Tip 22-01

22- Tıp İlmi Ders 22

HAYAT VEREN TIP İLMİ DERS 22

 

Kıymetliler dünyanın göklerin ve yerin âlemlerin rahmet Peygamberin şeklin ve şemailin yerinden bahsedeceğiz ki, işte normal insan mükemmel muhteşem insan, insanlığın önderi ve rahmet peygamberi ve onun bütün vücudu, iç ve dış dünyası İslam hayatının ve mükemmel bir insan tipinin işte yeryüzündeki gerçek önderi ve önderi. Bu zatı muhteremin şemailinden kısaca bahsedelim ki, bu da insan vücuduyla ilgili mükemmel insan vücudu işte Hz. Muhammed’in iç ve dış dünyasıdır içi de dışı da İslam’dır. Hz. Ali (Kerremallahu Veche) Peygamber Efendimizin şemailinden bahseder ki diyor uzuna yakın orta boylu, iri kemikli, iri yapılı, güçlü kuvvetli ve yakışıklı bir insandır.  Cildi yumuşak, teni kırmızıyı çalan beyazdı, kirpikleri siyah ve uzun, gözleri kara ve büyükçe gözleri vardı. İki kaşının arası açık, fakat kaşları birbirine yakındı. Saçları ne dümdüz, nede kıvırcıktı sakalı sık ve bir kabza tutam idi büyük başlı ve hilal kaşlıydı. Alnı yüksek, burnu çekme, boynu uzun, göğsü genişti, karnı ile göğsü bir idi. Şişman değildi zayıfta değildi sıkı etliydi. Ayaklarının altı çukurdu, düztaban değildi gözleri uzağı görür, kulakları uzaktan ses alırdı, ağzı genişeydi dişleri sıktı. Yüzünün bütün çizgileri görünürdü omuzları etli omuz kemikleri enliydi. Ebu Hureyre (R.A) Hazretleri de orta boylu idi fakat uzuna daha yakındı, beyaz tenliydi sakal kılları siyahtı, ön dişleri güzeldi, gözlerinin kirpikleri sık ve uzundu, iki omuz arası genişti yanakları ne şişti ne de çöküktü ayağının bütünü ile yere basardı ayağında boşluk olmazdı parmakları veya gökçeleri üzerine bas mastı düz basardı. Bütün vücudu ile öne döner ve bütün vücuduyla arkaya dönerdi. Ne ondan önce, ne de ondan sonra güzellikte onun gibisi görmedim diyor Ebu Hureyre Hazretleri.  Cabir bin Semüre de şöyle diyor; Ben mehtaplı bir gecede Peygamber (a.s) ‘mı gördüm üzerinde kırmızı bir cüppe vardı Resulullah’ın nurlu yüzü ile ayın yüzünden hangisinin daha güzel olduğu tespit etmek maksadıyla önce Allah resulünün yüzüne baktım.

Dakika 5:10

Daha sonra da ayın yüzüne baktım yemin ediyor vallahi bana göre Peygamber (a.s.v) onun diyor Peygamberin mübarek yüzleri aydan çok daha güzeldi diyor daha parlaktı. Üzerinde kırmızı bir elbise vardı Peygamber (a.s.v) o kadar güzeldi ki ben ondan daha güzel biri görmedim demiştir. Aişe annemizde şöyle der; Yusuf (a.s) görenler diyor ellerini kestiler Muhammed’i görselerdi diyor (a.s.v) gırtlaklarını keserlerdi diyor. Yani Hz Muhammed güzellikte de eşsiz güzeldir insanlar arasında tabi. Peygamberimiz de birde Peygamberlik mührü vardı iki omuz arasında keklik veya güvercin yumurtası büyüklüğünde kırmızı bir ben idi küçük siyah benler bir araya gelerek üzerinde uzun kıllar bulunan kırmızı bir ben oluvermişti. Ey Allah’ın Resulü bu çocuk benim kız kardeşimin oğludur ayaklarından rahatsızdır diye getiriyor Saip adında zatı muhterem. Peygamber Efendimiz Cabir’den gelen Cabir bin Semure’den gelen (R.A) habere göre ben Peygamber Aleyhisselamın iki omuzu arasında deriden hafifçe dışarıda kırmızıya yakın güvercin yumurtası kadar büyüklükte diyor Peygamberlik mührünü gördüm. Evet, efendiler hasta olarak getirilen çocuğu Efendimiz Hazretleri başını sıvadı ve iyileşmesi için bereket şifa duası yaptı sonra abdest aldı abdest suyundan içtim diyor daha sonra arkasında ayakta durdum iki omuzu arasında gerdek çadırının koca düğmeleri ve keklik yumurtası gibi olan Peygamberlik mührünü gördüm diyor. Gerçek tabip Allah’u Teâlâ’dır Peygamber Efendimizden gelen haber. Bir kimsenin sen ise eli uz maharetli bir kimsesin dedi doktorun birine Peygamberimiz böyle söyledi. Peygamberlik mührünü istersen ameliyat yoluyla alayım diyen birine Peygamber Efendimiz gerçek tabip Allah’tır sen ise eli uz maharetli bir kimsesin buyurdu. İşte İslam tıbbının nereye dayandığını dikkat et gerçek tabip olan tabiplerinde tabipleri, tabipleri yaratan ve onlara bilgi veren bütün âlemlerin Rabbisi Allah. İşte yüce İslam’ı ve İslam’ı ve İslam tıbbının dayanağı Kuran-ı Kerim yüce Allah ve Peygamberdir. Onun için kıymetliler Allah’u Teâlâ’yı Peygamberi iyi dinlemeli yüce İslam’ı iyi anlamalı gereğini de iyice yerine getirmelidir.

