hadisvetasavvuf 28-01

28- Hadis ve Tasavvuf Ders 28 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 28

 

 

Şunların amel defteri kapanmaz;  Hayırlı ilim öğretenin, sadakayı cariye sahibinin, hayırlı evlat sahibinin, bir de cari olan sadaka sahibinin amel defteri kapanmaz.  Cari olan eser bırakmaktır. İlim yuvaları Camiler, çeşmeler,  kanallar,  barajlar,  yazılan kitaplar,  Dünya’ya yapılan        kıymetli tebliğler,  ağaç dikmek vesaire, vakıflar,  bunlar sadakayı cariyedir. Bunların sahibinin amel defteri kapanmaz. Dizinde iyi olmayan yaralıya Efendimiz (A.S.V) çeşme yap canlılar sulansın dedi,  yaptı ve iyi oldu. Su,  tuz, hayırlar, ot, ateş bunlar engellenemez. Tabii her şey kendi kuralları içinde yürümelidir.  Edebi kurallara hak hukuka da riayet edilmeli haddini aşmamalıdır.  Allah adına isteyene verin.  Size iyilik edene dua ediniz.  İyiliğe sizde iyilik ediniz nankör olmayın. Kendini iyi gösteren yalancı şahit, şahit gibidir. İyi elbise giyer, yalanı kabul olsun diye iyilik edene Allah hayır mükâfat versin deyiniz. Sizi kandırmaya çalışanlara da dikkat ediniz. İyi desinler diye iyi görünenler ile gerçek iyiler bunlara dikkat ediniz. Teşekkür etmeyen Allah’a şükretmez.  Tabii ki her kulun iyiliğine de teşekkür etmelidir fakat nimetin sahibi Allah’tır.  Aza şükretmeyen çoğa şükretmez. Nimeti gizlemek küfranı nimettir.  (El cemaati rahmetin vel fırkatu azabun)  Cemaat rahmet, parçalanma azaptır.  Dünya Müslümanları bir ve bütün olmak zorundadır.  Sevgili dostlarımız şimdi de hadisi şeriflerle oruca bakalım. Kuranı Kerim’deki orucun yeri anlatıldı,  şimdi de hadis notlarına hadis-i şeriflerle irşat notlarına bakalım.  Allah oruçlu benim için yemeyi içmeyi terk etti.  Onun mükâfatını ben vereceğim buyurdu. Oruçlunun ağız kokusu misk kokusundan daha güzeldir daha hayırlıdır.  İftar anında ve Cemali ilahiye kavuşma anında iki sevinci vardır oruçlunun. Oruçlu cennete Reyyan kapısından girer. Ebedi susamaz.  Oruç kalkandır.  Sataşana ben oruçluyum deyin.  Oruç sıhhattir. Seyahat ediniz zengin olunuz.  Oruç ve Kuranı Kerim şefaat ederler.  Bir orucun sevabını yer dolusu altın ödemez.  Bedenin zekâtı oruçtur.  Oruç sabrın yarısıdır.  Orucun dengi yoktur.  Bir gün oruç ateşten 2000 yıl uzaklaştırır.  Oruçlunun,  mazlumun, misafirin,  adil devlet adamının duası kabuldür.  Ramazan’ı Şerif geceleri kim tam inanarak oruç tutar, Kadir Gecesi’ni ihya ederse geçmiş gelecek günahları bağışlanır. Şunlar önceki ümmetlere verilmemiştir. Ağız kokusu misk kokusundan daha sevimlidir, oruçlunun ağız kokusu.

 

Dakika 5:02

 

