Tip 29-01

29- Tıp İlmi Ders 29

TIP İLMİ DERS 29

 Kıymetliler; iz sürmek kıyafet iz takip etmek fiziki durumlara çizgilere bakarak kişinin mezhebini ve kime benzediğini tespit etme ilmine genetik ilmi denmektedir. Araplardan Müdriçoğulları ile Esedoğulları Hz. Ömer bu ilimde mütehassıs olan kimselerden idiler. Hz. Aişe ile Kadı Şureyhin de bu konuda bilgi sahibi oldukları rivayetleri vardır. Yine doğuracağı çocuğun durumuna dikkat ediniz Peygamberimiz buyuruyor eğer gözleri sürmeli kıvırcık saçlı siyah kalçaları iri baldırları kaba bir çocuk doğurursa doğan çocuk Şerh İbn-i Sahraya aittir buyurdu. Eğer Allah’ın kitabının hükmü karıyla kocanın karşılıklı yeminleşmesi lian yerine getirilmemiş olsaydı benimle bu kadın arasında recm etmekten başka bir durum kalmayacaktı buyuruyor. Ey Aişe bilmiş ol ki müdlicoğullarından genetik bilimcisi mücezziz yanıma gelmişti mezhepleri hakkında dedikodu edilen Usame ve Zeydi başları saçaklı bir kadife ile örtülmüş olduğu halde uyurlarken gördü ayakları ise açıktı genetik bilimcisi şöyle bir baktıktan sonra şüphesiz ki bu ayaklar birbirinden meydana gelmiştir dedi. Şimdi Usame siyah Zeyd ise beyaz tenliydi Usame’nin annesi Bereke adında ki siyah bir kadındı babası Zeyd ise Mekkeliydi. Sevgili Peygamberimiz (a.s.v) efendimiz nutfe ellik suyu döl yatağına yerleşince yüce Allah o nutfe ile Âdem (A.S) arasında ne kadar mezhep bağı varsa hepsini de huzura getirir yani nutfe onlardan birine bakar ve ona benzer buyurmuştur. İşte kıymetliler bu haberi de ancak bir Peygamber verebilir başka kimsenin verme şansı olamayan haberlerden biride budur ki Peygamberler vahiy ile konuşurlar. Onun için İslam tıbbının ulaştığı noktaya kimsenin ulaşmaya şansıda yoktur. Senin develerin var mıdır? Diye sordu Peygamber (a.s.v) bir adamcağıza. Evet dedi vardır. Peki, renkleri nasıldır? Kırmızıdır diye cevap verdi. Şanlı Peygamber bunlar içinde beyazı siyaha çalar boz dere var mıdır? Diye sordu. Vardır dedi. O halde o boz renk bunlara nereden geldi? Diye sordu. Adamcağız soyundan bir damara çektiği umulur dedi. Şanlı Peygamber işte bu çocuğun da soyundan bir damara çektiği umulur dedi. Nutfenizi ellik suyunu boşaltmak için iyi yerler seçiniz zira ırk dessastır aldatıcıdır buyuruyor sevgili Peygamberimiz.

Dakika 5:02

İbrahim Aleyhisselamın ayak zenin bulunduğu bilinen taşa işaret ederek iz bakımından hangimizin izinin daha çok benzediğini bize haber ver dediler. Kadın da soyun suyun götürdüğü kum gibi yumuşak olan şu toprağın üzerine bir yaygı yayıp Hz. Muhammed’in ayak izini gördü ve ona işaretle bu iz benzerlik yönünden makam sahibine yani Hz. İbrahim’e en yakın olanınız dedi. 20 yıl veya Allah’ın dilediği kadar beklediler bundan sonra Kureyş’liler daha sonra Allah Hz. Muhammed (a.s.v) Peygamber olarak gönderdi. Bakın bu genetik bilgisi olan kimse bunu 20 yıl önce haber vermişti. Hz. Muhammed’in İbrahim Aleyhisselama benzediğini 20 yıl sonrada Peygamberlik geldi. Evet, kıymetliler Hz. Ömer 3 defa bırak bu kimsenin sözlerini bizler genetik ilmini bilen insanlarız dedi. Bakın devri sadette genetik ilmi çok güzel biliniyordu. Şimdi gıda maddeleri konusunda da acur, balık, buğday, Arabistan kirazı, hıyar, fasulye, ekmek, et, bal, balıketi, hurma, incir, kabak, kudret helvası kiraz, mercimek, muz, nar, sarımsak, soğan, su, süt, şerbet, üzüm, yağ, yumurta, zeytin yağ gibi gıda maddeleri hakkında ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz ve helalinden yiyiniz ve Allah’a şükrediniz. Eğer gerçek olarak ona kulluk ediyorsanız. İşte şanlı Kuran’da cenabı hak buyuruyor böyle o öyle bir ilahtır ki yeryüzünü sizin faydalanmanız ve rahat etmeniz için bir döşek gökyüzünü de bina tavan yaptı ve sizin için gökten bir su indirdi de onunla tümlü mahsullerden rızık gıda maddeleri yarattı. Artık sizde Allah’ın eş ve benzeri olmadığını bildiğiniz halde Allah’a eş koşmayınız bugün temiz ve pak olan rızıklar size helal kılındı ehli kitabın yiyecekleri size helal kılındı. Sizin yiyeceklerinizde onlara helaldir buyurdu cenabı hak. Peygamber Aleyhisselamın yediği gıdaları inceleyen bir kimse onun süt ile balı, süt ile ekşiyi, iki sıcak veya iki soğuk yiyeceği, iki katı içeceği, iki kabızlık yapıcıyı, iki müshili, iki kaba maddeyi iki genişleticiyi birlikte karışım yapılması imkânsız olan iki nesneyi mesela kabızlı yapıcı bir gıda ile ishal edici bir gıdayı hazmı kolay olan bir gıda ile sindirimi zor olan bir gıdayı kızarma ile pişirilmişi taze gıda ile kurutulmuşu süt ile yumurtayı et ile sütü birlikte yediğini asla göremez.

