Tip 19-01

19- Tıp İlmi Ders 19

HAYAT VEREN TIP İLMİ DERS 19

 

Kıymetli izleyenler; İnsan vücudu Cenabı hakkın yarattığı muhteşem bir sistem ve düzenle çalışmaktadır. Otomatik bir çalışma içindedir ki bu bir harikadır. Ancak Cenabı Hakkın yaratmasıyla bu çalışma bu hayat tarzı devam edebilmektedir ki biz Cenabı Hakka her nefeste trilyonlarca sayısız borçluyuz. Çünkü her nimet ondan her şeyi veren o. Bize hayatı o bahşediyor, bütün varlığımızla bizi yoktan yaratıp varlığımızı devam ettiriyor ve yaşatan, yediren, içiren, besleyen o. Yaratan, yaşatan, rızık ve öldüren ve diriltecekte o. Hep o hep o. İşte bütün varlığımızla biz Allah’a borçluyuz. Vücudumuzun güzel çalışması yerli yerinde çalışması o bizi yaratanı tanıyıp ona teslim ve tevekkülümüze bağlıdır. Biz onu bütün varlığımızla sevsek hakkıyla sevmiş olamayız çünkü o yüce o yüce kadir biz aciziz. Biz hangi ibadeti yapsak biz aciziz çünkü tüm ibadetlerimiz itaatlerimiz kusurludur çünkü kul aciz ve kusurludur. Yüceye kulluk ediyoruz, o kusursuz yaratana kulluk ediyoruz. Onun için biz ona daima minnettarız hem de ebedi minnettarız. Bütün varlığımızla biz ona kulluk borcuyla borçluyuz. Ebedi şükretmemiz, hamd etmemiz bütün nimetleri ondan bilmemizle o bizi şükredenlerden kabul ediyor lütfundan kereminden oluyor. Sonsuz merhametinden bütün âlemleri kuşatan rahmetinden geliyor bu yoksa bize eğer hakkıyla niye şükretmedin diye bir sorsa da cezalandırsa kurtulma şansımız yoktur. Ama lütfu keremi fazlıyla gücümüzün yettiğini yaptığımız zaman gücümüzün yetmediği yapacağımız nice görevler var onları yapmış gibi kabul ediyor. Çünkü biz aciz o kadir. Bizde ki kudret ve kuvvet ne varsa onunla Allah’a kulluk etmeliyiz zaten gücümüzün yettiği kadarıyla o bize teklif ediyor, görevinizi gücünüzün yettiği nispetinde yapın diyor. Gücümüzün yetmediğini bize teklif etmiyor bu da onun lütfundan, kereminden, fazlından. Onun için vücut yerli yerince dengeli ve mutedil bir halde çalışması için bunlardan biri de nabızdır. Kalbin çalışması ile damarlarda meydana gelen ölçülü ve düzenli atışlara nabız denmektedir. Çarpıntı fazla atmasına ağır iş yapmak, korku, ruhi gerginlik, hastalık gibi nedenlerle bir çarpıntı meydana gelir. Buna da çarpıntı denir. Fazla kalp fazla atmaya başlar. Çarpıntı olur. Onun için ölçüyü iyi korumalı daima ölçülü şeriatın İslam şeriatının ortaya koyduğu ölçüyü ilmel yakin uygulanmalıdır.

