hadisvetasavvuf 32-01

32- Hadis ve Tasavvuf Ders 32 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 32

 

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

          Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. estağfiruke ve etubu ileyke vel-hamdü leke ya rabbel alemin).

 

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dünyanın başında çeşitli tehlikeler bulunmaktadır. Aslında âlemleri Cenabı Hak rahmeti rahman ile kuşatmış ve yaratmıştır. Cenabı Hakk’ın bu rahmet ortamında insanlar felaketi yanlış düşünceleri kendileri burada kazanmaya çalışmışlar ve insanoğlu yanlışla uğraştığı için yanlış düşünce, yanlış inanç, yanlış felsefe doğruların karşısında bir mücadele ortamını ve o ortamın oluşmasına sebep olmuşlar, huzur ortamını mücadele ortamına çevirmişlerdir. Huzur yarışı İslam dini huzur yarışıdır tamamen haktır hakikattir hakkın dinidir. Eğer bu huzur yarışının önüne batıl geçmeseydi bütün insanlık ve tüm mahlûkat huzur içinde ebedi yaşayacaktı. Ne yazık ki bu imtihan âlemini insanoğlu kendi iradesini yanlışa kullanarak bu hale getirdi. Örnek vermek gerekirse mesela sofestailik bunlar safsatacılık anlamıdır ki bu bir safsatacılıktır bunlar gördüğüne bile inanmazlar bakın insanoğlu ne hale gelmiş ortaya bir sofestailik çıkmış öyle bir safsata ki gördüğüne bile inanmıyor. Bir de bunun tam tersi var pozitifistlik, pozitifistlik ki bu da görmediğine katiyen inanmıyor görmediği hiçbir şeye inanmak kabul etmek istemiyor. Mesela aklı var adam aklını görmediği için inanmak istemiyor şimdi bu nedir? Akıllının aklını kaybetmesi olayı gibi bir şeydir, ruhu var ruhunu kabullenmek istemiyor bakın insanoğlundaki yanlış algılamaları görüyorsunuz, bunlar hep yanlış bir felsefi sapıklık ve yanlışlardır. Bunun karşısına birileri çıkmış manyetizm ile uğraşıyor. Telkinle kendinden geçirmeye çalışıyor, doğru çalışmalar varken yanlışla çalışmak insanoğlunun kendine de başkalarına da fayda sağlamaz. Hâlbuki insanın çabası gayreti fayda ve fayda da yarışmaktır mesela ispirtizm, bunlarda ruh çağırma ile uğraşıyorlar ki pisijizim ruh halleri. Şimdi ruhun mahiyetini Cenabı Hak onun ilmini insanlara, Peygamberlere dahi dünyaya açıklanmasına müsaade etmemiştir, ruhun durumu farklıdır. İnsanoğlunun ruhun varlığını görür bilir inanır. Ama ruhun mahiyetini nitelik ve niceliğini insanoğlu kavrayamaz ama ruh insanların asil varlığıdır ve Cenabı Hak onun için emri Rabbani buyurmuştur, yani ruh mahlûktur Allah’ın emirlerinden bir emirdir.

 

Dakika 5:28

 

Birde yanlışların içinde narsizmi görüyoruz ki insan ne kadar azıtmış ve sapıtmış narsizm, nedir narsizm? Kendinden başkasını büyük tanımıyor kendini en büyük tanıyor haşa en yüce görüyor kendisini böyle bir sapık bir terane bu da. Mesela örnek vermek gerekirse Stalin, Hitler bunlar bütün Firavunlar, emsali insanların bunlara bakınca işte görüyorsunuz birileri de Emperyalist gücü bu hale getiriyorlar. Yine ateistlerin vesairlerin durumu işte bu şekilde haddi aşmış kulluğunu unutmuş, yaratanı tanımamış. Yüceyi, büyüğü, en büyüğü, eşsiz büyüğü tanıyamamış kendisinin yarın geberip ortada leş olarak kalıp o leşi ortada bekletmeden hemen bir çukura atacaklarını hiç düşünememiş. İşte narsizm de bunun tek kelime ile kişi kendinin firavunlaşması nefislerin feveranıdır. Bunu hangi amaçla yaparsa yapsın haddi aşan gerçekle hiç alakası olmayan şeydir narsizm, ancak insanı kemale götüren şey iman, ameli salih, tek kelime ile İslam’dır, bunun örneği Hazreti Muhammed’dir (ASV). Peygamberimizden rivayet edilen şu haberi de size duyuralım çağımızın hastalıklarından birisi; kadınlarınız azdığı zaman, gençler isyan ettiği zaman, yani büyüğünü küçüğünü tanımıyor. Kadın ise kocasını tanımıyor kural tanımaz hale geldiği zaman ki tabii bu bütün kadınlar anlamına değil gençler öyle bütün gençler anlamına değil, ne zaman ki çoğunluk kadınların azdığı zaman gençler isyan ettiği zaman emri bil maruf nehyi anil münkeri terk ettiğimiz zaman ehliyetsizler başınıza geçip ehliyetsizleri seçtiğiniz zaman halim, selim, dürüst insanların çaresiz kaldığı zaman, ey insanlık perişansınız. Ey ümmeti Muhammed perişansınız, buda Hz. Muhammed’in istikbale yönelik 14 asır önce mucizevi verdiği haberlerdendir. İnsanlar azınca bakın Yüce Allah’ın verdiği yeteneği ne yapıyor? Kötüye kullanıyor, nükleer silahlar icat edildi bakın insanlık kitleler halinde öldürülüyor ve öldürülmüştür ve devam ediyor insanoğlu ne kadar azgın ve kudurgandır. Bugün şöyle bir bak Ağustos 1945’te Japonya’nın Hiroşima Nagazaki şehirlerine atom bombaları atıldı ve kitleler halinde insanlar öldürüldü. Ortaya korkunç tarraka bir patlama bir duman ışın zararı görüyorsunuz ki güneşten 100 kat fazla zararı ki insanoğluna Allah beceri veriyor kötüye kullanıyor bu beceriyi insanoğlu hayra kullansa idi imtihanı kazanırdı bakın insanoğlu imtihanı kaybediyor öldürüyor ölüyor öldürüyor.