Dakika 10:00

Bir yiyeceği isteğinin en şiddetli noktasında yemezdi. Akşamdan kalarak ertesi günü ısıtılan iştah açıcı sirkeli ve tuzlu yiyecekler gibi bozulmuş ve acımış yiyecekleri de yemezdi. Bütün bunlar zararlıdır sağlığın ve normal düzenin bozulmasına sebep olur. İşte kıymetliler şu güzelim habere bakın yemeyi içmeyi bütün dünya Hz. Muhammed’den öğrenmelidir. Bütün dünyanın her konuda Peygamberi önderi rehberidir dünyada eşi bulunmayan dünyanın doktorudur dünyanın eşi bulunmayan devlet adamıdır eşi bulunmayan kahramanıdır. Çünkü Allah onu âlemlere rahmet Peygamberi olarak göndermiştir o şanlı ve en büyük Peygamberdir bütün çağların ve milletlerin Peygamberidir. Kıymetliler önemine binaen buraya dikkat edin sevgili Peygamberimiz (a.s.v) efendimiz yediği gıdaları inceleyen bir kimse onun süt ile balı bir arada yemediği yemezdi diyor. Süt ile ekşiyi de yemezdi bir arada iki sıcak veya iki soğuk yiyeceği de yemezdi iki kabızlık yapıcıyı iki müshili iki kaba maddeyi iki genişleticiyi birlikte karışım yapılması imkânsız olan iki nesneyi bir arada yemezdi. Mesela kabızlık yapıcı bir gıda ile ihsan edici bir gıdayı hazmı kolay olan bir gıda ile sindirimi zor olan bir gıdayı bir arada yemezdi. Kızartma ile pişirilmişi taze gıda ile kurutulmuşu yine bir arada yemezdi süt ile yumurtayı bir arada yemezdi et ile sütü birlikte yediğini asla göremez. Bakın etle sütü de birlikte yediğini kimse göremez diyor. Bir yiyeceği isteğinin en şiddetli noktasında yemezdi. Akşamdan kalarak ertesi günü ısıtılanı yemezdi iştah açıcı sirkeli ve tuzlu yiyecekler gibi bozulmuş ve acımış yiyecekleri de yemezdi bütün bunlar zararlıdır. Sağlığın ve normal düzenin bozulmasına sebep olur. Koyun etinin kızartması buzağı kızartması safra meydana getirir. Kızartma güçlü sıhhatli ve alışık insanların gıdasıdır ki kızartma yiyenler çalışan insanlar olmalıdır. Pişirilmiş olanı mide için daha hafif daha faydalıdır. İşte yemeyi içmeyi bütün dünya doktorlarda Hz. Muhammed’den öğrenmelidirler. Evet, kıymetliler gıda maddeleriyle mümkün olan bir hastalığı ilaç kullanarak tedavi etmemek basit ilaçlarla tedavi edebilecek bir hastalığı da birleşik ilaçlarla tedavi etmemek gerektiğinde ittifak etmişlerdir. Kim? Önceki doktorlar. Her hangi bir hastalık gıda maddeleri ve perhizle tedavi edilebilirse ilaçla tedaviye gerek yoktur derlerdi önceki doktorlarımız.

Dakika 15:00

Evet, kıymetliler vücut hastalığa tahammül ettiği müddetçe ilaç kullanmayınız diyordu önceki doktorlarımız. Şimdi de o doktorlar gibi düşünen doktorlar illa vardır. Gıda maddeleriyle tedavi etmek mümkün olduğu müddetçe ilaç kullanılmamalıdır demiştir. Buda Abdul Latif Bağdadi’nin bizim önceki doktorlarımızdan kıymetli bir doktor. Hastalığın tedavisinde faydalı olan gıdalar almak hastalığa zararlı olan gıdalardan sakınmak perhiz eylemektir. Midesinde yara ülser olan bir hastanın yağsız süt içmesi bal şerbet içmesi şeker ile bal ile yapılmış unlu bulamaç çorbası içmesi acılı ekişi ve baharatlı şeylerden sakınması gibi. Helalinden gıdalarla beslenmek en sağlıklı beslenmek odur yerli yerince ölçüye dikkat ederek. Yüce Allah (c.c) size kendi cinsinizden eşler yarattı eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı onlar hâlâ batıla inanıp Allah’ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar buyuruyor cenabı hak Nahl Suresinde. Allah’ın sizlere helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyiniz ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah’tan korkunuz Allah’ın sizlere rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz eğer gerçekten Allah’a ibadet ediyorsanız onun vermiş olduğu nimetlere şükrediniz hamd ediniz buyurmaktadır. Bu ayetler Nahl Suresi, Maide Suresi ve yine Nahl Suresi. Sevgili Peygamberimiz sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim buyuruyor etinden ise sakınınız zira sütü ve yağı şifa yaşlı ve zayıflarının eti ise derttir buyurdular. İnek sütü ile tedavi olunuz çünkü ben yüce Allah’ın bunda şifa yarattığına inanıyorum zira inek her çeşit bitkiden otlamaktadır. Yeni doğum yapmış lohusa kadınlar için yaş hurma hasta kimseler için ise bal gibi şifa yoktur 3 şeyde şifa vardır bal şerbeti içmekte kan aldırmakta ve dağlama yaptırmakta fakat ben dağlama sevmem. Bugünkü fiziksel ısıtmalar ve fiziksel tedaviler ise bunlar zarardan dağlamayı uzak tutan faydalı fiziki tedavilerdir. Bal, hurma, süt, tereyağı ve zeytin yağ gibi şifalı gıdalarla beslenmenizi beslenmemizi ve gerektiği zamanlarda yine bunlarla tedavi olmamızı tavsiye etmekte dikkatlerimizi bunlar üzerine çekmektedir. İşte sevgili Peygamberimizi bütün dünya iyi anlar iyi dinlerse dünya çok şey kazanır birde bu dünyayı cehennem gibi değil cennet gibi bir hale getirir çünkü dünya İslam’ın Darul İslam’ıdır Darul İslam’dan Darusselama geçiş İslam ile olur.