Dakika 5:00

Yüce İslam A’dan, Z’ye ilim, ifandır, imandır, Allah’a kulluktur, İlahi kanunların tamamıdır. İslam ve eksiği olmayan Cenabı Hak ve İslam nimetini bize tamamlamıştır. İslam’da kusur eksikliği yoktur. Eksiklik, kusur insanoğlundadır ki oda İslam’ın emirlerini yerine getirmediğinde cahilliğinde veya kâfirliğindendir, zalimliğindendir, fasıklığından, münafıklığından, müşrikliğindendir. Şimdi mümin kullar hakiki Allah’a mümin ve Müslümanlarda güçleri nispetinde kulluk ederler ama onlarında ilimleri ilgileri derece derecedir hepsinin ki aynı değildir. Onlarında tamamı aczini, cehlini, gafletini itiraf ederek boynunu eğerek Rabbisine kulluk ederler. Başta Peygamberler, Sıddıklar, sıdık âlimler, şehitler ve Salihler olmak üzere yüce Allah’a kulluğun en açık tezahürü namazdır. Çokça namaz kıldıklarını ve gece ibadet ettiklerini öğrendim. Evet, kıymetliler namazın nezle ve grip hastalıkları için çok faydası vardır. Namaz dille tabir edilemeyecek kadar sayılamayacak kadar faydayla dolup taşmaktadır. Özellikle secde geniz tıkanıklığının açılmasına yardım eder. Bağırsaklarda ki besin maddelerini harekete geçirerek kokuşmasını önler. Mide ve bağırsaklardan çabuk geçmesini sağlar. Bağırsak kıvrımlarında gizlenmiş artıkların harekete geçmesini temin eder çünkü secde halinde onlar sıkışır ve birbirlerini iterler böylece mide ve bağırsaklardaki ağrılarda giderilmiş olur. Çoğu zaman namaz nefse ferahlık verir üzüntü ve sıkıntıyı giderir öfke ateşini söndürür hakkı sevip sevdirir. İnsanlara karşı mütevazı alçak gönüllü olmaya alıştırır kalbi inceltir. Bağışlamayı sevdirir, merhameti kazandırır, intikam almayı kötü gösterir, çoğu zaman isabetli fikirler ve doğru cevaplar namazda akla gelir insan unuttuğu şeyleri namazda hatırlar ve nefsini hesaba çeker. Namaz kılarken kıyamda çok durulursa daha iyi olur özellikle geceleri insanların uykuya daldıkları ve seslerin kesildiği zaman kötü duygular körelir. Yüce duygular keskinleşir bunun içindir ki şanlı Peygamber âlemlere rahmet peygamberi Hz. Muhammet Mustafa Teâlâ (s.a.v) Bilal’i Habeşî’ye hitaben ey Bilal kalk ezan oku namaz kılmakla bizi rahatlatıp dinlendir buyurmuşlardır. Görüyorsunuz ki işte namaz insana eşine rastlanmadık rahatlık ve huzur ve dinlenme kazandırmaktadır. Pek çalışmayan ve lüks hayat yaşayan fakat sağlık ve sıhhatleri yerinde olan bazı kimseler gördüm ve sebebini sordum da çokça namaz kıldıklarını diyor ve gece ibadet ettiklerini öğrendim diyor. Namaz tamamen huzurdur mutluluk kaynağıdır namazsız hayat,  hayat değildir kıymetliler.

Dakika 10:08

Allah’a isyan edilen bir hayattır namazsız hayat. Yine namazda ruh ve hem de beden terbiyesi vardır. Kıyam, rükû, secde, kademe toplanma ve açılma gibi bedeni hareketler mükemmel bir ortada görülür. Hem de bu hareketler Allah’a derin saygı içindeki hareketlerdir sıradan sporlar değildir. Bu Allah’a saygı içinde olan bu ibadetle ilgili hareket olduğu için bunun dünyayı sarsanız iki rekâtını ödemez denmesinde hikmet odur. Eklemler hareket eder. Yaratana bütün vücudu ruh ve bedenle saygı içinde hareket eder saygı için hareket eder ibadet için hareket eder ve iman dolu bir kalple ibadet ruhuyla hareket eder. Bu tamamen Allah’adır (c.c) Birçok organlar yumuşar özellikle mide ve bağırsaklar çok fayda sağlar. Bunları saymakla bitiremezsiniz. Rabbine karşı korku, umut, hayâ ve sevgi duyar. Ahreti öbür dünyaya mezarın mahşeri ölümü hatırlar. Mahşer yerinde o büyük mahkemeyi hatırlar. Sırat köprüsünü cenneti cehennemi hatırında tutar. Bütün bunlar insana kuvvet verir ve gönlünü açar böylece hastalığı silkip atar çünkü Allah’u Teâlâ’nın himayesine girer. Allah’ın himayesindeki insanlar mutludurlar, korunurlar, esirgenirler, ihtiyaçları giderilir. Çünkü Allah’ın korumasındadırlar. Peygamber (a.s.v) diyor Ebu Ubeyde anlatıyor karnın mı ağrıyor? Diye sordu. Kalk namaz kılmaya devam et çünkü namazda şifa vardır buyurdu. Görüyorsunuz namaz kılan kişiyi görünmeyen yoldan Allah doyuruyor ama sana nimetlerini de hazırlamış yerli yerinde yiyiniz içiniz ama israf etmeyeniz diyor ama yiyemediğin içemediğin zamanda sana görünmez yollardan yediriyor içiriyor lütufta keremde bulunuyor. Namaz mide ve bağırsak ağrıları için faydalıdır hem ibadet hem de psikolojik ve rahatlamadır. Ağrı ve sızıyı daha az hisseder. Ağrı ve sızıyı giderme için yeni kuvvet kazanmış da olur. Bu saydıklarımızdan da çok fazla size namaz neler kazandırır neler. Namaz rızka vesile olur, sağlığı korur, dertleri vücuttan kovar, kalbi güçlendirir, yüzü nurlandırır, gönlü hoş eder, tembelliği yok eder, organları zindeleştirir, duyuları destekler. Göğsü genişletir, ruha gıda verir, kalbi nurlandırır, nimetin devamını ve azabın uzaklaştırılmasını sağlar, bereketi celb eder, Allah’a yaklaştırır ve büyük bir tesiri vardır. İnsan sağlığı üzerinde namaz kadar ne kadar ne yaparsanız namazın kazandırdığını diğer farzların kazandırdığını hiçbir şey kazandıramaz. Şanlı peygamber o rahmet peygamberi (a.s.v) sizlere gece namaz kılmayı tavsiye ederim. Zira gece namazı sizden önceki Salih kimselerin âdetidir gece namazı kişiyi Allah’a yaklaştırır günahlardan uzaklaştırır günahları yok eden vücuttan hastalıkları uzaklaştıran bir ibadettir buyuruyor.

