akıntı kesilmediği zamanlarda bile abdest alır sonra özürlü olarak namaz kılardı bu idrarı tutamama mesane hastalığına karşı ödağacı tosu faydalıdır. Sorgun söğüdü yağını böbreklerine kamışına ve kamışın etrafına mesane vs. gibi yerlere sürülürse böbrek üşütmelerine ve idrar damlamasına karşı gayet iyi gelir.

Dakika 25:10

Acur faydalıdır tohumu ise idrarı söktürür reyhan şişlikleri iyileştirir idrar yollarında ki şişlikleri. İdrar yapma zorluğu konusunda da zayıflık mesanede ki zayıflık idrar yapmanın geciktirilmesi, şişlik veya tıkanıklık, üzülüp daralması idrar yollarının, kan pırtısı veya küçük taşların tıkaması gibi sebepler olabilir. Tedavi konusunda yumuşatıcı merhemler sürülür dıştan ağız yoluyla da idrar söktürücü ilaçlar alınır. İdrar yollarında taş meydana gelmesi konusunda taş eğer kamış kanalında ise mesaneye geri düşürmeye çalışmak eğer sebep kan pıhtısı ise ılık su ile kamışın ucundan lavman yapmak vs. gibi tedaviler uygulanır. Yine faydalı olan başta bal böbrek ve mesane tıkanıklarını açar şeker kamışı idrarı çoğaltır cinsel istek ve arzuyu da tahrik eder. Yine temizler yumuşatıcıdır kavun karpuz da böyledir mesane böbrek taşlarını ekip söktürür akgünlük gül reçeline karıştırılırsa idrarın çoğalmasını sağlar. İbn-i Abbas Hazretlerinden gelen bir haberde bir miskal şeker bir miskal akgünlük ile dövülüp karıştırılır ve bir hafta aç karna alınırsa idrarı söktürür buyurmuştur. Mekke ayrılığı idrarı ve adet kanamasını söktürüp çoğaltır, şişlikleri dağıtır, papatyanın suyu içilir buda müessirdir. Bal tıkanan organları açar idrarı ve sütü çoğaltır ağrıyı ve sızıyı dağıtır mideyi de yıkayıp temizler. Kekik idrarı ve adet kanamasını söktürüp çoğaltır. Çörek otu devamlı alınırsa idrarı adet kanamasını da çoğaltır. İncir idrarı çoğaltır böbrek ve mesane tıkanıklığını da açar. Acur idrarı oda çoğaltır çörek otu dövülüp bal ile karıştırılıp ve ılık su ile birkaç gün içilirse idrarı söktürür mesane ve böbrek taşlarını da parçalar. Ebegümeci kaynatılır tereyağı ile bal ilave edilir böbrek ağrısına yakalandığı zaman çok miktarda içilirse böbrek taşlarını oynatır idrarı çoğaltır ve faydalıdır kulunç ağrısına karşıda iyi gelir bal gözenekleri de açar kaymak ağızda kulak yanlarında idrar yollarında çocukların kadınların vücudunda meydana gelen şişliklere faydalıdır. Muz oda faydalıdır idrarı söktürür ayva idrarı çoğaltır ve kabızlık yapar kereviz idrarı söktürür böbrek taşlarını parçalar adet kanamasını da söktürür tohumu daha da kuvvetlidir.