Melekler, balıklar oruçluya dua ederler. Cennet süslenir,  şeytanlar zincire vurulur. Gecenin sonunda bağışlanır.  Allah ilk gece kime bakarsa ebedi azat etmez yani Ramazan’ı Şerif’in ilk gecesinde. Cebrail (A.S) şunlara beddua etti: Ramazan’ı Şerif’te bağışlanmayana, ana babaya bakmayana, Hz. Muhammed’in adı anılıp da salavat getirmeyene ki bunlar rahmetten uzak olsunlar dedi.  Ben Âmin dedim diyor Peygamberimiz (S.A.V)  Ramazan’ı Şerif’te gök kapıları açılır bir secdeye 1500 sevap yazılır.  Cennette kırmızı yakuttan köşkler verilir.  Nafileye farz sevabı verilir.  Bir farza 70.000 farz sevabı verilir.  İftar veren bağışlanır.  Rahmettir,  mağfirettir, necattır.  Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır.  Her gün bir milyon kişi cehennemden azat edilir.  27. Ramazan’ı Şerif’in 27. gecesi 30 milyon kişi azat edilir.  Bayramda hepsi azat edilir.  Cennet köşkleri, huriler,  gılmanlar verilir. İşte kıymetli dostlarımız Cenabı Hak kullarına vermek istiyor, ebedi lütufta bulunmak istiyor.  Kul da Muhammed’i şeriatı iyi yaşarsa bu ebedi Allah’ın lütuflarına mazhar olacaktır. Yüce İslam’ın, İslam şeriatının içeriğinde her emrin yüce mi yüce değerleri faziletleri vardır,  sana kazandırdıkları vardır ve seni kurtaran birçok kurtarıcı yönleri vardır.  Hem kurtarıcı hem kazandırıcıdır. Ramazan’ı Şerif’te bağışlananlar olduğu gibi bir de bağışlanmayanlar var. Münafıklar hariç Ramazan’ı Şerif’te pek çok insan bağışlanır ama münafıklara af yoktur.  Orucu terk edenler Peygamberimiz buyurdular ki: Bana Cehennemi gösterdiler ayakları bağlı, avurtları yarık kan akanları gördüm. Bunlar orucu erken yiyenler,  oruç tutmayanlardır dediler. Şehadeti Eşhedüyü, namazı, orucu terk eden inkâr etmiş olur. Bunlar için sert bir tehdit ve uyarı bulunmaktadır.  Eğer orucun farziyetini kabul etmiyorsa bunlar dinden çıkmışlardır.  Tövbesi, fidyesi kabul edilmez ve bunlar için müeyyide uygulanır.  Şevval Orucu,  kim Şevval’den 6 gün oruç tutarsa seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur ve anasından doğduğu gün gibi olur,  günahtan temizlenir.  Arefe orucu kıymetli dostlarımız biliyorsunuz ki arefe orucu kıymetli oruçlardandır fakat Ramazan’ı Şerif orucunun dışındaki oruçlar biliyorsunuz Muharrem orucu sünnet derecesinde öbürleri müstehaptırlar. Arefe orucu önceki ve sonraki iki senelik günahları giderir. 1000 gün oruç tutmak gibidir. Arafat’ta ise dileyen tutar.  Muharrem orucu Ramazan’ı Şerif orucundan sonra en faziletli oruç Muharrem orucudur.  Farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır.  Bir oruca 30 gün sevabı verilir.  Bunda 2 kavimden birinin tövbesi kabul oldu, birinin de tövbesi kabul olacak.

 

Dakika 10:05

 

