hadisvetasavvuf 33-01

33- Hadis ve Tasavvuf Ders 33 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 33

 

 

Dışında onun vücudu da Allah yarattığı için kâfirin vücudunu o farkın da olmadan onun vücudu da yarın o kâfirden şikâyetçi olacaktır kendi vücudu. Çünkü kimsenin Allah’ı inkâr etme şansı salahiyeti yoktur. Cevher yapıya yakut kapıya ilahi nura bak buna nefiy ispat deniyor (la mabude illallah la maksude illallah la mevcûde illallah la ilahe illallah Muhammedurresulullah ) burada hem nefiy hem ispat bulunmaktadır. Letaiften sonra tevhit oku la ilahe illallah ve bu tevhidi de kalbin de la ilahe illallah derken Allah’tan başka ezel de ebette ilahın olmadığını tek Allah’ın olduğunu illallah, illallah diye kalbe vur. La İlahe derken de bir defa Allah’tan başka ilahın olmadığını tamamen şu âlemlerin tümünden kalbinden ruhundan tüm âlemlerden nefyet, yani Allah’tan başka ilah yoktur de ancak Allah var de illallah, illallah, illallah la ilahe illallah, illallah, illallah. Kıymetli dostlarım;  la İlahe İllallah’ın içerisini iyi doldur. La İlahe derken bütün tağutları, şirkleri, putları bütün tanrıları ilahları yok ediyorsun, ancak bir illallah derken sadece Allah var diyorsun bunu iyi anla. Evet, eğer vuslatı illallah’ı vesile kıl vuslatı Resulullah’ı da vuslatı ilallah’a vesile kıl, yani seni Allah’ın rızasına cemaline götürecek olan İslam şeriatıdır yüce İslam’dır Kur’an ve onun dersleri bunların önderi Hazreti Muhammed’dir, seni Allah’ın rızasına cemaline götürecek Peygamberimize Peygamberimiz ve ona indirilen İslam şeriattır, İslam’ın kendisidir. İşte burada Resulullah’ı da vuslatı illallahe vesile kılmanın anlamı budur. („ilahî ente maksudî ve rizake matlubî“) buna da devam et ama anlamını bilerek, ilahi Allah’ım maksudum efendim sensin ve matlubum rızandır. İki nefesinin arasında da yalnız onu Allah’ı düşün 21 nefeste 63 tevhit oku öyle tavsiye etmiş Nakşibendi Okulu 147’ye çıkar çıkarmaya çalış feyiz ve başarı belirtileri görülür cezve zuhur eder, ondan başkası yok olur. (مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ) Her şeyi zihinden çıkar kalpten sil Allah, Allah ve onun ilkeleri kalpte Allah, Allah onun ilkeleri kalbine sadece Allah ruhuna Allah hâkim olduğunu unutma ve bütün âlemlerin Allah’ın emrine mahkûm olduğunu hepsini Allah’ın hâkim olduğunu unutma, sakın kalbin de Allah’tan başka hükümdar bulundurma, tağutların tümünü reddeyle.

 

Dakika 5:18

 