Dakika 10:00

Şimdi sizlere insanların mamulü olan bıçakla kesiniz ve Allah’ın ismini anarak besmele çekerek yiyiniz. Peynir hakkında helal Allah’ın kitabında helal olduğunun bildirdiği haram da yine Allah’ın kitabında haram olduğu bildirdiği şeylerdir. Allah’ın kitabında helal veya haram olduğu hakkında söz etmediği şeyler ise Allah’ın affettiği mubah kıldığı şeylerdendir buyurdular. Bunu da Peygamberimizden rivayet edilmektedir. Yine Hz. Ömer’e koyun, keçi, inek, dana ve kuzu gibi hayvanların kursağını maya olarak kullanıyorlar. Ne dersiniz? Dedi Hz. Ömer’e sordular bir millet peynir yaparken ölmüş koyun keçi inek dana veya kuzu gibi hayvanların kursağını maya olarak kullanıyorlar. Ne dersiniz dediler? Diye sordular. Allah’ın adını zikrediniz, besmele çekiniz ve yiyiniz demiştir. Evet, Mecusiler peyniri ölmüş hayvanın kursağından yapılmış maya ile yaptıklarından dolayı bazı kimseler böyle yapılan peynirin yenilmesini mekruh saymışlardır. Özellikleri tazesi daha iyidir peynir ile ilgili tazesi daha iyidir şişmanlatıcıdır cinsel istekte isteği de harekete geçirir. Tuzlu peynir zayıflatır pişirilerek yapılan peynir bağırsak yaralarına karşı faydalıdır ishali de durdurur. Tuzlu olmayan peynir mide için gayet iyidir bayat peynir kabızlık yapar peynir pişirilerek faydalıdır eğer pişirilerek yapılırsa faydalıdır. Tuzlu peynir böbrek ve mesane taşları yapar demişlerdir mide içinde iyi değildir tuzlu peynir. Yemeklerden sonra yenildiği zaman şişkinliği, gevşekliği giderir ve hazmı yardım eder. Peynir latif maddelerle karıştırmakta iyi değildir. Nimeti ilahi pek çoktur bunlardan biriside sıcak ve kuru mizacında olan pırasadır etin yağını alır et ile pişirildiği zaman kötü sıvılar meydana getirir vücutta, gözü zayıflatır, hazmı zordur, idrarı ve adet kanamasını çoğaltır, cinsel arzuya da takviye eder. Bu sebzenin yenilmesini ben yasak etmedim mi? Çünkü insanların rahatsız oldukları yerlerden meleklerde rahatsız olur buyurdu. Soğan, sarımsak ve pırasa gibi kokusu insanları rahatsız eden yeşilliklerden sakınınız buyrulmuştur buda çiğ yenip toplumun içine giderken ki yasaklama.

Dakika 15:03

Böbreklere çok faydalıdır pırasa mideyi kuvvetlendirir, tansiyonu düşürür, çok kuvvetli bir enerji kaynağıdır. Soğan ve sarımsakta ki tedavi edici etkiler pırasada da bulunur ve böbrekler için çok faydalı olduğu dile getirilmiştir. Yine ısıtıcı ve kurutucu özelliğe sahip buğdaydan sonra hububatın en gıdalısı ve karışımı en güzel olanı da pirinçtir. Mideyi hafif tutar, kuvvetlendir, temizler pirinç sığır sütü ile pişirilerek yenirse gıdaların en üstünü ve en faydalısıdır. Vücudu geliştirir, meniyi artırır, cildi güzelleştirir, gıda değeri de yüksektir. Kabızlık yapar süt ile pişirilirse bu etkisi azalır şekerle alınırsa mideden daha da kolay geçer şişmanlatır pirinç yiyen kimse güzel rüyalar görür. Hz. Ali (Kerremallahu Veche) yiyeceklerin efendisi önce et sonra pirinçtir demiştir. Yine Hz. Ali pirinç kendisinde dert bulunmayan bir şifadır buyurmuştur. Ebu Nuaym gibi kaynaklarda da yer almaktadır. Kalbi kuvvetlendiren, kokusu kalbe iyi gelen nimetlerden biride portakaldır. Kabuğunun öz suyundan bir miskal 5 gr kadar içilirse akrep sokmasına ve diğer haşerat ısırmasına karşı faydalıdır. Mide iltihabına karşıda faydalıdır kumaştan mürekkep lekesini çıkarır kabuğu çekirdeği ve suyunun özelliğini turunç özelliğini gösterir kabuğu zeytinyağı ile kaynatılırsa ayak çatlaklarına ve soğuktan dolayı ayak donmalarına karşıda faydalıdır. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler; Cenabı Hak nimet üzerine nimet yaratmış nimetleri faydayla donatmış insanlar Rabbisine şükretmesini hamd etmesini bilmeli. Kıymetli izleyenler; karaciğer tıkanıklarını açan güzel maddelerden biriside raventtir. Büyük yapraklı beyaz çiçekli bir bitki müzmin, sıtma ve vücudun su toplanmasına, siroza karşıda faydalıdır. Buna Bağdadi eserinde yer verdiğini görüyoruz yine sağlam bir yer rahat bir döşek emniyetli bir mekândır ki buda rahimdir ana rahmi. Kuran-ı Kerimde Cenabı Hak; ey insanlar biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Evet, o suyu belli bir zamana kadar sağlam bir yere ana rahmine yerleştirmedik mi buyuruyor Cenabı Hak. And olsun ki biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık.

