Tip 21-01

21- Tıp İlmi Ders 21

HAYAT VEREN TIP İLMİ DERS 21

 

Çok kıymetli izleyenler; şimdi biliyorsunuz yaşamak için sağlık lazımdır sağlık afiyet ve mutluluk birde hayatın sona erdiği bir durum vardır ki oda ölümdür ölüm ve ölüm ötesi hayattan da en sağlam haberi şüphesiz doğru haberi Allah ve Resulü vermektedir ki buda Kuran-ı Kerim ve sahih sünnetle ortaya çıkmıştır. Şimdi ölüm bir halden diğer bir hale dönüşten yani intikalden ibarettir. Arının kovan değiştirmesi gibi bir durumdur bir kovandan öbür kovana insanoğlu da dünyadan berzaha gider. Yani bir halden öbür hale dönüşür ruh cesetten ayrıldıktan sonra ruh yine Allah öldürmediği müddetçe ruhun hayatı devam eder Bekâ sıfatı Allah’tan başka kimsede yoktur. Eğer ruh devam ediyorsa onu devam ettiren Cenabı Hak’tır Haşr’a kadar ya azap görür ruh veya nimete kavuşur. Haşr nedir? Mezardan kalkıp mahşere gelmek o büyük mahkemede Allah’u Teâlâ’ya hesap vermektir. Ruhun cesetten ayrılması organlar ruhun alet ve edevatı idiler. İşte ne oldu? Ruh cesetten ayrıldı organlar ruhun aleti idi onları bıraktı. Ruh bu ayetleri kullanarak göz ile görür eli ile tutar kulakla duyar ve kalp ile de varlıkların hakikatlerini anlardı. Evet, bu ifadeler ihyada da yer almaktadır. Yine halife Ömer İbn-i Adi Aziz bu Hazret ey insanlar sizler yok olmak için yaratılmadınız fakat sizler ölüm sebebiyle bir evden diğer bir eve taşınırsanız demiştir o selim halife. Bu 4 halifeden sonra en kıymetli halife bu halife olduğu zikredilmiştir. Her nefis ölümü tadacaktır yani ölüm haktır (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾)                                    (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) bunlar hep ölüm hakkında kıymetliler. Ölüm bir kanundur mutlaka insan ölür ama ölümün ne olduğunu iyi anlamak gerekir. Nerede olursanız olun mutlaka ölüm sizi yakalayacaktır sağlam kalelerde olsanız bile. (أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ ) İla Ahiril ayeh ‘’Nisa Suresi 78.Ayeti Kerimede’’ bunları anlatmaktadır (c.c) yüce Allah (c.c) insanı imtihan için bu dünyaya indirmiştir cennetten yine bu imtihanın gereği olarak ölümü yaratmıştır o hanginizin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek için ölümü ve hayata yarattı buyuruyor.

Dakika 5:06

O feyyazı mutlak o yüce feyyaz işle böyle buyuruyor. ‘’Mülk Suresinin 2. Ayetinde’’ (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾) buyuruyor (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ  ). Yine şanlı Peygamberde şanlı Kuran’ın yanında bakın o Peygamber ne buyuruyor; Ölüm mümin için reyhan çiçeği gibidir ölüm mümin müminin hediyesidir her derdin bir çaresi vardır fakat ölümün çaresi yoktur uyku ölümün kardeşidir. Evet, bunlarda şanlı Peygambere istinat eden haberlerdir. Ölüm korkusu hakkında da eğer hayvanlar ölüm hakkında insanoğlunun bildiklerini bilselerdi onlardan semiz et yiyemezdiniz buyurdu şanlı Peygamber (a.s.v) yine Hz. Ali Kerremallahu Veche de ölüm korkusu öldükten sonra dirilme, hesap verme, duygu ve düşüncesi insanları cinsi istek ve arzudan alı koyar buyurmuştur. Allah’u Teâlâ Vetekaddes Hazretleri (c.c) hiçbir hastalık vermemiştir ki onun şifasını da vermiş olmasın bu devayı bilen mütehassıs olan bilir bilmeyen bilmez ancak ölümün çaresi yoktur buyurdular. Nefes alıp vermenin güçleşmesi, gözlerin bir noktaya dikilmesi, cildin sararması ve sevimsiz hale gelmesi, ellerin ve kolların dökülmesi, terleme burun deliklerinin şişmesi vs. gibi ölümün belirtileri de vardır. Aişe Sıddıka (r.a) o Allame-i Cihan olan annemiz kadınlar içinde dünya kurulalı o Allame-i Cihan olan Aişe annemizdir ve kıymetli annelerimiz kıymetli kadınlarımız vardır ama kadın kahramanlarımız vardır ilimde irfanda Aişe annemiz önde gelmektedir. Peygamber (a.s) ölüm döşeğinde gördüm yanında büyükçe bir su kabı vardı elini suya batırıp yüzüne sürüyor ve şöyle dua ediyordu; Allahu Ekber ey Rabbim Allah (c.c) ölümün zorluklarına ve Sekarat-ül Mevte karşı bana yardım eyle diyordu. O Allah resulü o habibi Kibriya Muhammed Mustafa o âlemlere rahmet Peygamberi muhali böyle olunca herkes derin düşünmelidir. ‘’Allahümme Salli vesallim ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed’’ Allah’ım günahlarımı bağışla bana merhamet eyle ve beni yüce dosta kavuştur diyordu. Bakın günahsız Peygamberin yalvarışına bakın beni yüce dosta kavuştur diyor bak yüce dostu da Cenabı Hak bak dosta kavuşmak için dosta yalvarıyor aynı dosta diyor ki beni dosta kavuştur.

