Tefsir 320-01

320- Tefsir Ders 320 hayat veren nurun keşif notları

320- Kur’an-ı Kerim Tefsîr Dersi 320

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

 

Sevgili izleyenlerimiz,

Hayat veren nurun dersleri devam etmektedir ki yüce âyetlerin anlamını verdiğimiz o anlamların biraz daha açığa çıkarılması için keşif notlarımız devam etmektedir ve 31’inci âyet-i kerimeden “Tevbe Sûresi” diğer adı “Berâe Sûresi” ile dersimiz sırayla devam etmektedir. Cenab-ı Hak tabii ki iyilerin karşısında dâima iyi olmayan zihniyetin bunlar hasta zihniyetlerdir ki bunları tedâvi eden işte ezelî ve ebedî rahmetiyle Allah’u Teâlâ tecellî etmiş bu ezelî ebedî rahmetin adı İslam’dır. Bütün hidâyet sırlarını da içinde toplayan Kur’an-ı Kerim’dir. Hak dinin ve diyanetin bütün varlığıyla onun üsvesi, örneği, önderi de Hazreti Muhammed’dir. Bütün hüküm ve hükümranlık ise tamamen Allah’u Teâlâ’dadır. Cinâyet peşinde tabii ki koşuyorlar bu cinâyet peşinde koşanları İslam dini dur diyor ve İslam nurunu söndürmek istiyorlar. Bu cinâyet peşinde koşan delikanlı cânîler İslam nuru parlamasın diye yalan, inkâr, yaygara, propaganda ile Kitâbı, Şanlı Kur’an’ı risâleti yani Hazreti Muhammed’i ortadan kaldırmaya Kitâbı ve risâleti iptal etmek için çalışıyorlar karanlıkta boğmak istiyorlar. Karanlık beyinler hep böyledir karanlık beyinler nuru ve nurun kaynağını karanlıkta boğmak isterler ama hep boğulmuşlardır boğulacaklardır. İslam onları kurtarmaya geldi Allah’ı tanır, Yüce Allah’ın hükümranlığını, Yüce Allah’ın hukûku eşsiz nizâmı olan İslam’ı tanırlarsa kurtulurlar. Yoksa Allah’ın adâletinden kimse kurtulamaz hiç bir cânî cinâyet peşinde koşan hiç bir terörist kurtulamaz. İslam cihâd dinidir terörün, zorbalığın, cinâyetin hepsine karşıdır. Allah’u Teâlâ Celle Celâlühü tevhîd nurunu parlatmak, İslam’ı yüceltmek aziz etmek istiyor. Allah bir şeyi istiyorsa Allah onu yapar İslam’ı en başta doğarken zaten öldürmek söndürmek istiyorlardı. Ne oldu? 14 asırdan beri dünyanın bütün tâğutî güçleri Allah’a O’nun hukûku, nizâmı İslam’a saldırdılar. Ne yaptılar? Aklını başına alanlar Müslüman oldular, almayanlar kendilerine yazık ettiler.