 

Dakika 10:50

 

Şimdi bu öldürenler sağ mı kaldı? Azrail (AS)’nin orduları onları alıp götürdü ve götürecek kesin yani insanoğlu kötülük eker de iyilik biçebilir mi? Mümkün değil. Onun için bakın bu atom bombasını atınca korkunç tarraka, patlama, duman, ışın, yakmak, yıkmak ölen yüzbinlerin üzerinde insan öldürülüyor. Peki, o insanlara atom bombası atıncaya kadar onların içine âlimleri gönderseydiniz de sulha, barışa, ilim, irfan uğrunda o atom bombalarına harcadığınız paraları ilime, sulha, adalete, kardeşliğe harcansaydı o paralar, insanlar birbirine karşı kardeş olmak sulhu barışı yaygınlaştırma uğrunda adalet uğrunda bunlar yapılsa idi acaba daha faydalı olmaz mıydı? Şimdi sen oraya bir an için susturdun yıldırdın Japonlar bitmedi tükenmedi ki o kin o düşmanlık içinde duruyor. Sen şimdi kıyamete kadar insanlığın ruhuna kin düşmanlığı saçtın bir gün gelecek o kinler tekrar yine bomba olarak patlayıp karşı tarafın beyninde patlayacak. İnsanlığa şunu nasihat ediyorum ki Yüce Rabbim yüce deryasından hakikat deryasından alabildiğim ilhamları size söylüyorum ki gelin dünyada sulha, barışa, kardeşliğe, hukukun üstünlüğüne çalışın, bomba atmakla siz bu işin içinden çıkamazsınız yarın o bombalar sizin beyninizde ruhunuzda patlayacaktır. Yaptığınız yanınıza kalmayacaktır. Nasihat ederken bakın bunun ültimatomunu da veriyorum niye? Bu bir gerçek ültimatom da onun için beyninde patlayacak er geç. Dünyada veya mezarda veya berzahta veya mahşerde ruz-i cezada büyük mahkemede bu senin yanına kalmayacak, gel karıncayı bile bir çiçeği bile heder etme, ekosistemi de bozma insanlık en üst düzeyde en büyük değerde yaratılmıştır.

 

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾)

 

Bu Yüce Allah’ın kelamına iyi bak iyi anla. Kıymetli dostlar ölen o yüzbinlerin üzerinde insanlar öldürüldü, Kızılderililer katledildi öldürüldü. Aztekler öldürüldü, İnkalar öldürüldüler, yerliler öldürülüyor ve öldürüldüler, Afrika sömürüsü hala devam ediyor, tefrikalar Ortadoğu’nun durumu ki yıllardır kan akıyor peki bunlar dünyada barışa çevrilemez miydi? Çevrilirdi. Birileri kan üzerinden rant sağlıyor alçakça bir zihniyet bu. Birileri kan üzerinden rant sağlıyor ve bunu da yaşam kabul ediyor, bu yaşam vahşilerden daha vahşi ki beter mi beter iblisi dahi öte geçen iblisi dahi sollayan bir vahşettir bu.

 

Dakika 15:38

 

Kan ve zulüm üzerinden rant sağlanmaz buna yaşam denmez, silah satışlarına bakın kendine hayat öbürüne ölüm şu zihniyete bakın bu bugünkü dünyada en vahşi çağını yaşıyor dünya. Çağdaş olan vahşet geçmiş çağları çoktan ileri aşmıştır, bir zihniyet ki kendine hayat öbürüne ölüm diyorsa bunlar insanlığını tamamen yitirmiş vahşileri geçmiş cehennemin dibini dahi sollamış bunlar. Şöyle bir bakın Filistin, Çeçenistan, Afganistan, Cezayir ve diğerleri ve milletinin dedesinde balyoz tutan hainler milletini yüce değerlerinden tamamen koparmak yok etmek için çalışan vahşi zihniyet zorba, zalim zihniyet şöyle bir bakın. Kendi milletine en büyük kötülüğü yapandan daha hain vatan haini millet düşmanı kim olabilir? Milletinin yüce değerlerini milleti ile birlikte yok etmeye çalışan o milletten görülen hainler var. Tüm kötülükler nereden geldiğine şöyle dünyaya bir bak kötülüklerin kaynağı nerede insanlara doğru eğitim verin eğitimi öğretimi doğruya ayarlayın. Bütün Peygamberlerin aldıkları eğitim Allah’tandır ilahidir Hz. Muhammed o ırmakların tamamının bütün denizlerin toplandığı derya Muhammed’in deryası İslami deryadır ki Muhammed’i şeriat Kuranı Kerimi dünyaya iyi öğretin iyi anlatın. Hz. Muhammed’i dünyaya iyi anlatın iyi öğretin. Bu Allahü Teâlâ’nın âlemler üzerine Allah’ın rahmetinin tecellisidir, bütün insanlığa Yüce Allah Kuranı Kerimi, Hz. Muhammed’i, Yüce İslam’ı ne yapmış tüm insanlığa rahmet olarak lutfi ilahi olarak ebediyyül ebed saadet ve mutluluk kurtuluş olarak bütün insanlık kurtulsun diye rahmeti ile Allah tecelli etmiş bunun adı İslam’dır. Tüm kötülükler şöyle bir bakın paranın put olduğu yerden çıkıyor kötülüklerin çıktığı yer paranın put olduğu yerdir, nerede sırf para ve putlaşmış para onun yanında aklı gideren tehlikeli maddeler, onun yanında fuhuş, onun yanında uyuşturucu, onun yanında seks ve bakın netice de ortaya ne çıkıyor? Şunu şöyle bilin önceki şeriatların tamamına Kuranı Kerim Şir-a diyor, önceki Peygamberlere o zamanın icraatlarına göre Cenabı Hak ne yapmış? Her Peygambere Resul olanlara bir şeriat ortaya koymuş.

 

Dakika 20:05

 

