hadisvetasavvuf 34-01

34- Hadis ve Tasavvuf Ders 34 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 34

 

 

Kıymetli dostlarımız; insanoğlunda irade vardır insanda bir muhayyerlik vardır, insana zorlama yoktur ilim maluma tabidir. Kader kimseyi zorlayarak yazılmamıştır ilim maluma tabi olduğu için zorlama olmadan yazılmıştır hatta insanların iradesine göre yazılmıştır. Kaderin içinde müphem ve muallik olanlar vardır. Yine zulümde yoktur külli irade Yüce Allah’ın iradesidir cüzi irade kulun iradesidir hakta ittifak kesin delil ihtilaf geniş rahmettir. Eğer hakta ittifak ediliyorsa bu bir delildir ihtilaf varsa hak konusunda herkes hakkı ifade ediyor ama çeşitli farklı bu da geniş bir rahmettir müçtehitlerin ihtilafları işte bu rahmet sınıfındadır Ümmül kitap onun katındadır. Hasenatı seyyiatı bakın dikkat et hasenat seyyiatı giderir beş vakit namazda bunlardan biridir. Kalpleri çarparak Allah sevgisi ve Allah korkusu ile ibadet edenler hayır işlerken bile daha fazlasını yapayım ve ibadetlerin şu yaptığım hayırlar kabul olsun diye ne yapıyorlar? Kalpleri çarparak hayır işliyorlar ve ibadet ediyorlar o sorumlu değil sen sorumlusun Allah yaptığından sorumlu değildir. İnsanlar hesaba çekilecektir. Kula teslimi külli lazımdır. Yani Allah’a bütün varlığınla teslim ol yarım yamalak teslim olmaz gerçek teslim ol Allah bunların tevfiki hidayeti ile lütfuyla nasip eylesin.

 

(Allahümme sebbitna ala dinike meallezine en amte aleyhim minennebiyyine vessıddıkıne veşşüdai vessalihin ve hasüne ülaike rafika) Âmin, Âmin, Âmin, Âmin. Bu duayı da çok oku.(Allahümme sebbitna ala dinike meallezine ala dinike vahşurna meallezine enamte aleyhim minennebiyyine vessıddıkıne veşşühedai vessalihin ve hasüne ülaike rafika ). Âmin, Âmin. (Allahümme sebbitna ala dinike vahşurna meallezine enamte aleyhim minennebiyyine vessıddıkıne veşşühedai vessalihin ve hasüne ülaike rafika)

 

Âmin, Âmin. Kıymetli izleyenler cüzi irade azim ile terk arasındadır ya hayra ya şerre meyleder kesb eder Mevla da halk eder. Dikkat et buraya cüzi irade yani kulun iradesi azim ile terk arasındadır ya hayra şerre meyil eder kesb eder Mevla halk eder ilahi tecelliler güneş gibidir cüzi iradeler yıldızlara benzer ilahi tecelliler güneş gibidir.

 

Dakika 5:05

 

Cüzi iradeler yıldızlara benzer iradesini rızayı ilahiyeye bağlayanlar işte bunlar var ya Allah dilemedikçe sen dileyemezsin İnsan suresi 30. ayet ihsan onu görür gibi ona ibadet etmendir. Kötülükler nefsindendir kötülüklere nefis meyleder kesb eder Allah da halk eder iyiliklerde böyledir. El eman de özünü hakka bağla, Kur’an-ı Kerim’e şeriatı garrayı Muhammediyeyi İslamiyeye, sireti Mustafa’ya Muhammed Mustafa’ya rabt eyle. Araf Suresi 23’de Âdem ve Havva’nın duası (AS). Kıymetli dostlarımız işte buraya bir bak şöyle ilahi tecelliler güneş gibidir cüzi iradeler yıldızlara benzer iradeni rızai ilahiyeye bağlayanlar işte sürekli Rabbisinden feyiz alırlar bu ihsan derecesinde olanlar Allah’ı görür gibi ona ibadet ederler. El eman de el eman buna devam et özünü hakka bağla, İslam’a bağla. Eğer özünü hakka İslam ile hakka bağlanırsan o zaman işte sürekli iradene feyzi ilahi gelir, kalbine feyizler gelir ilhamlar gelir velayetin kapıları vardır. Bu kapılar sonuna kadar açıktır kimileri bu kapıları kendi kapılarını kendine kapatanlar vardır. Velayet kapısı batıni batında tevekkül zahirde tevekkül bunlar velayet kapılarıdır dikkat et zahirde tevekkül batında tevekkül iç dünyanda tam tevekkül olacak amel ve sözlerinde fiillerinde tevekkül olacak Allah’ın emrinde çalışacaksın. İman velayet kapısıdır tam manası ile yine iman kapısının tasdik ikrar kapıları vardır. Hal ve kal ile zahirde ve batında Hz. Muhammed’e tabi olmakla olur işte velayet kapısı Hz. Muhammed’e tabii olmak onun şeriatına sıkı sarılmaktır. İlham ruhsat iç kuruntuya dikkat ecel kapını çalacak gideceksin zerreye kadar sorulacaksın maruftan münkerden mahşerde divan kurulmuştur. Münezzeh olarak hazır ve nazırdır hesap sırası sana gelmiştir iyi düşün tövbe et istiğfar et küfre bidatlara dikkat et itikatsız şeriat şeriatsız tarikat olmaz marifet ve hakikat de olmaz bunlar da böyledir.

 

Dakika 10:15

 

Feyyaz-ı mutlakı dinle ondan iste. Kim bu feyyaz-ı mutlak? Allah Teâlâ, onu dinle ondan iste nefsi terbiye ruhu tasfiye. Yusuf Suresi 8, Enbiya Suresi 93’te (كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ) hepsi bize rücu edecektir herkes Allahu Teâlâ’ya döndürülür onun huzuruna getirilir. Nefsin tariki emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiyye, safiye on şart. Yalan yok, gıybet yok, namaz var kazalarını kıl halvette bulun. Erbain az ye, az iç, az uyu, az konuş, nefse iblise rest çek, ölü gibi ol, istiğfar et salatü selam oku evet salatü selam oku. Tevhid kelimesine devam et. Nefsi emmare günahı büyük görmez gururludur ve işte dili tevhid okur ne yazık ki dili tevhid okur ama fakat ne yazık ki günahı büyük görmez gururludur kötülükler sürekli nefsin hedefinde kötülüğü emreden bir nefistir, kötülükten sakınmaz, bu nefis kimde varsa o kişi helak olur aklını başına al. Cenabı Mevla nefsini en az nefsi mutmainneye, radiye ve merdiyye’ye ulaşmış Allah’ın lütfuna mazhar olmuş kullarından eylesin.

 

Dakika 13.01

 

(Visited 151 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}