Dakika 20:01

Sonra onu sağlam ve emniyetli bir yerde rahimde nutfe haline getirdik buyuruyor. Rahmin iç kısmı sert ve gözenekli sünger gibi olup büyüyüp küçülmeye elverişlidir. Meniyi kabul etmeye müsait olarak yaratılmıştır tıpkı susuz toprağın suya istek ve arzusu gibidir. Meniyi emme, büyüme ve küçülme kabiliyetine sahiptir. Yüce yaratıcı âlemlerin Rabbisi olan Allah’u Teâlâ Vetekaddes Hazretleri (c.c) rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren odur ondan başka ilah yoktur, o mutlak güç ve hikmet sahibidir buyuruyor Kuran-ı Kerimde Cenabı Hak. Sonra kudretimizi açıkça gösterelim diye dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Allah her dişinin niye gebe kalacağını rahimlerin düşürdüğünü ve düşürmeyip müddeti tamamladığını bilir onun katında her şey bir ölçüyledir (كُلِّ شَيْءٍ قَدِير) buyurmuştur. Rad Suresinde de bu bildirilir. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır yağmuru o yağdırır rahimlerde olanı o bilir. Boşanmış kadınlar bizzat kendileri 3 aybaşı hali görünceye kadar iddet beklerler eğer onlar Allah’a ve ahret gününe gerçekten inanıyorlarsa rahimlerinde Allahın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz buyurmaktadır. Evet, kıymetliler rahimde hastalıkta olabilir tedavisi de gereklidir. Ebe hanım doğumdan sonra döl eşini çıkarmak isterken veya doğumda ölmüş bir çocuğu çıkarmak istediğinde şiddetli bir şekilde çekmesinden dolayı rahim çıkması gibi durumlar olabilir. Üzerine düşmesi veya bu bölgeye darp yapılması ağır bir yük kaldırması gibi hızlıca koşması, çağırıp bağırması gibi durumlarda da aksırması, zafiyet meydana gelmesi, gevşemesi gibi durumlar olur kaygan sıvılar oluşması vs. rahim çıkmasının alameti apışlar arasında oturak yerinde kuyruk sokumunda ve sırtında ağrılar meydana gelir. Sebepsiz olarak korku titreme ve kasılmalar meydana gelmesi, vajinanın yanında meydana gelmiş yumuşak bir fazlalık hissetmesi gibi. Tedavi konusunda rutubetli ve kaygan sıvılar oluşması sebebiyle çıkmışsa önce müshil ilaçları verilerek vücut rutubetli sıvılardan temizlenmesi gerekir. Lavman yapılır rahim güzel kokuyu çok sever bir yumuşak rahim iyice itilerek yerine getirilir yine uyruklarını yukarı kaldırır vajinaya konulan yumak ise iyileşinceye kadar çıkarılmaz bazen de tıkanma meydana gelmektedir.