Dakika 30:02

Tavşan eti idrarı söktürür ve böbrek taşlarını da parçalar acı marul idrar yollarını temizler Hz. Ali Kerremallahu Veche Hazretleri (R.A) sizden biriniz cinsi münasebette bulunduğu zaman idrar yapmadıkça banyo yapmasın eğer böyle yapmazsa meni sperma artıkları içerde kalır ve bulunmaz yaralar iltihaplar meydana getirir buyurmuştur. Yine mesane tedavisinde mesane ve minber taşları ameliyatlarını gerçekleştirmiştir cerrah Halef Bin El Abbas Ez Zehravi o bu işlerin iyi doktorudur taşların parçalanması ve düşürülmesinin de başarı ile uygulamıştır bu doktor. Abbasi Halifesi Nasır dinillah 5 cerrah tabip saraya çağrılmış ve ameliyat yapılmasına karar verilmiştir ilaçlar verilmiştir taşlar düşmeye başlamış ve ameliyata gerek kalmamıştır. Geniş ev dürüst komşu ve rahat binek Müslüman kişinin saadetindendir buyuruyor Peygamberimiz. Evet, kıymetliler meskenlerin sağlıklı olması için meskenlerin en iyisi geniş olanıdır. İslam’da bir şeyi uğursuz saymak yoktur fakat uğursuzluk olsa, olsa atta evde ve kadında olabilir buyurmuştur. Metre kare olarak geniş olması oda sayısı yatak odası, misafir odası, çocuk odası, çocukların yaş ve cinsine göre değişik sayıda odalar yaşlı ana ve babanın kalması için birçok odaların olması gerekli olan meskenlerdir nüfuz sayısına uygun olmayan meskenler dar hoşa gitmeyen ve sevilmeyen meskenlerdir. Her köşesi 70 metre uzunluğunda kare bir avlu etrafında yer alan ve yine her köşesi 7 buçuk metre olan kare şeklinde odalar inşa ettirmiştir. Kim? Peygamber efendimiz. Medine’de yapılan evler genellikle tek katlı idi. Meşube denilen daha çok dinlenme yerleri olarak kullanılan 2. katlarda vardı 7,5 metre yükseklikte fazla olan binaları da hoş karşılamamıştır. Kim? Peygamber Efendimizden gelen haber tabi sağlamlık tehlike olmaması gibi durumlar müstesna.  Avlu bahçe meselesi de pek mühim bir konudur avluyu evin dışa uzanmış vaz geçilmez bir parçası olarak kabul etmişlerdir. Yaptıramayan kimselere karşı kibirlenip böbürlenmesi yukardan aşağıya bakıldığında gizli ve ayıp olan şeylerin görüp öğrenilmesi bütün evler böyle yüksek yapıldığında rüzgâr ve hava cereyanı sirkülasyon ki önleyeceğinden hava ve çevre kirliliği meydana gelmesi psikolojik ve sosyolojik bozuklar ve sıkıntılar meydana gelmesi konularda da kıymetli âlimlerimiz kaleme almışlardır bunları.

Dakika 35:06

Yine Eyyub El Ensari Hazretleri r.a demiştir ki evimiz 2 katlı idi diyor.  Alt katta Peygamber (a.s.v) kalıyor üst katta ise ben ve zevcem Ümmü Eyyub kalıyorduk. Bir gün Peygamber (A.S.V) ey Allah’ın Resulü anam babam sana feda olsun benim üst katta sizin ise alt katta kalmanız hoşuma gitmiyor ben bunu nezaketsizlik olarak görüyorum lütfen siz üst kata çıkınız biz ise alt kata ineyim dedim. Bunun üzerine şanlı Peygamber şefkat ve merhamet Peygamberi bu tema sulun eşsiz önderi (a.s.v) buyurdu ki; ey Ebu Eyyub bizim için ve etrafımızdaki insanların rahatça gelip gitmeleri için alt katta olmamız gerçekten daha uygun ve daha elverişlidir buyurdu. Kadife yorganı ile emdirerek suyu diyor emdirerek kuruttuk Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri bir gün su dökülmüş yukardan aşağıya su damlamasın diye kadife yorganımızla emdirip kuruttuk diyor bu evi kötü bir ev olarak terk etiniz buyurdu. Evin kötü olması dar olması sebebiyle oturanlara kâfi gelmemesi ve kötü komşularının bulunması iledir iyi bir kadın iyi bir ev ve iyi bir binit mutluluk işareti olarak dar bir ev kötü ahlaklı bir kadın ve kötü bir limit ise mutsuzluk işareti olarak telâtin edilmiştir. Şanlı Kuran-ı Kerim de Allah c.c yeryüzünü size bir mesken gökyüzünü de kubbeli bir çatı yarattı size şekil verdi ve şekillerinizi güzel yarattı sizi pak ve hoş rızıklarla rızıklandırdı. İşte o Allah Rabbimizdir âlemlerin rahmi olan Allah yücelerden yücedir buyurmuştur. Aişe Sıddıka Allame-i Cihan annemiz kadınlar içinde Allame-i Cihan olan Aişe Sıddık’adır. Peygamber (a.s.v) ışık yanmadıkça karanlık evde oturmazdı buyuruyor Aişe annemizden gelen haber. Meskenlerin temizliği sağlık için son derece önemlidir. İslam dini tam bir temizlik dinidir içte ve dışta evde, parkta, bahçede, yollarda, çevrede yerde ve gökte denizde ve karada eko sistemin tertemiz korunması gerekmektedir. Kıymetli izleyenler A’dan, Z’ye yüce İslam sağlıklı kalmanın iyi bir Müslüman olmanın şartlarından biri tertemiz olmak ve yüce İslam temizliği emreder temizlik üzerine kurulmuştur. Şanlı Peygamber (a.s.v) ve şanlı Kur’an bu konuda da bizim rehberimiz önderimizdir ve hazine kaynağımızdır.

