Tefsir 230-01

230- Tefsir Ders 230 hayat veren nurun keşif notları

230- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 230

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Yine Hz. Ali (Kerremallâhü Veche) diyor ki: “Bilgisiz yapılan ibadette hayır yoktur” diyor. İlme, irfâna, bilgiye teşvik ediyor herkesi. Anlayış vermeyen ilimde hayır yoktur diyor. Tefekküre götürmeyen kıraatte yani Kur’an okumakta da hayır yoktur. Kur’an’ı anlayın tefekküre gidin, Kur’an üzerinde tefekküre dalın. Her Müslüman burada ki tefekkür âyetlerine ve Hz. Ali’nin bu sözüne göre her Müslüman mütefekkir olmalıdır. Tefekkür etmelidir yani Kur’an-ı Kerim’i anlaya, anlaya okumalıdır. Yoksa adam her gün Kur’an okuyor ömür boyu bir sürü hatimler yapmış bir kere Kur’an’ın anlamıyla irtibat kurmamış. Bu nedir? İlimsiz ibadettir ilimsiz ibadetin değeri o derecededir. İslam ilim, irfân dinidir. Ağzından çıkanı kulağın duyacak, kulaktan beyine, beyinden kalbe mânâ, kalpten de nefise ulaşacak, nefsi mânâ kuşatacak. Nefis böyle terbiye olur, ıslâh olur, ruh feyiz kazanır ve kalbin havuzu ilimle beslenir. Kur’an’dan dökülen ilimler yukarıdan akan çeşme gibidir, ırmaklar gibidir. O denizi ırmaklar yukarıdan besler. Birde denizin altından kaynayan kaynaklar vardır ki, bu da kalbin içerisine gelen ilhamlardır. Kalbini ilim, irfân kaynaklarıyla ne yapacaksın? Kalp deryâsını besleyeceksin, ruh deryâsını besleyeceksin. Kalbin hem üzerinden beslenen dolap taşan havuz gibi hem de altından kaynayan kaynağının bir kısmı da altından gelen yerli kaynak gibi ne yapacaksın? Bu havuzu kalp havuzunu daima dolu tutacaksın ve hiç eksiltmeyeceksin çöle çevirmeyeceksin. “Kur’an ’sız kalpler çöl gibidir.” Çöllerde ne olur? Artık yılanların, çıyanların orada ortaya çıktığını görürsün. Dikenler biter, haşereler ortaya çıkar, vahşiler ortaya çıkar vahşi ruhlar işte böyle vahşileşmiştir. Medenî ruhlar ise ilmini, irfânını daima alanlardır. Günde 5 defa Allah’ın huzuruna niçin insanlar miraçta dururlar? Huzurdadırlar, Huzuru İlâhî’ye gelirler. Okuduğunu anlayıp Allah’ın kelâmıyla Allah’ın huzuruna gelen, onun huzurunda el bağlayan, onun huzurunda Allah’ın kelâmını okuyan, içini anlayan, Kur’an’ın içini anlayan, mânâsını kalbe taşıyan, onunla nefsi kuşatan insanlar işte doğru namaz kılarlar. O zaman            (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء ) “namaz tüm kötülüklerden ve fuhşiyattan kişiyi diyor men eder.” Bazıları namaz kılıyor ama gıybet yapıyor, haramdan kaçınmıyor, ahlâkında düzelme olmuyor, aynı şeyleri aynı kötülükler yine kaba hareketler görülüyor. İşte Kur’an, namaz bir ekoldür, okuldur, bir eğitim yeridir, bir miraçtır. Her kelime seni, Arş’tan gelen en büyük üniversitenin dersleriyle günde 5 defa seni okutur. Ama sen mânâya ulaşmadığın müddetçe ilimsiz ibadet edersin, ilimle ibadet et.

