Tefsir 234-01

234- Tefsir Ders 234 hayat veren nurun keşif notları

234- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 234

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Sevgili dinleyenlerimiz,

Birde dünyada ki ehliyet zayıfladığı zaman, ahlâk çöküntüye uğradığı zaman, kıyâmet yaklaştığı zaman bazı birçok küçük, büyük alâmetler zuhur eder. Biz, bunların bazısından bahsedelim.

Emânete riâyet kalkar dedi Peygamber Efendimizden rivâyet bunlar. Emânete riâyet kalkar, kötüler söz sahibi olur, içki ve tefecilik aşikâr olur, hanıma uyulur anneye isyân edilir. Tabii hanım meşru yolda olduğu zaman bunların hiçbirisi olmaz. Koca, beyefendiler meşru yolda olduğu zaman bunların hiçbiri olmaz. Anneye isyân edilir. Hangi anneye? Hangi anne olursa olsun annenin bir defa anne, annedir. Müslüman anne, Allah yolunda doğru yolda ki bir annenin tamamı kutsaldır. “Cennet annelerin ayakları altındadır” denmiştir. Bunun anlamı annenin duasını, babanın duasını almalıdır. Onlara en güzel davranışta, iyilikte bulunmalı, kaşını bile çatmadan, öf bile demeden onların mutluluğuna çalışılmalıdır. Onların hakkı ödenmez.

Şimdi anneye isyân edenler, hanımının gayri meşru isteklerine uyanlar, zekât vermeyenler, Kur’an-ı Kerim’i teganni ile okuyup içinde amel etmeyenler, zararından korunmak için herkese mudârâ eyvallah edilme zamanı kıyâmet alâmetidir. Zararından şerrinden korunmak için herkese mudârâ yani eyvallah doğruya da eyvallah, yanlışa da eyvallah bunlar kıyâmet alâmetidir. Gençler de ahlâk bozulur, fıskı fücur (Allah’a isyan içinde olmak, günah işlemek) ortaya çıkar. Sonra gelenler önceki âlimleri câhillikle suçlarlar. Kendini beğenmiş, haddini aşmış, gerçekten uzak gerçek âlimleri beğenmiyorlar ve câhillikle suçluyorlar şöyle bir günümüze bakarsanız bunları görürsünüz. Bid’atler yayılır, bilgin denilenler de zerre kadar îmân bile olmaz. Niye? O bilgin zannettiğiniz insanlar bakın istisnalar tabii hiçbir zaman kaideyi bozmaz, onlar hariç. Allah’a inanmayan bilgin geçinenlerin haddi hesabı yok. İslam’a uymak ayıp sayılır, hor görülür herkese iyilik edenler ahmak sayılır bunlar kıyâmet alâmetleridir. İslam’a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor kabul edilir. Hâlbuki İslam cennettir, dünyanın da cennetidir. Mescitler de fâsıkların sesi yükselir. Caminin amacına uygun olmayan başka amaçlarda uygun olmayan camiler kullanılmaya başlanır. Emr-i Ma’rûf ve Nehy-i Münker kalkar, günaha teşvik artar bunlar kıyâmet alâmetleridir. Onun için insanlığın daima değerli önderlere ihtiyaçları vardır. Sıddıklara, Fâruklara, gerçek adâlete, gerçek hayâya, edep ve terbiyeye, Allah’tan utanmaya ihtiyaç vardır.

Dakika 5:00

İlme, irfâna ihtiyaç vardır ki bu konularda da Sıddıkların başında Ebû Bekir âdil ve Fârukların başında Hz. Ömer, hayâ timsâli Hz. Osman ve âlimlik ve cesâret timsâli ve örneği Hz. Ali gibi şahsiyetler elbette ki daima onlara yakın onların aynısı olamasa da onlara yakın şahsiyetler her devirde özlenir, aranır. Bunun için kıymetli dostlarımız, Ebû Hûreyre’nin de rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimizden şu haber vardır: “İslam dinin yasaklarından kaç ve vazifelerini yap diyor. O zaman en çok ibadet edenlerden olursun diyor Peygamberimiz.” Meşru çalışmana karşılık Allah’ın sana verdiği nimetlere râzı ol. Gözü tok, huzuru çok, kalbi en zengin insanlardan olursun diyor.

Dakika 6:33

 

 

(Visited 41 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}