Dakika 20:00

Evet, kıymetliler yaş mantarın faydaları yaş üzüm ve kuru üzümün gıda değeri zeytinyağı yine çörek otu bal, soğan ve sarımsakla tedavi konusunda kıymetli doktorlarımızın tavsiyelerini görmekteyiz. Seyyid Yusuf bu doktorlarımızdan birisidir Mehmet İzzettin de bunlardan biridir. Kıymetliler; soğuk algınlığı zayıflık toz duman vs. gibi nedenlerle akciğerler kalp ve nefes borusunda meydana gelen bir hastalık vardır ki bunlara göğüs hastalıkları denmektedir. Bu son derece bu konularda dikkatli olmak sağlığı korumak gerekir öksürük balgam baş ağrısı gibi durumlarla kendini gösterir Hz. Aişe Sıddıka annemiz (r.a) Peygamber efendimiz için ey Aişe sana sütlü bulamacı tavsiye ederim çünkü o bu rahatsızlığı giderici ve vücudu koruyucudur buyurdu.  Evet, sizden her kim sarımsak yerse kokusu gidinceye kadar mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur Peygamberimiz toplumu kokusundan dolayı rahatsız etmemek için. Yine göğüs hastalıklar konusunda bal yine bal şerbeti, şeker kamışı, muz, ayva bunlar faydalıdır. Kepek vücuda hararet verir lapası öksürüğe ve göğüs hastalıklarına karşı faydalıdır. Rafadan yumurta da böyledir öksürüğe, ses kısıklığına ve kan tükürmeye karşıda müessirdir.  Kaymakta kan tükürmeye şişliklere de olgunlaştırmak için faydalıdır. Cenabı Hak ümmeti Muhammed’in tam bir iman ile Ameli Salihle sağlıklı bir güç ve kuvvetle daima bir bütün olarak dünyaya sağlığın egemen olması için yüce İslam’ın egemen olmasını Cenabı Hak dünyaya ümmeti Muhammed’in eliyle Salihlerin önderliğinden nasibi müyesser eylesin. Kıymetli efendiler; gönül ruh, kalp, mide, mide ağzı, ciğer, dimağı gibi organların hepsine birden gönül denildiği gibi gönül kalp manasını da ifade etmektedir. Gönül kelimesi umumi kalp ve mide kelimesi ise hususidir. Peygamber efendimiz  (a.s.v) Yemen halkı kalpleri ince gönülleri ise yumuşak söz dinleyen anlayışlı insanlardır buyurdular. Kalp ile gönül farklılığına işaret etmiştir. Misk gönlü ferahlatır ve onu güçlendirir koklamak veya içmek suretiyle ise bütün iç organları güçlendirir sürülmek suretiyle de dış organları kuvvetlendirir.  Ebu Derda Hazretleri de şüphesiz ki kılıcın paslandığı gibi gönüller dahi paslanır.

Dakika 25:04

Onların cilası da Allah-ı zikretmektir buyurmuştur. Enes İbn-i Malik Hazretleri de her şeyin bir şifası vardır gönüllerin şifası ise Allah’ı zikretmektir buyurmuştur. Şanlı Kuran-ı kerimde bilesiniz ki gönüller ancak Allah-ı zikretmekle sükûnet bulur buyurmuştur şanlı Kur’an da Rad suresi 28. Ayeti Kerime. (الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ) buyrulmuştur. Evet, kıymetliler (الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ) ‘’Rad Suresi 29. Ayeti Kerime’’  İşte zikrin başında Kuran-ı Kerim ve namaz gelmektedir. Evet, göz çukuru içinde koruma altına alınmış sinirlerin bir kısmı göze gelir ki göz sinirleri denir vücudun çok önemli organlarından biri gözdür. Sizler hiçbir şey bilmezken Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı ve şükredesiniz diye sizlere gözle kulaklar ve gözler verdi. O sizin için kulaklar gözler ve gönüller yaratmıştır ne de az şükrediyorsunuz buyuruyor Cenabı Hak. Nahl Suresinde Müminun Suresinde ve emsali surelerde bunlar geçmektedir. Bütün müminler tek bir şahıs gibidir şanlı Peygamber buyuruyor bunu da. Zira onun gözü ağrısa bütün vücudu hasta olur. Evet, müminler böyle bir bütün oldular dünyaya da hâkim oldular. Müminler parçalandılar başkaların emrine uşak oldular herkes aklını başına alsın dünya mümin ve Müslümanları bir bütün olmak zorundalar dünyanın saadeti mutluluğu barışı buradadır sağlığı sıhhati huzuru da buradadır cehaletin kovulması ilmin irfanın dünyaya egemen olması buradadır mikropların gönderilmesi hastalıkların yok olması sağlığın dünyaya hâkim olması buradadır. Bütün fakirlerin zengin olması ve hak ve adaletçe gelir dağılımının dünyaya dalması yine İslam’dadır buradadır. Gözden çıkan ışıklarla olmayıp göz sinirleri vasıtasıyla beyin merkezine gönderilen ışıkları buradan aks yoluyla yansımasından meydana geldiğini açıklamıştır. Horasanlı tabip Razi diyor bunu Razi bu yeni buluşuyla eski Yunan tıbbından bazı görüşler reddetmiştir. Gözün konumu ve şekli göz hastalıkları ilaçları ve tedavileri isimleriyle de kıymetli eser bırakmıştır. Evet, kıymetli doktorlarımız vardır Kehhal ’in eserleri El Kindi’nin eserleri ve diğer Ali bin İsa Şerefuddin’in ölümü 430 yılları ameliyat sırasında uyuşturucuyla bayıltma yöntemini ilk defa uygulayan tabiptir.

