HadısŞerifKülliyatı 35-01

35-Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 35

  35 Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 35

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, rabbi euzu bike min hemezatişşeyatiyn ve euzu bike rabbi en yahdurun’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; evlatlar ve akrabalık hakkındaki derslerimiz devam ediyor. Tirmizi’nin (R.A) açıklamasından şunu anlıyoruz; sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam’ın yanın da otururken oğlunun biri gelir. Yani bir adam oturuyor oturan adamın oğlunun biri gelir, adam çocuğunu öper ve dizinin üstüne oturtur, az sonra kızı gelir adamcağız onu öpmez önüne oturtur. Bunun üzerine sevgili efendimiz Peygamberimiz (A.S.V) adama der ki araların da çocuklarının, evlatlarının arasın da eşit davranıyor musun? Diye adamı uyarır. Yani oğlunu öptün önüne oturtturdun diyor. Kızını neden öpmedin? Dedi. Yine Peygamber efendimiz (A.S.V) yüce Allah öpücüğe varıncaya kadar her hususta çocuklar arasın da adaletli davranmanızı sever buyurdular. Evet, kıymetlidir; Hz. Yusuf hikâyesin de, biliyorsunuz ki Yusuf (AS.) kuyuya atıldı, Yusuf’un kuyuya atılışı babasının Yusuf’a olan fazla sevgisi sebebiyle kardeşlerin de uyanan kıskançlık illetine bağlanışı mevzumuz için ziyadesiyle manidardır. İnsanlar farkına varmasa da sempati ve empati olarak insanlar dikkatli olmalıdır. Çocuklarını severken de onları eşit bir şekil de sevmeye çalış ve birini fazla sevdiğini öbürlerine yansıtma. Sevgili Peygamberimiz (A.S.V) çocuğunun kendisine iyi davranmasın da ona yardımcı olan babaya yüce Allah rahmetini bol kılsın buyurdular. Bunu derken evladın babaya karşı iyi veya kötü davranmasın da babanın hissesinin büyük olduğuna dikkat çekmektedir. Hadisi şerifte istenen yardım büyük ölçü de eşit muameleye bağlı olduğu anlaşılmıştır. Farklı muamele mesela birini fazla sevdin, ayrım yaptın o zaman kin, buğuz ve adalete ebeveyne karşı da bir kısmının muhabbeti ve diğer bir kısmının buğzuna sebep olur.

 

Dakika 5:04

 

Bu durumdan ebeveyne ve kardeşlere karşı haksızlıklar neşet eder. Çocuklar da görülen intihar, kadınların erkek erkeklerin kadın gibi giyinmesi altını ıslatma, kıskançlık ve düşmanlık hislerinin doğması gibi bir kısım ruhi bozukluklarının sebepleri meyanın da ana babanın çocuklar arasın da yaptıkları ayrımın da yer aldığını ortaya çıkarmışlardır. Ey anne babalar, çocuklarınızı eşit sevmeye çalışın, birini sevip öbürüne itelemeyin hepsine eşit muamele de bulunun, maddi manevi davranışlarınızı eşit şekil de uygulayın. Anne baba hepsini sever çocuklarının, fakat muamelede de bunu göstermesi lazım severken de, içimden sevdim dışımdan sevdim diye bir olay yok, içinden de dışından da severken çocuklara bunu eşit yansıtmaya çalışacaksın eşit muamele. Yine Hz. Ali’den gelen rivayet aynen şöyledir; o şanlı Peygamberimiz (A.S.V) bizi diyor ziyaret etmişti, yanımız da geceledi Hasan ve Hüseyin de uyuyorlardı, bir ara Hasan şu istedi. Derhal kalkan Resulullah (A.S.V) su kırbasından kadehe su aldı çocuğa vermek için getirmişti ki o sırada uyanmış olan Hüseyin hemen bardağı alıp su içmek istedi. Resulullah (A.S.V) ona vermeyip önce Hasan’a verdi, bunun üzerine Fatıma da annemiz (R.A) dayanamayarak Hasanı Hüseyin’den çok seviyor gibisin deyince hayır fakat ilk defa o istedi cevabını verdi. İşte görüyorsunuz su verirken bile Peygamberimiz eşit davranıyor önce isteyene verdiği halde Hüseyin uyandı o almak istedi suyu, o aradaki duruma Fatıma annemiz bak dayanamadı galiba Hasan’ı çok seviyorsun dedi. Peygamberimiz de hayır dedi ben önce o istedi diye verdim dedi. Hüseyin isteseydi Hüseyin’e verirdim demek getirdi, fakat bak karşı tarafa yansıma olayı farklı olabiliyor. Firavun tarafından Yahudilere uygulandığını haber veriyor bakın Hz. Musa zamanın da, bu uygulama da yeni doğan erkek çocuklar öldürülüyor kızlar sağ bırakılıyordu. ‘’Bakara Suresi, Araf Suresi’’ bura da ‘’İbrahim Suresi, Kasas Suresi, Mümin Suresin de’’ bu olaylar geçiyor. Evet, kıymetliler, yine sevgili Peygamberimiz Enam suresin de şu ayeti kerimeyi de bu konu ile ilgili ümmetine duyuruyor, bütün Kur’an’ı Kerim’i duyurduğu gibi.

