Tip 31-01

31- Tıp İlmi Ders 31

HAYAT VEREN TIP İLMİ DERS 31

Kıymetli izleyenler; Tabiinin kıymetli şahsiyetlerinden İbrahim Nehayye Eşas hazretleri gitmişti bu giden şahsiyet diyor ki elim diyor kırılmıştı üzerini bez ve ağaçlarla sardım çoğu kez cünüp oluyorum ne yapayım? Diye sordum. Üzerini suyla mesh et zira yüce Allah özrünü kabul eder diye cevap verdi. Yaranın azmasından çekiniliyorsa sargı üzerine mesh etsin eğer sakınca yoksa yıkasın dedi. Şanlı Peygamber (a.s.v) sargı üzerine mesh ederdi demiştir, İbn-i Ömer hazretlerinden gelen haber buda. Kıymetliler dem ortaya mazeretler ortaya çıkınca çareler ruhsatlar kolaylıklar yüce İslam orayı merhametle, kolaylıklarla, ruhsatlarla orayı kuşatır onun için İslam’da zorluk diye bir şey yoktur zorluğu İslam-ı bilmeyenler ortaya çıkarırlar. Yüce İslam hayat dinidir eşi bulunmayan bir hayat tarzı yaşam tarzıdır. Gerçek insanlığın hayat tarzı yüce İslam’ın hayat tarzıdır ve Allah’ın ezeli ebedi rahmetin de tecellisidir onun için Hz. Muhammed âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Çünkü o İslam ve İslam’ın kitabı onun kalbine vah edilmiştir. Şimdi hastalıklardan çeşitleri var karaciğerdeki bir rahatsızlıktan dolayı tehlikeli ve öldürücü bir hastalık vardır ki sarılık sirozun başlangıcıdır. Alyuvarlar ve ak yuvalar erime sebebi ile veya safra kanalların tıkanması nedeniyle meydana gelir. Vücut ısısının düşmesiyle kan kıvamının bozulması veya vücut ısısının yükselmesiyle safranın çoğalması ve bozulması gibi zehirli arıların sokmasıyla da karaciğer gözeneklerin tıkanması şişlik safranın da dışa atılmasının atılmamasının sebebi safranın safra kesesine dökülememesi safra kesesinden de bağırsaklara dökülememesidir. İşte karaciğer tıkanmasıyla salgıladığı safranın yani karaciğerin saldığı safranın dalağa dökülememesi dalaktan da mideye dökülememesinden meydana gelen bir hastalıktır ki bunun adı sarılıktır. İhsan edici ilaçlar verilir hafiflemesinden sonra hamamda terletmelidir ve gerçek uzman inançlı ve uzman olan ehliyetli ve tecrübeli hakiki doktorlardan hiçbir zaman uzak kalmamalıdır. Hindibanın damıtılmış suyu yine yaş rezene suyu ile karıştırıldığı zaman bunlar faydalıdır karaciğere de tıkanıklık meydana getiren sarılık hastalığına karşı faydalıdır.

Dakika 5:03

Hindi bağ ve rezene suyu sabir suyu sarılık hastalığı için gayet iyidir çakal kavunu acı kavun buda safrayı düzenler faydalıdır suyu buruna damlatıldığı zaman gözlerdeki sarılığı giderir. Altın tozu oda faydalıdır macunların ve merhemlerin içine katılır. Et süt ve yağ gibi gıdalardan sakınmak lazımdır sarılık hastası et süt ve yağdan bundan sakınması gerekir hafif müshil kullanılmalı ve istirahat etmelidir. Evet, kıymetliler sizlere yüce İslam tıbbından keşif notlarımız devam etmektedir bu size verdiğimiz bilgiler güzelim kaynaklardan ve sahih hadis kaynaklarında bulunmaktadır bunlardan biri Müsned, Ebu Davud, Nihaye gibi kaynaklarda var olduğunu görmekteyiz ve kayda alındığını da görmekteyiz. Kıymetli izleyenler; Cenabı Hakkın sayısız nimetlerinden biride biliyorsunuz ki sarımsaktır. Hararetli ve kuru bir özelliği vasıfları vardır de sıcaklık verir vücuda kurutucudur her kim şu kötü kokulu habis bitkiden sarımsaktan yerse ağzının kokusu gidinceye kadar mescidimize gelmesin buyurmuş Peygamberimiz bu toplumu rahatsız etmemek için kötü kokularla toplumun içine, cemaatlerin içine gidilmemesi konusunda Peygamberimiz ümmetini uyarmıştır. Soğuk ve balgamlı mizaçlı kimseler ve felç olmaya ramak kalmış hastalar için çok faydalıdır sarımsak. Meniyi kurutucu, tıkanıkları açıcı, şişlikleri çözücü, hazmı kolaylaştıran, susuzluğu gideren, hareket ettiren, idrarı söktürüp çoğaltan vasıflar olduğu gibi haşarat sokmalara şişliklere karşıda panzehirdir. Evet, kıymetliler macun haline getirilirse yılan ve akrebin soktuğu yerlere sürülür ve faydalıdır. Zehri çeker ısıtır vücudu balgamı da ortadan kaldırır oluşumunu engeller yellenmeyi çözer boğazı kaygınlaştırır organların sağlığını korur öksürüğü de su değişikliğine de seyahatlerdeki etkilenmeye karşıda faydalıdır. Cenabı Hak fayda üstüne fayda yaratmış rahmeti sonsuz yüce Allah’ın nimetleriyle de bize rahmi sonsuz rahmetinden tecellilerini göstermiştir.