Dakika 30:00

Dünya ne öğrendiyse İslam’dan ve Müslüman doktorlardan öğrenmiştir tıp ilmiyle ilgili dünyanın tıp ilminde hocalarından biri de İbn-i Sina’dır. Fakat pek çok İslam’ın kıymetli doktorları vardır. İbn-i Heysem de Halife bin Ebul Maisin El Habibi Şemseddin Muhammed bin Dalyan El Salahattin bin Yusuf El Hamari Sadaka bin İbrahim gibi daha nice doktorlarımız kıymetli doktorlarımız vardır. Gözün ortasındaki gündüzleri küçülüp geceleri büyüyen yuvarlak beyazlığa göz bebeği denir gözle ilgili pek çok tedavi metotları vardır faydalı nimetler bulunmaktadır. Görme bozukluğu konusunda temizliğe çok dikkat lazım gözlerinize sürme çekmenizi tavsiye ederim buyuruyor Peygamberimiz çünkü sürme gözyaşını kurutur kirpik bitirir göz çapaklarını giderir gözün görme duyusunu da kuvvetlendirir buyurmuştur. Nazar denilen şey hakkında da gözü değen kimse gözüyle karşı tarafa zehirli bir kuvvet ışın göndermektedir zehir okları denmektedir buna ulaştığı zaman ona zarar vermektedir veya hasta etmektedir bin cins yılan bazı kobralar vardır ki gözü insana iliştiğinde insanı öldürür. İnsanın gözüne zehir üfürür böylece gözlerini kör eder. Bir kimse dikkatimi çeken ve hoşuma giden bir şey gördüğüm zaman gözümden şiddetli bir hararet ışın çıkar sanki bu hararet karşı tarafa ulaşınca ona tesir edip göz değme hadisesini meydana getirir göz değme hadisesini işte böyle anlatıyor gözü dokunanlardan biri. Gönlünde kötü biri oluşum meydana geldiği zaman gözü değen kimseler için söyleniyor bu gözünden zehirli bir ok çıkar ve karşı tarafa ulaşır ona zarar verir işte bu hadise inkâr edilemez bir gerçektir beyaz benekli zehirli yılanların gözlerinden çıkan zehrin insanı öldürdüğü gibi gözü değen kimsede böyledir. Ruhun bedene olan etkisini inkâr etmezler. Saygı duyduğu ve çekindiği bir kimsenin kendisine baktığını görünce şiddetli bir şekilde yüzü kızarır korktuğu bir kimse kendisine baktığı zaman ise yüzü sapsarı kesilir tesir kuvveti doğrudan ruha aittir. Ruhlar değişik yaratılmışlardır hasetçi kimsenin kötü ruhunun haset olunan kimse için zararlı olduğu apaçık bilinmektedir. Göz değmesi gerçeğinin asli esası da budur yani hasetçinin hasedinden dolayı meydana gelmektedir kötü nefsinde habis bir oluşu meydana geliyor karşı taraf ile karşılaşıyor ve ona tesir ediyor örnek beyaz benekli yılanlardır.

