hadisvetasavvuf-18-01

18- Hadis ve Tasavvuf Ders 18 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 18

 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Kıymetli dostlarımız; Yüce İslam A’dan Z’ye şanlı Kur’an zikirdir, Yüce İslam’ı bilmek Kuranı Kerimi bilmek inanıp gereğini yapmak unutmamak işte zikrin özet tarifi budur. Kim sabah ikindi akşam namazından sonra Allah’ı zikreder istiğfar ederse denizköpükleri kadar günahları olsa affedilir. Bak kim sabah ikindi akşam namazından sonra Allah’ı zikrederse, istiğfar ederse denizköpükleri kadar günahları olsa affedilir. Sabah namazından sonra 3 defa Subhanallahilazim, Subhanallahilazim, Subhanallahi ve bihamdihi Elazım bunları derse körlükten, cüzzamdan, felçten, şifa bulursun. 7 defa (Allahümme ecirnî minennâr) diyene 7 şey verilir, 10 sevap verilir, 10 günah silinir, 10 derece yükselir, 10 köle azat etmiş sevabı verilir, şeytandan korunur, hoş olmayanlardan da korunur, günahları bağışlanır yani şirk hariç. Kim sabah akşam yüzer defa (Subhanallahi ve bihamdihi) derse denizköpükleri kadar günahları affolur tabii bunlar küçük günahlardır. 2000 amel işlemiş gibidir şu duayı okuyana mahlûkat zarar vermez, zehir tesir etmez tabii Allah dilerse Allah korumasına almışsa veya alırsa (Eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmâti küllihâ min şerri mâhalak ). Şunu da kim günde 100 defa okursa 10 köle azat etmiş, 100 amel işlemiş gibi olur, 100 günahı silinmiş ve vesveseden uzak olmuştur. (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm „La ilahe ilallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadir“). Bunlar beş vaktin peşinde bu tesbihler konmuştur ve ne kadar güzel müçtehitlerimiz, mezhep âlimlerimiz, bu sünneti ameli sünneti, kavli sünneti şanlı Kur’an’ı güzel incelemişler, yerli yerince her şeyi koymuşlar. Şunu da 3 defa okuyana kimse zarar vermez; Allah’ın dilemesiyle tabii; (بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْدِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ) Duhan suresi, ğafirin başından Ayetel kürsüyü akşam sabah okuyan korunur, sabah akşam 10 salavatı şerife okuyanı şefaat müjdesi vardır. Virdinizi gece gündüz tamamlayınız. Evet, şimdi de imamlık hakkında Peygamberimizin sözlerine bakalım Et-Tergib Vet-Terhib’e ve adı geçen hadis kaynaklarına muhaddislerin rivayetlerine dayanarak. Kim özürsüz ikindiyi veya bir farzı terk ederse ameli kabul olmaz. Çoluk çocuğunu malını mülkünü yitirmiş gibi olur. Kıyamette şunlar miski amber kürsüsü üzerindedir. Allah’ın (CC) ve kulların hakkını verenler, cemaatin razı olduğu imam, her gün ezan ve Kur’an okuyan müezzin. Şunların namazı kabul olmaz; iyi bir cemaatin istemediği imam.

Dakika 5:05

Cenaze velisinin rızası olmadan cenaze kıldıranın namazı, kocasının yatağına keyfi kasten gelmeyen kadın, iki dargın Müslüman kardeş dalgınlıktan vazgeçemedikleri müddetçe işte bunların ibadeti kabul olmaz. Bunları dikkatle iyi anlamak lazım. Saflar meselesi insanlar ezan ve 1. safın sevabını bilselerdi kura çekerlerdi, melekler dua istiğfar ederler, Allah (CC) rahmet eder, safları sık ve doğru tutun ki kalplerinizde doğrulsun sık tutun Allah (CC) razı olur keyfi seyrek tutana gazap eder, cemaati rahatsız etmeyene iki kat sevap vardır. Yüce Allah (CC) safı doldurmak için vaktinde atılan adımı sever, solu sabit sağını ileri atıp elini dizine koyanın adımını sevmez, saflar bilgi seviyesine göre olsun ya saflarınızı düzgün tutarsanız yoksa yüzleriniz değişir, içinize ihtilaf düşer gözlerinizi haramdan sakının, yoksa gözleriniz çıkarılır. Elham’ın sonunda âmin deyin meleklerin aminine rastlarsa tüm günahları bağışlanır. Amin demeyen mahrum kalır. Yahudiler cuma namazını, âmin demeyi, selamı düzgün saf tutmayı bu kuralları yerine getirmediler cezalandılar. Şunları okuyunca gök kapıları açıldı dedi. Peygamberimizden haber; (Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve sübhanallahi bükreten ve esila, semiallahü limen hamideh, rabbena lekel hamd) deyin meleklere rastlayanın günahları affolunur. 30’dan fazla melek onu yazmaya çalışır. İmamdan önce rukü imamdan önce secde edip imamdan önce hareket edenin başı merkep, köpek başı olma tehlikesi vardır. Bunların perçemi şeytanın elindedir. Namazınızı tadili erkân ile yerli yerince kılın tam ihlasla, namazın tadili erkânını ve tüm kurallarını yerine getirerek namaz kılan anasından doğduğu gün gibi günahlardan kurtulur. Karganın yem yemesi gibi namazı kolları yere sermeyin, camide belli yer tutmayın, namaz hırsızlığını erkândan çalanlar, bunlar Muhammed’in dini üzere ölmezler, namazda gözlerini havaya dikenin gözleri çıkarılır. Yahya (AS)’dan mervidir, şirksiz ibadet kölelikten kurtuluştur. Kişinin namazı ihlası ihsanı kazandırır, orucu mis kokusunu andırır, sadakası idamdan kurtuluşudur, onun zikri şeytanın takibinden kurtuluşudur. Efendimiz (A.S.V) Hz. Muhammed kitabı sünneti dinleyin emrine uyun, savaşınız, hicret ediniz, cemaatten ayrılmayınız, kim cemaatten bir karış ayrılırsa dönünceye kadar İslam bağını koparmıştır. Namaz kılsa oruç tutsa yine İslam bağını koparmıştır. ‘’Maide Suresi 32’deki durum anlatıldı.

 

Dakika 10:01

 

Allah’a sıkı tutunun, emirlerini uygulayın. Namaz kılanın önünden geçmeyin, namazda horoz gibi aceleci olma ve kelb tilki gibi dizini dikip oturma, sağa sola namazda bakma, namazda sağa sola bakandan Allah yüz çevirir, hareketsiz olman yüz deveye sahip olmandan 100 deveden daha hayırlıdır. Namazda eli böğrüne koymak cehennemliklerin işidir. Namaz kılanın önünden geçmesinden 40 veya 100 sene beklemesi veya kül olup savrulması daha ehvendir, daha hayırlıdır, mani olun. Namaz kılanın önünden geçmeyin kimseyi geçirmeyin geçiren şeytandır. Çünkü namaz kılan Allah’a secde ediyor. Allah’a secde ettiği yerde namaz kılanın önünde bulunmak o kişi kendini put yerine koymak gibi bir tehlike vardır. Bir mazeret bir kastı garazında olmadığı müddetçe yapılan iş her ne kadar önünden geçen yanlış iş yapmıştır ama fakat kastı garazında olmadığı için bilmeden yapanlar tövbe istiğfar etmeli Allah’tan af dilemeli ve namaz kılanın önünden bilhassa secde ettiği yerden geçmemelidir.

 

Dakka 11:57

 

(Visited 101 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}