Tip 20-01

20- Tıp İlmi Ders 20

HAYAT VEREN TIP İLMİ DERS 20

 

Kıymetli özleyenler; sizle yüce İslam’ın tıp sağısından keşif notlarından keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Bunlardan kıymetli nimetlerden biride nilüferdir. Bu uyku verir ve baş ağrısını teskin etmekte faydalıdır yorgunluk meydana getirir meniyi katılaştırır cinsel istek ve arzuyu da zayıflatır. Bu güzelim vasıflarından sonra sizlere bir güzelim nimette nohuttan bahsedelim nohut bol gıdadır ısıtıcı, yumuşatıcı, çözücü, idrarı, adet kanamasını, sütü, meniyi ve şehveti arttırır güzelleştirici cildi ve sesi de güzelleştiren vasıfları vardır. Nohut da bedende görev yapar mesele maya hamur, hamur içinde ne görev yapıyorsa nohut bedende öyle bir görev yapmaktadır Rahmanın takdiriyle izniyle. Suya konulur sonra çiğ olarak yenilirse veya suyu aç karnı içilecek olursa şehveti arttırır lekeleri parlatır kaşıntıya ve bel ağrısına karşıda faydalıdır et pişirirken içine nohut konursa etin pişmesine olgunlaşmasına yardımcı olur. Baş ağrısına soğuktan müteallik ise özellikle yarım baş ağrısına faydalı olduğu gibi öksürüğe de faydalı olduğu kayda alınmış bütün setir şişlikleri göğüs ve boğazdaki şişlikleri çözer nohut unundan süt ile yapılan nohut çorbası öksürüğe göğüs ve akciğer hastalığına faydalı olduğu gibi nohudunu kötü yaralara kanser yaralarına karşıda faydalıdır. Nohut unu kan lekelerini de temizler nohut suyu diş ağrısına yine diş etlerine şişliğine karşı da müessirdir nohut yağı da ciltteki dermeye karşı iyi gelmektedir. Nohut şişkinlik ve gaz yapar böbrekler için fazla pekiyi değildir demişler fakat yan etkisi kimyon tarçın süt veya zeytinyağı ile pişirilerek giderilir de demişler. Sizlere tıp sahasında Allah’ın yarattığı nimetlerin saymakla faydaları da bitmez Allah’ın nimetleri de tükenmez. Siyah nohut etki yönünden beyazdan daha kuvvetlidir karaciğer ve dalaktaki kapalı gözenekleri açar böbrek ve mesane taşlarını parçalar.

Dakika 5:04

Bağırsak kurtlarını ve cenini düşürür karaciğerde öd kesesi tıkanıklardan meydana gelen sarılık ve siroz gibi hastalıklara karşıda faydalıdır. Nohut yakısı ağrı ve sızılarda yaraların işleterek tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Nohut yakısı ağrı ve sızılarda bil hazda müzmin ağrı ve sızıların giderilmesi sert çıban ve yaraların açılması ve bu yaraların işletilerek tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda nutfe konusunda da meniye nutfe sperma denmektedir erkeğin menisinden az bir miktarın kadının menisinden az bir miktarla birleşerek onu aşılayan kısmın adıdır ki ona sperma denir. Bu konularda daha önce bilgi verdiğimiz gibi istediğinizi yapınız yüce Allah ne takdir eylediyse o mutlaka olacaktır. Gerçekte her meniden çocuk da olmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz (a.s.v). Yine insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O döl yatağına akıtılan meninin içinden bir nutfe bir damla su değil miydi? Sonra o nutfe kan pırtısı olmuş derken Allah’ı Teâlâ Vetekaddes Hz. (c.c) onu insan içinde yaratıp şekillendirmiştir. Kıyamet Suresi 36 ve diğeri ve devamı. Necm Suresinde de şüphesiz ki rahime atıldığı zaman oluşan nutfe de erkek ve dişiden ibaret olan çiftleri o yarattı şüphesiz tekrar dirilmekte yine ona aittir buyuruyor Cenabı Hak. Sizi biz yarattık tasdik etmeniz gerekmez mi? Söyleyin öyleyse döl yatağına dökmekte olduğunuz meni nedir? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz mi? Vakıa Suresi 57. Ayet ve devamı. O Allah ki c.c yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır ve büyük başta insanı çamurdan yaratmıştır sonra onun zürriyetini hakir bir suyun özünden hulasasından yaratmıştır. Sora onu şekillendirmiş onu kendi ruhundan üflemiştir ona ve sizin için kulaklar gözler ve gönüller yaratmıştır ne kadar az şükrediyorsunuz buyuruyor. ’’Secde Ayeti ve devamı’’. Gerçekten biz insanı katışık bir nutfeden erkek ve dişisinin menisinden ve onların karışımından meydana gelen bir damla sudan yarattık. Onu imtihan edelim diye kendisini işitir ve görür kıldık. ‘’İşte buda İnsan Suresinde ki Ayeti Kerime’’ Netice olarak şöyle bir bakınca erkeğin menisinden pek az bir miktarın kadının menisinden yine pek az bir miktarı aşılayan kısma nutfe denilmektedir.

