hadisvetasavvuf 23-01

23- Hadis ve Tasavvuf Ders 23 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 23

 

Yemeği önünüzden kenardan yiyin rahmet bereket ortasına iner. Yemeğin ortasından değil kenarından kendi önünüzden yiyin, iki diz üzere oturun ki diz üzere oturmak tevazudur buyrulmuştur.

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimül hakim’’

 

‘’Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisânî yefkahû kavlî Rabbi gad ateyteni Minel Mülki ve allemteni min tevilil ehadis Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhıkni bissalihin birahmetike ya Erhamerrahimin’’.

 

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; Şanlı Kuran’ın nur saçan hayat veren irşat notları ve keşif notları isimli dersimizde Kuran’ı Kerim’in baştan sona özlü olarak verdikten sonra şimdi hadisi şeriflerle irşat notlarımız devam etmektedir. Biliyorsunuz ki hadisi şeriflerde şanlı Kuran-ı Kerim’in yanında Yüce İslam’ın ikinci ana kaynağıdır. Buradan da size özlü olarak keşif notları halinde irşat notları halinde ameli sünnete kavli sünnete dayalı sevgili Peygamberimizin sözleri işleri takrirleri ve bu kıymetli ümmete İslam şeriatı olarak Yüce Allah’ın teklif ettiği teklifi ilahi olan şeriatı Garra-yı Muhammed’iyyeyi ilgilendiren ne kadar şanlı İslam’ın nurlu İslam’ın kaynaklarında yani Kur’an’da, sünnet de, İcma ve kıyas da İslami ilimlerin delillere dayalı olarak ortaya koyduğu gerçekleri sizlere takdime özlü olarak devam ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz bir gün şöyle buyurdular; Efendimiz 3 defa sirke ne güzel katıktır, zeytinyağı yiyin, yalanın buyurdular ve mübarektir buyurdular. Eti dişlerinizle kopararak yiyin, bıçakla kesmek acem işidir. Tabii bu etin zevki yeme zevki üzerinde bir tavsiyedir bir Peygamber tavsiyesidir. Sultan-ı Enbiya, Sertacı Evliya, Vel Etkıya Vel Esfiya Eftalüt Tahaya, Habibi Kibriya Muhammed Mustafa’nın tavsiyesidir (ASV). Yemeği toplu halde yiyin, birinin yemeği ikiye yeter bereket cemaat ile beraberdir. Müslüman bir karnına yer içer, münkir 7 karnına yer gibi yer içer. En fazla midenin üçte birini doldurun çok yiyen ahirette çok acıkır, bu ümmete ilk bela çok yemek ve hırstır.

 

Dakika 5:15

 

Kalp zayıflar şehvet artar. ‘’Kehf Suresi 105’te, Ahkaf suresi 20. Ayette’’ bunlar açıklanmış idi tekrar bu ayetler hatırlatılıyor. Davete icabet, davete zenginin çağrılıp fakirin çağrılmadığı davet en kötü davettir buyurdular. İşte yüce İslam’ın fukaraya uzattığı el ve merhamet kanatlarıyla dünyada ne kadar fakir fukara, yetim, guraba kim varsa Yüce İslam merhametle bunları kucaklamıştır. Davete icabet etmeyen Allah (CC) ve Resulüne isyan etmiştir, ortada bir sebep yokken davete Allah için olan davetlere tabi tam ihlasla samimiyete dayalı iman kardeşliğine dayalı davetlere icabet etmelidir. Selamlaşmak hastaları ziyaret etmek cenaze olunca katılmak, davete icabet etmek, aksırana (yerhamükellah) demek, nasihatte dini tebliğde bulunmak bunlar Müslümanın sendeki hakkıdır bu hakları yerine getirmelidir. Yemeğin bereketi sonundadır elle yenen yemekte parmağınızı oradaki kalıntıları da yiyin. Tabii İslam’da her şeyi temizliğe bağlıdır, eller yemekten önce iyiden iyiye yıkanır, yemekten sonra yıkanır dişler fırçalanır misvak kullanılır. Yemekten önce (Bismillah) deyin, sonunda (Elhamdülillah) deyin bizi yediren içiren Allah’a hamdolsun deyin günahlarınız affolunur. Efendimiz (A.S.V), Ebubekir (R.A), Ömer (R.A) bunlar atmışlardı. Ebu Eyyub El Ensari’nin evine gitmişlerdi (R.A), O da ziyafet veriyordu Efendimiz (A.S.V) Ebu Eyyub el Ensari’ye hizmetçisini hediye ediyor o da hemen azat ediyor. İşte kıymetli dostlarım; yüce İslam’da merhamet hürriyet adalet esastır. Nimet’in ve bereketin olmasını isteyen yemekten önce ve sonra ellerini yıkasın her kim eli kirli yatarsa başına bir iş gelirse kimseyi suçlamasının alaca hastalığı da dâhil olmak üzere buyurdular. Yani gece yatağa eli kirli vücudu kirli yatanların başına işler gelebilir. Bir de alaca hastalığı da bakın olma tehlikesi de haber verilmiştir. Sevgili Peygamberimizin her sözünün ne kadar kıymetli olduğunu unutmamalıdır.