Dakika 35:00

Onun zehri saklıdır. Karşılaştığı zaman öfke dolu bir güç dolar öylesine şiddetli ve güçlü olanları vardır ki baktığı zaman annesi karnındaki yavruyu cenini düşürür. Püskürttüğü zehir karşı tarafın gözünü kör eder sevgili Peygamberimiz (a.s.v) kuyruksuz engerek yılanı ile sırtında 2 beyaz benek bulunan yılanlar hakkında bu 2 yılan cinsi yok mu gözün görme duyusunu giderir ve ana karnındaki yavruyu düşürür buyurur. Yakınlaşma karşılaşma görme bazen kötü ruhun etki edeceği kişiye doğru yönelmesiyle meydana gelir. Kuran-ı Kerim hadis ve akli ilimlerde bilgisi az olan bazı kimseler göz değmesi ancak hakikatte olmayan evhamlardan ibarettir. İşte bunlar Kuran-ı Kerim hadis ve akli ilimler konusunda insanları en cahili ve en kabası tabiatları en katı olanlarıdır. Hardalı dövüp ezen kimse ile soğan soyan kimselerin gözleri sulanır. Gözlere tesir eden bir özellik vardır. Sevgili Peygamberimiz (a.s.v) göz değmesinden Allah’a sığınırız çünkü göz değmesi gerçektir buyuruyor. Göz değmesi gerçektir eğer kaderin önüne geçebilen bir şey olsaydı göz değmesi olurdu eğer sizden birinize göz değmesinden dolayı gusletmesi teklif edilirse hemen guslediversin göz değmesi gerçektir bunu şeytan kötü ruhlu kimseler ve insanoğlunun hasetliği çekememezliği meydana getirir. Sizden biriniz kendi nefsinde malında veya kardeşinde hoşuna gidecek bir şey gördüğü zaman bereket duası yapsın. Allah mübarek kılsın desin çünkü göz değmesi gerçektir buyuruyor şanlı Peygamber Allah muhafıza buyursun. Göz değmesi gerçektir göz değmesi gerçektir göz değmesi dağı yerinden oynatır buyurmuştur Peygamberimiz (a.s.v) Yine göz değmesi gerçektir zira göz değmesi kişiyi kabre deveyi de çömleğe sokar buyurmuştur. Göz değmesinden korunmak için Hz. Osman (r.a) güzelliğinden dolayı sık, sık nazar isabet eden bir çocuk için göz değmemesi için çenesine siyahlık sürünüz demiştir. Hz. Yakup (A.S) ey oğullarım Mısır’a vardığımızda hepimiz bir kapıdan girmeyin ayrı, ayrı kapılardan girin ama ben Allah’tan gelecek hiçbir şeyi sizden geri çeviremem çünkü hüküm ancak Allah’ındır buyurmuştur. Doğrusu o inkârcılar Kuran-ı Kerimi işittikleri zaman sana olan düşmanlıklarından dolayı az kalsın gözleri ile seni devireceklerdi. Hâlâda kim ve hasetlerinden dolayı senin için hiç şüphe yok ki o bir delidir derler hâlbuki o Kuran-ı Kerim bütün âlemler için ancak bir Allah’ın öğüdüdür eşi bulunmaz yüce bir kitaptır. Hz. Aişe validemiz Rukye yapmak için bana emir verirdi diyor. Göz değmesinden dolayı yüzünde sarılık ve kırmızılık belirtileri olan bir kız çocuğu gördü de bu çocuğa nefes yapınız zira buna göz değmiştir buyurdu Peygamberimiz.

Dakika 40:04

Ey Allahın resulü diyor Esma Binti Umeys Hz. Cafer’in eşi. Cafer’in çocuklarına sık, sık göz değiyor onlara nefes yaptırayım mı?  Diye izin istedi. Onun üzerine sevgili Peygamberimiz evet nefes yaptır eğer kaderin önüne geçip onu değiştirecek bir şey olsaydı şüphesiz ki göz değmesi olurdu buyurdu. Gözü değen kimsenin abdest alması ve bu su ile kendisine göz değen kimsenin gusletmesi veya üzerine dökülmesi panzehir olarak kendilerin öldürülecek öldürülerek parçalanan etlerinin sokulan yere sarılması gibidir. Zira yılan ve akrebin etleri zehirlerine karşı panzehirdir zehrini tesirsiz nötr hale götürmektedir. Sizden biriniz kardeşinin ölümü kendisi için bir fayda sağlamadığı halde niçin din kardeşini öldürmek ister Allah mübarek eylesin desiniz olmaz mı? Maşallah Barekallah’u şüphesiz ki göz değmesi gerçektir sehl için abdest al buyurdu. Amir ibn-i Rebia hemen abdest aldı sonra bu su sehlin üzerine dökülerek guslettirildi onun üzerine sehil kendisine hiçbir şey olmamış gibi ResulAllah (A.S.V.) birlikte yürüyüp gitti. İşte çare zehir ve panzehir gözü değen insanların gözü zehirli onların aldıkları abdest suyu da o zehre panzehir olarak kullanılmaktadır. Göz değen insan o abdest suyuyla guslediyor veya üzerine döküyor Aişe Sıddık’a annemiz (r.a ) gözü değen kimseye bir kap içinde abdest alması için emredilir sonra kendisine nazar isabet etmiş olan kimse bu su ile guslettirilir demiştir. İşte hastalık işte çareler ortaya konuyor bunların İslam âlimlerinden Peygamberden ve Peygambere dayanan haberlerden başkası ortaya koyamaz. Sizlere isabet edecek her türlü gözden zarar verebilecek her şeyden Allah’ın yüce kelamına Kuran-ı kerime sıfatlarına sığınırım İbrahim (A.S) da oğlu İshak ve İbrahim için böylece Allah’a sığınırdı. Fatiha Ayetel Kürsi ve Nas Felak surelerini çok, çok okumak Fatiha Ayetel Kürsi Nas Felak surelerini İhlas ve nas ve Felak surelerini okumak Allah’a sığınmak gerekir. Bu sureler nazir olunca Bunları okumaya başladı sevgili peygamberimiz başka duaları bıraktı diye de rivayet vardır. Gözü değen kimse iyi bir şeyi gördüğü zaman Maşallah kuvvet ve kudret ancak Allahın’dır Allah’ım mübarek eyle bereketli kıl diye dua etmelidir nazar değmemesi için nazarı değen insanlar en çok buna dikkat etmelidirler. Kıymetli izleyenler; yüce İslam’ın tıbbından keşif notlarıyla derslerimiz devam ediyor. Mantar suyu sarısabır suyu sürme ve bal kullanılıyor göz ilaçları hakkında Sevgili Peygamberimizin devrinde bunlar kullanılıyordu ve Peygamberimiz tavsiye de ediyordu.