Dakika 10:00

Hastalığın seneyi devriyesinde yeniden tazelenmesi durumuna da nüksetmek denmektedir. Sevgili Peygamberimiz (a.s.v) Aişe validemize ey Aişe Hayber’de yediğim zehirli lokmanın tesirini hala hissetmekteyim zaman, zaman beni rahatsız ediyor şuanda bile onun tesirinden dolayı boyun damarları kopuyor gibi ağrıyor buyurdular. Evet, kıymetliler ayva hastalığın nüksetmesini önleyicidir demek oluyor ki hastalığın yenilenmesi tazelenmesine nüksetmek deniyor ve ayva bu konuda faydalı olduğu rivayeti bulunmaktadır buda yine Bağdadi’nin eserinde de kayda alındığını görmekteyiz. Sevgili dostlar Zeyd İbn-i Sabit (r.a) Hazretleri demiştir ki kuyruksokumu kemiği ile kafatası omurgası arasında 32 adet omurga kemiği vardır her omurga için 31 dinar diyet olarak kazazedeye ödenir. Her bir omurga için 31 dinar diyet olarak kazazedeye ödenir tam diyet 1000 dinardır yaklaşık 4800 kilogram altın eder. 4 nokta 800 gr altın eder. Yüce Allah canlıların vücutlarını birçok organlardan yaratmıştır yüce Allah her 2 kemiği bağ denilen isimlerle birbirlerine bağlamıştır bunların çıkıntılı ve girintili yaratmıştır omurgalar içinde omurilik maddesi bululmaktadır. Beyinden bütün vücuda his ve hareket ulaştırmaktadır omurgalar omuriliğin koruyucusudur. Kıymetli izleyenler; Omurga kemikler içinde yağlı beyaz ve yumuşak maddeye omurilik denir. Öz ve hadis bir maddedir her şeyin özüne halisine ilik denir. Gözün beyaz ve siyahını birleştiren maddeye de beyne de ilik denilmiştir doğa ibadetin özü iliğidir buyrulmuştur. Vücuda his ve hareket oluşturmaktadır omuriliğin vazifesi beyni kafatası kemiği ile omuriliği de omurgalar içinde Cenabı Hak muhafaza altına almış kat ile ciğerleri kaburga kemikleriyle muhafaza altına aldığını görmekteyiz her şey yerli yerince yaratılmıştır. Kemik kafeslerle korunmuşlardır bütün kemikler böyledir. Şanlı Peygamber (a.s.v) insanoğlu sabahladığı zaman vücuttaki bütün organlar diye rica ederek lisanı hal ile şöyle derler: Bizim hukukumuzu gözetme konusunda Allah’tan kork. Çünkü biz sana tabiyiz eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz eğer sen dürüst olmazsan biz de dürüst olmayız derler. Buda bir ibret dersidir bütün insanlık âlemine şanlı Peygamberden gelen haber bu Müsnette de Tirmizi ’de de zikredilmiştir. Kıymetli izleyenler; Cins ve karakter farklılıkları başarı şansını azaltmaktadır organ nakillerinde kişinin kendisinden alınan bir uzvun yine kendisine nakledilmesi ise en başarılı olanıdır en çok başarı ise ikiz kardeşlerin birinden alınarak diğerine yapılan organ nakilleridir. Karakter, doku ve gen yapısının farklı oluşundan meydana gelmektedir. Bütün gayretlere rağmen organ naklinde istenilen başarı elde edilememiştir elde edilen de vardır ama işte uyum sağlayan organlar arasındadır bu da karakter doku ve gen yapısından farklı oluşundan meydana geldiği ortaya atılmış bunu da Nesimi dile getirmiştir. Yine organ nakli ile 1967 yılının son yılında bir kalp nakli neticede 18 gün sonra hasta çift taraflı zatürreye yakalanıp ölmüştü. Evet, muhterem efendiler; Yine özelliklerin farklılığı şeklinde ki uyum sağlamıyor özellik farkından dolayı en çok rağbet gören organlar böbreklerdir. Akyuvarlar veya küre-i Vakti Beyza diye isimler verilen bir şeyi bir çeşit hücreler gurubu vardır yabancı bir organ nakledildiğinde binlerce hücresi ile hücuma geçmekte ve bu yabancı organı sargıladıkları kimyevi maddelerle ve bizzat yaptıkların müdahalelerle tahrif etmektedirler. Parmak izlerine sesine kadar farklılık gösteren ve diğer bütün insanlardan yabancı olarak karşılanmak da ve mikroplarla dövüştükleri gibi eklenen parçaya karşı, karşı çıkmakta adeta ona da düşman muamelesi yaparak organı reddetmektedirler. Vücudun yabancı dokuya ret cevabı yaratıcının bir hikmetine binaendir. Vücut müdafaa sisteminin bir gurup ilaçlarla ve röntgen şuası ile tahrif edilmesi veya mukavemetinin son derece azaltılması gerekmektedir. Mikroplara karşı mukavemeti azalmakta ve tamamen kaybolması neticesinde ölmektedir. Görüyorsunuz kaş yapayım derken gözler çıkmaktadır. Parmak izlerinden ses tonuna bütün diğer özellikleriyle anlaşılmaktadır ki farklılarından farklı organlardan organların hücrelerine kadar yayılmış olan özelliklerle anlaşılmıştır.

