fıkhı-ekber-ders-35-01

35- Ders 35 Fıkhı Ekber hayat veren hayatveren

FIKH-I EKBER DERS 35

Elhamdülillahi Rabbi’lâlemin. Vessalâtü vesselâmü âlâ resûlinâ Muhammedin ve âlâ alihî Muhammed. Estağfirullâh bi adedi …… rabbi eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin.ve eûzû bike rabbi en yahdurûn. Bismillâhirrahmânirrahîm.

00:39 Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Fıkh-ı Ekber’den keşif notları vermeye devam ediyoruz. Bir kimse ki “Sana da Müslümanlığına da lanet olsun” dese derhal kafir olur. Çünkü kişinin yanlışı olabilir ama “Senin Müslümanlığına”, diye o kelime, onu diyen kişiyi küfre götürür. Onun için bu gibi tehlikeli durumlara katiyen düşmemeli, küfrü gerektiren sözlü ve fiili hareketlerde asla bulunmamalıdır. Bu, söyleyen kişinin kendini mahveder. Çünkü insanların yanlışı var diye “Sana da Müslümanlığına” diye hakaret edilir mi? Sen İslâm’a, Müslümanlığa lanet edersen, İslâm yüce bir müessesedir, o lanet senin boynuna geçer. İslam’a kimsenin hakaret etme hakkı ebedi yoktur, ebedi. İslâm bir hakikattir. Birilerinin yanlışı olabilir ama kendi zırcahilliğini İslâm’a bulaştırma. Şimdi birisi “Keşke ben de kafir olup Müslüman olsaydım da bana da bir şey verilseydi” dese bu kişi de kafir olur çünkü küfrü temenni etmek küfürdür. Çünkü küfre rıza gösteriyor. Birisi Müslüman olmuş, ona bir şeyler verilmiş. Beriki, Müslüman, bakın şu zırcahilliğe bak ki ben de affedersin söylemekte bile güçlük çekiyorum bak, şimdi böyle bir şey söylese, küfrü temenni etse kafir olur, dediler. Bu da El-Hülâsa, El-Hâvî gibi kıymetli eserlerimizde bunlar kayıtlıdır. Yine bir kimse ki gelecekte kafir olmayı niyet etse o şimdiki durumunda da kafir olur. Çünkü gelecekte küfrü tercih eden kişi şimdiden kafir olur. Çünkü küfür, ebediyyil ebed kabul edilmez ve küfre rıza gösterilmez. İmandan da ebediyyil ebed vazgeçilmez. Hiçbir türlü imandan vazgeçilmez, hiçbir türlü küfür kabul edilmez ve küfre rıza gösterimez, ebediyyil ebed. İmandan da ebediyyil ebed vazgeçilmez. Hiçbir tülü imandan vazgeçilmez. Hiçbir türlü küfür kabul edilmez. Yine kıymetli eserlerimizde bu düşünceyi kalbinden temenni etse yine kafir olur, ibaresini de koymuşlardır. Yine kıymetli kaynağımızda, babası küfür üzerinde ölen ve babasından miras almak isteyen kişi, kafir olan babasından miras alabilmek için “Keşke şimdiye kadar Müslüman olmasam” dese derhal kafir olur. 5:05 Çünkü “Müslüman olmasam” dediği an tasdiki, ikrarı gitmiştir, küfür gelmiştir. Allah muhafaza buyursun. Dünyanın başına seni kral yapsalar yine bu sözleri söyleme. Küfrü bir an bile sakın tercih etme, temenni etme. Bin kere parçalasalar yine kafir olma, küfrü temenni etme. Çünkü imanla ölmeye bak. İmanla yaşamaya bak. Efendiler, şimdi “Bir Müslüman eğer Müslüman olmasan miras alırdın” derse o da kafir olur. Niye? O da onun küfrünü ne yapıyor? Temenni ediyor, kafir olmasını istiyor. Küfre rıza küfürdür. Yani “Müslüman olmasaydın bak, gayrimüslimden miras alırdın” diyor başka bir Müslüman. Bu da bir başkasının adına kendini mahveden kişi. Yine