Dakika 10:07

Her canlı ölümü tadacaktır mükâfatlarınız ise kıyamet gününde tastamam olarak verilecektir. O zaman kim cehennemden uzaklaştırıp cennete konursa işte o muradına ermiştir. Yoksa dünya hayatı aldatıcı menfaatten başka bir şey değildir. ‘’İmran Suresi 185. Ayeti Kerime’’ Evet kıymetli insanlar; Her canlı ölümü tadacaktır sizi bir imtihan olmak üzere kötülük ve iyilikle deneyeceğiz hepimizde sonunda bize döndürüleceksiniz buyuruyor. ‘’Enbiya Suresi’’ Her nerede olursanız olunuz ölüm size ulaşır isterseniz sağlam ve muhkem yapılmış kalelerde bulunsanız bile. ‘’Nisa Suresi’’ Allah’ın izni olmadıkça hiçbir canlıya ölüm yoktur ölüm zamanı Allah katında kararlaştırılmıştır ve karalı bir yazıdır tam bir takdirdir o saat gelince ölüm olur ondan önce ölüm olmaz. Yeryüzünde yaşayan her canlı yok olacak ölecektir ancak azamet ve ikram sahibi Rabbimiz baki kalacaktır. ‘’Rahman Suresi Ayet 27’’ Ankebut Suresinde de Enbiya Suresinde de misali surelerde de bu durumlar güzel anlatılmaktadır. Ey iman edenler kardeşleri yeryüzünde gezip dolaştığı veya bir savaşta bulundukları zaman haklarında şöyle söyleyen kâfirler gibi olmayın. Eğer bizim yanımızda olsalardı savaşa katılmasalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi. Allah onların bu söz ve inançlarını kalplerinde bir keder ve hasret olsun diye bıraktı hâlbuki Allah dilediğini yaşatır ve dilediğini öldürür. Allah yapmakta olduğunuz şeyleri bilendir her şeyi bilir. And olsun eğer siz Allah yolunda öldürür veya ölürseniz Allah’ın bir bağışlama ve esirgemesi onların biriktirecekleri dünya malından elbette ki daha hayırlıdır. Onlar münafıklar içlerinde sana açamadıkları bir şey gizliyorlar ve eğer iş elimizde olsa zorla savaşa çıkarılmazdık burada öldürülmezdik diyorlardı habibim deki eğer evlerinizde dahi olsaydınız üzerlerinize ölüm takdir edilmiş bulunanlar yine dışarı çıkacak düşüp kaldıkları yerleri çaresiz boylayacaklardı buyuruyor Cenabı Hak. ‘’Ali İmran Suresi’’ Uhud savaşı gününde Medine’de oturup savaşta ölen yakınları hakkında eğer bizi dinleselerdi ölmeyeceklerdi diyen o münafıklara söyle öyleyse kendinizden ölümü geri çeviriniz eğer samimiyseniz buyuruyor Cenabı Hak. Savaşa giden ölüyor da evde kalan ölmüyor mu münafık aklı bunlar Müslüman aklı değil. Kıyametin kopacağı vakti bilmek ancak Allah’a mahsustur.