Tağutlar ret olmadan iman olmaz iman, iman olmaz. Her şey zihinden çıkar kalpten sil nefyet Allah’tan başka her şeyi, bir tek onu ve onun ilkelerini hakkın varlığını düşün ilim ve kitabı oku ilim ve kitabı oku ilmel yakin. İşte bu ispat farzlarla Allah’a yaklaşırsın hadis-i şerif’te de şöyle buyurulmuştur; (Tefekkeru saatin hayrun min ibadeti sebine seneten) Bir saatlik tefekkür 70 senelik nafile ibadetten eftaldir daha hayırlıdır buyrulmuştur. Tefekkür Yüce Allah’ın büyüklüğünü onun isim ve sıfatlarını onun eserlerini kitabi ayetleri, kevni ayetler üzerin de düşünmek ve anlamak tefekkür budur. Murakabe gözlerini yumar sanki kendini yokmuş kendisini ölmüş kıyamet kopmuş haktan başkası kimsesi kalmamış gibi kendini gör ve o gün (لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ) bu hitabı her an duyar gibi ol ve bunu oku (Mûtû kable en-temûtû) ölmeden önce ölüme hazırlan kendini ölmüş gibi bil ama fakat daima hesap vereceğini ve bugün mülk kimindir bugün mülk Vahid’ül kahhar olan Allah’ındır. O büyük mahkemeye hazırlan Fecir Suresi 27- 28 ve 30’a kadar ayetlerin manası üzerine de düşün. Kuran-ı Kerim’in tüm derslerine hayat veren nurun derslerine o keşif notlarına irşat notlarına iyi bak Kuran-ı Kerim okulun da, sünnet okulun da müçtehitlerin vuslat vuslata ermiş hakiki usul âlimlerinin ilmine dikkat et, iyi bağlan hak ilme bağlan usul erbabına vusul hakka vuslattır unutma bunu. Allah’ı sevenlerin al canını, ver onlara cananını, hakkı seven neyler canı, canı teni ister hemen cananını. Artık Yüce Allah’ı bütün varlığınla sever ona sevilirsen o zaman halinden bu cümleler ortaya çıkar. Bunu bugünkü deyimle âşıkların al canını, ver onlara cananını, âşık neyler canı teni ister hemen cananını. Artık hakkı bulan kimse ondan ayrılmaz ki hakkı haktan iste ey dost hakkı haktan iste hakkı haktan istemek hakkı ortaya koyan bizzat hakkın kendisi olan hak din İslam’ı iyi anla onun Peygamberine sıkı sarıl, o yoldaki Ehlisünnet âlimlerinin ilmine sıkıca sarıl o okulda sürekli oku ta mezara Kadar.

 

Dakika 10:04

 

Sakın o okuldan bir an bile ayrılma benden sana kardeşçe nasihat o okuldan ayrılma Kur’an okulundan, İslam okulundan oku sürekli oku, kayıt olmuş ama okula devam etmiyor. Tembel talebelerden olma, gafil cahillerden olma, okul kaçaklarından olma kaçtığın yerde Allah’ın kudreti yok mu? Allah hazır nazır değil mi? Azrail (AS.) orduları kaçtığın yerler de yok mu? Ölüm gittiğin yerde yok mu? Bunları düşün. Salik murakabe müşahede için yani müşahede içinde çalışmalıdır çalışkan olmalıdır. İrşat hilafet sülükün ikmali gerekir tecelli zikirler ve diğerleri bakar ki bunlar haktan geliyor, bakın tecelliler bakar ki zikirler ilhamlar lütuflar keremler haktan geliyor, buna tecelliyi esma deniyor isimlerin tecellisi deniyor. Hal dili ile Aynel Yakin, Beyne’l Yakin mahlûkatın zikrini duyar dikkat et buraya hal dili ile Aynel ve Beyne’l Yakin mahlûkatın zikrini duyar ve haktan duyar bunlar haktan olduğunu görür. O zaman (ارْجِعِي) hitabı zuhur eder ne diyor burada (ارْجِعِي) bana dön diyor kim Yüce Rab. Bu hitap zuhur eder mevcudatın fiilini hak yaratır dost cemali için ahu elin içindedir. İşte burada da tecelli sıfatı görürsün ki buna sıfat tecellisi denir. Mevcudatın fiilini hak yaratır dost cemali için ahu elin içindedir, ayna da sanki sıfatullahı müşahede eder. Her şeyde aynadır görünen onun sıfatıdır. Aynel ve ilmel yakin harfsiz ve sessiz artık ortaya kâinatın bir Ettehiyyatü okuduğunu bütün kâinat Ettehiyyatü okur ve kulağına gelir, nasıl okumasın ki bu kâinat Ettehiyyatü’yü hepsini Allah yaratmış yaratanı yaratılmış tanımaz mı? Ettehiyyatü okumaz mı o yüceyi tespih etmez mi? işte kâinat Ettehiyyatü okuyor Kuran’a geliyor. Tüm dualar tüm senalar tüm ibadetler Allah’adır kâinat böyle diyor kâinat Ettehiyyatü okuyor. Ey Şanlı Peygamber bakın Yüce Allah’ın tecelli ettiği Şanlı Peygambere Yüce Rab ne diyor; ey Şanlı Peygamber benim selamım senin üzerine olsun ey Şanlı Peygamber, benim rahmetim senin üzerine olsun ey Şanlı Peygamber, benim bereketim senin üzerine olsun ey Şanlı Peygamber.