Dakika 40:00

Çevrenizi ve evlerinizi temiz tutunuz. Yahudilere benzemeyiniz çünkü onlar süprüntüleri çöpleri evlerinde biriktirirler o günkü Yahudiler için ama bugünkü Yahudiler ne yapıyor? Bugüne bakmak lazım o günküler öyleymiş. Evde çer, çöp süprüntü bulunduğu zaman o evden bereket kaldırılır her kim ziraat ve hayvancılıkla uğraşmadığı halde evde köpek beslerse her gün için o kimsenin sevabından bir kırat eksilir. Buda ihtiyaç ve yersiz ihtiyaç dışı yersiz olarak beslenen köpekler evin içinde bil hassa beslenen için söylenmiş ihtiyaç olan köpekler için müsaade vardır ve o köpekler insan için yaratılmıştır ihtiyaç duyulduğu zaman. İçinde köpek ve suret resimleri heykelleri bulunan bir eve rahmet melekleri girmez buyurmuşlar sevgili Peygamberimizden gelen haberler bunlar. Evlerinizi günlük zamkı, yavşan otu, kekik ve gelin çiçeği gibi güzel kokulu otlarla tütsülen diriniz kirli bezleri evlerinizden dışarı çıkarınız süprüntüleri evlerinizde biriktirmeyeniz zira süprüntüler zararlı şeylerin barınağıdır bakın o gün mikropların nerede üreyeceği açıkça bildirilmiştir. Mescitlerin temizlenmesi karşılığında verilecek olan ücret müminlerin cennette evleneceği hurilerin mihr bedeli olacaktır. Hz. Ömer r.a şanlı Peygamber (a.s.v) efendimiz süprüntü dökülen yerlerde, hayvan boğazlanan mezbahalarda, hamamlarda ve deve ağırlığında ve insanların gelip geçeceği yerlerde namaz kılınmasını yasakladı buyurmuştur. Şanlı Kur’an da Cenabı Hak buyuruyor ey habibim sevgili habibim hatırla o zamanı ki biz İbrahim’e Beytullah’ın yerini hazırlamış ve ona şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma tavaf edenler ayakta ibadet ederler rükün ve secde edenler için evimi yani Kâbe’yi muazzamaydı kâfiyi şerifi temiz tut diye İbrahim’e böyle bir emir verdik buda Kuran-ı Kerim de hac suresinde görüyoruz ki 26. Ayeti Kerime yine Bakara 125’de ve İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik. Evimi Kâbe’yi muazzamı tavaf edenler orada ibadet maksadıyla itikâf yapanlar rükû ve secde edip namaz kılanlar için temiz tutun diye emir buyurduk diyor İbrahim ve İsmail’e diyor Aleyhimisselam bu ikisine ve diğer bütün Peygamberlere bizden selam olsun. Kıymetli efendiler bizde Cenabı Hak iklimleri yaratırken bakın mevsimlerde çok önemlidir en faydalı mevsim bahar mevsimidir orada hastalıklar azalır sonbaharda ise çoğalır. Ülker yıldızı doğduğu zaman bütün beldelerden hastalıklar kalkar veya hafifler Ülker yani Süreyya yıldızı ilkbaharda doğar, sonbaharda batar.