Bunlara Şir-a diyor Kuranı Kerim, bunların adı özel ilahi hükümlerdir ilahi olanlar bunlar hep Şir-a bunun şarii Allah Teâlâ Peygamberler bunu uygulamışlar. Yalnız bu şir-a’ların tamamını bir minhac da toplamış en sonunda hepsini yenilemiş İslam tamamen minhacdır. Geçmişin ırmakları, denizleri bu minhac olan İslam deryasında toplanmış İslam deryası ise bütün âlemi kucaklamıştır yüce İslâm’ın minhacı şeriatı evrensel bütün milletlere ve çağlaradır. Hz. Muhammed de bütün çağların bütün milletlerin Peygamberidir. İşte İslam şeriatının adı da minhacdır, geçmişin ırmakları, denizleri buraya akar. Bu bir ezeli ebedi deryadır hakkın deryasıdır, işte İslam dini onun yolu minhacdır. Bütün yollar bu ana caddeye bağlanmıştır Cenabı Hak bütün ırmakları, denizleri büyük okyanuslara onu da deryalara bağladığı gibi İslam hepsini bünyesine almış yenilenmesi gerekenleri hep yenilemiş eskimez yenilikler İslam ile Kur’an ile Hz. Muhammed ile tecelli etmiş bunun adı tek kelime ile İslam olmuştur. İslam bütün Peygamberlerin geçmişte de dinidir. Kıymetli dostlarım ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin, fena ve beka şimdi ilmel yakin gerçek ilmi tahsil etmek kesin hak ilmi ki Kuranı Kerim’in İslam ilimleri kayıtsız şartsız ilmel yakin kesin ve nettir. Şüphe kabul etmeyen Allah’ın ortaya koyduğu vahyi ilahi ile bir gerçektir ki Yüce İslam’ı ilmel yakin yani tahsil etmeli öğrenmeli. aynel yakin bu ilmel yakin seni ne yapıyor? Kalp gözünü açıyor hakikati gösteriyor. Ondan sonra hakkal yakine ulaşıyorsun bizzat sana bu sefer de hakkal yakin olayın bizzat hakikanın içinde bulunuyorsun ve kötülükler gidiyor fena fillah kötülüklerin senden gitmesi, güzel ahlakın sende kalması da bekadır. Bunun için birçok kelimeler vardır ki kimisi zuvücuh kelimeler vardır bir kelimenin birçok anlama geldiğini görüyoruz, birçok farklı keyfiyet ifade ettiğini görüyoruz, mesela zikir vücuh bir kelimedir birçok manası vardır. Nezair olan kelimeler vardır birçok kelimede aynı anlamı taşıyan kelimeler vardır, mesela kıyametle ilgili birçok kelime vardır hepsi kıyameti ifade ederler, öyle kelimede vardır ki bir kelime birçok farklı manalar ifade eder, zikir mesela bu zuvücuh kelimelerdendir. Hatırlayıp gereğini yapmak 14 farklı manada kullanılmış unutmanın, gafletin zıttı zikirdir. Dikkat et unutmanın, gafletin zıttı zikirdir ki Yüce İslam’ı öğrenmek unutmamak ve şuurlanmak, gaflete düşmemek işte Kuran-ı Kerim’in adı zikirdir.

 

Dakika 25:20

 

Allah’ın (CC) indirdiğini bilen gereğini yapanda zikretmiş şükretmiş olur. İhlas ve ihsanı kazanmak kalp imanın, küfrün merkezi aklın, ilmin, ruhun, şüphenin, vesvesenin de mahallidir. Şimdi kalp dediğimiz zaman bakın imanın da küfrün de merkezidir nicelerinin kalbinde iman parlarken nicelerinin kalbini küfür kaplamıştır. Yine kalp aklın, ilmin, ruhun, şüphenin, vesvesenin de mahallidir bakın aklın, ilmin, ruhun, şüphenin, vesvesenin de mahallidir. Bakın imanlı ilmel yakin kalplerde de tam gerçek kalpte akıl ve gerçek ilim ve aynı zamanda şüphenin yerine kesin tasdik vesvesenin yerine ilhamlar feyizler ve evratlar orayı dolduruyor feyizler dolduruyor. Değişik kalplerin bakın imanlı kalplerle küfür dolu kalplerin durumları hiç aynı değil biri kalbine neler kazandırıyor birisi bak kalbine başka bakın neler kazandırıyor. Önemli olan nedir? Allah’ın istediğini onun razı olduğunu yapabilmek kazanabilmektir. Buda iman, ameli salih ve bunların ilkeleridir. Kalbi hevadan, şehvetten, küfürden, şirkten, nifaktan ve diğer kötülüklerden korumak insanım diyen herkesin asli görevidir, bunu yapmak için işte zikir çaredir bunun çaresi zikir yani Kuran-ı Kerimi, sünneti, icma kıyası ilmel yakin iyi tahsil edersen işte o zaman ilmin zikrini ilmel yakin kalbi zikir kazanıyor. O zaman olumsuzluklar ortadan kayboluyor olumlu olan faydalı olan kalbin merkezine yerleşiyor. Kalpler zikirle mutmain olur buyuruyor kim? Yüce Allah. Ra’d suresi 28’e bakıver, bunları hep anlattık da hatırlatması yapılıyor burada, kalp rüzgâr önünde kuş tüyü gibi değişkendir. Değişken kalbin üzerinde sende hassasiyetle dur ve kalbini o kuş tüyü gibi değişken kalbine Allah’ın lütfuyla onun yardımı ile yardımcı ol, kalbine zikir doldur yani Kuran-ı Kerim’in ilimlerini ilmel yakın önce tahsil et peşinden de o ilmin gereğini yap işte zikir kalbi mutmain eden zikir böyle başlıyor. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor anlamını bilmiyor sadece papağanlık yapıyor bu dilin zikridir başka bir kalbe ve ruha ulaşmaz. Mana ağızdan çıkan kelimenin manası kalbe ulaşınca zikir olur. Yoksa akşam sabah kişi bir yüce kelimeyi okuyor ama ne ağzından çıkanı kulağı duyuyor ne anlamını biliyor ne kalbe nede nefsini kuşatıyor nefis o kelimenin Yüce kelimenin anlamından nefisler dersini alacak nefisler kuşatılacak o mana ile. Şimdi onun için tasavvuf okulları gerçek okullar idi, şimdi gerçeklerin yanında sahteleri ortaya çıktı, papağanlık ortaya çıktı, baş bağlama, gönül karartma ve kalpleri bozma, ruhları, nefisleri daha da azdırma olayları ortaya çıktı.

 

Dakika 30:55

 

