Tip 34-01

34 – Tıp İlmi Ders 34

TIP İLMİ DERS 34

Evet, kıymetli izleyenler; yaşantımızın bir parçası olan birde güneş vardır. Bu olumlu pek çok faydaların yanında bazen de güneş çarpması gibi olay meydana gelebilir soğuk su içirilir soğuk suyla banyo yaptırılır. Karlı ve buzlu sular içine yatırılır hastanın el ve ayaklarının soğuk su ile yıkanması veya guslettirilmesi hastaya rahatlık verir. Evet, çünkü güneşte fazla kalanların olabilir birde güneşin öğleyin çok şiddetli zamanlarında. Sevgili Peygamberimiz sizden biriniz sol eliyle yemesin, sol eliyle içmesin, sol eliyle almasın, sol eliyle vermesin, çünkü şeytani lain sol eliyle yer ve sol eliyle içer buyurdular. Sizden biriniz ayakkabı giydiği zaman sağ ayağından çıkardığı zaman sol ayağından başlasın sağ ayak ilk önce giyilen ve en sonra çıkarılan olsun buyuruyor. Yine sevgili Peygamberimiz ey oğul yemeğe başlarken besmele çek sağ elinle ye ve sana yakın olan yerden ye yani önünden al buyurdular. Buda Ebu Seleme’nin oğlu Ömer’den gelen haber (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain)

Kıymetli ve muhterem izleyenler; yemek yerken, su içerken, bir şey alırken, verirken sağ elin kullanılması ayakkabı ve elbise giyerken saç ve sakalını tararken ve bütün işlerde sağdan başlanmasını burun temizliğinin, İstincanın boy abdesti sırasında pis yerlerin temizlenmesinin, küçük abdest sırasında kamış penisinin tutulmasının da yine sol elle yapılması tavsiye edilmiştir. Ancak hasta ve özürlü olmak bu hükmün dışındadır. Sağ eli kullanamadığı zaman insanlar sol elini o zaman kullanırlar mazeretli oldukları zaman. Yine renginin başka olması sebebiyle babası onu reddetmeyeceğini açıklamıştır buda soya çekim konusundadır. Peygamber efendimiz (a.s.v) senin develerin var mı diye sordu? Evet dedi. Renkleri nedir? Diye sordu. Kırmızıdır dedi. İçlerinde boz renkliler var mıdır? Evet dedi. Ya bu boz renkliler nereden geldi? Buyurdu. Belki bu çocuk deyince adam cağız ey Allah’ın resulü belki o bir damara soya çekmiştir dedi. O şanlı Peygamber de buyurdu ki işte bu çocukta bir damara soya çekmiştir buyurdu. Evet, kıymetliler soya çekim bir esastır. Yine sevgili Peygamberimiz sakın öyle söyleme zira nutfe ana rahmine yerleşip tutulunca yüce Allah onunla Âdem (AS.) arasındaki bütün mezhepleri soyları hazır eder.

