hadisvetasavvuf-20-01

20- Hadis ve Tasavvuf Ders 20 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 20

 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Dardakinin duası; Ali İmran Suresi 26-27’de (شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ) ayeti kerimesini buna büyük şehadet deniyor. Bir de (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ) ayetlerini şunları bunları ve şunları oku şöyle yalvar; (Ya rahmaned dünya vel ahirah ve rahimehüma) Sendeki bütün isimlerinle sana yalvarıyorum senden başkasına muhtaç eyleme, göz açıp yumuncaya kadar bile bana beni bana bırakma.  (La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azîm) Bunu oku 99 derde şifa olur. En hafifi kederdir. ‘’Enbiya Suresi 87 bu da Yunus’un duasıdır bunu da oku, sakın yalan konuşma yalan yere yemin etme, Ali İmran suresi 77 bu ayette anlatıldığı gibi yalan yeminle mal koparana Allah gazap eder, huzuru ilahiye cüzzamlı olarak gelir, kalbinde dağlama yarası vardır. Yalancılar ateşe hazırlansın dedi. Yalan haneleri harap eder, yalan bir misvak fırça içinde söylense yalancı ateşe girer. Yeminden korkan birisi bana yemin teklif etmeyin size 70 bin dirhem vereyim demiştir. Doğru ya bile yemin etmekten öyle korkan büyüklerimiz vardır. Kıymetli dostlarımız; şimdi biraz da faizden bahsedelim ki sakın faiz yeme. ‘’Bakara Suresi 275’’ de faiz hakkında gereken açıklamalar yapıldı. Faiz yiyenleri Miraç’ta kan ırmağında kan yerken gördüğü, Peygamberimiz gördüğünü söylemiş ve bu rivayet edilmiştir. Faizi yiyene yedirene şahitlere lanet edilmiştir, en büyük günah en büyük günahlardan biridir faiz. Dövme yaptırmak, fahişe parası almak, zekâtı geciktirmek, mürtet olmak bunlara lanet edilmiştir. Faiz şirk gibidir 36 zinayı andırır buyrulmuştur, zinaların hepsi kötüdür derece derecedir. Faizde bakın 36 zinayı andırır diyor bu da ne kadar kötü zinalar o kadar kötü faizde o kadar kötü. Zalime yardım eden Allah’a, Allah’a vermiş olduğu sözden caymış olur, zalime sakın yardım etme çünkü zalime yardım edince Allah’a verdiğin sözden caymış olursun. Faiz ile zina ya azap hak olur, onlara kıtlık gelir, korku içinde yaşarlar. Karınları yılanlarla dolu kimseler gördüm, bunlarda faiz yiyenlerdir dediler karınları şişmiş firavun hanedanının ayakları altındalar, şeytan çarpmış gibi çırpınıyorlar bunlar da faiz yiyenlerdi. ‘’Bakara Suresi 275’’de anlatıldı. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz yemin ederek dedi ki; ‘’Maide 60, Araf 166’’ Ümmetimden azanlar azgınlar, oyuna eğlenceye dalanlar, harama helal diyenler, metres edinenler, nikâhsız dost hayatı yaşayanlar içki haram olan içkiler faiz erkeklerin ipek giymesi gibi haramlar sebebiyle Ümmetimden maymun domuz olarak sabahlayanlar olacak.

 

Dakika 5:38

 