Nefis ve ruh terbiyesi yerine nefis ve ruhları bozan ekoller ortaya çıktı. Sahtesi her şeyin sahtesi böyledir doğrusu ise ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin, bir defa İslam’ın ilimleri tam tahsil edilecek bu ilmel yakindir hepsinin temeli budur ondan ötesi gelir Allah’ın lütfu ile keremiyle. Bunun için kıymetliler, iyi Müslüman ol onu İslam’ı öğren ona amel et ve şeriatın gereğini yap ve şeriatın katmanlarına doğru çık. Şimdi şeriatın katmanları vardır seni marifet makamlarına doğru çıkarır. Bunlar ilahi muhabbetle nefis biliyorsunuz emmare, levvame, mutmainne, tezkiye, mülhime, radiyye, merdiyye gibi nefsin mertebeleri vardır. Şimdi nefsin hangi mertebede olduğunu kendini tanı nefsin emmare de ise buna senin ders alman ve bu ilmel yakin ilimlerin okunduğu okula gidip kayıt olman orada talebe olman gerek, hayat veren nurun dersleri Kuran-ı Kerim’in işte irşat hadisi şeriflerle irşat notlarımız bütün insanlığa faydalı olmak içindir. Burada okumak okutmak bunun için kıymetli dostlarımız yediden yetmişine beşikten mezara kadar bütün insanlığın ilmel yakin eğitime ihtiyacı öğrenime ihtiyacı vardır. Bunlar ihmal edilmiştir pek dünyanın pek çok insanı bu ihmalin kurbanı olmuşlardır. Buradaki söylediğimiz sözlerin kaynaklarına şöyle bir bakalım, her şeyi ehlinden öğren yani doktorun iyisi nasıl ne kadar önemliyse ilim konusunda âlim konusu da böyledir. İlmel yakin tamamen ilimleri tahsil etmiş imanı ameli salihe dönüşmüş gerçek âlimlerimizin okulunda okuyan, hiç oradan o okuldan mezara kadar da ayrılmayın. Şimdi İmam Zerkeşî, Nahl suresi 43, Asım Efendi, İmamı Suyuti, İbn-i Arabi, Molla Hüsrev, Mecmuatüt Tefasir, yine Müzzemmil suresi 8. Ayeti kerime, Ankebut Suresi 45. ayeti kerime, Enfal suresi 45. ayeti kerime, bunlar şu andaki konuştuğumuz kelimelerin istinat ettiği asil kaynaklara dayanmaktadır.

 

Dakika 35:20

 

Yüce Allah’ı anmak ibadetlerin en büyüğüdür, Allah dediğimiz zaman (CC) O yüce ismin anlamı ile beraber Allah diyen diller gönüller kalplerin durumu çok farklıdır. Cenabı Hak hepimize gerçek anlamda Allah demeyi, tevhid okumayı, imanı kâmil ve daim olmayı, tüm amelleri riyasız ihlas ile ameli salih olmayı Cenabı Hak lütuf eylesin, yoksa işimiz çok zordur. Allah’ı anmak ibadetlerin en büyüğüdür Kuranı Kerim okuyan anlayarak Allah’ı anan insandır hem de doğru anan doğru Kur’an Kerimi anlarsa Allah’ı da doğru anmış onu doğru zikretmiş doğru ibadet etmiş doğru inanmış olursun. Doğru ilim ilmel yakin gerçek ilim olmadan ne iman ne amel ne ahlak düzelmez, temeli yanlış attığın binanın sağlam kalması düşünülemez. Temelini sağlam atacaksın Kuran-ı Kerimi oku, namazı kıl, işte bunlar Allah’ı anmaktır (CC). Çünkü namaz Kur’an’la Yüce Allah’a yapılan en büyük ibadettir. Zikirlerin tamamını kendi bünyesinde bulundurur kötülükten seni alıkoyar hakiki namaz sende kötülük bırakmaz. Eğer kötülükler hala var da namaz kılıyorsan işte o şuurlu namaza ulaşman gerekiyor daha şuurlu namaza ulaşamamışsın ders al dersine git, nefsini okula yazdır nefsini o irşat edecek ekole gel ve kibirden gururdan nefsin uşaklığından kendini kurtar. Nefsini okula yazdır ve o nefsi terbiye ruhu terbiye etmene bak gerçek okula gel ilmel yakin ilimlerin okunduğu okula gel. O okul Ehlisünnet vel cemaat okulu işte hayat veren nurun dersleri, bu okulun derslerindendir. Bunu dünyanın neresinde bulursan bunlara sıkıca o okula kaydol nefsini terbiyeden geçir. Nefis Allah’a itaat etmedikçe terbiye olmuş olmaz, nefis Allah’a itaat edecek sen nefsine itaat ediyorsun ama Allah’a itaat etmiyorsun nefsin kulusun işte orada, aklını başına al. Gerçek namaz kıl gerçek namaz kötülüklerden alıkoyar ve zikrin en önde gelenidir. Ankebut Suresi 45 seni kötülüklerden alıkoymayan men etmeyen namaz sırtta bir vebaldir. İslam büyükleri böyle söylemişlerdir, savaş anında bile onu çok anın Allah’ı hiç dilinizden gönlünüzden bırakmayın, Allah’ı anın zikredin ki başarıya ulaşansınız. Allah (CC) sadece İslam’dan razıdır sakın ola ki İslam dışında bir batıl inanca saplanıp da kalma çünkü İslam’ın dışında Allah’ın kabul ettiği razı olduğu hiçbir inanç sistemi yoktur. Tek din bütün Peygamberlerin dini Hz. Muhammed’in ortaya koyduğu şeriatın bizzat kendisidir.

 

Dakika 40:25

 

İslam dünyanın tek olan Allah’ın tek dinidir. Enfal suresi 45, Maide suresi 3. Ayet En hayırlı ümmetsiniz Ümmeti Muhammed’e Cenabı Hak en hayırlı ümmetsiniz, Ali İmran suresi 104-110 yine 31’inci ayetlere şöyle bir bak. Bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir, insanlık kaç türlü öldürülüyor biliyor musunuz? Bir insanın hayatına son verdiğiniz bir durum bu adam öldürme olarak görülüyor, insanları cahil bırakmak, küfrün içine gitmek bunlar insanları diri diri, diri diri var ya insanları en büyük öldürme, en kötü öldürme şekli, insanların küfrün içine atılması şirkin cehaletin içinde bırakılması insanlara yapılan katliamın en kötüleridir bunlar. Öbür ölüm dünyayı değiştirir dünyadan berzaha gider ama küfrün içinde kalan ne olur? Ebediyyül ebed ölmek ister ölemez ölüm onun için çaredir ama ölemez küfrün içindeki ebedi ateşte cehennemde kalır. Onun ebedi azapta kalmasına sebep olanlar katillerden daha katildir, hainlerden daha haindir. İnsanları cahil bırakmayın küfre, şirke, nifaka saplamayın, insanlara zulmü öğretmeyin. İnsanlara adaleti, merhameti, gerçek hak imanı ve İslami öğretin, bizden söylemesi yarın hepimiz Allah’ın huzurunda toplanacağız hepimiz hesap vereceğiz bende aczimle, cehlimle, gafletimle Allah’ın verdiği merhamet onun verdiği iman İslam ilkeleri ile insanlığın hayrına çalışmak bana kulluk borcudur. Bu görevi de hepimize Allah vermiştir görevimizi aczimizi itiraf ederek yapmaya çalışalım. Kıyamet manasına gelen kelimeler vardır birçok kelimede kıyamet anlamı ifade eder, şöyle bir düşün fuhuş ve ahlaksızlık açıkça yapılıncaya kadar dirheme ve dinara yani paraya servete tapılıncaya kadar şöyle, şöyle oluncaya kadar kıyamet kopmaz demiş sevgili Peygamberimiz. Bir asrın insanı yok olur bu bir kıyamettir kişinin kendi ölümü ayrı bir kıyamettir. Bir de mevti külli bu âlemlerin ahiret âlemine çevrilmesi bu âlemlerin yok edilip yeni başka bir ahiret âlemine dönüşmesi de son kıyamettir, aklını başına al bu kıyametlerin hepsine hazırlan. Seni ilgilendiren en büyük kıyamet senin yarın bir gün öleceksin ölüme hazırlan ne ile iman ve ameli salih ile tam ilmel yakin İslam’ı tahsil ederek öğrenerek hazırlan.