Dakika 45:04

Bahar mevsimi geldiği zaman hastalıklar kalkar veya azalır insanların mizaçları değişmektedir o mevsimin karakterine uygun hastalıklar meydana gelir havasının ve suyun değişikliğinden meydana gelmektedir bahar mevsiminin kan aldırmak sebze yiyerek aynı karşılamadır. Yaz mevsiminin de sıcağın hararetini giderici soğuk yiyecek içeceklerle cinsi münasebeti azaltarak kan aldırmaktan sakınarak ve ılık su ile çokça duş yaparak geçirmelidir. Güz mevsiminde ise sabah soğuğundan öğleninde sıcağına sakınmalı safra yapacak gıdalar alınmamalı çokça banyo yapılmalıdır kış mevsiminde ise kalın elbiseler giyinmeli gıdalı yiyecekler özellikle et suyu çorbası tirit yenmelidir. Nitekim şanlı Peygamber (a.s.v) Aişe’nin diğer kadınlara olan üstünlüğü tirit yemeğinin diğer yemeklere olan üstünlüğü gibidir tirit yemeğinde bereket vardır buyurmuştur. Kışın bol, bol et yemeli ishal olmaktan kan aldırmaktan sakınmalı ve çok, çok hareket etmelidir. İşte görüyorsunuz İslam’ın doktorları her türlü güzelim sağlıklı kalmak için öğütleri ortaya koymuşlar ve yüce Allah’ın kâinatı şifalar, gıdalar, nimetlerle dolu yarattığı bu kâinatta ki nimetlerden de keşiflerde bulunmuşlar fayda ve zararları ortaya koymuşlardır. Şunu herkes bilsin ki helallerde zarar yoktur ölçüyü taşırmamak kaydıyla ilim ilmi bir bilgi ile gurmen yakın bu işi yapmalıdır veya bilenle hareket etmelidir. Şimdi nimetlerden birisi de meyan köküdür mavi ve mor çiçekli bir bitki olup kök kısmı tatlıdır sıcaklık verici bir vasfı vardır kusmaya yardım eder balgama ve öksürüğe karşı faydalıdır et suyundan şerbet yapılıp içilirse serinleticidir. Meyvelerin suyu konusunda da bekletilerek elde edilen şırasına meyve suyu denmektedir çeşitli yollarla elde edilen meyve suları vardır bugün imkânlar daha müsaittir. Hurma ve kuru üzüm normal suya konularak elde edilen şırasına Naki denir gece suya konulur gündüz içilir gündüz suya konulur gece içilir. Hurma üzüm ve kuru üzüm gibi meyvelerin sıkıştırılarak çıkarılan şırasına ise nebiz denir. Nebiz sarhoşluk hale geldiyse hamil adını alır o zaman hamil ismi verilir meyve hamil ise sarhoşluk veren madde demektir.

Dakika 50:00

Hazmedilmesine yemeklerin kabızlığı gidermesine faydalıdır güç ve kuvvet de verir ama yerli yerince olan meyve sulardır bu. Su karıştırılarak keskinliği giderilmelidir keskin olanlar için kuru üzüm ve şırası hoşaf suyu şişmanlatır yemeklerden sonra içildiği zaman ise gıdaların yan etkisini giderir meyve suyu sağlığı koruyucudur kayısı hoşafı susuzluğu keser hurma şırası teşhis ve tedavide de kullanılmıştır. Mide için şeftali hoşafından daha iyidir kayısı hoşafı sıvı ilaçların içine de katılır birçok faydaları vardır. Şanlı Peygamber Efendimiz meyve şırası hazırlanırdı Efendimiz için yapıldığı gün ertesi gün ve 3. Gün günün ta akşamına kadar içerdi 3. Gün içtikten sonra şıradan bir şey kalırsa döker veya onun emri ile dökülürdü. Aişe Sıddıka (r.a) Allame-i Cihan olan annemiz biz Peygamber (A.S) için tulumda şıra yapardık kuru üzümden bir avuç veya kuru hurmadan bir avuç alıp bir tuluma atar sonra üzerine su dökerdik sıcak günlerde sabahleyin şıra hazırlardık onu akşamleyin içerdik akşamleyin hazırlardık onu da sabahleyin içerdik. Şanlı Peygamber kuru hurma ile kuru üzümün birbirleriyle karıştırılarak şırasının çıkarılmasını yasakladı ve yine hurma koruğu ile olgunlaşmış yaş hurmanın karıştırılarak şırasını çıkarmasını da yasak etti. Evet, kıymetliler her birinin şırasını ayrı çıkarınız birbirine karıştırmayınız bir kimse sarhoş olmuştu ona ceza olarak hac sopa cezası uygulandı bunu Hz. Ömer’in oğlu anlatıyor İbn-i Ömer. Hurma ile kuru üzüm şırasının karışımı bir içki imiş bunun üzerine Peygamber (A.S) hurma ve kuru üzüm şıralarının birbirlerine karıştırılmasını yasakladı ve bunlardan her birinin şırasını ayrı, ayrı çıkarınız birbirine karıştırmayınız buyurdular üzümleri ne yapalım diye sordum da diyor ey Allah’ın şanlı Peygamberi kurutursunuz dedi. Kuru üzüm ne yapalım dedim onu sabahleyin ıslatırsanız hoşaf yaparsınız akşam yemeğinde içerseniz akşamleyin ıslatırsanız sabahleyin içerseniz buyurdu onu büyük tepsilere ıslatmayanız ince tuluplara ıslatınız çünkü tuluplarda çok durursa sirke olur eğer büyük tepsilerde çok kalırsa şarap olur buyurmuştur. Hz. Aişe Sıddıka validemiz şanlı Peygamber için (a.s.v) tulum içersin de meyve şırası hazırlardık buyuruyor. Yine 2 defa yıkıyorum diyor ayrı cins meyve sularının birleştirilmesini yasaklamıştır.