Dakika 5:15

Böylece o nutfe’yi bu suretlerden birinin şeklinde terkip edip yaratır. Allah’ın kitabında seni değişik suretlerde suretlerden dilediği her hangi bir surette terkip ve tasvir edip yaratan odur. Ayeti Kerimesini okumadın mı? Buyurdu sevgili Peygamberimiz. Yine o şanlı Peygamber ki (a.s.v) erlik suyunu boşaltmak için iyi yerler seçiniz soyu, sopu temiz hanımlarla evleniniz çünkü kadınlar erkek kardeşi veya kız kardeşlerinin benzerlerini doğururlar. Soyu, sopu temiz ve İffetli kadınlarla evleniniz zira ırk aldatıcıdır insanlar madenler gibi çeşitlidir. Irk aldatıcıdır kötü ahlak, kötü ırk gibidir buyurdular. Hz. Ömer (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) çöplükte biten gülden kötü soydan gelmiş güzel kadından sakınınız buyurdular. İşte şanlı Peygamber’in ve ashabının öğütleri yerde, gökte emsali bulunmayan güzel öğütlerdir. İffetli kadınlarla evlenmenizi tavsiye ederim zira temiz ırktan gelmiş olan kadın babası, amcası ve kardeşlerinin aynısını aynı karakteri taşıyan çocuklar doğurur. Ebu Hureyre’den gelen haberde bir kimse Ensar kadınlarından bir kadınla evlenmek isteyince o rahmet Peygamberi (A.S.V) o kimseye kadına iyi bak zira Ensar kadınlarının gözlerinde irsi olarak küçüklük veya gök gözlülük gibi kusur sayılabilecek kusurlar vardır buyurmuştur. Ahlakı karakterler konusunda da bu dostluk ve düşmanlık gibi fikirlerde irsidir. Sevgili Peygamberimiz (A.S.V) sevgi ve düşmanlık her ikisi de veraset yoluyla baba ve anneden çocuklarını geçmek suretiyle kazanılır. Doğan her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar ancak anne babası Yahudi ise çocuk Yahudi, Hıristiyan ise çocuk Hıristiyan, Mecusi ise çocuk Mecusi olur. Tıpkı sağlıklı bir deveden doğan yavrunun sağlıklı olduğu gibi doğuştan kulağı kesik olarak özürlü doğmuş bir canlı bilir misiniz? Buyurdu. Tıpkı sağlıklı deveden doğan yavrunun sağlıklı olduğu gibi doğuştan kulağı kesik olarak özürlü doğmuş bir canlı bilir misiniz? Hasta kimseden hasta çocuklar meydana gelmesi normal görülmüştür. Ahlak karakter hatta dostluk ve düşmanlık gibi kavramlar dahi irsidir. Ebu Cuheyfe (R.A) dedi ki; Peygamber (a.s.v)’mi gördüm Hz. Ali’nin oğlu Hasan tıpkı Peygamberimize benziyordu (a.s.v) Peygamber (a.s) miras gecesinde bütün Peygamberleri görmüş o arada Hz. Musa’yı ‘’Şenue Kabilesi’’ adamlarına Hz. İsa’yı ise Urve bin Mesut’a benzetmiş.

dakika10:03

Hz. İbrahim’e gelince kendisini kastederek bu arkadaşınıza benzemektedir İbrahim (As.) diyor yani Hz. Muhammed’e benzeyen İbrahim Peygamberdir diyor (a.s.v). Evet, kıymetliler hayatın ana maddesinden biride sudur. Yüce Allah her canlıyı sudan yaratmıştır nitekim Enbiya Suresi Ayeti Kerime 30’da biz her canlıyı sudan yarattık buyuruyor. Allah her canlıyı sudan yarattı işte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür kimi iki ayaküstünde yürür kimisi de dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi diledi şekilde yaratır çünkü Allah her şeye kadirdir buyuruyor şanlı Kuran’ın Nur Suresi Ayeti Kerime 45. Yine sevgili Peygamberimiz buyurdular ki bilmiş olunuz ki dünya ve ahrette içeceklerin en güzeli en iyisi sudur buyurmuştur. Her şey sudan yaratıldı mizacı soğuk ve rutubetlidir suyun gıdaları inceltir su olmadan hayat düşünülemez suyun en iyisi doğuya doğru açıktan akan sudur kuzeye doğru açıktan akan suda 2. sıraya gelir yukardan aşağıya doğru çağlayan şeklinde dökülen su çok daha iyidir. Nil nehrinin suyunda ise bu saydığımız vasıflar pek çoğu bulunur Fırat nehrinin suyu da böyledir. Seyhan, Ceyhan, Nil ve Fırat nehirleri cennet ırmakları gibidir buyurdu Peygamberimiz (a.s.v). En faydalı su vezni hafif ve tadı güzel olandır buyurdular. Dicle’ye dökülen Bağdat yakınlarında ki şehri zor ırmağının suyu iyi değildir balgamlı hastalıklar meydana gelir, salgın hastalıklar meydana gelir bu suların çıktığı beldelerde. Yine berrak sular kaliteli sulardır tatlı ve güzel olmalıdır evsaf ve selâse tat renk koku bunlar yerli yerince olmalıdır. Kokusu olmayacak rengi berrak ve aynı zaman da tat güzel olacak vezni hafif ve ince kıvamda olmalıdır. Kaynağı ve akıp geldiği yollar temiz ve güzel olmalıdır çıktığı yer uzakta olmalı güneş ve rüzgâra açık olmalıdır hızlı akışlı olmalı hareketli olmalıdır. Suyu bol olmalı yabancı maddeleri dışarı atabilmelidir kuzeyden çıkarak güneye doğru bir yol almalı veya batıdan bir yol takip etmelidir. Bu vasıflar Seyhan, Ceyhan, Nil ve Fırat’ta bulunmaktadır. Suyun hafifliği konusunda çabuk soğur ve çabuk ısınır tartı ile anlaşılır. İki pamuk parçası iki değişik suyla ıslatılır ve iyice kurutulur sonra tartılır.