 

Dakika 10:03

 

‘’Maide Suresi 48’den ta 56’’ya kadar, ‘’Casiye Suresi 18’’de beyan edildiği gibi, ‘’Tevbe Suresi 23’’de de daha önceki derslerimizde anlatıldığı gibi, hâkimlerin üçte ikisi ateştedir, birisi cennettedir. Bunlar 3’e ayrılırlar; Adil olan hâkimler, zalim olan hâkimler, cahil olan hâkimler. İşte kıymetliler adil hâkim dahi keşke hâkim olmasaydım der; sebep adaletle hüküm etmeyenin vay geldi haline bu dünyanın bir berzahı, berzahtan da mahşere öbür âleme ahiret âlemine Mahkeme-i Kübra’ya Allah’ın huzuruna gelip herkes hesap vereceğini düşünerek hareket etmelidir. En başta da hâkimler bunu iyi düşünmelidirler Sevgili Peygamberimiz bütün dünyayı uyarıyor. Birilerinin keyfine ideolojik olarak saplantı olarak birinin tarafını tutarak hükmedenler hâkim olamazlar. Hâkim kayıtsız şartsız adaletin hukukun, hukukun üstünlüğünden yana olacaktır katiyen Allah’ın ve adaletin tarafında olacak, başka tarafta bulunmayacaktır. Yoksa hâkimlerin üçte ikisi ateştedir buyurdu Peygamberimiz. Otorite sahipleri önderler liderler, memurlar bunlardan görevini doğru yapmayanlar Süreyya yıldızına saçlarından asılmaya razı olacaklardır. Fakat azap devam edecektir. Dikkat et! Niye bunlar saçlarından Süreyya yıldızına asılmaya razı oluyorlar? Bunların cehennemdeki azabı bundan da şiddetlide ondan. Kim bunlar? Otorite sahipleri, önderler, liderler, memurlar, görevini doğru yapmayanlar. Süreyya yıldızına saçlarından asılmaya razı olacaklardır. Sevgili Peygamberimiz işte Et-Tergib Vet-Terhib de ve kaynağını verdiğimiz diğer kaynaklarda rivayet edilen hadisi şerifler bunlar Peygamber sözleri. Mevki, makam sahibi olup adil olmayanlar yine Süreyya yıldızından düşmeyi temenni ederler. Çünkü dehşetli bir azap içindeler millete zulmettiler görevlerini kötüye kullandılar. Zorla birine hâkimlik verilirse ona yardım için bir melek Allah tarafından iner görevlendirilir. O melek o hâkime yardım eder. Çünkü zorla birine hâkimlik veriliyor o zaman diyor bir melek o hâkime yardım eder. Çünkü o korku niye zorla hâkim oluyor Allah’tan korkuyor adalet edemezsem vay halime diyor. O zaman işte bu Allah korkusundan dolayı gerçek adalet etmek istemesinden dolayı Allah buna bir melek yardımcı gönderiyor. Bu imanlı adil hâkimler için, Allah’tan korkanlar, Allah’ı bütün varlığıyla sevenler içindir. Adalet etmek isteyenler içindir.

 

Dakika 15:00

 

Yoksa şu izim bu izim şu ideoloji bu ideoloji saplantısına göre falanın ilkesi, filanın ilkesi, adalet hukukun üstünlüğünü hiç hesaba katmayanlar, bunların dünyada har vurup harman savururlar. Ama Azrail (AS.) bunların ensesinde durmaktadır, vakti saatini bekliyor canını alıp berzaha berzahtan mahşere getirecek büyük mahkemede bu hâkimler ve devlet adamları Allah’a hesap vereceklerdir. Görevini yapmayan herkes sende bende görevimizi doğru yapalım hep beraber. Mahşerde şunları Cenabı Hak gölgelendirilir; Mahşer çok dehşetlidir beyinler kaynar, mahşerde her türlü azap vardır, herkesin günahlarının karşılığındadır. Yalnız şunları Allah gölgelendirilir; Birincisi Yüce Allah (CC) adil devlet adamları, Abit gençler Allah’a ibadet ediyor Abit gençler, camiye bağlı devamlı gidiyor Kuran-ı Kerim’den feyiz alıyor ilham alıyor camide Allah’ın huzurunda saf duruyor. Bunlar birbirini Allah için sevenler zinadan Allah korkusuyla uzak kalanlar, güzel birisi teklif etse de dünya güzeli birisi teklif etse de zinadan uzak kalanlar, gizli sadaka verenler, ıssızda Allah için ağlayanlar. Bunları Cenabı Hak gölgelendiriyor mahşerde bunlar mahşer sıkıntısı çekmiyorlar hesapları kolay oluyor. Çünkü bunlar iman ve Ameli Salih sahipleri bu güzel amellerinden dolayı Allah sevgisi, Allah korkusu, Muhammed’i şeriata bağlı olmalarından dolayı. Şunlar da cennetliktir; Adil otoriterler, adaletli devlet adamları bunlar diyor cennetliktir, akrabaya Müslümanlara nazik davrananlar ve insanlık âlemine insanlığın hayrına çalışıp insanlığı hakka çağıranlar, kimseye el açmayanlar, Allah’tan başkasına el açmayan bahtiyar insanlar bunlar cennetliktir diyor. Adil devlet adamının bir günü veya bir saati 60 yıllık nafile ibadetten hayırlıdır. Görevini doğru kullanan, doğru yapan adil devlet adamları, adilane bir ceza 40 yıllık yağmurdan daha temizleyicidir. Adilane bir ceza 40 yıllık yağmurdan daha temizleyicidir. İlla adalet tahakkuk etmeli adalet yerini bulmalı adalet uygulanmalıdır. Bugün suçlu korunmaktadır, caydırıcı cezalar verilmediği için suçların sayısı, suçluların sayısı da artmaktadır ve dünyada insanoğlunun güveni, güven ortamı Milli Güvenlik denilen durum tehlike içine girmiştir. Bunun sebebi adalet caydırıcı olarak uygulanmadığındandır, suçlu korunmaktadır, adalet Allah’u Teâlâ’nın ortaya koyduğu adalet adalettir.

