Tefsir 304-01

304- Tefsir Ders 304 hayat veren nurun keşif notları

304- Kur’an-ı Kerim Tefsîr Dersi 304

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Sevgili dinleyenler,

Mârifet yolculuğunu size kısa bir daha hatırlatayım. Mârifet yolculuğu: Sınırsız denizde Hakk’ın rızâsına doğru yürümek yol almaktır. Burada sarılacağın şey nedir? Kur’an-ı Kerim, İslam’ın emir ve hükümlerine sıkı sarıl. Eğer mârifet yolculuğunda kopmak bilmeyen ipe sarılayım da Yüce Allah’ın rızâsına yükseleyim dersen eğer. Bunun yegâne gemisi nedir? Nefistir. Nefis gemisine bin nefsi kendine bildirme sakın nefsin sırtına sen bin. Yegâne dümeni nedir bu geminin? Yüce Allah’ı dilden, gönülden bırakmamak İslam’ı bilmek ve yaşamaktır unutmamaktır. İslam’ı bilmenin, yaşamanın, unutmamanın adına komple zikir denir. Gaflet ise mutlak bir tehlikedir Zümer Sûresi 75’inci âyet-i kerimeye baktığımız zaman nice, nice gerçekleri görüyoruz. Sahîhi Müslîm’in, İbn-i Mâce’nin, Ahmed Bin Hanbelî’n (Rahmetullâhi Aleyhim Ecmaîn) rivâyet ettikleri bir hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselâtu Vesselâm Efendimiz diyor ki: “Âdemoğlu secde âyetini okuyup secde edince şeytan ağlayarak çekilir ve kendi kendine eyvah vay eyvah diyerek hayıflanır”. Bu adam secde ile emrolundu, secde etti ona cennet var ben, secde ile emrolundum isyân ettim. Bana da ateş var, cehennem var diye, diye şeytan ağlar diyor. İşte secdeye kapanınca şeytanlar perişan oluyor. Zikir nedir? Diye sorarsan, yine bir kâşifimiz şöyle dedi: “İbadet ile secde ile olandır”. İbadetsiz kuru kuruya zikir olmaz İslam’ı bil, yaşa, unutma! Hakk’ın hâkim olması için cihâd et. İşte bunlar zikrin hem kendisi, hem de zirvesidir. Âyet 190’ıncı âyet-i kerime de geçen konu Âdem Havvâ değil soyundan gelen müşriklerdir. Hasan’ı Basrî, İbn-i Kesîr ve diğerleri böyle demişlerdir. Semure hadisi illetlidir demişlerdir. Semure hadisi o illetli hadis şöyle kısaca bir keşif notu verelim buradan, Havvâ Annemiz doğum yapınca şeytan etrafında döndü adını Abdul Haris koy dedi doğum yaptığı zaman çocuğum adını Abdul Haris koy dedi. Çocuğun yaşar dedi. Havvâ’nın çocuğu yaşamıyordu bu şeytanın vahyindendir diyor Semûre hadisi ki bu hadisin illetli olduğu sahîh olmadığı söylenmiştir. Dolayısıyla doğrusu burada Hasan’ı Basrî’nin ve İbn-i Kesîr’in ve diğerlerinin söylediği haber doğrudur. Yani Âdem’le Havvâ değil şirk koşanlar müşrik olanlar soyundan gelen müşriklerdir diyor âyet 190 ile ilgili olan durum. Yine şunu da unutma! Mü’minler tek bir ümmettir bu dünyada ehli küfür tek bir millettir bu dünyada, unutma! İslam ise ebedî mutlu hayattır, izzettir ebedî saadettir. Takvâ da nedir? O da kalpte Rabbânî bir nurdur. Nedir Takvâ? İslam’ı doğru yaşamanın adıdır ki, işte o takva kalpte Rabbânî bir nurdur. Bunun için bu nuru taşımalı küfürlerden, şirklerden, tüm kötülüklerden uzak kalmalı, bunun başarısı için de Yüce Allah’a iyi yalvarmalıdır.

Cenab-ı Hak iki cihanda mutlu olan ölümsüz o güzelim essiz güzel hayat tarzını bulan o hayatı yaşayan iki cihanda da salâhı, felâhı, necâhı bulan kullarından eylesin. A’râf Sûresini de bitirdik Kur’an-ı Kerim’in başından buraya kadar geldik sırayla şimdi Enfâl Sûresi ile bu hayat veren nurun dersleri devam edecektir. Kur’an-ı Kerim’in sıcak tümünü vermeye çalışacağız. Ondan sonra daha nice Kur’an kaynaklı bütün İslâmî ilimlerden de keşif notları mutlu hayatın nur saçan dersinin sohbeti devam edecektir. Cenab-ı Hak ben Allah’ın kuluyum diyen herkese gerçekten bu mutlu hayatı bulmayı, gerçek Müslüman olmayı Allah nasip eylesin.

Dakika 7:44

(Visited 60 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}