Dakika 25:03

Hastanın bayılması boğuluyor ve nefes alamıyor gibi olması asabi bir hastalıktır buda rahim tıkanmasının alameti olarak ortaya çıkar. Baygınlık ve sara hastalığına benzeyen bu hastalığın uzun veya kısa süreli devreli olabilir. Adet görmez olur, uzun süre adet kanı rahimde bekleyip çoğalırsa vücudun tabi hararetini söndürür ve zehirleyici bir maddeye dönüşür. Bu durumda rahimde kasılma ve gerilip büzülmeler meydana gelir. Kalp ve beyne de tesir eder meni keseciklerde uzun müddet bekler cinsi ilişki zamanında çok miktarda rahme dökülürse yukarda ki durumu meydana getirir baygınlık zihin karışıklığı temellik başlar ki bunlar belirtileridir. Halsizlik, yüzde sararma, yaşarma gözlerde ağrının apış aralarında yükselen bir ağrının beyne kadar ulaştığını hisseder ve ses kesilir. Hisler yok olur bu sırada baygınlık gelir bunlar rahim tıkanmasının belirtileridir. Sara ile rahim tıkanması sarasında ki fark, rahim tıkanmasında ki şuur tamamen yok olmaz, ayıldığı zaman eskisinden daha çok konuşur sarada olduğu gibi ağzından köpükler yayılmaz. Baygınlık kötü kokular koklatılır rahim ağzına misk ve amber gibi güzel kokular sürülür ve iyice ovuşturulur. Baygınlık halindeyken onu ayıltmak için burnuna kötü koku verilir ve rahim tarafına da güzel kokular çalınır masajlar yapılır apış arasından kan alınır. Kulağına çağrılır ve saçından hafifçe çekilir şuruplar içirilir bekâr ise evlenmesi tavsiye edilir adet kanamasını söktürücü ilaçlar kullanılır tabi bunlar bilirkişiler ehliyetli insanlarla yapılacak şeylerdir rast gele insanların yapacağı şeyler değildir her zaman bunu hatırlatıyoruz. Yine kıymetli nimetlerden biri beyaz veya pembe çiçekli bir süs bitkisi olan reyhan diğer bir adı da fesleğendir. Mizacı hararetlidir güzel kokulu her bitkiye reyhan denilir Arap ve mağrip halkı mersin ağacına reyhan dedikleri halde Irak ve Suriye halkı ise yarpuza reyhan derler. Şanlı Peygamber (a.s.v) Efendimiz her kime reyhan ikram edilirse geri çevirmesin zira reyhanın kokusu güzel taşınması ise kolaydır buyuruyor. Sizden birinize reyhan ikram edildiği zaman geri çevirmesin zira reyhan cennet bitkisi gibi hoş kokuludur. Kuran-ı Kerim okuyan müminin misali turunç gibidir kokusu güzel tadı da güzeldir Kuran-ı Kerim okumayan müminin misali hurma gibidir tadı güzel fakat kokusu yoktur.

Dakika 30:07

Kuran-ı Kerim okuyan günahkârın misali reyhan çiçeğine benzer kokusu güzel fakat tadı acıdır. Kuran-ı Kerim okumayan günahkârın misali ise Ebu cehil karpuzuna benzer tadı acı kokusu da yoktur. Kuran-ı Kerimde ise reyhan kelimesi iki yerde güzel koku ve en güzel nimet olarak tavsif edilmektedir. Reyhan koklamak kalbe kuvvet verir yaprakları su ile ıslatıp içilirse uyku getirir. Sıcak ve kuru özelliği olanlardan biride rezenedir suyu göze parlaklık verir, idrarı ve adet kanamasın çoğaltır, sütü artırır ilaçların içine de katılabilir. Evet, kıymetliler hayvanın cildinde bulunan yaralara ruam hastalığı denmektedir ki ciğerlerde iltihaplı kabarcıklardır bu burnunda meydana gelen akıntılı yaralar ve hayvanlardan insanlara geçebilen bir hastalıktır. Ruam hastalığı bu en çokta atlarda meydana gelir. Hayvanın cildinde bulunan yaralar ve kendini gösterir insanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki dinini fitneden korumak için o zaman da Müslüman kimsenin en hayırlı malı dağ başlarında su kaynaklarında otlattığı koyunlar olacaktır. Evet, kıymetliler Peygamber (a.s.v) işittim Medine yağmuru az olan bir beldedir buyurdu. Ey kardeşimin oğlu koyunlara iyi bak burunlarındaki ruamı silip tedavi et, yatıp kalktıkları yeri temiz tut, bir kenarında da namazını kıl, zira koyun bereketli bir hayvandır buyurdu. İşte görüyorsunuz yüce İslam 15 asır önce hayvanlar üzerinde de gereken tedbirleri tedavi metotlarını hastalıkları ortaya koymuş ve temizleyip tedaviyi de yanına almıştır. Çok kıymetli izleyenler; insanların asil hayatı olan varlığı ruhtur ruh latif bir cisimdir ki insan o ruh sebebiyle hayat bulur ruh nurani yüce bir varlıktır. Hafiftir, diridir, hareketlidir, organların özünü nüfus eder ve bu organlarda suyun ağaç dallarında ve ateşin kömür içinde dolaştığı gibi dolaşır. Diye böylede tarif edilmiştir bu Siru ruh isimli eserde geçer nüfus eden latif bir cevherdir yani organlara cisimlere nüfus eden latif bir cevherdir. 70 küsur görüş ileri sürülmüştür bu konuda. Ruhlarında insanlar gibi baş, el, ayak ve göz, kulak gibi suretleri vardır diyenlerde olmuştur. Bu nedenle 70 küsur görüş ileri sürenler olmuştur. Şanlı Peygamber (a.s.v) birkaç Yahudi’ye rastladı ruh nedir? Diye sordular. Sana ruh nedir diye soruyorlar diyen ayetler geldi.