Dakika 15:00

Yağmuru o yağdırır rahimlerde erkek dişi sağlam sakat iyi ve kötü ne varsa o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını başına ne geleceğini bilemez, hiçbir kimse hangi yerde nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir her şeyden haberdardır buyuruyor. ‘’Lokman Suresi Ayet 34’’ Şanlı Peygamber (a.s.v) yüce Allah kulunun ruhunun bulunduğu memleketten başka bir yerde kabzetmek istediği zaman o kulu için o yerde bir ihtiyaç yaratır. Oraya gönderip orada öldürür buyuruyor. Kimin için kazılmaktadır diye Peygamber (A.S.V) sordu? Bir kabre uğradı. Ya Resulullah falan Habeşli için dediler. La İlahe İllallah kendi doğduğu memleketinden yaratıldığı toprağa gönderilerek buraya defnedilmektedir buyurdu şanlı Peygamber. Ansızın ölüm meselesi Allah’a sığınırdı Peygamberimiz ansızın ölümden 7 türlü ölümden Allah’a sığınırdı şanlı Peygamber. Bunlardan bir tanesi ansızın ölümden, zehirli hayvanların sokmasından, yine yırtıcı hayvanların parçaları böldürmesinden, yanarak ölmekten, boğularak ölmekten, yıkıntı altında kalarak ölmekten, harpten kaçarak öldürülmekten Allah’a sığınırdı. Evet, kıymetliler o şanlı Peygamber (a.s.v) ölmezden önce bir müddet hasta olmak hoşuna giderdi demiştir. Hz. Aişe (r.a) Hazretleri ben Abdurrahman için ancak 2 şeye üzülüyorum 1. Ansızın ölmesi 2. ise öldüğü yere defnedilmemesi demiştir. Mekke’ye bir mil uzaklıkta bulunan ‘’Hubşi Mevkiinde’’ ölmüştü Ebu Bekir’in oğlu Abdurrahman İbn-i Saffan Abdurrahman’ın na’şını Mekke’ye getirip defnetti bunu duyan kız kardeşi Hz Aişe de böyle söyledi. Ansızın ölüm konusunda ansızın öldü Peygamber (a.s) haber verince o ansızın ölen kimse biraz önce yanımızda ki kimse mi? Diye sordu. Evet dediler. Bunun üzerine sanki öfke ile alıp götürülmüştür buyruldu. Evet, kıymetliler bir kimse Peygamberin (a.s.v) yanında idi işte onun için söylendi bunlar yine Hz Aişe Sıddıka validemiz ölüme hazırlıklı bir mümin için dünya sıkıntılarından bir kurtuluştur hazırlıksız olan günahkâr bir kimse için ise üzüntü vesilesidir buyurmuştur. Ölüme kendisine hazırlar, tövbe eder, helalleşir, vasiyette bulunabilirse bu hayırlı bir durumdur ve başka hazırlıklarda yapılabilir ansızın ölen kimse ise o anda bu saydıklarımızı yapmakta mahrum olarak ölmektedir.

Dakika 20:00

Ansızın ölümler çoğalır bu kıyamet alametlerinden olduğu söylenmiştir rivayetler vardır. Şanlı Peygamber (a.s.v) felç hastalıklarının ve ansızın ölümlerin çoğalması kıyametin yaklaştığının alamet ve işaretlerindendir buyurdular. Kişinin hastalanmaksızın ansızın ölmesi ve bu tür ölümlerin çoğalması kıyametin alametlerindendir. Mümin kimsenin ruhu yavaş, yavaş ve kendisi terleyerek çıkar ansızın ölümü ise sevmem buyurmuştur Peygamberimiz. Beyaz ölüm çoğalmadıkça kıyamet kopmayacaktır buyuruyor Peygamber Efendimiz nedir beyaz ölüm ey şanlı Peygamber diye sorulduğunda ansısın yüzünün rengi beyazlığı solmadan meydana gelen ölümdür buyurmuştur. Lokman hekimde oğluna oğlum tövbe etmeyi geciktirme çünkü ölüm ansısın gelip yakalar diye tavsiyede bulunmuştur. Yine Hasanı Basri Hazretleri kokuşma tehlikesi olmadıkça ansısın ölenler için defnedilmeyerek 3 gün bekletilirler demiştir. Çünkü ansısın ölümde bitkisel bir ölüm ve sonra uyanma durumu da olabilir ihtimaline istinaden defninin biraz ansısın ölenlerin defnenin geciktirilmesi bu şekilde Hasanı Basri gibi zatı muhteremler böyle demişlerdir. Öldüğü yerde defnetmektir ölüye eziyet çektirmemek nakletmekte caizdir mazeretsiz mekruhtur mekruh kabul edilmiştir. Müslüman olmayan bir ülkede nakledilmesi ve oraya defnedilmesi zaruridir zira Müslüman bir kimsenin Hıristiyan Yahudi vs. gayri Müslim mezarlıklarına defnedilmesi haramdır yasaktır. Meşru sebepler olmadıkça ölüler defnedildikleri yerlerden çıkarılarak başka yerlere nakledemezler. Bunlar zarurette olacak şeyler Peygamber (a.s.v) Efendimiz şehitleri öldürüldükleri yerlere defnetmemizi emrediyor Cabir bin Abdullah’tan geliyor haber.  Yine Efendimiz (a.s.v) şehitleri öldürüldükleri yerlere defnetmemizi emrediyor dedi. Uhud şehitlerinde böyle yapılmıştır. Yine Aişe Sıddıka validemiz bir zamanlar kral Cezime’nin 2 nedimi sohbet arkadaşı gibi idik yıllarca sürmüş olan bu beraberliğin sebebi ile artık hiç ayrılmayacaklar denilmişti fakat birbirimizden ayrılınca sanki ben ve kardeşim uzun süren bir beraberliğimize rağmen bir gece bile bir arada kalmamış gibiyiz. Evet, kıymetliler kardeşi Abdurrahman’ın ölümü ile ilgili söylemiş Hz. Aişe Sıddıka bunu. İnsanların birde ömür süresi vardır ümmetimin ömrü 60 ile 70 yıl arasındadır.