Dakika 20:24

Yine şekli bozuklukları ile ilgilenen bir şekil bozukluklarıyla ilgilenen bir bilim dağı vardır ki ona da ortopedi denmektedir. Şanlı Peygamber (a.s.v) sizden biriniz tek ayakkabıyla yürümesin onları ya ikisini birden giysin yahut her ikisini birden çıkarsın sizden biriniz ayakkabısını giydiği zaman sağdan başlasın çıkardığı zaman ise soldan başlasın tek ayakkabı ile yürümesin ya ikisini birden giysin veya ikisini birden çıkarsın. Sizden birinizin ayakkabısının kayışı koptuğu zaman onu onarıncaya kadar dahi olsa tek ayakkabı ile yürümesin buyurmuştur. Bu şanlı Peygamberin vücut dengelerine ne kadar önem verdiğini ortopedik bir uzmandan daha da fazla burada dikkatleri vücut dengelerine çektiğini görüyoruz. Şanlı Peygamber (a.s.v) ayakkabı giyiniz çünkü kişi ayakkabılı oldukça binekli sayılır buyurmuştur. Yine şanlı Peygamber (a.s.v) İsrail oğullarından kısa boylu bir kadın 2 uzun boylu kadınla birlikte yürüyordu kısa boylu kadın kısalığını gizlemek ve tanınmamak için ağaçtan 2 ayakkabı ve altın maddesinden kapalı kilitli birde yüzük yaptırmış yüzüğün içine de mis kokusu doldurmuş. Bir meclise vardığı zaman yüzüğü hareket ettirdiğinde etrafa güzel koku dağılıyormuş çünkü mis kokuları en güzelidir. Kısa boylu kadın bu 2 uzun boylu kadının arasında yaptırmış olduğu ağaçtan ayakkabılarla geçip gitmişte onu tanıyamamışlar. İşte kıymetliler burada yine şanlı Peygamber (a.s.v) oruç tutunuz ki sevaplasınız ticari yolculuklar yapınız ki zengin olasınız buyuruyor sizlere oruç tutmanızı tavsiye ederim çünkü oruç gönüllerinizi arındırır buyuruyor. Ey geçler topluluğu her kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin zira evlilik gözü haramdan kapayıcı namusu da koruyucudur her kiminde evlenmeye gücü yetmiyorsa oruç tutsun çünkü oruç kötülüklerden şehevi ve arzulardan koruyucudur buyurdular. Hadımlaşan ve hadımlaştıran bizden değildir fakat oruç tut ve vücudundaki saçları ve kılları çoğalt buyurdu Peygamberimiz bu şehveti kırmak için oruç tut ve vücudundaki kılları çoğalt ey Osman İslam’da ruhbanlar gibi bekâr yaşamak yoktur buyurdu şanlı Peygamber. Kıymetli dostlarımız; Bunlar vücuda oldukça çok faydalı sıhhat veren Peygamber öğütleridir ki emsali yoktur ümmetimin bir hadımlaşması namaz kılmak ve oruç tutmak ve namaz kılmak iledir ey İsa İsrail oğullarına şunu haber ver ki benim rızam için oruç tutan kimsenin vücuduna sıhhat veririm.

