hadisvetasavvuf 24-01

24- Hadis ve Tasavvuf Ders 24 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 24

 

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

 

Kıymetli izleyenler; İsrail Oğullarını helak eden sebepler Sevgili Peygamberimiz’den ve Musa’nın İbrahim’in sahifelerinde de bildirildiği gibi emri bil marufu terk ettiler, nehyi anil münkeri yapmadılar bu konudaki görevlerini yapmadılar ve helak olma sebeplerinin en başında bu geliyor. Münkirleri ve kötü şer insanları dost edindiler. İşlerinde ve sözlerinde haddi aştılar, lanete uğradılar, kötülüğe engel olmayan toplumu azap yakalar. Maide Suresi 105’de anlatıldığı gibi (لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ)’ın hakkını vermeyenler Peygamberlerinin dili ile lanet edilenler bunlar emri bil maruf yapmayanlar nehyi anil münker görevini yerine getirmeyenler ki bunlar kelimeyi tevhidin hakkını vermeyenler lanet edilenler duası, istiğfarı kabul olmayanlardır. İşte

(لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ)’ın içini doldurmak için emri bil maruf nehyi anil münker yapacaksın ve bu konudaki görevini yerine getireceksin yoksa lanetten kurtulamazsın ve istiğfarı da kabul olmaz. Musa’nın, Tevrat’ın yolundan sapanlar işte böyle helak oldular. Zalime sen zalimsin demekten korkarsanız o toplum düzelmez, zalime zalim diyeceksin. Ey insanlar duadan önce emri bil marufu nehyi anil münkeri emrediyor yoksa duanızı kabul etmem, bir şey isterseniz vermem, yardım isterseniz yardım etmem buyuruyor. Önce emri bil maruf yap diyor. Bir gün Efendimiz (ASV) hutbeye çıktılar ve yaklaşın dedi cemaatine;

 

(Muru bil marufi venhev anilmünkeri gable en teduu fela üciibu leküm veteselüni fela udiyeküm ve testensuruni fela ensurkum) buyurdular.

İşte sözün işine uygun olsun cehennemde bazıları kendi bağırsaklarının etrafında dönerler, bunlara cehennemlikler sorarlar onlar da iyiliği söylüyor kendimiz yapmıyorduk tersini yapıyorduk derler. İsra gecesi Efendimiz (ASV) ateşten makaslarla dudakları kesilmişleri gördüm Cebrail (A.S) bana dedi ki; bunlar senin ümmetinin vaaz ve hatipleridir insanlara iyiliği söylerler kendilerini unuturlar. Kuran’ı Kerim’le irşat olup amel etmezler. Efendimiz (ASV) en korktuğum dilbaz münafıklardır bunlar iyiyi söylerler çirkini yaparlar, münafıklığın dilbazlığın bir göstergesi de budur. Kardeşindeki çöpü görürler kendilerindeki merteği görmezler münafıklığın da bir göstergesi de budur. Ayıp örtmek, kim Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örter, Müslümanın sıkıntısını giderenin Allah sıkıntısını giderir.

 

Dakika 5:05

 