Dakika 5:05

(سبحان الله) Subhanallah dediğin zaman (سبحان) “Subhan” kelimesinin anlamını, Allah isminin (C.C) anlamı seni kuşatmalı (سبحان الله) Subhanallah der demez. (الحمد لله) Elhamdülillah derken (الحمد) Hamdü hamd kelimesinin anlamı seni kuşatmalı ve  (الله أكبر) dediğin zaman o  (الله أكبر) kelimesinin anlamı seni ve âlemleri kuşatmalıdır. Çünkü anlam bütün âlemleri kuşatan Allah’ın ismi ve büyüklüğü var eşsiz büyüklük var. Ne diyor? Allah en büyüktür. Allah ismini şerifini kendine sor bu ismin anlamını, kısa öz anlamını teferruata gerek yok. (الرحمن) Rahmân ismini sor Allah’ın kendine sor. Ben kendime sorduğum için söylüyorum. (الرحمن) ismini anlamı ne? Bunların dersimin en başından besmeleyle başladığım andan itibaren bunların anlamlarını bir, bir size verdim. Kur’an-ı Kerim’in başından ta Tevbe (Berâe) Sûresine kadar Mâide Sûresinin şuanda sonuna geldik. Şimdi İnşâ’Allah Mâide Sûresinden sonra ne yapacağız? Diğer Sûrelerle Kur’an-ı Kerim’in tümünü sizlere takdim etmeye çalışacağız. Biz ben bileyim de başkası bilmesin diyenlerden değiliz. Mutlaka benim mutlu olduğum kadar senin de mutlu olmanı istemiyorsam ben gerçek Müslüman olamadığımı itiraf etmem lâzım. Bu Hz. Muhammed’in sözü benim değil ki, zaten ne haddimedir ki. Rabbim Kur’an da söylemediyse ben söyleyemem, Peygamberim söylemediyse söyleyemem, benim müçtehidim içtihâd etmediyse ben söylemem veyahut da içtihâd edecek durumda değilsem yapamam. Bunun için biz ne yapmalıyız? Kendimizin mutlu olmasını istediğimiz kadar, herkesin mutlu olmasını istemeliyiz. Şimdi sempatiden empatiden bahsediliyor. Sempati nedir, kaynağı nereden beslenir? Empati nedir, kaynağı nereden beslenir? Bunları bilmeden sempati empati demenin, etkinin, tepkinin kaynağını bilmeden bunlar yüzeysel söylentiler. Sosyoloji, Psikoloji, sosyologlar, psikologlar bunların kaynağına in bunların kaynağını besle. O zaman bu büyük bir değer kazanır. Kaynağı olmayan, kökü olmayan ağaçları köksüz ağaçları götür külden tepelere koy işte orman diktim de bu buna benziyor. Kök yok, dal yok, yaprak yok, çiçek yok. Aslında onu alttan besleyecek bir şey yok. Neden yok? Ruh ihmâl edilmiş bugünkü dünya da. “İstisnalar kaideyi bozmaz”. Îmân etmeyenlere söylemiyorum, genel yapıya söylüyorum. Ruh ihmâl edilmiş, kalp ihmâl edilmiş, Allah’ın otaya koyduğu değerler ihmâl edilmiş, Kur’an Muhammed ihmâl edilmiş, Müslümanlar tarafından bile ihmâl edilmiş. Tabii ihmâl etmeyenler müstesna onlar konumuzun dışında. Bu ihmâlliğin faturası da bütün insanlığa ağır şekilde ne yapmış? Fatura kesilmiş. İnsanlık ıstırap içinde, gidin doğuyu, batıyı normal insan tipinde insanları inceleyin. En sağlam insanlarında hasta olduğunu da görürsünüz. Normal zannettiğiniz insanların normal olmadığını görürsünüz. “İstisnalar yine kaideyi bozmaz”.