Dakika 25:10

Onun ecrini sevabını büyük eylerim buyurdular. Buda Kenzu’l Ummal da geçmektedir yine tesbibül kavs’da da mervidir. Kıymetli efendiler; baş, göğüs veya karın bölgesinin açılarak iç organların incelenmesine de otopsi denmektedir. Zaruret halinde dahi yenilmesi caiz değildir işte bu sebeple insanın bir parçası olan saçlarının bile koyunyünü ve keçi kılı gibi pazarda satılması caiz değildir. Nitekim Peygamber (a.s.v) gayri Müslim cesetleri ve yolculuk sırasında rastladığı ölmüş kimseleri Müslüman olup olmadıklarını sormadan mutlaka onları toprağa gömdürmüştür. Biz Kuran-ı Kerim ve Cenabı Hak bizi hakikaten insanoğlunun muhterem ve hürmete laik olarak yarattık. Onları çeşitli nakil ve nakil vasıtaları ile karada ve denizde taşıdık kendilerine güzel, güzel rızıklar verdik yine onları yarattık onları yarattıklarımızdan birçoğundan gerçekten üstün kıldık. Şüphesiz ki ölmüş bir kimsenin kemiğini kırmak saygısızlık yönünden diriyken kemiğini kırmak gibidir diyen de Peygamberimizdir. Kabrinin üzerinden geçmek Kabrinin üzerine oturmak bile yasaklanmıştır. Kabrinin üzerine oturmak bile yasak olunca düşünmek lazım insanın ölüsüne de dirisine de İslam dini önem ve değer vermiştir. Yine şanlı Peygamber (a.s.v) Efendimiz sizden birinin ateş koru üzerine oturması ve korun elbisesini yakıp cildine kadar tesir etmesi kabir üzerine oturmasından daha iyidir buyurmuştur. Görüyorsunuz mezarlara oturmak, çiğnemek, onların üzerine basmak bunlar tamamen yasaklanmış ki insanın ölüsü dirisi değerlidir yüce İslam’da. Mezar kazan kimse kemiği çıkardı ve kırmak istedi bunun üzerine Peygamber Efendimiz sakın kırma çünkü senin ölmüş bir kimsenin kemiğini kırman saygısızlık bakımından diriyken kırman gibidir fakat sen onu kabrin bir kenarına toprağa göm buyurdu. Yine İbn-i Mesut’tan gelen (r.a) bir haberde muhterem ve saygıya laik bir varlıktır. Kim? İnsanoğlu hele de Müslüman ve insanoğlu. Buna dikkat et. Cenabı Hak insanı İslam’a muhatap kılmak için yaratmıştır. İnsanın yaratılışında ki gaye Müslüman olmasıdır. İnsan bütün değerlerini ta cennete kadar yükseltir İslam ile İslamsızlık ile alçala, alçala ta cehennemin dibine kadar gider. Dünyaya İslam’ı esirgemeyin İslam’ı tebliğ edin dünyaya bütün insanlığa İslam tebliğ edilmelidir çünkü Hz. Muhammed tüm insanlık peygamberidir âlemlerin rahmet peygamberidir. Evet, muhterem ve kıymetli izleyenler; işte derslerimiz çok kıymetli derslerimiz devam etmektedir.