kıymetli eserlerimizde rastlıyoruz ki bir Müslüman güzel bir Hristiyan kızı görse ve onunla evlenebilmek için kendisinin Hristiyan olmasını temenni etse o da İslam’dan çıkar. Halbuki bu, o temenniyi etmeden kendisi sağlam bir Müslüman olarak, isteseydi bunun daha güzelini alabilirdi, dinine imanına zarar getirmeden. Fakat bakın kendisinin Hristiyan olmasını temenni etse dahi derhal küfre girer. Çünkü Hristiyanlık İslâm değildir. İsa Müslümandır. Allah’tan İsa’ya gelen İncil, hak kitaptır. Allah’tan Musa’ya gelen Tevrat hak kitaptır, Musa Müslümandır. Hak peygamberdir onlar. Onların yolundan sapılmış, gerçek İncil’in yolundan, gerçek Tevrat’ın yolundan, Musa’nın, İsa’nın yolundan sapmış insanların dinlerini temenni ederse kişi derhal küfre girer. Ehl-i kitabın kızını Müslüman alabilir ve ok gibi, aslan gibi Müslüman olursa Müslüman olarak alır. Dininden, imanından taviz vererek değil. Dininden, imanından taviz verenin imanı olmaz. Burayı da iyi anla. Tekrar ediyorum bunu. Bir Müslüman güzel bir Hristiyan kızı görse ve onunla evlenebilmek için kendisinin Hristiyan olmasını temenni etse onda Müslümanlık kalmaz, din, iman kalmaz, küfre gider. Çünkü İslâm haktır, izzettir. İslâm’ın dışında hiçbir kişi, hak din yok ki. Sen neyi, kimi temenni ediyorsun? Bütün peygamberlerin dini İslâm’dır. Allah’ın yeryüzüne insanoğlunu yarattığı andan itibaren insanoğlunun dini İslâm’dır. Bütün peygamberler Müslüman ve İslâm dini ile görevlidir, tüm peygamberler, geçmişte. En son da Hz. Muhammed’in şeriatı geçmişi yenilemiştir. Usul-i şeriat ebedi değişmemiştir. Hiçbir peygamberde, İslâm’da usul-i şeriat hiç değişmemiş, fürû’ değişerek gelmiş, en son da Hz. Muhammed’in şeriatıyla Allah geçmişi yenilemiştir. Din daima birdir. Hristiyanlığı İsa getirmedi. Musa, Yahudiliği getirmedi. 10:02 Onların dini İslâm idi. Onların yolundan saptılar. Sen neyi temenni ediyorsun? Yine kıymetliler, ben derim ki bu düşünce onun ahmaklığındandır. Çünkü bir Müslümanın bir ehl-i kitap kadını ile evlenmesi caizdir. Bu, ahmak, serseri, kendi dinini, imanını mahveden bir insandır. İşte biraz önceki ben falan kadını, kızı, Hristiyan kızını almak için adam Hristiyan olmayı temenni ediyor. Bundan ahmak, bundan daha kendini mahveden, heder eden birisi olabilir mi? Allah korusun. Çünkü güzel kadınlar Müslümanlarda daha çoktur. Yani sen güzel kadını doğuda, batıda arama, İslâm’ın içinde ara. İslâm’ın içi namusu, iffeti, haysiyeti, şerefi bugün mükemmel olan İslâm kahramanı, kahraman kadınlarla dolup taşmaktadır İslâm’ın içeriği. Güzel kadın Müslümanlarda, İslâm aleminde yok mu da sen başka yerde arıyorsun? Efendiler yine “Hristiyan’la otursam Hristiyan olurum”, “Yahudi olurum” sözü ile tevafuk etse bu sözü söyleyen kişi nedir? Onları kabul ettiğinden dolayı, bu sözü söylediğinden dolayı yine küfre girer, demişlerdir. Çünkü o kişi zındıktır. Çünkü insanlar oturup, kalktığının dinine girerse birçoklarıyla insan oturup kalkar. Hemen onun dinini kabul edeceğini söyleyen insan işte bu durum tehlikeli durumlara düşer. Bir kimse Müslümanlığı kabul