hadisvetasavvuf 26-01

26- Hadis ve Tasavvuf Ders 26 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 26

 

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Kıymetli dostlarımız; konumuz zekâta gelmiştir Sevgili Peygamberimizin de zekât hakkında neler söylediğine bir bakalım bu konuda da irşat notlarını hadisi şeriflerle vermeye çalışalım ilgili ayeti kerimeler ile beraber. Zekât biliyorsunuz ki zenginden malı belli miktarda almak yoksullara vermektir, zekât sözlükte bereket, temizlik, üreme, çoğalma, artma, övme anlamlarına gelir. Dinimizde zekât şöyle tarif edilir; belli mal türlerinin belli bir bölümünü dinimizde zenginin zengin sayılan Müslümanların Allah’u Teâlâ’nın belirlediği bir kısım Müslümanlara mülk olarak vermeleridir. Zenginden mal belirli miktarda alınır fukaraya verilir, kayıtsız şartsız bu olmazsa olmazlardan bir emirdir. Bu mutlaka yerine getirilmelidir. Cenabı Hak bize hangi nimetleri vermişse biz de onların zekâtını vermeliyiz. Şirketlerin biliyorsunuz zekâtı var ve onların ana sermaye ve kar payları bunların kar paylarından zekâtları verilir. Ticaret mallarının hepsinden zekât verilir, bina ve sanayi tesislerinden zekât verilir dolayısıyla zekâtı verilmeyen mal ateşten bir kişiyi yakan damgadır o mal ateş olur kişiyi yakar, herkes aklını başına almalıdır. Cenabı Hak Ali İmran suresi 180’de (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) ila ahir. Allah’ım kereminden verdiklerini infakta cimrilik gösterenler sanmasınlar ki o kendileri için hayırlıdır sanmasınlar, tersine bu onlar için pek fena şerdir, cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Yerlerin ve göklerin mirası Allah’ındır, tüm yaptıklarınızdan Allah haberdardır. Tevbe Suresi 35’de (يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾) Kişinin serveti paraları cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları yanları ve sırtları dağlanacağı gün işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir, bunların azabını tadın denecektir ve azaba tabii tutulacak. Yine Tevbe suresi 103. Ayette (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) onların mallarından sadaka zekâtları al, bununla onları temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin, onlar için dua et, çünkü senin duan onlar için sükûnettir yatıştırır Allah işitendir bilendir.

 

Dakika 5:01

 

Zariyat suresi 13’te (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾) O gün onlar ateşe sokulurlar, muttakiler Muhsinler cennetteler, gece az uyurlardı seherde istiğfar ederlerdi, mallarında muhtaç yoksullar için bir hak vardır (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾) sadakaları açıktan verirseniz ne ala, gizli verirseniz daha hayırlıdır Allah da günahlarınızı örter Allah (CC) yaptıklarınızı bilir. Bu da Bakara suresi 271. ayeti kerimenin kısa öz anlamından bir hatırlatma yaptık. Kıymetli dostlarımız; işte gerçekler ortada malın zararı zekâtla önlenir, hastalık zekâtla şifa bulur, dua ile belalar önlenir, zekât veren Allah’a Resulüne iman etmiş olur, büyük günahlardan korunarak zekât verenler Hazreti Muhammed’e komşu olurlar. İmamı Azam her şeyden azından çoğundan öşür verilir der. Dolayısıyla diğerlerinin değişik görüşleri vardır, her şeyden az veya çok diyor İmamı Azam azdan az, çoktan çok zekât verin öşürleri verin diyor, diğerleri bir ton bir tona ulaşınca öşür verilir demişlerdir, masrafından onda bir masraftan yirmide bir masraftan sonra demişler. Tabii bunlar fıkhi konular inşallah bunlar hadis-i şeriflerde ki irşat notlarımızdan sonra bir de sizlere Mevla’nın lütfu keremi ile fıkhi konularda da bilgi vermeye okumaya okutmaya çalışacağız. Ziynetinin altın gümüş zekatını vermeyenin kendisi ateşten levhalarla yakılır, develerin sığırların davaların atların ayakları altında 50000 yıl sene mahşerde çiğnenir, azap devam eder bu azaptan sonra da cehennem azabı devam eder, kişinin malı ateşten ejderha olur, kimisine ateşten levhalar olur, alnı sırtı yanları dağlanır, o ateşten ejderha 2 benekli başının tüyleri dökülmüş bu ejderha boynuna sarılır, kolunu yutar, kimisinin alt ve üst dudağından ısırır şiddetli azap devam eder, fukaranın hakkını kimse yemesin başına gelecekleri iyi düşünsün. Hz Muhammed’in dili ile şunlara lanet edilmiştir; faiz yiyene yedirene şahidine kâtibine dövme yapana yaptırana hülle yapana yapılana zekâtı sadakayı geciktirene mürtetlere lanet edilmiştir. Şunlar da cehenneme ilk girenlerdendir. Zalim idareciler zekât vermeyenler kibirli fakirler zekât vermeyenin ibadeti kabul değildir.

