Tip 27-01

27- Tıp İlmi Ders 27

HAYAT VEREN TIP İLMİ DERS 27

Kıymetli izleyenler, yüce İslam’ın tıp sahasından keşif notlarıyla derslerimiz devam ediyor. Yüce Allahın yüce nimetlerinin sayısız faydalarından bahsetmeye çalışıyoruz ki bizim anlattıklarımızdan daha çok faydası, daha çok devası, gıdası ve düğüm, düğüm yaradılış sebepleri bulunmaktadır, hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Bizim anlattıklarımızdan pek çok daha fazla faydaları bulunmaktadır, insanoğlunun bunların hepsini keşfetme şansına sahip değil. Bizim İslam tıbbının diğer tıplardan çok yüksek ve çok kıymetli oluşu kuranı kerime dayanması sahih sünnete Allah ve Peygamberin vahyine dayanmasıdır. Onun için diğer tıplar zan ifade ederken, yüce İslam tıbbı kesinlik ifade eder, ilmel yakin bir tıp sahasıdır, oradan sizlere aczimizle keşif notları veriyoruz, biz bilelim başkası bilmesin demiyoruz, rant peşinde hiç koşmuyoruz sadece ve sadece insanlık alemine Allah rızası için faydalı olmaya çalışıyoruz. Kendi hazinelerimizi, ilim bilgi hazinelerimizi ümmeti Muhammed’le paylaşmak istiyoruz. Bizde olan iyilikler ümmeti Muhammed ede faydalı olsun diye çalışıyoruz, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır diyen Peygamber efendimizdir. Allahın rızasını kazanmak ise ebediyülebet tükenmez sermayelerin hepsini kazanmak demektir bütün gayemiz ve çabamız yüce Allahın rızasını kazanmak olmalıdır. Bunun için çırpınıyoruz Allah riyadan tüm kötülüklerden bizleri mümin dostlarımızı korusun. Bu nimetlerden biriside kalbe kuvvet veren nimetlerden biride elmadır, şuruplar yapılır evhama vesveseye karşı faydalıdır, reçeli de yapılır ekşi elma unutkanlık verir. Peygamber (a.s.v) efendimiz, turunç ve kırmızı elmayı çok severdi. Evet, tabi kırmızı elmanın tatlısı da var ekşisi de var fakat Peygamber efendimiz tatlıyı tercih ediyordu fakat her nimet kendi açısından güzeldir. Yine çocuk için en kıymetli gıda anne sütüdür, bunu da unutmayalım hiçbir gıda anne sütünün yerini tutamaz hamile kalma ihtimalide azalmış olur, gebeliği önleyici bir özellik taşımaktadır, çocuk emzirmek. Bal sütü ve idrarı çoğaltır ağrı ve sızıyı dağıtır mideyi de yıkayıp temizler. Anne sütünde su, yağ, tuz, şeker, madeni tuzlar, süt şekeri diğer maddeler ve kül bulunmaktadır, bunlar yeterli oranda bulunmaktadır.