Ayıp örten cankurtaran gibidir. Müslümanın ayıbını açığa çıkaranın kendi ayıpları açığa çıkar kendi evinde de olsa yine rezil olur. Başkalarının ayıplarıyla uğraşma kendi ayıplarına bak kusurlarına bak. Ali İmran Suresi 104’de sizden hayra çağıran bir topluluk olsun. Ahzap Suresi 58’de iftira suizan bunlara karşı Cenabı Hak insanlığı uyarıyor. Nur suresinin 19’dan 25’e kadar dil, el, ayaklar şahitlik eder, bu ayet-i kerimelere şöyle bir bak çünkü bunlar anlatıldı tekrar hatırlatıyoruz. Haramlar, sizi ateşe götüren haramlardan sakının, sizi havuz başında bekliyorum Allah sizi haramdan kıskanır. Tihame dağları kadar iyiliği olanların hayrını Allah kabul etmez bunlar kimler? Bunlar gizli kötülük işleyenlerdir. Gizli kötülük işlerken Allah görmedi mi seni, görmüyor mu? Açıktan işlediğin zaman insanlar görüyor insanlardan sakınıyorsun Allah’tan korkmuyor musun? Kötülüğe devam edenlerin kalbini Allah mühürlemek için Allah Melek gönderir. O artık gerçeği düşünemez kalpler mühürlenir şunları yaparsan o zaman abid, zengin, Mümin, Müslim, kalbi diri olursun onlar şunlar; haram işleme, Allah’ım taksimine razı ol, komşuna iyilik et, iyiliği herkes için iste, çok gülme. Evet, kıymetli dostlar hadisi şeriflerin irşat notlarıyla dersimiz devam ediyor. Adalet adaletli idarecinin bir günlük hizmeti 60 senelik nafile ibadetten hayırlıdır, hakkıyla bir hüküm vermek, adaleti yerine getirmek, bir adalet uygulaması 40 sene yağan yağmurdan daha temizleyicidir. Mutaffifin suresi 14-15’de, Tevbe Suresi 93’de anlatıldığı gibi gafillerin tenkit ve kınaması ceza vermenize engel olmasın, Allah’ın emrini uygulayın, makam ve şöhret sahiplerine ceza vermeyen bunlara adaleti uygulamayan sistemler, zayıflar, garibanlar suç işleyince cezayı hemen verenler helak oldular. Kızım Fatıma’da suç işlemiş olsa hak ettiği cezayı verirdim buyurmuşlardır. Kuşluk namazı vücutta 360 eklemin sadakasını vermek gereklidir. Şunlar da vücudun sadakasındandır; Vitir namazı, kuşluk namazı, her ay tutulan oruçlar, emri bil maruf, cami temizlemeye devam, tesbihata devam etmek bunlar sadakadır, mağfirettir gafil olmayana cennet var buyruldu. Tesbih namazı bütün günahların affına vesile olur buyurulmuştur. Şöyle ki; ilk ve son günahlar gizli ve açık günahlar, büyük ve küçük günahlar, eski günahlar, yeni günahlar, kasten veya sehven işlenen günahlar, Alis dağlarının kumları kadar da olsa, denizköpükleri kadar da olsa Allah günahlarını bağışlar diye mervidir. Bu hadisin senedine itiraz edenler olmuştur. Tövbe namazı, Ali İmran suresi 135’de anlatıldığı gibi iki rekât tövbe namazı kılan affolur ve Bilal-i Habeşi (RA) Efendimiz (ASV) gözünden şikâyeti olan birine iki rekât hacet namazı kıl ve şöyle dua et dedi; Allah’ım rahmet Peygamberi Nebi’nin hakkı için senden diliyorum sana yöneliyorum, Allah’ım onu bana şefaatçi kıl diye yalvaranın gözleri açılmış dileği yerine gelmiştir. Şu duada mervidir; secdede 7 Fatiha, 7 Ayetel Kürsi, 10 (la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh) sonuna kadar bunları oku şöyle yalvar; Allah’ım azamet ve kudretin hürmetine, sonsuz rahmetin hürmetine, ismi Azam’ın hürmetine, tüm kelimelerin hürmetine, İsmi Azamları da oku ve Rabbinden dileğini iste. İsmi azamlar Allah (CC), (ya hayyu ya kayyum yazel celali vel ikram ya erhamerrahimin ve esmaül Hüsna) ve Bakara 163. ayet ve (وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾) bunlara İsmi Azam denildi ve diğerleri. İstihare namazı, kişinin istihare etmesi iyiliğinden onu terk etmesi bedbahtlığındandır. İki rekât istihare namazı kıl sonra şöyle yalvar; Allah’ım (CC) hayırlısını bildirmeni diliyorum, hayırlı ise nasip et, değilse onu benden uzaklaştır diye dua ediniz. Kıymetliler şimdi de cuma namazına hakkında Peygamberimizin sözlerini biliyorsunuz Cuma suresinde bu konuda gereken açıklamalar yapılmıştı. Bir de hadis-i şeriflere de şöyle bakalım; kim cumaya meşru ilişkisi ile ilişkiye girer yıkanır güzel bir şekilde koku ile kokulanır camiye vaktinde gider vaazı, nasihati, hutbeyi sessizce dinlerse 10 günlük günahları affolur. 200 senelik ameli Salih sevabı verilir. Her adımına bir yıllık oruç ve gece ibadeti sevabı verilir, eşrefi saat vardır dileklerin kabul olduğu bir saat. Âdem’in (AS) ölümü, doğumu, cennetten dünyaya inişi cuma günüdür. Kıyamet o gün kopacaktır. Yer gök o gün o günden korkar. Âdem’in (AS) cennete girişi çıkışı da cuma günüdür. Dünya yaratılalı böyle bir gün üzerine güneş doğmadı.