Dakika 30:03

Yalnız inanan insanlar ilimden nasibini alan insanlar bunun değerini bilmektedir. Kıymetli izleyenler; Şimdi dersimiz yüce Rabbimizin yüce nimetleri şifayla devayla gıdayla dolup taşmaktadır faydalarla Cenabı Hak doldurmuş kulları için bizde bunları bilelim ve şükredelim şifayı, devayı, gıdayı, faydayı Allah’tan bilelim çünkü hep o yarattı. Materyalizm gibi nankör olmayalım ve her şeyi madde de arayan sebebe takılı kalan sebepleri yaratandan haber olmayan nimete takılıp kalan ama nimetin sahibinden haberi olmayan materyalizm ziynete karşı uyanık olalım. Bunlardan fazla hayır gelmez onun için hayrı gerçek yine imanlı ilim adamlarında arayalım imansızlarda bir defa imansızlar yaratılmışın nimetini tüketirler yaratana karşı saygısızdırlar hatta inanmazlar. Yaratanı tanımadan yaratının nimetlerini sana takdim eden insanların bilgisi de kendileri gibidir. Biz Müslüman bir doktorun gerçekten imanlı bir doktorun sözleri kıymetlidir fakat Rabi’sini inkâr eden, onun nimetini tüketen, oradan rant sağlayan, topluma da acımayan ziyneti biz doktor kabul etmiyoruz. Bu nimetlerden birisi de ödağacıdır kıymetliler ağacın parçaları da kıymetlidir çiçeği de her şeyi de. Keşmir ve Çin de genellikle yetişen bir ağaçtır. Beyaz ve siyah renkte olanları bulunur buna ‘’Kustı Hindi’’ de denir ‘’Kustı Bahri’’ de denmiştir. Yine beyaz cinsine ‘’Kustı Bahri’’ veya ‘’Kustı Arabi’’ de dendiği olmuştur siyah cinsine de ‘’Kustı Hindi’’ dendiği denilmiştir. Zencefil kokusuna yakın bir kokusu vardır ödağacının. ‘’Kustı Bahri’’ ile ‘’Ud-i Hindi’’ aynı şeydir. Kustı Bahri Ud-i Hindi ’den daha beyaz ve daha tatlıdır. Ödağacı Ud-i Hindi kökü dalları ve kabuğu hoş kokulu bir ağaçtır hekimlikte ve esas yapımda kullanılmıştır tedavide kullanılır ki ona kust veya küst denilir, El Elüvve de denilir. İbn-i Ömer Hazretleri öd ile kâfur karıştırılmış koku sürünürdü diyor. Evet, şanlı Peygamberden gelen haberlerde de onların tarakları altın ve gümüş terleri misk Buğdanlıkları ödağacından eşleri huriler ahlakları da bir kişinin ahlakı gibidir buyuruyor.

Dakika 35:13

Cennet ehlini tarif ederken Peygamberimiz böyle tarif etmiş ve bura da ödağacı geçmektedir görüyorsunuz. Yine tedavi olduğunuz şeylerin en iyisi kan aldırmak birde ödağacı kullanmaktır diye Peygamberimizden haber vardır. Bu güzelim bir haberdir sağlam kaynaklara dayanır. Yine Peygamberimiz çocuklarınıza niye eziyet edersiniz? Sizlerden birinin ödağacının tozunu su ile karıştırdıktan sonra 7 defa ağızdan akıtması veya burundan damlatması yeterlidir buyurmuşlardır ve bunu uyguladılar ve çocuk hemen iyileşti. Sevgili Peygamberimiz niçin böyle yaparak çocuklarınızı incitiyorsunuz? Buyurdu. Sizlere şu ödağacın tozunu tavsiye ederim zira bunda 7 derde şifa vardır bunlardan birisi de zatülcenp akciğer zarı iltihabı hastalığıdır. Bademcik olanlara burundan akıtılır zatülcenpten hasta olanlara ise ağızdan verilir buyurdu o şanlı Peygamber (a.s.v). Peygamberimiz (a.s.v) Efendimiz akciğer zarı iltihabı yani zatülcenp ödağacı tozu ve zeytinyağı ile tedavi olmanızı tavsiye ediyor etti diyor. Zeyd İbn-i Erkâm bildiriyor bunu. Ayrı, ayrı kullanıldığı gibi birbirine karıştırılarak da kullanılmıştır nizacı siyah ve kurudur. Evet, kıymetliler tozu hem içilerek hem de merhem gibi cilde sürülerek kullanılmaktadır ödağacın hakkında ki durumu Peygamberimiz böyle anlattılar. Sevgili dostlar; Ödağacı üzerinde udu hindin ne olduğu konusunda da değişik haberler olabilir ama daha önce de tarif ettiğimiz gibi udu hindi işte aynı burada anlatılan gibidir inşaAllah Teâlâ. Merhem gibi cilde sürülerek kullanılır kâfur ile karıştırıldığında ıslahı gibi tıbbi bir maksat vardır ki balgamı emer nezleyi keser. Yani birinin diğeriyle ıslahı gibi tıbbi bir maksat vardır şerbet yapılıp içildiği zaman karaciğer ve mide zafiyetine faydalıdır hem de çok faydalıdır gün aşırı sıtma hastası olanlarda zehirlenmeye karşı da faydalıdır. Su veya bal ile macun yapılır ve yüzdeki çilliklere sürülürse onları giderir kasıtlı hurma ve yandaki ağrılara müessirdir suyun içilmesi kurtları öldürür.

