HadısŞerifKülliyatı 26-01

26-Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 26

  • Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 26

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

 

Elhamdülillahi rabbil alemin vesselatu vesselamu ala rasulina muhammed’in ve alâ âlihî ve sahbihi ecmain euzu billahissemiil alimi mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefkıhı ve nefsih’’

 

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; hadisi şerifler külliyatından keşif notlarımız devam ediyor. O şanlı Peygamber (A.S.V) veda haccın da şunu buyurdular; İbni Ömer (R.A) Hazretlerinden rivayet ediliyor Buhari Müslim Ebu Davut gibi zatı muhteremler de sahih eserlerine almışlardır. O Allah’ın rahmet Peygamberi (A.S.V) ey ahali hangi ayın hürmetçe daha ileri olduğunu biliyor musunuz? Buyurdular, oradaki hacılar topluluğu şu için de bulunduğumuz ay değil mi? Dediler. O şanlı Peygamber (A.S.V) peki hangi bölgenin hürmetçe daha önde olduğunu biliyor musunuz? Buyurdular. Yine hacılar topluluğu şu yerler değil mi? hac edilen mukaddes yerleri kastederek cevabını verdi. Sevgili Peygamberimiz yine pekâlâ hangi günün hürmetçe daha üstün olduğunu biliyor musunuz? Buyurdu. Yine toplum ora da şu için de bulunduğumuz gün değil mi? Diye şöyle devam etti, öyleyse bilin ki yüce Allah’u Teâlâ Vetekaddes Hazretleri sizlere meşru sebep dışın da kanlarınızı, mallarınızı, namuslarınızı, ırzlarınızı haram kılmıştır. Tıpkı şu belde de, şu ayda şu günümüzü haram kıldığı gibi buyurdu. Sevgili Peygamber efendimiz devam ederek duydunuz mu? Tebliğ ettim mi? Oradaki Hüccacı Müslimin evet cevabını verdiler. Sakın ha dedi Peygamberimiz bu cümlesinden sonra haccet-ül veda da, veda haccın da, sakın ha benden sonra tekrar küfre dönüp birbirinizin boyunlarını vurmaya kalkmayın buyurdu. İşte kıymetliler; cihan Peygamberi o nur saçan iki cihan da insanlığı kurtaran Peygamber bu gerçekleri veda haccında dile getirdi. Yine sevgili Peygamberimizden gelen haberler de bu veda haccı bir, bir anlatılmıştır. Kıymetli efendiler; Peygamber efendimiz buyuruyor; zaman döne, döne yüce Allah’ın arzı ve semâvâtı yarattığı gündeki düzenini tekrar buldu. Sene 12 aydır bunlardan dördü haram aydır.

 

Dakika 5:04

 

Haram aylar da üç tanesi peş peşe gelir, Zilkade Zilhicce ve Muharrem, bir de cumadi ve Şaban ayları arasın da yer alan Mudarlılar’ın Recebi. Resulullah (S.A.V) sordu bu ay hangi aydır? Diye buyurdu. Dediler Allah’ın bizzat kendisi ve Resulü iyi bilir dediler. Bu zilhicce değil mi? Dedi. Oradaki topluluk evet dediler. Peki, burası neresidir? Buyurdu. Yine Allah ve Resulü daha iyi bilir cevabını verdik diyor. Burası haram bölge değil mi? Dedi. Evet dedik. İçinde bulunduğunuz gün nedir? Yine Allah ve Resulü bilir dedik. Kurban günü değil mi? dedi. Bilin ki kanlarınız mallarınız ve ırzlarınız birbirinize kesinlikle haramdır, tıpkı bu yer de bu ay da şu gününüzün haram olması gibi. Rabbinize kavuştunuz zaman sizi yaptıklarınızdan hesaba çekecek, sakın benden sonra birbirinizin boyunlarını vurup vuran kâfirler olmayın. Bu söylediklerimi duyanlar duymayanlara ulaştırsınlar bazen söz kendisine ulaştırılan kimse ulaştırılan sözü bizzat dinleyenden daha iyi beller. Tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? diye 3 defa söyledi bu hüccacı Müslimine, hepsi de evet cevabını verdiler. Yarabbi şahit ol, şahit ol yarabbi, şahit ol yarabbi diye o da Cenabı Hak’ka yalvarışta bulundu. Bu hadisi şerifi de Ebu Bekre Nüfeyl İbnu Haris es-Sakafi (R.A) rivayet ediyor yine Buhari, Müslim, Ebu Davud da kayda almışlardır. Evet, kıymetliler; üç şey vardır ki bir Müminin kalbi onlara karşı ebediyen ihanet etmez. Bunu da Rezin rivayet ediyor. Ameli sırf Allah için yapmak, idareyi elin de tutana karşı hayırhah olmak, Müslümanların cemaatine katılmak çünkü onların duaları cemaate dâhil olanların hepsini içine alır. Zaman döne döne Allah’ın arz ve semâvâtı yarattığı gündeki düzenini tekrar buldu. İşte kıymetliler; Allah’ın emrettiği gibi Peygambere gerçek tabi olanlar hareket ederlerse, Allah’ın emirlerine riayet ederek, işte düzen bozulmadan devam eder yüce İslam gerçek düzeni kurmuştur. Hem de yerdeki gökteki kurulan düzenin aslı esası İslam düzenidir. Çok kıymetli ve muhterem efendiler; yine sevgili Peygamberimiz Ebu Hureyre’den gelen rivayette her çocuk fıtrat üzerine doğar.

