hadisvetasavvuf 2-01

2- Hadis ve Tasavvuf Ders 2 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 2

 

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Kıymetli izleyenler; Yüce İslam kelimesi hakkındaki keşif notlarımız devam ediyor. Tekvini yaratılışla ilgili kanun ve olaylar ilahidirler tamamen ilahidirler yani teşrii kanunlar tamamen ilahidirler. Tekvini kanunlar ve olaylar teşrii kanunlar ve olaylar ilahidirler. Beşer kanun koyucu değil keşfedebilmektedir, yani İnsanoğlu kâşif olmalı kanunları keşfetmelidir. Kanun koyucu değil kanunları keşfedendir insanoğlu keşfedebilir. İnsanlığın sefaleti beşer’in kendini kanun koyucu sanmasıdır. Yani bugün dünyada çileler çekiliyorsa ıstıraplar varsa bu insanoğlunun bu bir sefaletidir. Bunun sebebi İnsanoğlu beşer kendini kanun koyucu sanmasıdır. Hak kavramının değeri teslim ve kabul olunmamıştır. Yani dikkat et hak kavramının değeri buraya dikkat et teslim ve kabul olunmamıştır. Yani hak kavramı nedir? İnsanoğlu bunu ne yapmamıştır değerini teslim edememiş ve kabul olunmamıştır. Hak kavramını insanoğlu bir türlü teslim edememiştir. Neyin değerini? Hak kavramının değerini Allah’u Teâlâ (الْحَقُّ) haktır bütün mahlûkata hakkını veren O’dur, hakları veren O’dur. Tekvini ve teşrii kanunlar bir birlik ilkesi ile tek kanun koyucuya irca edilir. Yani bu kanunlar tamamen onundur Allah’ındır, istikamet tüm varlığı ile hakka hak olan kanuna uymaktır. İstikamet nedir? Yani dosdoğru doğruluktan ayrılmamak nedir? Tüm varlığı ile hakka hak olan kanuna uymaktır, ahlakın faziletin gereği ilahi kanuna uyum sağlamaktır. Eğer Allah’ın emirlerine kanunlarına uyum sağlamıyorsan orada gerçek hayatını da mahvetmiş olursun, sahte hayatı hayat zannedersin, çuvalını bavulunu sahte altınlarla doldurmuş bir tek gerçek altın ve bir tek yakut elmas zümrüt ortada yok sahte naylon boncuklarla çuvalı doldurmuş olursun. Nitekim şu anda dünyada istisnalar hariç bu yanılgı devam ediyor. İnsanlık da buradan çile çekiyor. Peygamberin eli ile bu kanunlar uygulanmıştır. Bu kanunları kim uyguladı? Hz. Muhammed uyguladı ve temel atıldı 14 asır da bunun örnekleri görüldü bu kanunların uygulandığı zaman insanlık yükseldi. Adalet, barış egemen oldu, bu kanunlar uygulanmadığı dönemlerde ise ne oldu? Sekteler, düşmeler, kalkmalar ortaya çıktı. Peygamberin (A.S.V.) eliyle Allah’u Teâlâ’nın şer’i teşrii kanunları uygulanmıştır istikamet budur.

 

Dakika 5:02

 

İşte doğruluktan ayrılmamak da budur. Hakka uymayan yerde doğruluktan söz edilmez, hukukun üstünlüğünü korumayan adaletin sağlanmadığı yerde doğruluktan söz edilemez. Hud Suresi’nin 112. Ayetinde (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) Yüce Allah ne diyor emir olunduğun gibi dosdoğru ol. Hud Suresi beni kocattı demiştir Peygamberimiz. Niçin? Görevlerin hepsi buradadır da onun için görevleri tam yapmadan insanoğlu ilahi adalet mahkemesinde paçayı kurtaramaz berat edemez. Hz. Muhammed’in mucizeleri arasında şaşmaz istikameti vardır. Hz. Muhammed hak yoldan bir an bile hiç şaşmamış bâtıla taviz vermemiş, tam hak istikamet üzere yürümüş ve hakkın kanunlarını uygulamıştır. En büyük mucizesinden biri de işte budur. Şaşmaz bir istikameti vardır Hz. Muhammed’in, dünyanın Emperyalist bütün güçlerine karşı o şaşmaz istikametinden hiç şaşmamış Allah’u Teâlâ’ya yönelmiş teslim olmuş hak kanunları uygulamıştır. Milletlerin hidayete ermelerine ait ruhani, cismani, ilmi, ameli, ahlaki, hukuki, içtimai, siyasi, dünyevi ve uhrevi tebliği öğretim ve uygulaması sözü ile işi nazarı ve ameli arasında fark yoktur. Peygamber dosdoğru gitmiş, dosdoğru kanunları uygulamıştır. O Sadikul Va’dül Emin tam doğru tam güvenilir Şanlı bir Peygamber alemlerin rahmet Peygamberidir. (A.S.V.) onu bize insanlara Âlemlere rahmet olarak gönderen Allah’a hamdü senalar olsun. ‘’Elhamdülillah bi adedi Halkıhi ve Minel Mizan ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetel-arş’’