eden birine “Senin dininin sana ne zararı oldu ki Müslüman oldun?” derse yine küfre girer. Çünkü İslâm’dan başka din yok ki. “Bu zaman küfür zamanıdır, Müslüman olma zamanı değil” dese işte bu sözünden bu zamanda Müslüman olmak gerekmediğini kasdetmişse işte o da küfre girer. Çünkü her zaman, İslâm’ın zamanıdır. Bütün zamanlar, mekânlar Allah’ın yaratmasıdır. Ve bütün zamanlar, mekânlar imansızlık için yaratılmamamıştır. İman için yaratılmıştır. Onun hiçbir zaman ve mekânda imansız kalınmaz, İslamsız kalınmaz. İman ve İslamla yaşanır. Yine “Müslüman değil misin?” diye birisine sorulduğu zaman “Hayır” derse küfre girer. Hata ile “Hayır” derse o zaman hatalı olur. Çünkü kasten dememişse, hata ile söylemişse buna kafir denmez. “Allah’tan korkmuyor musun?” denilse ve buna cevap olarak “Hayır” dese kafir olur. Çünkü Allah’tan korkmayan kişi mümin değildir. Kasten söylüyorsa bunu. Ve yine şöyle bir durum var ki karısı kendisinden bâin talakla boş olur. Kim bu? Bir kimseye “Allah’tan korkmuyor musun?” denilse ve bu kimse hiddetli olarak “Hayır” dese kafir olur ve karısı da kendisinden bâin talakla boş olur. 15:05 Çünkü iman gidince ne gider? Nikah da gider. Bir kadın kocasına “Sende hamiyet denen bir şey yoktur, din yoktur çünkü benim yabancılarla birlikte bulunmama razı oluyorsun” dese ve kocası da “Evet yoktur” dese o koca kafirdir. Allah korusun. Allah, bu durumlara kimseyi düşürmesin. Çünkü küfrü itiraf etmiş olur. Yine birisine “Müslüman değil misin?” denilse o da “Hayır” dese yine küfre girer, dinden çıkar veyahut da “Senin dediğin gibiyim” dese küfre girer. Bir Müslüman “Ey kafir, ey Mecusi, ey Yahudi, ey Hristiyan!” diye seslenilse o da “Efendim” cevabını verse, o “Efendim” diyen kafir olur çünkü küfrü burada kabul etmiş olur. Müslüman ne küfrü kabul eder ne Mecusiliği ne Yahudiliği ne Hristiyanlığı. Hiç birisini Müslüman bunların kabul edemez. Çünkü bunlar, İslâm’ın dışında hak bir gerçek yoktur, hak din yoktur. Hak din, bütün peygamberlerin dini olan İslâm’dır. Bunu unutma. Yine bir insan ki “Ey kafir!” denilse birine yine şöyle deniliyor. Efendim ve o söylenen kişi de sükût etse yani “Ben kafir değilim. Ben mümin, Müslümanım” demiyor da sükût ediyor “Kafir” diyene. Sükût ederse küfre girer. Sükût etmemesi, imanı orada şahlanması gerekir. Bir kimse muhatabına “Her an senin gibisini çamurdan yaparım” derse, bakın, bir kimse birisine “Her an senin gibisini çamurdan yaparım” derse küfre girer çünkü yaratıcılık Allah’a mahsustur. Bunu her ne türlü dersen de bu seni mahveder. Yine bir kimseye “Ey kırmızı adam!” denilse ve bu kişi “Allah beni elma unundan yarattı. Seni çamurdan yarattı. Çamur, un gibi değildir” dese küfre girer. Çünkü burada da açıkça ayet-i kerimeye muhalefet vardır. Çünkü Cenab-ı Hak insanoğlunu topraktan, çamurdan yarattığını, “Undan yarattım” demiyor Kur’an-ı Kerim. “Topraktan yarattık” diyor ve ona balçıktan ve o balçığın da hülasasından yarattık, buyuruyor. “Ve ona ruh üfledik” diyor. Undan yaratma, kelimesi din, yaratmayla alaydır. Bir de Kur’an-ı Kerim’e aykırıdır.