 

Dakika 20:06

 

Kulun kendine göre uydurduğu şeyler adalet değildir. İlahi adalet tecelli etmedikçe yeryüzünde huzur olmaz ve dünyada huzur yok. Dünya zorbaların elinde inim, inim inlemektedir. Zalim devlet başkanının kelimeyi tevhidini şehadetini Allah kabul etmez. Dikkat et! Zalim devlet başkanının kelimeyi tevhidini şehadetini Allah kabul etmez. Emanet zayi olunca münkirler hâkim olurlar. İşte emanete ihanet başladı mı kötüler başına hâkim olurlar, münkirler inkârcılar imansızın eline adalet teslim edilirse işte o zaman zulüm ortada at oynatır ve hukukun üstünlüğü ortadan kaybolur, bunun lafını yaparlar ama adalet olmaz. Bugün hırsıza mal teslim edersen, namusu namussuza teslim edersen, imanı dini imansıza teslim edersen, artık başına gelecekleri düşün. Şu günahlar sebebiyle gelen belalar zina yayılınca veba ve görülmemiş sıkıntılar belalar gelir. Sevgili Peygamberimiz Et-Tergib Vet- Terhib’de konuyla ilgili 14 numaralı hadisi şerif’te böyle buyuruldu. Bütün kaynaklarını dersimizin başında verdik. Zekât verilmeyince rahmetler kesilir kıtlık ve afatlar olur, günahsızlar ve hayvanlar olmasaydı hiç yağmur yağmazdı. İnsanlık kıtlıkla başlarına bela verilirdi, haklar haksız yere yendiği zaman. Bakın eğer haklar yeniyorsa bankalar hortumlanıyor milli haklar zay ediliyorsa işte o zaman belalara herkes hazır olsun beklesin çünkü kıtlık sıkıntı devletin zulmü ortaya çıkar, devlet milletine zulmeder. Allah’ın indirdiği ile hükmetmezlerse Allah düşmanları onlara musallat eder, onları sömürürler, uydu devlet haline gelirler, başkaları üfler sen ötersin, başkaları emreder sen yaparsın artık uşaksın. Özgür hür bir devlet ve özgür hür bir millet değilsin. Ne zaman? İşte Allah cezalandırdığı zaman, Allah’ın indirdiği ile hükmedilmediği zaman adalet yerini bulmadığı zaman. Şanlı kitabı Kur’an-ı Kerim’i sünneti ihmal ederlerse Allah cezalarını kendilerinden buldurur. Nitekim şöyle bir bakın bu hadisi şerifin bu maddelerine şöyle bir bakın. Şunlardan da korkulur, Âlimin yanılması, zalimin hükümran olması, heva ve hevese uyulması bunlar korkunç tehlikedir.

 

Dakika 25:00

 

Âlimin yanılması, zalimin hükümran olması, heva ve hevese uyulması, heva hevesin olduğu yerde gerçekler olmaz. Bir defa hiç adaletten, haktan, hukuktan da bahsedilmez. Heva ve hevesine uyanlar keyfine göre hareket edenlerdir. Yüce Allah’ın emrine göre hareket etmezler. Devletin başındakiler veya herhangi bir vali halkını aldatarak gecelese cennet ona haram olur. Bu millet yıllardır aldatılıyor, istisnalar hariç milleti milli değerlerinden yüce değerlerinden koparmak isteyenler başkalarına uşak yapmak isteyenler, ruhu milli elinden alıp paramparça bu milleti parçalamaya çalışanlar ve geçmişteki kahramanlık ruhunu elinden almaya çalışanlar. Şecaatini kişiliğini elinden almaya çalışanlar, tamamen başkasını taklit eden bir naylon millet haline getirmeye çalışanlar, ruhen çöküntüye uğramış ahlakı çürümüş olan bir millet haline getirmeye çalışanlar onlar milletine ihanet eden yeryüzünün en büyük hainleridirler. İşi ehline vermeyenler Yüce Allah ‘’Nisa Suresi 59’’da anlatıldı o dersimizde geçti işi ehline ver diyor. İşi ehline vermeyenler işi ehline vermeyen Allah ve Resulüne Müminlere ihanet etmiş olur, işi ehline vermeyen Allah’a karşı haindir Peygambere karşı haindir Müminlere karşı da ihanet etmiş haindir. İşi ehline vermeyene lanet edilir ibadetleri kabul olmaz ateşe atılırlar. Şimdi de bak rüşvet hakkında Peygamberimiz neler buyurdular; (lanetullahi alerraşi vel murteşi) ‘’Araf Suresi 175’’de 176’da da anlatıldığı gibi rüşveti alana verene Allah’ın laneti vardır. Bunlar ateştedirler. Faiz kıtlığı doğurur, rüşvette korkuyu doğurur, bir millette rüşvet verilip alınıp veriliyorsa o milletin şecaat ruhu söner, artık korkak bir millet haline gelir. Belamlara, Ümeyye Bin Ebu Sadlara dikkat edin bunlara. Belamlar kim sahte din adamları zalimden yana olanlar sahte ilahiyatçılar. Ümeyye Bin Ebu Sadlar, Araf Suresi 175 ve 176’da bunlara değinildi. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezde ve rüşvet alırsa 500 sene de cehennemin dibini bulur, böyle derin bir yere indirirler. Cehennem tabaka tabakadır. Şimdi ahiret âleminin bir günü 50 bin sene olduğuna göre artık bu 500 senelerin hangi seneler olduğunu Cenabı Hak kendi iyi biliyor mahşerin bir günü var 50 bin sene 1günü var ki 1000 sene. Oraya mahsus günler bunlar onun için haberler de çelişki yoktur, anlayamadığın zaman çelişki senin beyninde oluşur anlamaya araştırmaya çalış.