 

Kıymetli dostlarımız; Şanlı Peygamber tam doğru tam güvenilir bir kimsedir. Efendimiz (A.S.V.) hiçbir fedakârlıktan çekinmemiş dünyaya edebi bir örnek ve önderdir, onun için âlemlere rahmet olarak gönderilmişti. Evet, biz yüce İslam kelimesinin keşfini yaparken kendi gücümüzle yapıyoruz bizim anlattığımızdan yüce İslam daha da yüce. Bazı düşünürler o kılığa büründü derler, dikkat edin bu yanlış düşüncenin düşünürleri o kılığa büründü derler, Bir kısmı da yalancı bir iddia uydurma bir rütbe demişlerdir, gerçeği bilmek istememişlerdir, küfre şirke saplanmışlardır. Küfür beyinde karanlık bir perdedir Peygamber de ki gerçeği görmeyen beyinler karanlık beyinler, ruhlar kararmış ruhlardır çağdışı zihniyet budur işte, korkunç küfür karanlığında şirkin karanlığında kalmış Allah’ın Peygamberine kendisi kara perdenin altında kara düşüncesiyle bakın kara kara düşüncelerini kara düşüncelerini ifade ediyorlar böyle.

 

Dakika 10:05

 

Peygamberlik işi derin bir iman işidir, bu kara düşünceli herifleri o şanlı Peygamber nurlu İslam onları da karanlıktan kurtarmaya aydınlığa ve nur’un içine çağırıyor. Ey Peygamber düşmanları, ey şanlı Kur’an’ın yüce İslâm’ın düşmanları, bu İslam sizin dostunuz, siz düşmansınız ona, bu yüce İslam o şanlı Peygamber, şanlı Kur’an sizi kurtarmaya geldi. Evrensel barış’ın adı Peygamberlik işi derin bir iman işidir, birçok insaf sahibi de düşünürlerden Peygamberliğini kabul etmişlerdir, bunlarda İnsaf sahibi düşünürlerdir, iman ona hâkimdir demişlerdir, yani Muhammed öyle bir Peygamber ki imanı Muhammed’e hâkim olmuş dosdoğru bir Peygamber olarak görürler. Ne yazık ki bu doğru düşünen düşünürlerin bugünkü dünyada bakın ön saflarda doğrular görünmüyor karanlık beyinlerin ifadesi ön saflarda ekranlarda görülüyor ve yürürlükte ve sistemlerdeki uygulananlara şöyle bir bakın batıl sistemlerin ruhunda bu karanlık ruhların ifadeleri kanun diye uygulanmaktadır. İnsanlık ıstırap çekiyor, ona sarsılmaz iman Hz. Muhammed de öyle bir iman var ki sarsılmaz bir iman azim irade verilmiştir Allah tarafından ki o Peygamber sarsılmaz bir Peygamberdir. Ömründe o Peygamber hiç sarsılmamıştır. Ebubekir Hira Mağarasında üzgün, üzgün ağlarken ne diyor – Ebubekir’e, ya Ebubekir biz burada üç kişiyiz, bak sen ben Allah’u Teâlâ diyor. Düşman kapıya gelmiş, çeteler teröristler Müşrikler putperestler bütün silahları ile araç gereçleri ile mağarayı dolanmışlar, kapıya kadar gelmişler Muhammed’i öldürecekler. Hz. Muhammed rahat Ebubekir tabii üzüntü içerisinde mahzun (لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا). Hiç diyor hiç korkma mahzun olma Allah bizimle beraber diyor, iman her tarafı iman dolu Allah’a teslimiyet içinde hiç sarsılmamıştır sarsılmaz. Onun ümmeti de hakiki ümmeti de onu örnek almıştır. İşte dünyaya adaleti getiren, ilmin bütün kapılarını açan, dünyaya barış’ı getiren adaleti sağlayan ve adaleti ile dünyayı bir dizayn haline getiren mesela dört halifenin adaletine ve ondan sonra adalet edenlerin durumuna üç kıtaya hakim olan 14 asırlık hakimiyete 200 devlet kuran Müslümanlara şöyle bir bakın. O gün dünyayı aydınlatan İslam güneşi bugün niye aydınlatmasın? Müslüman görevini yapsın yeter ki. Evet, kıymetliler; size İslâm kelimesinin keşif ve İrşat notlarıyla dersimiz devam ediyor.