Dakika 5:08

Su %87’nin üzerinde, yağ ise %4’e yakın, şeker süt şekeri 6 buçuğa yakın, tuz madeni tuzlar 0.%90 diğer maddeler 0.%40 kül 0.%20 gibi oranlarla bulunmaktadır anne sütünde. En çok 2 yıl emzirilir fakat 2buçuk yıl diyende vardır. Yüce Rabbimiz anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirirler bu emzirme müddetini tam olarak yaptırmak isteyenler içindir. Onların anne ve çocuğun emzirme süresince beslenmesi ve giyimi normal bir şekilde çocuk kendisinin olan babaya aittir, hiç kimse gücü yettiği kadarından fazlasıyla sorumlu tutulmaz. Hiçbir anne çocuğu sebebiyle zarara uğratılamaz, hiçbir babada çocuğu yüzünden zarara girmemelidir, baba ölmüş olursa bu vazifeyi yapmak mirasçının görevidir. Eğer anne baba birbirleriyle görüşerek ve aralarında anlaşarak çocuğu iki yıldan önce sütten kesmek isterlerse kendilerine günah yoktur buyrulmuştur. Biz insana anne ve babasını tavsiye ettik annesi onu zahmet üzerine zahmetle taşımıştır, sütten kesilmesi ise iki yılı bulmuştur buyruluyor, yine Cenabı Hak Lokman Suresinde ve bakara suresinde. Talak Suresinde ise boşanan kadınları gücünüz yettiği nispette kendi oturduğunuz evin bir bölümünde oturtunuz, evleri başlarına dar etmek onları evden çıkarmaya mecbur kılmak için kendilerine sıkıntı vermeyiniz. Eğer onlar hamile iseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını veriniz, eğer doğan çocuğunuzu emzirirlerse onlara emzirme ücretlerini ödeyiniz bu hususta aranızda uygun bir şekilde anlaşınız. Eğer buna rağmen güçlükle karşılaşırsanız çocuğu başka bir kadın emzirebilir buyuruyor Talak Suresi Ayeti Kerime 6’da. Evet, kıymetliler yine cenabı hakkın güzelim nimetlerinden biride mideyi aşağı doğru sarkıtan karnı yumuşatan bir nimet ki buda eriktir. Yemeklerden önce yenmesi daha faydalıdır erik şurubu safradan meydana gelen sıtma hastalığına karşı iyi gelir, yumuşaklık verir, susuzluğu giderir, müshil olarak kullanılan katı ve sıvı maddelere karıştırılır. Erkek çocukların ihtilam olması 15 yaşını tamamlamış bulunması kasık ve koltuk altlarında sert, siyah ve kıvırcık kılların bitmesi ergenlik çağına gelmenin bir işareti olarak kabul edilmiştir bu ergenlik çağına gelen çocuklara akil baliğ olmuş demektir.

Dakika 10:00

Kız çocukların ise adet hali görmesi, hamile kalması, ihtilam olması, göğüslerinin çıkması ergenlik çağı işaretlerinden sayılmıştır. Hz. Ali Kerremallahu veche; Peygamber Aleyhisselam’dan işittim şöyle buyurdu, çocuklar ihtilam olduktan sonra artık yetimlik yoktur buyurdular. Yine Said İbni Müseyyib kız çocuğuna namaz ne zaman farz olur diye sorulduğunda, adet kanaması gördüğü zaman demiştir. Erkek çocuğa ne zaman farz olur denildiğinde ihtilam olduğu zaman diye cevap vermiştir. Aişe Sıddıka validemiz (Radıyallahu anha) bir kız ihtilam olduğu zaman annesine farz olan örtünme setri avret ona da farz olur demiştir. Adet kanaması başı açık olduğundan kızcağız evin bir tarafında gizlenmişti Aişe validemizin odasında, yine Hz. Aişe şöyle der, Aişe’nin odasına girdiğinde, Aişe’nin hizmetlisi kızcağız başı açık olduğundan utanarak evin bir tarafına gizlenmişti. Bu durumu gören Peygamber (a.s.v) bu kızcağız aybaşı hali gördü mü diye iaşeye sordu, oda evet diye cevap verince o cihan peygamberi (a.s.v) mübarek sağından bir parça yırtarak kızcağıza hitaben al bununla başını ört buyurmuştur. Hz. Aişe demiştir ki Ebu Bekir‘in kızı Esma Peygamber (a.s)in yanına geldi üzerinde de ince bir elbise vardı, şanlı Peygamber (a.s.v) ey Esma gerçekten bir kadın aybaşı hali görmeye başladığı zaman ondan iki eli ve yüzü dışında bir yerinin görülmesi helal değildir buyurdular. İşte burada da kadınların buluğa erme örtünme ve tesettür hakkında Peygamberimizden gelen haberler. Kasıkları siyah kıl bitirmiş midir? Bakınız dedi Hz. Ömer’de ordu komutanlarına gönderdiği bir emirnamede kâfirlerden koltuk altı ve kasıklarında siyah kıl bitmiş olanları savaş suçlusu olarak onların hakkından geliniz, ergenlik çağına gelmiş olmayanları öldürmeyiniz buyurmuştur. Hz. Ömer’in oğlu Abdullah ise şöyle der, uhud savaşı öncesinde 14 yaşında olduğum için şanlı Peygamber(a.s.v) askere alınmama izin vermedi, 15 yaşında olduğum halde Peygamberin huzuruna getirildim bu defa askere alınmama izin verdi diyor akil baliğ olduktan sonra askerde olabiliyor. Ömer Abdul bin Azize anlattığım zaman İbni Ömer diyor bunu 15 yaşını doldurmamış kimselerden vergi almayınız diye emretti. Netice olarak İmamı servi alt sınırı 14 yaş en üst sınırı ise 18 yaştır, iklim durumuna göre özel yapısına göre değişmektedir ergenlik çağı.