 

Dakika 15:04

 

Bunlar kulağına gelir ve kulağına gelince salik iradesiz ne der? Selam bizlere ve onun salih kullarına olsun deyince rıza hitabına vasıl olur. El eman, El eman, El eman, fena fillah fena sahrasın da kendini bulur. El eman, El eman, fena sahrasın da kendini bulur. ‘’Rahman Suresi 26-27’de’’ beka billah lahuti âlemin sahibine teslim olunmuştur. Libası hakkani giydirilir libası hakkani giydirilir dikkat et, dikkat et iyi sarıl düşme, düşenin parçası bile bulunmaz düşme Rabbine onun şeriatına iyi sarıl. Habibi Muhammed’e tabi ol usul âlimlerinin ilmine sıkıca sarıl arife işaret kâfidir. Cenabı kadiri müstean feyyazı mutlakın sonsuz fazlı keremi ile tecelliler zuhur eder, ne can kalmış ne de cihan kalmıştır. Çünkü baki var fani yok, baki var fani yok, çünkü tecelliler zuhur eder ne can kalmış ne de cihan kalmıştır, baki var fani yok, hal kal ile bilinmez. (“ElHâlu lâ ya’rifu bil kâl”) Aradık Yusuf’u Kenan ilin de Yusuf bulundu Kenan bulunmaz. (Seyri me Allah) Dikkat et Yüce Allah’ın lütfu ile o seni rıza makamın da (Seyri me Allah) makamına alır o zaman halin de ve kalin de Araf Suresi 43’de olduğu gibi (لْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ

لْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ.) Artık bütün varlığınla böyle hamd etmeye başlarsın başlamalısın geç kalma, başlamalısın sakın geç kalma. Bunun istihdamı nedir? Dersen Allah’ın emrin de çalışmaktır Allah’ın verdiği işi seve seve yapmaktır. Allah kuluna sevince hayırlı iş verir hayırlı işte çalıştırır, işine bak hayırlı iş içindeysen ne mutlu sana, usul erbabına vusul hakka vuslattır gerçek ilim erbabından hiç ayrılma, onun okulundan hiç ayrılma oku mezara kadar oku beşikten mezara kadar manevi baba ilahi feyzin memesini ağzına verir onu kazanmayı öğretir.

 

Dakika 20:07

 