Yine bir kimse kendisinin kafir olduğunu niyet ederse o taktirde ittifakla kişi kafir olur. Çünkü kesin Müslüman küfre razı olmaz, kendisinin kafir olmasını da asla kabul etmez. Çünkü İslâm’ı, iman esaslarını tasdik ve ikrar ettiği müddetçe kişi mümindir, Müslümandır, kafir değildir. “Ben kafir idim. Şimdi Müslüman oldum” derse yine kafir olur. 20:02 Hiçbir zaman Müslüman küfre razı olmaz. Hem Müslüman görünmüş hem de diyor ki “Ben kafir idim” diyor. Hâşâ, sümme hâşâ! Kıymetliler, biz tehlikeli durumları haber veriyoruz. İmâm-ı Âzam, Fıkh-ı Ekber’ine küfür çeşitlerini izah ediyor ki insanlar küfrün her türlüsünden sakınsınlar diye. Biz de keşif notları olarak veriyoruz ki, ipuçları veriyoruz ki bunların, bu keşif notlarında insanlar küfürden sakınsınlar, gerçekleri anlasınlar, iman ile yaşasınlar diye. Biz de buradan keşif notları vermeye devam ediyoruz. Yine bir kimse “Ben kafir idim. Şimdi Müslüman oldum” derse bunun küfre girdiği gibi yine bir görüşe göre de bu eğer küfrü kabul etmeyerek, tasdikini efendim ikrarını koruyarak bunu hataen söylemişse kafir olmaz, demişlerdir ama bu sözleri söylemek daima korkunç tehlikedir. “Allah, İblis’e lanet eder” dese buna karşılık bir başkası da “Ben lanet etmem” derse bakın “Allah, İblis’e lanet eder” diyene “Ben lanet etmem” derse o da küfre girer. Burada da Yüce Allah’ın emrine karşı çıkmış olur. Çünkü bu sözün görünüşü Allah’a karşı gelmekten ibarettir. Bir Müslüman put yaparsa kafir olur. Çünkü Müslüman, putlar biliyorsunuz ki şirkin aletleridirler. Şirki, şirke götürecek hiçbir ameli sözlü veya fiili bir Müslüman işleyemez. Kıymetli, değerli efendiler, yine kıymetli kaynaklarımızda “Beni bırak, kafir olayım” dese kafir olur bir kimse. Çünkü hiçbir türlü küfür kabul edilmez. Küfür kelimesini telkin ederse, birisine “Ya, işte şu kelimeyi söyle” küfür olan bir kelimeyi söylese, telkin etse telkin eden kafir olur. Öteki de kabul ederse kafir olur. Eğlence için de söylese hüküm yine böyledir. Çünkü hiçbir türlü küfre götürecek söz ve davranışlardan Müslüman uzak kalması gerekir. Dininden dönmesini emretse birisi yahut bir kadının dinden çıktığına bir müftü fetva verse, dikkat et, emreden de fetvayı veren de kafir olur. Çünkü dinden çıkmayı hiç kimsenin emretme şansı yok. Emreden de kafir olur. Aynı zamanda dinden çıktığının hiçbir alameti olmadığı halde onun dinden çıktığına fetva veren müftü dahi kafir olur. Bunun için kıymetliler, hiç kimse tehlikelerin en büyüğü küfürdür. Bu tehlikeye insanlar kendini atmamalıdır. Kim olursan ol, imanına sahip ol. Devlet adamlarının hademesi durumunda olan bazı kötü âlimlerin durumu çok çirkindir. Devlet adamlarına bazı konularda hile öğretiyorlar. 25:01 İşte bunlar da onları tehlikeye götürür. Çünkü bazı insanlar güzel bir evli kadın gördükleri zaman ve o kocası o kadını boşamazsa boşanıp kendileriyle evlenebilmesi için dinden dönmesini emrediyorlar ve kendilerine esir ve köle yapıyorlar. Bu şekilde evlendikleri dört kadın üzerine böyle kadınları topluyorlar. İşte bunlar birer birer zındıklıktır. Allah muhafaza bulunsun. Kendine layık görmediğini hiçbir kimseye layık görme. Çünkü dinden dönmeyen bir insana “Dinden döndü” diye fetva verenler, başkasının namusuna göz dikenler, hileli yollardan onların namusuna göz dikip onların