Dakika 45:03

Bunlar damlatılarak sürme gibi çekilerek veya merhem gibi sürülerek kullanılıyordu mantar konusunda sevgili Peygamberimiz buyuruyor bilmiş olunuz ki mantar göz ilacıdır acve hurması ise cennet meyvesi gibidir tuz ile karıştırılmış olan şu çörek otu yok mu ölümden başka birçok hastalık için şifadır buyurdular. Sevgili izleyenler mantar ekip dikmeden Allah’ın kudretiyle kendiliğinden meydana gelen bir bitkidir suyu ise göz hastalığına karşı şifadır. Yine 3, 5 veya 7 tane mantar aldım diyor Ebu Hureyre Hazretleri suyunu çıkartmak için sıkıştırdım çıkan suyu bir şişeye koydum bu suyu gözü ağrıyan cariyemin gözüne sürme gibi çektim yüce Allah’ın izniyle iyileşiverdim. Evet, kıymetliler Peygamber okulunda okuyan sahabeler her konuda ilerlediler tıp da da çok ilerlediler. Mantar suyu sürme ile karıştırılarak göze çekilirse kirpikleri kuvvetlendirir. Gözün görme duyusunu güçlendirir yemek dahi takviye eder mantarı yemek hararet varsa mantar suyunu sade olarak sürülmesi daha iyidir hararet yoksa ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Yaş mantarı ikiye ayırıp iç kısımlarını gözün üzerine koymak suretiyle de kullanılır yaş mantarın suyu çıkarılır damlatılır veya sürme gibi çekilir. Bunlar yaş mantarla ilgilidir. Tabip İbni Vahit mantarın suyu sürme ile karıştırılırsa göz için en iyi ilaç yapılmış olur. Kirpikleri güçlendirir görme duyusunu da güçlendirir göz nezlesini de giderir buyurdular. Yine Ahmet bin Hanbel’in yanına geldim diyor zatı muhteremin bir şöyle dedi şanlı Peygamber (a.s.v) mantar ekip dikmeden Allah’ın kudreti ile kendiliğinden biten bir bitkidir suyu ise göz hastalığına karşı şifadır buyurmuştur. Bir mantar aldı kabuğunu soydu hafifçe haşladı sonra ikiye böldü ve suyunu mil ile çıkardı ve bununla mütevekkilin gözüne sürme gibi çekti. 2. çekilişinde gözü iyileşti bu durum Yuhanna’nın tuhafına gitti de inanıyorum ki sizin Peygamberiniz gerçekten filozof bir kimseymiş dedi. Yabancı bir Doktor Hıristiyan doktor bizim Müslüman’ların bu uyguladığı tedavi sistemini Peygamberden aldıklarını söyleyince Yuhanna ismindeki o Hıristiyan doktor böyle söyledi. İnanıyorum ki dedi sizin Peygamberiniz gerçekten filozof bir kimseymiş dedi.

Dakika 50:00

Filozofların filozofu âlemlerin rahmet Peygamberi filozoflar onun yanında yeni doğmuş çocuk misali bile olamazlar bunu dünya iyi bilmelidir. Mantar suyu bil hazda göz iltihabına karşı şifadır dediler. Sabir suyu damlası da sahralarda itkidir en meşhur Yeman sahilindeki Sokakra adasında yetişir. Kokusu güzel tadı acı rengi altın gibi sarıdır ziraatı yapılan bir bitkidir kabuğu yarıldıktan sonra sıkıştırılarak suyu çıkartılır sonra sap kısmı kurutulur diğer ilaçların içine karıştırılır. Onları da zararsız hale getirir sabir suyu damlası hasta göze sürme gibi çekilir veya damlatılır. Göz bir sargı ile kapatılır şişlikleri giderir safra da artıkları temizler. Sabir suyunu sürme gibi gözlerine sürmesini tavsiye etti ve devamla Osman ibni Affan’dan rivayet edildiğine göre şanlı Peygamber (a.s.v) efendimiz sabir suyu damlamasını damlatmasını veya sürme gibi çekilmesini tavsiye etti demiştir. Sabir suyu göz ilacı olmakla beraber etrafa güzel koku saçar ve yüzü güzelleştirir. Geceleyin çekin gündüzleri temizle yaz günlerinde güzel koku ve kına dahi kullanma zira bunlar süslenme işaret ve alametidir Peygamberimizden gelen haber bunlarda. Yine Kays İbni bin Rafi ise iki acur ne gibi şifalar vardır bilir misiniz? Biri sabir suyu diğeri ise tere otu tohumudur tere tohumudur demiştir. Evet, kıymetlikler siyah bir maden olan sürme en iyisi ısfahandan çıkar parlak temiz olduğu zaman beyaz gümüş rengini alır yine ovuşturulduğu zaman etrafa güzel koku saçar. Çok eski zamanlardan beri bilinen bir madendir toplayıcı soğutucu ve temizleyici vasıfları vardır kiri çapağı temizler göz kapaklar için faydalıdır göz nezlesi gibi hastalıkları tedavi edicidir bir takım Peygamber (a.s.v) sizlere sürme çekmenizi tavsiye ederim çünkü sürme kirpik bitirir gözdeki çapakları giderir gözün görme duyusunu da güçlendirir. Misk ile karıştırılmış sürme ile gözlerinize sürme çekiniz zira sürme gözün görme duyusunu kuvvetlendirir kirpikleri bitirir sürmelerin en iyi güzeli iyisi Isfahan sürmesidir gözün görme duyusunu kuvvetlendirir, berraklaştırır ve kirpik bitirir kirpiklerin uzamasına da mesirdir. Sürme göz ilaçlarına katıldığı zaman sağlığı korur göz sağlığını gözü ve yüzü güzelleştirir güneş ışınlarına karşı göze çarpmasına hafifletir.