Dakika 10:09

Soğuktan mütevelli göğüs ağrısı içinde faydalıdır İbn-i Ömer Hazretleri nefes darlığı hastalığına yakalanmıştı sarımsaklı çorba yapılır onu içerdi boğaza kaçan sülüğü sarı sarımsak çıkarır. Sarımsak dövülür sirke tuz ve bal ile karıştırılıp çürük diş üzerine konursa onu parçalar ve düşürür. Macun ağrıyan diş üzerine konursa ağrısını teksir eder yani sarımsaktan meydana gelen macun. Evet, kıymetliler demek ki sirke tuz ve bal karıştırıldığı zaman çürük dişleri parçalar. Bal şerbeti ile beraber alınırsa balgam söktürür sarımsak kurtları düşürür bağırsaklardaki sarımsak bal ile macun yapılır ve alaca hastalığının tedavisi için cilde sürülür bu da pek faydalıdır. Sarımsak koruyucu ve gıdaların bozulmasını önleyicidir lapası yara üzerine konur. Sarımsaklı su iltihaplı yaraların tedavisinde kullanılmıştır. Hz. Ali (R.A) sarımsağın birçok hastalık için şifa olduğunu söylemiştir o kıymetli ilmin ilim şehrinin kapısı olan Hz. Ali (Radıyallahu Anhüm ve erdahüm Ecmain ) şişkinliği giderir, hazma yardım eder, yine adet kanamsını söker çoğaltır döl işini de çıkarır. Sarımsak soğuk algınlığına balgam çıkaranlara ve felçlilere çok iyi olmaktadır. Yılan ve akrebin soktuğu yere sarımsak sürülürse veya bağlanırsa faydası görülür. Tabi yan tesirleri de zararları da var mıdır? Derseniz onu da kıymetli İslam tabiplerinden kâşif olanlar inceliyorlar ve keşifler ortaya konuyor. Baş ağrısı yapar sarımsak gözlere zarar verir dimağa da böyledir beyine cinsel istek ve arzuyu zayıflatır safrayı tahrik eder sonra üzerine sedef otu yaprağı çiğnemek kötü kokusunu giderir sarımsak yedikten sonra sedef otu yaprağı çiğnemek kötü kokusunu giderir. Hasır otu çiğnemek soğan ve sarımsağın kötü kokusunu önler. Yine Peygamberimizden gelen haberlere göre her kim sarımsak ve soğan yiyecek olursa kokusu gidene kadar yanımıza ve mescidimize yakın olmasın evinde otursun buyurmuşlardır. Çünkü Peygamberimiz o vahiy Peygamberi olduğu için melekler ve Cebrail (A.S) kokuların olduğu yerlere gelmiyorlar.