Dakika 25:04

Onlardan bu yaşı geçenler pek azdır bu ortalama olarak insanoğlunun önünde 99 tehlike vardır eğer bu tehlikeleri atlatırsa ihtiyarlığa kadar yaşar buyurmuştur. Evet, sizin ömrünüzde geçmiş ümmetlerin ömürleri ancak şu günden kalmış azıcık bir zaman gibidir yani ikindi vaktinden sonra kalan zaman kadar buyurdu. Yine şanlı Kuran’da Cenabı Hak Allah sizi önce topraktan sonra meni spermadan yarattı. Sonra erkekli dişili çiftler kıldı onun izni ve bilgisi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz bir canlıya ömür verilmesi de onun ömründen bir miktar azaltılması da mutlaka bir kitapta Levh-i Mahfuz da yazılıdır şüphesiz ki bunlar Allah’a kolaydır buyurmuştur. Cenabı Hak şanlı Kur’an da Fatır Suresi ayet 11’de. Ömrün uzaması meselesi şanlı Peygamber size en hayırlısını haber vereyim mi? Buyuruyor. Sizin hayırlınız ömrü uzun ameli ve ahlakı güzel olanınızdır buyurmuştur. Yine şanlı Peygamber (a.s.v) güzel ahlak sahibini yüceltir kötü ahlak ise uğursuzluktur iyilik yapmak ömrü uzatır sadaka vermek ise kötü şekilde ölmeyi önler gerçekten kişinin günahları sebebiyle rızkı eksilir kaderi de ancak dua geri çevirir ömrü ise ancak iyilikler uzatır. Yakınlarınızı ziyaret edebilmek için aile mezhebiniz soy kütüğünüz hakkında bilgi edininiz zira yakınları ziyaret etmek akrabalar arsında sevgiye vesile olur, malı çoğaltır, ömrü de uzatır. Yakınları ziyaret etmek komşularla iyi geçinmek ve güzel ahlaklı olmak yurtları imal eder ve ömrü de uzatır. Her kim rızkının bol ve ömrünün uzun olmasını isterse anne ve babasını yakından ziyaret etsin buyuruyor anne babaya iyilik etmek ömrü uzatır. Yalan söylemek rızkı eksiltir anne babaya ziyaret etmek ise ziyaretlerin en güzelidir en büyüğüdür. Anne babasına iyilik edene müjdeler olsun aziz ve celil olan Allah onun ömrünü uzatsın diye de bir duası var Peygamberimizin. Ömür nasıl uzar konusunda rahat ve huzur içinde bir hayat sürmesi kemiyet sayı artması ile değildir. Ömürle vazifeli olan melek leffim mahfuzda ki durumu bildiğinden dolayı yüce Allah’ın emri ile dilediğinin ömrünü azaltır ve eksiltir dilediğini de sabit tutar. Nitekim Kuran-ı Kerimde Allah ne dilerse onu yapar hüküm verdiklerinden bazısını siler bazısını sabit bırakır veya değiştirir bütün kitapların anası Levh-i Mahfuz onun katındadır buyurmaktadır. Evet, kıymetliler Rad Suresi Ayet 39’da Cenabı Hak böyle buyurdu. Hüküm Allah ne dilerse onu yapar hüküm verdiklerinden bazısını siler.

