Tip 32-01

32- Tıp İlmi Ders 32

TIP İLMİ DERS 32

Kıymetli İzleyenler; bir kıymetli bitkilerden biriside lacivert rengi de hafif kokulu ve beş kanatlı yıldız gibi bir bitki ki buna sığırdili denmektedir. Sığırdiline benzediği için bu isim verilmiştir tadı ise taze hıyar tadına benzemektedir. Vasıflarına gelince hararet verici, terletici, yumuşatıcı, ishal edici, idrarı arttırıcı ve kanı temizleyici özelliklere sahiptir dimağı yani beyni kalbi akciğeri ve duyu organlarını rahatlatır ve kuvvet verir Biiznillahi. Safra sıvısını ve kanı inceltir vesvese Elham mahunya korku kalp çarpıntısı ve ruh hastalıklarına karşı gayet iyi geldiği meskûrdur. Bal ve şeker ile şerbet yapılırsa öksürüğe göğüs ağrılarına, nefes borusunun iltihabına, yanmalara ve akciğer hastalıklarına faydalıdır yaprağının külü ağız yaralarına ve diş etlerine özellikle çocuklardaki bu rahatsızlıklara çok faydalı olduğu zikredilmiştir. Evet, kıymetliler Cenabı Hakkın nimetleri saymakla bitirilmez faydaları da daha çoktur. Boyunda sert bir şişlik olarak bazen de başka birkaç yerde kendini gösterir domuz başı da söylenen bir rahatsızlık ki buna sıraca denmektedir. Birden fazla delikli büyük çıbanlara da şirpençe ismi verilmiştir. Ateşli ve bulaşıcı hastalıklardan biri de sıtmadır. Sivrisinek bataklıklar Medine’ye hicret edip geldiğimizde diyor Hz. Ali meyvelerinden yedik fakat havasını ve suyunu taşıyamadık sıtmaya yakalandık diyor. Yine şanlı Peygamber (a.s.v) Hayber’i fethettiği zaman her taraf meyve ve sebzelerle dopdolu idi yemeğe başladılar sıtmaya yakalandılar. Ey insanlar sıtma ölümün habercisi yeryüzünde Allah’ın hapishanesidir ateşten de bir parçadır buyurdu Sevgili Peygamberimiz. Bu haberi Abdullah bin Sayf’i anlatmaktadır. Yine Aişe Sıddık’a validemiz Medine’ye hicret ettiğinde burası Arabistan’ın en vebali bulaşıcı hastalıklı bir yeriydi. Kokuşmuş pis sular vardı Ebu Bekir ve Bilal sıtma hastalığına yakalandılar( Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain ) ılgın cinsi ağaçların bulunduğu bir yerdi birçok bataklık vardı ki havada duman gibi sivrisinekler uçuşuyorlardı.

Dakika 5:15

Eğer oğlum Hibal olmasaydı beni kim beni şiddetli bulaşıcı sıtmalı bu toprağa getirmezdi ve ben hiçbir zaman yanında dost ve arkadaş bulunmayan bu korkunç sulara ve bataklığa asla gelmez idim şiirini söylüyor yan tarafına düşüp kendisi de ölmüştür. Ebu Nuaym Isfahanın haberi. Peygamber (a.s.v) daha Medine’ye hicret etmezler önce Hibal adında ki oğlu ile birlikte Medine’ye gelmişti bu sözleri söylemiş ve ölmüştü. Sıtma baş ağrısı, titreme, terleme, ateş yükselmesi yine yüzün gözün sararması uykusuzluk ağzın acıması kol ve bacaklarda ağrı et ile kemik arasında meydana gelen bir hararet sıtma eti yer kanı solar diye de tarif edilmiştir. Günlük sıtma bir günde geçer bazen 3 gün olur güneş çarpması da denir. 3 günde bir nöbetle gelen bir sıtma 4 günde bir nöbetle gelen sıtma gibi durumlarda farklı durumları vardır. Sıtma felç yüz felci sinir bozukluğundan meydana gelen adale buruşması kulunç vs. gibi hastalıkların iyileşmesini sağlar. Görüyorsunuz sıtma korkunç hastalıktır ama felcin iyi olmasına yüz felcini sinir bozukluğundan meydana gelen adale buruşmalarını kulunç vs. gibi hastalıkları iyileştirir diyor sıtma gelince demek ki bu sıtma kapıdan girince bunlar öbür kapıdan çıkıp kaçabiliyorlar Biiznillahi. Sıtmanın harareti cehennem harareti gibidir onu soğuk su ile söndürünüz buyuranda Peygamberimizden gelen haberdir. Yine efendimiz sizden biriniz sıtma hastalığına yakalandığı zaman 3 gece seher vakti üzerine soğuk su döksün buyurmuştur. Ateşli bir kırpa su ateşli bir hastalığa bir kırpa su ister onu başına dökerek guslederdi Peygamber efendimiz Semüre bin Cündüb’ten gelen haber. Günlük sıtma soğuk suya girmesi ve soğuk su içmesi gayet faydalıdır. İçine karpuz veya sirke katılarak hastaya içirilir şeker ve bal şerbeti katıldığı da olur. Günlük geçici sıtmalar soğuk suya buzlu soğuk sular içirildiğinde sükûnet olur hararet beyine tesir etmektedir. Soğuk su içerek veya soğuk su ile guslederek tedavi edildiği gibi soğuk bir beze sarılmak suretiyle de ateşi düşürülür. O âlemlerin rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v ) Hazretleri.