Dakika 5:02

İslam onları kurtarmaya geldi onlar İslam nurunu söndürmek için çalışıyorlar. Yüce Allah tabii ki öyle bir Allah ki O gücüne kudretine sınır olmayan O Kâdiri Mutlak olan, Kayyum olan Allah’tır. Âlemler yerler, gökler Allah’a muhtaçtır Allah kimseye muhtaç değildir O Rasûlü Muhammedi Aleyhisselâtu Vesselâm galip getirmek Hakk’ın her kuvvete üstün olduğunu dinin İslam olduğunu açıkça dünyaya Yüce Allah kendisi ilân ediyor.   (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) diyor Yüce Allah: “Benim katımda din İslam’dır” diyor ve Âli İmrân Sûresi 19’uncu âyet-i kerime de bunu söylüyor. Diğer nice âyetler bunu ne yapıyor? Tasdik ediyor ve onlarda ilân ediyor. Diğer bütün dinleri nesh edip geçersiz kıldığını ilân etmiştir Allah’ın dini birdir Allah bir olduğu için hak din birdir. Hak din ortaya Yüce Allah tarafından ortaya kondu diğer insanların uydurduğu dinlerin hepsinin hükmünü ortadan kaldırdı, hepsini nesh eyledi. Yani geçersiz kıldığını Allah âlemlere ilân etmiştir. ‘’Bakara Sûresi 106’ncı âyete de bakıver’’ orada da nurun burada parladığını hak dinin İslam olduğunu görürsün. Tevhîd âlemlere ilân edilmiştir İslam dini tevhîd dinidir bütün peygamberlerin îmânı İslam’ı îmânı tevhîd îmânıdır, tevhîd dinidir. Şuarâ Sûresi 88 ve 89 bu gerçekleri açıklamaktadır. Başka hak din olmadığını bir defa Allah cihâna ilân ediyor. Başka hak din yok Allah bir ki bir iki din olmaz. Bütün peygamberleri Allah o bir tek din dini İslam için görevlendirdi. Geçmişte her peygamber görevini yaptı en son evrensel cihân şumûl ebediyyâta kadar en son Hazreti Muhammed’i ve Kur’an-ı Kerim’i gönderdiği İslam şeriatı ile geçmişin tamamını yeniledi. Bu gerçeği bilmek gerekiyor ve tekrar etmekte gerekiyor. Onun için başka hak din olmadığını hayat hakkının ancak hakkın hayatı ile hayat bulacağını izhâr eyledi. Hayat hakkının ancak hakkın hayatı ile hayat bulacağını izhâr eyledi Yüce İslam. Sen hayat istiyor musun? Hayatın var mı? İşte hayat hakkının ancak hakkın hayatı ile hayat bulacağını izhâr eyledi Yüce Allah Kur’an ve İslam ile hayatı veren Allah’tan başka sana hayat hakkı başka bir kimse veremez ki. Allah her şeyin hakkını yaratırken onu hukûku ve yaratmış hakkıyla, hayat hakkını da Yüce Allah ancak hayatı yaratan kendisi olduğu için hayat hakkını da Yüce Allah’tan başka kimsenin verme şansı yoktur.

Dakika 10:00

Onun için hayat hakkını ancak hakkın hayatı ile hayat bulacağını izhâr eyledi. Şirki, küfrü perişan eyledi dünyada şirk perişandır, küfür perişandır öbür âlemde bunların tamamı cehennemdedir ve perişan eyledi ebedî de perişan eyleyecektir. Bütün insanlığı Allah İslam ile Kur’an ve Muhammed ile şirkten, küfürden, nifâktan, zulümden, tüm kötülüklerden kurtarmaya geldi. Sana hayat vermeye geldi, ölümsüz hayata seni hazırlamaya geldi. Mâide Sûresi 3’üncü âyete baktığımız zaman işte nelerin sana hayat verdiğini, Yüce Allah İslam’ı nasıl kemâle erdirdiğini, nimetini nasıl tamamladığını, din olarak sana nasıl İslam’ı seçtiğini, hayatın içinde sana zarar veren haramlar neler olduğunu orada beyân etmektedir. Zorda ve darda kaldığın zaman da sana bir ruhsat kapısı açmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in bu hayat veren nurun derslerini iyi takip ettir bütün zürriyetine tüm insanlığa Kur’an-ı Kerim’i, İslam’ı iyi anla iyi anlat nefsine onun mânâsını ulaştır Kur’an-ı Kerim’in nuruyla nefsini kuşat nefsini Allah’ın emrinde bir kul olmasına çalış. Ve “Lâ İlâhe İllallah Muhammedur Rasûlullah diyerek işe başla.

(لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ)

“Lâ İlâhe İllallah” Allah’tan başka ilâh yok. Olmadı, olmayacak şeriki yok, naziri yok, dengi yok olmadı olmayacak. Muhammedur Rasûlullah artık ebedî Allah’ın evrensel âlemlere rahmet olarak gönderdiği Hazreti Muhammed Allah’ın Peygamberidir, kuludur, Peygamberidir bütün âlemlere tüm milletlere ve çağlara gönderilmiş bir Peygamberdir. İşte 632 mîlâdî dünyadan Hakk’a yürüdü, 571 tarihinde Mekke de dünyayı şereflendirdi Hazreti Muhammed. Onunla bütün âlem ne yaptı? Allah’ın rahmet tecellîsine mazhâr oldu. Onunla Yüce Allah âlemlere ebedî ve ezelî rahmetiyle tecellî eyledi Kur’an-ı Kerim’i, İslam’ın tamamını, Hazreti Muhammed’in bağrına yerleştirdi. Canlı İslam Hazreti Muhammed işte kitâbî İslam’ın da kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Hak dinin, Diyanet’in bütün üsvesi örneği ve önderi artık ebediyyâta kadar Hazreti Muhammed’dir. Bu üsve ve örnek tamamen Hazreti Muhammed’e verilmiştir Aleyhisselâtu Vesselâm. Hak dinin, Diyanet’in bütün üsvesi eşsiz örneğin Hazreti Muhammed’dir ve onda toplanmıştır. Üsvenin, örneğin, önderliğin ve kâmil insanda bulunması lâzım gelen bütün özelliklerin tamamı Hazreti Muhammed’dedir Aleyhisselâtu Vesselam bu insan-ı kâmildir.

Dakika 15:10

Ondan sonra diğer peygamberler gelir, ondan sonra Sıddıklar, Şehitler, Sâlihler gelir protokol böyledir. Cenab-ı Hak Habîbi Muhammed’i âlemlere rahmet Peygamberi olarak göndermiştir. Hidâyetin bütün sırları Kur’an-ı Kerim’de toplanmıştır. Buna dikkat et! Hidâyetin bütün sırları Kur’an-ı Kerim’de toplanmıştır. Tüm hükümler, hükümranlık ise Allah’tadır Allah’tan başka hükümran ve hükümlerin sahibi başka kimse olmadı olmayacaktır. Tüm hükümler ve o hükümleri ile kendi hükümleriyle hükümran olan Yüce Allah’tır. Başka mutlak hükümdar, muktedir hükümdar O’ndan başka da yoktur, hüküm koyanda sadece O’dur. İslam Allah’ın hükümleri, O’nun hukûku ve O’nun hukûkunun yüceliği üstünlüğüdür. İnsanüstüdür İslam dini insanüstüdür. Allah’ın hukûku o yüce hukûkun üstünlüğü Allah’ın nizâmıdır ve bütünüyle İslam Allah’ın kânûnlarıdır. Bunun anayasası ise Kur’an-ı Kerim’dir. Bunu yeryüzünde uygulayan ve yerleştiren Hz. Muhammed ve Ashâb’larıdır. Onların da başında Muhâcirin ve Ensâr gelmektedir ve onları diğer hakîkî Müslümanlar, müçtehitler takip etmektedir. Şunu bütün âlemler bilsin, yerler bilsin, gökler bilsin ezelî ebedî bilenler biliyor bilmeyenler bilsin “El İslâm’u ya’lu velâ yu’la aleyhi’’ “İslam dâima yüksektir ebedî yücedir ve yükselir. Onun üstüne yükselecek hiçbir şey yoktur.” Bunu ezberle de unutma! ‘’ El İslâm’u ya’lu velâ yu’la aleyhi’’ “İslam dâima yüksektir, yücedir dâima yükselir. Kim İslam’a sarılırsa onu da yükseltir ta arşa çıkarır ve cennette Allah’ın cemâline ulaştırır işte vuslat böyledir. Vuslata ulaşmak için İslam’ın bütün emir ve kurallarına sıkı sıkıya sarılman gerekiyor. Kuru kuruya insanlar vuslata ermez, körler ile yola gidilmez. Hangi kör? Kalp körlüğü olanlar dışında mazeret olanlar kör sayılmazlar. Kalbinde îmânı olmayan ve ilmi irfânı olmayan câhile ve cehâlete sarılanlar var ya, işte kalp körlüğü buradadır bunlarla yolculuk yapılmaz. Kur’an’ı bilenle, İslam’ı bilenle oralara gidip gelenle yolculuk yap. Hazreti Muhammed Miraç’ta yedi kat gökleri gezdi de geldi Arş’ı Âlâ ’da Hazreti Muhammed’in ayak izleri bulunmaktadır. Bunu unutma! Yedi kat gökleri seyran eyleyen ve bütün âlemlerde devran eyleyen, Cemâli İlâhîye seyran eyleyen, Arş’ı Âlâ ‘da ayak izleri bulunan Hazreti Muhammed’dir.