 

Dakika 45:05

 

Allah (CC) hidayet ettiğini istihdam eder ne yapar? Hayırlı işte çalıştırır. Allah kulunun kalbine bakıyor biliyor her şeyi, kulunun arzu ve isteklerine de bakıyor biliyor, dilediği hidayet ettiği kullarına Allah istihdam ediyor ne yapıyor onu? Hayırlı işlerde çalıştırıyor. Tirmizi’nin rivayet ettiği Hazreti Muhammed’den bir hadisi şeriftir bu. Sevgili Peygamberimiz (ASV) beni dinlemeyen cennete giremez buyurmuştur, Peygambere tabi olmayan Allah’ı sevmiş olmaz  bu haberi de bakın Buhari Şerif veriyor Peygamberi dinlemeyen cennete giremez. Kuranı Kerim’de Yüce Allah ne buyuruyor; Allah’ı seviyorum diyenler Peygambere tabi olsunlar Habibim dünyaya böyle söyle diyor, şöyle bir düşünün insanoğlu hayırlı çalışmalar varken şer çalışmaların içinde bulunuyor, kendine de başkalarına da yazık ediyor. Şimdi şerde çalışan ajanları casusları düşünün, oryantalistlerin ihanetine bir bakın, İslam dünyasını araştırmak bahanesi ile onun adı altında Müslümanların zayıf yönlerini tespit edip ne yaptılar? Müslümanların kendi içerisinde ayaklanmalar, fitne, fesatlar, ihtilalleri körüklediler ki Osmanlı’yı yıkmak için. Peki, yıktınız da ne oldu? Dünya sulh ve barıştan uzaklaştı dünyada kan akmaya başladı. Osmanlı’nın da kendine göre eğer bir tek yanlışı varsa o yanlışları ortaya Osmanlı’nın inandığı yüce değerlerle o yanlışlar ortaya konabilir ve düzeltilebilir. Barışa daha da bir barış katkısı olabilirdi ama dünya hala yanlış yapıyor intikam aldığını zannediyor ama kendini mahvediyor durduğu evini yakıyor ve cinnet getirmiş haberi yok. Yüce İslam ise Evrensel dünyanın barışıdır insanlar yanlış yapabilir İslam’da yanlış yoktur kusur hata yoktur. Bunun için sevgili dostlarımız Yüce İslam’ı bütün dünya iyi öğrenmelidir, okuma adabı hoca talebe bakın edep ve kuralları vardır, talebe edebi ve hoca hukuku, iyilik edene teşekkür etmeyen Allah’a şükretmez ve şükretmiş olmaz. Şimdi en büyük iyiliği kim yapar insana? Allah, Peygamberden sonra âlimler yapar. İyi hocalar, Allah Peygamberden sonra insanlığa en büyük iyiliği onlar yapar. Bunun yanında anne baba diğer büyükler gelir ve insanlığın hayrına çalışan herkes vardır ama başta Allahü Teâlâ rahmeti ile âlemleri yaratmış Peygamberler Yüce Allah’ın emirlerini uygulayan zatı muhteremlerdir (ASV). Âlimler de Peygamberlerin varisleridir. Onun için dünya âlimlerin ilminden dolayı âlimlere son derece saygılı olmak zorundadır tüm dünya. Fertler, cemiyetler, toplumlar, milletler, devletler, talebe olan, öğrenci olan hakiki âlime bir defa tam saygılı olması gerekir. Musa’nın Hızır’a talebe olduğu gibi. Eğer burada edep ve kurallar edebi kurallar çiğnenirse o talebe o âlimden faydalanamaz talebelik sona erer ve ilim orada bir kesintiye uğrar.

 

Dakika 50:40

 

Hocanın hakkı anne babadan önemlidir anne baba hakkı çok önemlidir ama hocanın ki daha da önemlidir. Bir harfe dahi tevazu edilir. Hocasını kimseye tercih edemez çünkü ilmi ondan almıştır, bunun kaynağı Hindiyedir, Hindiye adlı o mükemmel eserde fakihlerin ilim adamlarının oradaki görüşünü Hindiye’de bulabilirsiniz. İmamı Azamdan örnek vermek gerekirse İmamı Azam hocası Hammâd’ın evinden yana ayağını uzatıp yatmadığı rivayet edilir. Çünkü onun dizinin dibinde 28 sene ondan ilim aldığı, ondan başka 4000 hocadan ders aldığı rivayetleri vardır. İmamı Azam ilimde, dünyada en öne çıkan dünyanın hukuk filozoflarının en başta gelenlerindendir. Bu onu bilmeyenler küçültmeye çalışanlar kendileri küçük insanlardır, beyinleri gelişmemiş gerçeği kavramamışlardır. Her âlim çok kıymetlidir her âlim, İmamı Azamı da eğer iyi tanırsanız (Rahmetüllahi aleyh ve aleyhim ecmain) Allah tüm âlimlerimize bol bol rahmet eylesin mağfiret eylesin. Çok büyük âlimlerimizden biridir en önde gelenlerindendir. Keffaretler, ibadetler, cemaate devam vesaire de bunlar dereceler. Zekât, fitre, hayır, hasenat vermek meleği ala da tartışılan yazılanlardır keffaretler, ibadetler, cemaate devam vesaire. Dereceler, zekât, fitre, hayır, hasenat aynı zamanda hayır yolda harcamak maddi manevi hayır seferberliğinde bulunmak bunlar meleği ala da tartışılan yazılanlardır ki melekler keffaretleri yazıyorlar dereceleri yazıyorlar. Kimin için insanların yeryüzündeki çalışmalarına göre yazıyorlar, her insana bir derece ve keffaretler yazılıyor her insan için. Dünyada ne kazanıyorsun melekler yazıyor sağın ve solundaki melek ayrı yazıyor. Bir de meleği ala da en yüksek melekler meclisi var. Orada da ayrı yazılıyor, Ahmed Bin Hanbel’in rivayet ettiği haberde Münafıklar hakkında bakın ne diyor bilhassa çağdaş Münafıklar için; bunların selamları lanet okumak Müslümanlara kökten dinci, mürteci, bağnaz vesaire gibi lakaplar takmak yine bu çağdaş Münafıkların yemekleri nedir? Yağmalamak devletin veya milletin hakkını yerler. Bunların yemekleri yedikleri yağmadır yağmalamışlardır. Aynen bankaları hortumlayanların yaptığı gibi, hazine kredi adı altında kartele ranta giden servetler ki bunlarında temelinde çağdaş Münafıklar vardır. Milletin hakkını yerler, devletin imkânlarını bunlar sömürürler. Ganimetleri hainliktir, hep iftira yalan yargısız infaz yaparlar, camilere bunlar niçin gelirler bu çağdaş Münafıklar? İstihza için gelirler, namaz kılmak istemezler bir casusluk vardır gerçek Müslümanları Müminleri orada fişlerler ve casusluk yaparlar.

