hadisvetasavvuf 3-01

3- Hadis ve Tasavvuf Ders 3 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 3

 

 

Önemine binaen tekrar ediyorum, Mütevatirler iman ile imansızlığın ölçüsüdür, öbürleri amel ve ahlakın delil olma özelliğine özelliğini taşırlar. Allah’ın Resulü Muhammed’e onun Peygamberliğine iman sevgi, saygı örnek kabul edilmesi her emrinin tutulması, her ne, her neyi nehiy ederse yani sakınılması lazım gelen ne varsa onun vah İle hareket ettiğinin bilinmesi, onun ağzından duyulan Cenabı Hakka isnat edilmeyen emir ve irşatlar da dinimizden kanun mahiyetindedir, dinimizdendir ve kanun mahiyetindedir. Çünkü ona bu yetkiyi veren de Allah’u Teâlâ’dır. Müslümanlar iyiliği emredip kötülüğü yasaklamakla görevlidir. İslam âlimlerine de kıyas ve İçtihat yoluyla dini hakikatlerin izah ve keşif yolu açıktır. Üç kaynak tasnif ve her birini ilmi usullerle tetkik ederek akli ve mantıki sebeplere bağlanmışlardır. Böylece tevhit, fıkıh, ahlak ilimleri meydana gelmiştir. Dikkat et! Tevhit ilmi, fıkıh ilmi, ahlak ilmi, bu ilimleri meydana koymuşlar, bunun yüksek mi yüksekokulları kurulmuş, nice müçtehitler yetişerek bu okullarda okuyarak okutularak gelinmiştir. Tasavvuf gelişmiştir bu ilimler asrın ilimlerini idare sahasına alabiliyor, onlara ışık tutuyor, gelişmelerine yardım ediyor, hepsine üstün bir kuvvet ve zenginliğe sahiptir. İslam’ın ilimleri hepsine üstün bir kuvvete sahip ve hepsinden üstün bir zenginliğe sahiptir. Çünkü ilahidir. İslam’a giriş çıkış Allah’ın birliğinden başlanır, yine birlik ilkesine dönülür. Efendimiz (ASV) imanın şubeleri 70 kadardır diyor bakın, usul temel ilkeler giriş noktasıdır, oradan girilir oradan çıkılır. İman mutluluk icmali imanla girilir tafsili imana doğru gidilir, ruh böyle beslenir.  Red ve inkâr yoluna sapanlar, İslam’ın sınırından çıkmış olurlar. Eğer Yüce İslam’ın tevatür derecesinde ki ortaya koyduğu değerlerden birini veya hepsini Red ve inkâr eden kişi inkâr yoluna sapmıştır. İslam’ın sınırından çıkmış dışarı kendi kendini atmış olur, bir zamanların en mutlusu olan Müslümanlar dikkat et şimdi buraya, bir zamanların en mutlusu olan Müslümanlar sonra görülen mahrumiyet ve düşüşleri bu sapıklığın sonucudur. Niye? Kendi değerlerini adam reddediyor inkâr ediyor, bu sapık bu İslam’ın dışına kendini atmış ve kendini Müslüman zannediyor. İslam Allah’a mensuptur, hukukun tekili haktır yani hak dinidir, hüküm ve vazifeler hukuki bir görevdir. Buraya dikkat! Hüküm ve vazifeler hukuki bir görevdir, vazife varsa orada hak vardır, görevler hak sahiplerinin emanetleridir. Dikkat et! Görevler hak sahiplerinin emanetleridir, görevini yapmadın mı ihanet ediyorsun emanete, görevini doğru yap.

 

Dakika 5:57

 

(Visited 242 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}