Dakika 20:10

Onun dostları, arkadaşları Ashâb-ı Güzin’dir. İşte o Muhâcirin, o Ensâr, o Ashâbı Güzin, Ashâbtan sonra Tâbiîn ve bize kadar gelen bu erdemli Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemâat yoludur. İlimle, irfânla hareket etmeli İslam’la yükselmelidir. İslam sürekli yüksektir, yükseltir. Yücedir yüceltir onun için onun üstüne yükselecek yani İslam’ın üstüne yükselecek hiçbir şey yoktur olamaz çünkü ilâhî’dir. İslam insanüstü, tabiatüstüdür, ilâhî’dir, Allah’ın kânûnlarıdır, Allah’ın kurduğu düzendir ve Yüce Allah Muhammed’in eliyle ve mü’minlerin eliyle yeryüzüne Yüce Allah yerleştirmiştir ve sapasağlam onun kitâbî âyetleri hüküm ve kânûnları Kur’an-ı Kerim’de, sünnette, icmâ ve kıyas yoluyla, aslî delillerle kıyâmete kadar ebedî devam etmektedir edecektir. Kimse kendi îmânını söndürmesin İslam’ı kimse söndüremez. Söndürse, söndürse herkes kendi îmânını söndürür kâfir ölür yazık olur. İslam gönüller de ışık yakmaya geldi. Nuru parlatmaya geldi gönüller de İslam bütün insanlığı kurtarmaya geldi. Bütün insanlığı kucaklayan Allah’ın rahmetidir İslam. Bunu başka türlü göstermeye çalışanlar önce kendi kalpleri kararmış, beyinleri zindanda kalmış insanlardır onları da kurtarmaya geldi.

 

Kıymetli dostlarım,

‘’el İslâmu ya’lu velâ yu’la aleyhi.’’ Hiç unutma bunu! Buhârî Şerif’in rivâyet ettiği Hz. Muhammed’in söylediği bir hadis-i şeriftir. Kur’an-ı Kerim bunu teyit eder o da Kur’an-ı, âyetleri teyit eder. Zaten Kur’an, Kur’an ile tefsir edilir. Yine Kur’an Muhammed ile hadis-i şeriflerle tefsir edilir ve bir de bunun asîl âlimlerimiz vardır o asîl âlimlerimiz rivâyette ve dirâyette kâşiftirler. Bunun için diğer dinler ise çünkü hak din olmayan dinlerin tamamı insanlığı batırır. Diğer dinler dinsizliğe eşittir ve insanları batırır Allah’tan başkasına taptırır. Allah’ın hükümlerini bıraktırır. Allah’ın emrinin yerine başkalarını sana Rab’mış gibi gösterir başkalarının emrini de Allah’ın emriymiş gibi Rab emriymiş gibi gösterir. Hak olmayan bütün dinler nedir? Seni aşağı götürür batırır zaten insanlığın başının belâsı da oradadır. İslam yükseltir Allah bir, hak din birdir. (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ) bu âyeti de hiç ömür boyu unutma hafızana al! İslam’a mensup olup da geri kalanlar kimlerdir? Adam Müslümanım diyor ama geri kalmışlar. Neden? Onun nedenini söyleyeyim sana; İslam’a mensup olduğu hâlde geri kalanlar, başkalarına benzeyenler, başkalarına özenenlerdir.