Dakika 10:00

Sabaha doğru ateşim yükselmeye başlıyor Peygamberimizin son hastalığında bana soğuk su getirinde üzerime dökeyim belki bu serinlikle namaza gidebilirim dedi o şanlı Peygamber bataklıkların kurutulması damardan veya deriden kan aldırmak ılık su ile yapılmış sirkeli bal şerbeti seken cebin vermek hastayı ayıltır. Ekşili gıdalar yedirmek erik şurubu çörek otu 4 günde bir nöbetle gelen sıtmaya karşı faydalıdır.  4‘te 3 nispetin de tere yağ ile 4’te 1 nispetin de süt ile karıştırıp içsin. Sirke sağlığı korur sıtmalıların sağlığını korur. Ravent müzmin sıtmaya faydalıdır ve su toplanmasına da faydalıdır kabukta sıtmalar için çok faydalı olduğu zikredilmiştir mideyi kuvvetlendirir. Susuzluğu ve mide bulantısını giderir.  Kabak sebze çorbası en iyi yemektir sıtmalar için yağlı süt iyi gelmez börülce en iyi gıdalardandır sıtma geçince hastayı hamama götürmeli ve kuzu etiyle beslenmelidir. Yine sarımsak yedirilir sıtmalı hastaya sinek ve sivrisinek yaklaşamaz. Zemzem hararetini söndürür dinçlik verir eti çok yemek sıtma hastalığına sebep olabilir süt iyi gelmez içine bal veya zencefil gibi baharatlar katılır. Süte alışık olmayanlara da bazı zararları olabilir bana bir tulum bal gönderdi diyor Amir bin Malik’ten gelen haber Peygamberimiz gönderiyor sıtma hastalığına yakalanmış bir sepet hurma hediye edilmiş. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler; Hz. Ali 7 tane hurma yedi Peygamber efendimiz artık yeter buyurdu. Çünkü hurmanın göz hastalıklarına sıtmalara iyi gelmediğini Peygamberimizden öğreniyoruz. Her şeyi ondan öğrendiğimiz gibi bunları da ondan öğreniyoruz o şanlı Peygamberden. Hastalığın Medine’den kalkması için o rahmet peygamberi (a.s.v) duası o şanlı Peygamber (a.s.v) veba sıtma ve benzeri bulaşıcı ve salgın hastalıkların Medine halkı üzerinden kalması ve Medine’ye hicret eden muhacirlerin Medine’yi sevmesi için şöyle bir dua etmiştir. Pek çok hayatı dua olan peygamber Allah’ım (c.c) Mekke’yi bizi sevdirdiğin gibi Medine’yi de sevdir hatta daha fazla sevdir.