Terbiye kapısını açar feyiz cevherleri verilir, seyri fillah başlar bakın (Seyri meallah) seyri fillah başlar. Bunlar Yüce Allah’ın kuluna birer, birer lütuflarıdır, ona sevgisini verir, onu sever, o kulda onu sever, Allah sevgisi kalbine hâkim olunca artık (Seyri meallah) seyri fillah makamlarına seni Cenabı Hak ulaştırır bunlar sevgi makamlarıdır. Sev ve sevil ona sev bütün varlığınla ona sevil, o zaman onu sevdikleri seni sever ve mahlûkat seni sever onun yerdekileri seni yerer, sen de onun sevdiklerini seversin yerdiklerini yerersin. Hilafet dereceler, Seyyidil Enbiya, Senedil Evliya, Vel etkıya aleyhi ve alihi ekmelüt tahaya Aleyhisselatu Vesselam vesilesi ile olur hilati ona giydirir. Cenabı vacibül vücudun izniyle artık yanına Hızır gelmesi gerekiyorsa Hızır da gelir işaretle ona yetkiler verilir kalbine feyizler gelir. Efendimiz (ASV) meclisin de olur hilafet nuru tasarruf kuvveti verilir yani sana kazandırır Yüce Allah lütfundan verir, mertebe verir, yetki verir, kuvvet verir, güç verir, görevini sana artırır onun yardımını da yanında verir, sünnete uyarsın üzüntün gider. Hakkı hatırlarsın artık gerçek âlimin elini öpersin o öp ney demez sana, artık elini öpmek ister. Onu gören usul erbabını gören kişi artık usul erbabı senin rüşte ulaşman için irşadın için usul erbabı senin asil hocandır, bunlara çeşitli isimler verilmiş kimisi halife der Kutbu’l Aktab gibi üçler yediler kırklar gibi isimler vermiştir. Yeryüzün de Allah’ın emrin de zahiri ve batıni âlem de çalışan nice Allah’ın orduları askerleri vardır, görevli kulları vardır sen nerede sana hizmet verildiyse orada hizmetini iyi yapmaya bak. Şimdi kul iken sultan olursun her dertliye Lokman olursun dikkat et kul iken sultan olursun her dertliye Lokman olursun. Allah’a kul olmadan kimse sultan olamaz, Hz. Muhammed toprak üstün de yatar hazırım hasırın o sert yapısı onun mübarek yüzün de izleri belli olur. Dünya da toprak üzerindeki Muhammed Mustafa bakın öbür âlem de makamı Mahmut da bulunmaktadır.

 

Dakika 25:16

 

Kul olmadan sultan olunmaz, Allah’a kulluk yap ki sultan ol, ben sultan olacağım falan da deme seni sultan yaparlar sen kul olmaya bak. Seni sadece görevin kul olmaktır ama sultan olayım falan değil kul olan illa sultan olur, sen kul ol kalanını karıştırma onun yanın da her dertliye Lokman olursun onun için dersini iyi al, iyi ders oku bu dersleri kaçırma ve farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları yerli yerince yerine getir. İrşat feyzi ile feyizlendirir, kalpler bir araya gelirler o feyiz dolu tevhid imanı ile parlayan kalpler bir araya gelir, bazıları celali ile bazıları cemali ile kimisi de arada terbiye gerekir. Tevekkül rıza teslimi külli şeriata tabii olur dikkat et tevekkül rıza teslimi külli şeriata tabi olmaktır. Bütün sıkı sıkıya şeriata tabii ol sünnete sıkı sıkıya uy, bir nefesi bile israf etme sonsuz ihsanlara erersin Allah’ın lütfu ile. Firaset, firaset nuru, nuru ilahi ile bakıştır, firaset nuru ilahiyle bakıştır ömür sıhhat sahrasın da ibadet deryasın da ruhu hakkın rızasını da buraya da dikkat et. Ömür sıhhat sahrasın da ibadet deryasın da ruhu hakkın rızasın da ipka etmelidir. İpka nedir? Artık güzel huylarla donanmalı kötü huyları yok etmeli, ifna kötülüklerin senden yok olması iyiliklerin seni kuşatıp donatması ipkadır. İfna kötülüklerin yok olmasıdır sırf rızayı aramalıdır fenadan bekaya intikal eder, nedir fena unutma. Artık kötülükler yok olmuş iyiliklerle donatılmış ve oraya terfi edilmiş, Mümin ölmez bunu bil Mümin ölmez (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) emir olunduğun gibi dosdoğru ol, hizmet, nimet, devlet, vuslat, saray tecelli, tecelli hane, dergâh gönüldür. Edep sevgi korku dikkat et. (Minhü men hafellahe hafe külli şeyin minhü) Kim Allah’tan korkarsa her şey ondan korkar. Şimdi şu kelimeleri unutma! Hizmet olmadan nimet, nimet olmadan devlet, devlet olmadan vuslat, vuslat olmadan saray, tecelli hane dergâh nedir gönüldür. İşte bunlardan birbirine intikal edilir. Hizmet et, nimete er, devleti bul, vuslata ulaş.