Dakika 25:00

1- İslam’a sarılmayanlar, hak din demiş İslam’ı kabul etmiş ama başkalarına benzemeye çalışıyor İslam’ın dediklerini yapmıyor İslam’a sarılmıyor. Şimdi dinim İslam demek yetmez dinim İslam diyor dili böyle söylüyor dili “Lâ İlâhe İllallah” diyor “Muhammedur Rasûlullah” diyor (لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ) yaşantısına bakarsanız başkasına tapıyor haberi yok. Niye? İslam’a sarılmamış ki, İslam’a benzemiyor ki zaten Müslümana benzemiyor. Yaşantısı benzemiyor, sözü sohbeti benzemiyor, ameli benzemiyor, ahlâkı benzemiyor, İslam’ın ilim ve irfânından nasibini almamış almak da istemiyor ama bunlar Müslümanım diyorlar. Bunlar yerde sürünen zihniyettir işte gerici, çağdışı, ilkel zihniyet budur, bunların İslam’la ne alâkası var? Bunlar Hakk’a itaati bırakıp tersini yapanlardır. Müslüman kimdir? Allah’ın dediklerini, Kur’an’daki emir ve hükümleri ilâhî teklifleri bir, bir yerine getiren adamdır Müslüman. Bunu bileceksin, inanacaksın, yaşayacaksın ve bu uğurda da cihâd edeceksin. Cihâdın gecesi gündüzü de yok her saat hayırlı hizmetlerin hepsi cihâd. Cephede ki kahramanlıktan tut dünyaya ilmi, irfânı yaymak, Kur’an-ı cihâna tebliğ etmek, nefsi terbiye etmek en büyük cihâdların arasındadır nefisle Cihâd-ı Ekber’dir düşmanla savaş ise Cihâd-ı Asgar’dır. Nefsini bir defa Allah’a kul yap kul, nefsine tapma, nefsin Allah’a kul olsun, irâdeni Allah’a bağla, O’nun ilkelerine bağla! İslam’ı ilmen iyi tanı o zaman bak sen bu işin tadına. Hak’ka itaati bırakıp tersini yapmalarından sürünüyorlar bunların şu durumları var kendileri dahi bilmiyor bunu bunlarda fısk var fâsık bunlarda irtidâd ve haberleri yok. Kur’an’ın hükümlerini, emirlerini yok sayan bir zihniyet mürtettir irtidâd içindedir haberi var mı? Ve dinsiz yaşıyorlar ama dinimiz İslam diyorlar. İşte fısk, irtidâd ve dinsizlik bunlar olduğu müddetçe yerde sürünmeye devam edeceklerdir. Ve bunların ben Müslümanım demeleri hiç bir mânâ ifâde etmez. Müslümanın göğsünde İslam’ın tamamının tasdiki ki vardır şüphe dahi aslâ olmaz. Küfürden, şirkten, nifaktan ne yapar? Bütün varlığıyla nefret eder mü’min Müslüman olur ve Müslümanın iki günü birbirine eşit olmaz ilim yarışındadır, bilim yarışındadır, irfân yarışındadır ve Allah’ın huzurunda Allah’ın onu sürekli gördüğünü bilir ve Allah’ın emrinde yaşayan bir kuldur. İşte iki günü birbirine eşit olmayan Müslüman İslam ile yükselir arşa çıkar. Müslümanım deyip Kur’an’dan kaçanlar, Kur’an-ı Kerim’den, Muhammed Mustafa’dan ve onun sünnetinden kaçanlar, icma ümmetten müçtehit âlimlerin hakîkî âlimlerin ilminden kaçanlar ve Kıyas-ı Fukahâ’dan haberi olmayanlar İslam’ın aslî kaynaklarını oraya onu bilmediği gibi oraya yaklaşamayanlar yerde sürünen zihniyet budur, geri kalmanın sebebi odur.