 

Dakika 55:50

 

Çağdaş Münafıklar kibirlidirler, Müslümanı, Şanlı Kuranı çağdışı ilan etmek isterler çağdışı cennet dışı cehennemin dibinde olanlar onlardır en dibindedirler bunlar cehennemin çağdaş Münafıklar gerçek Müslüman dışlarlar. Gece sessiz kütükler gibidirler gündüz çığırtkandırlar işte ilkeler elden gidiyor şu elden gidiyor bu elden gidiyor diye egemen güçlere sığınırlar kendileri hortlarlar onları da hortlatırlar ki ve sürekli özgürlüklerin önünü keserler ve hak ve özgürlükleri yok ederler. Hukuk sadece onların adına çalışır hukuk başkalarını katleden hukuk haline gelir, hukuk en büyük hukuksuzluk haline adalet en büyük zulüm haline getirir Münafıklar ve hak ve özgürlüklerin hukukun üstünlüğünün olmadığı ülkeler hep böyledir. İstisnalar kaideyi bozmaz onun için Ahmed Bin Hanbel’in rivayet ettiği bakın bu haberde bunlara yer verilmiş. Yüce İslam Kuran ile hadisi şeriflerle çağı ve bütün çağları sana okur. İslam’ı okuyabilirsen çağları sana okur birilerinin ne yaptığını sana gösterir. Enfal suresi 35’de bakın Müşrikler Peygamberi protesto etmek için el çırpıyorlardı alkış tutuyorlardı ve ıslık çalıyorlardı Müslüman müşrike benzemez benzememelidir. Müşrik müşrikin şiarı nedir? Peygamberi protesto etmek Kuranı Kerimi protesto etmek için el çırpıyor ıslık çalıyor alkış tutuyor. Müslüman müşrikin yaptığını yapmaz örf ve âdetinde en güzeli var senin nedir o? Allahü Ekber, Sübhanallah, Elhamdülillah bunlardan birini söyle niye müşrikin yaptığını yapıyorsun Peygamber adam Enfal suresi 35’de Cenabı Hak kendi anlatıyor. Peygamberi protesto edenler İslam’ı, Kuranı, puta tapanlar putunun emrinde adam Peygambere karşı çıkıyor yaptığı iş nedir? Islık çalmak Peygambere karşı el çırpmak alkış tutmak ki Peygamberi dinlemeyip Kur’an’ı dinlemeyin diye Müslümanlar bugün ne yapıyorlar şöyle bir bakın. Müslüman kendi örfüne, kendi değerlerine, kendi töresine, kendi öz değerleriyle hareket etmesi gerekmez mi? Evet kıymetliler, kür ve res nehirleri cürcan denizine dökülür, res vadisinde her cins balık vardır Şurimahi denilen balık sadece oraya mahsustur. Buda Yüce Allah’ın ayrıca hikmetlerinden dünyayı nimetlerle doldurmuş bazı nimetler bazı yörelere özel olarak tahsis edilmiş Furkan suresi 38 burada da bunlara değinildi. El Minel Ven Nihal İslami kurala bağlı bir tarafta keyfine, arzusuna, zevkine bağlı olanlar var.

 

Dakika 1:00:50

 

Müslüman elbette ilahi kurallara Allah’ın kulu olduğumuz için ilahi kurallara bağlı olmamız gerekiyor. Nefsine, şehvetine ve başkalarının batıl zihniyetine ve ilkelerine bağlandığın zaman artık Allah’a kulluğun dışına çıkarsan bunun hesabını vereceğiz hem de çok çetin aklını başına al. Kıymetliler şimdide sizlere Nakşibendi’nin tasavvufi konularda tasavvuf notları adı altında size bazı tasavvufi notlar vereceğiz buda tasavvufi irşat notlarıdır. Sultanül Enbiya Sertacül Evliya Vel Asfiya Vel Edğiya Aleyhi Ve Alihi Efdalüt Tahaya yani Hazreti Muhammed Mustafa zuhur ederek ona Peygamberlik verdi Yüce Allah niçin didara vuslat sırlarına davet ederek dedi ki; Ey Habibim ümmetine söyle şeriatın asaları siretin abaları ilahi rıza gıdaları olmalıdır. Halden habersiz kal ile taklit eden hiç kimse mürşit değildir, halden habersiz kal ile taklit eden mürşidi kâmile muhtaç olduğu halde mürşit geçinenlere dikkat edin, şeriat, marifet ve onun arasındaki ekol hakikat ve vuslatın ne olduğunu bilmek zorundalar. Sultanül Enbiya Resulü Kibriya Habibi Hüda ve Şefi Ruzi Ceza Muhammed Mustafa’nın Yüce Allah’ın emirlerini ne yaptı? Hz. Muhammed Mustafa insanlığa tebliğ eyledi, bu emirleri yerine bir, bir gelmelidir. Aziz dostum bu emirler bir, bir yerine gelmelidir yoksa bu dünyanın bir de sonu her yaşayanın bir ölümü var. Öleceksin ölenleri görüyorsun öleceksin Allah’a hesap vereceksin, bunda şek ve şüphe yok. Kul haklarına dikkat et bir kısmı bağışlanır kul hakkı fakat kul haklarına bağışlanma af yoktur, günahların bir kısmı bağışlanır. Şehitten de bile kul hakkı müstesna diye haber vardır Müslimi şerif rivayet etmiş Cebrail (A.S) haber vermiş. Müflis kimdir? Kul hakkı yiyen insan Müslümanlar iflas etmişlerdir iflas ederler. Bu haberi de Buhari, Müslim, Tirmizi haber vermiştir. Ne kadar namazın varsa elinden alınır kul haklarıydı yedin mi? Tamam. Hacların, zekâtların hayır hasenatın elinden alınır. Bunlar borcunu ödemezse o borçlu olduğun kimsenin günahları senin boynuna yüklenir, bunu sürün cehenneme derler işte iflas budur. Aklını başına al kul hakkı yeme ve Allah hakları kul hakları ve bütün mahlûkatın hakkı hukuku vardır.