Dakika 15:08

Hangisi daha hafif ise bunu ıslatan su diğerinden daha hafiftir madenler arasında kaynayan su o madenin özelliğini gösterir ve vücuda o madenin etkisi gibi etki yapar. Rüzgârların yağmurun öncesinde müjdeci olarak gönderen odur. Biz ölü toprağa can vermek yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su sağlamak için gökten tertemiz bir su indirdik gökten belli bir miktarda yağmur indirip onu yeryüzünde depo ederiz bizim bu suları yok edip gidermeye de gücümüz yeter. İşte bu yağmur suyu da sizin faydanıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik ki bunlardan sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Ey habibim onlara deki bana söyleyin bakalım eğer kullanmakta olduğunuz suyunuz şayet yerin dibine batıp giderse size bir akarsuyu getirecek kimse var mıdır? Mülk Suresinin son Ayeti Kerimesi. Evet, kıymetliler; Sevgili Peygamberimiz (a.s.v) zemzem suyu ne niyetle içilirse onun içindir buyurdular zemzem suyu doyurucu bir yemek hastalıklara şifa verici bir ilaçtır. Kıymetliler; dinlenmiş su tazesinden daha iyidir bunu da hatırda tutmak lazımdır. Bal şeker kuru üzüm ve hurma gibi tatlı bir şeyle karıştırılarak şerbet yapılırsa gıda değeri daha da artar. Hz. Aişe’yi Sıddık’a annemiz soğuk su şerbeti diye cevap vermiştir. Peygamber (a.s.v) hangi şerbeti daha çok severdi diyenlere bu cevabı verdi. Kıyamet gününde günün de kulun ilk sorguya çekileceği konulardan biri de ey kulum senin vücudunu sağlıklı kılmadım mı? Sana soğuk sular içirmedim mi? Sorular olacaktır kıymetli izleyenler. Dağların kuytu yerinde birikenleri daha faydalıdır en hafifi yağmur suyudur çünkü o Rabbi tarafından yeni gelmektedir. Af İbn-i Malik Hazretleri hastalandı da seni tedavi ettirmeyelim mi? Diye sorulduğunda bana yağmur suyu bal ve zeytinyağı getiriniz demiştir. Birbirine karıştırıldıktan sonra içmiş ve iyileşmiştir yağmur suyu bal ve zeytin yağ. Enes İbn-i Malik Hazretleri helal para ile bal satın alınarak yağmur suyu ile şerbet yapılıp içilirse birçok hastalık için şifadır demiştir. Çörek otunda kan aldırmakta ve balda ve yağmur suyunda şifa vardır diyen Peygamberimizden de haber vardır. Gökten bereketli bir su indirdik onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik yağmurla bahçeleri ve ekinleri yetiştirdik Kaf Suresindeki Ayeti Kerimeler. Biz ölü toprağa can vermek yarattığımız nice insanlara ve hayvanlara su sağlamak için gökten tertemiz bir su indirdik buyuruyor.