 

Dakika 10:00

 

Böylece putlara hizmet edenler, puta tapanların çoğunun helaka sürüklemek dinlerini karmakarışık etmek için çocuklarını öldürmelerini onlara iyi göstermişlerdir. İşte görüyorsunuz bir millet sapınca, putundan emir alınca ne yapıyor kendi neslini ve insanlık âlemine katliamlar yapmaya başlıyor. İslam’la şereflenmezden önce kendi eliyle 12 kızını diri diri toprağa gömmüş bulunan Kays İbnu Asım ile ilgilidir. Müslüman olduktan sonra suçunu itirafla Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam’dan bu günahtan kurtulma çaresi olup olmadığını sormuştur. Bir diğer durum Sa’sa‚a İbnu Naciyenin rivayetiyle sergilenmektedir. Bu hayırsever zengin Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ‘a müracaat ederek Müslüman olmazdan önce 360 tane çocuğu satın almak suretiyle ölümden kurtardığını bu amelinin manevi mükâfatının ne olacağını sormuştur. İşte görüyorsunuz İslam’dan önce birisi 12 çocuğunu diri, diri toprağa gömüyor, yine birisi de 360 çocuğu ölümden kurtarmaya çalışıyor ve parayla onları kurtarmaya çalışıyor, bunlar İslam’dan önce. Şimdi kıymetliler; Müslüman olduktan sonra insanların geçmiş günahları mağfiret edilir ama İslam öncesi şu işlenen zulme bakarsanız insanların aklı hayali duruyor, bu kadar acımasız bir toplum kendi çocuklarını diri diri eliyle canlı canlı toprağa gömüyorlar. Bu ancak vahşiler de görülecek bir şeydir ki insanoğlun da din iman olmayınca bir tarafı medeni görülse bile öbür tarafı vahşidir. Onun için Peygamberimize diyor bunları geldiler bu durumu izah ettiler, Peygamberimiz bunları dinlerken başka rivayetler de Peygamberimiz ağlıyordu. İslam öncesi insanlığın halini ağlıyordu, İslam dini karıncayı bile ekosistem de bir karıncayı bile yersiz yere gereksiz olarak bir karıncayı incitmez İslam medeniyeti. Onun ekosistem de bir görevi var olarak yaratılmıştır. Yaratan bütün dengeleri kurmuştur, İslam dini de bu dünyanın en güzel idare şeklidir ki Allah’ın nizamıdır. Allah’ın yarattığı düzenin kâinatın idaresi, İslami kanun ve kurallara göre olsaydı insan medeniyeti önce insanların kalbin de ruhun da kuruluyor, aileye bu yansıyor aileden şehirlere şehirlerden de devlete, devletten dünyaya dünya bir tam bir medeniyete kavuşmuş olmaktadır. İslam ile itikatta amel de ahlakta hukukta barışta sosyal adalette her türlü ne aklına gelirse bunların hepsinin mükemmeli İslam nizamındadır.

 

Dakika 15:10

 