Dakika 15:06

Her kim şu sebzeden sarımsaktan yerse kokusu gidinceye kadar bize yaklaşmasın buyuruyor. Tabi sebeplerini dürüm, dürüm sebepleri faydayı celbeden sebepler olduğu gibi zararı def eden sebepler üzerine yüce İslam kurulmuştur. Senin için sarımsak yemede mazeret vardır buyurdu. Kan dolaşımı aksaklıklarını sarımsak giderir, idrar ve balgam söktürür, bağırsak kurtlarını düşürür, kanser tümörlerin büyümesini önler dizanteri ve tifo hastalıklarına karşı iyi gelir. Evet, kıymetliler yemen sahilindeki ‘’Sokakra adasında’’ yetişen ve meşhurlarından olan bir bitki vardır ki ona da sarı sabir denir rengi altın gibi sarıdır kabuğu yarıldığı zaman sarı ve acı bir su çıkar çoğu kes kullanılan kısmı budur. Sıratı yapılan bir bitkidir suyu çıkartılır sap kısmı kurutulur karıştırılarak kullanıldığı zaman diğer ilaçları zararsız hale getirme vasfı vardır mizacı sıcak ve kurudur hekimlikte ve güzel koku yapımında kullanıldığı görülmüştür. Ağrıyan göze çekilir sürme gibi damlatılır göz bir sargı ile kapatılır göz kapaklarında ki şişlikleri giderir sarısabır karaciğerdeki tıkanıklığı açar, sarılığı da giderir. Tozunun makatta meydana gelen yaralar üzerine serpilmesi gayet faydalıdır. Dimağda ve göz sinirlerinde bulunan safralı artıkları temizler gül yağıyla birlikte alnına ve şakaklara sürüldüğü zaman baş ağrısına karşı faydalı olduğu görülmüştür. Yine ağız ve burun yaralarına da iyi gelir. İran’da bulunan İran sabir’i su ile karıştırılarak 2 kaşık kadar içildiği zaman zekâya faydalı olduğu kayda alınmıştır. Kalbi kuvvetlendirir safra ve balgam artıklarını mideden temizler şehveti de düzenler. Soğukta içildiği zaman ise kanlı ishalden koruyucu olduğu kayda alınmıştır. Yine tabiinden imam Nafi Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’ın sarısabır suyu damlattığını gözlerine bunun haberini rivayetini vermiştir. Ona sarısabır gözlerine sürme gibi çekmesini tavsiye ettiler sözüne devamla Peygamber (a.s.v) ihramlı olduğu halde gözlerinden hasta olduğunu bildiren bir kimseye sarısabır damlatmasını veya sürme gibi çekmesini tavsiye etti demiştir.

Dakika 20:14

İşte görüyorsunuz Ubeydullah Ebvan bin Osman Ubeydullah’ın böyle yapmasını iyi görmedi de ona sarısabırı tavsiye etti. Evet, kıymetliler 2 acıda ne gibi şifalar vardır bilir misiniz? Biri sarısabır diğeri ise tere tohumudur. Kays bin Ebi Rafi’den gelen bir haberde böyle zikredilmiştir. Evet, kıymetliler sarısabır göze faydalı olmakla beraber yüzü güzelleştirir güzel koku verir geceleyin sür gündüzleri yıkayıp temizle yaz günlerinde güzel koku ve kına dahi kullanma zira bunlar süslenme alamet ve işaretleridir buyurdu şanlı Peygamberden gelen haber (a.s.v). Ben öyle insanlar yarattım ki dilleri baldan tatlı gönülleri ise sarısabırdan daha acıdır buyuruyor bir bu Hadisi Kutsi olduğu ve Tirmizi de yer aldığını Darîmide de yer aldığını görmekteyiz bu haber İbn-i Ömer’den rivayet edilen bir Hadis-i Kutsi’dir kıymetliler. Hurmanın hararetini karpuzun soğukluğu ile karpuzun soğukluğunu da hurmanın harareti ile kırıp gideriyoruz. İşte Peygamber (a.s.v) istinat eden haberlerden biride bu. Hıyar veya acuru yaş hurmayla beraber yediğini gördüm şanlı Peygamberin diyor buda Abdullah ibn-i Cafer’den gelen haber. Ey İsrail oğulları saf suyu içiniz İsrail oğulları diyor bunu toprakta biten yeşil sebzeleri ve arpa ekmeğini yiyiniz buğday ekmeğinden sakınınız çünkü sizler onun şükrünü yerine getiremezsiniz buyurdular. Evet, kıymetliler Cenabı Hak sebzeleri de çeşitli faydaları dayalı sebepler ve takdirlerle faydalarla yaratmış meyveler de böyle sebzeler de böyle diğer nimetlerde böyle haram ve günah dediği yasakladıklarını da kullarına zarar vermesin diye Cenabı Hak bunları kullarına buyurmuş. Bunlar haramdır günahtır diye Allah’ın haram demediğine kimse haram diyemez, Allah’ın haram dediğine de kimse helal diyemez derse kâfir olur herkes aklını başına almalıdır. Evet, kıymetliler çeşitli hastalıklar vardır ki bunlardan bir tanesi de altın tozu saç dökülmesi ve deri kaplaması sedef hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların içerisine katılır ki bu sedef hastalığında kullanılır altın tozu bu hastalıklardan biride sedef hastalığıdır.