Dakika 55:00

Kısa zamanda ekişi bozulması ve sarhoşluk verir hale gelmesi gösterilmiştir. Yine İbn-i Abbas’tan gelen haberde meyve suyunu taze olarak içiniz meyve ve meyve suları kuvvetlidir hurma ağaçların meyvelerinden şerbet şıra meyve suları meyve şekeri bal ve güzel rızık elde ederseniz düşünen kimseler için burada ibretler vardır buyuruyor Cenabı Hak şanlı Kur’an’da Nahl Suresi 67’de. Evet, kıymetliler derslerimiz devam ediyor insan vücudunda beyaz ince ve yapışkan sıvıya mezi denir gerçek şehvet ve hareket çıkmaz kadın ve erkek bunda aynıdır abdestini bozar gusül yapması gerekmez kamışını veya vajinasını yıkaması lazımdır. Meziden abdest meniden ise gusül lazım gelir mezi, vedi bunlar farklıdır meni ise şehvetle gelir ve gusül gerekir. Kamış kamışı yani penisini yıkasın mezi gelenler için diyor ve abdestini tazelesin demiştir. Hz Ömer’den gelen haber buda Hz. Ali Kerremallahu Veche de Peygamber (A.S) mezi gelmesi halinde abdest gerekir gusül gerekmez buyurdu meni geldiği zaman gusül gerekir buyurdular öyle olduğu zaman abdest almanız yeter buyurdular yani mezi geldiği zaman. Evet, kıymetliler beyaz mezi beyaz ince ve yapışkan bir sıvıdır buna mezi denmektedir. Mezinin gelmesini önlemeye çalışmak gibi durumlarda da soğuk su dökülmesi veya soğuk su ile yıkanması mezinin gelmesini önler. Şanlı Peygamber (a.s.v) sizden birinizin mezisi geldiği zaman cinsi temasta da bulunmamışsa kamışını ve husyelerini soğuk su ile yıkasın sonra abdest alsın ve namazını kılsın buyurmuştur. O mezidir her erkekten mezi gelebilir mezi gelmesinden dolayı kamışını ve husyelerini soğuk su ile yıkasın ve abdest alsın buyurdular. Yine pamuk parçası ile fitille kamışın deliğini tıkasın veya deriden yapılmış bir kese küçük torba edinerek içine pamuk veya keten parçaları koyuversin fakat her zaman için abdest alsın bu özürlüler içindir kamışını ve husye yani testislerini soğuk su ile yıkasın buda mezi için faydalı bir metottur. Kıymetliler vücudumuzun önemli organlarından biri de midemizdir mide kaslardan yapılmış olup boynu uzun kabağa benzeyen bir organdır giriş kısmına yemek borusu denir çıkış kısmına da mide katısı denir bağırsaklara geçerler buradan besinler mide ağzına da gönül denir midenin iç kısmında ise kadife gibi tüyler vardır. Hastalıkların evi de midedir burasıdır çünkü besinler yemekler burada hazım olunur oradan karaciğere giderler onun için mideyi çok yerli yerince tutmalı ki diğer organlara zarar bulaşmasın.