Dakika 15:25

Moral yönünden güçlendirir eşine rastlanmadık moral, sevgi, mutluluk Allah’a kulluktadır başta namaz gelir imanla beraber. Namazda kıyam, rükû rükûdan doğrulmaz secde ve diz çöküp oturma gibi çeşitli bu hareketler bu derin saygıların hepsi Allah’adır sağlık açısından son derece eşine rastlanmayan bir faydadır. Bu şu fayda bu fayda demek bunu tam anlamıyla ifade değildir. Pek çok faydadır diller tabir edemez. Bedeni hareketlerin sağlığa ne kadar faydalı olduğu herkesçe bilinmektedir ama bu Allah’u Teâlâ’ya saygı ve ibadetle olan bir harekettir başka hareketlere benzemez. Sindirim sisteminin keder ve üzüntünün giderilmesine, evham ve kuruntuların yok edilmesine, kötü düşüncelerin sona ermesine, öfke ateşinin sönmesine, gönlün huzura ve rahatlığa kavuşmasına daima vesiledir. Huzeyfe ’tül Yeman hazretleri r.a peygamber (a.s.v) bir üzüntü ve keder isabet ettiği zaman hemen namaz kılmaya ve dua etmeye başlardı. Yine Aişe’yi Sıdıka validemiz o Alleme-i cihan olan annemiz yediğiniz yemekleri Allah’ı zikretmekle ve namaz kılmakla sindiriniz. Tok karına yatıp uyumayınız çünkü kalpleriniz rahatsız olur sıkıntı çeker buyurdular. Yine Hz. Ali Kerremallahu Veche (r.a) hazretleri akşam yemeğini yiyip hemen tok karnına uyumak kalbi sıkıntıya giriftar eder demiştir. Yine İmam Gazali (Rahmetullahi Aleyh) şöyle der; yemekten sonra en az dört rekât namaz kılmalı ya da yüz tefsir zikir çekmeli diye buyurur. Ne kadar güzel bunların hepside ey iman edenler sabretmek ve namaz kılmakla Allah’tan yardım isteyiniz şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. İnsan sağlığına namazın kazandırdığını dünya tabipleri bir araya gelse bunun faydasını anlatmaya güçleri yetmez. Çünkü İslam tabiatüstü bilimler üstü bir bilim ilahi kanunlardır bunlar. Buna bunları anlatmaya insanların gücü yetmez ancak bunu Kur’an’ı Kerim, sahih sünnet, Peygamber anlatır. Oradan aldıklarımızı biz keşfedip anlatırız gücümüzün yettiği kadarıyla yoksa Allah’ın rahmetinin lütfunun kereminin nihayeti yoktur. Geceleyin namaz kılmakta sağlığı koruma sebeplerinin en başta gelenlerindendir. Beden ruh ve kalbe tesir eden en etkili ibadet namazdır ve diğer Allah’ın farz kıldığı ibadetlerdir ve vacipler sünnetler müstezatlar onu takip eder. İşte kıymetliler sizlere öz olarak en özün de özü olarak keşif notları veriyoruz ki İslam’ın A’dan, Z’ye tıp üzerinde bir tıp ilimler üstünde bilim olduğunu İslam’ın her emrinin bir sağlık ve sıhhat afiyet kaynağı olduğunu unutmamalıdır.

