Tefsir 235-01

235- Tefsir Ders 235 hayat veren nurun keşif notları

235- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 235

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Çok kıymetli ve muhterem dinleyenlerimiz,

Bize Cenab-ı Hak her türlü hak ve nur olan sağlam bilgileri İslam ile Kur’an ve Hz. Muhammed’le ortaya koymuştur. Şimdi sizlere Cenab-ı Hak iblîsi nasıl konuşturuyor insanlık âlemine ibret olsun diye iblîsi bir gün Peygambere gönderiyor Cenab-ı Hak. İblîs kendiliğinden gelemez. Cenab-ı Hak otoriterin yüce kudretin sahibi olduğu için yapmayacağı, yaptıramayacağı bir şey yoktur.

Bunun için bir gün Sevgili Peygamberimiz ashâplarıyla otururken iblîs kapıya vurdu.

Ve Peygamberimiz dedi ki; “İşte kapıya vuran iblîstir” dedi.

Bunu üzerine tabii hemen Hz. Ömer şuna dedi ki: “Kılıcımı çalayım” dedi.

Fakat Peygamber Efendimiz müsaade etmedi. Çünkü dur ya Ömer! Bilmiyor musun ki, ona Allah’u Teâlâ tarafından belli bir zamana yani kıyâmete kadar izin verilmiştir dedi. O hâlde öldürmekten vazgeç. Kapıyı açınız buraya gelmek için izin almıştır. Diyeceklerini dikkatle dinleyip anlamaya çalışınız dedi Peygamberimiz. Çünkü Cenab-ı Hak her ibretli sahneyi ortaya koyar. Eğer İslamî kaynaklar da bir haber varsa buna dikkat et, iyi anla, iyi kavramaya çalış! Mutlaka sana hayırlı ışıklar tutar. Seni, tehlikeden kurtarır seni birçok faydalarla mutluluklarla kuşatan rahmet tecellî eder. Dostunu düşmanını bilmeyen insanlar hayatta başarılı olamazlar. İslam dini Allah’ın dostluğunda, O’nun himâyesinde yaşamaktır. Bunun içinde dostu düşmanı bilmek Kur’an’ın, sünnetin, İslam’ın, Allah’ın, Peygamberin düşmanlarını da bilmektir. Hayrı, şerri de bilmektir, Hakk’ı bâtıldan da ayırmaktır.

Şimdi bakın, iblîsi Cenab-ı Hak buraya konuşturuyor.

Peygamber Efendimiz şeytana sordu; Ey lânetlenmiş kişi dedi! Senin arkadaşların kimdir? Dedi iblîse, şeytana.

Şeytan dedi ki: “Benim arkadaşlarım faiz yiyenlerdir. Zenginin daha zengin olması, fakirin daha da fakir olması işte bunun için çalışan faiz yiyenler benim arkadaşımdır” dedi.

Sevgili Peygamberimiz peki, dostların kimdir? Dedi.

Yine şeytan dedi ki: “Dostlarımda zinâ edenlerdir” dedi.

Yatak arkadaşların kimdir? Dedi.

“Sarhoşlardır” dedi.

Misafirlerin kimdir? Dedi şeytana,

“Hırsızlardır” dedi.

Elçilerin kimdir? Diye sordu yine şeytana, iblîse.

“Elçilerim sihirbazlardır” dedi.

Gözünün nuru nedir? Dedi.

“Kadın boşamaktır” dedi.

Sevgilin kimdir? Dedi.

“Cuma namazını terk edenler benim sevgilimdir” dedi iblîs.

Dakika 5:00

Allah’ın rızası için cihâda giden atların kişnemesi var ya dedi! Mücâhitlerin işte dedi. Onlar benim kalbimi çok kırarlar dedi iblîs böyle söyledi.

Allah yolunda cihâd edenler görürse, hayırlı hizmetler de bulunanları görürse iblîs kırılır, bükülür, perişan olur.

Peki, senin cismini ne eritir? dedi Peygamberimiz.

Tövbe edenlerin tövbesi beni eritir dedi iblîs.

Ciğerini ne parçalar dedi, ne çürütür dedi.

Gece ve gündüz yapılan istiğfarlar dedi benim ciğerimi parçalar ve çürütür dedi.

Peki, yüzünü ne buruşturur? Dedi.

Gizli verilen sadakalar beni mahveder dedi. Yüzümde yüz hâli bırakmaz dedi.

Gözlerini kör eden nedir? Dedi iblîse Peygamberimiz.

Gece kılınan namazlardır dedi.

Başını eğdiren nedir? Diye sordu.

Yine cemaatle kılınan namazlar benim başımı aşağıya indirir, hiç tahammül edemem dedi.

İşte kıymetli dostlarımız,

Durum devam ediyor, hayata ışık tutuyor. İslam tam bir hayatın aynasıdır sana ezelden ebede hakîkatleri gösterir ışık tutar. İşte bu ışıklardan tamamen faydalanmalı, aydınlanmalıdır.

Dakika 7:22

 

(Visited 81 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}