Dakika 10:00

Çünkü gerçeğin ölçüsü ele geçmeden yanlış ölçüyle tartı yapılmaz. Yanlış ölçeklerle, yanlış terazilerle doğru tartı olmaz. Birisi ayrı ölçek koymuş bu benim ki doğru diyor, öteki ayrı ölçek koymuş o benimki doğru diyor. Peki, Allah’ın ölçüsü nerede? Doğrusu buya! Allah’ın ölçüsü ortada olmadan doru ölçü olmaz. Olur, işte kula kel seviyesinde olur, beşerî seviyede olur, ilâhî kalite de olmaz. Nitekim ıstırapların kaynağı bu bütün insanlara bu eğitimi, bu öğretimi vermeliyiz. Kur’an-ı Kerim Allah’ın kitâbı bir profesörün filozof kitâbı değil, peygamber melek kitâbı da değil Allah kitâbı, bütün insanlarda Allah’ın kulları Kuran-ı Kerimi bütün insanlığa biz öğretmeliyiz. Bütün üniversitelere en üst bölümüne, en tabandan, en üst zirveye kadar tedricî olarak Kur’an dersleri dünyaya verilmelidir. Dünya insanlığına, inansın inanmasın! Diğer dersler için inansın, inanmasın diye ayırım var mı? Yok, tamam inansın, inanmasın! Kur’an-ı Kerim’i de biz okutalım. Diğer dersleri okutmayınca, oradan çocuk gereken not almayınca diploma vermiyoruz onlara. Peki, Kur’an-ı Kerim’in hiç mi değeri yok? En değerlisi, eşsiz değerlisi Kur’an-ı Kerim. Ama şu veya bu nedenle hakîkat öteleniyor. Ötelediğin müddetçe kendini mahvediyorsun. Hak ötelenmez Kur’an-ı Kerim Allah’ın kitâbı. Allah’ı öteleyebilir misin? Peygamber Muhammed insanlığın Peygamber’i onu sen ötelersen kendini ne yapıyorsun? Kendini ötelemiş oluyorsun, insanları bölüyorsun, parçalıyorsun. İslam herkesi kucaklıyor. Ortaya kendini kendi ortaya koyduğu değerleri ortaya koyuyor. Kimseyi de mecbur etmiyor. Müslümanlar dünyaya en büyük zaman süresi içinde cihan hâkimiyetini cihan devletini kurdular. Her millete özgürlük tanımadılar mı? Her millet İslam’ın çatısı altında kendi inancında hür bırakılmadı mı? İslam hukûkunda bir zimmînin canını, malını, mülkiyetini, hürriyetini korumak bir Müslümanın canını korumak ne ise aynısıdır. Onun için dünyaya hürriyeti, mülkiyeti, adâleti, sosyal adâleti, dünyaya gerçek merhameti, gerçek sevgiyi dünyaya getiren ve dünyayı kucaklayan İslam’dır. Bu merhametten, rahmetten kaçanlar ise kaçaklardır, kendini bu rahmetten mahrum edenlerdir.

Bunun için aziz dostlarımız, insanoğlunun tamamını bir araya getirseniz bütün bilim adamları da dâhil, bütün doktorları bir araya getirseniz bir kulak şuraya yapamazlar, bir kulak kimse yaratamaz. Bir kulak kendi fonksiyonunu kaybettiği zaman bak doktorlar çaresi yok deyip bırakıveriyor. Burada demek ki insanoğlunun gücü bir yere kadardır. Şöyle kulağın yapısını şöyle bir incele yaratan nasıl yaratmış oraya koymuş. Şöyle bir göze bak ve bütün vücudun tek bir hücreye bak, tek bir hücrenin dokusuna bak ve bir santim deride ki hücrelerin sayısına bak.

Dakika 15:03

Biyoloji eğer sana sosyoloji, biyoloji, jeoloji, Astronomi, bütün bilimler Allah’ın yüce kudretini sana gösteremiyorsa burada göremeyen sensin. Yönünde yönteminde bir eksiklik var bunu gözden geçir. Çünkü bütün âlemin yaratıcısı sadece ve sadece Allah’u Teâlâ’dır. Bütün kudret ve kuvvet ondadır. Yaratan dışlanarak bir insanın yola çıkması hareket etmesi ben başarılıyım demesi bu kabul edilemez bu muhâl ve mümtenidir. Bütün mahlûkatı yaratan Allah’ın kendisidir, kuvvet kudret O’ndandır.

Dakika 16:16

 

 

 

 

(Visited 50 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}