Dakika 20:09

Sıhhat kaynayan bir şeyi görmek istiyorsanız İslam da Allah’ın emirlerine bakın Peygamberin emirlerine bakın. Hepsinde sıhhat afiyet mutluluk kaynıyor. Allah sevgisiyle dolup taşan bir insanın diğer sevgiler bunun yanında bir damla bile olmazlar olursa buradan yansıyan bir sevgi ve muhabbettir. Nane hakkında da yabani nane su nanesi kıvırcık nane dağ nanesi ve yarpuz gibi çeşitli cinsleri vardır nanenin. En iyisi bostanlarda bahçelerde yetişenidir. Isıtıcı, kurutucu, temizleyici, uyuşturucu, ağrı ve sızı giderici, gaz söktürücü, uyarıcı, iştah açıcı ferahlatıcı, uyuşukluğu giderici, haşerat ve tufeylileri öldürücü özelliklere sahiptir. Tufeyli ne demektir? Vücuda konan parazitlerdir. Bunlar varsa kurtlarından solucanlarından tutun emsalleridir. Kaynatılmış suyu öksürüğe, akciğer hastalıklarına, nefes darlığına, ağız kokusuna, hıçkırığa, yarım baş ağrısına, asabi ağrılara, ağız yaralarına ve zehirlenmelere karşıda faydalıdır. Allah’ın yarattıklarına bakın ne güzel faydayla dolup taşmaktadır. Balgamı safrayı idrar ve adet kanamasını da arttırır. Öz suyu sirke ile kullanılır akciğer hastalıkları içinde faydalıdır bağırsak kurtlarını öldürür cinsel istek ve arzuya da takviye eder ekşi nar suyu ile kullanılırsa hıçkırığı kusmayı ve mide bozulmasını giderir. Sarılık içinde faydalıdır nanenin öz suyu eğer kavrulmuş un ile macun yapılır ve çıbanlar üzerine sürülürse çözer. Anla sürülürse baş ağrısını teskin eder demişlerdir şişliği giderir pişirilmekte olan süte nane atılacak olursa sütü kesilmekten korur. Ağızda çiğnenecek olduğu zaman diş ağrısına karşıda faydalıdır. Kanamayı durdurur az miktarda alınacak olursa sindirimi kolaylaştırır çok miktarda alınacak olursa şişkinlik yapar bunlar yerli yerince kullanılması gereken nimetlerdir. Bunları normal besin olarak tüketilmektedir bunlardan özel faydalanmak içinde bilirkişilerle gerçek İslam doktorlarıyla işbirliği yapmak lazımdır. Birde nar vardır Allah’ın nimetlerinden ki tatlı nar ısıtıcı ve nemlendiricidir. Mide için gayet iyidir. Kabızlık yapıcı özelliği vardır. Mideyi takviye eder boğaz göğüs ve akciğer için faydalıdır öksürüğe gayet iyi gelmektedir. Nar suyu bağırsakları yumuşatır cinsel arzuyu da takviye eder. Ateşli hastalığa iyi gelmez. Ekşi nar ise soğutucu ve kurutucu özelliklere sahip olmakla kabızlık yapar.

Dakika 25:03

Mide iltihabına karşı faydalıdır. Hz. Ali Kerremallahu Veche hazretleri narı etli kısmı ile birlikte yiyiniz zira nar mideyi tabaklayıp temizler buyurmuştur. Safrayı teskin eder, ishali keser, kusmayı da engeller safrada meydana gelen kalp çırpıntısına kalpte ve mide gazında meydana gelen ağrılara karşıda faydalı olduğu kayda alınmıştır. Bal ile merhem oluncaya kadar pişirilir. Göze sürme olarak çekilirse gözdeki sarılığı keser temizler. Dişlerde çürümeye karşıda faydalıdır. Nar çekirdeği dövülüp bal ile tırnak etrafında tırnak uçlarında meydana gelen dolama ve habis yaralara karşı gayet faydalıdır. Narçiçeği cerahatti yaralar için kullanılır. Her sene narçiçeğinden 3 tane yutan kimse göz ağrısından korunmuş olur denilmiştir. Bu İbn-i Kayyım buna eserinde yer vermiştir. Yemekten sonra nar yemek mide bozulmasını önler. Kalp çarpıntısına karşı faydalıdır. Nar çubuğu ağrıları keser kabuğu ishali durdurur. Nar suyu ve çekirdeği bağırsak kurtlarını öldürür. Kan kaybı, basur kanaması, burun zarı kanaması ve diş etleri kanamalarına karşı da müessirdir. Nar kabuğu suda kaynatılıp berraklaşınca ishali keser. Balın nar ile birlikte devamlı olarak belli bir miktarda yenilmesi kalp hastalıklarına karşı gayet faydalıdır. Nar kabuğunun kurutulmuş tozu bal ile karıştırılıp macun yapılır Ve çiçek hastalığı olan kimsenin birkaç gün cildine merhem gibi sürülürse pek faydalıdır. Cenabı Hak yarattıklarını kullanırına faydalı olsun diye yaratmıştır kıymetliler ve kullarının karına sağlık ve afiyetle yaşasın benim kullarım diye yarattıklarını ne güzel yaratmıştır. Ey insanoğlu aklını basına al, Allah’a iman et, Allah’ı yüce sıfatlarıyla tanı, emirlerine sarıl, ona kul ol. Her nimetin başında bismillah de çünkü o yarattı sana o lütfetti sonunda Elhamdülillah de övme övülme hakkı sadece Allah’ındır (c.c) unutma bunu. Çok kıymetli izleyenler rabbimizin bizleri sağlıklı kılmak için uçsuz bucaksız nimetler yaratılmış sayısız nimetleri ile şifa ile deva gıdayla faydalarla doldurmuş Ve hastalıklarda çareler dermanlar yaratmış. Bizde yüce İslam’ın her yönüyle bir sağlık afiyet mutluluk kaynağı olduğu için insanlığı sağlıklı kılmak ve sağlığını korumak hastayı tedavi etmek metotları İslam’da var fazlasıyla varda insanoğlu yüce İslam’ı ilmel yakin keşfetmesi gerekiyor. İlk emir onun için oku emridir. Kıymetliler rahatsız edici unsurlardan biriside nasırdır.