Dakika 15:01

9,18 yaş arasında değişmektedir Müslüman kimse mükelleftir ergenlik çağına gelir gelmez. Buluğa ermiş kızın tesettür emrini yerine getirmesi için Peygamber (a.s) sarığının ucundan bir parça yırtıp ona vermiştir. Çocuklarınız ergenlik çağına girdiği zaman kendilerinden büyükleri sizin odanıza girmek için izin istedikleri gibi onlarda izin istesinler işte Allah size emir ve yasaklarını size böylece açıklıyor, Allah her şeyi bilir ve hükmünde hikmet sahibidir buyrulmuştur. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler hayatın düzenli olduğu zaman esnemek mümkün değildir denebilir, esnemek vücut ağırlığından, usanç ve tembellikten fazlaca yiyip mideyi doldurmaktan, tembellik, gevşekliği ve zihin yorgunluğu getirdiği için hoş karşılanmamıştır. Sevgili Peygamberimiz hiç esnemezdi, ruhundaki yücelik kalbindeki aydınlık, dimağındaki parlaklık onu uyanık ve dinç tutmuştur. O rahmet Peygamberi (a.s.v) sizden biriniz esneyeceği zaman yutkunsun geri çevirmeye çalışsın, sizden biriniz esneyeceği zaman elini ağzına koysun zira zararlı şeyler ağzına girer. Yüce Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez sizden biriniz esneyeceği zaman elinden geldiği kadar onu geri çevirmeye yutkunmaya çalışsın esneyip de hah, hah demesin çünkü böyle yapmanız şeytandandır, şeytan bundan hoşlanır.

‘’Euzu billahimine şeydanirracim bismillahirrahmanirrahim minemzihi venefgıhi ve nefsih euzu billahissemiul aliymimineşşeydanirracim minemzihi ve nefgıhi venefsih bismillahillezi layedurru maasmihi şeyin filerd velafissema vehuvessemiül aliym’’.

Aksırmak bedenin hafifliği hareketin kolaylığı kıllar sebebiyle vücuttaki gözeneklerin genişlemesi yine ve nezle gibi hastalıktan meydana gelir. Aksırmak güzel bir şey esnemek ise kötü bir şey diye dile getirilmiştir. Evet, kıymetli efendiler bu konuda da güvenilir kaynaklarda bunlar bu rivayetler yapılmıştır, kütümü sitte de bunların başında gelmektedir. Fıtratı bozacak şekilde gereksiz estetik ameliyatlarda fıtratı bozuyorsa bunlar yasaktır, organların ameliyatla asıl orijinal şeklinin değiştirilmesine estetik ameliyat denmektedir. Güzellik için burun, çene, göğüs, ameliyatları yaptırmak dişleri inceltip seyrekleştirmek, kaşları inceltmek dövme yaptırmak v.s gibi şeyler yapmak İslam’da yasaklanmıştır ancak fazla parmak fazla diş gibi anadan doğma meydana gelen arızalar ile bir hastalıktan dolayı yapılacak düzeltme ameliyatları bu yasağın dışındadır.