Dakika 40:01

Cahil tabipler ödağacı tozunun zatülcenp hastalığına karşı olan faydasını anlayamadıkları görülmüştür inkâr edenler olmuştur. Carünus’dan nakledilecek olsaydı bu cahil kimseler hemen ona sarılırlardı. Ama Peygamberden gelene karşı ne yapıyorlar? Ona inanmak istemiyorlar bunlarda yabancılaşmış tabiplerdir ve İslam’ın yüceliğinden haberi olmayan tabipler. Gerçek ilim ehli tabiplere hiçbir sözümüz yoktur hele imanlı ve ilim irfanlı Müslüman tabipleri ise yeryüzünün gerçek tabipleridirler. Yine ödağacı tıkanıkları açar ağrı ve sızıyı dağıtır rutubet fazlasını giderir bağırsaklarda ki zafiyeti güçlendirir kalbe ferahlık verir dimağ da faydalıdır yani beyne duyuları güçlendirir kabızlık yapar idrarını tutamayan kimseler içinde faydalıdır. Mideyi ısıtır, cinsel istek ve arzuyu da harekete geçirir, zehirlenmeye karşıda faydalıdır ödağacı. Felç hastalığına da iyidir iyi geldiği kayıtlarda vardır yılan ve akrep sokmasına karşı tiryaktif yani panzehirdir. Koklanması nezleyi giderir yağı sırt ağrısına karşı şifalıdır neşteri ödağacın suyuna batırılırsa hacamatçı kimsenin neşteri ödağacın suyuna batırılırsa deride iz bırakmaz. Faydası çoktur idrar ve adet kanamasını arttırır tütsüsü nezle ve veba hastalıkları için faydalıdır güzel kokusundan dolayı tütsüsü yapılır. Evet, kıymetliler Cenabı Hakk’ın nimetleri saymakla bitmez bir de faydalarını saymakla hiç kimse bitiremez. Öfke kalbin yanan bir ateşi gibidir öfke kalpte yanan bir ateş misalidir öfke hak yolda olmadıkça makbul değildir hak yolda kişinin şecaatini gösterir haksızlık yolda da onun bedbaht olduğunu gösterir kötü insan olduğunu gösterir. Öfke kötü bir haslettir Peygamber Efendimiz güçlü olmak insanları yenmekle değildir gerçekten güçlü olan kimse öfkelendiği zaman kendisine sahip olandır buyuruyor. İşte görüyorsunuz gerçek pehlivanlık hak yolda şecaat ehli olup kötülüklere karşı kötülük işlememek için öfkeyi yenebilmek kahramanlıktır. Öfkeli kimse Allah’a sığınsın abdest alsın veya öfkelendiği çevreyi değiştirsin insanlara din işlerini ve vazifelerini öğretiniz kolaylık gösteriniz güçlük çıkarmayınız sizden biriniz öfkelendiği zaman sussun konuşmasın buyuruyor bunlar Peygamber sözüdür (a.s.v)