Dakika 30:15

Müslüman, Müslüman olacak İslam ile kurtulacak bütün insanlığında sulh ve barışına hak ve adâletine çalışacak. İslam evrensel bütün insanlığın âlemlerin rahmet dinidir Hz. Muhammed rahmet Peygamberdir, Kur’an-ı Kerim hidâyet rehberidir. Cenab-ı Hak Bakara Sûresi 264, 258 Mâide Sûresi 108, ne diyor bu gibi âyetlerde bunlar ve emsali âyetler de? Kâfirlere, zâlime, fasıka Allah hidâyet etmez. Çaresi nedir bunun? Kâfir küfründen vazgeçip îmâna gelecek, zâlim zulmünden vazgeçip îmâna İslam’a gelecek, fâsık fâsıklığından vazgeçip îmâna İslam’a gelecek ki Allah hidâyet edecek, çünkü bütün hidâyet sırları Kur’an-ı Kerim’de. Kur’an-ı Kerim’i inkâr ederek hidâyet olur mu? Muhammed’i inkâr ederek sen kiminle irşâd olacaksın? Hz. Muhammed bütün âlemlerin mürşididir, irşâd eden odur. Kur’an-ı Kerim’de irşâd rehberidir Hazreti Muhammed’i irşâd eden Allah’ın kendisidir Celle Celalühü ve Kur’an-ı Kerim’i de Muhammed’in kalbine yerleştirip Kur’an’ın tefsirini açıklayan ve onun anlamını hükmünü Muhammed’in kalbine bildiren Yüce Allah’tır Cebrâil Aleyhisselâm ortada vasıtadır. Âli İmrân Sûresi 83’üncü âyetinde de: “Başka din mi arıyorsunuz?” diyor Cenab-ı Hak. Başka din yok ki Allah bir, hak din birdir o da İslam’dır, bütün peygamberlerin dinidir. Allah’ın dinidir, onun içinde bütün peygamberlerin dinidir. Tek insanlık yaratılalı Âdem’den kıyâmete kadar insanlığın tek dini hep İslam olmuştur. Âdem’le başlamış Şit’le, İdrîs ile ve diğer peygamberlerle Hazreti Muhammed’e kadar gelmiş Hazreti Muhammed ile de kıyâmete kadar gidiyor. Geçmişin tamamını Cenab-ı Hak zaman zaman yenilemiş en sonunda Kur’an ve Muhammed’le yenilemiş. Bende bunu tekrar ediyorum ki, herkes bu konuyu iyi bilsin diye. Cenab-ı Hak diyor ki ifk, yalan ve iftira sebepleri diyor bu hak dini bakın insanoğlundan esirgeyen hak dini insanlara yanlış tanıtan bâtıl dinleri de din diye tanıtan bir yalancı grup var bunlara ‘af fakül esim’ bunlar çok yalancı ve çok günahkâr bir zihniyet ve bunlar iftiracı. Îsâ’ya, Mûsâ’ya, İncîl’e, Tevrât’a, Muhammed’e, Allah’a ve diğer peygamberlerin pek çoğunu iftira eden bir kâtil, iftiracı, sahtekâr, yalancı bir grup var dünyada. Bunlar ola geldi peygamber kâtili zihniyet var. İşte bu zihniyet bugünde faaliyet içinde devam ediyor. Dün vardı, önce vardı, bugünde var, yarında olacak. Bu dünya imtihan âlemidir hak bâtıl savaşı devam eder ama İslam barıştır ve adâlettir. Hakk’ın hukûkunun yüceliği tamamen İslam iledir.