Dakika 30:00

Taze iç yağı ile macun yapılmış sürme çok çalışmaktan dolayı ellerde meydana gelen kabarcıklara ve yaralara merhem gibi sürülürse faydalıdır. Yine kazma kürek vs. gibi aletlerle ağır işte çalışmaktan dolayı meydana gelir. İçinde az miktarda su toplanmış sınırlı sertleşme ve kalınlaşmalar vardır bunlar nasırdır. Fakat nasırın tabi ayaklarda olanları parmaklarda olanları da bulunmaktadır. Taze iç yağı burada faydalı olarak dile getirilmiştir. Yine nedbe konusunda da deride kalan ize nedbe denmektedir. Bazı rahatsızlıklar deride iz bırakır. Acı baklanın öğütülmüş tozu cildi temizler. Yine izleri, nedbeleri de iyileştirir. Yeri geldikçe bunlar bir, bir daha birçok faydalarla dolu nimetler sayılacaktır. Nefes konusunda rukiye konusunda da tükürüksüz olarak üflenmesine nefes etmek denir okuduktan sonra. Nefes edilen şeyin Allah kelamı isimleri veya sıfatlarından olması sahip ve mübarek dualardan olması anlaşılır bir dil ile yapılması nefes etmenin bizzat müessir olmayıp ancak Allah’ın izniyle fayda sağlayacağına inanılması. Yüce Allah her derde bir derman yaratmıştır ve her şeyin bir zıttı panzehiri vardır. Nefes olunan kimsenin ruhuna etkide bulunur. Fiil ve infial etki ve tepki meydana gelir. Hastalık ile ilaç arasında etki ve tepki gibi. Ruhu ve gücün kuvvet kazanır. Allah’ın izniyle (c.c) hasta iyileşir. Şifa ümidini arttırmak, evham, vesvese ve korkuyu dağıtmak, moralini ve maneviyatını yükseltmek, mukavemetini arttırmak, Kuran-ı Kerim de bazı ayetler ve şanlı Peygamberden gelen sahih bir mübarek dualardan okumalıdır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikretmekle rahata kavuşur buyuruyor Cenabı Hak Rad Suresinde.( الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾) buyurulmaktadır. Onun için kıymetliler şifa ve mesih için bir temenni ve sığınmadır Cenabı Hakka. Caiz görülmeyen nefis etme ise manası bilinmeyen ve içinde Allah’ın varlığına ve birliğine ters düşen şirk mahiyetinde olan nefeslerdir. Nefis etme rukiye şekillerinin şekillerinizi bana arz edip gösteriniz içinde şirk Allah’a ortak koşma olmadıkça nefes etmekte bir sakınca yoktur buyuranda peygamberimizdir. Yine şanlı Peygamber (a.s.v) nefes ederken okuduğunuz şeyleri bana arz ediniz buyurmuşlardır.