Dakika 25:06

İçersine katılır kullanılan ilaçların altın tozu içilerek veya cilde sürülerek kullanılır terkibinde katran bulunan merhemler sürülür sütün kaymağında az miktarda de vitamini vardır. Sütün normal olarak pişirmek veya pasta roze etmekle bu vitamin yok olmaz sütün kaymağı diş çürüklerin tedavisi verem hastalığını ve sedef hastalığının tedavisi için faydalıdır dıştan merhem gibi sürülerek veya ağız yoluyla alınarak kullanılmıştır kullanılmalıdır. Evet, yaprağının kurutulup tos haline getirilmiş şekli temizlik maddesi olarak kullanılan cünüplükten ve elbise temizliği ile ilgili cenaze yıkanması gibi durumlarda her hangi bir şeyi temizlemek için kullanılan bir ağaç vardır ki buna sedir ağacı Arabistan kirazı Trabzon hurması gibi isimler verilmiştir. Evet, kıymetliler yine sürmek, ovalamak, su dökmek üzerine veya bu tozu sıcak su içine atmak ve su ile temizlik yapmak Peygamber (a.s.v) başını Arabistan kirazı yaprağının tozu ile yıkardı yani sedir ağacıyla. Yine susam yağını burnuna ilaç olarak damlatır, sedir ağacı Arabistan kirazı denilen ağacın yaprağının tozu ile de başını yıkardı. İşte İslam’da ki tıp Peygambere şanlı Kur’an’a şanlı Peygambere istinat etmedikçe o İslam tıbbı adını almaz ve tıbbın nebi de germez kıymetliler. Onun için yüce İslam’ın tıp ilmi kesin ve ilmen yakindir ilimler bilimler üstündedir çünkü vahye dayanır Allah’a ve Peygambere Allah’tan gelen Peygambere gelen vahye dayanır. Onu Zeynep’i su ve sedir ağacı yaprağının tozu ile 3, 5 veya gerektiği kadar yıkayınız fakat sonuncu olarak yıkadığınız suyun içine kâfur veya kâfur cinsinden bir koku koyunuz bitirdiğiniz zaman ise bana haber veriniz buyurdu şanlı Peygamber. Zeynep annemiz dünyadan göçtüğü zaman. Yine ibn-i Abbas’tan gelen haberde Peygamber efendimiz cenazesi su ve Arabistan kirazı yaprağının tozu ile 3 defa sonrada yalnız suyla yıkandı demiştir. Adet kanamasının elbisesine bulaştığı zaman önce onu bir şey ile silersin sonrada su ve sedir ağacığının yaprağının tozu ile yıkayıp temizlersin buyurdu Peygamber efendimiz (a.s.v). İşte görüyorsunuz rahmet Peygamberi sağlığında önderidir sağlıklı kalayım derseniz Allah’ı Peygamberi dinleyin.