Bu ay Allah’ın ayıdır yani Muharrem’in fazileti ve Muharremde ki tutulan oruç. Aşure orucu bu oruç geçmiş gelecek senelerin günahlarına kefaret olur. O gün çocuklarınıza yani aşure günü çocuklarınıza infak edin. Allah (c.c) senenin tüm günlerinde size infak eder. Şaban orucu, bu ayda ameller Allah’a yükselir. Efendimizin en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıdır. 15’şinin gecesini, ibadetle gündüzü oruçla geçirin, Beni Kelb kabilelerinin sürülerinin kılları kadar sayısınca kimseler ateşten çıkarılır.  Şunlar hariç;  Müşrikler, Münafıklar, sılayı terk, kibirli, anaya babaya asi, içkici, kin tutan, intihar edenler, domuz eti yiyenler, zaniler, katiller ve bunların emsalleri ki diğerleri için sabaha kadar af dileyen, bir dileği olan yok mu, yok mu diye nida eder. İşte demek oluyor ki Berat gecesinde pek çok insan affedilirken bu adı geçenlere af yok. Bunların da affedilmesi için bunlar tövbe istiğfar edip imana, istiğfara, tövbeye sarılmaları lazım ve gerçek iman ile iman edip tövbe istiğfar etmeleri lazım. Her ayın 13, 14, 15. günlerini oruç tut, kuşluk namazını kıl, vitir namazını kıl. Nuh (a.s) 5 gün hariç bütün yılı oruç tutardı. Davut (a.s) günaşırı yılın yarısını tutardı. İbrahim (a.s) her aydan üç gün oruç tutarlardı. Her ay 3 gün oruç kini yok eder. Zindelik verir kuvvet verir, ömür boyu oruç tutmuş gibidir. Kalbin pasını siler. Haftalık oruçlar, ameller pazartesi,  perşembe günleri Allah’a arz edilir. Cennetin kapıları açılır, Müşrikler, kin tutanlar,  düşmanlık besleyenler hariç Mümin Müslümanlar bağışlanırlar. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar oruçlarına ateşten berat kurtuluş verilir. Cennetten köşk verilir.  Cuma günü tasadduk ederse anasından doğduğu gün gibi günahlardan temizlenir. Cumayı tek tutma ya cumartesinden beraber cumartesi de tut ya da perşembe ile tut.  Davud (a.s)’mın orucu Abdullah Bin Amr Bin Âs (R.A) bu sahabeye Davut (a.s)’mın orucunu tavsiye ediyor. Hak sahiplerine hakkını ver diyor. Bütün yıl gece ibadetini gündüz orucunu yasaklıyor. Karını, hanımını, çocuklarını ihmal etme diyor, sağlığa dikkat çekiliyor. Yani ben her gün oruç tutarım, gece uyumayacağım, hep ibadet edeceğim diyenlere Peygamberimiz diyor herkesin hakkını ver, ona göre hareket et diyor. Kadının nafile orucu, kadın kocasının izni olmadan nafile oruç tutamaz. Kocanın istemediği birini evine alması helal olmaz. Farz ibadetini kadın istediği gibi yapar,  kocası izin vermese de dayatsa dahi farzları yapar çünkü farzlar kesin Allah’ın emridir. Allah’ın emrinin önüne koca değil kimse geçemez.  Dünya’nın despotları dahi geçemez.  Allah’a isyan edilen yerde mahlûka itaat yoktur.

 

Dakika 15:25

 

Kocası yaklaşmak istediğinde kaçınırsa ortada bir sebep yokken 3 büyük günah yazılır.  O kadının ibadeti kabul olmaz. Tabii bu nafile ibadetler için geçerlidir. Bir de kocaya itaatsizliğinden dolayı keyfi,  ortada huzuru kim bozarsa o suçludur. Seferde oruç tutmak iyilik değildir. Seferde durumuna göre hareket et, sağlığın orucu götürecekse ne ala, sağlığın orucu seferde götürmez ise o zaman sağlığını bozmak dindarlık da değildir. Seferde tutan, hazarda yiyen gibidir. Bu da sağlık bozuluyor, yapılacak önemli işlerin yapılmasına engel oluyorsa o nafile oruçlar bunlar, ruhsatı kabul etmeyenin günahı Arafat Dağı gibidir. Yerine göre ruhsatları fırsat bilin kullanın. Ruhsatlar İslam’ın getirdiği kolaylıklardır ve birçok hikmete dayalıdır. Kendini ve işinin önemi, şartları dikkate almak. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazan’ın 16’sında savaşta idi. Dikkat et Ramazan’ı Şerif’in 16’sında savaşta idi.  Ordu’nun bir kısmı oruçlu idi. Sevabı tutmayanlar aldı dedi. Savaş anında oruç tutmayanlar sevap aldı, oruç tutanlar borcunu ödedi ama sevap almadı dedi.  Sebep ne demek? Oruç cephede savaşırken asker güçlü olacak, oruç tutan yorgun bitkin olabilir.  Herkesin sağlığı sıhhati gücü bir olmaz. Sahurda bereket vardır kitabilere muhalefet edin,  sahura kalkın melekler dua ederler. Mağfiret vardır, sıhhat vardır. Evet, kıymetli dostlar merhamet eliniz gariplerin üzerinde olsun.  Garibanları sevin, yardım edin.

 

 

 

Mal sahibi mülk sahibi

Hani bunun ilk sahibi

Mal da yalan mülk de yalan

Var birazda sen oyalan

 

 

İlim ilim bilmektir,

İlim kendin bilmektir.

Sen kendini bilmezsen

Bu nice okumaktır.