Dakika 35:10

Onun için Hak hâkimdir, bâtıl mahkûmdur, mahkûm olmaya, yok olmaya da mahkûmdur. Hak şimdi 34 ve 35’inci âyetlerimizin keşif notlarıyla ve 36’ncı âyetlerimiz ki Tevbe Sûresi’nin âyetlerinin keşif notlarıyla derslerimiz devam ediyor. “Hak takviminin hükmü budur” diyor 36’ncı âyet-i kerime de anlamını vermiştik. “Haram aylarda savaş” diyor mesela Bakara Sûresi 217’nci âyet-i kerimede haram aylarda savaş ne diyor? Büyük günahtır diyor. Bu haram ayların üçü sert biri de fert diye açıklanmıştır bunlara Peygamber Efendimiz Veda Haccında 1 sene 12 aydır dördü haram aylardır üçü art arda gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir. Biri de Mudar Kabilesinin recebidir ki o da Cemaziyelahir ile Şaban ayı arasındadır. Nesih kalktı yaratılıştaki periyoduna girdi. Hz. Ebû Bekir’in Haccı bile Zilhicce sayılarak Zilkade de yapılmış idi. ayların yerini değiştirmek değil işte tam ayları yerli yerince dosdoğru yaratılışa uygun olarak gerçek budur dedi Peygamberimiz bu bir şeriattır dedi ve nesih ile ayların yerini değiştirmişti. Putperest zihniyet onları da bâtıl uygulamaları da Peygamberimiz ortadan kaldırdı ve İslam şeriatının bu konuda da hükmünü yerleştirdi. Bâtıl bütün uygulamalar ortadan kaldırıldı atıldı bunlara câhiliye âdetleri denmekteydi bugün de bu câhiliye âdetleri devam ediyor bazı kesimlerde. Hakk’ı kabul etmeyen zihniyet hep böyledir. Her çağın câhiliye zihniyeti vardır. Hakk’ın, hukûkun ve hukûkun üstünlüğün dışında yaşayan Hak tanımayan zihniyet câhiliye devrini her çağda yaşar ve yaşamaktadırlar. İsrâ Sûresi’nin 12’nci âyetinde de bu gerçekleri görüyoruz ki, haram aylarda babasının veya kardeşinin kâtiline rastlasa saldırmaz kötü söz bile söylemezdi. Uyduruk hesaplarla haramı da helâl saymayın diye Cenab-ı Hak’tan emirler geldi. O dört ayın içinde adam babasının kâtiline bir şey demiyor ama 4 ay çıkınca da dünyada hak hukûk diye bir şey tanımıyor din îmân da tanımıyor. İslam ne diyor; haksız yere hiçbir zaman ne bir insanın canına kıyılabilir, ne de haksız yere bir yaprak bile, bir ot bile koparılmaz, yersiz hareket yapılmaz. İslam’da her şey bir Hakk’a hakîkat ölçülerine göredir, menfaate dayalıdır ve ilâhî ölçülere dayalıdır. İslam birilerinin ortaya koyduğu ölçü değildir. Yüce Allah’ın hukûkudur ve hak kânûnlarıdır.