Dakika 30:03

Onların emirlerini ki yüce İslam’ın şeraitinin ölçülerini o şekil ölçüyle uygulayın ebedi pişman olmazsınız. Sevgili peygamberimiz; Bana su ve Arabistan kirazı yaprağının tozu ile temizlenmemi emretti diyor. Bunu da Kays İbn-i Asım söylüyor. Müslüman olmak için geldiğimden ona böyle söyledi böyle bir temizlik yap dedi. Yine ey Katade su ve Arabistan kirazı yaprağının tozu ile gusül et ve kendinden küfür alameti olan kılları tıraş edip gider. Ey Vâsile haydi, git kendinden küfür alamet ve işaret olan kılları tıraş et su ve sedir ağacı yaprağının tozu ile gusül et buyuruyor sevgili Peygamberimizden gelen haberler. Faydalı ağaçların topluma faydası olan bilim menfaati topluma yansıyan ne varsa bunların yok edilmesi yasaklanmış bu sedir ağacı Arabistan kirazı ağacını da diğer adıyla Trabzon hurması olan ağacın kesilmesini Peygamberimiz yasaklamıştır. Çünkü toplum ondan faydalanıyordur. Büyük bir ağaç olduğu için gölgelik şehrin güzelleşmesine yaprağının tuzunun sapı gibi temizlikte kullanılması gibi birçok menfaatler vardır. Her kim sedir ağacını keserse Allah o kimseyi baş aşağı ateşe atar buyurmuştur. Bakın toplumun menfaatine engel olmanın görüyorsunuz vebali ağır olduğu görülmektedir bir Peygamber dili ile de bedduaya uğranmaktadır. Ey Ali dışarı çık ve çağır benim emrim olarak değil Allah’ın emri olarak çağır. Arabistan kirazı yani sedir ağacını kesene Allah lanet etsin diye topluma duyurulmasına Hz. Ali’ye söylüyor Peygamberimiz. Saçları diğer şeylerden daha iyi temizler sedir ağacı hepsi temizlikte kullanılan güzelim maddeler vardır kıymetliler ama sedir ağacının sa temizlemesi daha güzeldir diyor bu işi bilen ehliyet sahibi zati muhteremler. Kıymetli izleyenler; İnsanoğlunun vücuduna bir şey batması veya ayağının kayarak tökezlemesi yahut her hangi bir kasım kasılıp seğirmesi ancak kendi kusuru günahı sebebiyledir. Peygamberimizden gelen haber Allah’ın bağışlayıp lütfettiği kusur ve günahlar ise daha da çoktur buyurmuştur. Bu seyrime konusunda bal faydalıdır. Adale buruşukları içinde yine faydalı olduğu kayda alınmıştır. Bu konuda da kıymetli kaynaklarımız vardır Beyhâkî de Kenz-ül Umman da bunlardandır. Horasan teresi denen bir ot vardır ki bitki buna da semizotu denir.

Dakika 35:07

Soğutucu ve rutubet verici vasfı vardır. Safradan meydana gelen rahatsızlıklar için faydalıdır sirke ile birlikte yenmesi ve yara üzerine merhem gibi sürülmesi bu otun vasfındandır. Diş ağrısına karşı faydalıdır. Cinsel istek ve arzuyu azaltır, iştahı da zayıflatır. Kıymetliler; sıcaklar arttığı zaman öğlen namazını biraz geciktiriniz zira öğle sıcağının şiddeti cehennem ateşinin şiddeti gibidir buyuruyor bu haber Peygamberimizden geliyor. Serinlemekte tedavi metotlarındandır sıcaklar arttığı zaman vücuttan kan aldırmakla sıcağın vereceği zararı gidermeye çalışınız zira aşırı sıcaktan dolayı sizden birinizin kanı hücuma geçerek onu öldürmesin buyuruyor şanlı Peygamber (a.s.v) ki muhteşem bir İslam’ında tüm insanlığında bir sağlık önderi âlemlere rahmet Peygamberi sağlığında önderi her konuda önderi. Evet, Peygamber efendimiz (a.s.v) sıcak havada bir yolculuktan geldiği zaman soğuk su ile banyo yapıp serinlenirdi diye haber var ne güzel birde Arabistan’ın sıcak olduğunu düşünürsek bunun önemi daha da artmaktadır. Kıymetliler; koruyucu olarak kullanılan ve tiryak görevi yapanlardan birde serumdur zehre karşıda kullanılır. Yılanları avlarlar ortasından kesip baş ve kuyruk tarafından sıvazlayarak karnını boşaltırlar daha sonra etli kısmını bir kabın içine koyarak kaynatırlar böylece en güzel bir şekilde tiryak serum elde edilmiş olur bunu panzehir olarak kullanırlar. Yılan yakalanır başı ve kuyruğu kesilir su konularak üzerine bir miktar iyice kaynatılır daha sonra tencerede kalan saf kısmının üzerine 2 misli zeytin yağ kullanılır ve tekrar kaynatılır böylece elde edilen yağ panzehir yani tiryak olarak cilt hastalıklarında haricen sürülerek kullanılır. 5 veya 10 kadar yılan yahut akrep baş ve kuyrukları kesişmiş olarak bazen de hiç kesilmeden bakır bir kabın içine koyulur üzerine belli bir miktar susam yağı veya zeytinyağı ilave edilir ağzı kapalı olarak hafif ateşte iyice kaynatılır. Sonra ateş üzerinden indirilir soğuması için biraz bekletilir sonra kabın ağzı açılır fakat buharından sakınmak lazımdır daha sonra cam şişelere alınır gerekli olduğu zaman yumuşak bir madde ile cilde sürülerek kullanılır