Dakika 20:03

Dinlenmiş su daha faydalıdır dinlenmiş su maya tutmuş hamur gibidir. Sevgili Peygamberimiz eğer yanında eski bir tulumda geceleyin dinlenmiş su varsa bize içir yoksa avuçlarımızla su akmakta olan sudan içeriz dedi böyle buyurdular. Yine sular sızdırmak kaynatmak usulü ile birçok usullerle temizlenebilir. Karabiber, tarçın, karanfil, kimyon ve soğan gibi baharatlar ve sebzelerden yiyiniz her kim bunlardan yiyecek olursa o beldenin suyu ona zarar vermez buda sahabeden gelen söz. Sarımsak su değişikliği için faydalıdır soğan çiğ olarak yenildiği zaman su değişikliğinden meydana gelen etkilenmeyi zararı giderir diye buyrulmuştur. Evet, kıymetli izleyenler deniz suları acı ve tuzlu olarak tatlı olsaydı bozulur ve kokuşurdu dünyada kokardı. Hava tabakası da bundan etkilenir oda bozulur ve kokuşurdu bütün dünya fesada giderdi deniz gibi toprağının tuzlu ve çorak olmasındandır yegâne sebebi deniz dibi toprağının tuzlu ve çorak olmasındandır.  Cenabı Hak öyle takdir etmeseydi öyle olmazdı. Deniz suyu ile arıtılabilir büyutusukya denilen pınarlardan tatlı su getirilirdi Peygamber efendimize. Ey insanlar ben çocukluğumda Mahzumoğullar’ından olan teyzelerim için su kuyularından tatlı su getirebilirim onlarda bana bir avuç kuru üzüm verirlerdi. Minbere çıkıp Allah’a hamdü sena eden Hz. Ömer böyle dedi. Hz. Osman’da Peygamber efendimiz (a.s.v) Rûme Kuyusunu kim satın alıp bütün Müslümanların faydalanmasını sağlayacaktır onun için cennette bundan daha iyisi vardır buyurdu ve Hz. Osman satın aldı ve topluma toplumun menfaatine bıraktı. Akik vadesinden söz edildiğinde oranın toprağı ne kadar yumuşak suyu ise ne kadar tatlı buyurmuştur Peygamber (a.s.v). 3 büyük vadesinden biri olan akik vadisi. Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık ve sizlere tatlı sular içirdik o gün kıyamet günü yalanlayanların vay haline. Suları acı ve tatlı olan 2 denize birbirine kavuşmak üzere salıveren odur fakat aralarında bir engel vardır birbirine karışmazlar. Hem 2 deniz suyu acılık ve tatlılıkta birbirine eşit olmaz şu çok tatlıdır susuzluğu giderir içilmesi içinse kolaydır şu da çok tuzludur acıdır boğazı yakar. Cenabı Hak bunları biz böyle takdir ettik buyuruyor bunun emir ve takdir olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Yine o rahmet Peygamberi (a.s.v) bizlere günahlarımız sebebiyle tuzlu ve acı su değil de rahmetiyle rahmeti ile tatlı ve güzel bir su içiren yüce Allah-a sayısız hamdü senalar olsun böyle dua ederdi o şanlı Peygamber.