Dakika 55:04

Kuvvetli bir göz kazandırır gözleri temizler ve parlatır. Sürme inceltilmiş bal şerbeti ile macun yapıldıktan sonra göze çekilirse baş ağrısına karşıda faydalıdır. İçine misk karıştırılır sürme macunu bilhassa yaşlı kimseler gözlerinde zayıflık olanlar için en iyi göz ilacıdır zararlı maddeleri inceltir gözdeki ve dışarı atar göze süs ve güzellik verir sürme tuz ile karıştırılırsa göze çekilecek olursa gözde meydana gelen fazla eti giderir. İhtiyar ve gençler için daha da faydalıdır sürme. İltihaplı göz hastalıklı olan kimselerin sürme çekmesi uygun değildir sürme gözün görme duyusunu güçlendirir kirpik bitirir gözleri güzelleştirir gönüllerde sevgi meydana getirir Hz. Ali Kerremallahu Veche çok ağlamaktan dolayı gözlerinden hasta olan bir kadını tedavi maksadıyla gözlerine sürme çekmediği için tevkif etmiştir. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler; Bal ile sürme çekilecek olursa görme duyusu güçlenir kararmasını da giderir duman beyaz leke en kıymetli bir göz ilacı olarak bal bunlara karşı kullanılır. Göz kapaklarını iç ve dış kısımların tedavisi için merhem gibi bal sürüldüğü zaman çok müessir ve en kıymetli bir göz ilacı olarak ortaya çıkar. Sahabeden Af ibni Malik Hazretler (r.a) balı gözlerine sürme gibi çekerdi diye haber bulunmaktadır. Yine iltihaplara ve yanıklara karşı bilhassa göz kapaklarına faydalı bir merhemdir bal. Sevgili Peygamberimiz (a.s.v) bal şerbetini sever ve şöyle derdi bal şerbeti gönlümdeki üzüntüyü ve sıkıntıyı giderir ve gözümün görme duyusunu da kuvvetlendirir Biiznillahi Teâlâ. Tuzlu su fazla eti giderir habis yaraları da önler içine misk karıştırılarak yapılan sürme yaşlı kimseler için ve gözlerinde zayıflık olanlar için en iyi göz ilacıdır. Altın tozu parlatır gözü parlatır bütün organları güçlendirir. Zencefil göz hastalıklarına karşı faydalıdır. Misvak balgamı keser görme duyusunu da takviye eder. Sabir suyu damlası safralı artıkları temizler göz sinirlerinde varsa mantar suyu İsfahan sürmesi ile karıştırılırsa bununla sürme çekilirse en iyi göz ilacı olur göz kapaklarını güçlendirir kuvvet ve keskinlik kazandırır. Yine gözleri korur göz nezlesini de giderir. Ak günlük göz kararmasını da giderir misk gözü parlatır ve rutubetini emer gözdeki ve bütün organlardaki ağrı sızıyı dağıtır.

Dakika 1:00:02

Farekulağın otunu devamlı koklayan kimsenin gözlerine su inmez.  Çivit inen suyu çözümler ve gözü iyileştirir acı marul suyu ile göze sürme çekildiği zaman perdelenmeye karşı faydalıdır acı marul kökünün sargıladığı sütü gözü parlatır. Kabak kabuğu göz şişliklerine idris ağrılarına karşıda faydalıdır. Görme zayıflığını gidermek için sürme ateşte ısıtılır iyice ısındıktan sonra çıkartılır zeytin yağ ile soğutulduktan sonra bir kaba konulur bununla devamlı olarak 3 gün sürme çekilir. Anason suyu görmeyi güçlendirir çiğ yumurta sürüldüğü zaman göz ağrısını teksir eder hurma zararlıdır badem yenirse yan etkisini giderilmiş olur. Sarımsakta zararlıdır gözlere tarçının aç karna çiğnenmesi faydalıdır. 3 gün narçiçeğinin taç kısmını yerse uzun süre gözleri ağrımaz rezene suyu göze parlaklık verir. Şalgam yemek gözü görme duyusunu güçlendirir. Sarı sabir suyu şişlikleri göz kapaklarını şişlikleri giderir. Mercimek ve pırasa gözü zayıflatır. İncir tozu yaşarmasını giderir. Mushaf’a Kuran-ı Kerime bak Kuran-ı Kerim oku rivayet edilmiştir sevgili Peygamberimizden. Gözün en mükemmel bütün vücut ve ruhun bütün gıdasının tamamı Kuran-ı Kerim de mevcuttur. Onun için gözlerim kuvvetlensin dersen Kuran-ı Kerim oku. Beyaz ve etli kısmında kanlı ve ateşli şişliğe göz iltihabı denir buna remed de denmektedir İslam dünyasında toz duman aşırı sıcak sıvılardan birinin göze hücum etmesi gibi nedenler sebepleri vardır. Temizliğe son derece dikkat etmek toz duman ve şiddetli fırtınadan, fazla ışıktan, kara kışa bakmaktan, aşırı beyaz şeylere bakmaktan, bir şeye aşırı derecede göz zevki bakmaktan, aşırı cinsel temasta bulunmaktan, aşırı derecede tatlı, çok yemek, iltihaplı göze zararlı olan pırasa, soğan, sarımsak, mercimek, tuzlu ve sirke gibi ekşi şeylerden sakınmak lazımdır. Fazla uyku fazla uykusuzluk ve kabızlıktan da sakınmalıdır bunlar gözü korumak için perhiz sınıfındandır. Hz. Ali Hayber kalesinin tozundan ve sıcaktan göremez hale gelmişti sevgili Peygamberimiz (a.s.v) beni yanına çağırdı diyor Hz. Ali anlatıyor tükürüğünü gözlerime sürdü parmağıyla da iyice ovuşturdu iyileşmesi için dua etti.