 

Dakika 10:02

 

Şu ayeti okuyun dedi yüce Allah’ın yaratılışta verdiği fıtrat ‘’Rum Suresi’nin 30 Ayeti Kerimesi’’ yine sevgili Peygamberimiz çocuğu anne ve babası Yahudileştirir veya Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirir, tıpkı hayvanın doğurunca azaları tam olarak yavru doğurması gibi. Siz kesmezden önce kulağı kesik olarak doğmuş hayvana rastlar mısınız? Evet, sevgili efendiler; bunu da Buhari, Müslim eserlerine Muvatta, Tirmizi, Ebu Davud eserlerine almışlardır. Bir başka rivayette doğan hiçbir çocuk yoktur ki konuşmaya başlayıncaya kadar şu din üzere olmasın, yani her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Onu İslam dışın da yetiştirenler analar babalar okullardır veya başka sebepler de olabilir. Sen İslamiyet’i iyi öğren, iyi öğret tüm insanlığa yapılacak en büyük iyilik ebedi iyilik işte budur. İslam’ı öğren doğru öğren doğru öğret. Buluğa ermeden 3 çocuğu vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki Cenabı Hak çocuklara olan rahmeti sebebiyle onu cennete koymamış olsun. Kimse kimsenin günahını çekmez, biz Peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. ‘’İsra Suresi Ayeti Kerime 15’’ Evet, kıymetliler; bura da şu bölüme de yer verildiğini görüyoruz. Ey Allah’ın Resulü dediler o dinleyenler küçükken ölenler hakkın da ne dersiniz? Cennetlik mi, cehennemlik mi? Diye sordular. Peygamber efendimiz (A.S.V) şu cevabı verdi; yaşasalardı nasıl bir amel işleyeceklerdi Allah daha iyi bilir. Evet, işte bura da ve benzeri rivayetlerde de bu Allah’a kalmış bir iştir, yalnız gelen müjdelerin çoğun da akıl baliğ olmadan ölen çocuklar küçük yaşta ölen çocukların cennetlik olacağına dair de rivayetler bulunmaktadır. Bunun içeriğini aslını esasını ancak Allah’u Teâlâ bilir işin esası bu. Yine Ebu Hureyre’den gelen rivayette Mümin mütemadiyen rüzgârın eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer. Mümin devamlı belalarla baş başadır. Münafığın misali de çam ağacı gibidir, kesilip kaldırılıncaya kadar hiç ırgalanmaz. İşte görüyorsunuz Müslümanın başına hangi musibet gelse, düşse kalsa yine Müslümanlığını korur imanını korur. Onun için Müslüman bu çileleri çeker ama yine Müslümandır sabretmesini Allah’a tevekkül etmesini iyi bilir. Bunu da Buhari, Tirmizi, Müslim gibi zatı muhteremler muhaddislerimiz rivayet etmişlerdir.

 

Dakika 15:06

 