Dakika 35:10

Onlara deki ruhun mahiyetini bilmek ancak Rabbimin işidir sizlere bu konuda çok az bilgi verilmiştir Ayeti Kerimesi nazil oldu. Yine Abdurrahman İbn-i Büreyde (r.a) yüce Allah ruh meselesine en yüce melekleri ve nede şeriat sahibi Peygamberleri bilgi sahibi kılmadı demiştir. Ruh bir sırdır insanlar bu konuda bilgisi yoktur bu bilgi verilmemiştir ruhların ölmemesi ölüm ceset ile ilgili bir hadistir ruhlar ise Cenabı Hak ruhları yaşatır. Sizler ölmekte olan bir kimsenin yanında bulunduğu zaman gözlerini kapayınız zira göz bedenden ayrılan ruhun nereye gittiğine bakar. Ölen kimse hakkında iyi sözler söyleyiniz çünkü melekler ev halkın söylediklerine duasına âmin derler. Yine şanlı Peygamber (a.s.v) Efendimiz mümin kimsenin ruhu kıyamet günü tekrar cesedine dönünceye kadar cennet bahçesi ağaçları üzerindeki bir kuş gibidir o nimetlerden yer ve içer buyurmuştur. Evet, kıymetliler bunu Nesai rivayet ediyor Muvatta da geçmekte Müsnette de İbn-i Mace’de de İbn-i Kesir ’de de Kenzu’l Umman’da da bunları görmekteyiz. Yine Kuran-ı Kerimde, Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma, bilakis onlar Rableri katında diridirler. Öyle ki Allah’ın lütfu inayetinden kendilerine verdiği şehitlik rütbesi ile hepsi de şad olarak cennet nimetleriyle rızıklanırlar. Arkalarından onlara katılmayan şehit din kardeşleri hakkında da onlara hiçbir korku yoktur onlar mahzunda olacak değillerdir diye müjde vermek isterler buyrulmuştur. ‘’Ali İmran Suresi 169 ve devamı’’ Kıymetli efendiler; Ahlak ve karakter bakımından benzerlik göstermesi lazımdır aksi halde sevgi değil nefret meydana gelir zıt ruhlar vardır bir de aynı birbirine uyum sağlayan ruhlar vardır. Şanlı Peygamber (a.s.v) şüphesiz ki ruhlar değişik tipte yaratılmış pek çok sınıflardır onlardan sıfatı sıfatına, ahlakı ahlakına uygun olanlar birbirleriyle muhabbet eder, arkadaşlıkta bulunur ve sevişirler sıfat ve ahlakı birbirine uygun olmayan zıt olanlar ise birbirlerini sevmezler ve bir araya gelmezler. Yine kıymetli doktorlarımızdan Ebu Bekir Razi Farabi el Mısri gibi tabip filozoflar. Ruhun mahiyeti ve ölümden sonraki ebedilik konusunda eserler yazmışlardır ki bu ebedilik ruhun kendi bekasından gelmiyor Allah onları yaşatıyor öldürmüyor. Evet, filozofların bazen tehlikeye yaklaştıklarını bazen de tehlikeli işlerin içine girdiklerini de görüyoruz.