Dakika 40:02

Buda cilt rahatsızlıklarına dıştan kullanmadır. Cam kavanoz içine gerçek zeytin yağdan belli bir miktar konulur içine de yılan veya akrepler bırakılır yaz günü sıcağından 3 hafta güneşte bekletilir böylece panzehir ilaç elde edilmiş olur. Evet, kıymetliler üşütme, boğmaca, aşırı sıcak, çok konuşma, çağırıp bağırma, göğüs hastalıkları gibi göğsü ve boğazı yumuşatıcı ilaçlar kullanmaya neden olan rahatsızlıklardan biride ses kısıklığıdır. Bu adı geçen nedenlerle ortaya çıkabilir. Bal şerbetinin belli bir süre içilmesi gayet iyidir öksürüğü ve ses kısıklığını hafifletir boğazı ve ses tellerini de temizler. Rafadan yumurta tatlı badem yağı ile birlikte kullanılır şeker kamışı oda faydalıdır. Pırasa ses tellerini güçlendirir hem sinir sistemini teneffüs organlarını ve ses tellerini güçlendirir kaymak ile şeker veya balı karıştırıp yemek menekşe yağı ile gargara yapmak tos duman, tuzlu, acı, yakıcı ve ekşi gıdalardan da sakınmak lazımdır. Çok konuşmaktan ve çağırıp bağırmaktan sakınmakta gereklidir sesi kısılan insanlar için. Evet, kıymetli muhterem izleyenler birde ahlak dışı davranışlardan biri homoseksüellik bunun diğer adı sevicilik kadınların kendi aralarında sevicilik yapması günah ve ayıplık bakımından zina gibidir buyruluyor ancak ceza yönden zina gibi değildir dediler. Memnun ve Memnuniyet heyecan haline sevinç denmektedir yüzlerinden belli olur sevinçli olan insanların yüzü sanki ay parçası gibi parlardı sevgili Peygamberimiz sevinçli olduğu zaman neşelendiği zaman sevinçli ve neşeli olmak nefsi kuvvet ve hararet verir aşırı derecede olursa insanı öldürebilir. Aşırı heyecan aşırı sevinç şımarma çünkü Allah şımarıklığı sevmez yüce Kuran’da cenabı hak buyuruyor şımarma çünkü Allah şımarıklığı sevmez şimdi sevinçli neşeli olmakta Allah’ın bir lütfudur. Şımarmadan yüce Allah’a hamt ederek sevinçli yaşamak güzeldir. Müjdeci Yakup (a.s)’a gelince Yusuf’un gömleğini onun yüzüne gözüne sürdü ve hemen Yakup’un gözleri açılıverdi 0 zaman sevinçli olarak şöyle dedi. Ben size Allah tarafından sizin bilmedikleriniz şeyleri bilirim demedim mi? Dedi Yakup (a.s)

Dakika 45:04

İşte buradaki sevinmesi bakın Allah’ın lütfuna istinat ediyor çünkü Allah tarafından diyor bak kendine gelen bu nimeti bu gömleği gözlerinin açılmasını tamamen Allah’tan b ildiği için sevinci Allah’u Teâlâ’ya istinat ediyor ve çok hamledip çok şükretmenin yolunu takip ediyor büyüklerimiz. Kıymetliler; faydalı olanlardan biride seyahattir sağlık ve ticaret konusunda da faydalıdır. Seyahat sıkıntılıdır sizlerin normal uykusuna, yemesine, içmesine engel olur sizden biriniz yolculukta işini bitirdiği zaman hemen evine ailesine dönsün diyor peygamberimiz. Chat ediniz ki ganimet elde ediniz oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız ticari seyahatler yapınız ki rızık elde edesiniz seyahat ediniz ki sıhhat bulasınız. Cihat ediniz ki ganimet elde ediniz hareket bereket zahmet ve meşakkat olduğu gibi yolculukta yeme içme ve dinlenme ve uyuma işlemlerin de zamanında olmadığı görünebilir onun için zahmetlidir seyahat ama bereketlidir. Hac yolculuğu gayet faydalıdır yeryüzünde gezip dolaşımda Allah ilk baştan bu dünyayı nasıl yaratmış iyice düşünüp bakın işte Allah bundan sonra aynı şekilde ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir. ‘’Ankebut Suresi Ayeti Kerime 20’’ İnsanlar arasında hacca ilan etki gerek yaya olarak ve gereksi nice uzak yollardan yorgun develer binekler üzerinde senin huzuruna gelsinler buyuruyor Cenabı Hak. Buda ‘’Hac Suresi Ayeti Kerime 27’’

Dakika 47:54

(Visited 667 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}