namusuyla oynayanlar alçak insanlardır. Kıymetli efendiler, bir kimse başka birine kafir olmasını emretse, emredilen kişi ister kafir olsun ister olmasın, emreden kişi kendi kafir olur. Çünkü küfür emredilmez ki. Bir insan küfrü emretti mi kendi küfre rıza göstermiş olur ki kendi kafirdir, emreden kafirdir. Kafir olmasını emretmeyi niyet etse, bu niyeti sebebiyle yine kafir olur. Çünkü kalp orada bir şeye kesin karar vermiş? Neye? Efendim, kafir olmasını emretmeye karar vermiş ve küfre de razı olmuş onun kalbi. O küfrü de kalp onaylamış. O kişi kafirdir. Bir kimse “Ben inkarcıyım” dese küfre gider. Onun için küfrün en çirkin çeşitlerinden birisi de budur. Her küfür çirkindir, en kötüdür. Bir kimse diğerine “İster Müslüman ol ister gayrimüslim ol veya Hristiyan ol. İkisi de benim için birdir” derse küfre girer. Çünkü İslâm’ın dışında hakikat yoktur, hak din yoktur, hak iman yoktur. Bütün peygamberlerin imanı İslâm imanıdır. Bütün peygamberlerin dini İslâm’dır. Bir Müslümana “Lâ ilâhe illallah” söyle denilse ve bu kimse de söylemese yani söylemeyi reddetse küfre gider, demişlerdir. Yine kıymetli kaynaklarda şuna da rastlıyoruz ki “Ben bu kelimeyi söylemekten bir kazanç sağlamadım. Neden söyleyeyim ki?” diyen kişi derhal kafir olur. Yani ben “Lâ ilâhe illallah” dedim “Muhammeden Resulullah” dedim de bir şey kazanmadım, diyen kişi diyor, kafir olur. Bir kadın kocasına “Kafir oluşum seninle beraber bulunmaktan daha hayırlıdır” derse o kadın da kafir olur. Çünkü hiçbir türlü küfür hayırlı değildir. En kötü olan küfürdür. Onu kabul eden kişi de kafirdir, kadın ise kafiredir. Çünkü küfür kabul edilemez. “Puta taparım da bu antlaşmayı kabul etmem” dese yine bu kişi küfre girer, denmiştir. El-Muhît adlı eserde de bu mukayyettir. Yine bir kimse “Falan âlim bana kafir olmayı bile emretse yaparım” dese küfre girer. Çünkü küfrü Allah yasaklamış. Bunu kimsenin meşru yapma şansı yok ki. 30:16 Bir âlim hiçbir zaman küfrü insanlara bir defa teklif etmez, kafir olmasını istemez. Diyelim ki isteyen biri çıktı. Sen de “O âlim bana küfrü teklif etse yaparım” dedin. Sen hemen kafir olursun çünkü küfre rızan var. Kim olursa olsun, Allah-u Teâlâ küfrü ebedi yasaklamıştır. Hiç kimse tarafından küfür meşru edilemez, meşru değildir. Bütün âlimler toplansa ki hiçbir âlim bunu yapmaz da diyelim ki kötü insanlardan âlim görünen ama âlim olmayan insanlardan toplansa küfrü teklif etseler, bin kere parçalanmaya razı ol da küfre razı olma. Aklını başına al. Biz keşif notlarını vermeye devam ediyoruz. Kıymetliler, “Falan âlim bana kafir olmayı bile emretse yaparım” diyen kişi gibi bu sözü ile gelecekte kafir olmayı niyet etmiş oluyor ki bu da küfürdür. “Ben İslam’dan beriyim” dese ittifakla kafir olur. “İslam’dan beriyim” demek “Ben İslamsızım” demek. Yine bir eserde, kıymetli eserlerimizden birinde bir kimse ezan okuyan bir müezzinin yanından geçerken müezzinin okuduğu ezana “Yalan söylüyorsun” dese kafir olur. Çünkü ezan hak kelimelerle ne yapılır? Ezan okunur. Haktır ezanın bütün kelimeleri. Yalan yoktur, hakikat vardır. Mesela “Allah-u Ekber-Allah en büyüktür” diyor. Ondan başka büyük yoktur. Hak kelime bu. Peki, sen bunlara karşı “Yalan söylüyorsun” deyince müezzine, ne yaptın? Hakkı kabul etmediği için bunu söyleyen kafir olur. Bir kimse