Dakika 25:26

İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık acı yapardık. Buda ‘’Vakıa Suresindeki Ayeti Kerime’’ Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici diğerinki ise tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralara bir engel koyan odur. ‘’Furkan Suresinde ki Ayeti Kerime’’ Ukbe bin Amir (R.A) ise Peygamber Aleyhisselam dağlama yaptırmayı yasakladı sıcak su içmeyi de sevmezdi buyurmuştur. Soğuktan meydana gelen hastalıklara karşı sıcak su banyoları tavsiye edildiği gibi sıcaktan meydana gelen hastalıklar için soğuk su veya soğuk su banyoları tavsiye edilmiştir. Evet, Cenabı Hak fayda üstüne fayda yaratmış kullar için. Kıymetli izleyenler; yemekten hemen sonra ve yemek esnasında su içmek makbul bir davranış değildir sıcak yemeklerden sonra aç karna meyve ve tatlı yedikten sonra hamamdan ve cinsi münasebetten sonra su içmek de mahsullüdür doğru bir sağlıklı bir davranış değildir. Spordan, yorgunluktan sonra, yemekten önce ve sonra, uykudan uyandıktan hemen sonra su içmek de faydalı değildir zararlıdır. Kuyu suyu ile ırmak suyunu karıştırıp içmemelidir ayrı, ayrı içmelidir bunlarda bu şekilde içmek daha kandırıcı sağlık için daha faydalı ve daha afiyetlidir suyu 3 nefeste içmek konusunda Peygamberimiz böyle buyurdular. Devenin su içtiği gibi suyu bir nefeste içmeyiniz ancak bardağı her defasında uzak tutarak 2 veya 3 nefeste içiniz içerken besmele çekiniz içtikten sonrada Elhamdülillah deyiniz. Boğazın tıkanması ve boğulma tehlikeleri ilk yudumda soğuk suyun gelişi dolayısıyla kalp ve karaciğerin üstündeki sıcak dumanımsı buharın yükselmesi ve tabiatın bunu dışarı atmış atma hadisesi gerçekleşmektedir. İçin kimse suya doymaz ve kanmaz yine bir defa da mideye inmesi ona zarar verir harareti ile içilen suyun çokluğu ve çokluğu arasındaki zıddiyettir. Midenin hararetinden dolayı da sizden biriniz su içtiği zaman yavaş, yavaş içsin bir nefeste çabucak içmesin çünkü suyu bir nefeste içmek karaciğeri iltihabı hastalığı meydana getirir buyurdu o şanlı Peygamber insanlığın tek önderi sağlığında önderi olan Peygamber (a.s.v). Yine su içerken su kabına üflemeyin de buyuruyor Peygamberimiz.

Dakika 30:00

Akıtarak çer çöpü temizle üflemeyi yasakladığı gibi çer çöpü temizle o halde su kabını ağzından uzaklaştır ve nefes al buyurdu. İçtiği su içine burun yoluyla nefes etmek ise hayvanlar içinde devenin âdeti olarak nitelendirilmiştir. Ağzı kapalı olmayan kaplarından su içmeyeniz diyor Peygamberimiz (a.s.v). Mideye süratlice ve şiddetlice iner su buda sakıncalıdır zarar verir zira alışkanlık ikinci bir tabiattır doğru alışkanlık sahip olmalı. Yine âlemlerin sevgilisi Hz. Muhammed âlemleri şereflendiren o şanlı şerefli Peygamber (a.s.v). Eğer ayakta su içen kimse midesine verdiği zararı bilseydi içtiği suyu şüphesiz geri kusardı buyururdu. Sizden biriniz ayakta su içmesi her kim unutur da içerse kusmaya da çalışsın buyurmuştur. Ya ayakta yemek yemeye ne dersin? Diye sorulunca o ayakta su içmekten daha zararlı ve daha kötüdür demiştir Enes Hazretleri. Mesele tıbbidir ayakta su içmek sağlığa zararlı olduğu için Peygamber (a.s.v) tarafından yasaklanmıştır. Aç karna da su içmekte sağlığa Zaralıdır. Hz Ali Kerremallahu Veche her kim sağlıklı yaşamak isterse taze ve temiz gıdalar yesin susayınca su içsin fakat suyu aç içsin, yemekten sonra biraz yatıp uzansın, akşam yemeğinden sonra biraz yürüsün, yediği yemeği hazmetmedikçe yatıp uyumasın dedi. Hz. Ali o ilmin şehrinin kapısı olan Ali ilim şehrinin kapısı Ali’dir diyen Peygamberimiz ilmin şehri benim diyor kapısı Ali’dir diyor. Hz. Ali’de yağlı şeyler yedikten hemen sonra su içmek sağlığa zararlıdır demiştir yine. Su içmek için cam bardak daha iyidir en üstünü ve en iyisi billur cam bardak ve kaplardır. Evet, kıymetliler işte sağlık afiyetle dolu bir yüce İslam’ın öğütleri ve onun keşif notlarıyla derslerimiz devam ediyor. Mısır kıralı Mukavkıs Peygamber Aleyhisselama billurdan yapılmış bir bardak hediye etmişti o şanlı Peygamber (a.s.v) da suyu o bardakla içerdi. Yine efendiler efendisi Hz. Muhammed suyundan diyor bir göle uğradı da suyundan içiniz fakat eğilip ağzınızla içmeyeniz herkes ellerini yıkasın sonra eliyle alıp içsin hangi bardak yıkanmış olan ellerden daha temizdir? Buyurdu. Sağ elle içmek de Peygamberimizin emirlerindendir. Sizden biriniz sol eliyle yemesin, sol eliyle içmesin, sol eliyle almasın, sol eliyle vermesin çünkü şeytani lain sol eliyle yer sol eliyle içer buyurdular. Şeytan ahlakı değil de şeytan alışkanlığı değil İslam’ın Peygamber önderi Hz. Muhammed’in sünnetine göre bir alışkanlık kazanmak gerekir. Cenabı Hak alışkanlığı tam İslam’a göre bir yaşantı tarzını kazanmış kullarından eylesin.