Dakika 35:03

Bunlarda nefes yapmakta bir sakınca yoktur. Bunlar ancak hasta kimseye güven duygusu telkin eder. Bununla nefes etmeye devam et buyurdu. İşte görüyorsunuz ki Peygamberimiz Amr İbni Hazm için böyle diyor. Cabir bin Abdullah’tan geliyor bu haberlerde. Şanlı Kuran’da Cenabı Hak artık gözünüzü açın ne zaman ki can ruh köprücük kemiğine dayanır. Hastanın etrafında bulunanlar tarafından buna nefes edip tedavi edecek bir kimse var mıdır? Diye çabaya düşürür. Can çekişen kimse bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar ve ne yapacağını şaşırır işte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur buyrulmaktadır Kıyamet Suresinde zikrediliyor. Canı boğaza geldiği zaman cana kurulan insan işte can boğaza geldi dayandı. O zaman ne nefes edenin nefesi ve nede tabibin tedavisi fayda vermez olur çünkü ölüme çare yoktur. Ölüm mukadderdir illa olacaktır buda bir kanundur. Olmazsa olmazlardandır. Cebrail (A.S) şanlı Peygambere gelerek ey Muhammed ( a.s.v) hastalandın mı? Diye sormuş. O da evet, ya Cibril cevabını vermiş. Cebrail (A.S) sana sıkıntı veren her şeyden Allah’ın adıyla sana nefes ediyorum her kötü nefsin şerrinden her hasetçinin göz değdirmesinden dolayı Allah sana şifa versin Allah’ın adıyla sana nefes ediyorum demiştir. Görüyorsunuz herkes şifayı Allah’tan istiyor Peygamberimiz başta olmak üzere Cebrail’de yüce Allah’tan şifa istiyor öyle nefeste rukiye de bulunuyor. Yine o rahmet Peygamberi Hz. Muhammet Mustafa (s.a.v) Efendimiz; Ey bütün insanların rabbi olan yüce Allah diye buyuruyor (c.c) Sabit bin Kays ’tan bu hastalığı gider diye dua etti. Sonra Medine’nin ‘’Bühtan Vadisi’’ toprağından bir miktar alarak bir bardağa koydu üzerine de bir miktar su döktükten sonra bu topraklı su üzerine de okuyup nefes ettikten sonra hastanın üzerine döktü. Şanlı Peygamber (a.s.v) o ağrıyan yeri sağ eliyle yedi defa ovuştur masaj yap sonrada duyduğun şu ağrının şerrinden Allah’ın kudretine ve yüceliğine sığınırım diye dua et diye buyurdu ve diyor böyle yaptım ve ağrı gitti diyor. Osman Ebil Astan gelen haber buda. Enes İbn-i Malik Hazretleri Peygamber (a.s.v) efendimizi zehirli haşarat sokmasına, göz değmesine ve egzama hastalığına karşı tedavi maksatsıyla nefes etmemize izin verdi diyor ruhsat verdi. Hz Aişe r.a demiştir ki o Allah’ın resulü Hz. Muhammed Mustafa( s.a.v) hasta olduğu zaman Felak, Nas ve İhlas Surelerini okuyup kendi kendisine nefes ederdi.

Dakika 40:06

Hastalığı ağırlaşınca bu sureleri ben okuyor onun eliyle yüzüne mesh ediyordum çünkü onun eli benimkinden daha bereketliydi. Yine şanlı Peygamber (a.s.v) kendi kendisine nasıl nefes yaptığını sordum İbn-i Şihap ez-Zuhri’ye okuduğu ayetleri elleri üzerine nefes eder sonrada ellerini yüzüne mesh ederdi dedi. Gece korkmaları, uykusuzluk, evham, vesvese, göz değmesi, siğil isabet etmesi göz değmesi ve siğil isabet etmesinden korunma ve ruhi hastalıklar yılan akrep sokması müzmin bir ağrıdan dolayı bayılma ve sara gibi hastalıklara karşıda nefes edilmiştir. Akrep sokması siğil ve sivilcelerin tedavisi egzama ve bunun gibi hastalıklar için hem maddi tedavi hem de manevi tedavi şekli uygulandığını görüyoruz şanlı saadet temelinde Peygamberimizin devrinde bizzat Peygamberimizin tarafından. Nefes sonuçta sünnettir çünkü Allah’a duadır daima Allah’a dua meşru dualar yapılmalıdır. Duanız olmasaydı ne gibi değer taşırdınız gibi bir anlam yüklü Kuran-ı Kerim de ayetlere rastlıyoruz. Yine Hz. Ali tozdan sakınınız buyuruyor toz nefes darlığına sebep olur. Şişmanlık hakkında da Hz. Ömer şişmanlığından dolayı nefes alıp vermekte zorluk çeken bir kimse görmüş bu halin nedir? Diye sormuş. O da Allah’ın bir nimeti bereketidir demiş. Buna karşı Hz. Ömer hayır, hayır bereket falan değil Allah’ın sana verdiği bir azaptır demiştir. Görüyorsunuz şişmanlık bir azaptır diyor Hz. Ömer. Taşıyamayacağın yükü sırtına aldığın zaman ondan çekeceğin vardır demektir. Yükseklere çıkıldıkça nefes alıp verme güçleşir. Şanlı Kuran’da Allah kime hidayet vermeyi dilerse onun göğsünü İslam’a açar. Gönlüne genişlik verir her kimi de sapıklıkta vermek isterse onun göğsünü öyle daraltıp sıkıştırır ki iman teklifi karşısında sanki göğe çıkacakmış gibi zorlanıp durur. Kıymetli efendiler; İbn-i Ömer (r.a) sarımsaklı çorba yapılır onu içerdi nefes darlığı için. Yine İbn-i Ömer Nihal’den savaşına gittiğinde nefes darlığına yakalanmıştı bu savaşta sarımsağı boncuk dizer gibi ipliğe dizer sonra suyun içine koyarak kaynatırdı. Sarımsağın özellikleri suyun içine çıkınca posasını çıkarıp atar sonra bu suyu içerdi. İşte görüyorsunuz Amr İbn-i As (r.a) ölümü hastalığında nefesim o kadar daralıyor ki sanki ben iğne deliğinden nefes alıp veriyorum demiştir. Yine Hz. Ömer nefes darlığı ve suya kanmama gibi ihtimal şeker hastalığı olan kimselerin oruç tutmayın bunun yerine fidye’yi savm vermeleri için izin verirdi diye haber bulunmaktadır. Bal nar vb. maddelerle de karıştırılarak da kullanılabilir nefes darlığı için süt içmek vücudu şişmanlatır ve öksürük ve nefes darlığına da faydalıdır.