Dakika 40:02

Kuran-ı Kerime ters düştüğü zaman bir filozofun görüşü filozofun orda yanıldığını görürsünüz filozofların içinde yaşayan ve oradan ayrılan kıymetli filozoflarımızdan Fahrettin Razi öyle diyor. Öyle filozoflar biliyorum ki cahil öldüler kafalarını vura, vura çenelerini kıra, kıra öldüler. Annemin bilgisi kadar dini bilgim yok diyerek ölen filozoflar biliyorum diyor. Yani her filozof da filozof değildir. Filozof Allah’u Teâlâ’nın kitabını kanunlarını ve kevni kanunları iman ile ve şanlı İslam’ın yüce kanun ve prensiplerinden hareket ederek filozofluk yapanlar kıymetlidir. Kıymetle ruhlarda hastalanır mı? Derseniz tabi ruhlarda hastalanır ruh hastaları da vardır. Kötü ruhların ve kötü duyguların tesiri ile bazen de vücuttaki kan safra ve balgam gibi sıvıların bozulmasıyla meydana gelen bir hastalıktır ruh hastalıkları. Aşırı üzüntü ve kederle korku ile kendini gösterir yorgunluk gibi vs. gibi sebeplerden ileri gelir. Ruh hastalıklarının en başta görüntüsü evham, vesvese, huzursuzluk, korkaklık, uyuşukluk, uykusuzluk, gerginlik, ürkeklik, anormal hareketlik, irade zayıflığı ve sabırsızlık gibi şeylerdir. Şanlı Kur’an da Cenabı Hak Allah’tan korkanlar yok mu kendilerine kötü ruhlardan bir vesvese ilham geldiği zaman her şeyin Allahtan olduğunu hatırlayım hemen bu evhamdan vazgeçerler buyrulmuştur. Araf Suresi ve diğer surelerde bulunmaktadır. 40 yaş ile ilgili Enes İbni Malik Hazretleri Müslüman kimse 40 yaşına geldiği zaman o âlemlerin Rabbisi olan yüce Allah onu delilik, abraş’lık ve cüzzam gibi hastalıklardan korur diyor, böyle buyrulmuştur. Bu haber Müsnette yer almıştır ve yine Kenzu’l Ummal’da da vardır ve hadise mevkuftur merfu olarak da rivayet edildiği söylenmiştir. Evet, kıymetliler çünkü hüküm çoğunluğa göre verilir. Kan aldırmak ruh bu gibi hastalıklarda ruh hastalıklarında kan aldırmak başın ortasından kan aldırmak deliliğe, cüzzama, uyku hastalığına ve diş ağrısına karşı faydalıdır buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Yine şanlı Peygamber (a.s.v) başın ortasından kan aldırmaya kurtarıcı derdi böyle bir haber rivayet edilmektedir. Yine acve hurması hakkında da mantar ekip dikmeden Allah’ın kudretiyle meydana gelen bir bitkidir suyu ise göz hastalığına karşı şifadır. Medine’nin acve isimli hurması ise cennet meyvelerindendir, cinnet, ruh hastalığına karşı şifadır buyurmuştur. Peygamberimizden gelen haber buda. Sizden birinizin üzüntü ve sıkıntısı sürekli olursa ok ve yayını alarak avlanmaya çıkmasında bir sakınca yoktur diye de bir haber vardır.

Dakika 45:06

Yine bal tedavilerden birisidir böbrek hastalıklara, asabi hastalıklara, uykusuzluk, zehirlenmeler hatta akli hastalıklara karşı kullanılan gayet faydalı bir ilaçtır bal. Elektroşok ile bazı hallerde başa yapılan dağlama ya, buna dağlama denmiştir. Arasında ilgi kurmaya çalışmışlardır ve bunlar gerçek tabiplerin, doktorların yapacağı şeylerdir. Musiki ile tedavide ilk tabip El Kindi tarafından uygulanmıştır. Yine elleri ve ayakları bağlı bir ruh hastası vardı sizde buna şifa olacak bir ilaç veya nefes edecek bir kimse var mıdır? Diye sordular? Bizde evet dedik. Bunun üzerine elleri ve ayakları bağlanmış hastayı getirdiler hastanın üzerine 3 gün sabahlı akşamlı Fatiha suresini okudum diyor. Bu haber Harice bin Essab’tan geliyor, her okuyuşumun sonunda nefesimi içimde topluyor sonra hastanın üzerine üflüyordum 3 gün sonra hasta kimse bağdan boşanmış gibi olup iyileşiverdi. Bir şeyler verdiler ben ise hayır Peygamber (a.s.v)’a sormadıkça kabul etmem dedim ve sordum. O da alda ye ömrüme yemin ederim nice insanlar vardır ki batıl, asılsız, nefes etme karşılığında bir şeyler alıp yiyorlar. Yemin olsun ki sen hak olan dini yönden doğru ve gerçek olan nefes etme karşılığında ücret alıp yemiş olacaksın buyurdu, Peygamberimizden gelen haber. Hasta bir kardeşim var dedi Peygamber (a.s.v) Efendimiz o kimseye kardeşinin hastalığı nedir? Diye sordu. Bedevi ruh hastalığı var dedi. Peygamber (a.s.v) git onu bana getir dedi. Peygamber Efendimiz, Allah’a sığınarak şu ayetleri okuduğunu işittim. Fatiha suresi, Bakara Suresinin başından 4 ayet, ortalarından 2 ayet, Ayetel Kürsi aynı surenin son 3 ayeti, Ali İmran Suresinden 1 ayet, İhlâs, Felak, Nas sureleri Peygamber (a.s.v) bunları okuyup nefes ettikten sonra hasta kimse şifaya kavuşarak hiç bir rahatsızlığı kalmamış gibi ayağa kalktı demiştir. Deniz suyu ile sinir gerginliği için banyo deniz suyu banyosu faydalıdır demiştir kıymetli tabiplerimizden ruh hastalıkları filozofun Ebu Bekir Razi de bunlardandır. Evet, Fatiha suresi, Bakara suresinden 4 ayet, ortalarından 2 ayet, Ayetel Kürsi aynı surenin son 3 ayeti, Ali İmran Suresinden 1 ayet İhlas, Felak ve Nas surelerini Peygamber efendimiz (a.s.v) bunları okuyunca nefes edince hasta iyi oldu.