 

Dakika 10:00

 

Farziyyetini inkâr ederse zekât kul hakkı olduğu için ibadetleri yanına kalmaz hak sahiplerine gider demektir burada tevil vardır, bir gün ekip öbür gün biçenleri gördüm onlar mücahitlerdir dediler. Kafası kayaya çarpılarak kafası kırılanları gördüm onlarda namaz kılmayanlardır dediler, cehenneme koşanları gördüm onlarda zekât vermeyenlerdir dediler. Tevbe Suresi 35’de geçtiği gibi. Şunlar felaket sebebidir zina yeni hastalıkların çıkmasına sebep olur, zekât verilmezse kıtlık ve buhran zuhur eder, ölçü ve tartı da haksızlık olursa geçim sıkıntısı ortaya çıkar. Allah ve Resul’üne verilen söz yerine gelmezse düşman musallat olur. Kuran-ı Kerim ve sünnet-i şerif’le hükmedilmezse anarşi öldürme çekişme zuhur eder. Efendimiz (ASV) kızı Fatıma’ya (RA) bileziklerin ve zincirlerin yerine ateşten halkalar takılır kızım zekâtını ver dedi, Hz. Fatıma zinciri sattı hemen köle Azad etti, Hz. Fatıma Hz. Ali zengin kimseler değildiler. Zekât memurları, dürüst memur mücahit sevabı alır hem de zekât veren gibidir, zekâta ihanet eden zekât memurları ateşler. Emanetler sırtına yüklenir mahşere getirilir, bunların duası kabul olmaz, cennete giremezler, zina edenlerin sihir yapan ve yaptıranların da duası kabul olmaz, onun için ticaret malları toprak ürünleri mal ve hayvan ürünleri madenler deniz ürünleri amber ve diğerleri hayvanlar atlar sanayi mallarından zekâtlar verilir. Yüce Allah ibret olsun diye geyiği konuştu konuşturuyor; geyiği avcı yavrulu geyiği yakalıyor geyik dile geliyor; yavrularımı emzirip geleyim diyor gelmezsem zekâtı zekâta ihanet eden memura yapılan azap gibi bana da azap edilsin diyor. İdareciler görevini kötüye kullananlar şöyle derler saçlarımızdan Süreyya yıldızına asılı olsaydık da cehennemin bu azabını görmeseydik idareci olmasaydık görevimizi kötüye kullanmasaydık derler. Bunlar cehennemde veyr taşına inerçıkarlar. İleride amirler şer memurlar tayin ederler. Onlar namazı geç kılarlar, o devirde sizden kimse zalim amir, zalim memur ve zalim veznedar, zalim polis olmasın camilerle cemaate devam edin zalimlerle beraber olmayın. Yüce İslam da dilencilik yasaktır, bina vergisi, nakil vasıtaları gelir getiren maaş, ücret, serbest meslek, meslek kazançları, hisse senedi.