Dakika 45:14

Çörek otu dövülüp bal ile karıştırılıp yenirse faydalıdır. Çörek otunun yağını içmek nefes darlığı için faydalıdır turp nefes darlığına faydalı olup midede hazma da yardımcı olur ekşi maddeler sinirlere ve nefes darlığına zararlıdır. Sabir suyu nefes tıkanıklığını giderir bal gargara yapılmak suretiyle nefesi açar. Felç ve yüz felcine iyi gelir soğuktan meydana gelen bütün hastalıklara karsı şifadır. Evet, kıymetliler nefes nefese olan sıkışıklıklar işte bunun hali üzerine varsında dilini çıkartıp nefes nefese soluyan kendi haline bıraksan da yine dilini sarkıtıp sık, sık nefes alıp veren köpeğin haline benzer. Kuran-ı Kerim de bu ilmi olduğu halde düşman safında yer alan bel hamlar gibi kişiler için bu Ayeti Kerime. Cenabı Hak ilmini firavun saflarında kullanan ilim adamlarını uyarmak için burada bu Ayeti Kerime bütün âlemlere ders vermektedir diğer ayetlerde olduğu gibi. Hastalıktan yeni kalkarak sağlığına yeni kavuşan insanlar için nekahet devresi vardır ki hastanın dikkatli olması gereken bir devredir. Peygamber (a.s.v) sen hastalıktan yeni kalktın sakın yeme diyor bak Hz. Ali’ye. Ali’yi uyarıyor Peygamberimiz Ümmül Münzir o da arpa unundan ve yaban pancarından çorba yapıp getirdim onun üzerine şanlı Peygamber ya Ali işte bundan ye zira bu yemek sana daha faydalıdır buyurdu. Hz. Ali hastalığından yeni kalktığı zaman asılı hurma salkımları vardı bunlardan yeme dedi fakat o yapılan yemekten yemesini tavsiye etti. İşte sıtma Peygamber (a.s) da bana bir tulum bal gönderdi sıtma içinde yine. Süt nekahet devresi ve zayıf kimseler için gayet faydalı bir gıdadır. Kabızlıklara zehirlenmelere bağırsak hastalıkları gibi hastalıklara karşı bal ve bal şerbeti pek faydalı ki emsalsiz bir ilaçtır. Bir tavsiye olunacak gıda şüphesiz ki tavuk etidir. Yani hastalıktan yeni kalkanlar için meyve suları da uygun bir gıdadır. Hz. Ali’ye şanlı Peygamber yaş hurmayı yeme çünkü sen daha yeni sıtma hastalığından kurtuldun buyuruyor. Bazı nimetlerin bazı hallerde yemeğin daha sonrasında yenmesi bak tavsiye edilmektedir. Kıymetliler; Nergis koklamak geniz tıkanıklığını açar sara hastalığı içinde faydalıdır. Nergis yemek insanı kusturur. Nergis cüzzam ve abraş hastalıkları içinde faydalıdır. Isıtıcı ve kurutucu özelliği vasfı vardır.