Dakika 1:05:00

Hiç hastalık yokmuş gibi oldu bundan sonra hiç göz ağrısı ömür boyu görmedim diyor sağlıklı bir göze sahip oldum diyor Biiznillahi Teâlâ Peygamberimizin duası şefaatiyle. Göze mümkün mertebe kirli şeyleri sürmemek hele de göze el sürmemek yine göz su damlası gibidir. Eğer ona el sürersen yayılır el sürmezsen berraklaşır durulanır Said İbni Müseyyibe ’den gelen haber bu. Yine Peygamber (a.s.v) asabı göz gibidir gözün tedavisi ise ona el sürmemektir buyuruyor ki buda Ebu Huduri’den gelen haber tabi istirahat yorgun gözler için istirahat gereklidir göz iltihabı cinci münasebet gibi durumlarda zararlıdır. Göz iltihabı ola, ola cinsi münasebetten uzak kalmak gerekir. Soğuk su faydalıdır ibn-i Mesut Hazretleri eşi Zeynep’e eğer sen Peygamber Aleyhisselamın yaptığı gibi yapsaydın senin için daha iyi ve şifa bulmaya daha uygun olurdu. Gözünü soğuk su ile yıkarsın sonrada en bütün insanların rabbi hastalığı gider şifa ver çünkü sen şifa verensin senden başka şifa veren yoktur öyle bir şifa ver ki hastalıktan hiçbir eser kalmasın diye dua ettiğini İbn-i Mesut Peygamberimizden rivayet etti hanımına böylece tavsiyede bulundu. Kan hücumundan meydana gelmiş ise hastalık vücuttan kan aldırmak faydalıdır. Sevgili Peygamberimiz (a.s.v) efendimiz vücuttan kan alan kimse hacamatçı ne güzel bir kimsedir çünkü vücut vücuttaki kirli kanı giderir sırtı hafifletir gözün görme duyusunu da güçlendirir buyurmuşlardır. Sende göz iltihabı hastalığı olduğu halde hurma yiyorsun öylemi diye Peygamberimiz birini uyardı. Hz. Ali de bunlardan biri Hz. Ali göz iltihabı hastalığına yakalandı hurma yiyordu Peygamber efendimiz hurma yememesini tavsiye etmiştir. Hurma göz iltihabı için zararlıdır kanı ısıtır tortulu hale getirir göz iltihabı içinde ateşli bir hastalıktır hararetini arttırmış olmaktadır. İltihaplı göz sürme çekmeleri doğru değildir iltihaplı gözlere güneşe veya kara çok bakmaktan dolayı gözler kamaşabilir. Yine temizliğe dikkat etmemek güneşte kalmak harici sebeplerdir ki bunlar göz nezlesine sebep olabilir mantarın suyu sürmeyle karıştırılırsa yine bal şerbeti tuz göz için en iyi ilaç yapılmış olur sürme göz kirpiklerini güçlendirir. Görme duyusunu da takviye eder göz nezlesini de giderir. Kıymetli izleyenler; aşırı sıcaktan ve aşırı soğuktan, rüzgârdan toz ve dumandan çok ağlamaktan, devamlı yazı yazmaktan, ince yazılardan sakınmaları lazımdır göz sağlığı için.

Dakika 1:10:13

Az bakılacak veya az yazılacak olursa gözler için faydalıdır güneşe siyah ve beyaz şeylere çok bakmaktan sakınmak lazım parlak cisimlerde güneşte siyah ve beyaz şeylerde böyledir. Faydalı renk yeşil renktir sevgili Peygamberimiz yeşil rengi severdi yeşil kâinatın tabi rengidir. İsfahan sürmesi tatbik etmelidir gözler için ara sıra soğuk su ile yıkamak abdest aldığınız zaman gözlerinize abdest suyundan içiriniz ellerinizin ıslaklığını da silkmeyiniz buyurdular karanlık yerde oturmak ışıksız kalmak gözler için zararlıdır Peygamber efendimiz kandil yakılmadıkça karanlık evde oturmazdı diye rivayet bulunur. Göze kuvvet veren nimetler Hz. Ali’den gelen bu haber yeşile bakmak, akarsuya bakmak, göze yatarken sürme çekmek, güzel şeylere bakmak gözün görmesini takviye eder et yiyiniz kuvvetlendirir buyuruyor. Yine sevgili Peygamberimizden gelen haber ki uyuyacağınız zaman gözlerinize sürme çekmenizi tavsiye ederim zira gözün görme gücünü kuvvetlendirir buyurmuşlardır. Ceviz yağı göz sulanmasına yaşlığa göz sivilcesine şişliğe karşı faydalıdır. Cenabı Hak kâinat eczanesini kulların hizmetine sunmuştur sevinç ve neşeden meydana gelen gözyaşları soğuk üzüntü ve kederden dolayı ağlayan kimsenin gözyaşları ise sıcak olur. Sevinç ve neşeden meydana gelen gözyaşları soğuk üzüntü ve kederden dolayı ağlayan kimsenin gözyaşları ise sıcak olur bunlarda güzelim teşhis ve tespitlerdir. Yatarken gözlerinize sürme çekiniz çünkü sürme gözyaşını kurutur ve kirpik bitirir gözlerinize sürme çekiniz zira sürme gözün görme gücünü arttırır gözyaşını kurutur ve kirpik bitirtir sizlere sürme çekmenizi tavsiye ederim çünkü o kirpik bitirir göz çapaklarını giderir ve gözün görme duyusunu kuvvetlendirir bu haberler Peygamberimizden yapılan rivayetlerdir. Evet, bunlar kıymetli kaynaklarda bulunan Kütübü Sitte de bulunan haberlerdir Nihaye ’de, Ramuz’da İbn-i Mace’de Ayni’de bunlar rivayet edilmiş Keşfül Hafa’da bulunmaktadır.

Dakika 1:14:25

(Visited 861 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}