 

Dakika 30:25

 

Mazlumun ahı Hud suresi 102’de anlatıldığı gibi zulüm karanlıktır, cimrilik kan akmaya ve helaka sebep olur, zulüm ve cimrilik sizde oldukça duanız kabul olmaz. İşte görüyorsunuz zulüm nedir? Başkalarına zulmedenler zalimdir, zulme uğrayanlar mazlumdur. Bunların ahı yerde kalmaz hedefi bombardıman eder vurur, zalimin zulmü vardır mazlumun Allah’ı vardır aklını başına al Ey çağın zalimleri çağdaş zalimler. Irz ve namus düşmanlığı, kul hakları iflası getirir bunlar iflas ederler dikkat et, ırz ve namus düşmanlığı kul hakları iflası getirir bunlar iflas ederler. Mazlumun, adil devlet adamının, misafirin, oruçlunun, anne babanın, yolcunun bunların duaları kabuldür. Dikkat et mazlumun, adil devlet adamının, misafirin, oruçlunun, anne-babanın, yolcunun yani misafirin bunların duaları kabuldür sema kapıları açılır. Allah (C.C) Yüce Allahu Teâlâ ile mazlumun duası, babanın duası, gıyabına yapılan dualar arasında perde yoktur. Müminler olarak kardeşsiniz birbirine zulmetmeyiniz, birbirinizin yardımına koşunuz, birbirinizi küçümsemeyiniz, kim ki Mümin kardeş kardeşini küçümserse ona günah olarak o yeter, 3 defa sevgili Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (ASV) takva kalptedir dedi 3 defa ve Mümin kanı, ırzı, malı haramdır. Kimse kimsenin sakın ola haksız yere kanını dökmesin ırzına namusuna yan bakmasın ve kimse kimsenin malına göz dikmesin, namusuna göz dikmesin. Çünkü Müminin kanı da ırzı da malı da haramdır. Ey Mağrur hükümdar, otorite sahibi görevin mal yığmak değil, mazlumun hakkını korumak kâfir bile olsa, mazlumun duasını çevirmen diyor. Yani kimseye zulmetme, Müslim veya gayrimüslim kim olursa olsun zulmetme. Aklın varsa programın olmalı şunlar da programında olsun, dua ibadettir ibadetini yaparak dua et muhasebeni iyi yap tefekkür et, mütefekkir ol iyi düşün. Kuran-ı Kerim’in ve sünnetin üzerinde derin derin düşün. Mütefekkir olmanın 1. Şartı, şanlı Kur’an’ı, nurlu İslam’ı, sünneti, icmayı kıyası iyi keşfetmektir ve rüşte ulaşmak.

 

Dakika 35:05

 

İrşat edilmiş olmak, yemeni içmeni ayarla, çalışma saatini belirle, istirahatine de ona göre ayarla. Şunlar için çalış ameli salih işle, her işin salih olsun. Geçinmek muhtaç olmamak almak değil vermek, her helal olandan faydalanmayı bil helal olandan, zamanın kıymetini bil, faydalı olanı konuş, dilini tutmayı da bil. Bunlar İbrahim’in (AS) sahifelerinde de yazılıydı. Şunlar da Musa’nın (AS) sahifelerin de yazılıydı. Şunlara şaşarım; ölümü bilip sevinçli olana şaşarım tabii gayrimeşru sevinçler bunlar meşru sevinçler değil gayri meşru. Adam haram işliyor sevinçli bundan aptalı olur mu? Adam hainlik yapmış sevinçli bu aptal bu, işte ölümü bilip de sevinçli olana şaşarım. Cehennemi bilip de gülene şaşarım adam cehennem ameli işliyor adam gülüyor bu serseriden daha serseri günahına tövbe et cennet ameli işle de Allah’ın rahmeti ile sevin. Hem Allah’a isyan edeceksin cehennem ameli işleyeceksin hem de sevineceksin bu aptallıktan da aptallıktır. Cehennemi bilip gülene şaşarım, kaderi bilip çırpınıp haddi aşana şaşarım. Kaderini bil kader Allah’ın ilminin ezelde önceden her şeyi bilinip yazılmasıdır. Bir de senin iradene göre yazılanlar var yap dedikleri var. Yüce Allah’ın yapma dedikleri teklifleri var. Allah’ın tekliflerine görevini yap, yap dediğini yap, yapma dediğini yapma ve bu şekilde kaderi iyi anla, kadere iyi inan görevini de yapınca çırpınıp haddi aşana şaşarım. Ondan sonra çırpınmana gerek yok ki görevini yapıyorsun gücün nispetinde kaderine inanmışsın tamam Allah’a burada tevekkül et ama görevini yaparak görevini Allah’a ısmarlayarak benim görevimi sen yap diyerek değil o zaman aptalsın ve sapıksın. Kulluk görevini yaparak yoksa kendi görevini Allah’a ısmarlayarak benim kulluk görevimi sen yap diyerek böyle tevekkül olur mu? Bu cahillik veya aptallıktır serserilik. Eğer Müslümanım diyorsa yanlış yapıyorsa cahildir ve aptaldır. Müslüman değilse derhal Müslüman olmalıdır. Müslümanlarda İslam’ı İyi keşfetmelidirler iyi anlamalıdırlar. Fani görüp gönül bağlayana şaşarım. Fani Allah’tan başka herkes fanidir neyine gönül bağlıyorsun gönlünü Allah’a bağla fanilere de yardımcı olmaya çalış. Seveceğini Allah için sev sayacını yine Allah için say. Allah’ın dostlarını dost bil Allah’ın düşmanlarını da düşman bil ki onları da kurtarmaya çalışasın. Yüce Allah kendi düşmanlarını bile kurtarmak için İslam’ı Kuran’ı Kerim’i rahmet Peygamberini gönderdi yani zalimi zulmünden kurtarırsan, kâfiri küfünden kurtarırsan, münafığı nifakından, müşriki şirkinden, asileri isyanından kurtarmaya çalışırsan sen insanlığın hayrına çalışıyorsun.