 

Dakika 15:07

 

Hiçbir zaman işte o Peygamber sarılmamış, Nurdağı’nda çınlayan bir ses İkra (اقْرَأْ ) diyordu, bakın İslam dünyaya İkra (اقْرَأْ ) okut, oku ve okut diye (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) Yaratan Rabbinin adıyla oku. Dikkat et! İslam dünyaya oku diye doğdu öyle parladı, vahyi ilahi ilk böyle geldi. Bu oku kelimesinin içinde ne var? Arş’ı Ala üniversiteleri var, yedi kat göklerin üzerinde tabiatın üzerinde bütün âlemlere hâkim olan kudretin ortaya koyduğu üniversiteler var, fakülteler var, tabiatüstü kâinat üstü bilimsel çalışmalar ve ilme açılan kapılar var. İslâm kelimesinin daha kelime anlamının keşfi ile onun notlarıyla dersimiz devam ediyor. Evet, kıymetliler; Müddessir suresi 1 ve 5’te Ey bürünen Peygamber, kalk ve uyar insanlık âlemini uyar. Tekbir oku Allahu ekber de, En büyük sadece o ve kötüleri terk et diyor Cenabı Hak. Temiz tut (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾) buyuruyor. Evet, yüce İslam içiyle dışıyla tertemiz iç dünyasından şirki küfrü nifakı kötü ahlakı yok ediyor. Tevhit imanı, ilim, irfan, hak ve adalet, sevgi, barış parlıyor. Fertte, ailede, cemiyette, millette ve devlette ve tüm dünyada İslam evrensel. Bunlar nedir? İlahi emirdir, ameli ahlaki istikameti gayreti sağlamış güçlendirmiş müktesebatını kemale erdirmiş, vahiy ile de son Peygamberdir. Kuran-ı Kerim kitabı Mübin’dir, apaçık bir kitaptır kalbine indirilmiş Kuran-ı Kerim Muhammed’in kalbine indirilmiş aydınlatıp irşat ediyor, aklın erişemeyeceği mucize haberleri de veriyor, bir, bir geçmişten ezeli ebedi haberler veriyor. Gerçek istikametin sırat-ı müstakimden gitmektir ki enfüsi ve afakidir. Enfüsi ruhun terbiye ve tasfiyesidir, iman Allah sevgisi Allah korkusu ve takvadır, niyet azim ve irade gereklidir. Samimi gerçek niyet. Afaki çevre ve sosyal hayatın imkânına göre sosyal akımlar şahsi çıkar çatışması, sonuçları cedel, benlik, hak ihmali, irade zayıflığı, nifak, yalan, hile, zorbalık, tahakküm, tembellik gibiler kestirme zannedilir. Birlik bütünlük yok olmaya başlar, duruma hâkim olmak istikamet ile zorluğa imkânsızla rağmen vazife haline gelirse ‘’men amile bi sünneti inde fesadi ümmeti felehü ecru mieti şehidin’’

 

Dakika 20:19

 

Ümmetimin bozulduğu zamanda kim benim sünnetimi yerine getirirse ona yüz şehit sevabı verilir. İstikamet 100 defa şehit olmaya azmetmek kadar şerefli işidir, şerefli bir iştir, haydutların itibar da olduğu dikkat et buraya da haydutların itibar da olduğu sosyal çevrede haydutça değil zararı kârından daha çok değil zararı kârından daha çok değil Efendimizi (ASV) örnek alarak istikamet yolunu takip et, hayırlı yol bu yol en kısa yol da budur ilahi hükümler onun birliğine hak dindarlığın güvencesine teslim eder seni. İşte teslim olacağın hakka bu değerler bu ilkeler hakka teslim eder. İtikadiyat, ameliyat, şer-iyat, vicdaniyat, ahlakiyat şöyle bir bak Asr Suresine bak, bakın saatlerce Asr Suresi hakkında da keşifte bulunduk, oraya bir dön bak, Kevser Suresine bir bak kısa bir sure bunların ikisi de ama içeriğine bak, insan sonsuz âlem içinde bir zerredir, kâinat mekanizmasında bir cihazdır, hikmet ise Allah’a kulluktur, feyz almak feyz dağıtmaktır. İşte hayat veren nurun dersleri feyiz almak feyiz dağıtmak. Başarı iradeye irade imana ki bunların kuvveti ile orantılıdır. imanla vicdan tabakaları oluşup gelişir ruh birliği sağlanır, en perişanı taklitlerdir, kimseyi taklit etme hakka tabi ol. Hazreti Muhammed’e tabi ol, onun getirdiği ilkelere Şari Teâlâ Muhammed’in şahsında İslam şeriatını ortaya koymuştur. İşte bu Muhammed’i şeriata tabi ol. en perişanı taklitlerdir kimseyi yanlışı hiç taklit etme hakkın olduğu yerde başkası taklit edilmez ki İslam haktır. Gerçek öğretim kaynağı da peygamberdir, dünyayı okutan zatı muhterem Hz. Muhammed’dir. Bunu Bismarck gibiler dile getirmişler anlamışlar ne diyor; Hz. Muhammed dünyayı öğreten okutan ve bütün dünya Muhammed’in ehli iyalidir diyor, ne öğrendiyse dünya Hz. Muhammed’den öğrendi diyor Bismarck bile ve Roy gibiler de ne diyor; dünya ne kadar ilerlese Muhammed’in medeniyetine ulaşamaz diyor. Muhammed’in medeniyetinin önündeki engelleri kaldırın, hakka tabi olun o Peygamberi örnek alın, dünyada medeniyet parlasın, barış kardeşlik parlasın, adalet hukukun üstünlüğü dünyaya egemen olsun, kardeşlik merhamet evrensel vicdan dünyaya egemen olsun.