Mecusilerin şapkasını giyse ve onlara kendisini benzetse ve onu da benimsese, Mecusilerin o yapılarını benimsese bakın, Mecusilerin alâmeti olan sarı bir bez bağlarsa çünkü Mecusi inançlarına göre, onu hangi yoldan kabullenirse kabullensin, Mecusi’nin o halini kabullenirse o da Mecusi olur. Yahut da bunu zünnara benzetirse yahut bir bağ bağlayıp bu bağı on­ların bağladığı bağa benzetirse çünkü onların yapısını benimsediği için küfre girer, demişlerdir. Bu da Fetâvâ-i Suğrâ isimli kaynakta efendim yazılıdır. Bir kimse suret ve siret bakımından kendini Yahudi veya Hristiyanlara benzetse şaka da olsa bunlar Müslümanı tehlikenin en büyüğüne atar. Çünkü Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de “Kim ki onlara” diyor “kendini benzetirse o da onlardandır” diyor. Müslüman, haysiyeti, şerefi, itikat, amel, ahlak, bütün yüce değerleriyle Müslüman Müslümandır. Başkasını taklit edemez, kendini başkasına kendini benzetemez. Başkasının inanç sistemini de kabul edemez. 35:00 Çünkü İslâm, bütün milletlerin İslâm’dır Bütün peygamberlerin dini İslâm’dır. Başka inanç sistemleri İslâm’dan saptıktan sonra ortaya çıkmıştır. Yine Rafizîlerin tacını başına koyarsa bu yine tahrimen mekruh olur, demişlerdir. Yine birisi Peygamber (aleyhissalatu vesselam) “Kim bir kavme benzerse onlardandır”, Peygamberimiz öyle diyor.  “Men teşebbehe bi-kavmin fehüve minhum- Kim bir kavme benzerse onlardandır” diye ayet-i kerime olduğu gibi hadis-i şerif de vardır.

Yasaklanan kıyafet ve davranışlar ehl-i küfrün ve bid’atçıların şiarı olan kıyafet ve davranışlara katiyen Müslüman kendini o davranışların içine girdiremez, onlar gibi davranamaz çünkü onlar gibi davranan onlardandır. Onlara benzemek küfür ve bid’attır. Beline zünnar bağlasa yahut omzuna sarı bir bez bağlasa bunu yapmaya zorlanmamışsa, kendi isteği ile yapmışsa küfre girer. Bunların da kaynağına baktığımız zaman El-Muhît adlı eserimizde de bunları görmekteyiz. Karısı kendine bakın, haram olanlar. Yine bir kimse “Bu zünnardır” dese, birine bağlasa ve onu da benimsese karısı dahi kendinden boş olur, demişlerdir. Bu da Zahirîye fetvasına göre bu şekilde “Karısı kendinden boş olur” fetvası verilmiştir. Çünkü batıl inanç sistemlerinin hiçbiri kabul edilemez. Başına Mecûsilerin şapkasını koyar da kendisine “Bunu kabul etme” denilse buna karşılık kendisi “İnsanın kalbi doğru olmalıdır” derse yine küfre girer. Bakın, bir insan hem puta tapsa hem de kalbim doğru dese bu kabul edilebilir mi? İşte bunun gibi bu da Mecûsilerin durumunu benimsiyor hem de kişi “Kalbime bak sen” diyor. İşte bunlar da küfre girer, demişlerdir. Şeriatın zahiri hükmünü inkâr etmiş olur en azından. Küfür en büyük günahtır. Tövbe edip imana gelmedikçe affı da yoktur. Kişi tövbe edecek, imana gelecek, Müslüman olacak. Bunun çaresi budur. Yine birisi gayrimüslimlerden birisi için “Müslümanlardan hayırlıdır” dese bu kişi de küfre girer. “Çünkü onlar benim öğretmenlik hakkımı ödüyorlar. Müslümanlar ödemiyor. Onun için gayrimüslimler daha iyidir” dediği zaman İslâm’ın yüceliğini kabul etmediği, batılı da hak olarak kabul ettiği için küfre girer. Yine kıymetliler, Nevruz gününde bir Mecusi’ye yumurta hediye etse bunlar tehlikeye kendini atmış olur. Çünkü Nevruz da Mecûsilerin örflerinden, inanç sistemlerindendir. 