hadisvetasavvuf 27-01

27- Hadis ve Tasavvuf Ders 27 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 27

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

(Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah Biadedi zünübina hatta tuğfer allahüekber hatta tuğfer Estağfirullah el Azim ve etübü ileyh ve eselullahe li velekümüttevfik)

 

Kıymetli ve muhterem izleyenler; hadisi şerifler ile hadis notlarımız irşat notlarımız devam ediyor. Bu hadisi şeriflerin kaynaklarını dersimizin başında verdik zaman zaman da veriyoruz. Sevgili Peygamberimiz’den rivayet edilen hadisi şeriflerin irşatla ilgili notlarını veriyoruz bunların fıkhî boyutlarını ayrıca fıkıh kitaplarımızda özel olarak bilmemiz gerekiyor. Onları da zaman zaman deniyoruz fakat esas fıkhi konulara da ayrıca bütün boyutlarıyla inşallah öz olarak değinmeye çalışacağız, yakınlara verilen sadaka ve o sadakanın fazileti iki kattır. Akrabanda fakirler var bunları ihmal etme akrabalık ve sadaka sevabı verilir. Beyinler kaynarken 50000 yıl mahşerde beklerken bu sadakalar Allah kendi gölgesine şunları alıyor tabii bu sadakalar da bunlardan birisi vesilenin birisi ki Cenabı Hak kendi gölgesine alıyor. Her şeyi o yarattığı için her şey onundur, arşın gölgesi de onun nuru yaratan da o, gölgenin sahibi de o, gölgeyi yaratan da o. Kendi gölgesine aldıkları şunlar; Adil idareciler, Abit gençler, gönlü camilere bağlı olanlar, Allah için birbirini sevenler, zinadan uzak olanlar, gizli sadaka verenler. İşte konumuzla ilgili olan bu madde, gizli sadaka verenler ıssız da Allah’ı zikredip ağlayanlar gizli sadaka Allah’ın gazabını söndürür. Sıla’yı Rahim ömrü uzatır. ‘’Bakara suresi 271’’ de zikir olunduğu gibi. Kindar akrabaya verilen fazilettir akrabaya verilenin sevabı iki kat artırılır, yetime vazife yetimlere zayıflara komşuya iyi davranana Allah azap etmez. Yakınlarının muhtaçlarına bakmayan ve bakmayanın başkasına hayrı kabul olmaz. Allah rahmet nazarı ile bakmaz, hayra vermediği fazla malı başı tüysüz ejderha olur boynuna dolanır kafasına onun kafasını o kişinin ağzına yerleştirir, ağzından içeri kafasını o ejderha ta vücuduna indirir ve organlarını yemeye başlar. Ödünç vermek, kim ödünç verir önderlik ederse köle Azad etmiş gibi sevap verilir. 18 misli diye cennet kapısında yazılıdır.

 

Dakika 5:04

 

Allah meleklere ödünç verene, geciktirene, borçluyu sıkmayanı affediniz der, tehir edip borçluya zaman tanıyana her gününe bir iki misli sevap yazılır. Borçlu adam veremiyor onu sıkmamaya çalış, kim dünyada sıkıntı giderir kolaylık gösterir ayıp örterse yardım ederse karşılığını Allah Yüce Allah’tan alır. Kim fakirin borcunu erteler veya bağışlarsa onu arşın gölgesine alır ve ateşten korur, güneşin doğması ve batması ile iki melek nida eder; Cömert’i artır Yarabbi cimrinin malını telef et diye dua eder nida eder, hayra giden senin kalan varislerindir. Cenabı Hak iki zengini diriltti ve sordu; Malını ne yaptın? Birisi malımı çocuklarıma bıraktım fakir olurlar korkusuyla dedi. Bunun çocuklarını Allah fakir yaptı o çocuklar o malı mülkü çarçur ettiler. Öbür zengine sordu sen malını ne yaptın? O da malımı hayra harcadım çocuklarımı Allah’ın ihsanına ısmarladım dedi. Bunun çocuklarını Allah zengin yaptı Allah (C.C.) öbürüne durma ağla dedi, berikine sevinmek senin hakkındır dedi. Ömer Ubeyde Bin Cerrah Hz. Ömer’den rivayet ediliyor ki, Ubeyde Bin Cerrah ile Muaz Bin Cebele 400’er dinar 800 dinar gönderiyor Hz. Ömer bu zati muhteremlere, parayı getiren daha evden çıkmadan kendileri muhtaç iken daha muhtaçlara hemen gönderiyorlar. Allah’ın Resulü vefat ederken kandilinde yağ yoktu, Hz. Ayşe kumalarına gönderdi kandile yağ koyun diye. Uhud Dağı kadar altınım olsa borçlarımı dağıtır geriye bir şey bırakmam, üçüncü güne bir şey bırakmadan hayra dağıtırım diyor Sevgili Peygamberimiz. Cenazede bu ölünün malı var mı? Diye sordu. 3 dinarı var dediler, 3 dağlama var o ateş olur onu da dağlarlar, burada keyfi olarak hayra hayır işlemeyenlerin, bir kuruş da olsa cimrilik yapanların tabii durumunu Peygamberimiz uyarıyor kadın kocasının malından karşılıklı hoşgörü içinde sadaka verirse kadına kocasına hizmetçisine sevap olur. Kimsenin sevabın da azalma olmaz cimrilik yapmayın cömert olun izinsiz gönülsüz olmasın yoksulları yedirin, yemek yedir selamı yay akrabayı gözet, gece ibadet et, güzel konuş, ateşten uzaklık 3500 yıldır cennete girersin. Allah’u Teâlâ kıyamette, Ey kullarım hasta oldum acıktım susadım açık kaldım aç kaldım der tabii mahşer halkı derler sen bunlardan münezzehsin denir.

 

Dakika 10:05

 

O da hastaları ziyaret etseydiniz beni ziyaret etmiş olurdunuz, açları suçsuzları açıkları yedirdiniz giydirdiniz susuza su verseydiniz bunları bana yapmış gibi olurdunuz. Allah’u Teâlâ (C.C.) yolundakileri tercih edin yani hayır işlerken Allah yolundakileri tercih edin, fazileti 100 kat artar buyruldu, ibadet eden abid’in birisi çölde bayılıyor, asinin biri suyu abide veriyor bu asinin hidayetine vesile oluyor. Asiye abid’in şefaat etmesine izin veriliyor, durumuna göre birine devenle sutaşı su kabı delininceye kadar cennete girersin. Her canlı için sevap vardır susuz bir köpeği sulayan asi birisine hidayet şefaat nasip oluyor. Şunların amel defteri kapanmaz.

 

Dakika 11:48

 

(Visited 167 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}