Dakika 20:10

Evet, kıymetli izleyenler en kıymetli gıdaların başında et gelmektedir, İbni Abbas Hazretleri de Peygamber (a.s.v) en çok koyunun kürek etini ön kolları etlerini sevdiğini söylemiştir. Boyun eti ise hem lezzetli ve hem de hazmı kolaydır, sırt eti çok gıdalıdır taze kan yapar en iyi et sırt etidir buyrulmuştur. Etin iyisi haşlama olarak yenilendir, sağ taraf etleri daha hafif ve daha üstündür. Et işkembeden uzaklaştıkça değeri artar, davarları, sığır, koyun, deve ve keçileri de o yarattı, bunlarda sizin için soğuktan koruyucu yünler ve birtakım menfaatler vardır, onlardan bir kısmını da yersiniz buyuruyor Cenabı Hak şanlı Kur’an da (Nahl Suresi ayet 5). Onlara canlarının istediği meyve ve et den bol, bol verdik veririz buyuruyor (Tur Suresi 22. Ayeti Kerime) onlara beğendikleri meyveler canlarının çektiği kuş etleri saklı incirler gibi iri gözlü huriler yaptıklarına karşılık verilir buyruluyor, buda Vakıa Suresi, Mümin Suresi gibi şanlı kuranın surelerindeki ayetler. Yine sevgili Peygamberimiz et dünya ve ahrette yiyeceklerin efendisidir buyurmaktadır. Hz. Ömer eti çok yemekten sakınınız buyuruyor çünkü o şarabın alışkanlık yaptığı gibi alışkanlık yapar, alışır bırakamazsınız demiştir. Hz. Ali (r.a) ise et yiyiniz çünkü et göze ceva verir, vücudu güzelleştirir, güzelliği artırır et, ette meydana gelir her kim kırk gün etyemezse mizacı bozulur demiştir bunların hepsi doğrudur. Eti çok yiyenler için Hz. Ömer uyarıyor, et yemeyenler için de etin yenmesini Hz. Ali öneriyor. İmamı Şafi Hazretleri et yemek zekâyı artırır fakat devamlı yememek lazımdır şarap gibi alışkanlık meydana getirir demiştir. İbni Abbas Hazretleri et yemeyi kendime haram kıldım dedi bunu üzerine yüce Allah; ey iman edenler Allahın sizler için helal kıldığı tertemiz nimetleri kendinize haram kılmayınız, hadde tecavüz etmeyiniz çünkü Allah haddi aşanları sevmez ayetini indirdi. Evet, kıymetliler görüyorsunuz hiç kimse Cenabı Hakkın helal olan meşru olan nimetini kendine haram kılamaz ama az yer, çok yer, yer, yemez o başka. Devamlı et yemek iyi değildir çünkü kan ile ilgili hastalıklara, şişmanlığa, vücut ısısının yükselmesine sebep olabilir, et yemek gönüle ferahlık verir et en kuvvetli gıdalardandır.

Dakika 25:10

Şişmanlatır kan çoğalmasından dolayı kan aldırma ihtiyacı duyar. Et romatizma, tansiyon yüksekliği ve böbrek iltihabı gibi hastalıklar için zararlıdır. Et mafsal miflis ve romatizma hastalıklarını artırır. Eti süt ile pişirip yemek zayıfı şişmanlatır, etin en iyi kısmı boyun eti olup hazmı kolaydır omuz başı ve ön kollarının etleri de boyun eti gibidir. Ön kısmının etleri daha güzeldir yumuşatır vücudu öksürük için daha faydalıdır, sırt etinin lezzeti daha fazladır ciğer et etleri ise iyi olmayıp hazmı zordur vücuda hararet verir kirli kan yapar. Hz. Ömer’in oğlu Abdullah etyemezdi fakat Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman eti eksik etmezdi, hele yolculuğa çıktığı zaman et yemeyi hiç kaçırmazdı. Emevi hükümdarlarından Abdülmelik de çocuklarını terbiye için tabiinden imamı Şabiye teslim ederken şöyle demiştir, bu çocuklara şiir söylemesini öğret ki şeref kazansınlar ve yükselsinler, onlara et yedir ki kalpleri kuvvetlendirsin, saçlarını keski boyunları güçlü olsun, bunları büyük adamların meclislerinde bulundur ki onlara karşı söz söylemeye güç kazansınlar. İmamı Zühri ’de et yemek gözün görme duygusunu kuvvetlendirir demiştir. Koyun eti en kuvvetlisi, koyun etidir bir yaşında ki koyunun etidir güzel kan yapar safralı kimseler için faydalıdır, zihni ve hafızayı güçlendirir, yaşlı ve zayıf koyunun eti ise kötüdür. En iyisi siyah koç etidir burulmuş olan daha kalitelidir, en kıymetli yeri ön kollarının etleridir. Keçi eti sıcak ve kuru mizaçlıdır, yaşlı kimseler için hiç de iyi değildir ve ona alışık olan kimse için ise hiçbir zararı yoktur, en iyisi iki yaşında olanının etidir keçi etlerinden dişi keçinin eti erkeğinkinden daha faydalıdır. Oğlak eti tabiatı yumuşatır uygun bir yiyecektir normal kan yapar, sığır eti soğuk ve kurudur hazmı zordur, çalışan kimseler için uygundur devamlı yiyen kimselerde alaca, uyuz, dermeğe, cüzam, bacak şişliği, habis, tümör, evham etkisini karabiber, tarçın, sarımsak, zencefil gibi baharatlarla gidermeyen kimseler içindir. Basur hastalığını tahrik eder sığır eti, yan etkisi tarçın, zencefil, karabiber gibi baharatlarla giderilmelidir. Sizlere inek sütünü tavsiye ederim diyor Peygamber efendimiz zira ineğin sütü şifa sütünden meydana gelen yağ devadır, yaşlı ve zayıfların eti ise derttir buyurmuştur. Dana eti kıymetlidir en lezzetlisidir mizacı sıcak ve rutubetlidir güçlü bir gıda verir.