 

Dakika 25:03

 

Onun için dünyayı öğreten gerçek öğretim kaynağı da Peygamberdir Hz. Muhammed’dir  (ASV) teorik, pratik ilimleri bilmek tatbik etmektir. Efendimiz (ASV) Hz. Muhammed tebliğ ve tatbik ederek dikkat et hem tebliğ ediyor, hem de tatbik ediyor, İnsan kalbinde ruhunda gelişme ve hayat bahşetmiştir, ahkâmı şeriyye ki bunları akıl ve felsefi düşünce bulamaz. Ahkâmı Şer’iyyeyi Allah ortaya koyar. Onun için bunları akıl felsefe ortaya koyamaz, bakın dünya akıl yoluyla dünya kurulalı bakın şu kadar ilerlemiş o da İslam geldikten sonra. Ahkamı şeriyye ki bunları akıl ve felsefi düşünce bulamaz ortaya koyamaz ancak Allah ortaya koyar Peygamber ile, işte İslam şeriatı Hz. Muhammed ile Allah tarafından ortaya konmuştur. Kuran-ı Kerim, Yüce İslam Allahu Teâlâ’nın kanunlarıdır, hem bunlar ahkâmı Şer’iyyeyi, bunları akıl ve felsefi düşünce bulamaz kalplere nüfuzda ettiremez ettiremezdi niye? İlahi olmayan bir şey kalbe nüfuz etmez ki. Şimdi şurada bir kaç felsefeci ve aklı olan birkaç kişi bazı tezler fikirler ileri sürerler, onların tam zıttını öbürleri de ileri sürer. Bak kargaşa ama Yüce Allah’ın eşi benzeri yok onun ortaya koyduğu İslam’ın da İslam kanunlarının da eşi benzeri yok çünkü ilahi bunlar ister kabul et ister etme bu bir gerçek. ebediyyül ebet sönmeyen nurun ışığı bu ister kabul et ister etme, bugün dünya yarın Mevla’ya hepimiz hesap vereceğiz. Kıymetli dostlarımız Müslümanlar gayret ve himmetle siyeri Nebiyi, siyeri Nebi nedir? Peygamberin hayatı onun tebliğ ve uygulamalarının tamamı siyeri Nebiyi pür dikkat Müslümanlar iyi bilmelidir, takip etmeli tespit etmelidir ve takip etmişlerdir. Müslümanlar tespit etmişlerdir. Ehlisünnet bu yolu takip ediyor, kıyamete kadar bu Ehlisünnet yolu siyeri Nebi Saadet devrini Hazreti Muhammed’in tebliğ ve uygulamalı dönemini ne yapıyor, Müslümanlar takip ediyor tespit ediyor ve Ehlisünnet bu yolda devam ediyor. Bunlar Mütevatır dikkat et bunlar Mütevatır, meşhur ve ahattir. Kuran-ı Kerim ve bazı hadis-i şerifler Mütevatirdir. Kesin ve sabittirler, kesin naslar deliller bunlar ortadadır, bunlar kesin naslardır, kesin delillerdir, tarihen sabittir, şüphe yoktur. Meşhurlar meşhur olan esaslar sonunda tevatür derecesinde olup başlangıçta o kesinliğe sahip değildir fakat çok yaygındırlar. Ahat denilen nakiller ise başlangıçta 2 veya 3 Sika güvenilir zatın rivayetleridir, bak dikkat et ahat denilen nakiller ise başlangıçta 2 veya 3 Sika ne demek? Güvenilir zati muhteremlerin rivayetleridir.  Mütevatirler iman ile imansızlığın ölçüsüdür. Mütevatirlere iman etmeyen imansızdır, öbürleri amel ve ahlakın delil olma özelliğini taşırlar.

 

Dakika 30:45

 

(Visited 413 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}