 

Dakika 40:10

 

Onları tanı bil, onlar Allah’ın düşmanıdırlar ama Allah’ın emri ile onları da kurtarmaya gelmiştir Yüce İslam yoksa kimileri ne yapıyor küfür ile imanın arasındaki sınırı kaldırmış eşitlemeye çalışıyor küfürle iman eşitlenmez yan yana da gelmez. Zulümle adalet yan yana gelmez, karanlıkla aydınlık bir arada bulunmaz, aydınlık gelince karanlık gider, karanlık gelirse aydınlık kaybolur, aptallığın serseriliğin lüzumu yok küfürle iman eşitlenmez, zulümle adalette eşitlenmez bir olmaz. Bugün dereyi tepeyi görmeye çalışanlar var, dere deredir tepe tepedir, dereyi dere olarak tepeyi tepe olarak eğer tanırsan ona göre hareket edersen görevini yapmış olursun. Hesaba çekileceğini bilip de amel etmeyene şaşarım, yarın mahşerde hesaba çekileceksin peki hesaba çekileceğini biliyorsan inanıyorsan neden amel işlemezsin şaşarım diyor kim Musa’nın sahifelerin de yazılı bunlar Yüce Allah’tan gelen öğütler. Kıymetli dostlarım; Yüce İslam geçmişin geleceğin bütün delillerini şahitliğini bünyesinde toplamıştır. Geçmişi tamamen yenilemiş ve geçerli olan değerlerini de bünyesine almış, geleceğin bütün delilleri de Yüce İslam’da bulunmaktadır. Efendimiz (ASV) şöyle buyurdu; Allah’tan kork işin başı Allah korkusudur, Kuran-ı Kerimi iyi oku, iyi anla, iyi zikret şanlı Kur’an nurdur, gerçek azıktır Kuran-ı Kerim gerçek zikirdir. Çok gülme kalbi öldürür yüzün nuru da gider cihada sarılın ümmetin ihlası cihattır, miskini fakiri fukarayı sevin. Çünkü bu iman alametidir merhametin alametidir, fakirleri düşkünleri sevmek merhametten ve imandandır. Kendinden zayıfa bak yukarıya zengine değil. Daima doğruyu söyle, kendi kusurunla meşgul ol kusuru kendinde ara, tedbir gibi akıl yoktur, helal gibi takva yoktur, güzel huy gibi de şeref yoktur, en güzel şeref güzel ahlak güzel huydur. Ruh terbiyesi nefis terbiyesi işte yüce İslam bu konu da büyük ekoller kurmuş ruhu terbiye eden okullar nefsi terbiye eden okullar açmış ve dünyada ne büyük insanlar yetişmiş. Bir Müslüman haksız yere hakarete uğrar da diğer Müslümanlar onu müdafaa edip yardım etmezlerse yardım etmeyenleri Allah’u Teâlâ yardımsız bırakır. Gereken yardımı yapıp müdafaa edenleri Allah yardımsız bırakmaz. Onlara Yüce Allah (CC) yardım eder. Müslüman Müslümanı yardımsız bırakamaz.

 

Dakika 45:00

 

Bırakırsa yarın başına geleceği düşünsün, bir insana yüz değnek vurun mezarını da ateşle doldurun diye emir verilmiş, sebebi abdestsiz namaz kılıyor mazluma yardım etmiyor Allah’u Teâlâ yemin ediyor zalimden intikam alırım diyor. Dikkat et! Zalimden Allah intikam almaya yemin ediyor, zalimden intikam alırım diyor. Zalime yardım etme zalimin zulmüne engel ol mazluma yardım et, yoksa başına gelecekleri düşün ensen de Allah’ın orduları bekliyor. Dünyanın bütün ordularının hepsi Allah’ın bir askerine gücü yetmez. Tabii küfrün ordularını şirkin zulmün ordularını kastediyoruz, yoksa adalet ordularını merhamet rahmet ordularını dünyaya barışı egemen kılmak için iman ve barış ordularını demiyoruz. Doğru anlamak karakteri olan insanlar doğru anlarlar. Çünkü karakterleri doğru anlamaya müsaittir karakteri bozuk olanlar doğruyu bile yanlış anlamaya müsaittirler. Dünyada ve ahirette mazluma yardım etmeyenlerden de intikam alırım diyor Cenabı Hak, mazluma yardım edeceksin Allah mazluma yardım etmeyenden de intikam alırım diyor. Bugün dünyada mazlum milletler var, mahkemelerde suçsuz yere inancından dolayı yargılananlar var, bunlara yardım edeceksin zalimin zulmüne dur diyeceksin adaleti hâkim kılacaksın dünyada, bizim hedefimizde şahıslar yok. Bizim hedefimizde zulüm var, küfür var, şirk var, nifak var, cehalet var fasık ve facir, baği ve tağilik var, bundan bu dünya bunlardan kurtulması için bir çabamız gayretimiz var. Herkesin kurtuluşu hedefimiz zalimi de zulmetmekten kurtarmak hedefimizde, kâfiri küfürden müşrik şirkten, münafığı da nifaktan kurtarmakta hedefimizdedir. Tamam, bu hedef çok mükemmel de birileri diyor ki karışma bana sen de zulüm etme o zaman, imanlının imanına karışma müdahale etme dayatma zorbalıktan vazgeç, adam inandığı gibi yaşamak istiyor niye ona zulmediyorsun inancından dolayı? Neden inancının önüne engel oluyorsun? Anayasalarda inanç hürriyeti inandığı gibi yaşama hürriyeti yazılı duruyor anayasayı niye çiğniyorsun sen? Anayasayı çiğneyen sensin birilerini rejim düşmanı ilan eden de sensin, rejim düşmanı da sensin anayasanın düşmanı da sensin hukukun düşmanı da sensin. Ben Allah’ın emrettiği gibi yaşamak istiyorum, ben Allah’a kulluk edeceğim, senin dediğin gibi olmaya mecbur değilim, sen de benim gibi bir damla sudan yaratıldın, Azrail canını alıp götürecek Allah’a sen de hesap vereceksin ben de hesap vereceğim. Ben birilerine kulluk etmek için yaratılmadım ben yaratana kulluk etmek için boynumun borcu benim Allah’a kulluk etmek sen Allah’ı inkâr ediyormuşsun o küfür sana ait. Sen güneşe yok desen güneş yok mu? Aklını inkâr etsen aklın yok mu? Ruhunu inkâr etsen ruhun yok mu? Allah’ı inkâr etmek demek bu âlemi görmemek körden kör demektir.

