Tefsir 240-01

240- Tefsir Ders 240 hayat veren nurun keşif notları

240- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 240

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

İblîsin birâderinin adına da mürre denmektedir. (Yâ Ebâ mürre) bu da iblîsin birâderi ve bunun da görevi bulunmaktadır. İblîs buna da görev veriyor ve her insanın sapıtılmasında bütün şeytanlar seferberdir. Bunların karşısında Allah’ın hidâyeti vardır, lütfu keremi vardır, fazlı vardır, refâkati vardır ve melek orduları vardır insanoğluna hizmet eder. Kur’an-ı Kerim vardır ve âlimler vardır, gerçek hakîkî Müslümanlar vardır, ilim vardır, irfân vardır, Rahmânî kuvvetler güçler vardır. Onun için îmânlı insanlara Allah’a itaat eden, Kur’an’ın emrini yerine getiren Kur’an-ı Kerimle, hak ilim irfânla hareket edenler gerçek ilme, şeriat ilimlerine şahit olanlar şeytanın kalbe getirdiği her vesveseyi anlarlar ve ret ederler. Hakîkî Müslümana şeytanlar ve sihirbazlar ve diğer şer güçlerin te’siri olmaz. Yalnız gerçek Müslüman olmalı gerçek îmân, gerçek ilim, irfân ehli olmalı veya gerçek ilim irfân ehliyle sağlam kaynaklardan bilgi edinmek gayreti içinde olmalı, güzel ahlâk ve Amel-i Sâlih sahibi olmaya çalışılmalıdır. Yoksa şeytanların gücü yetmez. Şeytanlara insanlar kendi hizmet ederler kendileri uşaklık yaparlar Allah’tan, Kur’an’dan uzaklaşan zaten şeytanla beraberdir. Bunda şek şüphe yoktur dersimizin ilerleyen saatlerinde bunları göreceksiniz Kur’an-ı Kerim’de. Kur’an’dan kim göz yumar gaflet eder duymamazlıktan gelir Kur’an ile irşâd olmazsa Allah onlara özel şeytan musallat ediyor. Her günahın bir belâsı var. Kur’an’dan uzak kalmanın, anlamamanın, dinlememenin ayrı belaları var hattâ belaların kaynadığı yer oradan başlıyor. Mutluluğun kaynağı da oradan başlıyor. Kur’an-ı Kerim’i iyi anla iyi dinle onun için derslerimiz hayat veren nurun gerçek dersleridir. Kur’an, sünnet, icma, kıyas gerçek İslam’ın hak kaynaklarıyla size hayat veren nuru ve onun keşfiyle ilgili notları vermeye devam ediyoruz. Asîl kaynağımız Kur’an-ı Kerim’dir Kur’an’ın tümünü sizlere özlü olarak vermeye devam ediyoruz.

(Visited 69 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}