Dakika 35:17

Sumak üzüm gibi salkımlarda yetişir tohumu ise mercimeğe benzer yenilen kısmı ise tohumun kırmızı kabuğudur sıcak bölgelerde yetişen yükseklik bakımından nar ağacına benzeyen bir ağaçtır ki buna sumak denmiştir. Kurutucu, kabızlık yapıcı, kuvvetlendirici, kuvvet verici, kanamayı durdurucu, kasıcı, şişliklerin artmasını önleyici, iştah açıcı sıfatları vasıfları vardır ve susuzluğu da giderir. Safrayı keser, kusmayı, mide yanmasını, ishali ve mide bozulmasını giderir. Kimyonla karıştırılıp üzerine bir miktar su dökülürse kusmayı ve kusma hali olmadığı halde kusacakmış gibi olup bu esnada meydana gelen öğürtüyü önler. Sumak suda bekletilir bu su göze görme göze sürme gibi çekilirse gözyaşını, gözdeki kaşıntıyı, sivilceleri ve uyuzu ve göz kapaklarındaki sertlikleri giderir. Kabuk yaprak ve organları kök gibi organları bal kıvamına gelinceye kadar suda kaynatılır cilde sürülürse faydalıdır siyah lekelere, dolama hastalığına karşı gayet faydalı olduğu söylenmiştir ve tercümeyle de kanıtlanmıştır. Sumak yağda kızartılır veya kavrulursa mideyi temizler ve daha fazla kabızlık yapar. Basur içinde faydalıdır saçlara sürülerek siyahlaştırır. Sumak yaprağının suyu sirke ve bal ile karıştırılır dolama hastalığını önler. Süre gül suyu içinde bekletilir bir süre sumak ve bu su ile göze sürme çekilirse göz nezlesine karşı faydalıdır sumak meyvesi toz halinde tuz ve kimyon ile karıştırılıp ağız yolu ile alındığı zaman mideyi güçlendirir isteği de açar sumak ağacı zamkı ise çürük diş ağrılarını teksir eder. Görüyorsunuz kıymetliler; Cenabı Hak nimetleri yaratmış her nimetin ne kadar faydalı olduğu ortada yanında senin çevrende biri bulunmasa bunların biri bulunur. Bakın Cenabı Hak tabiatta eczaneyi yanı başında yaratmıştır ve içini de gıda, deva, şifayla doldurmuştur. Şükretmeye iman etmeye çağırıyor bunların hepsi her yaratık her nimet benim sahibim Allah’tır diyor ben Allah’ın yaratmasıyla bu faydalar ortaya çıktı diyor bendeki bu faydalar ben bana ait değilim rabbim yarattı diyor her nimeti.