 

Dakika 30:06

 

Saray tecelli hane dergâh gönüldür, gönlün daima Allah desin gönlün de tamamen Allah’a bağlılık olsun, gönlün hak desin başkası o gönül de bulunmasın. Tabii ki bulunanlar da Allah için bulunmalıdır, onun emrinden dolayı yoksa tek varlık Yüce Allah’tır, o sana hâkim olan Yüce Kudret de o tek varlıktır öbürleri onun kullarıdır, sevdiklerini sev yerdiklerini yer yalnız tecelli hanenin dergâhın gönül olduğunu unutma gönül daima Allah’ın nazar ettiği imanın bizzat merkezidir. Edep sevgi korku bunların 3‘ü sen de olacak kalbin de dışın da ve için de edep terbiye olacak sevgi, sevgi dolup taşacak Allah korkusu sana egemen olacak, edep her an abdestli Allah’ın huzurun da cemaate devam Ehlisünnet vel cemaat cemaatine devam yalan yok dedikodu yok. Bunlar yasak kaza borçlarını öde cihat meydanın da ol cihadı kebire devam et, güzel ahlak şeriat baş tacı olacak sünnete uyarak “kıllet-i taam yani az ye, “kıllet-i menam az uyu, “kıllet-i kelam hakkı konuş az konuş hakkın dışın da bir şey konuşma “kıllet-i kelam az konuş. Yani burada  kıllet-i taam az yemek yeteri kadar yemektir sakın bir  lokma bile yeme, “kıllet-i menam yeteri kadar uyu sakın fazla uyuma,

kıllet-i kelam rastgele malayani konuşma az konuş öz ve hakkı konuş. “eyyam-i biyz” her ay oruç tut “eyyam-i biyz” oruç günlerin de, Teheccüd, işrak, duha, evvabin, tahiyyetül mescit abdest namazı, şevk muhabbet ilahi feyizlere mazhar oluş irşat arayan tenha da son nefese gelmiş can boğaza dayanmış her şeyini bırakacak ölüyor. Bir an önce mezara koyma telaşı başlamış öldü, öldü ölecek derken öldü, artık mezara koyma telaşı başlamış kefen getiriyorlar, teneşir hazırlıyorlar. Seni yıkayacaklar peşinden cenaze namazını kılacaklar, üzerine mezara koyup toprak atılıyor bırakıp dağılacaklar ölümü bunlarla düşün, istiğfar salatü selam Fatiha oku namaz istihare Fethiye’yi baş altına koy, her gün oku sabah namazından sonra oku ihsanı ile vuslatı ilallah’a.

 

Dakika 35:15

 

Onun rızasına cemaline mazhar olmak için görevine devam et işler vakitlere bırakılmıştır. ( “elumuru merhunetün bi evkatiha”) Âlimi billah cem-ül cem şeriat bunların hakkın adamlarını şeriat asalarıdır. Şeriatı Mutahhara, Şeriatı Ahmediyye’yi Muhammediye badatlardan uzak kal, şeriata tam tabii ol, cemal âlemine yönelir halin kitabı yoktur, herkesin haline göre terbiye ve ders verilir. Müminler birbirine emanettir anne ve baba evladına ilmihalini öğretmelidir. ‘’Ahzap Suresi 45 ve 46’da’’ beşir ve nezir irşat ehli zahiri ve batıni ilimleri bilmelidir. Şeriat bilmez tarikat bilmez erenler ‘’huu’’ diye diyerek ne yapar – şeriat bilmez tarikat bilmez erenler hu erenler ‘’huu’’ diye böyle diyerek iblis nefis ile baş başa yaşar, ibis nefis ile baş başalar. İsmi azam hürmetine bunların şerrinden Allah’ım emin eyle, bunlara sakın uyma şeriata tabii ol şeriatı bilmeyen, hakikati marifeti bilmeyen erenler hu diyenlere dikkat et, bunlar iblis nefis ile baş başadırlar. Onun için bunlardan uzak kalırsan hakka hakikate yaklaşırsın İsmi Azam hürmetine Allah’ım bunların şerlerinden emin eyle, bunlara uyma şeriata tabii ol Kuran-ı Kerim’in dışı irşat, Kur’an dışı irşatlar irşat değildir dalalettir. Eğer Kuran-ı Kerim sünnet icma kıyas İslam’ı fıkıh ve şeriatla insanla irşat edilmiyor da Kuranı Kerim’in dışın da bir irşat metodu uygulanıyorsa bu dalalettir, Salihlerle beraber olunur, postnişin Salihler de vardır ilimleri olmayabilir. Gözü olan delil ister mi nura? Her insan bir esmaya mazhardır hazinesindekini satar hakkı al onu sev onu gör, kılıç eti keser dua kılıcı keser, kılıç eti keser dua kılıcı keser, şirksiz ameli salih rızaya vuslat. ‘’Zariyat Suresi 56’da’’ (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾) ibadetlerinin hiçbirin de sakın riya şirk olmasın, tevhid imanı ve ihlaslı ameli salih seni kurtaracak odur. Allah’ın lütfu ile Allah’a dön her şey aslına rücu eder (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ).