 

Dakika 50:03

 

Ama sen istersen inkâr edersin o senin bileceğin iş ama iman edene Kuran-ı Kerim Allah’ın kitabı olarak ben inanıyorum. Hz. Muhammed Allah’ın Peygamberi Evrensel Âlemlerin Rahmet Peygamberi. Ben bir Müslümanım İslam bana ne emrediyorsa onu yapmak istiyorum buna sen dayatıp benim dediğimi yapacaksın diyor millete. Millet senin dediğini yapmaz Allah’ın dediğini yapacak, ben ve Müslümanın hepsi inancı olan bu dünyada herkes Allah’a kullukla görevlidir, birilerine kimse kul olmaz olmasında sakın olmayın kimseye kul olmayın bin kere ölmeye razı olun bin kere ölmeye kimseye kul olmayın. Allah’a kul olun ben bin kere ölsem beni milyar kere yaratacak bir Allah var. Kula kul oldu mu ebedi her şeyi kaybedersin şirke düşersin müşrik olursun her şeyini haysiyetini şerefini kaybedersin. Sultanlık Allah’a kulluktadır. Kula kulluk da değil İslam imanı bunu ortaya koymuştur. 14 asır bu kendini dünyada ispat etmiştir. Bugün İslam’dan intikam almak isteyen, Müslümandan intikam almak isteyen 14 Asrın intikamını almak isteyen dünyada bir hain, melun bir zihniyet var ve medeniyetler çatışmasını körüklemek barışı dünyadan yok etmek isteyen bir zihniyet var. Benim güç elim de nasılsa vururum öldürürüm diyen katil bir zihniyet var, insan haklarını yok sayan, hukuku yok sayan, bütün mahlûkun hukukunu yok sayan, hukukun üstünlüğünü sadece diline dolayan aslında hak ve hukuku beynelmilel katleden bir çağdaş katiller var. Onun için kıymetliler; Yüce İslam dünyanın evrensel barış ve merhametidir. Herkesin iyiliğine gelmiştir bu yanlıştan kurtulmak lazım. Dostuna silah çekenler İslam’a karşı olanlar Allah’a karşı olanlar, dostunu öldürenler durduğu evini yakanlardır ve cinnet getirip intihar edenlerden daha beterdirler bunlar. Dünyada cinnet getirmiş akıllı görünen çağdaş katiller var, insanlığın kanını akıtıyorlar ve insanlığın kanını emiyorlar, dünyayı sömürüyorlar krizin sebebi onlardır. Felcin sebebi onlardır dünya da afatların belaların sebebi onlardır. Eko sistemi ozon tabakasını bu hale getirenler de onlardır. Teknik ve teknolojiyi kötüye kullananlar da onlardır. Bir Müslüman haksız yere hakarete uğrar da diğer Müslümanlar onu müdafaa edip yardım etmezlerse yardım etmeyenlere Allah’u Teâlâ yardımsız bırakır. Gereken yardımı yapıp müdafaa edenleri Allah yardımsız bırakmaz, onlara yardım eder, bu gerçekleri duyurduktan sonra dünyada ve ahirette mazluma yardım etmeyenden de intikam alırım diyor Cenabı Hak. Kim Mümini Münafıktan korursa, koruyanı cehennemden korumak için Allah Melek yaratır.

 

Dakika 55:00

 

Mümin ve Münafığı birbirinden ayır ve Mümini Münafığa karşı koru. Münafık kim dışı Müslüman içi gâvur kaynayan birisi Münafıklar bunlar, dışı Müslüman görünüyor içi gâvurluk kaynıyor, dıştan Müslüman işten kâfir Münafıklar budur, Müminin dışı da Müslüman içi de iman doludur, her şeyiyle içiyle dışıyla Mümindir Müslümandır. Zalime karşı dua; Allah’ım zalim sultanlara karşı zalim devlet adamlarına karşı zalim ordu komutanlarına karşı onların bütün orduları yandaşları yardımcılarına karşı bana komşu ol Allah’ım. Bütün yüce isimlerin ile bütün Yüce sıfatlarınla sana yalvarıyorum. O zalimlerin o zalim başkanların zalim devlet adamlarının gücü elinde bulundurup kötüye kullananların ins ve cinden olan yardımcılarının şerrinden koru Allah’ım. Sen en büyüksün Allah’ım senden razıyım ebedi razıyım Allah’ım senden memnunum gönderdiklerinden razıyım Allah’ım memnunum diye yalvarıyorum. Peygamberimiz sizde böyle yalvarın demiştir. Kıymetli dostlar; zalime yardımcı olma, sevgili Peygamberimiz şehir dışındaki sert olur av peşinde koşan gafil olur, sultan kapısındaki fitneye düşer, zalim sultana yaklaşan Allah’tan uzaklaşır. Alçakların yönetimi görülecek onlar yönetime gelecekler, benim yolumda olmayan yöneticiler gelecek kim onların yalanını tasdik ederse kim onlara yardım ederse onlar benden değildir. Ben de onlardan değilim buyurdular. Kim? Sevgili Peygamberimiz. Bu hadisi şeriflerin bütün kaynaklarını daha önce söyledim ve Et-Tergib Vet-Terhib’de aynı zamanda Kütübü Sitte de ve diğer muhaddislerimizin kıymetli muhaddislerimizin eserlerinde bulabilirsiniz. Kâb Bin Ucre için şöyle söylüyor; (Eazekallahe min imaretissüfeha)  Alçakların idaresinden seni Allah’a sığındırırım. Sevgili Peygamberimiz Kâb Bin Ucre için böyle buyurdular; Seni alçakların idaresinden Allah’a sığındırırım diyor, (Eazekallahe min imaretissüfeha) (Allahümme innî eûzü bike min İmaretis süfeha) Bizim de böyle dua etmemiz gerekiyor. (Allahümme innî eûzü bike min İmaretis süfeha) Allah’ım alçakların idaresinden sana sığınırım. Yusuf Aleyhisselam hükümdarın karşısına girerken abdest aldı, namaz kıldı ve şöyle dua etti; (Allahümme inni es’elüke bi Hayrike Min hayrihi) dedi gizlice ( ve eûzü bike ve euzu bi azametike ve kudretike min şerrihi) dedi.