 

Dakika 1:05:45

 

Her haklının hakkını hak sahibine vermeden adalet olmaz, bunun için kıymetli dostlar kendini kâtibin elindeki kalem, okçunun elindeki ok ve yay olarak aczimizi itiraf ve insan unutkanlık yeri olduğunu da çok unutkan ve gafil cahil olduğumuzu unutma. Allah’ın tevfiki ve hidayetini sürekli iste. (وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ)sürekli iste. (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) Feryat edercesine bunları oku, Taha Suresi bunları oku Hud Suresi ve diğer emsallerinde Kuranı Kerim’in tümü zaten bize bu dersleri veriyor ama açıklık getirmek için bu notları ayrı ayrı veriyoruz ki konular birbiri iyice anlaşılsın diye ve anlaşılıyor. Şimdi dünyadaki aklı yok eden haramı ve günahı senin ruhuna sergileyen haram maddelerden uzak kal, Allah sevgisinden meydana gelmiş şarabı iç, Allah sevgisi şarapların ebediyyül ebed sana hayat verenidir, artık aklın Allah’ı tanır ruhun bütün varlığıyla Allah’a bağlanır kalbin Allah’a bağlanır. İşte o şarabı iç o şarap bak ne diyor İnsan Suresi 21. Ayette (وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا )Onların Rabbisi onlara tertemiz bir şarap diyor içirdi bu şarap işte Allah sevgisinden meydana gelen bütün hücrelerin, dokuların, organ ve sistemlerin, kalbin ve ruhun tamamını Allah sevgisi ile dolup taşmalıdır. Bu sevgi şarabını içmelidir bu şarabı iste Rabbinden, Yarabbi seni bütün varlığınla sevmek sana sevilmek istiyorum ne olur kabul et de çok yalvar. Evet, sevgi şarabını içmeli bunu Allah’tan istemeli ama istemenin ne olduğunu bilmeli ki iyi bir Müslüman ol, saygı sevgi ile Allah’tan iste bunu, sevgi şarabı içtim de yandım ne tükendi ne de kandım, işte ebediyyül ebed mutluluk şarabı Allah’ı seven sevgidir. Allah’a sevilmedir hiçbir şey yokken o vardı ezelde ve şimdi onun nizamından üstünü yoktur.

 

Dakika 1:10:00

 

Hak sevgisi kalpten başkasını çıkarır ve yakar. Seyyidi Evladı Âdem, Sertacı Hayrül Ümem Hz. Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) işareti ile himmeti ile hakkın inayeti ile rızaya ulaşılır. Gerçek ilmel yakini bilen ulemadan ders almaya bak onu da Allah’tan iste Yarabbi bana ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin, bana gerçek Kur’an’ı, sünneti, icmayı bunları bana öğretecek gerçek âlim nasip et diye Allah’tan iste. Her şeyi istiyorsun çalışıyorsun gayret ediyorsun da niye bunu istemiyorsun? Nefsin karşı çıkabilir iblis nefisle hareket eder bunları düşün aklını başına al. Tevhid, tasdik, takrir Cenabı Vahidül Ataya İhsanı ile kalp kapısını koru, delilsiz yolculuk ışıksız bilinmeyen bir yere gece yolculuğudur. Sen gece gidiyorsun yolları da bilmiyorsun nasıl gideceksin, gözlerinde görmüyor gitmekte zorundasın ne yapacaksın? Bilenle hareket et iyi bir âlimle hareket et, iyi bir, bir âlime talebe ol. Evet, mürşidi kâmil o yolu bilir nefis hile yapar mürşitten kaçar Cenabı Feyyazı mutlak ise onu ararken elinden tutuverir ve onu hidayete yöneltir. Şimdi kendini mürşit zannedenler var. Bunlar kim? Babadan kalma dergâh ele geçirenler babadan kalma dergâh, bizde şeyhiz derler kendide müritleri de kördür körlerle yola gidersen ki bu kalp körlüğü dıştaki özürlüler değil. İki kör yola gidebilir mi? Zifiri karanlık bir kısmı da bunların şeriattan dahi haberi yok şeriatsız bunların bir kısmı da bunlar ne yaparlar o zifiri karanlıkta her birisi odun toplayayım diye yılan toplar sırtına alır, kimisi de kuyulara düşer yılanlara çıyanlara yem olur. İşte cahillerle yola gitmek bunun gibidir sahte şeyhlere bağlanmak da bunun gibidir, gerçeğini bul her şeyin. İbadetler ebrar içindir diyen sahte şeyhler var. Bizimkiler ezelde eda olunmuştur diyen sahte şeyler var dikkat et bizimkiler ezelde eda olunmuştur diyen sahte şeyhler var, biz cemal aşığıyız daima huzurdayız derler farzları terk ederler. Bunlar sahte şeyhlerdir bunlar zahirde tam anlamıyla şeytanın rolündedirler. Şeytanın yapamadığı kötülüğü bunlar bu şekil yaparlar. Bunlar her herzeyi yerler bunlarca herzeyi yemek mubahtır haşa sümme haşa. Bunlardan uzak ol ki hakka yaklaşasın bunlar bulaşır pis kokuları ulaşırsa mahvederler, bunların karşısına ilahi feyizlerle sonsuz ihsanlar Hz. Muhammed (ASV) tabi olmakla ilmel yakin şeriatın ilimlerini iyi bilen âlimden ders almakla bu tehlikelerin tümünün üstesinden Allah’ın lütfu hidayeti ile gelirsin.