 

Dakika 15:05

 

Cuma günü çokça salavat getirin, bugünü ihya edenler mahşerde bugünün güzelliğine mazhar olurlar. Cuma günü tüm Müslümanlar bağışlanır. Eşrefi saat hutbeden namaz sonuna kadar denilmiş günün son saatidir denildiği gibi günün tamamını kapsayan görüşlerde vardır, günün tamamı ihmal edilmemelidir. Cumaya misvaklı, abdest, güzel koku ile tertemiz gel ve böyle gelmeye çalış, cumaya erken giden deve derecesinde sevap alır, sonra gelen sığır derecesinde, daha sonra gelen davar derecesinde, daha sonra gelen tavuk hatta yumurta derecesinde sadaka vermişlerin sevabı verilir. Melekler cami kapısında altın kalemler ile altın sahifelere yazarlar dereceleri. Hutbe başlayınca yazı işleri durur ve melekler de hutbeyi dinlerler. Şeytanlar cumayı kıldırmamak için çarşı pazarlara dağılırlar, kandırdıklarını cumadan mahrum ederler, imama yakın olanlar sükût içinde olarak iki kat sevap alırlar, sükût içinde olmayanlar iki kat günah kazanırlar. Cumaya hem geç gelip hem cemaati rahatsız edenler cehenneme köprü ve bağırsağını orada sürükleyen gibidir. Cuma hutbesini dinlemeyen kitap taşıyan merkep gibidir. Sus diyenin sevabı dahi yok olur mecbur kalınırsa işaretle susturulur. Cumayı kasten terk edenin kalbi mühürlenir, kasten 3 cumayı terk eden münafıktır. Bu hadis-i şerif’lerinde kaynağı daha önce muhaddislerimizin eserlerini isimlerini söyledik. İslam’ı arkasına atan gibidir yani cumayı kasten terk edenler, ibadetleri kabul olmaz ateşe atılır tövbe istiğfarla cumaya koşmakla kurtuluş yolu aramalıdır. Cuma günü ve gecesi Kehf Suresi, Duhan suresi, Yasin-i Şerif Suresi, Ali İmran surelerini okuyana nur verilir, bağışlanır, rahmet verilir, 70.000 Melek dua eder. İşte bu da cumanın fazileti ve amir hükümleri kıymetliler, şimdi de bunun bir de fıkıh yönüne şöyle bir göz atalım, şimdi biliyorsunuz ki cumanın birçok cuma ile ilgili farzlar ve hükümler bulunmaktadır. Cuma hutbesi namazdan önce zevalden sonra Subhanallah sonra biliyorsunuz böyle olması gerekiyor. Zikrullah, tahmid, tekbir, tehlil, Subhanallah diyecek kadar bunlar uysalar sağır olsalar caiz olur sırf kadınlar olmaz.