Dakika 15:00

‘’Allah’ım ölçek ve müd ile ölçülen erzak ve yiyeceklerimize feyiz ve bereket ihsan eyle Allah’ım Medine’nin havasını bizim için güzelleştir. Hastalıklardan uzak kıl buranın vebasını ve sıtmasını bulaşıcı hastalıklarını da Mekke sınırları içindeki cuhfe diyarına nakil eyle’’ Hastalığa sabretmenin hastalığı başka yere taşımamak için bulunduğu yerden çıkmamanın da bir fazileti bulunmaktadır. O şanlı Peygamber (a.s.v) ümmetimden her kim Medine’nin sıtmasına havasının ağırlığına ve her türlü sıkıntısına sabrederse kıyamet gününde onun için şahit ve şefaatçi olurum buyurmuştur. Mümin kimse sıtma hastalığına yakalandığı zaman tıpkı ateşe sokulan demir gibi olur kiri pası gider temizi kalır yani sıtma müminin günahlarına kefaret olmuş olur. İşte müjde Müslüman’ın çektiği çileler boşa gitmiyor diken bile batsa ayağına onun sancısı geçinceye kadar günahları dökülüyor. Bakın sıtmanın da vücudu temizlediğini demirin ateşte temizlendiği gibi temizlediğini sıtmanın Peygamberimizden gelen bir haber. Çünkü bunların o cephesini Peygamberden başka kimsenin bilme şansı yoktur. Tecrübeyle bunlar bu bilgilerin hepsine ulaşılmaz. Tecrübe de bir ilimdir ama Peygamberin ilmi ilmel yakin vahyi ilahidir Allah’tan gelen kesin ilimlerdir. Onun için İslam tıbbını iyi anlamalı iyi kavramalı Allah’ın lütfunun fazlının sonsuz ve nihayetsiz ve sınırsız olduğunu bilmeli. Kıymetli efendiler siğile en yakın yerden kan aldırma çörek otu dövülüp sirke ve bal ile macun yapıtlıktan sonra siğil üzerine merhem gibi sürülürse iyileştirir. Terkin yoluyla da tedavi edildiği vakidir. Berber onu Mina da tıraş ederken başındaki siğilleri urları da kesmişti bunun üzerine adam cağız hemen öldü. Hişam bin Urve ’den gelen bir haber Adamın bir hiç için böyle oluyor onun için tehlikeli siğiller vardır. Yine bunların tedavisine dikkat etmek lazım işte tedavide siğile en yakın yerden kan aldırmak çörek otu dövülüp sirke ve bal ile macun yapıtlıktan sonra siğil üzerine merhem gibi sürülürse iyileştirir birde Allah’a dua edilir telkin yoluyla da tedavi bakidir. Evet, kıymetliler göz bağcılık cinsinden tesirleri olan nevirleri de olan bir şey vardır ki buna da sihir denmektedir diğer adı büyü bazı çeşidi öldürür sihrin bazı hasta eder.