Dakika 50:00

Evet, muhteremler birde insanların sağlıklı insanların kalbi ruhu müsterih olan teslim ve Allah’a tevekkül içinde olan insanların gördüğü rüyalar vardır birde hasta ruhların gördüğü rüyalar vardır. Şuur altı şeylerin meydana gelmesine bu isim verilmiştir günlük hayatın bedeni durumların tabi tesiri vardır. Doğru rüya Peygamberliğin 46. cüzünden bir cüzdür sevgili Peygamberimiz rüyaların en doğrusu gerçeği seher vakti görünen rüyadır rüyalarınızı ancak bir âlime veya iyi bir insana yorumlatınız. İyi bir rüya Allah’tan kötü rüya ise şeytandandır. Her kim bir rüya görürde hoşlanmazsa sol tarafına tükürür gibi etsin şeytanın şerrinden Allah’a sığınsın bu rüya ona zarar vermez. Onu kimseye söylemesin şayet iyi bir rüya görürse sevinsin sevdiği kişilerden başkasına da söylemesin. Doğru bir rüya Allahtan bir müjdedir, aldatmaca evhamlı bir rüyaysa şeytandandır. Sizden biriniz aldatmaca evham cinsinden korkunç bir rüya görürse sol tarafına 3 defa tükürür gibi etsin tüh desin bulunduğu taraftan da öbür tarafa dönsün o rüyanın şerrinden de Allah’a sığınsın çünkü böyle yaptığında o rüya o kimseye zarar vermez buyurmuşlardır. Kıyamet yaklaştığı zaman Müslüman’ın rüyası hemen, hemen yanlış çıkmayacaktır sizin en doğru rüya göreniniz en doğru söz söyleyeninizdir. Hem de Müslüman’ın rüyası Peygamberliğin 45-46 cüzünden bir cüzdür rüya 3 kısımdır 1.’si iyi bir rüya olup Allah’tan bir müjdedir diğeri şeytanın verdiği evham ve üzüntüdür 3. İse kişinin kendi kendine konuşup hayal ettiği kuruntulardır. Biriniz hoşlanmadığı bir rüya görürse hemen kalkıp namaz kılsın o rüyayı da kimseye söylemesin buyurmuştur. Aişe’yi Sıddıka annemiz (r.a) şöyle der; Peygamber (a.s.v) ilk vahyin başlaması uykuda doğru sadık rüya görmekle olmuştur. Hiçbir rüya görmezdi ki sabahın aydınlığı gibi apaçık meydana çıkmasın. Rüya yorumlanmadıkça kuşun ayağına asılmış bir şey gibi istikrarsızdır yorumlanınca vukua gelir doğru rüya Peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür rüya gören bir kimse onu dostlarından veya ilim sahibinde kimselerden başkasına yorumlatmasın buyurmaktadır. İşte buda Ebu Davud gibi İbn-i Mace gibi Darimi gibi kıymetli eserlerde yer aldığını görmekteyiz. Kıymetli izleyenler; Allah’ın nimetlerinden bize verdiği lütufta bulunduklarından biride saçlardır. Süs için olmakla beraber başı soğuktan ve sıcaktan koruyucu vasıfları vardır her kimin saçı varsa ona ikram edip iyi baksın temizleyip yağlasın ve tarasın buyuruyor Peygamberimizden gelen haber bu.

Dakika 55:06

Güzel saç güzellikten birisidir Allahın mümin kimseye verdiği 2 güzellikten birisidir yine Peygamber Efendimiz (a.s.v) saçlarına iyi bakmasını yıkayıp yağlayıp gerektiği zamanlarda da taramasını tavsiye etti. Ebu Katade’nin gür ve bol saçları vardı saçlarına iyi bakmasını, yıkayıp temizleyip yağlamasını, gerektiği zaman taramasını tavsiye ettiği gibi saçı ve sakalı dağınık bir kimse geldi. Peygamber (a.s.v) o kimseyi göstererek dışarı çık saç ve sakalını düzelt buyurdu adamda çıkıp düzeltti ve sonra geri geldi. Yine o âlemlerin rahmet Peygamberi (a.s.v) sizden biriniz zararlı bir yaratık gibi saç ve sakalı dağınık bir vaziyette gelmesinden böyle gelmesi daha iyi değimlidir buyurdu. Yağı saçları sertliğini giderir ve yumuşatır ve yatıştırır sağlığını korur ve ömrünü uzatır. Sahabeler çoğu kes zeytinyağını su ile karıştırıp hafifleterek saçlarına sürerlerdi. İbn-i Ömer (r.a) Peygamber (a.s.v) ihramlı olduğu halde saçlarını zeytin yağ ile yağladı ihramlı olduğu için güzel kokular kullanmadı ihramdan önce ihramı giyerek kullanıyor güzel kokuları veya ihramdan çıktıktan sonra. Peygamber (a.s.v) başında birkaç tane ağarmış kıl vardı bunlar saçlarını yağladığı zaman belli olmaz yağlamadığı zaman belli olurdu diye cevap vermiştir. Cabir İbn-i Semure’den gelen haber. Zeytinyağını yiyiniz ve onunla yağlanınız çünkü o mübarek bir ağaçtan meydana gelmektedir buyuruyor. Saçlara zamk veya bal sürmek saçlarına zamk veya bal sürerdi diyor. İbn-i Ömer’in bildirdiğine göre Peygamber (a.s.v) hac veya umre için ihrama gireceği zaman ihramlı olduğu müddetçe saçlarının toplu durması dağılmaması perişan bir hale gelmemesi için saçlarına zamk veya bal sürerdi diyor. Saçların ağarması konusunda irsîlik, ihtiyarlık, hastalık, korku, üzüntü, keder, çok düşünce vs. gibi şeyler saçların erken ağarmasına sebep olabilir cihan Peygamberi (a.s.v) her kim saçını İslam uğruna ağartırsa ağaran o saç kıyamet gününde nur olur buyurmuştur. Korku kişiyi zayıflatır gözenek her kılın dibinde bir gözenek vardır buradan terleme yapar korku rutubeti topladığı zaman gözenekler kurur vücut rutubetin azalması ve kılların rutubetsiz kalması beyazlaşmasına sebep olur. Tıpkı ekinlerin yağmursuz kaldığında sararıp kuruması ve beyazlaşması gibi Hud Suresi saçlarımı ağarttı buyurmuştur Peygamberimiz. Yine sık, sık yapılan sakal tıraşları cildi tahriş eder.