Dakika 1:00:09

Mide vücudun havuzu damarları ise suyollarıdır mide sağlıklı olduğu zaman damarlarda sağlıklı olur mide hasta olduğu zaman ise damarlarda hasta olur perhiz tedavinin başı mide ise hastalıkların evidir. Şanlı Peygamber (a.s.v) Efendimiz insanoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır Âdemoğluna belini doğrultacak birkaç lokma kâfidir mutlaka yemesi gerekirse midesinin 3’te birini yemeğe 3’te b irini içmeye 3’te birini de nefes alıp vermek için bırakmalıdır buyurdular. Midenin 3’te biri yiyecek 3’te biri su ve 3’te biri de nefes alıp vermek için bırakılmıştır. İnsanlar alışkanlıklarına yanlış alışkanlıklarına yenik düşerler mağlup olurlar buna dikkat lazım. Yeme, içme ve giyim, kuşamda belli bir şeye alışkanlık meydana getirmek kuvvet ve sağlığı koruyan büyük bir temeldir ama iyi alışkanlık doğru alışkanlık ölçülü bir alışkanlık herkes alışık olduğu meşru şeylere uygun hareket etmelidir. Ben bir Peygamber olarak hem uyurum hem namaz kılarım buyurdu Peygamberimiz hem oruç tutarım tutmadığım günlerde olur. Hem de kadınlarımla yatar kalkarım bir şeye alışkanlığım 2. Bir tabiat olduğunu söylemişlerdir. Yine Hz. Ali Kerremallahu veche mide hastalıkların eri perhiz ise tedavinin başıdır alışkanlık ise 2. bir tabiattır demiştir oda ilmin deryası olan Hz. Ali hatta ilmin kapısıdır Hz. Ali ilmin şehri Peygamberimiz deryası kapısı da Hz. Ali’dir buda Peygamberimizden gelmektedir. Bal mideyi kuvvetlendirir zararlı maddeleri dışarı atar iştahı açar kuvvet verir bal temizler şeker sarkıtır gül reçeli mideye kuvvet verir portakal suyu faydalıdır. Nane mideyi kuvvetlendirir sıcak su içmek iştahı azaltır mideyi sarkıtır hazmı bozar sıcak su yaşlılara saralara ve soğuktan dolayı başı ağrıyanlara faydalıdır. Deve sütü pıhtılaşmaz midede faydalıdır karaciğerde meydana gelen tıkanıklığı da açar yaylada otlayan genç devenin sütü sindirim bozukluğu olan kimseler için şifadır. Cenabı Hak bitkilerde ağaçlarda meyvelerde sebzelerde hayvanlarda nice faydalar yaratmıştır yerde ve gökte indirdiklerinde. Ekşi süt üşütmüş mideler için zararlıdır siyah zeytin safra yapar mide için iyi değildir yeşil zeytin iyi bir gıdadır kuvvetlendirir.  Zencefil hazım edilmesinde yardımcı olur midenin yardımcısı zencefil reçeli mideyi ısıtır ve yaşlılara gayet iyi gelir aç karna sirke zararlıdır hazmı ise yardımcı olur üzüm çekirdeği mide cidarını sertleştirir kekik faydalıdır.