 

Dakika 20:05

 

Ama birkaç erkekten olup da birçok kadın olursa güzel olur. Bütün erkekler ve bütün kadınlar ilim için cumaya gidilirse fazileti artar. O kadınlarda cumanın faziletini kazanmış olurlar. Cumanın bu saydıklarım farzı ikidir; cuma hutbesinin farzı ikidir, namazdan önce olması, zevalden sonra olması. İkincisi farzı da Zikrullah ’tır bu da tahmit, tekbir, tehlil, Subhanallah gibi, bu yüce kelimelerin herhangi biriyle olur farz yerine gelir. Sünnetleri; taharet, dikilmek, yüz, cemaate yönelik olmak, Euzu Besmele okumak, duyacak derecede olmak, hamd ile başlamak, övgüde bulunmak, Yüce Allah’ı övgüde bulunmak, şehadet, salavatı şerife, vaaz, nasihat, Kuranı Kerim okumak 3 kısa veya bir uzun ayet 2. hutbeye tahmid, salavat, Allah’ı övgü ile başlamak, erkek kadın hepsine dua etmek, tıval-i mufassaldan bir sure kadar 2 hutbeyi de hafif tutmak, uzatmak mekruhtur. İki hutbe arasında oturmak yine bunlar da birer birer sünnettir. Fethu’l Kadir de nasihat, şehadet, salavat vesaire hutbenin kısa, namazın uzun olması, fıkıh ve sünnettendir denmiştir. Halife Hz. Hamza, Hz. Abbas’ın anılması da müstahsen güzel sayılmıştır tecnis de ve Hindiye de geçer. Zahidi hatibin ehil olması hutbenin şartıdır, hutbeye çıkınca ne salat ne kelam yoktur, namazda haram olan hutbede de haramdır. Hutbeyi dinlemek vaciptir. Hürriyet, emniyet, hükümet, iznian gibiler cumanın şartlarındandır. Evet, kıymetli dostlar sizlere kısa özetli olarak öz olarak not veriyoruz. (Yedullahi meal cemaati) Cebrail (A.S) bana diyor ayna ile geldi diyor Peygamberimiz, bu cumadır dedi ümmetine bayramdır dedi. Güllerin Efendisi yevmü’l mezit’dir, bereketli gündür. Allah her cuma 600 bin kişiyi ateşten uzaklaştırır. Mekke’yi, Ramazan’ı Şerif’i, cumayı faziletli kıldı. Cuma günü ölene şehit sevabı yazar, kabir fitnesinden korur, Kurban ve Ramazan bayramında fazilet bayramından da faziletlidir. Cuma gibi bir güne güneş doğmadı, batmadı, yer gök 6 günde yaratıldı, maddenin bu duman cisimle cisimlerin teşekkülü, yerin gökten ayrılışı, yer kabuğu, dağlar, nehirler, hayatın başlangıcı, nebat hayvan, insanın yaratılışının tekâmül devri yani cuması sonra arşın istivası faaliyet devri ki Âdem (AS) cuma günü yaratıldı.

 

Dakika 25:05

 

O gün cennete kondu, Âdem’in mayası onda toplandı, cuma da eşref-i saat var, ona rastlayanın dileği de kabuldür. Efendimiz (ASV) hutbede iken bir Arabi kuraklıktan şikâyette bulundu, Peygamberimiz elini kaldırdı öbür cumaya kadar yağdı da yağdı, her taraf su altında kalınca (Allahümme havvalina) dedi yağmur başka yerlere yayıldı, yine cuma günü gusül ile ilk gelene daha önceki dersimiz de söylediğimiz gibi derecenin büyüğü sevabın büyüğü verilmektedir. Cenabı Hak cumayı hakkıyla kılan faziletine eren bahtiyar kullarından eylesin.

 

26:19

 

(Visited 201 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}