 

Bir garip ölmüş diyeler

Üç günden sonra duyalar

Soğuk su ile yuyalar

Şöyle garip bencileyin.

 

Selâ verile kastımıza,

Gider olduk dostumuza

Namaz için üstümüze

Duranlara selam olsun.

 

Yunus Emre’de bu hadisi şeriflerin bakın ruhuna bir seslenme yapmış,  ruhundan aldığı ilhamı insanlarla paylaşmıştır. Öğleden sonra az uyuyun. Hurma veya su ile de olsa sahura kalkın. Hurma sahurda da güzeldir. İftara acele etmeyi, sahuru geciktirmeyi, namaz da elleri üst üste koymayı Yüce Allah sever. Yahudiler, Nasranîler iftarı geciktirirler su veya hurma ile iftar edin.  Oruçluya iftar verene oruçlunun sevabı kadar sevap verilir kimsenin sevabın da azalma olmaz.

 

Dakika 20:08

 

Melekler Ramazan’ı Şerif boyu da dua ederler. Cebrail (A.S)’de Kadir gecesi dua eder. Toka yapar,  kalbi incelir,  gözyaşı çoğalır. Oruçlunun yanında bir şeyler yenirken oruçluya melekler dua ederler. Oruçlunun kemikleri dahi tesbih eder.  Nice oruçlunun yanına açlık, susuzluk kalır. Gece ibadetinden uykusuzluk kalır.  Bunlar kim? Bunlar; eline, diline, gözüne, kulağına,  içine, dışına sahip olmayan kötü söz ve kötü davranıştan vazgeçmeyenler.  Ramazan’ı Şerif’te 10 gün itikâf eden iki Hac ve 2 Umre sevabı alır.  Bir gün itikâf, 3 Dünya mesafesince ateşten uzaklaştırır. Tabii buradaki fazilet itikâfın fazileti nafile Hac konusunda nafile Umre konusundadır. Fitreyi sadaka-i fıtrı bayram namazından önce verin. Fazileti artar,  sonraya kalan normale iner. Fitre orucun kabulüne vesiledir. Günahlar temizlenir,  günahları temizler,  oruç fitre ile yükselir yoksa muallakta kalır. Şarap içen, zina eden,  hırsızlık edenler Mümin oldukları halde bunları yapamazlar.  Allah şaraba, içene, içirene, alana satana,  yapana, saklayana,  taşıyana, taşınana lanet etti.  Bu haramlar için durum böyledir. Harama katiyen alışmamalı hele helal dememeli. Harama helal diyen de iman kalmaz.  Şu günahlar ve emsalleri sebebiyle bu ümmetten bir kısmına taş yağacak.  Maymuna domuza çevrilecek haram yemeleri, oyun eğlenceye dalmaları,  eğlence ile gecelemeleri, şarap, ipek, faiz, terki sıla tepelerine taş yağacağı, maymuna, domuza çevrileceği bildirilmiştir.  Biliyorsunuz ipek,  altın erkeğe yasaktır öbürleri malum. Ad Kavmi şiddetli kasırga ile helak oldular.  Belayı kesinleştiren günahlar,  ganimetleri hakkı olmayanların yemesi, emanete ihanet edilmesi,  zoraki zekât, sadaka verilmesi, yoksulların haklarını zenginlerin ve devletin vermemesi. Erkekler kadının emrine gayrimeşru yollarda girmesi, anaya karşı gelinmesi, arkadaşa iyi davranıp babaya kötü davranılması,  camilerde seslerin,  gürültülerin rastgele konuşmaların yapılması,  aşağılık kimselerin lider olması,  zalime şerrinden dolayı ikram edilmesi,  içkinin yaygın içilmesi ipek elbiseyi erkeklerin giymesi, şarkıcıların ki gayri ahlaki şarkılar,  gayri ahlaki şarkıcıların ahlakı bozması, sonrakilerin öncekileri kötülemesi,  bunlar ve emsali günahlar sebebiyle kasırgalar, yere batmalar, şekil değiştirmeler ve emsali belaları beklesinler dedi Peygamberimiz.

