Tefsir 333-01

333- Tefsir Ders 333 hayat veren nurun keşif notları

333- Kur’an-ı Kerim Tefsîr Dersi 333

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Ey dinleyen kardeşim! Kalbini süsle ve temizle Allah’a hazırla kalbim bütün varlığıyla Allah’a âit olsun başkası kalbinde olmasın. Onun için bu gerçeği gören bir zâtî muhterem şöyle yalvarıyor bu yalvarışın içinde vasiyette ediyor.

Su çıkar sivâyı kalpte ta tecellî ede Hak

Padişah konma saraya hâne ma’mûr olmadan

Kalbini hazırla Rabbine başkasına hazırladığın kalbe Allah’u Teâlâ’yı tecellî eder mi sanırsın? O kalbe feyizler iner mi sanırsın? ‘’ mâsivâyı’’ diyor bak ne diyor çıkar kalbinden mâsivâyı diyor. Nedir o sivâ? Allah’tan başka kalbimden kimse bulunmasın bütün kalbinle Allah’a bağlanasın. İşte o zaman Allah o kalbe tecellî ediyor, nurlar tecellî ediyor, mârifet nurları orayı kuşatıyor, Tevhîd nuru orada parlıyor ebedî sönmeyen nur tevhîd nurudur. Artık kalbimi sırf Allah’a bağlandığı zaman Allah’ın lütufları senin oluyor. Allah’ın zenginliğine sen ne yapıyorsun? Lütfuna, nimetine mazhar oluyorsun ebedî seni Allah lütfundan vâris kılıyor. Daha ne istiyorsun ki? Bir kalpte iki Tanrı olmaz Allah için olsun artık kalbinin sultanı sadece hükümdarı Allah’tır artık onun emrinde bir kalbin olsun. O zamanın kalbin sevgiyle dolar mahlûkata o sevgi yansır. Sevecekleri seversin, yerecekleri yerersin, emri ilhâmı Allah’tan alırsın. Tevhîd îmânına sahip olan emri Allah’tan alandır. Kur’an-ı Kerim’in hepsi Allah’ın emri değil mi? Onun kelâmı değil mi? İslam onun nizâmı kânûnları değil mi? Hazreti Muhammed onun Rasûlü değil mi? Âlemlere rahmet Peygamber olarak gönderen Allah değil de o Şanlı Peygamberi? Onun için Kur’an-ı Kerim’i ve Hazreti Muhammed’i iyi tanıyasın. O zaman Allah’ın emrinde bir kul olursun.

Dakika 4:40

Su çıkar sivâyı kalpte ta tecellî ede Hak

Padişah konma saraya hâne ma’mûr olmadan

Kalbini temizle yoksa Rabbin tecellî etmez. Kalbini temizle, istiğfarla yıka, kalbini tövbe ile yıka. Tevhîd inancıyla orayı tamamen doldurur sırf tevhîd îmânı bulunsun sırf Rabbinin egemenliği kalbin tarafından bütün varlığıyla tasdik edilsin. Rabbin O bir olan Rabbinin emrine gir ve O’na bağlan. Duyduk duymadık deme, bunu nefsime söylüyorum! Kendime söylerken sen bendensin, bende sendenim. Biz biziz hepimizdeniz Allah’ın kullarıyız kendime söylerken bu gerçekleri sana söylemeden geçemem onun için söylüyorum gel birbirimize yardım edelim yalnız Allah’a kul olalım, yardımı ondan isteyelim. Ey Yüce Rabbimiz! Bizi sadece kendine kul eyle ne olur bizi bize bırakma!

‘’Allahümme eslahlî şe’ni velâ tekinnî ilâ nefsî tarfeta aynî’’ kabul eyle Ya Rahmân, Ya Rahim! Allah’u Rahmânur-Rahim ya Hayyû ya Kayyûm ya Hannân ya Mennân ya Zel-Celâli vel ikrâm” kabul eyle!

‘’ Rabbiğfirlî ve edhılnî fi rahmetike ve fî fazlıke ya Erhamer-Râhimin bi Lütfukel Kerim ve ihsânikel Kadîm ya Rabbel-âlemin’’

‘’ Allahümme Salli ve Sellim ve Bârik Alâ Seyyidinâ Muhammed bi adedi ilm Elhamdülillâh Subhânallâh Elhamdülillâh bi adedi halkıh vemil’el mîzan ve mümtehel ilm ve mebla rıdâ vezinetel arş. ‘’Estağfirullah bi adedi zünübünâ hattâ tu ’fer Allah’u Ekber hattâ tu ‘fer’’ Estağfiruke ve etübü ileyke ya Erhamerrâhimin veselamün alel mürselin vel hamdü lillahi Rabbil-âlemin.”

Dakika 8:41

 

 

 

(Visited 70 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}