Dakika 40:05

Sana diyor ki Rabbine şükret iman et benden de faydalan diyor o nimet dile getiriyor dile geliyor han dili ile konuşuyor ama anlayana.  Evet, muhterem izleyenler şimdi müshil ilaç niteliğinde olanlardan yağ taşıyan bol miktarda bir bitkide susamdır müshil ilaç niteliği taşır ısıtır ve şişmanlatır bal ile birlikte alınırsa yan etkisi giderilmiş olur tozu yağı daha tesirlidir. Yağı tozundan da daha tesirlidir. Boğaz sertliğine, öksürüğe karşı çok iyidir susam yağı saçlar susam yaprağının kaynamış su ile yıkanırsa yumuşatır ve uzatır kepeklenmeyi de giderir. Reyhan suyu ve zeytin yağ ile karıştırılıp kaynatıldığı zaman elde edilen sıvı saçları güzel bir şekilde sertleşmesini sağlar susam yağı karışımıyla tabi. Kaşıntıyı ve tuzlu balgamı da giderir adet kanamsını arttırır susam yağı keten tohumu ile kızartılıp yenirse cinsel istek ve arzuyu tahrik eder meniyi de ziyadeleştirir ve susam yağı içyağı ile karıştırılıp merhem olarak yüze sürülürse güzelleştirir dolaşmış damar ve sinirler üzerine sürülürse düzeltip doğrulmasına yardımcı olur Biiznillahi Teâlâ. Peynir ile birlikte belli bir süre yenecek olursa susam yağı göğüsteki yaralara vücudunda kuruluk meydana gelenlere ve nefes darlığına karşı fayda sağladığı söylenmiştir ve onun keşfi de yapılmıştır. Sevgili Peygamber efendimiz (a.s.v) burnuna ilaç olarak damlatır Arabistan kirazı sedir ağacının yaprağı ile başını yıkardı diye Ebu Cafer’den gelen rivayet vardır. Sülük denilen bir suda yaşayan bir canlı vardır ki sevgili Peygamberimiz (a.s.v) tedavinin en iyisi burundan ilaç damlatmak, ağızdan ilaç vermek, kan aldırmak, müshil kullanmak ve sülük yapıştırmak buyurmuştur. Görüyorsunuz Cenabı Hak sülükle de kan alma işlemi yapılabiliyor. Sarımsak boğaza kaçan sülüğü çıkarır sirke tuz ile içildiği zaman boğazın sonuna yapışmış olan ve sülük denilen kurtçuğu yerinden oynatır. Bir müddet temiz suda bekletilerek acıktırılması yapıştırılacak bölgeye masaj yapılması ısırınca da doyuncaya kadar emdirilmesi tavsiye edilir. Evet, kıymetliler sevgili Peygamberimiz (a.s.v) sizden biriniz mescitte sümkürdüğü veya balgam çıkardığı zaman onu kaybetsin her hangi bir Müslüman’ın cildine veya elbisesine bulaştırıp ona zarar vermesin buyurmuşlardır.