 

Dakika 25:07

 

Şunlar cennete giremez; İçkiciler içkiye tövbe etmedikçe,  anne babaya asi olanlar,  faiz yiyenler, iyiliği başa kakanlar,  yetim malı yiyenler,  terki sıla,  sihirden medet umanlar,  içkici gutadan içer. Guta zani kadınların yanarken vücutlarından akan kan,  irin kaynar su. İçkici puta tapan gibidir yani harama helal demeden hemen günahlara tövbe etmelidir. Huzura öyle gelir yani puta tapan gibi gelir harama helal diyenler ve haramlara tövbe etmeyenler.  Muhammed Suresi 22. Ayette, Bakara 264’de, Maide 91’de açıklandığı gibi. ‘’Müthinül hamrı  vel akku veddeyyusu’’.  İçki müptelası anaya babaya asi olanlar ve namusunu korumayan kimselere cennet haramdır.  Bunlar cennete giremezler.  Ahmet Bin Hanbel, Nesai, Bezzar ve Hâkimin rivayetidir ve sahihtir.  Deyyus kimdir? Deyyuslar cennete giremez.  Evine girene çıkana aldırmayan, namusunu korumayan, karısını kızını, torununu, gelinini korumayan, dolayısı ile namussuzlar, namusunu korumayanlar,  deyyuslar cennete giremezler. Deyyuslar erkeğe benzeyen kadınlar, kadına benzeyen erkekler cennete giremezler.  24 numaralı et tergib vet terhib derki hadisi şerifte de böyle buyrulmuştur çünkü erkek erkekliği ile mükemmeldir kadında kadınlığıyla mükemmeldir.  Kadın erkekleşmez,  erkekte kadınlaşmaz.  Dolayısıyla fıtratı da bozmaya kimsenin hakkı yoktur ama ortada bir mazeret varsa tedavi yoluyla onlar başka. Her şerrin anahtarı şarap, içkidir, sarhoşluk verenler, hepsi haramdır çünkü akla zarar veren her şey yasaklanmıştır.  Uyuşturucu, aklı gideren, şarap ve emsalleri.  İçkiyi seçen hem katil oldu, hem zina etti, içki bunları da yaptırdı. İçki şirk gibidir. Cenabı Hak Efendimize şarabı,  putları, zurnayı, kırnatayı, ut, davul bunları ortadan kaldır dedi yasaklandı. İçkiyi ve ipeği bırakana cennet nimeti var dedi. İçkiye 3, 4 kez hat sonra ceza artırılır. Bu haberin mensup olduğu söylenmiştir. Sarhoşun bir vakit namazı terki dünya dolusu mal kaybetmiş gibidir. Birbirlerine lanet etmeleri. İçki, ipek, kötü kadın eğlencesi, livata, bunlar sebebiyle çeşitli belalar gelecektir buyruldu. Zina,  şunlar öldürülür. Zina edenler, katiller, haksız yere cana kıyanlar,  mürtetler, Allah’a ve Resul’üne savaş açanlar. Efendimiz (S.A.V) beni bir yere çıkardılar orada feryatlar var ayaklarından asılmışlar, dudakları kesilenleri gördüm. Vaktinden önce orucunu açanlar, gıybetten haramdan sakınmayanlar,  zincirlere bağlı pis kokanları gördüm. Bunlar küfredenler, inkârcılar, tuvaletten daha pis kokanları gördüm. Bunlar zina edenler. Göğüslerini yılanlar ısırıyordu. Bunlar keyfi çocuğunu emzirmeyen kadınlar.  İki nehir arası oynayan çocukları gördüm. Mümin çocukları.  Cennet şarabı şerbet içenleri gördüm. Mute şehitleri, Caferi Tayyar, Zeyd İbni Revaha gibiler (R.A) bunlar Cennet şarabı içiyorlardı.  Muhammed’i (A.S.V) bekliyoruz dediler.  Bunların İbrahim (AS.), Musa (AS.) , İsa( AS.) olduğunu gördüm.  Muhammed’i bekleyenlerin arasında İbrahim,  Musa, İsa olduğunu söyledi(AS.)  Çok yemin edene, kibirliye, zina edene, zalim devlet başkanına yaptığı ile övünene bunlara Allah buğz eder. Zinacıların pis kokusu cehennemi kaplar.  Ana babaya asi olanlar. Terki sılada cennete giremezler. Şunların pis kokusuna cehennemlikler bile dayanamaz. Yabancı erkeklere güzel görünmek için süslenen, günahtan çekinmeyen kadınlar zina faiz olunca oraya Allah’ın azabı davet edilmiş olur. Komşu kadın ve mücahidin hanımı ile zina eden, mahşerde Allah’ın huzuruna getirilir.  İşe yarayan amelleri varsa alınır, sürülür cehenneme. Ümmetim hakkında korktuğum lutiliktir.  Ahde vefayı terk, öldürme olayları,  zina, terki zekât bunlar taun gibi hızlı ölümler, çaresiz dertleri, rahmetin kesilmesi,  ağrılar, sızıların yaygın olmasına sebep olur. Şunlara 7 kat göklerden lanet edilir; Lutilere,  kesim yaparken Allah’ın gayrısının adı ile kesene, hayvana ilişenlere, anaya babaya asilere, üvey kızıyla evlenenlere,  haksız tecavüz edenlere, malına vesaire.  Müslüman’ı bırakıp gayriye dost olanlara,  erkeğe benzemeye çalışan kadınlara,  kadına benzeyen erkeklere,  bunlara lanet edilmiştir ta yedi kat göklerden. Hanımına peşinden yaklaşan zanidir, melundur. Hayızlıya temas eden, kâhine inanan, İslam’a,  Kuran’a inanmamış olur. Allah (c.c) gerçeği söylemekten çekinmez. Cana kıymak, ilk hesaptan biri de adam öldürmek, haksız yere. Dünya’nın yıkılmasından daha kötüdür. Bütün insanlığı öldürmek gibidir. Müslüman’ın öldürülmesine yarım kelime ile de olsa yardım edenin alnında Allah’ın rahmetinden kovulmuştur diye yazılır. Yarım kelime nedir?  Bu ‘’uktül’’ yerine ‘’uk’’ dese yani öldür yerine öl dese yani ‘’uktül’’ yerine ‘’uk’’ dese katile yardım etmiş olur.