Ama bu işe imanla Allah’u Teâlâ’yı Vetekaddes Hazretleri iyi tanımak ve Peygamberini niçin görevlendirdi o Peygamberi ve Peygamberin görevini ve Peygambere indirilen yüce İslâm’ın bütün kanun ve kurallarını insanlık âlemi öncelikle bilseydi inanıp yaşasaydı dünyanın tümü birbirine kardeş olurdu. Savaş yerini barış alırdı, düşmanlığın yerini kardeşlik alırdı, vahşetin yerini medeniyet alırdı, zulmün yerini adalet alırdı aklınıza gelen bütün güzellikler gelen veya gelmeyen yüce İslam’dadır. Bütün kötülükler İslam dışıdır, bunu herkes iyi bilsin. Evet, yine ‘’Enam Suresi 151’’ de Cenabı Hak ne buyuruyor deki; gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın anneye babaya iyilik yapın, yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin ve onların rızkını veren biziz buyuruyor Cenabı Hak. Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın, yüce Allah bunları size düşünesiniz aklınızı kullanasınız diye buyurmaktadır. İşte kıymetliler; 1500 sene önce vahşetle dolu dünyaya bir medeniyet mesajları veriyor Kuran-ı Kerim Hz. Muhammed dünyaya. Yine ‘’Enam Suresi 140. Ayeti Kerime’’ de beyinsizlikleri yüzünden körü körüne çocuklarını öldürenler ve Allah’ın kendilerine verdiği nimetleri Allah’a iftira ederek haram sayanlar mahvolmuşlardır, onlar sapıtmışlardır zaten doğru yolda da değildiler. Buda ‘’Enam Suresi 140 Ayeti Kerime’’ yine ‘’Saf Suresin de 12. Ayetin de’’ buyuruluyor; ey şanlı Peygamber ey Muhammed Mustafa (S.A.V) inanmış kadınlar Allah’a hiçbir ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek başkasının çocuğuna çocuğunu sahiplenerek kocasına isnatta bulunmamak ve uygun olanı işlemekte sana karşı gelmemek şartıyla sana beyat etmek üzere geldikleri zaman onları kabul et onlara Allah’tan bağışlama dile, doğrusu yüce Allah bağışlayandır acıyandır. Evet, Cenabı Hak bu ayeti kerimede de kadınlardan beyat alırken bu şekil de beyat al buyurdu. Müslüman kadınlara bunu duyururken insanlık âlemine de bakın mesaj veriliyor, kız çocuğunun hangi suçtan dolayı öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman.

 

Dakika 20:02

 

(وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾), (بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾) Ey çocukları kız çocuklarını diri, diri toprağa gömen vahşiler, katiller kız çocuğunun hangi suçtan dolayı öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman. Bugün de kadınları dünya başka türlü kötü kullanıyor, adının şahsiyeti kişiliği muhtereme olması İslam iledir İslam’dadır, bunun dışında da kadınlar kötü yol da kullanılıyor. Yani bu çağda da kadının problemleri devam ediyor. Yine Cenabı Hak buyuruyor; fakirlik korkusu ile çocuklarınızı öldürmeyin sizi de onları da rızıklandıran biziz, ‘’İsra Suresi 31. Ayeti Kerime, Enam Suresi 151. Ayeti Kerime’’ de. Evet, kıymetliler; nüfus planlaması aile planlaması doğum kontrolü gibi değişik isimlerle munis gösterilmeye ve meşru kılınmaya çalışılan modern çocuk öldürme metotları, bunlar bu çağın çocuklarını öldürmek için bunlar modern çocuk öldürme metotlarıdır. Kuran-ı Kerim’de ifade edilen yasak sınırının dışına çıkmaz, ayetler de firavunlarca Müminleri zayıf kılmak, Müminleri Müslümanları zayıflatmak Müslümanların kökünü azaltmak için işlendiği bildirilen fakirlik korkusu kılıfına büründürülmüş şekli ile Müminler tarafından benimsenebileceğine işaret edilmekte ve bu tuzağa düşülmemesi için fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin emri tekrar edilmiş olmaktadır. Cenabı Hak bunu tekrar duyuruyor ki iyice anlasınlar insanlık âlemi ve bilhassa İslam âlemi. Evet, kıymetliler; işte bu çağda da yine çocuk öldürmeler devam ediyor. Kılık kıyafet değişmiş ama katillik değişmemiş. Yine şu habere rastlıyoruz Af İbnu Malik El Eşyai’den gelen haber de sevgili Peygamberimiz (A.S.V); ben ve yanakları kararmış kadın kıyamet günü şu iki şey gibi yan yanayız. Hadisi rivayet eden kişi İbnu Züley, baş ve orta parmaklarıyla işareti yaptı o kadın ki mevkii makamı bulunan kocasından dul kalmıştır. Maddi imkânlarından başka nesep ve güzelliği yerindedir, bütün bunlara rağmen evlenmez ve yetimler büyüyünceye veya ölünceye kadar kendini onlara hasl eder, işte kocası ölünce çocuklarına bakan ve çocuklarına bakmak için evlenmeyen veyahut da evlendiği zaman çocuklarına iyi bakacağına inanan bir kadın için söyledi Peygamberimiz.