Dakika 30:13

İbrahim (As.) misafirlerine semiz dana kebabı ikram ettiğini kuranı kerim haber vermektedir. Deve eti safra meydana getirir ve hazmı zordur kuru, sert ve yağlıdır genç olanı daha iyidir, alışkın olanlar için o koyun eti durumundadır zararlıda olmaz. Tavşan eti normaldir sırt ve butlarıdır en güzel yeri kızartarak yemektir tavşan etini kabızlık yapar idrarı söktürür ve böbrek taşlarını parçalar, tavşan eti kirli kan yapar. Geyik eti en lezzetli olanı, hazmı kolaydır eti en iyi ve lezzetli olanı geyik etidir yaban keçisi olan, balıketi hafıza zayıflığını gidermek için gayet faydalıdır, sinirler, ilik ve kemik için balıketi gayet iyidir çabuk hazım olunur. Kuş etleri tavuk etinin mizacı sıcak ve rutubetlidir havmide hafif gelir zekâyı ve meniyi artırır, sesi güzelleştirir rengi de güzelleştirir, zekâyı da güçlendirir ve iyi bir kan yapar. Yaşlı horoz eti kulunç ağrısına karşı faydalıdır, piliç tabiatı yumuşatır iyi bir kan yapar. Peygamber efendimiz gerçekten sen cennette bir kuşa bakar ve onu arzu edersin hemen o kuş kızartılmış kebap olarak önüne gelir buyurmuştur. Hastalar için ilk tavsiye kuş etidir, yabani kuş etleri kirli kan yapar, keklik eti kabızlık yapar fakat kuvvetli bir gıdadır, serçe kuşu etleri de hararet vericidir, cinsel istek ve arzuyu tahrik eder. En iyisi tavuk etidir, piliç eti daha iyidir yaşlı horoz eti kulunç ağrısının gerçek ilacıdır, en iyisi koyun ciğeridir diğer etlerden ciğer, sirke ve kişniş ile birlikte yenir soğuk algınlığına karşı karaman kimyonu ile birlikte yenmelidir. Ciğerin hazmı ağır fakat gıdası çoktur karaciğer etlerin en mühimi ve en gıdalısıdır. Hamile ve emzikli kadınların hastalıktan yeni kalkmış olan kimselerin yemeleri gereken önemli gıdalardandır diye zikredilmiştir. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler dalak iyi değildir kirli kan yapar İbni Abbas Hz böbrekler idrarın gelip geçtiği yerler olduğu için Peygamber (a.s.v) böbrek eti yemeyi sevmezdi. Mekruh olan 7 şey vardır.