Dakika 30:00

Basısını sabit bırakır veya değiştirir bütün kitapların anası Levh-i Mahfuz onun katındadır. Yine Levh-i Mahfuz da 60 yıl ömür sürüleceği yazı olan bir kimse yakınlarını ziyaret ettiği zaman ömrü 10 yıl daha uzatılarak 70 yıl olmaktadır. Yüce Allah bu kimse hakkında ki ilk ve son durumu daha önceden bildiği için onun katında artma ve eksilme diye bir şey yoktur ve doğrusu budur. Allah katında ki bu duruma kazayı mübrem kesin kaza denir. İnsanlara göre tazarru olunan bu artışa ise kazayı muallâk kesin olmayan kaza denir. İbn-i Mesut Hazretleri (r.a) bir defasında Peygamber (a.s.v ) toprak üzerine asısıyla 4 köşe bir şekil çizdi. İşte şu karenin ortasındaki uzun çizgi insandır şu karede insanın her tarafında çevrilen ecelidir. Kare dışında uzanan çizgi de insanın emeli ve arzusu tul-i emelidir şu sağlı sollu ufak çizgiler ise insanın başına gelecek olan afetler ve musibetlerdir. Eğer insana şu musibet oku şaşırır da dokunmazsa diğer afet oku isabet eder eğer oda şaşırıp dokunmazsa diğer afet oku dokunur en sonunda, en sonunda da ecel onu yakalar buyurdu. Kıymetliler; ezelde Allah’u Teâlâ ömrü uzun olacakları da kısa olacakları da ezelden ebede bilmektedir. Bu insanların iyiliklerini insana göre anlatmak için ömrün uzayıp kısalması konusu insan tarafından bakıldığı zaman öyledir yoksa Allah’u Teâlâ ezelden evvele herkese ne ömür verdiyse o odur. Çünkü kimin hangi ameli güzel işleyecek ömrünün uzun olması için güzel amel işleyecek onu ezelden biliyor. Onun için Allah’ın ilminde ki ömür ne uzanır ne kısalır ama insanların bunu anlayabilmesi için insan açısından insan cephesinden bakıldığı zaman işte insanın ameliyle ilgili olanların ezeldeki kadere yansıyan yönü anlatılmaktadır. Yine şanlı Kur’an da onun izni ve ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz kendisine ömür verilen kimsenin ömrünün uzatılması ömründen eskitilmesi muhakkak ki bir kitapta Levh-i Mahfuz da yazılıdır. Şüphesiz ki bunlar Allah’a göre pek kolaydır buyrulmuştur. İşte en güzelini şanlı Peygamber ve şanlı Kur’an anlatıyor birisi Allah’ın ilmi cephesinden bakılıyor orda her şey biliniyor bir de insanların iradesi ile yapacağı amel cephesinden bakılıyor. Ona göre insanın amelinin ezelde yazılırken işlice amellerin oraya nasıl yansıdığı da b izah ediliyor. Yakınlarını ziyaret etmesi, sadaka vermesi, dua etmesi, ana babasına iyilik ve ikramda bulunması ve onların hayır dualarını alması komşularıyla iyi geçinmesi ve güzel ahlaklı olması gibi sebeplerle ömrü uzayabilmektedir.

Dakika 35: 01

Fakat bu amelleri kimin işleyeceği ezelde bilindiği için ona göre onun ömrü ezelde yine bilinmektedir. Allah’ın ilminde değişen bir şey yoktur çünkü onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Tehlikelerin bir veya bir kaçını atlatabilmek suretiyle de uzun müddet yaşayabilmektedir. Evet, iyi huylar ve yaptığı iyi işler sebebiylede hadis-i şeriflerde bu tehlikelerin bakın ortadan kaldırılacağı başından belaların def edileceği ortaya çıkmaktadır o güzel ameller sebebiyle buraları iyi anlamak lazımdır anlayamayanlar nice insanlar sapmışlardır. Ömrünün uzaması Salih evlatlarıyla olmaktadır kişinin geride bıraktığı iyi evlatları hayır dua ederler diye de mecazi manalarda verilmiştir ve tevil edilmiştir ömrün uzamasının manası budur da demişlerdir. Allah’u Teâlâ (c.c) ezelde takdir ettiği şeylerden dilediğini silip iptal eder dilediğini de önceki takdir edildiği gibi sabit bırakır. Bütün kitapların aslı olan Levh-i Mahfuz onun katındadır. İşte burada da Rad Suresinin 39. Ayeti Kerimesinden bunları anlamaya çalışıyoruz ve keşif notlarıyla İslam tıbbıyla ilgili insan hayatıyla insan hayatı sağlıklı yaşama ve ölüm ve ölüm ötesi yüce İslam bunların hepsini garantiye almıştır. Ancak inanmayan Ameli Salih’ten uzak kalanlar kendilerini tehlikeye atmışlardır. Kıymetli izleyenler; yine insanın hayatı ve sağlığıyla ilgili vücuduyla ilgili bil hazda kadınlarda görünen Peygamber Efendimiz özür kanı hakkında da güzelim bilgiler vermiş şanlı Kur’an ve şanlı Peygamber. Damardan gelen kana özür kanı denir. Aişe’yi Sıddıka validemiz ey Allah’ın şanlı Peygamberi (a.s.v) ben özür kanı gören bir kadınım temizlenemiyorum namaz kılmayı bırakayım mı diye sordu? Bunu soran Fatma Binti Ebi Hubeyş isminde bir kadın, o zaman bunun üzerine şanlı Peygamber dedi ki; Hayır namazı bırakma. O gördüğün kan damardan gelen bir kandır adet yani hayız kanı değildir böyle kan gördüğün zaman namaz kılma kesilince kirlenen yeri yıkayıp temizle sonra namazını kıl bakın hayız kanında namaz kılınmıyor ama özür kanında namazlar kılınıyor oruçlar tutuluyor. Doğum yapan kadınlar temizlenmek için 40 gün beklerler eğer 40 günden önce temizlenme olursa temizlenmiş kabul edilirler eğer temizlenme süresi 40 günü geçerse o özür kanıdır yıkanır ve namazını kılar o kan gele, gelede aka, aka da namazını kılar o özür kanıdır nifas kanı değildir hayız kanı değildir.