Başlarına felaketler gelecek başlarına taş yağmuru yağacaktır buyurdular ve öldürücü rüzgârlar eser helak olurlar buyurdular. Peygamberimizden bu rivayetler yapılmıştır. Et Terğib Ve’t Terhib de 29 ve 30 numaralı hadis-i şeriflerde böyle anlatılmıştır. Yine arazi gaspı hakkında kim ki zulüm ve gasp yolu ile haksız yoldan bir karış arazi alırsa boynuna orası yedi kat yere kadar boynuna yüklenir. Kıyamette yedi kat yere batar, yedi kat yere kadar kaz bakayım derler ve mahşere taşı derler, ibadeti kabul olmaz bunlara Allah gazap eder. Kıymetli dostlarımız; işte bunlar uyarıdır kimse kimsenin hakkını yemesin her türlü hak yemekten bizi men ediyor haksızlıklardan men ediyor, araziyi gasp eden bunlardan biri. Bina yarışı hadisi Cibril, araziye ve binaya yapılan harcamaya mükâfat yoktur. Şunlar kıyamet alametlerinden sayılmıştır ki bunlar alameti Suğra, cariyenin kendine sahibe doğurması çobanların bina yarışı yani hayır da kullanmak için yapılanlar değil. Sağır ve dilsizlerin hükümdar oluşu bu da dıştan özürlüler değil içten özürlü bunlar kıyamet alameti sayılmıştır. Kimdir sağır ve dilsiz hükümdarlar? Kur’an’ı Allah’ın emirlerini duymak istemiyor. Hakkı ifade etmek istemiyor, bunlar sağır ve dilsizler insanlığın başının belasıdırlar. Bunlar kıyamet alameti sayılmıştır işçi ücreti Allah’u Teâlâ şunların da hasmıyım diyor. Dikkat et! birisine Allah senin hasmınım düşmanınım diyorsa vay geldi senin haline. Bir, sözünden dönenin, hür kimseyi satanın işçisinin ücretini vermeyenin, alın teri kurumadan işçinin ücretini ödeyin, yapmazsanız sizin hasmınızım diyor Cenabı Allah. Hizmetliler hakkında Allah’a ve reisine itaat eden hizmetli efendisinin efendisinden 70 yıl önce cennete girer. Allah’a ve reisine itaat eden hizmetli efendisinden 70 yıl önce cennete girer. Şunlar cennete önce girenlerdendir; Meşru cemaatin sevdiği imam, müezzin, şehitler, iffetli namuslu kimseler, dürüst hizmetliler bunlar önce cennete çağrılanlardandır önce cennete girenler bunlardır diyor yani önce cennete gireceklerden olanlar bunlardır.

 

Dakika 10:03

 

Yoksa Hz. Muhammed’den önce onun yanında Peygamberler Sıddıklar var. Onlar önce cennete girerler ki onlarla beraber cennete girenler var. Şunların ibadeti kabul değildir ve bunların haline sorma bunların hali perişan sarhoşun tövbe etmeyen şarabı helal sayan sarhoş, tövbe etmiyor şaraba da helal diyor, kocasını kızdıran kadın, karıya zulmeden erkek, bir kadın haksız yere kocasını kızdırıyor, bir erkekte karısına haksız yere zulmediyor, zulmün haklısı da olmaz adalet olur. Efendisinden kaçan hizmetli geçerli sebep tabi yoksa. Ehlisünnet cemaatinden ayrılanlar, İslami idareye karşı gelenler, kocalarına ihanet eden kadınlar, karısına ihanet eden erkekler, kibirliler, ilahi kanunları tanımayanlar, kudreti ilahi de şüphe edenler, Allah’ın rahmetinden ümidini kesenler, meşru sebeple Kuran-ı Kerim ve sünnete uymayan yönleri ile iyi bir cemaatin sevmediği İmamlar, bunların ibadeti kabul değildir. Bunların halini sorma buyurdular, köle Azad etmek İslam dini hürriyet yoludur dünyada köle olmasını istemez herkesin hür olması hürriyetin kefili de Allah’tır. Hürriyet sistemi de İslam’dır. İslam hürriyet yoludur. Köle Azad eden ateşten kurtulur, insanlığın hak ve hürriyetleri uğuruna İslam ne yapmıştır cihadı emretmiştir, onun her azasına karşılık Azad edenin azaları vücudu ateşten kurtulur. Bu da kimin hürriyetine kavuşturursa onun karşılığında aldığın sevap. Yetime bakana cennet vacip olur, sağılır hayvan hediye edin, sılayı rahme riayet edin, onlar cennete götürür. Şunlar cennet ehlinin amelidir hasta ziyareti, cenazede bulunmak, oruca devam etmek, cumanın değerini bilip cumalara devam etmek, köle Azad etmek, işte hürriyetine kavuşturmak bunlar büyük sevaplardandır cennet amelidir. Cenabı Hak mutlu kullarından eylesin.

 

Dakika 13:52

 

(Visited 160 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}