Dakika 35:00

Öd kesesi, idrar torbası felç, vajina, kamış, penis, husyeler, testisler bez ve kan bunlar mekruh olanlar olarak sayıldı. Bu 7 maddeden kan haram, diğerlerinin yenmesi ise mekruhtur, insan tiksinir bunlardan. Evet, kıymetliler bu saydığımız bilgiler bunlar Kütübü Sitte de ve güvenilir İslam tıbbının kaynaklarında bulunmaktadır, onun için sağlam esaslara istinat eden bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Et kurusu hakkında da taze eti sıcak suda sirke ile bir müddet kaynattıktan sonra çıkartıp tuzlayarak güneşte kurutulmasına et kurusu denir, buna kaditte ismi de verilmiştir. Korkma sakin ol zira ben Melik kral değilim şüphesiz ki ben tuzlanıp güneşte kurutulup et yiyen bir kadının oğluyum dedi Peygamberimizden çekinen birisine. Kurbanın etini kurbandan kurbana kadar yiyebilirsiniz buyurdu bu ihtiyacı olan fakirler için. Peygamber (a.s.v) Allaha kavuşuncaya kadar onun ailesi katıkla beraber buğday ekmeğini 3gün doyasıya yemediler, evet kıymetliler Hz. Aişe’den gelen bir haber buda. Et kurusu pastırmadan daha faydalıdır vücudu güçlendirir, kaşıntı meydana getirir, yan etkisi soğuk ve rutubetli baharatlarla giderilir, sıcak mizaçlı kimseler için gayet iyidir, pastırma ise sıcak ve kuru mizaçlıdır kurutucudur iyisi semiz ve rutubetli olanıdır. Yan etkisi süt veya yağ ile pişirilmek suretiyle giderilir, sıcak ve rutubetli mizaçlar için iyi gelir. Hazire ve aside isminde et çorbaları, Peygamber (a.s.v) sizden biriniz çorba yapmak için et satın aldığı zaman suyunu çok koysun zira yiyen kimse çorbanın içinde et bulamaz ise suyundan içer çünkü et suyu iki etten birisidir buyurdular. Ey Ebazer çorba yaptığın zaman suyunu çok koy azda olsa o çorbadan komşularına da ikram eyle buyurmuştur sevgili Peygamberimiz. Kuruntuya vesveseye evham denilmektedir, bunlar asılsız ve içine doğan vesveselerden dolayı çoğunun aslı ve esası yoktur, evham böyle bir rahatsızlıktır. Sevgili Peygamberimiz mümin kimse bununla imtihan olunmaktadır buyurdu yani evham müminin imtihan vesilesinden biridir.

Dakika 40:07

Yine sevgili Peygamberimiz hakikaten böyle bir şey hissediyor musun? Diye sorduğunda evet dediler. Bunun üzerine o şanlı Peygamber işte bu gerçek imandandır buyurdu. Hayır, gönlümden geçen kötü şeyleri konuşmadıkça veya onu yapmadıkça yüce Allah ümmetim için bunları bağışlamıştır da buyurdu. Manevi tedavi uykusuzluktan evham ve vesveseden ve uykuda korktuğundan dolayı Peygamber (a.s) şikâyette bulunmuş. İbnül Muğire oda yatağına yattığın zaman Allahın gazabından, azabından, kullarının şerrinden şeytanların vesvesesinden ve bana yaklaşmalarından Allah’ın tam olan Kur’an’ına sıfatlarına isimlerine sığınırım diye dua et. Eğer böyle dua edersen hiç bir şey sana zarar vermez veremez hatta zararlı yaratıklar sana yaklaşamazlar bile buyurmuştur. Kuran-ı Kerim insanı biz yarattık ve ona kendi nefsinin ne gibi vesveseler verdiğini de biliriz çünkü biz ona şah damarından daha yakınız buyurmuştur. Bunun maddi tedavi yönü de süt, evham, vesvese, kan ve malihulya gibi hastalıklara karşı faydalıdır. Altın tozu, evham, üzüntü, keder, korku, aşk gibi hastalıklara iyi gelir. Vücudu şişmanlatır ve güçlendirir altın tozu, sarısabır suyu faydalıdır, abdest suyundan az bir miktar alarak elleriyle secde organları üzerine serpmek idrar yaptığı sırada elbiseye sıçrayan zerreciklerden dolayı gönlünde meydana gelen evham ve vesveseyi giderir. Evet, kıymetliler insan yaşadığı ortamda ne gibi rahatsızlıklar ortaya çıkıyorsa bunların çareleri de ortaya konmuştur maddi ve manevi olarak. Evlilik meni, sperma vücutta fazlaca birikir uzun müddet dışarı atılmazsa kara sevda, malihulya, delilik ve sara gibi kötü hastalıklar meydana getirir, evlilik ise bunlar için tam bir çaredir, bu hastalıkları evlilik siler. Meniden dolayı meydana, sperma birikmesinden dolayı meydana gelen hastalıkları evlilik ortadan kaldırır. Vücutta meni beklerse bozulur ve zararlı bir maddeye dönüşür. On şey zarar verir vücutta bekletilirse fazla kan, fazla meni, idrar, dışkı, yellenmek, kusuntu, aksırmak, uyku, açlık ve susuzluk gibi bunlar vücutta bekletilmezler. Ey gençler topluluğu her kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin, evlilik gözü harandan kapayıcı, namusu da koruyucudur her kiminde evlenmeye gücü yetmiyorsa oruç tutsun, çünkü oruç kötülüklerden, şehevi istek ve arzulardan koruyucudur.