 

40:03

 

Her şey yok olur ancak onun zati zât-ı bakidir. Sırrı kader gizli hazineydim diyor Cenabı Hak. Ben gizli hazineydim bilinip tanınmayı sevdim mahlûkatı yarattım zatını ancak zatı bilir. Kul neyi bilir? Efalini, evsafını esmasıyla Allah’ı bilir tanır. İmamı Azam bakın şöyle bir tarifte bulunuyor ne mükemmel; her şey Yüce Allah’ın ilmi iradesi hükmü ile miktarı zamanı mekânı vasıflarıyla onun takdiri ile olmuştur. Onlar önceden Levhi Mahfuza yazılmıştır hüküm tariki ile değil vasıf tariki ile yazılmıştır. Dünyanın ahiretin içeriği tamamen yazılmıştır hak Sübhanehü Teâlâ’nın takdiridir. Bu nedir? Kader, ilim maluma tabidir kaza kulu isyana zorlamaz Mutezile şer kuldandır der Hak Teâlâ takdir eylemez derler. Hâlbuki hayrı razı olarak şerri de razı olmadan yaratan odur. (وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى) ‘’Enfal Suresi 17’’ (قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ ) ‘’Nisa Suresi 78’’ Cenabı Hak yaratma konusun da her şeyi Allah yaratmıştır kul kesb eder Allah halk eder. Kuluna iradeyi cüz’iye halk etmiştir işlemekte işlememek de kul serbesttir. Buraları iyi anlamalı kader nedir iyi bilmeli iyi inanmalı belki bilemezsin ama kadere iyi inan. Niçin? Kadere inanmak birinci vazifendir içeriğini herkesin gücü yetmeyebilir anlamaya. Şöyle bakarsan çok kolay anlar ve inanırsın kader Allah’ın ilmi ezelisi ile önceden her şeyi bilip yazmasıdır, onun içeriğini tamamını anlamak ise senin gücünün dışındadır senin gücün yetmez. Her şey Allah’ın ilmi iradesi hükmü ile her şeyin miktarı zamanı mekânı vasıfları ile Yüce Allah’ın takdiri ile olmuştur. İmamı Azam’ın kader tarifi budur onlar önceden Levhi Mahfuza yazılmıştır hüküm tariki ile değil vasıf tariki ile yazılmıştır. Dünyanın tüm ahiretin tüm içeriği de yazılmıştır, önceden Allah her şeyi bilir bildiği için yazıyor her şeyi bildiği için ona göre yaratıyor. Evet, kıymetli dostlarımız; sizlere tasavvufi notlarımız adlı irşat notları tasavvuf okulunun dersleri bu şekil devam etmektedir. Cenabı Hak her İslam’ın her dersini en güzel şekil de en doğru anlamayı ve gerçek iman ve ameli salih sahibi olmayı Yüce Allah bize tevfiki hidayeti ile lütfu ile nasibi müyesser eylesin.

 

Dakika 44:50

 

(Visited 331 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}