 

Dakika 35:10

 

Yarıda katil sayılır. Şunlara af yoktur:  Kâfire, müşrike, yine katile.  Şeytan ordusuna şöyle emir verir: İnsanları sapıtın, karıyı kocadan ayırın, boşandırın. Anaya babaya isyan ettirin, şirk koşturun, katillik yaptırın diye bu yolda şeytanlar vesvese verirler. Cehennemden vahşi bir hayvan çıkar.  Bu vahşi hayvan şöyle der: Kur’an-ı Kerim’e, sünnete karşı direnenler nerede?  Müşrikler, katiller nerede der. Bunları diğerlerinden 500 sene önce cehenneme götürür.  İntihar eden kendini ne ile öldürdü ise onunla cehennemde azap edilir. İntiharda katilliktir.  Bu Yusuf Suresi 87, Hicr 56, Zümer 53’de beyan edildiği gibi. Mümine lanet etmek, küfür etmek onu öldürmek gibidir. Kazman, savaşta iyi savaşıyor, çok yara alıyor,  sonra intihar ediyor.  Efendimiz (S.A.V)  o ateştedir diyor. Niye? Bu kişi intihar etti bir, bir de Allah için savaşmadı. Malı mülkü için, dünyalık için savaştı sonuçta da intihar etti. Allah yolunda savaşanlar şehit olurlar. Mümin korunmalıdır. Mümini kim korumaz zalimin yanında zalimden yana bulunursa o bela ona da gelir. Yardım etmeyene yardım edilmez.  Yardım etmeyene sen yardım et. O kötü olursa sen iyi ol. Senden iyiliği kesene sen kesme, kötülük edene sen iyilik et. Bunları yapan cennete girer. Cennet gösterilir. Bunları kim satın alır denir. Bunlara kimin gücü yeter denilince birbirini affedenlerin gücü yeter denilir. Bunu duyan husumetli affettim der. Din kardeşinin borcunu gizli ödeyen, katilini affeden, farzdan sonra 10 İhlas okuyan, cennete girer. Tüm kapılar serbesttir. İstediği kapıdan girer. Hurilerden istediği ile evlenir kısastan vazgeçenin önceki günahları bağışlanır.

 

38:45

 

 

(Visited 132 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}