hadisvetasavvuf 29-01

29- Hadis ve Tasavvuf Ders 29 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 29

 

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Her günahla kalbe siyah bir nokta konur Peygamber Efendimizden böyle buyruldu her günahla kalbe siyah bir nokta konur. Küçük günahlara devam ederseniz onlar büyür. Küçük odunları toplattı yığın olunca yaktırdı büyük bir ateş oldu, bu ateş içine büyük bir ateş oldu. Bu ateş içine ne atarsanız yakar değil mi? Dedi Peygamberimiz. Evet, buyurdular işte küçük günahlar da birikince böyle olur sahibini böyle yakar buyurdular küçük günahlara devam etmeyin biriktirmeyin buyurdu Peygamberimiz. Kişi günahı sebebiyle rızkı daralır rızkından mahrum olur. Şunlar Allah’a sevimli olanlardandır; Namaz kılmak, anaya babaya iyilik etmek, cihad etmek, babasını sırtın da gezdirene kölelikten kurtarırsan o zaman itaat etmiş olursun dedi. Yani ana babana hakkı büyüktür ana babaya itaat cihat gibidir. Anaya babaya iyilik yakınlara iyilik ömrü uzatır, rızkı arttırır, asi de kahreder müşrike annen bile olsa ihtiyacını gör iyilik et, anaya babaya isyan Allah’a isyandır buyurdu. Âlimlere kocana isyan da Peygambere isyan Allah’a isyan gibidir buyruldu. Baba dostlarına da iyilik et şunlar da en büyük günahlardandır; şirk koşmak, haksız yere adam öldürmek katillik, ana babaya isyan etmek, savaş meydanından kaçmak, iftira etmek, faiz yemek, faiz almak vermek, sihirbazlık yapmak veya sihir yaptırmak, yetim malı yemek, kul hakları, içki, zina, karısını kötü yola teşvik eden etmek zinaya zorlamak, iyiliği başa kakmak, erkekliğe özenen kadın bunların ibadetleri de kabul değildir. Kadınlığa özenen erkekler domuz eti yemek ve diğer haramlar domuz eti yemek en büyük haramlardandır ve diğer haramlar da böyledir. Ölsen, yakılsan, sürünsen şirk koşma, anaya babaya asi olma. Allah’tan başkasının adına kurban kesen kesim yapan melundur. Anaya babaya isyanın cezasını Allah acele verir. Bir gencin dili tutuluyor anası hakkını helal etmedikçe dili açılmıyor anaya asi olan bu genç ananın merhametiyle netice de dili açılıyor. Çünkü bu annesine kötülük yapmış ölürken cana kurulmuş dili dönmüyor Allah bile diyemiyor, annesi onu affedince ancak dili açılıyor. Bir anne oğluna sarhoş oğluna yavrum içme haram yeme, rakı şarap içme oğlum diyor o içme dedikçe anasına seninki laf mı? Af edersin merkep anırması diyor. Bu sarhoş evlat ölüyor her ikindiden sonra içermiş bu adam bunu mezara koyunca her ikindiden sonra bu mezar açılıyor mezardan başı eşekbaşı gibi çıkıyor kalan yeri adam olarak 3 defa her gün ikindiden sonra eşek gibi anırıyor.

 

Dakika 5:07

 

Bu günler devam ediyor. Niçin? İbret alsın bu dünya anırıp mezara geri giriyor kabir azabının dünyaya yansıyan tarafı bu. Allah’a, ahirete iman eden misafire yakınlarına iyilik etsin ya doğruyu konuş ya sus, sılayı rahme riayet ömrü uzatır rızkı artırır ölümü iyi olur. Cenabı Hak sılayı rahmi kesenden ben de ilgiyi keserim buyurdular. Sadakanın en hayırlısı kinci akrabaya verilendir ki kini ortadan kalksın. Yetime bakanla cennete yan yana gireceğiz. Bu sözlerin hepsini Peygamberimize ait. İki kıza iki kız kardeşe bakanlar ateşte ateşe girmezler ateşten kurtulurlar. Yakup’un (AS) başına gelenler bir yetimi ihmal etmelerindendir. Bir koyun kesiyorlar yetime gel sen de ye demiyorlar demek ki unutmuşlar. Yusuf’tan (AS) Bünyamin’den ayrı düşmüş olanlar olmuş Yakup’un başına neler gelmiş (AS) gözler kapanmış hasletler feryatlar vesaire. Dulların fakirlerin işine bakanlar koşanlar mücahitler Abit ve gece gündüz ibadet edenler sevap alırlar. Şeriata göre yetimi ağlatma onu okşa saçının sayısınca sevap alırsın hayırlı ev yetimin bulunduğu evdir. Davete gelen toplum da yetim yoksa şeytan vardır iki Müslümandan doğan yetime bakana cennet kesinleşir. Komşu Allah’a ve ahirete inanan iman eden komşuya eziyet etmesin, komşu ile zina 10 zinadan beterdir, 10 hırsızlıktan da beterdir, Efendimiz (A.S.V) 3 defa yemin ederek komşun senden emin değilse imanın yoktur. 40 ev komşudur komşuya ihanet eden cennete giremez. Yüce Allah (CC) dini İslam’ı kime nasip etmişse onu seviyor, kalbi ve dili ile inanmadıkça tasdik ikrar etmedikçe komşusu emin olmadıkça iman etmiş olmaz. Abide gece gündüz ibadet eden bir kadın fakat komşusu ile geçinmiyor kötülük ediyor hem de gece gündüz ibadet ediyor bu kadın cehennemdedir diyor Peygamberimiz. Niye? Kötü huylu onun ibadeti onun ahlakını düzeltmiyor, o doğru ibadet etmiyor ve ibadetleri onu kurtarmıyor. Çünkü güzel ahlakı yok kötü ahlakı var vakti kalan komşuya iyilik eden iyi geçinen birini Efendimiz (A.S.V)’ye soruyorlar; O da cennettedir buyuruyor komşusu yardım komşuya yardım borç vermek ödünç vermek hastasını ziyaret etmek tebrik etmek tebrikleşmek sabretmek sabır tavsiye etmek cenazesine katılmak ikram etmek zarardan korumak gibi komşu hakları vardır. Komşusu aç yatarken kendisi tok yatan bizden değildir buyurmuştur Peygamber Efendimiz (A.S.V).