Dakika 40:05

Eğer kanama 40 günden sonra devam ederse her vakit namaz için abdest alır ve namazını kılar kan aka, aka da olsa. Özürlülerin durumu böyledir zira adet kanı siyah ve koyu olup kötü kokar yani hayız kanı adet kanaması bittikten sonra kırmızı ve ince bir kan gelir işte özür kanı budur. Böyle olunca yıkansın ve namazını kılsın özür kanı namaza mani değildir namazı kılınır. Peygamberimiz zamanında özür kanıyla özürlü olup da namazlarını öylece kılan birçok sahabe hatunları vardır. Abdurrahman bin Avf’ın eşi Ümmü Habibe Binti Cahş, Hamma Binti Cahş, Zeynep Binti Cahş her üçü de kardeştir. Bunların Zeynep ise Peygamber (a.s.v) hanımıdır bizlerin de annesidir İslam âleminin annesidir ve Sevde Binti Zemâ oda Peygamberimizin eşidir İslam âleminin annesinden biri de odur ve bunların emsali kadınlar bulunmaktadır. (Radıyallahu anhüm ve erdahünne ecmain ) Bu adet kanaması değil damardan gelen bir kandır gelen kanı temizle ve namazını kıl buyurdu Peygamberimiz bu özür kanı için hayız kanı için değil iyi anlamak gerekir. Tabi özür kanının gelmesi bir hastalıktır tedavi edilmesi gerekir. Aişe’yi Sıddıka annemiz temizlenen temizlen ve namazını kıl zira hamile kadın adet görmez bu özür kanıdır buyuruyor. Rahimde bir yaradan meydana gelmektedir. Yine kanamanın durdurulması için misvak ağacının yaş iken çıkartılmış suyunu içmeyi tavsiye etmiştir buda Hz Ömer’in oğlundan gelen bir haber. Sana pamuk kullanmanı tavsiye ederim zira pamuk kanı sorar buyurdu yine hayvana gem vurulduğu gibi gem vur önden arkaya veya arkadan öne doğru sıkıca bir bez bağla diye de buda tavsiyeler arasında ki bu tavsiyeye yapan Peygamber Efendimizdir. Adet kanamasından temizlendikten sonra gelen karan tırak boz ve sarı renkli sıvılara itibar etmezdik demiştir bunu da Ümmü Atiye El Ensari (Radıyallahu anha) söylemiştir haber oradan gelmektedir. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler ne mutlu Müslüman’ın diyene. Çünkü İslam insanları sağlıklı, afiyetli, mutlu, dinli, imanlı, ahlaklı, güzel bir mutlu ortam içinde bir hayat tarzıdır ki İslam doğru kişiyi alır yükselterek cennete taşır İslam. İslamsızlık kişiyi aşağıya doğru götürerek cehenneme indirir. Ne mutlu Müslüman’ım diyene ey dünya hepinizin Müslüman olma şansı var artık Cenabı Hak hepinize bu İslam’ı teklif etmiş çünkü inanının Rabbisi olan Allah inanmayanları da Allah yarattı.