 

Dakika 1:15:20

 

İnabe mürit keşfedilir reçete de yazılır, devamlı abdestli, namazlı, kazaların edası, yalan yok, haramdan uzak, günahlardan sakınır, kendi kusuru ile meşgul olur işte derse böyle başlanır. Fetih suresi 10. Ayette beyan edildiği gibi ilk günleri eğer müridin sufinin o ilmel yakin ekole kaydolan o talebenin tilmizin öğrencinin gevşek olmaması gerekir. Gevşerse yazık olur, gevşemez cemaate devam eder derslerine devam eder farzları, vacipleri, sünnetleri, teheccütleri işrakları, duhayı, tahiyyetü’l mescidi, abdest ve evvabin gibilerin edasına itina tevhid, salavat, istiğfar sahellerde son gecenin üçte birinde işrak anında ikindi de bunlar pek eftaldirler. Vakit olarak bunların vakitleri de efdal olan vakitlerdir. Üç İhlas bir Fatiha oku bağışla virdine de başla. Ölümü düşün son nefesin ötesini düşün şimdi bir gün son nefese geleceksin artık son nefesini de alıp öleceksin o anlarını düşün. Kimlerden ayrıldığına bir bak, kimin önüne yatacağına tabutun içine konacağına ve artık cenaze namazına diye namazın cenaze namazın kılınacağına oradan da alıp mezara konacağına üzerine toprakların atılacağına bunları düşünerek tam edeple derslerini oku ve okumalıdır. Manayı zuhuratı ehline açarsın yani her şeyin manasını sana eğer bir şeyler gösteriliyorsa rüyanda veya başka türlü o gerçek hocana o mürşidine ilmel yakin ilimlere aşina olan o değerli hocana durumunu arz edersin. Ama öncelikle bu okula kaydol bu gerçek değerli âlimi bul ilmel yakin, şeriatı aynel yakin, hakkal yakin, yüce değerleri bilen bu okulun kendisini ve başındaki âlimi bul. Teveccüh, rabıta, mübtedi, ilmi, âlimi engin denize benzetip ondan feyz almak, bütün mesele âlimin ilminden faydalanmaktır. Bunu şöyle tesbih edenler olmuş çadıra ve içinde oturana feyiz attığına engin denizde kendini bir damla görmeli çeyrek saat zikrini oku, dua ve Fatiha oku duanı yap Fatiha’nı oku, uyan ey civan hakka vasıl in’ama nail olasın.

 

Dakika 1:20:05

 

Uyan uyan civciv kanat altına muhtaçtır, ilme âlime muhtaçsın unutma bir yumurtadan çıkmış bir civciv kanat altına muhtaç değil mi? Sende gerçek ilme, gerçek âlime muhtaçsın ki bunların hepsi Allah’ın merhametinin tecellisidir. Allah’tan iste ki Allah sana bunları versin Allah’a kul ol ki Allah da sana kulluğun karşılığını versin. Mutavassıt ilmin, âlimin seni Efendimize götürdüğünü çeyrek saat düşün bütün gidiş nereyedir? Peygamberler âlimler hepimizi Allah’a çağırırlar kendilerine çağırmazlar. Yalnız Peygamberlere Allah Teala şeriatı indirdiği için Yüce dinin İslam’ın bütün emirlerini Peygambere tabi olman âlimin de ilmine tabi olman gerekir. Peygamberi Peygamber tanı, âlimi de âlim tanı, Allah’ı da Allah tanı, olayları birbirine karıştırma şirke düşersin saplanırsın yazık olur, zaten hakiki ilmi okursan seni şirkten korur Allah’ın lütfu ile. Ashabları Cihari Yârin var kürsüde Efendimiz (ASV) ve diğerleri. Enbiyalar var bu mecliste kalbine ilahi feyizler aktığını Efendimiz (ASV)’nin bir umman öbürlerini de bir derya görerek deryaların ummanda kaybolduğunu gör. İşte Mümtehi Efendimiz (ASV)’nin Allah’a seni Allah’a götürdüğünü, ilahi feyiz attığını, Efendimiz (ASV) huzuru ilahi de olduğunu düşün bir müddet düşün. (وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ). Yüce Allah’tan bütün varlığınla onu seven sevgi şarabını yani Allah’ı sevmeyi sevilmeyi ona sevilmeyi iste. (Bi Nikap Bi Hicap Mücella Basafa) gör onu seyri sülük cesette kalp, kalpte gönül, gönül de sır var, sırda gizlilik ve sır içinde de sır vardır, ben gizlilerin gizlisiyim diyor Cenabı Hak Hadisi Kutsi de. Vuslatı İlallah kal ile değil hal iledir, ruh ve nefsin terbiyesi iledir. Nakşiler ruhu ele alırlar nefis temizlenmiş olur diğerleri de nefis terbiyesini ele alıp ruh olgunluğunu temin etmek hakkı bildirmektir. İstiğfar, salavatı şerife aynı zamanda lataifi bunlara dikkat et iyi zikredersen vücudundaki Letaif zikirden nasibini alır, ismi Celali görür gibi Allah diyerek Allah’ı zikret ve bütün vücudun, kalbin başta olmak üzere Allah’ı zikretmeye alıştır çünkü bütün vücut Allah’a kulluk etmeli Allah’ı zikretmelidir.

 

1:25:02

 

Tüm varlığın ile çünkü her hücrenin bir defa Allah’ın sana bir lütfu olduğunu unutma. Bütün hücrelerin bütün organ ve sistemlerin tüm varlığınla Allah de Allah’ı zikret. İslam’ı yaşarsan iyi anlar, iyi öğrenirsen, iyi bilirsen, iyide inanmışsan o zaman işte tüm vücut artık Allah’ı zikretmekten mutluluk duyar, bir an bile ondan geri kalmak istemez. Kıymetli dostlar ruh biliyorsunuz insanın asil varlığıdır, bu konuda mutasavviflerimizin ve bilim adamlarımızın ruh konusunda birçok vücudun neresinde olduğu konusunda da birçok görüşler beyan edilmiştir. Nefis vücudun neresinde ruh nerede, hafi nerede, ahfa nerede, letaifikül nerede diye mutasavviflerimiz bunların yerlerini dahi söylemişlerdir. Sır nerede? Kalp bunların merkezidir. Bunların hepsi senin vücudunda ruhunda bedeninde sen iyi kul olmana bak, şimdi bunları ben sana burada sayarsam belki kafan karışabilir işin zor olduğunu zannedersin öyle değil ama ben sana yine işin en kolayını söyleyeyim, bunların hepsi senin vücudunda, ruhunda, kalbinde bulunmaktadır. Senin varlığın bunlardan meydana gelmektedir ruhun ve bedenin içinde bunların tamamı var. Bütün varlığınla sen Allah’a iman edip kulluk etmene bak şöyle bir bak kâinatın zikrine kulak ver, kâinatın tamamı Allah zikrediyor yerde gökte ezelde ebette Allah’ı zikretmeyen yok, kâfirler iradesi ile inkâr ettikleri için bir tek kâfirler iradesini küfre kullanırlar. Bunun dışında herkes Allah’ı zikrediyor kâfirin birde mahlûk yönüne bakarsanız o kâfirin mahlûk yönü yaratılış ve fıtrat yönüne hil’atine bakarsanız.

 

Dakika 1:28:12

 

(Visited 231 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}