Dakika 45:06

Buda hem mikroplardan koruyucu hem de medeniyet dersidir. Vacip derecesinde bir sünneti müekkede ’den birisi de sünnet olmaktır ki buna hitam denir. 5 şey Peygamberlerin müşterek sünnetlerindendir sünnet olmak, kasık kıllarını tıraş etmek, bıyıkları kısaltmak, tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarını yolmak. 10 şey Peygamberlerin müşterek hazretindendir bunlar yaratılışta mevcut vasıflardandır. Ağzı yıkamak, burna su çekip temizlemek, misvak kullanmak, bıyığı kısaltmak, tırnakları kesmek, koltuk altı kılları yolmak, kasık altındaki kılları tıraş etmek, vücutta kirin toplandığı kıvrıntılı yerleri yıkamak, su ile taharetlenmek ve sünnet olmak. Hz. İbrahim’in dışında bütün Peygamberlerin sünnetli olarak doğduğu rivayetlerinde vardır Hz. İbrahim ilk sünnet olan kimse değil fakat kendi, kendini sünnet eden ilk insandır diye rivayet vardır. Tevrat ve İncil gibi mukaddes kitaplarda da sünnetle ilgili bahisler vardır. Hıristiyanlar bu sünneti terk etmişlerse de Yahudiler sünnet olmaya devam etmektedirler. Rabbi İbrahim’i bir takım emirlerle imtihan etmiş oda bu emirleri yerine getirmişti diyen şanlı Kuran’da Bakara Suresi Ayet 124 okudu İbn-i Abbas Hazretleri. Üzerindeki küfür alameti olan kılları temizle ve sünnet ol dedi Peygamberimiz Usame bin Kuleyb ve diğerlerinden gelen haber. Hayır, sünnet olmadıkça tavaf yapamaz buyurmuştur Peygamber efendimiz (A.S.V) sünnetsiz kimse Kâbe’yi tavaf edebilir mi? Diye sorulduğunda. İbn-i Abbas ve Hazreti Ali’ye göre sünnetsiz kimsenin kestiği yenmez, namaz kıldırması caiz olmaz, şahitliği de kabul edilemez. İbn-i Şahap Zühri ise şöyle der bir erkek Müslümanlığı kabul ettiği zaman yaşı ne olursa olsun sünnet olmakla emir olunur demiştir ibn-i Şahap el Zühri. Hasani Basri’de zararlı olacağından korkulursa sünnet edilmez kestiği yenir namazı makbul şahitliği de caizdir demiştir. Bunların hepsi doğru neden doğru konusunda belki izaha ihtiyacı olanlar olabilir. İbrahim (a.s) sünnet olmakla emir olduğunda 80 yaşında idi acele edip keser ile kendisini sünnet etti neyle sünnet olacağını biz sana bildirmeden önce sen acele ettin diye vahiy edilince Hz. İbrahim ey Rabbim senin emrini geciktirmek istemedim dedi. Allahu Ekber. Hz. İsmail 13 yaşında sünnet olduğu rivayeti vardır. Hasan ile Hüseyin doğumların 7. gününde sünnet ettirmiştir Sevgili Peygamberimiz (a.s.v)( Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) 0 yaştan başlayarak 7,10 ve 12 yaşına kadar yapılabilir 15 yaşına varınca ise vaciptir hangi yaşta olursa olsun sünnet edilir.

Dakika 50:04

Eğer bir nedenle gecikmişse cinsi yönden daha tatminkâr olacağı açıklanmıştır kızların sünnet olması da daha makbul ve müstehap bir durum olduğu sünnet olmak erkekler için Peygamber sünneti kadınlar için bir şeref onur meselesidir buyurmuştur Peygamberimizden gelen haber buda. Fazla derin kesme kızları sünnet ederken fazla derin kesme böyle yapman her kadın için daha çok zevk alma meselesi hem de kocası için daha hoştur buyurdu yine Peygamber efendimiz. Bu uygulama genel olarak sıcak ülkelerde yapılmaktadır. Az kesip de yerinde fazla bıraksan olmaz mıydı, nasıl sünnet ediyorsun? Hz. Ömer’den geliyor bu uyarıda. Kamış kanserinden kadınlarda ise rahim ağzı kanserinden koruyucudur sünnet olmanın faydası. Frengi ve bel soğukluğu gibi zührevi hastalıklar sünnet olmayanlarda daha sık görülmüştür ve görülmektedir sağlık açısından bazı Hıristiyan’ların sünnet olduğu haberleri de duyulmaktadır. Sağlık için olması iyi ama Allah emrettiği için yapılması gerçek iyi o işte.

Dakika 52:10

(Visited 114 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}