Dakika 45:03

Onlarında Rabbisidir ey inanmayanlar Allah’ı Peygamberi Kuran-ı tanıyın gelin Müslüman olun sizin kârınıza konuşuyorum Allah’ı Teâlâ ebediyülebet mümin ve Müslüman kullarından eylesin. Çünkü iman İslam’da ebedidir ve evrenseldir söylemesi bizden siz bilirsiniz kabul edip etmemek sizden. Kıymetli izleyenler; Sağlıkla ilgili İslam tıbbından keşif notlarıyla derslerimiz devam ediyor. Çocukların ağızlarında ve dilinde beyaz noktacıklar vardır bunlara da pamukçuk denmektedir. Bunun tedavisi tere yağ ile kına macun yapılır ve müzmin uyuz yaraları üzerine merhem gibi sürülürse ateşli şişlikler üzerine sürülmesiyle bunlar faydalıdır tedavide. Ağız yaralarında ve bil hassa çocukların ağzında ve dilinde meydana gelen ve pamukçuk denilen sivilciler için bu gayet bu faydalıdır kına ve tere yağ. Fakat daha öncede söylediğimiz gibi bilirkişiler nezaretinde ve bilenlerin ilimden nasibi olanların veyahut da bu iş çok iyi öğretilmişlerin yapacağı şey sakın zararlı iş yapmamaya gayret lazım. Şimdi bir de tiryak vardır ki bir zehrin etkisini önleyen panzehirlere de tiryak denmektir. Bal ilaçların içine katılır kuvvetlerini arttırır ve korur aynı zamanda panzehirdir ceviz panzehirdir fındık faydalıdır akrebin soktuğu kimseye fındık içi ve turunç çekirdeği yedirilir bunlar panzehirdir. Hindi bağ yaprakları damıtılmış hindi bağın suyu üzerine zeytin yağ karıştırıldığı zaman bütün zehirlenmelere karşı faydalıdır incir ceviz ve su teresi yemek bütün zehirlenmelere karşı panzehirdir. Medine’nin aliye mevkiinde yetişen acve isimli hurmada şifa vardır zira o sabahleyin aç karna yenildiği zaman panzehirdir buyurmuştur sevgili Peygamberimizden gelen haber. Biliyorsunuz ki İslam tıbbı önce Kuran-ı Kerime ve sahih sünnete Peygamberimizin sahih sünnetine dayanır ve ondan sonra da kıyasta yapılır tahsis de yapılır tahlilde yapılır ve yapılmıştır. Isıtıcı ve kurutucu özelliği olan nimetlerden biride papatyadır. Yumuşatıcı açıcı çözücü bir vasfa sahiptir suyu içilir veya lapasının üzerine oturulursa idrarı ve adet kanamasını söktürür çoğaltır cenini ve döl eşini çıkarır ana karnından papatya merhemlere ve sıcak lavman maddelerinin içine karıştırılır.

Dakika 50:06

Hz. İbrahim (a.s) çocukluğunda bir mağaraya bırakılmış ve orada parmaklarını emerek rızıklanmıştır parmak emmekte çocuklara mahsustur veyahut da böyle bir alışkanlığı müptelası olanlarda olabilir. Harika olanlardan biride parmak uçlarındaki ince çizgilere verilen isime de parmak izi denir parmak uçları ve avuç içlerinde ki bu ince çizgiler kişinin yaşı ne olursa olsun genellikle değişmeyip aynı kalmaktadır. Yaratıcının en büyük hikmetinden ve kuvvetindendir bütün insanların bu çizgileri birbirinden farklıdır. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Öyle mi? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski hale getirmeye gücümüz yeter buyuruyor Cenabı Hak. Yaratan tekrar onu eski haline getirmez mi? Çünkü yaratan yarattığını bilmez mi parmak izi sayesinde hırsızların katillerin ve diğer suçluların bulunarak cezalanması veya toplumun güvenliği sağlanması da bu açıdan çok önemlidir. Gözden gizlilikte cin gibi olan düşmanlarınızın gizlice dürtmesidir bu hastalık sizin için bir şehitlik vesilesidir. Görüyorsunuz Peygamberimiz (a.s.v) Said el Hudri’nin rivayetinde ki bu hadiste Peygamberimiz mikropların gözle görülmeyen o canlıların durumuna 15 asır önce şanlı Peygamber işaret etmiş parazitleri işte o virüsleri görülmeyen bir şey vardır diye işaret etmiş. Ümmetimin yok olması kılıç ve taun iledir gözden gizlilikte cin gibi olan düşmanlarınızın gizlice dürtmesidir. Bu hastalık sizin için şehit olmaya bir vesiledir buyuruyor taun hastalığı ümmetim için şehitlik vesilesidir. Aynı zamanda cin gibi gözden gizli düşmanlarınızın gizlice dürtmesinden meydana gelmektedir. Taun devede çıkan bezler gibi koltuk altlarında burun ve karın yumuşaklığında belirmeye başlar taundan kaçan harptan kaçan gibidir. Taunun çıktığı yerde sabredip kalan kimse ise Allah yolunda savaşan mücahit gibidir. Kapların üzerini kapatınız tulumların ağzını da bağlayınız senede bir gece vardır ki o gecede veba parazit mikroplar iner kapağı olmayan hiçbir kabın yahut üzerinde bağı bulunmayan hiçbir tulumun yanından geçmez ki o kabın içinde o kabın içine bu veba parazitlerden bir şey inmiş olmasın. Sizden biriniz uykusundan uyandığı zaman abdest alsın ve 3 defa burnuna su çekip iyice temizlensin. Çünkü zararlı yaratıklar o kimsenin burun deliklerinde gecelemiş olabilir bunlar gözle görülmeyen ince mikroplara işaret edilmiş gece yatarken kapıları kilitleyiniz su kırbaların ağzını bağlayınız kapları ters çeviriniz, Lambaları söndürünüz çünkü zararlı yaratıklar kilitli kapıyı açamaz bağı çözemez ve kapalı kapları açamaz.