Dakika 45:01

Şanlı Peygamberin öğütleri saymakla bitmez öfke şeytandandır şeytan ise ateşten yaratılmıştır ateş ise ancak su ile söndürülür öğle olunca sizden biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın veya gusül etsin buyurdu Peygamberimiz. Sizden biriniz öfkelendiği zaman ayakta ise otursun eğer öfkesi geçerse ne güzel geçmezse sırt üzerine yatsın buyurdular. İnsanlardan bazıları vardır ki hemen öfkelenmez öfkelendiği zamanda öfkesi çabucak geçer bazıları da vardır ki çabucak öfkelenir öfkesi de çabucak geçer. Dikkat ediniz onlardan bazıları da vardır ki çabuk öfkelenir fakat öfkesi çabucak geçmez onların hayırlısı çabucak öfkelenmeyen öfkelendiği zaman da öfkesi çabucak geçendir. Dikkat ediniz onların şerlisi de çabucak öfkelenen ve öfkesi de çabucak geçmeyendir dikkatli olunuz öfke insanoğlunun kalbine düşen bir ateş gibidir gözlerinin kızardığını damarlarının şiştiğini görmez misiniz? Her kim kendisinde öfkeden bir şey hissederse hemen yere yapışsın buyuruyor şanlı Peygamber öfkeyi. Yine Peygamberimiz şah damarları şişer ve kırmızılaşırdı öfkelendiği zaman. İki kaş arasında bir damar vardır ki insan öfkelendiği zaman memenin süt ile dolduğu gibi bu damarda kan ile dolar aynı zaman da kırmızılaşır. O cihan Peygamberi (a.s.v) iki kaş arasında bir damar vardı ki öfkelendiği zaman o damar ortaya çıkar ve açıkça görünürdü başka zaman bu damar görülmezdi sahih rivayettir bunlar öfke vücudu ısıtır ve kurutur. Peygamber Efendimiz bir adama öfkelenme öfkelenecek iş yapma diye öğütte bulunmuştur hatta 3 defa birine kızma, kızma, kızma diyor yani öfkelenme diyor. Şanlı Peygamber (a.s.v) okuduğu ayetlerin manalarını düşününce ağlamış bu sebeple boğazı tıkanarak öksürük tutmuş olduğundan okumayı keserek rükûa varmıştır. Evet, kıymetliler görüyorsunuz ki öksürük akciğer boğaz ağrısı ve vücudun bunları gidermeye çalıştığı sesli bir harekettir çünkü akciğerde boğazda buralarda ki kuruluktan dolayı meydana gelir öksürük, soğuk algınlığı, iltihaplanma, kuruluk da sebeplerindendir öksürüğün sebeplerinden. Bal buna da gayet faydalıdır rafadan yumurta öksürüğe nefes darlığına ses kısıklığına ve kanamalara karşı faydalıdır şeker kamışı incir ve kabakta faydalıdır nar şurubu öksürüğü keser kaymakta faydalıdır helva sertliği de yumuşatır ayva şurubu faydalıdır ebegümeci öksürük için faydalıdır. Meyankökü şurubu öksürüğe ve balgama karşıda faydalı olup kusmaya da yardımcı olurlar.

Dakika 50:01

Nilüfer şurubu faydalıdır öksürük için kepek vücuda hararet verir lapası ise öksürüğe ve göğüs hastalıklarına faydalıdır. Ayva suyu öksürük ve boğaz sertliği için faydalıdır tatlı badem faydalıdır bakla oda faydalı olduğu kayda alınmıştır şekerli arpa suyu badem yağı ile pişirilmiş nar sütlü un bulamacı ve rafadan yumurta verilir. Soğuk sulardan etlerden ekşi ve tuzlu gıdalardan sakınmak gerekir öksürük geçinceye kadar yumurtanın sarısı ağrıyı teskin eder. Yine faydalıdır öksürüğe tatlı badem yağı ile birlikte alınırsa sertliği de giderir. Kaymak öksürüğe kuru üzümün etli kısmı buda kaymakta faydalıdır öksürüğe keçi sütü mideyi çözer ve faydalıdır. Süt vücudu şişmanlatır nefes darlığı ve öksürüğe karşıda faydalıdır cinsi münasebet gücünü de takviye eder çörek otu ve çörekotu yağı öksürüğe karşı gayet faydalıdır. İşte kıymetliler; Cenabı Hak yarattığı nimetleri devayla şifayla gıdayla doldurmuş kullar şükredecek, besmele okuyacak, hamdüsena da bulunacak, nankörlük de olmayacak, nankör davranmayacak. İman ve ameli salihinde kusur etmeyecek haram ve günahlardan sakınacak işte o zaman Allah’ın lütfu keremi sonsuzdur kul Rabbi sinden istemeyi bilecek isyan ederek değil itaat ederek istemeyi bilecek.

Dakika 52:37

 

(Visited 129 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}