Evet, kıymetliler; mümin yaprağını hiç dökmeyen yeşil bir ağaca benzer. Bu hurma ağacıdır, işte mümini Cenabı şanlı Peygamberimiz bu ağaca benzetmiştir. Yüce Allah bize diyor iki tarafın da iki ev bulunan bir doğru yolu misal veriyor, iki sur da denmiştir bu iki ev yerine, bu evlerin açık olan kapıları vardır. Bu evlerin açık olan kapıları vardır, kapıların üzerinde de perdeler çekilmiştir, biri yolun başın da biri de onun yukarısın da durmuş iki davetçi gelip geçenlere şu daveti okuyorlar; yüce Allah cennete çağırır dilediğini doğru yola eriştirir. Yolun iki yakasındaki kapılar ise yüce Allah’ın hududu yani yasaklıdır. Hiç kimse perdeyi açmadan bu yasaklara düşmez, kişinin yukarısındaki davetçi Rabbisinin vaizidir. Yani nasihat ediyor İslam’ı hatırlatıyor, İslam’ı anlatıyor bu vaiz olan kişi, doğru yol İslam’dır, İbni Mesut hazretlerinden geliyor bu haber de. Kapılar Allah’ın haramlarıdır, perdeler Allah’ın hudududur yani yasaklarıdır, yolun başındaki davetçi Kur’an’ı Kerim’dir bunun yukarısındaki davetçi her müminin kalbin de yerleştirilmiş olan bazen vicdan, bazen sağduyu diye ifade edilen hakkaniyet anlayışıdır. Hakkaniyet duygusudur ki buna bazı hadisi şerifler de ‘’Lümme-i Melekiye’’ de denmiştir. Buna Vaizullah’tır yani kişinin kalbin de durmadan sana vaaz eden biri vardır. İşte o Kuran’ı bilen, İslam’ı bilen ona inanan kalbin için de bir hilim meleğidir. Bunların fevkin de yer alan bir davetçi kul bu kapılardan birini açmak istediği zaman şu ihtiyarı yapar, sakın onu açma! Eğer açacak olursan o yasağa girersin. Bu nasihatler hep yapılıyor. Kura-ı Kerim bunları insanlara Peygamberimizin diliyle âlimlerin dili ile anlatarak vaaz ederek geldi, bir de kalpte hilim meleği vardır o da durmadan İslam’ı sana anlatır. (Allahümme elhimni rüşti ve gıni şerra nefsi) bu duayı çok oku. Yine Ebu Hureyre hazretlerinden gelen haber de İslam garip olarak başladı tekrar başladığı gibi garip hale dönecektir gariplere ne mutlu bunu da Müslim ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Buna çeşitli manalar verilmiştir. Evet, kıymetliler; İslam dini doğduğunda da yayıldığında da kemale erdiğinde de bütün garipleri kurtararak geldi. Gariplerin imdadına yetişerek geldi, zalimlere karşı aslanlar gibi mazlumları kurtarmaya geldi.

 

Dakika 20:10

 

Bütün cihana rahmetiyle yayılarak geldi, insanlığın tümünü kurtarmaya geldi. O garipler öyle garipler ki işte hem kurtulan hem kurtaran garipler. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere Peygamberini doğruluk rehberi Kuran-ı Kerim ve hak din olan yüce İslam ile gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. İşte ‘’Fetih Suresi 28. Ayeti Kerime de’’ bu gariplerin nasıl bir şahlanıp bütün batıl inançların üzerine yüce İslam’ı üstün kılmak için gönderilen şanlı Peygamberdir ve yüce İslam üstünlüğünü rüştünü 15 asırdır ispat etmiştir. Yeryüzün de mevcut topraktan veya yünden yapılmış bir her eve Allah mutlaka İslam’ın mesajını ulaştıracaktır. O mesaj girecektir her eve, bu bir kısmını aziz bir kısmını da zelil kalacaktır. Allah’ın hidayet nasip ettikleri ona isteyerek dâhil olup izzet bulacaklar, hidayete ermeyenler ise zorla tabii olarak zelil olacaklardır. Bu din gece ve gündüzün ulaştığı her yere mutlaka ulaşacaktır. Yüce Allah onun girmediği topraktan veya yünden yapılmış çadır hiçbir ev bırakmayacaktır. Bu giriş bir kısmını aziz bir kısmını da zelil kılacaktır. Yüce Allah İslam’a izzet, küfre de zillet verecektir. En yüksek gür seda İslam’ın sedası olmuştur ebediyyül olacaktır. Evet, kıymetli efendiler; işte Ahmed Bin Hanbel’in rivayet ettiği Müsnedin de gelen Peygamber müjdesidir bu okuduğum hadisi şerifin meali. Evet, İslam dinini iyi anlamak iyi kavramak gerekiyor, geçmişine geleceğine de iyi bakmak gerekiyor. Allah’a inanan insan da ebediyülebet ümitsizlik olmaz, korkaklık pısırıklık olmaz. Müslümanın tek korkusu Allah korkusudur, bütün sevgileri kuşatan sevgi de Allah sevgisidir. Allah için sevgi Allah sevgisinin içindedir. Evet, sevgili efendiler; sizlere İnşaAllahu Teâlâ derslerimiz hadis külliyatından bütün mevcut olan hadislerin tamamından keşif notları vermeye devam edeceğiz. Cenabı Hak içiyle dışıyla Mümin ve Müslüman olan, için de dışında iman ve İslam’ın nuru parlayan iki cihan da aziz olan, insanlığın tümünün hayrına çalışan, Allah’ın rızasına ve cemaline ulaşan o bahtiyar kullar zümresine ilhak eylesin.

 

Dakika 25:11

 

(Visited 83 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}