Dakika 20:00

Bazısı da eşiyle cinsi münasebette bulunmasını engel olur, bazısı karı koca arasını açar düşmanlık sokar daha başka çeşitleri de vardır. Sihir yapmak haramdır sihir itikadı bozduğu zarar verdiği aldatma ve iğfal etme vs. gibi zarar verme vasıtası olarak kullanıldığı için haram kılınmıştır. Tevhit inancına da zarar verir sihir fikirleri bozmakta, kalplere çelmekte, ahlak ve cemiyeti perişan etmektedir. Kuran-ı Kerim sihrin varlığını kabul etmiş fakat yapılmasını yasaklamıştır. Sihrin müessir olup olmama konusunda da konuşularak veya okunarak yazılarak düğümlenerek yapılan sihirler bedenine veya gönlüne yahut aklını tesir edip mizacını bozar yapılması yasak ve haramdır. Evet, kıymetliler sihir hastalıklardan bir hastalık Peygamber efendimiz (a.s.v) da bu hastalığa yakalanması caizdir bu durum onun Peygamberliğine zarar vermez çünkü Peygamberlerde hastalanabilirler ama Cenabı Hak onların tedavisini de ümmete yansıtan bir çare olarak bir rahmet olarak tecelli ortaya çıkar. Peygamberin hastalanması insanların o hastalıktan ve benzeri hastalıklardan ve çok hastalıklardan kurtulup tedavi olmasının da sebebidir. Buradaki sebepleri sebeplerin içindeki faydaları insanoğlu yeteri kadar bilemez şeytanın vesvese ve evhamı insanoğlunun vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır buyurdu Peygamberimiz Ahmet bin Hanbeli’den gelen bir rivayet. Sihir yapmak en büyük günahlardandır ve haramdır. Fertleri ve toplumları mahfeden 7 şeyden sakınınız buyuruyor. Peygamberimiz Allah’a ortak koşmak sihir yapmaktır diye başladı. Bu ümmetten 10 sınıf insan Allah’a isyan etmiştir buyurdu Peygamberimiz. Adam öldüren, devlet malına hainlik eden, sihir yapan, deyüslük yapan, karısına makattan yaklaşan, malının zekâtını vermeyen, kuvveti olduğu halde hacca gitmeyerek ölen, içki içen, cemiyette fitne ve fesat çıkaran, fitne zamanlarında silah ve mermi alıp satan, kendisine nikâhın haram olan yakınlarıyla evlenen. İşte görüyorsunuz bunlar Allah’ a isyan eden kimseler ki şanlı Kuran’ın Bakara Suresindeki 102. Ayet sihirden bahseder. Süleyman’ın hükümlüğü hakkında onlar Babil’iler şeytanların uydurdukları sözlere uydular hâlbuki Süleyman (A.S) küfre gitmemişti fakat o şeytanlar küfre gittiler kâfir oldular. İnsanlar sihri ve Babil’de Harut ve Marut adlı meleklere indirilen şeyleri öğretiyorlardı.

Dakika 25:08

Hâlbuki onlar biz ancak fitneyiz imtihan için gönderilmişiz sakın sihir ve büyü yapıp da küfre gitmeyin demedikçe kimseye bir şey öğretmiyorlardı bakın burada da bir imtihan meselesi fakat bunlar Babil’iler onlardan erkekle karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ama onlar Allah’ın izni olmadan sihirle kimseye zarar veremezler onlar kendilerine faydalı olanını değil zararlı olanını öğreniyorlardı. İşte şanlı Kuran-ı Kerim durumu böyle en mükemmel şekliyle açıklıyor Allah’a teslim olup tevekkül içinde yaşamak her çarenin bizzat kendisidir. Kan aldırmak sihre karşı yine alnının her iki tarafından da kan aldırmıştır Peygamberimiz (a.s.v). Yine sihir yazı ve düğüm cinsinden ise bunları bulup iptal etmek buda tedavi metotlarındandır. Arabistan kirazının yaprağının tozu su ile iyice karıştırıldıktan sonra üzerine Ayetel Kürsi, ihlâs, Nas ve Felak surelerini okuyup sonra içmek buda tedavi metotlarındandır. Sihir kötü ruhlar ve kötü ruhların kimselerin tesirinden meydana geldiği için tedavisinde iyi kimselerin dua ayet ve ez kârlarının büyük tesiri vardır. Dua zikir ve Kuran-ı Kerim okunmaktır en faydalı ilaç ve en faydalı tedavi duadır, zikirdir ve Kuran-ı Kerim okumaktır. Kalbin yüce Allah’ın zikriyle dolu olması kötü ruhların tesirinden meydana gelen sihrin zararını gidermek için bütün ilaçlardan daha kuvvetlidir Nas ve Felak Surelerini okumak yaptığınız şey sihirdir fakat Allah onu boşa çıkarıp iptal edecektir. Çünkü Allah bozguncuların işini elbette ki iyi bir hale koymaz. ‘’Yunus Suresindeki Ayeti Kerime’’ Ey Rabbim şeytanların verdiği kuruntulardan sana sığınırım onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. ‘’Müminun Suresindeki Ayeti Kerime’’. Falcı çalınan veya kaybolan malın kimin çaldığını nerede bulundurduğunu bildiğini söylerdi falcılar böyle iddiaları vardır kâhin ise kâinatta gelecek zamanlarda meydana gelecek olaylardan haber veren ve gizli sırları bildiğini iddia eden kimselerdir. Bunlara dikkat edin falcılar bir şey değildir bir değer ifade etmezler. Şanlı Peygamber (a.s.v) bu konuda da o söz cinlerdendir cinler onu meleklerden kaparlar da falcının kulağına şişenin şırıltısı gibi şırıldatırlar. İşte böylece falcılarda buna yüz mislinden daha fazlasını ekleyip karıştırırlar buyurdu şanlı Peygamber.

