Tefsir 291-01

291- Tefsir Ders 291 hayat veren nurun keşif notları

291- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 291

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Her şeye O’nun aslî mahiyetinden Yüce Allah daha yakındır. İlmi ile yakındır, kudretiyle yakındır ve görmesiyle yakındır, bilmesiyle yakındır. Ayakta tutmasıyla, yaratmasıyla, yaşatmasıyla ile yakındır. Nasıl yakın olduğunu da kendisi en iyi bilendir.   (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) ‘’Sebe Sûresi 47’’Allah her şeye şahittir. Sebe 47’nci âyet-i kerime Allah her şeye şahittir. Ezelin, ebedin yerlerin, diplerinin, üslerinin, göklerin, yerlerin derinliklerinin, zerrenin, kürrenin ne varsa âlemler de hepsine Allah her şeye şahittir. Allah’ı doğru tanımadan doğru îmân olmaz. Doğru tanımak için İslam akâidini, ilmi, kelâmı, Kur’an’da ki, İslam’da ki akâidi, kelâmı, îmân anlayışını, onun ilimlerini doğru bilmemiz gerekiyor. Yüce Allah’ın hükümranlığı ezelî ve ebedîdir. Tevrât’ta dinlendiğini söylerler Allah dinlenmeye ihtiyacı yoktur hükümlerini icra eder. Onun için Tevrât’a koydukları o kelime Tevrât’a yakışmıyor. Tevrât’ı satır, satır tahrip edenler bu konuda da oraya yanlış not düşmüşlerdir. Gerçek Tevrât öyle değildir. Gerçek Tevrât’ın şahidi, Müheymini, Musaddik’i Kur’an-ı Kerim’dir. Gerçek İncîl’in Musaddiki, Müheymini Kuran-ı Kerim’dir. Bütün doğrular Kur’an-ı Kerim’de, İslam’dadır, Hz. Muhammed’dedir. Geçmişin bütün belgeleri Kur’an-ı Kerim’dedir.

“Sitteti Eyyâm” yani 6 günde Cenab-ı Hak yerleri, gökleri yarattığını söylüyor bazıları dünya günleridir diyor. Lügat olarak güneşin doğuşu batışı arasıdır yani bir gün. Henüz yer ve güneşin olmadığı yaratma sırasında bu mânâ ile bir gün tasavvur olunamaz demiş bazı kâşiflerimiz, müfessirlerimiz de ve dirâyet ulemâsı. Yevm; vakit mânâsına da geldiği altı vakit anlamında müfessirler hatırlatmıştır. Enfâl Sûresi 16’ncı âyetinde de dersimiz de bunlar geçti ve gelecek derslerimizde de bunlar yeri geldikçe izâh etmeye devam edeceğiz.

Yine Secde Sûresinin 5’inci âyetinde 1000 yıl süren bir gün var bakın Meâric Sûresinde yine 4’üncü âyetinde miktarı 50 bin yıl süren yine bir gün var. Bunlar âhiret günleri bunun için Müslümanların Şanlı Kur’an’ı iyi keşfetmeleri gerekmektedir ve hem kevnî, hem kitâbî âyetler üzerinde bizim âlimlerimize fırsatlar verilmeli, onlar desteklenmelidir, korunmalıdır, bütün ihtiyaçları te’min edilmelidir, ilim yarışında bulunulmalıdır. İlim yarışı her yarışın önünde önderi olmalıdır. İlim çok iyi desteklenmelidir.

Yine İbn-i Abbâs şöyle diyor (Radıyallâhu Anhüm) Kâ’b, Mücâhit, Dahhâk gibi büyük müfessirlerinde şöyle dediğini görüyoruz. Ne diyorlar? Altı gün altı zaman da ezel ve ebede göre altı gün denecek kadar sınırlı olduğu anlatılmıştır. İstivânın hükümranlığı mutlak ve ebedîliğine göredir.

Dakika 6:00

Yaratma ve hâkimiyet Rab tecellîsidir. Misalsiz tam bir nizam ritimle dizayn edilmiştir bütün âlemler mükemmel yaratılmıştır. Bakın ilk defa dumandan cisimlere, ondan cisimlerden ateşe, ateşten toprağa, topraktan suya, sudan hayata geçmek gibi ilk yaratılış anlatılmaktadır. Fussilet Sûresi 9 ve 12. âyeti kerimelerine baktığımız zaman da bu gerçekleri görüyoruz. İkisi göklere, dördü de yere ait 6 gün olarak anlaşılmaktadır. Fakat Müslim’i Şerif’te ki bir Hadisi Şerif’te altı günün yeryüzüyle olma ihtimali vardır müteşabih bir mânâdır onun ilmine bırakılır denmiştir. Zaten bu gibi müteşabih olan kısımlar tamamen Allah’ın ilmine aittir. Âlem kadim değildir sonradan yaratılmıştır bütün âlemler olayları toplamıdır ve bütün âlemler Allah’a muhtaçtır ve Allah’ın hükmü altındadırlar. Bütün âlemler Allah’ın hükmü altındadır. Âlem basit değildir ve düzenli yaratılmıştır her şeyi düzenli yaratılmıştır. Hükmü ile değişendir Allah’ın hükmüyle değişir. Onun için her şey yerli yerince yaratılmış İslam’da ki emirlerin hepsi yerli yerince Allah’ın hak olan kanunları Allah’ın hukukudur ve ilahi gerçek hak olan din, hak din işte bunun için hak din olmuştur.

Bundan dolayı Kamer Sûresinin 50. âyetine de bakıyoruz; Buyruğun tektir, göz açıp yumma gibidir. Cenabı Hak ne diyor; Ben bir emir veririm diyor ben tek bir emir ile diyor göz açıp yumuncaya kadar bir emrimle yani yaratacağımı yaratırım, yok edeceğimi yok ederim diyor. Çünkü gücü her şeye yetiyor. (Amentü ve Saddaktü)

Derece, derece ilerlesinler diye dikkat et insanlığın hep yükselmesi, ilerlemesi istenmiştir. Derece, derece ilerlesinler diye bir defa da olmamıştır. Yaratılırken yerler, gökler bir anda isterse yaratırdı derece, derece yaratmıştır. Umum, husus vardır her tedriçte bir defaten oluş vardır. Her defa da tedriç yoktur bir defa da yaratılma kudretin son bulma şüphesi vardır. Yoksa gücü yeterdi bir defa da hepsini yaratırdı. Hikmeti gereği öyle yaptı. Âlem ezeli bir tabiat sanılırdı o zaman birden yaratılsaydı. İlahi irade böyle tecelli etmiştir hikmetle doludur ilahi irade nasıl istediyse gerçek olan hikmetle dolup taşan odur.

İnşaAllah bundan sonraki derslerimizde de istiva kelimesi üzerinde size Kuran-ı Kerim’in istivası üzerinde bazı keşif notları üzerinde durmaya biraz daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaya çalışacağız İnşaAllahu Teâlâ

Dakika 11:25

 

(Visited 52 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}