Dakika 1:00:00

Saç ve sakal kişiyi soğuk ve sıcaktan koruduğu gibi cildi de soğuk ve sıcaktan korur. Kullanılan bıçaklar sebebiyle kişiye bazı hastalıkların bulaşmasına sebep olur tıraş bıçakları. Yine saç ve sakal bazı hastalıklardan kişiyi korur diye de dile getirilmiştir saçların bakımı hakkında saçları kına ve çivit ile boyamak kınalamak sünnettir saçlarınızı kınalayınız Yahudilere benzemeyiniz fakat siyaha boyamaktan da sakınınız. Beyaz saçları boyadığınız boyaların en güzeli kına ve çivittir. Enes İbn-i Malik Hazretleri hicret ettiğinde Ebu Bekir’den başka saç ve sakalı ağarmış kimse yoktu onun saçlarını kına ve çivit ile boyadı. İbn-i         Sirin ’den gelen haberde sakalında birkaç kıl vardı Ebu Bekir ve Ömer saçlarını boyar mıydı? Diye sordum. Evet, kına ve çivit ile kınalarlardı diye cevap verdi kına ve çivit boyaları ile boyanması tavsiye edildiği halde siyah ile boyanması hoş karşılanmamıştır. Savaş sırasında ihtiyar bir askerin düşmana karşı genç görünmek için beyaz saçlarını siyaha boyamasında bir sakınca görülmemiştir. İmam-ı Azam bunu içinde bulunduğu ortama göre caiz görmüştür. Kına saçların sağlığını da koruyucudur saçlar için yağ sürülürse güzelleştirir saçı uzatır hastalıklara da engel olur. Zeytinyağın bütün çeşitleri cildi yumuşatır saçların ağarmasını da geciktirir yaban pancarının suyu saç sakal dökülmesine çilliğe saç kepeklenmesine ve sivilcilere karşı cilde sürüldüğü zaman gayet faydalıdır. Arabistan kirazı yaprağının tozu saçları gayet güzel temizler. Saçı tıraş etmek bendeki gözenekleri açar baş ağrısını dindirir ve kişiye kuvvet kazandırır ense tıraşı ise boynu daha da güçlendirir gül suyu saça çok sürülse saçı çabuk ağartır bal saçları yumuşatır uzatır ve güzelleştirir bitleri de öldürür. Çivit kınayla karıştırıldığı zaman saçları kuvvetlendirir mersin ağacının yağı saçları siyahlaştırır saça kına yakıldığı zaman saçı kırmızılaştırır ve güzelleştirir. Yasemin kurusu dövülüp siyah saç üzerine serpilirse saçı beyazlaştırır zeytin yağ sürüldüğü saçları organları kuvvetlendirir. Yine saç daha da geç ağrır saçların çoğalması cinsi münasebet gücünü zayıflatır. Altın tozu saç dökülmesi ve deri kavlaması sedef hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların içerisine katılır içilerek veya cilde sürülerek de kullanılır. Kıymetli efendiler saç ekleyene ekletene dövme yapana yaptırana Allah lanet etsin diye Peygamberimizden gelen haber vardır. Her hangi bir kadın kendi saçından olmayan bir saçı başına takar ekler bunu yalancıktan takmış olup karşısındakini aldatmış olur. İsrail oğullarının kadınları iğreti saç yaptırdıkları zaman helak oldular. O kadınların Kudüs’e girmelerini de yasakladı yüce Allah (c.c) saç ekleyene de ekletene de Allah lanet etsin.

Dakika 1:05:43

(Visited 151 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}