Dakika 30:04

Bunu Müslim rivayet ediyor Buhari de rivayet ediyor Müsnette de yer aldığını görmekteyiz. Evet, kıymetliler yine o şanlı Peygamber (a.s.v.) her kim bir falcıya gider ve ona bir şey sorarsa o kimsenin 40 günlük namazı kabul olunmaz buyurmuştur ve başka bir haberde Muhammed’e indirilene inkâr etmiş olurda demiştir. Muhammed’e indirilene inanmamış olur falcıya inanan Araflara inanan büyücülere inananlar için söylemiştir. Kıymetliler; yüce Allah insanları denemek imtihan etmek için nice, nice imtihan vesileleri yaratmıştır bir de sihirde bunlardan biridir hastalıklarda böyledir. Hastalıkları yaratan Allah’tır onların şifasını veren şifalarını yaratan da Allah’tır bunu sebeplere mal etmek sebeplere takılı kalmak Allah’ı unutmak sebepleri müessir kabul etmek hâlbuki bütün sebeplerin ilk sebebi Allah’tır.  Sebepleri yaratan Allah’tır. Onun için Allah’u Teâlâ tam bir iman ve teslimiyetle şifanın devanın gıdanın Allah’tan olduğunu bilerek ve Allah’ın kulunu da imtihan ettiğini bilerek insan yaşamayı bilmeli ama iyi bir Müslüman olmaktan geçer bunlar. İlmen yakın Müslüman olmak lazım yani İslam’ı kesin kaynağından delilleriyle öğrenmek ve bunu iyi bilen biriyle bu işleri yürütmek lazımdır. Cahillerle yola gitmek körlerle yola çıkıp kuyulara, ateş kuyularına, denizlere, göller, bataklıklara düşmeye benzer. Cahillerle, imansızlarla, ilim irfan’sızlarla yola gidilmez bu işler halledilmez dinsiz imansızla eğer sen hareket edersen senide dinsiz imansız yapmaktan başka onların yapacağı bir şey yoktur onların yanına giden onları tedavi edecek bir güçte olmalı ona göre onlara faydalı olmak için gitmeli onların etkisi altında kalmaya gitmemelidir. Kıymetliler; doktorlar Mekke senasını tercih ederler. Sinameki yaprakları mide ve bağırsakları yumuşatıcı ve ishal edici bir özelliği vardır. Hindistan’da Mısır ve Arabistan’da da yetişir en iyisi Mekke’de yetişenidir Senamul Mekki denmiştir buna yaprakları dövülüp toz halin getirildikten sonra tatlı bir madde ile ağızdan alınır veya kaynatılarak suyu içilir yahut da lavmanda yapılır. Vasıflarına gelince kalbe kuvvet verir Elham ve vesvese karşıda faydalıdır. Ciltte çatlaklara karşı iyidir saçların çıkmasını sağlar. İşte gördünüz sinemaki de fayda ile dolu bir güzelim nimettir.