 

Dakika 1:00:00

 

O hükümdarın hayrını Yüce Allah’ın Hayrı ile istedi ve o hükümdarın şerrinden Allah’a, Allah’ın azamet ve kudretine sığındı. Bugün adil olmayan milletine ve dünyadaki milletlere fertlere cemiyetlere zulmeden alçakların idaresinden alçak idarecilerden Allah’a sığınmak gerekir. İyilere de destek olmak yardımcı olmak gerekir. Din adamları emirlere gidelim hükümdarlara gidelim, dünyalık konusun da istifade edelim, dinimize sahip olalım derler. Bu imkânsızdır. Diken ağacından diken toplanır mı? Evet diken ağacından diken toplanır. Bunlar da günah kazanırlar. Hakkı söyleyenler müstesna. Devlet adamının yanına girince bir din adamı ok gibi doğruyu söyleyecek, eğmeyecek, bükmeyecek, kavuk sallamayacak, yağ yakmayacak yağlamayacak, yuvarlamayacak, adil siyaseti kullanacak zalim siyaseti değil. Çirkef siyaseti değil haysiyetli şerefli siyasetini kullanacak, İslam Allah’ın siyasetidir. Ama bunu doğru bilmen gerekiyor doğru davranman gerekiyor. Doğruluk en büyük kuvvettir Allah’ın desteğini alır. Sevban (RA) anlatıyor; Efendimiz şöyle buyurdular; Sultan kapısına gitmezsen ehlibeytimsin buyurdular, yani dilenmek için, yağ yakmak için, zalimlere destek olmak için sultan kapısına diyor gitme, eğer bu şekilde gitmezsen adil olmayan zalimlerden uzak kalırsan benim ehlibeytimsin buyurdular. Kime? Sevban (RA) anlatıyor. O da bize de duyuruyor. Her zalimin yanına gidersin ama doğruyu söylemek şartıyla ona destek olmak için değil. Batıla yardım Allah’ın hükmüne ilahi adaletin vereceği cezaya engel olanlar Allah’ın gazabına uğrarlar, batıla yardım edilmez bilmeden kin tutanlar söylemediğini söyledi diyenler, bâtıla yardım eden kimseler de Allah’ın gazabına çarpılırlar. Bunlar kan irin içinde kalırlar, ateşte eritilirler, zalimle yürüyenler zulme yardımcı olurlar. Zalimle yürüdüğün zaman ona zulmünden onu engellemen gerekir yoksa zalimle yürüyen bile zalime yardımcı olarak yürüyorsa vay geldi haline, Allah’ın gazabına uğrar. Yalandan rüya gördüm diyenler rüya görmemiş yalandan rüya gördüm diyenler, birbirine sövenler bunlarda Allah’ın gazabına uğrarlar. Haksız öldürmek ise küfürdür harama helal denirse imandan çıkar İslam’ın dışına atılır. Zalime yardım eden onunla hareket eden İslam’dan çıkmıştır. Evet, kıymetliler, micaz dalkavukluk ve gazabı ilahi.

 

Dakika 1:05:07

 

İnsanların gazabı pahasına kim Allah’ın rızasını ararsa Allah ona yeter. İnsanların rızasını arayıp ilahi rızayı aramazsa onu da insanlarla baş başa bırakır Allah ona gazap eder netice insanlar ona ayaklanır. Doğru ol doğru, doğru, Allah’ın rızasını ara, birilerine kavuk sallama. Hükümdara yağcılık dalkavukluk yapıp ilahi rızaya uygun olmayanı yapan Allah’ın dininden çıkar. Merhamet şunlar da Allah’ın acımadığı meleklerin lanet ettiği kimselerdir; acınacak yerde insanlara tüm canlılara acımayanlar merhametsiz vicdansız insafsız olanlar. Büyüğe saygı, küçüğe acıması şefkati olmayanlar, emri bil maruf ve münkerden nehiy görevini yapmayanlar, nasihat dinlemeyenler O Allah’ın öğütlerini Allah’ın kitabını Peygamberini dinlemeyenler nasihati dinleyip tutmayanlar, Müslümana imkânı olup da yardım etmeyenler adalet ile hükmetmeyenler, yemine bağlı kalmayanlar ki bu Allah’a yapılan yemindir yoksa şuna buna yapmacık yeminler yemin değildir. Allah bunlara acımaz melekler lanet ederler. Ne mutlu şunlara; şerefli mütevazı kimselere, Allah’ın yoluna malını harcayanlara, ilim hikmet sahiplerine yaklaşanlara onlarla düşüp kalkanlara ne mutlu bunlara buyrulmuştur. Canlıları nişan almayın serçe bile olsa ateşte yakmayın aç bırakmayın, kediyi aç bırakanı cehennemde kedi parçalıyordu. Çalışanları insan veya hayvan olsun çok yormayın, gücünün yetmediği yükleri yüklemeyin. Devenin birisi sahibini şikâyet etmiştir Peygamberimize, Peygamberimiz de ona gereken dersi vermiştir. Cehenneme baktım çoğu kadınları ve zenginleri gördüm cehennemde. Hangi kadınlar hangi zenginler cehennemi doldurdular? İşte kadınları bugün şöyle bir bakın Yüce Allah’ın ortaya koyduğu hak ölçüleri hiçe sayanlar, zengin olup fukaranın hakkını vermeyen ve insanlığı sömüren zenginler bunlar cehennemi dolduracaklardır ve doldurmuşlardır. Kabir âleminde, Berzah âleminde bunlar kabir azabı içindeler mezarları cehenneme dönüşmüştür, mezardan da kalkıp öbür cehenneme gönderileceklerdir. Kadın kadınlığının değerini bilmeli hak ölçülere Allah’u Teâlâ’nın ortaya koyduğu iffet ve namus kurallarına iman ve ameli salih kurallarına uymayan doğuyu batıyı şunu bunu taklit eden ve Allah’ın emirlerini yok sayan kadınlarla zenginler cehennemde çoğunluktadır.