 

Dakika 15:02

 

Nominal değeri üzerinde yazılı değeri ihraç değeri. Bunlar hesap edilir her malın zekâtı verilir piyasa değerine bakılır, vergi çoğunluk zekât yerine geçmez, zekâtlar ayrıca verilmelidir vergilerde o nispette verilmelidir, zekâtlar da verilmelidir. Kıymetli dostlar; dilenciler yüzlerinin eti soyulmuş olarak ilahi huzura getirilirler. Yine fakir gelmiştir bunlar orada ateş yerler, dünyada fakirdir dilenci mahşere de fakir gelir. Çünkü İslam’da dilencilik yasaktır, akşam sabah yiyeceği olan dilenmez buyrulmuştur. 50 dirhemi olan zengin sayılmıştır. Efendimiz (ASV) bizden biat alırken Allah yolunda kimsenin kınamasından korkma kimseden bir şey isteme diye bizden 7 defa söz aldı Allah’ı şahit tuttu, aşırı fakirler felaketzedeler diyet ödeyenler hariç tutuldu. Veren el yedi ulya, alan el gereksiz yere alan el 7 süfla, Cibril-i Emin şöyle dedi; öleceksin amelinin karşılığını göreceksin sevdiklerinden ayrılacaksın, gece ibadeti ile kimseye muhtaç olmamakla seni yükseltir buyurdular. Bunları Efendimizin şahsında tüm insanlığa söylediler. En hayırlı kazanç el emeğidir bu ve Davut Aleyhisselam elinin emeğini yerdi, azığını sırtına sarardı kimsenin emeği karışmasın diye, derdini ihtiyacını Allah’a arz et başkasına el açma zoraki verilen de ateştir. Birisinden istedin zoraki aldın bu ateştir, sana zoraki verilen de ateştir, istemeden verilen elbette ki istemeden sana verilenler peşinden gelenler Allah’tan gelen rızıktır Allah’ın lütfudur. Allah rızası için senden bir şey isteniyorsa meşru bir engel yoksa istenileni verin, vermeyen rahmetten uzaklaşır rızayı ilahiyi gözetmenler en şerli kimselerdir, dilenci ve Hızır (AS), dilenci bir gün Hızır olan yani Hızır’dan Allah için bir şey istiyor ve o da Hızır (AS) buna karşılık Hızırlığını gösteriyor. Sadakanın fazileti, kim bir sadaka verirse onu Allah kudret eli ile alır dağ gibi büyütür. Hayrın sahibi hazırlayan hizmetli cennet ameli işler bir ekmek parçası bile Uhud Dağı kadar büyütülür. Buluttan bir ses geliyor falanın bahçesini sula, hikmeti araştırılıyor mahsulü bu bahçe sahibi üçe bölüyor, birincisi fakirlere, ikincisi halkına, üçüncüsü araziye.

 

Dakika 20:02

 

Sadaka günahı yok eder, belayı def eder, ömrü uzatır, Allah gazabını, Allah’ın gazabını söndürür, çirkin ölümün 70 çeşidini önler. Gece gizlice sadaka veren riyadan kaçınarak sadaka verenin bak ne oluyor sadakası kabul ediliyor ve iyilik ettiği insanlar da kötü alışkanlıklarından vazgeçiyorlar. Sadaka kabir azabını önler, mahşerde gölgedir 70 şeytanı perişan eder, 70 kötülük kapısını kapatır, bela sadakayı geçemez, gücü yettiği halde iyisine gücü yettiği halde iyisine, çoğuna kıyamayıp vermeyene sen isteseydin daha iyisini verebilirdin denecektir. Bir dirhem 100000 dirhemi geçiyor, iki dirhemi olan yarısını veriyor 100000 dirhem verenin 200 bin dirhemden fazla malı vardı, o yarısını veremedi denecek,  rahibin birisi 60 sene ibadet ediyor sonra 6 gece zina ediyor, zinası sevaplarından ağır geliyor. İşte kurtuluşu için sadaka aranıyor, kuvvetli öfkesini yenendir kuvvetli kimdir öfkesini yenendir, zürriyetli kimdir çocuğu ölendir, fakir ise malını hayra harcamayandır, zengin malını hayra harcayandır, fakir cimrilerdir malını hayra harcamayanlardır. Yüce İslam, Şanlı Kur’an, nurlu sünnet ile nur saçmaya devam ediyor.

 

Dakika 22:52

 

(Visited 114 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}