Dakika 45:08

Dört şey Peygamberlerin müşterek sünnetlerindendir, güzel koku sürünmek, utanma duygusu, misvak kullanmak ve evlenmek. Sizlere bakire kızlarla evlenmeyi tavsiye ederim zira onların konuşmaları daha tatlı, çabucak doğuran, kocalarını karşılamaları daha sıcak, ahlakları daha güzel olup az şeye de razı olurlar buyurmuştur Peygamberimiz. Sizlere sevgi ve saygı duyan doğurgan kadınlarla evlenmeniz size kıyamet gününde ben sizin çokluğunuzla diğer Peygamberlere karşı iftihar ederim buyurmuştur. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler; baktığında kocasını sevindiren, emredince itaat eden, kendi namusu ve kocasının malı konusunda, kocasının sevmediği hususlar da ona aykırı davranmayan kadınlar en iyi kadınlardır buyurmuştur Peygamber efendimiz. Kadınların hangisi daha hayırlıdır deyince bu cevabı vermiştir. Sevgi ve muhabbet kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet meydana peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir, doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır Rum Suresi Ayeti Kerime 21’de buyruluyor. Onlar ki ey Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerinden kıl diye dua ederler buyrulmuştur Furkan Suresi 74. Ayeti Kerime. Hastalıklı insanlarla evlenmemek, hastalıkların birçoğu irsidir, meni bütün organlardan meydana gelmektedir buda doğan çocuğa hastalık atlar. Sevgili Peygamberimiz vücuttaki her kılın altında şehevi duygular vardır buyuruyor meninin bütün organlardan meydana geldiğine işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz cüzzam, alaca ve delilik gibi hastalıklarla malul olan kişilerle evlenmekten sakınınız buyuruyor. Yine İbni Ömer Hz. Peygamber Gıffaroğullarından alaca hastalığı gördü, Peygamberimiz o alaca hastası kadına elbiseni giy böylece sabahla ve ailene dön zira hastalığını gizleyerek beni aldatmışsınız buyurdu. İnsanlar ileride açığa çıkacak kusurlarını gizlemeden önceden söylemesi gerekir onun için bizi aldatan bizden değildir diyen peygamberimizdir. Hz. Ali; hastalık bulursa cinsi münasebette bulunmadıkça serbesttir, cinsi münasebette bulunmuşsa Mehir verilmesi lazımdır demiştir. Hz. Ömer (r.a) ise soyu, sopu temiz kadınlar seçiniz, gösterişli kadınlarla evlenmenizi tavsiye ederim buyuruyor. Hz. Ali (r.a)ise uzun boylu hanımlarla evlenmesini tavsiye ederiz demiştir. Hastalıklar iyi ve kötü huylar ahlak ve karakter yapısı dahi irsi olup baba ve anneden çocuklarına geçmektedir.

Dakika 50:00

Sevgili Peygamberimiz, yüce Allah evlenme isteğini bir kimsenin gönlüne yerleştirdiği zaman artık o kimsenin o kadına bakmasında bir sakınca yoktur buyurmuştur, evlenmek için. Yine Peygamberimiz, git ve gör zira ensar kadınlarının bazısının gözlerinde gece körlüğü, küçük gözlülük gibi kusur vardır buyurdu git o kadına bak dedi Peygamberimiz çünkü böyle yapman evlendiğiniz zaman aranızda sevgi ve saygının devam etmesi için daha uygundur buyurdu. Evet, çok kıymetli ve muhterem efendiler, İslam da her şey sağlam esaslara dayanır. Dindarlık yapıyorum diye, sağlam esasların önüne geçip işi sakata bağlamak dindarlık değildir, dinde onun yeri de yoktur dini yanlış anlamak didarlık değildir. Sahte softalık dindarlık değildir, ilmel yakin dini tanımalı, bilmeli işte dindarlık ilmel yakin dini bilmekle olur.

Dakika 51:39

(Visited 284 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}