 

10:08

 

Şunlar büyük musibettir; kötü devlet başkanı, kötü komşu, kötü kadın bunlar musibettir çok ibadet etmek haramdan kaçmak kanaatkâr olmak bunlar zenginliktir. Komşuya iyilik imandandır iyiliği herkes için sev ki Müslüman olasın fazla gülme ki kalbin ölmesin. Şunlar da Allah’ın sevdiklerindendir; savaşanlar, saf tutanlar, komşu eziyetine katlananlar şunlar mutluluk verenlerdendir; Saliha kadın güzel huylu namuslu geniş mesken, salih komşu iyi vasıta bunlar da diyor mutluluk vesilesidir diyor Peygamberimiz. Ziyaret Mümin kardeşini Allah için ziyaret edeni müjdelemek için Allah bir melek gönderiyor cennetle müjdele sevdiğimi söyle diyor hasta ziyareti de böyle birbirini Allah için sevenler de böyle ki 70000 melek de dua ediyor buyrulmuştur. Ziyaretçiye ikram etmeyen bizden değildir demiştir sevgili Peygamberimiz. Misafire ikram 1 gün bir gece ziyafet üç gün sonrası sadakadır, misafire ikram bir gün bir gece ziyafet üç gün sonrası sadakadır ev sahibini sıkıntıya sokmak helal olmaz. 1 veya 3 gün için de ikram edilmezse misafir alıp yiyebilir ölçülü bir şekilde misafirin bu şekilde de hakkı vardır, 1 ve 3 gün içinde misafir ikram edilmek misafirin de hakkıdır. İkramı küçümseme ikramı küçümseyen helak olur, şer olarak ona yeter sirkeye bile ne güzel katık buyurmuş Peygamber Efendimiz (A.S.V) ekinden dikilen ağacın her şeyinden canlılar faydalandıkça sadaka olur çalınanlar bile. (Allahümme inni euzü bike minel buhli vel kesel ve arzalil umri ve azabil kabri ve min fitnetil mahya vel memat) Allah’ım cimrilikten tembellikten düşkün ihtiyarlıktan kabir azabından hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Öncekileri cimrilik katillik inkâr helak etti imanla cimrilik bir arada olmaz. İslam’ı cimrilik yıkar şehvet cimrilik vücub mahveder Müslümanları perişan eder bunlar. Hibeden hibesinden dönen kustuğunu yiyen hayvanın hali gibidir, ısrar ederse verin yardım edene Allah yardım eder, mazluma hakkıyla yardım sırattan ayakları kaydırmaz kabir azabı görmez. Müslümana yardım için yürüyenin sevabı 20 yıllık itikâftan da daha sevaptır. 1 günlük itikâfın sevabı 3 dünyadan fazladır. Müslümana yardım edene 75.000 melek dua eder her adımına 70 iyilik yazılır 70 günahı silinir. Kendisi zikirle meşgul olup işini başkalarına gördüren birine işçilerin sevabının zikredenden daha fazla olduğunu söyledi Peygamberimiz.

 

Dakika 15:13

 

Siz ondan hayırlısınız dedi çünkü kul hakkı ve vesaire, yedirmek giydirmek avret yerini örtmek sevindirmek en faziletli amellerdendir, rüşvet alan büyük günah kapısına gelmiştir. Hayâ utanmak az konuşmak imandandır, cimrilik acizlik bitkinlik kötü söz nifaktandır Allah’tan utanmak hayâ ise tüm kötülükleri terk etmendir. En iyiniz ahlakı en güzel olandır mizan da en ağır gelen güzel ahlaktır güzel ahlak abitlerin derecesine ulaştırır, kişinin şerefi dinidir kişiliği aklıdır nesebi ahlakıdır tedbir gibi akıl yoktur günahı terk etmek takvadır. Güzel ahlak gibi soy nesep yoktur münakaşanın her türlüsünü bırakın cennette bana en yakın olanınız ahlakı en güzel olandır. Allah (CC) Allah’u Teâlâ bu dini İslam’ı ben seçtim buna yakışan cömertlik ve güzel huylardır güzel ahlaktır buyurdu. Az konuşmak güzel ahlak en büyük fazilettir. (Veinne ehsenennasi ehsenühüm hulukan) İnsanların en iyisi ahlakı en güzel olandır, ailesine iyi davranan ahlak en güzel olanın imanı mükemmeldir ailesine iyi davranan ahlaken en güzel olanın imanı mükemmeldir. Kötü ahlaklılar gevezelik edenler böbürlenenler boşboğazlık edenler bunlar benden uzaktırlar. Kötü huylu bir kötülükten kurtulmadan öbür kötülüğün içine düşer. (İnnallahe rafikun yuhibburrifka filemri küllihi) Allah her işte yardımı yumuşaklığı sever meşru işler de. Allah (CC) rifk yumuşaklık şefkat ihsan sahipleri himayemdedir. (Yessi ru vela tûassir ve beşşiru vela tüneffiru) Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz, yumuşak mütevazi sabırlı kolaya sevk eden bunlara ateş yasaktır. Pehlivan öfkesini yenendir buyurulmuştur.

 

Dakika 19:12

 

(Visited 107 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}