40:03 Yine Mecusi’ye küfründe ve hatalarında burada da yardımcı olmuştur. Bu Mecusi Nevruzundan bahsediyoruz. Yoksa herkesin kendi kafasına göre bahar bayramı, yaz bayramı, kış bayramı diye bir şeyler örflerine koymuşlar. Onlardan bahsetmiyoruz. Mecusi Nevruzundan bahsediyoruz. Mecusi bir Müslümana bir yumurta hediye ederse mesela kim olursa olsun Mecusi Bayramını kutlamak üzere bunu yaparsa, o da onu kabul ederse bunlar birer birer tehlikedir. Çünkü Müslümana hediye etmekle de benzeme oluyor. Gayrimüslime, şirke, küfre Müslüman kendini benzetemez. Ancak bilerek değil de öyle tesadüf ederse o zaman küfür olmaz, demişlerdir. Mecusiler Nevruz gününde toplansa ve bir Müslüman onlar için “Güzel bir âdet koydular” dese o da küfre girer çünkü Mecusilik ateşperestliktir. Bunu “güzel” diye vasıflamak bir defa Müslümanın imanına zarar verdiğinden dolayı küfürdür, demişlerdir. Bu da Mecmaun-Nevâzil adlı kitapta yazılmıştır. Bu sözü ile küfrü güzel kabul etmiş bulunmaktadır

Kıymetliler, Nevruz Gününe saygı için bir şeyler satın alırsa, yine Mecusi Nevruzundan bahsediyor, bunlar küfürdür, saygı göstermiş olur. Ancak ihtiyaç sebebiyle satın almışsa o zaman bir şey lazım gelmez, küfre de girmez. Nevruz Gününde bir şey hediye etse yine bir insana bir kimse ve bununla yine Nevruz Gününe saygı göstermeyi kastetse o da Mecusî Nevruzunu, Mecusi inancını benimsese kafir olur. Nevruzluk hediyesi istese ve istenen kişi de verse de vermese de işte o zaman Mecusî Nevruzunda o hediye isteyenin durumu tehlikededir, demişlerdir. Çünkü İslâm imanına zarar verecek hiçbir söz ve davranışa teşebbüs etmemelidir. Saygı için müşriklere bir şey hediye etse Allah’a küfretmiş ve elli senelik ibadeti yok etmiş olur. Bu da Tetimme isimli eserde kayıtlıdır. Müşriklere diyor, bakın. Allah’a şirk koşan herkes müşriktir. Kim olursa olsun. Putları değişik olabilir. Müşrik olan kimselere bakın onların şirkini onaylayarak hediye etse kişi kendi küfre girer. Allah muhafaza buyursun. Yine bir kimseye “Haram yeme” denilse ve o kişi de “Bana haram yemeyen yahut helal yiyen birini getir ki inanayım” yahut “Ona secde edeyim” derse bunu diyen de kafir olur, demişlerdir. Bu da El-Cevahir isimli kitapta kayıtlıdır. Kıymetli efendiler çünkü İman edilecek olan Allah Teâlâ’dır. Kula iman edilmediği gibi kula secde de edilmez. Allah’tan başkasına secde etmek haramdır. 45:03 “Haram buldukça helal ardında koşmam” dese bu da küfre girer. Bakın “Haram buldukça helal ardında koşmam” dese küfre girer. “Haram daha tatlıdır” dese yine küfre gider. Çünkü her haram, her günah nefret edilen şeydir. Eğer haramdan senin kalbin nefret etmiyorsa, imanın nefret etmiyorsa, helallerden zevk almıyorsa o iman, iman değildir. Kıymetliler “İslâm’ın açık olması gerekir” dese birisi, bir kimse Allah’a karşı isyan etse ve “İslâm’ın açık olması gerekir” dese işte bu da korkunç bir tehlikedir, küfre girer, demişlerdir. Bu da El-Hulâsa adlı eserde geçmektedir. “Şarabı çok seviyorum” dese birisi “dayanamıyorum derse, çünkü haramı helal kabul ettiğinden dolayı. Haram sevilmez. Her harama nefret edilir, bu kişi de küfre girer, demişlerdir. Yüce Allah küfür olan şeylerin her türlüsünden cümlemizi Mevla uzak eylesin.

46:55

 

(Visited 165 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}