Dakika 35:04

Kasları adaleleri açar, bitlere karşıda faydalıdır, baş ağrısına, uyuza, kaşıntıya, sivilcelere, sara hastalığına iyi gelir faydalıdır. Kaynatılmış suyunun içmek toz halinde olarak içmekten daha iyidir. Toz halinde olanından 3 dirheme kadar kaynatılmış ve ona göre daha azını kullanmak daha faydalıdır hep azdan başlamak azın daha azını uygulamak daha iyidir azdan çoğa doğru gitmelidir birden çok ile başlamak doğru değildir yan etkileri seni hasta edebilir. Sinameki ile beraber menekşe çiçeği ve çekirdeği çıkarılmış kızıl üzüm kaynatılırsa daha faydalı olur. Sinameki tere yağ ve bal ile karıştırıldıktan sonra kullanılırsa sade olarak kullanılmasından daha iyidir şah dereotu vücuttaki yakıcı sıvıları da yumuşatıp inceltir. Hem sinameki hem şah dereotu çeşit, çeşit ilaçların terkibine katılabilir. Sinameki normal şekilde ishal yapar safrayı ve balgamı söktürür mafsalların en uç kısımlarına kadar sirayet eder. Mafsal ağrılarına ve evhama karşı iyi gelir. Müshiller için en iyisi sinamekidir acılığını gidermek için buna kuru üzüm veya şeker ilave edilir. Şanlı Peygamber (a.s.v) sinamekiyi hurma ile beraber kullanırdı. Sinamekinin şeker ve badem yağı ile karıştırılıp kaynatılması sonra içilmesi en iyi kullanma şeklidir şeker ve badem yağı ile. Vesveselere faydalıdır, adale kasılmasına, saç dökülmesine, bitlenmeye, kaşıntı, uyuz ve sivilce gibi hastalıklara, el ve ayaklardaki çatlaklara çok zeytin yağ ile kaynatılıp içilecek olursa vücutta olgunlaşmamış olan maddeleri süratle dışarı iter. Sırt ve kalça ağrılarına karşıda faydalıdır. 4 günde bir gelen sıtma hastalığına sara, nikriz damar hastalığı, eklem ağrıları, uyuz, kaşıntı ve kas kasılması gibi hastalar için faydalıdır. Mide bağırsak mesane ve rahim iltihabı olan hastalar ile hamile ve emzikli kadınların sinameki kullanmaları zararlıdır bundan kaçınmaları gerekir. Ümmü Seleme annemiz (r.a) bir defasında hastalanmış kabızlık hastalığı ki onu gidermek için sütleğen sütü içmişti bunun üzerine Peygamber (a.s.v) sakın bir daha kullanma zira sütleğen hararet verici ve zehirleyicidir buyurdu sizlere sinameki yağ bal ve kimyonu tavsiye ederim buyurdu Peygamberimiz.

Dakika 40:00

Çünkü bunlar ölümden başka birçok hastalık için şifadır buyurmuştur. O âlemlerin rahmet peygamberi (a.s.v) efendimiz sizlere sinameki ve senin otu yani tereyağı bal ve kimyonu tavsiye ederim buyurdu zira bunlar samdan başka birçok hastalığa karşı pek faydalıdır ve şifadır buyurdular. Senin otu deyince tere yağ bal ve kimyondur kıymetliler birde sinameki buyuruyor ki burada 4 karışım var senin otu içinde tere yağ bal ve kimyon var birde sinameki de 4 karışım ortaya çıkıyor. Cenabı Hak bütün ümmeti Muhammed’in birlikte bütün bir kuvvet olarak sağlıklı olup dünyaya da sağlıklı bir dünyayı oluşturmada Cenabı Hak ümmetin Salih kadrosunun önderliğinde dünyaya yüce İslam’ın barışını ve sağlığını mutluluğunu egemen kılmasını diliyoruz. Çünkü yüce İslam dünyanın saadetidir. Dünya İslam’ı için Darul İslam’dır dünya. Cenneti ala Dârusselam’dır İslam insanları dünyadan Darul İslam’dan Darusselama götürür İslam bu dünyanın da mutluluğudur saadet selametidir öbür âleminde kesin saadet, selameti, cennetidir. İslam ’sız ne dünya ne ukba ferah bulmaz. Evet, kıymetliler onlar için gıda vermeyen açlığı da gidermeyen kuru tikenden dari denilen bir tiken ki başka yiyecek yoktur dari şaprak ve asfec hepsi de aynı manaya gelmektedir kötü kokulu dikenli acı bir bitkidir buna ‘’Sincan Dikeni’’ denmektedir. Buna musa ağacı da denmektedir cehennem ehlinin yiyeceği de cehennemde bu dari’dir. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler; insan vücudunda sindirim sistemi vardır yemek yendiği zaman azı dişleri ile öğütür, ön dişleriyle keser, yan dişleri ile kırar, azı dişleri ile de öğütür mideye yemek iner bu şekilde mide de toplanınca midenin alt kapısı iyice kapanır. Burada yemek iyice pişer olgunlaşır bir müddet sonra suya ihtiyaç duyar işte bu sırada insan suya ihtiyaç duyar mideye su varınca gıda maddeleri ile karışır yanması için rutubetli hale gelir. Suyun yardımıyla gıdaların pişirilmesi sağlanınca ince çorba halini alır mideyle karaciğer arasında gıdayı mideden karaciğere götüren damarlar vardır işte mide vücudun havuzu damarlarda onun suyollarıdır. Karaciğer bu damarlar vasıtasıyla gıda maddelerinin en iyi taraflarını alır.

