Tefsir 310-01

310- Tefsir Ders 310 hayat veren nurun keşif notları

310- Kur’an-ı Kerim Tefsîr Dersi 310

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Kıymetli dinleyenler,

Berae Sûresi ne yani Tevbe Sûresi ne gelmiş bulunmaktayız ve Şanlı Kur’an’ın bütün âyetlerinin sırasıyla baştan itibaren dersimiz devam etmektedir. Kur’an-ı Kerim’in bütününü sizlere takdim edeceğiz ki Kur’an-ı Kerim’in bütünü için Yüce Allah, ben İslam’ı tamamladım, nimetimi üzerinize tamamladım, dininizi kemâle erdirdim, din olarak İslami seçtim. Bir insanın ve insanlık âleminin kemâle ermesi, olgunluğunun doruğuna ulaşması ruhlarda, bedenlerde, zahirde batında, enfüsî ve âfâkî âlemde, yerlerde, göklerde, ruhlarda, kalplerde işte Cenab-ı Hak insanoğlunun kemâle ermesi için Yüce Allah, İslam dinini ben diyor kemâle erdirdim. Bütün insanlık İslam ile kemâle erer. Yüce Allah, nimetimi tamamladım diyor bütün insanlık İslam nimetiyle ebedî lütuflara mazhar olur. Din olarak İslami seçtim diyor Cenab-ı Hak dünyayı kurdu İslam dinini dünyaya seçti insanlığın babası Âdem’le İslam dünyada Yüce Allah’ın rahmeti ebedî saadeti olarak tecellî etti. Bütün insanların, bütün peygamberlerin dini İslam’dır. Bütün milletlerin dini İslam’dır çünkü bütün milletleri yaratan bir olan Allah’tır. Allah bir olunca din birdir. Bütün peygamberler Allah birdir dediler O Allah’ın emrinde görev yaptılar. Bütün peygamberlere gelen ilâhî mesajlar O bir olan Allah’tan geldi. Sakın ola ki aldanmayınız hakîkat Allah’ın bir olduğu gibi hak yol, nurlu yol, Allah’a giden yol, Allah’tan gelen yol bir. Bunu unutmayın! Bütün peygamberler bu bir yolun görevlisi ve önderleridir. Herkes kendi zamanında, kendi mekânında, kendi çağında, kendi zaman dilimi içinde peygamberler görev yapmışlardır. En son ise bütün dünya insanlık âlemi Hazreti Muhammed’le dünya şereflenmiştir ve geçmiş bütün peygamberlerin mîrası îmânı getirdikleri geçer olanlar ve kendi çağlarıyla ile ilgili olup da hükmü ortadan kalkanlar ne varsa İslam dini geçmişi yenilenmiştir ve geleceğin ebediyyâta kadar tek olan…

Dakika 4:03

 

(Visited 20 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}