 

Dakika 1:10:01

 

Kul hakkı yiyenleri, hırsızları, hacıların parasını çalanları, Resul’ün 2 devesini çalıp götürenler misali. Kıymetli dostlarımız; Tabii ki hacılar cömert insanlar olmak zorundadırlar, çevresinde bir sürü fukara var yetimler var adam 100 kere hacca gidiyor, 5 kere hacca gidiyor, 3 kere hacca gidiyor. Hac bir kere farzdır onun dışındaki haclar nafiledir, çevrende yetim varsa gariban varsa artık 2. Hacların 3. 5. 10. Hacların parasını yetimlere yoksullara muhtaçlara harcasana, onlara harcaman vacip derecesin de sevap kazandırırken senin 2. Haccın nafiledir. Akraban da fakirler var komşun da fakirler var çevrende yetimler var bunlara bakmıyorsun 5 kere 10 kere nafile hacca gidiyorsun buna da dikkat et ey Hüccacı Müslimin bu konuda aklınızı kullanın. Yüce İslam her şeyin yerli yerince bilimsel ve akılcı olarak gerçekleri yüce İslâm ortaya koymuştur. İşine öyle geliyor yalnız kaybediyorsun kazanmıyorsun, yarın o komşundaki fakiri yetimi yoksulu Allah senden soracak. O haclar seni kurtarmayacak nafile ile kendini kurtaracağını mı zannediyorsun? Vacibi terk ediyorsun beri de farzı terk ediyorsun nafile ye koşuyorsun, milyarlarca nafile bir vacibi bir farz ödemez. Din senin dediğin gibi değil. Din Allah’ın ortaya koyduğu din. Bütün vaciplerin sünnetlerin müstehapların esas amacı farzı tamamlamaktır. Sen farzı tamamlamak istemiyorsun nafileye koşuyorsun. Üstelik farzı terk ederek nafile ile dindarlık olur mu? Vacibi sünneti terk ederek nafile ile dindarlık olmaz kendini dindar zannediyorsun ve haccı ticaret olarak kullanan şirketler, o şirketlerde çalışan hocalar da bu gerçekleri söylemiyorsa o hocaların da yarın çekeceği var. Niye? Hacı toplayacak beş on kuruş para alacak, işte ondan sonra vur yansın haccın, nafile haccın faziletini anlatacak. Beride ki vacipler farzlar nerede kalacak? Para kazanan hoca efendi para kazanan şirketler doğruları söylerseniz kurtulursunuz, doğruları söyleyin. Ömründe bir kere Hac etmek farzdır onun ötesi nafiledir. Evet, sevgili dostlarımız; bir susuz köpeğe kuyudan ayakkabısı ile su çıkarıp da o köpeği sulayan kimseye de Allah acıdı da merhamet etti ve cennetine aldı. Merhametli ol, fakir fukaraya yoksula garibanlara yetimlere merhametli ol, merhamet kanatlarını aç şöyle, gücünü cömertliğini sergile merhamet et ki Allah da sana merhamet etsin. ‘’Enbiya Suresi 47’’de anlatıldığı gibi hizmetlileri dövmeyin ve işçilere ağır yük yüklemeyin herkesin göreceği işi verin.

 

Dakika 1:15:02

 

Dövmüşseniz azat edin, helalleşin hakkını verin özür dileyin, hayvanları da dövüştürmeyin, huyu kötü olanlar eziyet edenler cennete giremezler. Hizmetlinize iyi davranın, işçilerinize iyi davranın hizmetlilerinize yediğinizden yedirin giydiğinizden giydirin Allah (CC) aşkına onun sevgisine günde 70 defa suç işleseler affedin. Bakın burada da merhametin enginliğini görüyorsunuz bir hizmetli 70 defa suç işlemişse Allah sevgisinden dolayı onu affedin diyor. Hz. Ali bir gün hizmetlisini çağırıyor adam gelmiyor defalarca çağırıyor gelmiyor. Sonra diyor ki niye gelmedin? Diyor Hz Ali, nasıl olsa sen bana kötülük etmezsin diye böyle yaptım diyor, hemen onu görevinden onu hürriyetine kavuşturuyor hadi diyor hürsün istediğin gibi git görevini yap kendine göre hayırlı iş bul diyor. Hz Ali, o hizmetliyi yanından hiçbir kötülük yapmadan uzaklaştırıyor. Şimdi bu da olgunluğun tam zirvesidir tabi Hz. Ali büyük insan.

 

Dakika 1:17:11

 

(Visited 275 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}