Dakika 55:17

Şanlı Peygamber Hz. Ali’ye ey Ali uzayan tırnaklarını kes zira zararlı yaratıklar uzayan tırnaklar içinde barınırlar. Görüyorsunuz tırnaklar kirlendiği zaman mikrop taşıyacağını Peygamberimiz ta o gün dünyaya haber vermiştir. Mikropları falan keşfetti filan keşfetti aslını esasını temelini kim attı? Peygamber attı (a.s.v). Şanlı Peygamberimiz Efendimiz üzerini kapatınız kapatsanız olmaz mıydı? İsterse bir tahta parçası ile de olsa üzerini kapatmalıydın diye tembihte bulunuyor kapıların üzerini kapatın diyor. Süprüntülerin evde biriktirilmesini yasakladığını süprüntüler zararlı yaratıkların barınaklarıdır. İşte bakın çöplerde mikrop yaşayacağını Peygamberimiz işaret etmiş. Senede bir gece vardır ki o gecede veba iner kanuni evvel aralık ayı içinde olduğu bazıları da bu ayın 29 ve 30 geceleri olduğunu söylemişlerdir. Her gece ve her zaman tedbirli olunmasına dikkat çekilmesi için o gecenin bildirilmediği görüşünde olanlarda olmuştur. Cin gibi gözle görülmediği gizlice hastalığa sebep olduğu her zaman sakınılması gerektiği süprüntüler ve kirli paslı yerlerde yaşadıkları etraflıca açıklanmıştır işte bu mikropların bu durumuna böylece işaret edilmiştir. Evet, pek kıymetli izleyenler ısıtıcı özelliği olan kıymetli nimetlerden biride patlıcandır siyah safra yapar ezmesi basur hastalığına karşı faydalıdır yağda kızartmakla yan etkisi giderilmiş olur mor cinsi daha iyidir cildi bozar, siyahlaştırır, safra, basur, habis, ur gözeneklerle gözeneklerde tıkanıklık ve cüzzam gibi hastalıklara sebep olur. Uzun ve mor olan cinsi bu zararlardan uzaktır demişlerdir. Bunlar Bağdadi’nin de eserinde yer almaktadır. Un süt ve şeker gibi maddelerden çeşitli şekillerde yapılan bir nevi pasta kete gibi ekmek cinsinden bir yiyecektir ki buna peksimet denmektedir. Arzu ettiğin bir şey var mı? Diye sordu Peygamberimiz bir kimseyi ziyaret etti de hasta peksimet arzu ediyorum dedi. Bunun üzerine Peygamber (a.s.v) evet istediğiniz yerine getirilecektir buyurdu. Bu emir üzerine hasta için peksimet tedarik etmeye çalıştılar. Şam seferini uzun uzadı diye anlattıktan sonra Ebu Musa Hazretleri bu sefer sırasında Hıristiyan rahibin Peygamber (A.S) peksimet ve zeytin yağ hediye ettiğini bildirmektedir. Bu haber Ebu Musa’dan geliyor fakat olayı anlatan Peygamberimiz rivayet edende Ebu Musa.

Dakika 1:00:01

3’te bir kalıncaya kadar kaynattıktan sonra geri kalan siyah ve tatlı sıvıya pekmez denmektedir. Bu üzüm şırasının 3’te 2’si gidiyor 3’te 1’i kalıyor kaynatarak sarhoşluk veren zararlı ve pis kısmı giderilmiş saf ve temizi kalmış olur. Sen iç bana da içir buyuruyor üzüm şırasından üzüm şırası şaraba dönüşmediği müddetçe durum böyledir. Acurun yaprağı kurutulup öğütüldükten sonra pekmez ile Meryem yapılır ve kuduz köpeğe ısıttırıldığı yere sürülürse gayet faydalıdır ısıtıcı ve rutubet vericidir.  Pekmez ısıtıcıdır kirli kan yapar badem ve tahinle yenilirse yan etkisi giderilmiş olur. Kıymetli izleyenler bunlar kıymetli nimetlerdir bunlar nimetlerin tüketiminde bu nimetlerin içeriğinin ne kadar faydayla dolu yaratıldıklarını anlatıyoruz. İslam’ın ve Cenabı Hakk’ın nimetlerinin içeriği tamamen sıhhat, afiyet ve mutluluktur hayırla doldurulmuştur şifa deva gıdayla haram tarafı gidiyor helal tarafı kalıyor dedi Hz. Ömer yani şıraların pekmez yapılmasıyla pekmez kalorisi çok bir gıdadır. Madeni maddeler bakımından da zengindir vitaminler az miktarda bulunur gençlerin çalışanların zayıf halsin ve iştahsız kimselerin beslenmelerin de başvurması faydalı olan gıdalardandır isale karşıda faydalıdır pekmez.

Dakika 10:02:37

 

(Visited 146 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}