 

Dakika 25:25

 

Ve yetimler büyüyünceye veya ölünceye kadar kendini onları hasl eder. İşte annenin evlat üzerindeki merhameti, ona bakımını İslam dini annenin merhametiyle İslam’ın merhametini birleştiriyor yetimleri kucaklıyor ve yetimlere iyi bakanları da böyle müjdeliyor Peygamberimiz, parmaklarını göstererek işte şu iki parmak gibi o kadınla beraber çocuklarına bakan o kadınla beraber cennete beraber gireceğiz diyor. Evet, kıymetliler, yüce İslam bütün güzellikleri ile engin rahmeti gerçek hidayet rehberliği ile bütün gerçekleri yüce İslam için de toplamıştır. Ne ararsan merhamet, rahmet sosyal adalet iyilik ve güzellik ne ararsan İslam’da. Evet, kıymetli efendiler; Peygamberimiz (A.S.V) başka bir vesile ile çocukları kucaklarken şöyle diyordu. ‘’Teğabün Suresi 15 Ayeti Kerimeyi’ ’okuyarak yüce Allah doğru söylemiştir evlatlarınız mallarınız birer fitnedir. İşte evladı ve malı fitnelikten kurtarmak için o fitne de boğulmamak için fitnenin kurbanı olmamak için evlatlarınızı Allah yolun da yetiştirin, evlatlarınızı Allah yolun da yetiştirin, evladım malım çok diyerek gururlanıp kibirlenmeyin, eğer onları Allah yolun da yetiştirmezseniz çocuklarınız da mallarınız da sizde cehenneme odun olursunuz cehenneme yakıt olursunuz. Ey iman edenler sizi ne malınız ne evlatlarınız Allah’ı zikretmekten Allah’a kulluk yapmaktan alıkoymasın, kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. ‘’Münafıkun Suresi Ayeti Kerime 9 da’’ Cenabı Hakkın yüce kelamından bunları anlıyoruz. Sevgili Peygamberimiz her öpücük sebebiyle size cennetten bir derece verilir buyuruyor şu müjdeye bakın, çocuğu ne kadar çok seversen Allah için sev, Allah’ın emirlerini öğreterek İslam terbiyesini ona tam vererek, Allah için terbiye ederek, Allah için severek çocuğunu öpmenin bak mükâfatına bak, çocuğunu sevmenin mükâfatına bak. Onun için yüce İslam içiyle dışıyla rahmet ve fazilet doludur bunu kazanmaya bak, kaybedenlerden olma, kazananlardan ol kaybedersen yazık olur, kendine de yazık olur nesline de yazık olur ve insanlık âlemine de görevini yapmamış olursun, insanlığa karşı da borçlu olarak ölürsün. Allah’u Teâlâ’ya da kulluk görevini yapmamış olursun.

 

Dakika 30:10

 

Peygamberine tabi olmamış olursun, Allah’a kul ol Peygambere tabii ol, yüce İslam’ın güzellikleri ile içini dışını doldur ve bu güzellikleri çocuklarına da ailene de ümmeti Muhammed’e insanlık âlemine toplumlara da yansıtmaya çalış. Böyle bir Müslüman bireylerden meydana gelen toplum ne güzel toplumdur. Gerçek İslam toplumu, İslam’ı yaşayan toplumdur. İslam bilinmeli yaşanmalı böyle bir toplum meydana gelmeli o zaman Ümmeti Muhammed kurtulur dünyayı da kurtarır bu zalimlerden. Kendini kurtarmayan kimi kurtaracak ki ey Ümmeti Muhammed, sen rahmet denizinin içindesin susuz ölenlerden olma, görevini yap ümmeti Muhammed toptan görevini yapsa toptan dünyadaki zalimlere karşı çıksa, dünya kurtulur ümmeti Muhammed öncelikle kurtulmuş olur, dünyayı da kurtarmış olur. Yüce Allah’ın şanlı Peygamberin yüce İslam’ı ortaya koymasının faziletler ile dolu bir gayesi budur. İnsanlığın kurtuluşu hem dünya da hem mezar da hem mahşer de sıratta mizan da Mahkeme-i Kübra da kurtulacaksın ki cennete gireceksin, işte kurtuluş İslam ile cennete gidiş İslam ile İslam’ın kendisi seni cennete hazırlıyor. İslam dışı ise tamamen cehennemdir, bizden söylemesi ötesi insanoğlunun kendi iradesine kalmıştır. Allah’ın hidayetine kalmıştır, şunu da unutma ki Allah hidayet vesilesi olan, rahmeti vesilesi olan rahmetini hidayetini İslam ile Kur’an ile Hz. Muhammed ile ortaya koymuştur. Sen bundan kaçarsan kendinden başkasını suçlama, suç sende ortada rahmetin hidayetin kurtuluşun necatın hepsi ortada İslam bu, bundan kaçarsan senden başka suçlu arama kendini suçla, ben bunu kendime söylerken sana da duyurmak için bu tebliğ yapmaktayım, bu da yüce Allah’ın emri benim de görevim olduğu için. Hepimiz görevliyiz bu emirler hepimize birimize değil ki.

 

Dakika 33:54

 

(Visited 51 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}