Tefsir 252-01

252- Tefsir Ders 252 hayat veren nurun keşif notları

252- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 252

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Çok kıymetli dinleyenlerimiz,

Yüce anlamını verdiğimiz âyet-i kerimelerinde birde onlara âit kâşif notlarıyla ilgili rivâyette ve dirâyette sağlam esaslara dayanan, sağlam bilgilerle hayat veren dersimiz devam etmektedir.

Nuh (AS.) hepinizin bildiği gibi putperest bir kavme karşı ilk defa peygamber olarak gönderilmiş bir ikinci Âdem sayılabilecek bir peygamberdir (AS.). Putperest bir kavme gönderilmiştir. Nitekim o kavim o peygamberi dinlemedikleri için helâk olmuşlardır. Hepinizin malumu o kavim suya gark olmuştur ve Cenab-ı Hak Nuh’un gemisini ona emretmiş, yaptırmış inananlar gemide kalmışlar diğerleri batırılmıştır, helâk olmuştur. Burada İslam bütün insanlığı ezelî, ebedî ezelden gelen ebede giden Allah’a giden İslam işte kurtarıcı gemi bu gemidir, İslam’dır, Kur’an-ı Kerim’dir. Bununda mükemmel mi mükemmel o İslam gemisinin kaptanı Hz. Muhammed’dir (A.S.V). Müslümanlar da ne kadar inanan insanlar varsa işte bu gemidekiler de yolculardır. Bütün diğerlerinin hepsi İslam gemisine binmeyeler helâk olacaklardır. Yazık olur! Çünkü Cenab-ı Hak kendini kabul etmeyen insanları kendi şeriatını kabul etmeyenlerin cezasını adâletiyle vermektedir. Kendine itaat eden İslam, îmân ve O’nun nizamını kabul eden herkesin kurtulacağını Allah vaat etmiştir (C.C). Allah ne dediyse o doğrudur. İşte İslam o doğruların bizzat kendisidir, Kur’an-ı Kerim’de onun bizzat anayasasıdır, değişmez ilâhî kânûnlardır.

İshâk (AS.), Yâkup (AS.) İsrâil peygamberlerinin aslını teşkil ederler ki Dâvûd ve Süleyman’a da mülk ve saltanat verilmiştir. Eyüp (AS.), Yusuf (AS.) da güzel sabır verilmiştir, Eyüp (AS.), Yusuf (AS.) da sabır örnekleri vardır. Mûsâ ve Hârun Aleyhimisselâmlara da kitap verilmiş, şeriat verilmiş, ezici bir güç ile Firavuna karşı hakkı savunmuşlardır. İşte Mûsâ da ve Hârun’da da Firavuna karşı büyük bir mücadele görmekteyiz.

 

 

(Visited 42 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}