Dakika 40:05

Halkın paralarını, mallarını alıp servet yığanlar hak ve dosdoğru İslam’dan yani İslam dininden men edenler o günde ne yapıyorlardı? Tevrât’tan, İncîl’den men ediyorlar gerçek Îsâ’nın ortaya koyduğu, Mûsâ’nın ortaya koyduğu gerçeklerden men ediyorlardı bugünde Muhammed’in, Kur’an’ın, İslam’ın yolundan men ediyor aynı zihniyet. İşte âyet 34’de buna işaret etmektedir ve bu gerçeği açıklamaktadır. “Kur’an-ı Kerim’den men edenler işte Allah’ın yolundan haktan doğrudan men eden bunlardır.” Kur’an-ı Kerim bütünüyle Allah’ın kitâbı, Allah’ın kelâmıdır, Kelâmullahtır. Bundan kim men ediyorsa en ağır hesabı Allah’a verecektir. Onun için İslam tam bir adâlettir tam bir merhamettir ve Allah’ın tecellî eden ezelî ebedî sınırsız rahmetidir. Haşr Sûresi’nin 7’nci âyetinde de: “Mal yığanlara, Allah yolunda harcamayanlara üstelik insanları haktan doğrudan sapıtmak için servet sarf edenlere bak ne diyor; ‘كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ ’’İla Âhiri’l Âyeh. Sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir nimet ve devlet ve kuvvet olmamasıdır.” Görüyor musunuz? Servetler, nimetler, devletler birkaç zenginin arasında dolaşmasın diyor. Kim? Yüce Allah ya adâletçe, hakça bir taksim ile toplumun arasında bunlar adâletli bir dağılım içinde hareket etmelidir. Para bütün halk arasında tedâvül etmelidir diyor. Kim? Yüce Kur’an. Para, servet, devlet bütün halk arasında tedâvül etmelidir birkaç zenginin arasında dolaşmasının diyor. Ehem mühime şiddetlisi hafifine tercih edilmelidir ve güzel harcanmalıdır. Hakça, adâletçe tıkız edenler parayı dolduranlar ve parayı hiçbir işe yaramaz hale getirirler. Zekâtını vermeyenler, saklayanlar veya çarçur ile isrâf edenler yarın bu servet ateş olup bunları yakacaktır. İşte 34’üncü âyeti aç bak! Bunlara karşı adâlet savaşını emrediyor hukûk ve hukûkun üstünlüğü ile hukûk savaşını emrediyor 35’inci âyette bak! 36’ncı âyet-i kerimede: “Haksız savaş her zaman haramdır bir tek insanı öldürmek İslam’da bütün insanlığı öldürmüş gibidir bir hayat kurtarmakta bütün insanlığı kurtarmış gibidir.” Yüce Allah’ın işte Mâide Sûresi’nde açta bak! Haksız savaş her zaman haramdır. Barış için hak adâlet için olmayan hak Allah yolunda olmayan hiçbir savaş bir defa haklı savaş değil haramdır. İhlâl edilince haramlığı korumak için sizde topyekûn savaşın insanların hakları yeniyor hakları ihlâl ediliyor hakları koruyacaksın. Haramlığı bir şey haramsa onun haramlığını koruyacaksın helâlse onun helâlliğini koruyacaksın ve sizde diyor topyekûn hak hukûk tanımayan zâlimlere karşı savaşın Allah için savaşın. Bu ise zaman ve mekânla sınırlı değildir büyük tehlike bu cihadı terk etmekte veya tehir etmektedir işte Bakara Sûresi 217’nci âyet-i kerimesinde de: “Zâlime, zulme meydan verilemez çünkü zâlim zulmüyle ortama hâkim olursa vay geldi insanlığın hâline!”

Dakika 46:12

“Fitne savaştan daha büyük belâdır” bu da Kur’an-ı Kerim’in ifadesi. “Hürmetin hürmeti yok etmesine fırsat vermeyin” bir şey haramsa onun haramlığını koruyun. Bir haramı diğer haramla ortadan kaldırmaya çalışanlara da fırsat vermeyin. Haram, haram olarak, Allah neye haram dedi o haramdır, neye helâl dedi o helâldir. Haramı haram olarak helâli helâl olarak tanıyacaksın. Bütün haramlarda zarar bütün helâller de fayda vardır. İslam faydalıyı celb eden, zararı def eden bir dindir bu metot üzerindedir. Yine Bakara Sûresi’nin 195’inci âyetinde: “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız.” وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ne diyor; “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız.” Haksız öldürmeler saldırılar var oldukça topyekûn savaşın haksızlara karşı, zulme zâlime karşı, insanlığı katleden katillere karşı, barışı bozanlara karşı barış için, hak adâlet için (فِي سَبيلِ اللّهِ) Allah yolunda savaşın. Allah’a âhirete inanmayanlara karşı icab ettikçe her zaman işte îmân ve İslam barış olduğu için yine bunun için savaşın Allah’a âhirete inanmayanlara karşı icab ettikçe her zaman savaşın. Haksız öldürme ise her zaman yasaktır. Haram aylarda ve Harem-i Şerif’te de saldırı olmadıkça savaşmayın diyor orada da.

Dakika 48:47

 

(Visited 75 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}