Dakika 45:06

Kan haline dönüşünceye kadar bir daha pişirir ve bu kanı her organa mizacına göre yeteri kadar gönderir mide de kalan gıdalarda bağırsaklara gönderilir. Karaciğer yaptığı kanın en iyisini kalbe en ince ve en keskinini akciğere en rutubetlisini beyne en kalın ve en kurusunu da kemiklere gönderir fazlası da kendisinde kalır karaciğer bu kandan bir kısmını öde bir kısmı dalağa bir kısmını da bağırsaklara gönderir buda bağırsaklardaki besinlerin dışarı atılmasına yardım eder. Dalaktan çıkan bir sıvıda mide ağzına dökülür buda yemek iştahını uyandırır kanı inceltmek ve kılcal damarlara kadar ulaşmasını sağlamak için kana bir miktar su gönderilir daha sonra bu su karaciğere geri döner. Karaciğerde bu suyu böbreklere oradan da mesaneye gönderir ki işte idrar dediğimiz budur suyun en ücra organlara kadar gidip sonra geri döndüğünün delili ele yakılan kınada görülür akşam eline kına yapılan kimsenin idrarı sabahleyin sarı renkli olarak çıkar çünkü kınanın rengi suya geçmiştir. Hazım için tabi ki faydalı nimetler vardır. Peynir yemeklerden sonra yenildiği zaman şişkinliği gevşekliği giderir ve hazma yardımcı olur Biiznillahi. Turunç kabuğunun tozu baharatlar gibi yemeğe konulduğu zaman hazmı kolaylaştırırlar.  Turunç iştahı açtığı gibi şişkinliği de giderir turunç çiçeği daha kuvvetlidir ve hoştur sarımsak ve çörek otu şişkinliği giderir ekmeğe katılırsa çörek otu şişkinlik yapmaz. Nohut gaz yapar hararet ve rutubet verir arpa kavutu kabızlık ve gaz yapar içine bal katılırsa yan etkisi giderilmiş olur. Kekik midedeki gazı dışarı atar şişkinliği önler ve hazmı kolaylaştırır. Mayasız hamur yiyerek karnı şişip ölümle yüz yüze gelmiş olan kimselere ılık su ile yapılmış bal şerbeti içmeleri tavsiye olunur. Üzüm koruğu midede gaz yapar işte çarelerle devalarla gıdalarla dolu nimeti ilahi saymakla bitmeyen nimetler ve faydalar. Onun için kıymetliler neyi görüyorsan yaratılmış olan yaratını önce hatırla yaratanından bekle her iyiliği her şifayı her devayı âlemlerde yaratan tektir o zatında sıfatlarında efâlinde tektir.

Dakika 50:03

Bütün ne yaratılmışsa o yaratmıştır faydayı da o vermiştir onun için ona itaat et isyan etme bizim yapacağımız şey ona iyi bir kulluktur. Sen kimin nimetini onun mülkünde onun verdiği can ve hayatla inkâr ederek nimetin sahibi inkâr edilerek nimet tüketen insanlara şöyle bir bakın bunlarda zerre kadar akıl, mantık, vicdan bunlarda ilim irfan diye hiçbir şey olmadığını görürsünüz. Çünkü yaratılmış yaratanın şahididir. Yaratanı inkâr etmek inkâr ve ihtimali yoktur muhal ve müntehidir sen zaten yaratılmışsın yaratılmış olduğun an sen yaratanın şahidisin senin varlığın şahitlik ediyor. Yaratanı yaratan olmazsa sen var olamazsın ki âlemlerde böyle yaratanın varlığı onun zatının ihtişamıdır. Onun yokluğu düşünülmeyen bir varlıktır onun için yokluğu düşünülmeyen varlığı da zatının ihtisası olan varlık diğerlerini işte yaratan varlık odur oda Allah’u Teâlâ’dır.

Dakika 51:54

 

 

(Visited 167 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}