Dakika 1:05:00

Sabir bitkisinin tozu da faydalıdır ayva yağı mideyi kuvvetlendirir kalbi takviye eder terlemeyi durdurur gönle ferahlık verir amel karışık ayva yağı daha keskindir piliç eti çorbası mide yanmasını teskin eder piliç etinin hazmı kolaydır taze kan yapar tarçın zekâyı geliştirir faydalıdır. Kaymak olgunlaşmasını gıdaların mide de olgunlaşmasını ayrışmasını sağlar yemeklerden sonra nar yemek mide bozulmasını önler naneli nar şerbeti kusmayı önler mideyi kuvvetlendirir. Safrayı keser bütün yağlar mideyi zayıflattığı halde zeytin yağda bu etki yoktur kuyruk yağı mide için zararlıdır fındık mideyi bulandırır ve safra yapar susam mide için zararlıdır misk mideyi kuvvetlendiren bir ilaç gibidir. Ter kokusunu da keser taze hurma mideyi tabaklayıp düzeltir sakız çiğnemek mideyi kuvvetlendirir. Sakız gül yağı ile karıştırılıp içilirse iç organlarda ki ağrıları keser kayısı ve kayısı hoşafı iyidir misk faydalıdır miskin içilmesi veya koklanması kuvvetlendirir iç organları keçiboynuzu da kabızlık yapar. Mercimek mide için biraz mideyi zorlar yaban pancarı sirk ile yan etkisi giderilir mercimeğin gaz yapar aç karna birkaç parmak bal yalamak bozuk mideler için faydalıdır. Erik sarkıtır yumuşatır karpuz ve kavun mideyi temizler turp hazmedilmesine yardımcı olur gıdaların midedeki hazmına cevizin hazmı zordur çörek otu midenin suyunu alır günlükte faydalıdır. Kavut yağ ile kavrulmuş un mideyi kuvvetlendirir mide bulantısını giderir deve sığır ve teke etlerini safra yapar ve hazmı zordur eğer bu etler karabiber ve tarçın ile terbiye edilirse yan etkisi kalmaz limon şurubu kusmayı keser ekşi turunçtan yapılmış şurup mide için faydalıdır kulunç ağrısı yapar bazılarında. Hz. Ali narı ince zarı ile birlikte yiyiniz zira o zar mideyi temizleyicidir buyurmuşlardır. Bal normal seviyede tutar mideyi bal dosttur bal bütün vücudun dostudur mide ülseri için gayet faydalıdır muz karnı yumuşatır yemekten önce zararlıdır ayva mideye iyi gelir safrayı da söndürür ayva reçeli kalbi kuvvetlendirir mideyi karaciğeri de güçlendirir. Gönlü hoş eder zencefil kasları çözer ve iyi gelir sıcak su ile dışarı atar ve mide ve karaciğeri ısıtır yan etkisi zencefil ile giderilir yan etkisi olan katı maddeleri kuru üzüm faydalıdır kuvvetlendirir.

Dakika 1:10:00

Misvak sesi güzelleştirir yardım eder hazım etmeye tere yağ buda mideyi temizler balgamlı mizaca zararlıdır tuzlu olmayan peynir mide için gayet iyidir yumuşatır üzüm sirke iltihaplı mideye faydalıdır. Üzüm şırasından yapılan sirke safrayı keser ve mideyi temizler hazma yardım eder balgama karşı faydalıdır ve kanı inceltir. Tereyağı bal ve acı badem ile karıştırıldığı zaman göğüs ve akciğer ne varsa temizler tereyağı ve acı badem amber felç ve yüz felcine balgamdan meydana gelen hastalıklara soğuktan meydana gelen mide hastalığına şiddetle ağrılara karşı faydalıdır. Şeker kamışı safralı midelere zararlıdır çünkü bizzat kendisi safraya dönüşür yan etkisi limon narenci veya ekşi nar ile giderilir. Bal mideyi güçlendirir görmeyi keskinleştirir kerevizin yaş yaprağı karaciğere faydalıdır sığır etinin hazmı zordur kirli kan yapar çalışan kimselerin yemesi uygundur tavuk eti kolaydır mideye hafif gelir yağlı süt baş mide karaciğer ve dalak için iyi değildir. Akgünlük mide ağrısına ve ishale karşı faydalıdır hazma yardımcı olur ağrı ve sızıyı dağıtır mideyi güçlendirir ısıtır Arabistan kirazı mideyi temizler safrayı keskin eder gıda verir safradan meydana gelen rahatsızlıklara karşı faydalıdır balgam meydana getirir ve hazmı yavaştır. Arabistan kirazının tosu organları güçlendirir yan etkisi gerçek bal ile giderilir hindiba mideyi güçlendirir tıkanıkları açar ve karaciğer hastalığına karşı faydalıdır. Hindiba kabızlık yapıcı ve soğutucudur fakat mideye iyi gelir zemzem suyu mideyi temizler ve karaciğere gayet faydalıdır.  Az ve öz yemek lazımdır midenin sağlıklı kalması için hastalıkların asıl sebebi çok yeme olarak gösterilmiştir evet bu konuda eseri olanlardan yine birisi İshak El Kindi’dir.

Dakika 1:13:57

 

(Visited 316 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}