Dakika 50:01

Nergisin öğütülmüş kökü kusmayı tahrik eder rutubeti çeker karaburçak ve bal ile pişirilip macun yapıldığı zaman yaraların kirlerini temizler çıbanları deler. Olgunlaştırır nezleye karşıda faydalıdır. Tıkanıklıkları da açar. Baş ağrısına karşıda faydalıdır. Nergisin güzel koku özelliği de vardır bu sebeple kalbi ve dimağı kuvvetlendirir ve birçok hastalıkları giderir. Nergis koklamak çocuklardaki sarayı giderir denilmiştir. Bunda İbn-i Kayyım da eserinde yer vermiştir burun zarının iltihaplanması sebebiyle ortaya çıkan hastalığa da nezle denir. Soğuk algınlığı tuzlaman aşırı sıcakların tesiri vs aksırmak burundan akıntı yapması burunda yanma ve kaşıntı meydana gelmesi sıcaktan meydana gelen nezlede gözlerin kızarması gibi bir kimse aksırdığında şanlı Peygamber (a.s.v) Allah seni esirgesin buyurdu ikinci ve üçüncü kez aksırınca bu kimse nezle olmuştur buyurdu. Kıyamet gününde dehşetinden bahsederken de o günde mümin kimse nezleye yakalanmış hasta gibi olacak kâfire gelince o ölüm döşeğinde ölümle pençeleşen kimse gibi olacaktır. İşte görüyorsunuz kıymetli ve muhterem izleyenler; Çörek otu şanlı Peygamberin değimiyle (a.s.v) yine bal şerbeti ve çörek otu kullanırdı. Sizlere çörek otunu tavsiye ederim buyuruyor efendimiz zira çörek otu ölümden başka soğuktan meydana gelen birçok hastalık için meydana gelen birçok hastalık için şifadır buyurdular. İbni Ebi Atik sizlere çörek otunu tavsiye ederim ondan 5 veya yedi tane alıp iyice dövünüz sonra bir miktar zeytinyağı ile karıştırıp hastanın burun deliklerine damlatınız çünkü Aişe r.a da gerçekten çörek otu ölümden başka birçok hastalık için şifadır buyurduğunu işittim diyor Aişe annemiz. Kullanış şekline gelince çörek otu bazen sade olarak karıştırılarak dövülüp toz haline getirildikten sonra yenilerek veya suyunu içerek bazen de tozunu yara üzerine serperek kullanılır. Tabiin ’den Katade her 21 tane çörek otu alarak onları bir bezin içinde suya koyar bir müddet bekledikten sonra birinci gün burnunun sağ deliğine ilk, iki sol deliğine bir damla ikinci gün sol deliğine iki sağ deliğine bir damla üçüncü gün ise sağ deliğine iki sol deliğine bir damla nezle için damlatılır. Çörek otu bal ile karıştırılarak alınırsa nezle için çok faydalı olur. Çörek otundan bir defasında yarım dirhem bir buçuk gram bir günde ise iki dirhem altı gram olmalı daha fazla olmamalıdır. Bundan az olabilir ama fazla olmaz. Yine balın sade olarak ılık su ile şerbet yapılıp içilmesi veya ılık süt ile şerbet yapılması yahut limon suyu ile şerbet yapılıp içilmesi nezle için gayet faydalıdır.

Dakika 55:09

Kekik ve gıda ağacının koklanması nezle için faydalıdır. Fesleğen geniz tıkanıklığını açar ve nezleyi giderir. Menekşe lapasına veya suyuna oturmakta faydalıdır. Amberin tütsüsüne durulduğu zaman baş ağrısı yarım baş ağrısına nezleye karşı müessirdir faydalıdır. Öde ağacının öğütülmüş tozu balgamı emer ve nezleyi giderir. Farekulağı otunun koklanması soğuktan meydana gelen baş ağrısına balgam safra soğuk algınlığı ve şiddetli ağrılara karsı faydalıdır. Nergisin çiçeği normal bir hararette olup hoş kokuludur. Nezleye karşı faydalıdır. Soğuktan mütevellit ise kuvvetli bir çözüm gücüde vardır. Evet, kıymetliler Cenabı Hak şifa üstüne şifa nur üstüne nuru ortaya koymuştur. Bu İslam iledir iyi bir Müslüman olmalı gerçek imanı taşımalıdır İslam imanı. İslam imanını taşıyarak bu nimetlere besmele ve hamdüsenada bulunarak şükrederek nimetin sahibi Allah’tır şifayı veren odur diye kullanmak kesinkes bu inançta olmak.

Dakika 56:54

 

(Visited 179 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}